Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Convocatòria d'una plaça interina d'auxiliar administratiu
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Divendres, 13 de gener de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de la Llagosta

ANUNCI

La Junta de Govern Local del dia 29 de desembre de 2016 va aprovar la convocatòria per cobrir una plaça interina d'auxiliar administratiu/va.

Les bases completes d'aquesta convocatòria es poden trobar al tauler electrònic d'anuncis de la Corporació.

La Llagosta, 30 de desembre de 2016L'alcalde accidental, Mariano Garcia Cividanes