Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicto do Concello de Santiago de Compostela relativo a Baixas de Oficio no Padrón municipal de habitantes
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-CORUNA 232
Fecha Disposición :
29/10/2009
Fecha Publicación :
29/10/2009
Órgano Emisor :
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Edicto do Concello de Santiago de Compostela relativo a baixas de oficio no padrón municipal de habitantes

EDICTO

As persoas que máis abaixo se relacionan figuran inscritas no padrón municipal deste Concello, non obstante, cos datos dos que dispón esta administración non residen neste termino municipal, incumprindo deste xeito os requisitos establecidos no art. 54 do Regulamento de poboación e demarcación territorial para figurar no padrón municipal de habitantes.

Non sendo posible a notificación aos interesados procede, de conformidade co previsto no art. 59.5 e 61 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administración Públicas e de Procedemento Administrativo Común, a publicación do presente anuncio a fin de que no prazo de quince días, contados desde o seguinte a súa publicación no taboleiro de edictos deste Concello e no BOP, os interesados nos procedementos poidan comparecer no servizo do padrón municipal sito na Casa do Concello, praza do Obradoiro, n.º 1, para formular as alegacións e xustificacións que estime oportunas ou interpoñer os recursos procedentes.

De non presentar alegacións en prazo, e unha vez recibido o informe favorable do Consello Provincial de Empadroamento, procederase á baixa da inscrición padroal coa data da publicación no BOP.

 
Apelidos e nome

Data de notificación ao interesado

1

ABAL COUCEIRO, IGNACIO

24/09/2009

2

ACEITUNO SANTOS, ZULEICA

24/09/2009

3

ACEYTUNO ORTEGA, GUILLERMO

24/09/2009

4

ACOSTA DE BUESA, JAVIER

24/09/2009

5

ACOSTA DE VILLAR, XOANA

24/09/2009

6

AGUILAR CARREIRA, ALICIA DEL CARMEN

24/09/2009

7

ALENDE NOGUEIRA, ESPERANZA

24/09/2009

8

ALFONSIN NANDE, RAUL

24/09/2009

9

ALLER CANEDA, JOSE LUIS

24/09/2009

10

ALONSO ABELAIRAS, CONCEPCION

24/09/2009

11

ALONSO JANEIRO, PATRICIA

24/09/2009

12

ALONSO PENAS, ANTONIO

24/09/2009

13

ALVAREZ FERNANDEZ, ANTONIO

24/09/2009

14

ALVAREZ VARELA, NURIA

24/09/2009

15

ALVES CARVALHO-PIRES, SUSANA CRISTIN

24/09/2009

16

ALVITE VAZQUEZ, CRISTINA

24/09/2009

17

AMADO COUTO, JOSE MARIA

24/09/2009

18

ANTELO LOIS, MARIA

24/09/2009

19

ARADAS GUILLAN, PILAR

24/09/2009

20

ARANEGUI ARTEAGA, BEATRIZ VICTORIA

24/09/2009

21

ARAUJO DE CARNEIRO, ANDRE LUIS

24/09/2009

22

ARAUJO FERNANDEZ, IRENE M.

