Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte de notificació de sentència de les actuacions 600/2015
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
Jutjats de Primera Instància i Instrucció


Dimecres, 21 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1 de Manresa

CÈDULA de notificació per edicte

Judici verbal 600/2015 A.

Part actora REALE SEGUROS GENERALES, S.A.

Part demandada Carlos Alberto Vega Puente.

LLUIS MOLERA SAFONT Lletrat de l'Adm. de justícia del Jutjat de primera Instància 1 de Manresa.

FAIG SABER: Que en el procediment que tramita aquest Jutjat al número 600/2015, s'ha dictat sentència estimatòria dela demanda que consta en l'expedient.

Amb la finalitat que serveixi de notificació en forma a Carlos Alberto Vega Puente, en ignorat parador, estenc aquestacèdula, restant la sentència a disposició de l'interessat perquè pugui obtenir-ne còpia de la mateixa.

Manresa, 3 de març de 2016

El lletrat de l'Administració de Justícia, Lluis Molera Safont