Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'adjudicació d'una subhasta
Nº de Disposición :
8580
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 199
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
aquest ajuntament, per Decret d'alcaldia de data 27 de setembre
de 2016, número de Decret 2016aJ07005338 va adjudicar a favor
de la senyora J.C.I. i per import de 8.150,00? (Impostos i despeses
a part), la subhasta de la plaça de pàrking numero 32, propietat
de l'ajuntament de sant Feliu de Guíxols, situada al soterrani del
Centre Cívic Vilartagues, a la plaça Salvador Espriu, finca registral
21.381 d'aquesta ciutat, convocada per acord de Junta de Govern
Local de data 12 de juliol 2016.
sant Feliu de Guíxols, 5 d'octubre de 2016
Carles motas i López
alcalde