24/09/2009

23

ARCEO ALONSO, M. LOURDES

24/09/2009

24

ARCEO FREIRE, JESUS ANTONIO

24/09/2009

25

ARCEO SUAREZ, NEREA

24/09/2009

26

ARES MIGUEZ, FRANCISCO JAVI

24/09/2009

27

ARINES RODIÑO, PABLO

24/09/2009

28

ARRIBAS LOPEZ-ANGLADA, MONICA

24/09/2009

29

ARTEAGA CARBAJO, HECTOR MIGUEL

24/09/2009

30

AYALA GONZALEZ, VICTORIA

24/09/2009

31

AYALA ZURA, MATEO ALEXANDER

24/09/2009

32

BAGAN, ZDZISLAW

24/09/2009

33

BALEIRON SOÑORA, M. ROSARIO

24/09/2009

34

BARREAL MODROÑO, M. ESTHER

24/09/2009

35

BARREIRA BLANCO, RUBEN

24/09/2009

36

BARREIRO ALENDE, BRAIS

24/09/2009

37

BARREIRO MORIJOSA, MANUEL

24/09/2009

38

BARREIRO MOSQUERA, JOSE MANUEL

24/09/2009

39

BARREIRO PAZOS, JOSE RAUL

24/09/2009

40

BARRENETXEA GARCIA-RODEJA, CARLOTA

24/09/2009

41

BARRIO GARRIDO, FABIAN

24/09/2009

42

BARRIO VIDAL, OFELIA

24/09/2009

43

BARROS CASTRO, PURIFICACION

24/09/2009

44

BARROS OLIVIERI, LUIS

24/09/2009

45

BASTEIRO SAN LUIS, M. TERESA CLEM

24/09/2009

46

BEADE RIOSECO, EMILIO

24/09/2009

47

BECEIRO FERNANDEZ, ANDRES

24/09/2009

48

BECERRA IGLESIAS, SAMUEL

24/09/2009

49

BECERRA IGLESIAS, YAGO

24/09/2009

50

BELLO AGRELO, JOSE MANUEL

24/09/2009

51

BILBAO PEREZ, M. TERESA

24/09/2009

52

BIURRUN GARBALA, MARIA DEL CARMEN

24/09/2009

53

BLANCO GARCIA, PABLO

24/09/2009

54

BLANCO LARIÑO, DANIEL SEBASTIAN

24/09/2009

55

BLANCO POSE, MARIA TERESA

24/09/2009

56

BLANCO ROO, JOSE MANUEL

24/09/2009

57

BLANCO VAZQUEZ, PAULA

24/09/2009

58

BLANCO VAZQUEZ, SARA

24/09/2009

59

BOQUETE REGUEIRO, M. PILAR

24/09/2009

60

BORGES GUIMARAES, CARLA MARIA

24/09/2009

61

BOTANA VIEITES, PURIFICACION

24/09/2009

62

BOUZA CARO, JIMY RODNEY

24/09/2009

63

BOUZAS LOUZAO, MANUEL

24/09/2009

64

BRAVO FERNANDEZ, JOSE ANTONIO

24/09/2009

65

BRAVO PENA, GONZALO

24/09/2009

66

BRAVO PENA, LAURA

24/09/2009

67

BRUZOS RODRIGUEZ, JAVIER

24/09/2009

68

BUJAN CASTRO, CLAUDIA

24/09/2009

69

BUJAN CASTRO, NICOLAS

24/09/2009

70

CABANAS OTERO, SEVERINO

24/09/2009

71

CABARCOS GONZALEZ, DAVID

24/09/2009

72

CABELLO, DANIEL HORACIO

24/09/2009

73

CALVIÑO LODEIROS, FRANCISCO

24/09/2009

74

CALVO BLANCO, M. CARMEN

24/09/2009

75

CAMBON SUAREZ, SEGUNDO

24/09/2009

76

CAPELAN KOHLER, BRUNO ANGUS

24/09/2009

77

CAPELAN KOHLER, EIRA JULIA

24/09/2009

78

CAPELAN KOHLER, EVA ANNIKA

24/09/2009

79

CAPELAN KOHLER, NOEMI

24/09/2009

80

CAPELAN LONGO, CARLOS FEDERIC

24/09/2009

81

CARAMES MARTINEZ, MANUEL DOMINGO

24/09/2009

82

CARBALLAL ALVAREZ, JOSE MANUEL

24/09/2009

83

CARBALLEIRO ALVAREZ, JOSE MANUEL

24/09/2009

84

CARIDAD DOMINGUEZ, M. DOLORES

24/09/2009

85

CARNOTA RIAL, M. MERCEDES

24/09/2009

86

CARRASCO BECERRA, ESTEBAN

24/09/2009

87

CARREIRAS SOUTO, M. LUZ

24/09/2009

88

CASAL MOURE, JACOBO

24/09/2009

89

CASAL MOURE, JAVIER

24/09/2009

90

CASAL RODRIGUEZ, MARIA JOSE

24/09/2009

91

CASTIÑEIRAS SANTOS, CARMEN

24/09/2009

92

CASTIÑEIRAS SANTOS, JESUS

24/09/2009

93

CASTRO MOURIÑO, CONCEPCION

24/09/2009

94

CASTRO PEREZ, CESAREO JOSE

24/09/2009

95

CASTRO PIÑEIROA, M. PASTORA

24/09/2009

96

CASTRO VAZQUEZ, SANTIAGO

24/09/2009

97

CAVAGNA DI GUALDANA, GIACINTA

24/09/2009

98

CAYUELAS FRANCO, CARMEN

24/09/2009

99

CAYUELAS FRANCO, GIOCONDA

24/09/2009

100

CENDAL LORENZO, ALFREDO

24/09/2009

101

CERNADAS GOMEZ, M. TERESA

24/09/2009

102

CHIAZZARO, MARCELO MIGUEL

24/09/2009

103

CLEMENTE VIDAL, PABLO FRANCISC

24/09/2009

104

CLINTON, PAUL

24/09/2009

105

COLLAZO CORDERO, LUIS

24/09/2009

106

COLLAZO RAMOS, RUBEN

24/09/2009

107

COLQUHOUN, EMMA AMY

24/09/2009

108

CONSEIL SANTIAGO, DAVID MANUEL

24/09/2009

109

CORRALES NUÑEZ, VELIA

24/09/2009

110

COSTA POMBO, DARIO

24/09/2009

111

COUET, EMILIE SYLVIA

24/09/2009

112

COUSO BOAN, M. MONSERRAT

24/09/2009

113

COUTO GAMBINO, ELSA

24/09/2009

114

COUTO GAMBINO, MARIA

24/09/2009

115

COUTO GAMBINO, ROBERTO

24/09/2009

116

CREO MACEIRAS, DAVID

24/09/2009

117

CREO MACEIRAS, ESTELA

24/09/2009

118

CREO MACEIRAS, FRANCISCO JOSE

24/09/2009

119

CREO MARTINEZ, FRANCISCO MANU

24/09/2009

120

CRUCES DOMINGUEZ, M. CARMEN

24/09/2009

121

CRUCES PATIÑO, NEREA M.

