Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte sobre nomenament de personal
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 229
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA
Expedient: 2016/832
El president del Consell Comarcal de la Selva ha resolt nomenar al
Sr. Daniel Arbó Marco per ocupar el lloc de treball d'especialista
informàtic adscrit al departament d'Organització interna en règim
de funcionari interí fins a la cobertura de la vacant.
Aquest acord se sotmet a informació pública per general coneixement.
Santa Coloma de Farners, 18 de novembre de 2016
Salvador Balliu Torroella
President