Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva de la modificació de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici 2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Alella

EDICTE

El Ple municipal, en sessió celebrada el 29 de setembre 2016, va aprovar definitivament la modificació de la Plantilla depersonal i la Relació de Llocs de treball d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici 2016, en el sentit de:

Plantilla de personal:

a) Personal funcionari:

Crear:

? 1 plaça de Sergent, grup C1, complement de destinació 19.

b) Personal laboral:

Crear:

? 1 plaça de Tècnic Mig Serveis Personals, grup A2, complement de destinació 23.

Amortitzar:

? 1 plaça de Tècnic Superior Serveis Personals, grup A1, complement de destinació 23.

? 1 plaça d'Oficial 2a.

Relació de Llocs de Treball:

a) Personal funcionari:

? Crear 1 lloc de treball de Sots-inspector (Coordinador/a) (Número fitxa: G 6).

? Crear 1 lloc de treball de Sergent (Número fitxa: G 8).

ÀREA DE GOVERNACIÓ.

Descripció l oc de trebal

Grup

Règim Escala/

Funcions

Nivel

Forma

Nivel

Complement

Tipus d'accés

jurídic

subescala

(núm. fitxa)

català

provisió

destí

específic jornada

Sots-inspector (Coordinador/a)

C1

AE

G 6

COP 21

2.430,00

Sergent

C1

AE

G 8

COP

19

1.650,00

? Amortitzar 1 lloc de treball de Cap de la Policia Local ? Sots-inspector (Número fitxa: G 1).

b) Personal laboral:? Crear 1 lloc de treball de Tècnic/a de Serveis Personals (Coordinador/a) (Número fitxa SSPP 26).

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS.

Descripció l oc de trebal

Grup

Règim Escala/

Funcions

Nivel

Forma

Nivel

Complement

Tipus d'accés

jurídic

subescala

(núm. fitxa)

català

provisió

destí

específic Jornada

Tècnic/a Serveis Personals A2

SSPP 26

CO 23

1.037,89

V

(Coordinador/a)Dil uns, 17 d'octubre de 2016

? Amortitzar 1 lloc de treball de Tècnic/a de Serveis Personals (Coordinador/a) (Número fitxa: SSPP 25).

? Amortitzar 1 lloc de treball d'Oficial 2a. (Número fitxa SSTT 12).

Alella, 7 d'octubre de 2016

El secretari general, Félix-José Valdés Conde