24/09/2009

122

CUCLENA, ROXANA

24/09/2009

123

CURES FERNANDEZ, FRANCISCO MANU

24/09/2009

124

DA SILVA FERNANDES, LAURA

24/09/2009

125

DAPENA DAPENA, MARY ISABEL

24/09/2009

126

DEMIRKAPU, MUSTAFA

24/09/2009

127

DI FABIO, BRUNO MASSIMILIANO

24/09/2009

128

DI PIETRO, ANTONIO JOSE

24/09/2009

129

DIAZ BOTANA, MIGUEL

24/09/2009

130

DIAZ BOTANA, NUMBERTO JOSE

24/09/2009

131

DIAZ BOTANA, PABLO

24/09/2009

132

DIAZ BOTANA, PEDRO

24/09/2009

133

DIAZ MAROTO, ANASTASIO

24/09/2009

134

DIAZ NAVARRO, BEATRIZ

24/09/2009

135

DOMINGUEZ CASAS, MANUEL

24/09/2009

136

DOMINGUEZ MARTINEZ, CRISTINA

24/09/2009

137

DOMINGUEZ PARDO, GERMAN

24/09/2009

138

DOMINGUEZ VAZQUEZ, JOSE LUIS

24/09/2009

139

DOPAZO TARRIO, JOSE LUIS

24/09/2009

140

DUASO MORA, IGNACIO

24/09/2009

141

DURAN GALAN, JOSE CESAR

24/09/2009

142

DURAN PAZO, M. PILAR

24/09/2009

143

ECHEZARRETA, DIANA

24/09/2009

144

ESPERANTE RODRIGUEZ, JUAN MANUEL

24/09/2009

145

ESPIÑEIRA PELLIT, M. ESTHER

24/09/2009

146

ESTEVEZ MERA, MARIA

24/09/2009

147

FANDIÑO CALVO, MARIA

24/09/2009

148

FANTINO, LIDIA CARMEN

24/09/2009

149

FARIÑA SIEIRO, ANTONIO MANUEL

24/09/2009

150

FERNANDES PEDRO, DANIELA FILIPA

24/09/2009

151

FERNANDES PEDRO, LUNA BEATRIZ

24/09/2009

152

FERNANDEZ ALVAREZ, MANUEL

24/09/2009

153

FERNANDEZ BARREIRO, ELVIRA

24/09/2009

154

FERNANDEZ CAMINO, JOSE LUIS

24/09/2009

155

FERNANDEZ CORTIZAS, ALBERTO

24/09/2009

156

FERNANDEZ ENRIQUEZ, RAMON FRANCISC

24/09/2009

157

FERNANDEZ FUCIÑOS, DOLORES

24/09/2009

158

FERNANDEZ GONZALEZ, TERESA IRENE

24/09/2009

159

FERNANDEZ GUIMIL, M. LUISA

24/09/2009

160

FERNANDEZ MARTINEZ, ADRIAN

24/09/2009

161

FERNANDEZ MERA, M. XOSE

24/09/2009

162

FERNANDEZ OBESO, JACOBO

24/09/2009

163

FERNANDEZ OTERO, CARMEN

24/09/2009

164

FERNANDEZ OTERO, ENRIQUE

24/09/2009

165

FERNANDEZ PEREZ, JOSE LUIS

24/09/2009

166

FERNANDEZ POSSE, MARCOS

24/09/2009

167

FERNANDEZ RAMA, MANUEL

24/09/2009

168

FERNANDEZ RODRIGUEZ, CARMEN MARIA

24/09/2009

169

FERNANDEZ SEOANE, FERNANDO

24/09/2009

170

FERREIRO CORRAL, JOSE

24/09/2009

171

FERREIRO ROMARIS, MARIA

24/09/2009

172

FERREIRO SUAREZ, JUAN JOSE

24/09/2009

173

FERRO CASTELO, JORGE

24/09/2009

174

FORMOSO CAAMAÑO, JUAN PEREGRINO

24/09/2009

175

FRAGA MONTERO, GEMMA

24/09/2009

176

FRANCO ALCAZAR DEL, MENCIA

24/09/2009

177

FRANCO BASTEIRO, HUGO RUI

24/09/2009

178

FRANCO RIVAS, DOLORES

24/09/2009

179

FRANCO, ROSA

24/09/2009

180

FREITAS DE, JOSE MARIA

24/09/2009

181

FROJAN PINO, PEDRO

24/09/2009

182

FUENTE DE LA GARCIA, VANESSA

24/09/2009

183

GAGLIARDI, ALDO

24/09/2009

184

GAGO LOURIDO, JAVIER

24/09/2009

185

GAMBORINO CARAMES, M. ELENA

24/09/2009

186

GARCIA BERNADAL, M. TERESA

24/09/2009

187

GARCIA CARBALLO, M. LUZ

24/09/2009

188

GARCIA CASTRO, CARMEN

24/09/2009

189

GARCIA DOVAL, CANDIDA

24/09/2009

190

GARCIA DOVAL, PRUDENCIO

24/09/2009

191

GARCIA FERNANDEZ, SERGIO

24/09/2009

192

GARCIA GAGO, MARIA

24/09/2009

193

GARCIA GARCIA, PRUDENCIO

24/09/2009

194

GARCIA GESTO, M. PILAR

24/09/2009

195

GARCIA GONDELLE, JESUS

24/09/2009

196

GARCIA IGLESIAS, DANIELA VICTOR

24/09/2009

197

GARCIA JIMENEZ, INES

24/09/2009

198

GARCIA JIMENEZ, JOSE

24/09/2009

199

GARCIA JIMENEZ, LUIS

24/09/2009

200

GARCIA JIMENEZ, MIGUEL ANGEL

24/09/2009

201

GARCIA JIMENEZ, REBECA

24/09/2009

202

GARCIA JIMENEZ, SANTIAGO

24/09/2009

203

GARCIA MATOS, ANTONIO

24/09/2009

204

GARCIA MIRANDA, ALVARO

24/09/2009

205

GARCIA OLIVEIRA, VITOR MANUEL

24/09/2009

206

GARCIA OTERO, MANUEL

24/09/2009

207

GARCIA PARDO, CRISTIAN

24/09/2009

208

GARCIA QUINTANILLA, LUCIA

24/09/2009

209

GARCIA RODRIGUEZ, JUAN MIGUEL

24/09/2009

210

GARCIA SANDA, CARMEN

24/09/2009

211

GARCIA SARABIA, ALMUDENA

24/09/2009

212

GARCIA SUAREZ, JORGE

24/09/2009

213

GARCIA SUBIRE, JUAN RAMIRO

