Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte de convocatòria d'assemblea anual
Nº de Disposición :
93
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 9
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
COMUNITAT DE REGANTS DE BESCANÓ, SALT I VILABLA- REIX
la Comunitat de regants de Bescanó, salt i Vilablareix us convoca a
l'assemblea anual que se celebrarà en el Centre Cultural Can Gruart,
Carrer Farigola 50 de Vilablareix, el proper divendres dia 3 de febrer
de 2017, a les 20 hores, única convocatòria.
orDre Del DIa:
1er. lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de l'assemblea anterior.
2on. estat i aprovació de comptes a 31 de desembre de 2016.
3er. Proposta de la quota de manteniment per la campanya de
2017.
4rt. Temes varis: actualització dels estatuts, ampliació de la comunitat de regants, tramitació de la concessió d'aigua, convocatòria per a la neteja del canal, reparacions realitzades, incidències, impagaments i altres.
5è. Precs i preguntes.
Vilablareix, 3 de gener de 2017
eusebi Gispert-saüch i Puigdevall
President
Entitats, Societats i Particulars Comunitats de Regants