Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació definitiva del document anomenat ?Modificat 1 del pro-jecte executiu d'equipament a la Riera Ginjolers?
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 181
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE ROSES ÀREA D'URBANISME
Es posa en coneixement del públic en general que la Junta de Govern Local del 5 de setembre de 2016 ha acordat aprovar definitivament el document anomenat «Modificat 1 del Projecte executiu
d'equipament a la Riera Ginjolers» de Roses, redactat pels arquitectes Joan Arnau i Farràs i Carme Muñoz Ramírez de l'empresa
Zero Cinc aM arquitectura, sCP, l'abril del 2016, que compta
amb un pressupost d'execució per contracte de 2.840.410,85 ?
(21% d'IVA inclòs) autenticat pels serveis tècnics municipals amb
la referència núm. 6DuN, de data 30.05.2016. (Exp.: 2687/09 ? ref.:
Pu08020EN)
Roses, 5 de setembre de 2016
Montse Mindan i Cortada
alcaldessa