24/09/2009

214

GARCIA-MORA SAN JOSE, DANIEL

24/09/2009

215

GARCIA-SANTAMARIA ROADE, VICENTE

24/09/2009

216

GARCIA-SANTAMARINA CARIDAD, AARON

24/09/2009

217

GAUCHER, STEPHANE ROBERTO

24/09/2009

218

GIANZO GUTIERREZ, JUAN MANUEL

24/09/2009

219

GIL BESADA, ANGEL

24/09/2009

220

GOMES, PHILIPPE

24/09/2009

221

GOMEZ CAAMAÑO, ANTONIO

24/09/2009

222

GOMEZ DIAZ, DANIEL ANTONIO

24/09/2009

223

GOMEZ FEAS, PABLO

24/09/2009

224

GOMEZ FERNANDEZ, MIGUEL RAFAEL

24/09/2009

225

GOMEZ MARTINEZ, PEREGRINA

24/09/2009

226

GOMEZ OCHANDORENA, JAVIER PABLO

24/09/2009

227

GOMEZ RIVERA, ALBERTO

24/09/2009

228

GOMEZ RIVERA, DANIEL

24/09/2009

229

GOMEZ VAZQUEZ, HUGO

24/09/2009

230

GOMEZ-REINO CACHAFEIRO, MANUEL

24/09/2009

231

GONZALEZ CONDE, MATILDE

24/09/2009

232

GONZALEZ LANDEIRA, EUGENIO JOSE

24/09/2009

233

GONZALEZ LOPEZ, VICENTE JAVIER

24/09/2009

234

GONZALEZ NUÑEZ, ALBERTO

24/09/2009

235

GONZALEZ PICO, MARIA

24/09/2009

236

GONZALEZ RODRIGUEZ, ALBERTO

24/09/2009

237

GRABOWSKI, JACEK

24/09/2009

238

GRIJO FORTES, JESUS

24/09/2009

239

GRIJO IGLESIAS, LETICIA

24/09/2009

240

GUERRA FERNANDEZ, ANTONIO

24/09/2009

241

GUERRA VILLAR DE, MONICA SANDRA

24/09/2009

242

GUIMIL GIL, M. LUISA

24/09/2009

243

GULLON ALISTE, RICARDO

24/09/2009

244

HARIRE, JUAN PABLO

24/09/2009

245

HAYHRE, GURPREET

24/09/2009

246

HEBRERECHT LOPEZ, LAURA

24/09/2009

247

HEBRERECHT LOPEZ, MARINA

24/09/2009

248

HERMO CALVO, JAVIER

24/09/2009

249

HERNANDEZ ROCAMONDE, JORGE

24/09/2009

250

HERNANDEZ VALIENTE, TAMARA

24/09/2009

251

HOMBRE GARCIA, AITOR

24/09/2009

252

HOMBRE GARCIA, JESUS

24/09/2009

253

HOMBRE LAGO, JOSE MANUEL

24/09/2009

254

HOUTTE VAN, BARBARA

24/09/2009

255

IGLESIAS AGRELO, M. PILAR

24/09/2009

256

IGLESIAS FIGUEIRAS, MARCELINO

24/09/2009

257

IGLESIAS PARDO, ROSA

24/09/2009

258

INSUA INSUA, ANTONIO

24/09/2009

259

INSUA LOURIDO, YAGO

24/09/2009

260

JABLONSKA, KATARZYNA

24/09/2009

261

JIMENEZ BENTOS, VICTORIA

24/09/2009

262

JIMENEZ CORTES, ARACELI JUANA

24/09/2009

263

JIMENEZ JIMENEZ, RAFAEL

24/09/2009

264

JUNQUERA FERNANDEZ, ROCIO

24/09/2009

265

KAMAL KAMEL EL SALHI, ZIAD

24/09/2009

266

KAULEKIS, REMIGIJUS

24/09/2009

267

KOLOMANSKI, MIROSLAW BRONISLAW

24/09/2009

268

KRISTOPAITIS, ERIKAS

24/09/2009

269

KSEL, ANDRZEJ KACPER

24/09/2009

270

LAGARES DIEZ, M. NIEVES

24/09/2009

271

LAGARES MIRON, JAVIER ENRIQUE

24/09/2009

272

LAGOS RODRIGUEZ, M. ESTHER

24/09/2009

273

LAMAS CUENCIO, ALFREDO

24/09/2009

274

LAMAS FERNANDEZ, ALFREDO

24/09/2009

275

LAMELA PEREZ, ALBINO

24/09/2009

276

LAMPON PARADA, MANUELA

24/09/2009

277

LARANÇO CAMPAÑA, DIEGO LUIS

24/09/2009

278

LATA SOUTO, JOSE MANUEL

24/09/2009

279

LEIS GARCIA, ALBERTO JOSE

24/09/2009

280

LEIS GARCIA, FERNANDO

24/09/2009

281

LEIS GARCIA, MARIA

24/09/2009

282

LEIS MOURIÑO, JOSE MANUEL

24/09/2009

283

LENS BLANCO, DOLORES

24/09/2009

284

LETERTRE, ANNE LISE

24/09/2009

285

LIMA MARTINEZ, JESUS

24/09/2009

286

LIN, QILAN

24/09/2009

287

LINS RODAMILANS, RAFAEL

24/09/2009

288

LOBATO MOSQUERA, RUBEN

24/09/2009

289

LONDOÑO ROJAS, GLORIA STELLA

24/09/2009

290

LOPEZ ARIAS, ISABEL

24/09/2009

291

LOPEZ CASTRO, JOSE MANUEL

24/09/2009

292

LOPEZ GARCIA, M. INMACULADA

24/09/2009

293

LOPEZ GONZALEZ, LORENA

24/09/2009

294

LOPEZ GONZALEZ, ROMAN

24/09/2009

295

LOPEZ LISTE, CARMEN

24/09/2009

296

LOPEZ PELETEIRO, ANTIA

24/09/2009

297

LOPEZ PENAS, M. ISABEL

24/09/2009

298

LOPEZ SAMPAYO, JOSE RAMON

24/09/2009

299

LOPEZ SANCHEZ, MIGUEL

24/09/2009

300

LORENZO CASTRO, ANGEL

24/09/2009

301

LORENZO LOPEZ, M. JESUS

24/09/2009

302

LOSA GARCIA, DELFA

24/09/2009

303

LOURIDO CAROU, RAMONA DOMINGA

24/09/2009

304

LOURIDO MOSQUERA, MIGUEL

24/09/2009

305

LOURIDO SAIÑAS, JOSEFA

24/09/2009

306

LOUZAO IGLESIAS, MANUELA V.

24/09/2009

307

MACEIRAS BOUZAS, MARIA

24/09/2009

308

MANEIRO FRAGA, MIGUEL

24/09/2009

309

MANJON BERMUDEZ, BEATRIZ

24/09/2009

310

MANSILLA RIVAS, HERNAN MARCELO

24/09/2009

311

MARCOS CANCELAS, GUSTAVO

24/09/2009

312

MARCOS CASARIEGO, JUAN CARLOS

24/09/2009

313

MARIL GONZALEZ, SUSANA

24/09/2009

314

MARIN DURAN, COVADONGA

24/09/2009

315

MARIN RUISANCHEZ, JULIO ALVARO

24/09/2009

316

MARINI, LUCIANA

24/09/2009

317

MARIÑO GOMEZ, M. ESTHER

24/09/2009

318

MAROÑAS IGLESIAS, ROBERTO

24/09/2009

319

MAROÑAS PEREZ, ANTONIO

24/09/2009

320

MARTARELLI, JULIO ADRIAN

24/09/2009

321

MARTIN NAJERA, MARIA DOLORES

24/09/2009

322

MARTINEZ ANTONIO, JOSE LUIS

24/09/2009

323

MARTINEZ BEIRAS, NOEMI

24/09/2009

324

MARTINEZ CANEDA, CARLOS

24/09/2009

325

MARTINEZ DOMINGUEZ, IRIS

24/09/2009

326

MARTINEZ FERNANDEZ, BEATRIZ

24/09/2009

327

MARTINEZ FERREIRO, MANUEL ANTONIO

24/09/2009

328

MARTINEZ FRANCO, MIGUEL ANGEL

24/09/2009

329

MARTINEZ GARCIA, MARIA

24/09/2009

330

MARTINEZ GUZMAN, BEATRIZ

24/09/2009

331

MARTINEZ REY, VICTOR

24/09/2009

332

MARTINEZ RIVADEMAR, ARACELI

24/09/2009

333

MARTINEZ RIVEIRO, CARLOS

24/09/2009

334

MARTINEZ VILA, ALBERTO JAVIER

24/09/2009

335

MATALOBOS SANCHEZ, ANTONIO

24/09/2009

336

MAYO ARAUJO, AARON

24/09/2009

337

MAYO BARREIRO, HECTOR

24/09/2009

338

MAYO CREO, TOMAS ALEJANDR

24/09/2009

339

MAYO RODRIGUEZ, AURORA

24/09/2009

340

MENDEZ MARTINEZ, MIGUEL

24/09/2009

341

MERINO LOPEZ, PEDRO JOSE

24/09/2009

342

MILMANDA CAJARAVILLE, M. PAZ

24/09/2009

343

MINI ARAUJO, ARTEMI ANDREA

24/09/2009

344

MIRON REDONDO, M. LOURDES

24/09/2009

345

MOLDES CORTES, MONTSERRAT

24/09/2009

346

MONTERO BALADO, JOSE

24/09/2009

347

MONTERO GONZALEZ, MANUEL JESUS

24/09/2009

348

MONTERO OTERO, JUAN LUIS

24/09/2009

349

MONTERO RODRIGUEZ, CARLOS

24/09/2009

350

MONTES MARIANO, DAISY

24/09/2009

351

MONTOTO GAMEZ, JOSEFINA

24/09/2009

352

MONTOTO GUERREIRO, JOSE LUIS

24/09/2009

353

MOREIRA ARINCON, JOSE RAMON

24/09/2009

354

MOREIRA ARINCON, REMIGIO

24/09/2009

355

MOSQUERA PEREZ, SANTIAGO JOSE

24/09/2009

356

MOSQUERA SANCHEZ, ALIPIO

24/09/2009

357

MOSQUERA SANCHEZ, DOLORES

24/09/2009

358

MOTOS FERNANDEZ, VANESSA

24/09/2009

359

MOTOS SALAZAR, JOSE

24/09/2009

360

MOURE LOPEZ, JESUS

24/09/2009

361

MOURE SUAREZ, M. CARMEN

24/09/2009

362

MOURO GARCIA, M. JOSEFA

24/09/2009

363

MOVILLA MENO, MARIA JOSEFA

24/09/2009

364

MUNICIO DIAZ, BENITO CRUZ

24/09/2009

365

MUÑOZ MENDOZA, MARTA

24/09/2009

366

NANTES GONZALEZ, FERNANDO

24/09/2009

367

NEGREIRA, ISABEL CLARE

24/09/2009

368

NEIRA CRUCES DE, TANIA

24/09/2009

369

NEIRA CRUCES, IZAN

24/09/2009

370

NEIRA FUENTE DE LA, JOSE JAVIER

24/09/2009

371

NIETO ROZAS, PABLO ALEJANDR

24/09/2009

372

NIETO VELO, PEDRO ARTURO

24/09/2009

373

NOGAREDA FERNANDEZ, AGUSTINA

24/09/2009

374

NOGUEIRA PRADO, ALEJANDRO

24/09/2009

375

NOVAIS LADO, RODRIGO AUGUST

24/09/2009

376

NOVEGIL LOPEZ, ELISA

24/09/2009

377

NOVO GARCIA, M. DOLORES

24/09/2009

378

NOVOA MIGUEZ, JOSE MANUEL

24/09/2009

379

NOYA CASTRO, NOEMI

24/09/2009

380

NUÑEZ BENITEZ, TALHIA

24/09/2009

381

NUÑEZ GONZALEZ, M. GLORIA

24/09/2009

382

NUÑEZ GONZALEZ, M. SALOME

24/09/2009

383

NUÑEZ REY, MARIA DEL AMPARO

24/09/2009

384

OJEA MARTINEZ-ESCALERA, BEATRIZ

24/09/2009

385

OLIVES ALONSO, ALBA

24/09/2009

386

OLIVES ALONSO, ANGEL

24/09/2009

387

OOSTERVEEN KIST, JOHANNES

24/09/2009

388

OTERO DOSIL, JOSE ANTONIO

24/09/2009

389

OTERO LADO, GUMERSINDO

24/09/2009

390

OTERO MIRAMONTES, TERESA

24/09/2009

391

OTERO SIMON, MIGUEL ANGEL

24/09/2009

392

PABLOS BENAVIDES, FERNANDO

24/09/2009

393

PADRON CHAO, DOMINGO JOSE

24/09/2009

394

PAJARO RICO, HIGINIA

24/09/2009

395

PARADA ENTENZA, RICARDO

24/09/2009

396

PARDAL PARDAL, CRUZ

24/09/2009

397

PARDAVILA FRAGA, RAMIRO

24/09/2009

398

PARDAVILA GOMEZ, LOLA

24/09/2009

399

PARDO CORRAL, MANUEL

24/09/2009

400

PARDO PEDERNERA, M. FERNANDA

24/09/2009

401

PAREDES DOMENICO, ULISES MARACAY

24/09/2009

402

PATEL, AMI

24/09/2009

403

PAZ PAZ, EDUARDO RENATO

24/09/2009

404

PAZO LABRADOR, CESAR ALFONSO

24/09/2009

405

PAZO PRADO, PABLO

24/09/2009

406

PAZOS BLANCO, JUAN MANUEL

24/09/2009

407

PECE MONTENEGRO, MARIA TERESA

24/09/2009

408

PENA BARREIRO, M. CARMEN

24/09/2009

409

PENA LOUZAO, JUAN MANUEL

24/09/2009

410

PENALONGA ARRIBAS, IAGO

24/09/2009

411

PENALONGA ARRIBAS, IRENE

24/09/2009

412

PENAS GOMEZ, MARIO

24/09/2009

413

PENEV, IVAN VELIKOV

24/09/2009

414

PEREIRA LAGOS, DAVID

24/09/2009

415

PEREIRA MONTEAGUDO, MARIA JOSE

24/09/2009

416

PEREIRA RAMOS, M. CARMEN

24/09/2009

417

PEREIRO BOTANA, RAMON

24/09/2009

418

PEREZ BECERRA, ROCIO

24/09/2009

419

PEREZ ENRIQUEZ, PABLO VICENTE

24/09/2009

420

PEREZ GONZALEZ, M. CARMEN

24/09/2009

421

PEREZ MARTIN ESPERANZA, MANUEL IGNACIO

24/09/2009

422

PICALLO ANDUJAR, ROCIO

24/09/2009

423

PIERRICK PATRICE, LEFORT

24/09/2009

424

PINCEMIN, INES MARIA

24/09/2009

425

PINCEMIN, XAVIER MARIA

24/09/2009

426

PINTOS CAPEANS, M. BELEN

24/09/2009

427

PIRES, ALINE NATHALIE

24/09/2009

428

PITA URGOITI, JUAN RAMON

24/09/2009

429

POMBO VIDAL, M. ELENA

24/09/2009

430

PONTE GARCIA, LUIS JOSE

24/09/2009

431

PONTE RODRIGUEZ, NATIVIDAD

24/09/2009

432

PORTELA LORENZO, GEMA M.

24/09/2009

433

POSSE RAMOS, ANA MARIA

24/09/2009

434

PRADO ALVITE, JOSE ANTONIO

24/09/2009

435

PRADO GRELA, CARLOS

24/09/2009

436

PRADO MOLDES, CARMELO JOSE

24/09/2009

437

PRADO SANCHEZ, M. PILAR

24/09/2009

438

PREGO GRUEIRO, CAROLINA

24/09/2009

439

PRIETO TEJERINA, JAVIER

24/09/2009

440

QUINTAS CRUCEIRA, LEANDRO JESUS

24/09/2009

441

QUINTELA BARREIRO, M. DOLORES

24/09/2009

442

QUINTELA CARREIRA, CARLOS

24/09/2009

443

QUINTELA GONZALEZ, ANXO

24/09/2009

444

RAMA CARNOTA, JULIO MANUEL

24/09/2009

445

RAMA LORENZO, JUAN MANUEL

24/09/2009

446

RAMA LORENZO, MIGUEL PATRICK

24/09/2009

447

RAMOS CALVO, FRANCISCO JAVI

24/09/2009

448

RAMOS FRAGA, XIAN

24/09/2009

449

RAMOS MALVAREZ, DOLORES EMILIO

24/09/2009

450

RAMOS NOVOA, TASIO

24/09/2009

451

REAL DEUS, JOSE EULOGIO

24/09/2009

452

REDONDO SINDE, MANUEL

24/09/2009

453

REGUEIRO FERNANDEZ, ANDRES

24/09/2009

454

REGUEIRO PEREIRA, JESUS

24/09/2009

455

REGUEIRO RUA, MARIA BEGOÑA

24/09/2009

456

REIGADA BERMUDEZ-PUENTE, MANUEL

24/09/2009

457

REY GONZALEZ, JESUS

24/09/2009

458

RIAL CARNOTA, ANDREA

24/09/2009

459

RIAL CARNOTA, M. ANGELES

24/09/2009

460

RIBEIRO PIRES, LEONEL

24/09/2009

461

RIO DEL GARCIA, BLANCA NIEVES

24/09/2009

462

RIOS PEREZ, MANUEL

24/09/2009

463

RIVADEMAR PEREZ, M. FRANCISCA

24/09/2009

464

RIVEIRA IGLESIAS, SERGIO

24/09/2009

465

RIVEIRA MARTINEZ, ANTONIO

24/09/2009

466

RIVERA RODRIGUEZ, M. DOLORES

24/09/2009

467

RODRIGUEZ ACEBEDO, ANA ISABEL

24/09/2009

468

RODRIGUEZ CAROU, ROSA

24/09/2009

469

RODRIGUEZ CASTRO, ROMAN

24/09/2009

470

RODRIGUEZ CORDEIRO, JULIO

24/09/2009

471

RODRIGUEZ FERNANDEZ, OLALLA

24/09/2009

472

RODRIGUEZ GARCIA, ANDRES

24/09/2009

473

RODRIGUEZ GOMEZ, M. PILAR

24/09/2009

474

RODRIGUEZ GOMEZ, M. ROSA

24/09/2009

475

RODRIGUEZ MAYO, MERCEDES

24/09/2009

476

RODRIGUEZ MOTA, FRANCISCO SANTIAGO

24/09/2009

477

RODRIGUEZ MOTA, PABLO JAVIER

24/09/2009

478

RODRIGUEZ PIÑON, JULIO CESAR

24/09/2009

479

RODRIGUEZ POSE, ENCARNACION

24/09/2009

480

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ANA BELEN

24/09/2009

481

RODRIGUEZ TABOADA, JESUS

24/09/2009

482

RODRIGUEZ VARELA, JOSE RAMON

24/09/2009

483

RODRIGUEZ-BRUFAN SERRANO, M. CARMEN

24/09/2009

484

ROMA CARREIRAS, ANTONIO

24/09/2009

485

ROMA CARREIRAS, DEVA

24/09/2009

486

ROMA VALDES, ANTONIO

24/09/2009

487

ROMAN LEIS, ALEJANDRO

24/09/2009

488

ROMAN LEIS, EMILIO

24/09/2009

489

ROMAN LEIS, M. ROCIO

24/09/2009

490

ROMERO BAAMONDE, M. EUGENIA

24/09/2009

491

ROMERO REY, FRANCISCO

24/09/2009

492

ROO CES, MERCEDES

24/09/2009

493

ROSILLO GARCIA, M. SONIA

24/09/2009

494

RUBIO GARCIA, SILVIA

24/09/2009

495

SAA ROJO, BENEDICTO

24/09/2009

496

SACRISTAN ESPIN, JAVIER

24/09/2009

497

SAEZ DIAZ, RICARDO EMILIO

24/09/2009

498

SALAZAR SALAZAR, REBECA

24/09/2009

499

SALGADO QUINTANS, M. DOLORES

24/09/2009

500

SALGADO TABOADA, JUAN RAMON

24/09/2009

501

SANCHEZ CASANOVA, CRISTINA

24/09/2009

502

SANCHEZ GARCIA, MARIA

24/09/2009

503

SANCHEZ REGUEIRO, ANGEL

24/09/2009

504

SANMARTIN CUEVAS, FRANCISCO JAVI

24/09/2009

505

SANTAMARIA CADAVAL, JOSE MANUEL

24/09/2009

506

SANTAMARINA FERNANDEZ, JESUS

24/09/2009

507

SANTAMARINA GARCIA, MARTIN

24/09/2009

508

SANTAMARINA GARCIA, SARA

24/09/2009

509

SANTOME ALVAREZ, VANESA

24/09/2009

510

SANTOS DOS TOSCANO, ANTONIO FERNANDO

24/09/2009

511

SANTOS SALVADO, ALBA

24/09/2009

512

SANTOS SALVADO, M. PILAR

24/09/2009

513

SAYANS DOMINGUEZ, FRANCISCO

24/09/2009

514

SCHOLLE, JASMIN TAMARA

24/09/2009

515

SEBIO SEXTO, M. DOLORES

24/09/2009

516

SEBIO VILLANUEVA, DANIEL

24/09/2009

517

SEBIO VILLANUEVA, JUAN RAMON

24/09/2009

518

SEBIO VILLANUEVA, MARINA

24/09/2009

519

SEGUIN TABOADA, JAVIER

24/09/2009

520

SEIJO PAZOS, EUGENIO

24/09/2009

521

SEÑARIS MOURO, ANDRES

24/09/2009

522

SEÑARIS MOURO, CARLA

24/09/2009

523

SEOANE CAMINO, LUISA MARIA

24/09/2009

524

SEOANE GARCIA, MARIA DOLORES

24/09/2009

525

SEOANE LENS, ALICIA

24/09/2009

526

SEOANE SOTO, FERNANDO

24/09/2009

527

SEOANE, NOELIA

24/09/2009

528

SIEIRA MANEIRO, FERNANDO

24/09/2009

529

SILVA MONTEIRO, DELIA

24/09/2009

530

SILVA NASCIMENTO DO, PERPETUA MARIA

24/09/2009

531

SIMONE DE, GUISEPPE

24/09/2009

532

SOBREIRA MARTINEZ, ANXO

24/09/2009

533

SOKOLOWSKI, WALDEMAR SZCZEPAN

24/09/2009

534

SOTO CASTIÑEIRAS, RICARDO

24/09/2009

535

SOTO PICHEL, RICARDO

24/09/2009

536

SUAREZ BILBAO, ARTURO

24/09/2009

537

SUAREZ BILBAO, MARIA

24/09/2009

538

SUAREZ BUJAN, ANTONIO

24/09/2009

539

SUAREZ CARRIL, LAURA

24/09/2009

540

SUAREZ CASAL, DOLORES

24/09/2009

541

SUAREZ NIETO, MARIA

24/09/2009

542

SUAREZ QUIAN, LUIS JAVIER

24/09/2009

543

SUAREZ VARELA, ARTURO

24/09/2009

544

SWAIN, ABIGAIL BELEN

24/09/2009

545

SWAIN, EDEN OLIVIA

24/09/2009

546

SWAIN, ISABEL NORA

24/09/2009

547

SWAIN, LORI LYNN

24/09/2009

548

SWAIN, MATTHEW EDWIN

24/09/2009

549

SWEENEY, PAUL ANTHONY

24/09/2009

550

TABOADA NOVO, ALFONSO

24/09/2009

551

TABOADA SAA, JAIME MANUEL

24/09/2009

552

TAPIA PEREZ, M. SOLEDAD

24/09/2009

553

TEIXEIRA DA SILVA, RICARDO

24/09/2009

554

TOBIO ABEIJON, JUAN JOSE

24/09/2009

555

TORREIRA COUTO, CANDIDO

24/09/2009

556

TORRES BAUTIS, SANTIAGO

24/09/2009

557

TORRES CAMPOS, JOSE AGUSTIN

24/09/2009

558

TORRES FEIJOO, ELIAS JOSE

24/09/2009

559

TORRES RODRIGUEZ, JOSE MANUEL

24/09/2009

560

TORRES VARGAS, CARLOS

24/09/2009

561

TORRES VARGAS, IVAN

24/09/2009

562

TORRES VARGAS, JOSE

24/09/2009

563

TOURON PELLON, MANUEL

24/09/2009

564

TUBIO ALONSO, IAGO

24/09/2009

565

VALDES PEÑA, LUIS

24/09/2009

566

VALENTE FREITAS DE, PRISCILA MARIA

24/09/2009

567

VALERIO DE, GINO PAUL ISAI

24/09/2009

568

VALSECCHI, ROSSANA LAURA

24/09/2009

569

VANOVSKI, IVAN NIKOLOV

24/09/2009

570

VAQUERO GARCIA, JOSE ANDRES

24/09/2009

571

VARELA BIBIAN, FERNANDO

24/09/2009

572

VARELA LORENZO, CESAR ANTONIO

24/09/2009

573

VARELA LOSADA, ENCARNACION

24/09/2009

574

VARELA OTERO, MANUEL

24/09/2009

575

VARELA PAMPIN, ANTONIA

24/09/2009

576

VARELA PEREZ, HUGO

24/09/2009

577

VARELA RODRIGUEZ, CINTIA

24/09/2009

578

VARGAS GOMEZ, DANIEL

24/09/2009

579

VARGAS NUÑEZ, MERCEDES PALOM

24/09/2009

580

VAZQUEZ CASTRO, LUZ

24/09/2009

581

VAZQUEZ GAVIDES, ROBERTO CARLOS

24/09/2009

582

VAZQUEZ RODRIGUEZ, JOSE RAMON

24/09/2009

583

VAZQUEZ RODRIGUEZ, PAZ

24/09/2009

584

VAZQUEZ VAZQUEZ, CARMEN

24/09/2009

585

VAZQUEZ VAZQUEZ, PAULA

24/09/2009

586

VAZQUEZ VILASECO, AVELINO

24/09/2009

587

VEGA RAMIREZ, JOSE ANTONIO

24/09/2009

588

VELA RIOS, BEATRIZ

24/09/2009

589

VELASCO MUÑOZ, DAVID

24/09/2009

590

VERDAGUER CAMINADA, M. CARMEN

24/09/2009

591

VIDAL FERNANDEZ, JOSEFA

24/09/2009

592

VIDAL SEOANE, M. CARMEN

24/09/2009

593

VIEITES BOTANA, CARMEN

24/09/2009

594

VILARIÑO ASOREY, JOSE IGNACIO

24/09/2009

595

VILAS IGLESIAS, JOSE

24/09/2009

596

VILAS LOPEZ, MANUEL

24/09/2009

597

VILLAMARIN DOMINGUEZ, M. TERESA

24/09/2009

598

VILLAMAYOR ECHEZARRETA, RAMON

24/09/2009

599

VILLAMAYOR LOPEZ, ANTONIO RAMON

24/09/2009

600

VILLAR JUNQUEIRA, RAMON

24/09/2009

601

VILLAR JUNQUEIRA, ROCIO BELEN

24/09/2009

602

VILLAR LAREO, M. CONSOLACION

24/09/2009

603

VILLAR PEREZ, CONCEPCION

24/09/2009

604

VILLAR PIAS, JUAN CARLOS

24/09/2009

605

VILLARES VILA, MANUEL

24/09/2009

606

VILLAVERDE GARCIA, FRANCISCO NORBERTO

24/09/2009

607

VILLAVERDE SEOANE, MARIA VANESA

24/09/2009

608

VISIERS ARAUZO, JOSE MARIA

24/09/2009

609

VIUDEZ RUIDO, GINES

24/09/2009

610

VOICU, LILIANA LUMINITA

24/09/2009

611

VOICU, VIOREL

24/09/2009

612

YAÑEZ DOVALE, TAMARA

24/09/2009

613

YAÑEZ MOSQUERA, JAIME

24/09/2009

614

YEBRA BIURRUN, M. CARMEN

24/09/2009

615

YEBRA BIURRUN, M. JESUS

24/09/2009

616

ZARAUZA GONZALEZ, M. JOSE

24/09/2009

617

ZAS ROUCO, ARTURO

24/09/2009

Santiago de Compostela, 21 de outubro de 2009.

Primeira tenenta de alcalde

Dto. 30.05.08

Asdo.: Socorro García

2009/15539

7123925.pdf