Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE de 30 de març de 2010, de requeriment d'identificació de conductor en expedients sancionadors
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
DOGC 5615
Fecha Disposición :
30/03/2010
Fecha Publicación :
26/04/2010
Órgano Emisor :
Servei Català de Trànsit
EDICTE

de 30 de març de 2010, de requeriment d'identificació de conductor en expedients sancionadors.

De conformitat amb el que preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992), mitjançant aquest Edicte es notifica a les persones físiques o jurídiques que figuren a l'annex, com a titulars dels vehicles que s'hi esmenten, el requeriment d'identificació de conductor que preveu l'article 72.3 del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el Text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.

Atès que s'ha intentat notificar-ho personalment a les persones interessades sense que això hagi estat possible, la notificació es porta a terme mitjançant aquest Edicte per a coneixement seu, a les quals servirà de notificació individual, amb l'advertiment que disposen d'un període de deu dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC, per facilitar per escrit les dades relatives al conductor responsable de la infracció (nom, cognoms, número de DNI, data de naixement i domicili) al servei territorial de trànsit instructor, les adreces dels quals consten a l'annex d'aquest Edicte. Finalitzat el termini esmentat sense que s'hagin comunicat les dades requerides, el titular del vehicle serà sancionat pecuniàriament com a autor d'una falta molt greu, de conformitat amb l'article 72.3 del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, esmentat.

Barcelona, 30 de març de 2010

Josep Pérez Moya

Director

Annex 1

Adreces i horaris dels serveis territorials de Trànsit

Barcelona: Plaça Espanya, 1, 08015 Barcelona.

Girona: Álvarez de Castro, 4, 3a planta, 17001 Girona.

Lleida: República de Paraguai, 5, entresòl, 25002 Lleida.

Tarragona: av. Roma, 7-9, baixos, 43005 Tarragona.

Horari: de dilluns a dijous de 8.30 a 14 i de 16 a 18 hores, i divendres de 8.30 a 14 hores. Horari d'estiu: de 8.30 a 14 hores.

Annex 2

E= núm. d'expedient (08: Servei Territorial de Trànsit de Barcelona; 17: Servei Territorial de Trànsit de Girona; 25: Servei Territorial de Trànsit de Lleida; 43: Servei Territorial de Trànsit de Tarragona); V=núm. d'identificació del vehicle; D=data de la denúncia; H=hora de la denúncia; L=lloc de la infracció.

Titular

E

V

D

H

L

100 LYRIX SL

08/7151493-8

9519DZM

07/02/2010

19:47

C-31, PK 151,6

19 IZQUIERDA SL

08/7165425-1

1858GNX

11/03/2010

15:12

B-23, PK 9,2

9 ARS ARQUITECTES SL

08/8559399-4

0513DMK

18/02/2010

15:49

B-124, PK 3,6

ABIA A.

08/8557829-6

B 7568UN

22/02/2010

12:57

C-352, PK 24,3

ABM JOBGAR SL

08/7143549-0

3902GLS

02/02/2010

09:43

C-33, PK 82,3

ABRAHAMSOM MIX SL

08/7162719-6

0634CCB

03/03/2010

03:24

C-58, PK 30,9

ACABADOS BIELSA SL

08/7160880-9

5794DVK

26/02/2010

13:52

C-31, PK 212,3

ACCESORIS DE MODA SA

25/9286211-5

3072FXV

18/02/2010

20:18

A-2, PK 524,0

ACORDLINGUA SERVICIO DE TRADUCCIONES SL

08/7165487-0

3617FYV

07/03/2010

12:14

C-32, PK 85,0

ACOSTA L.

08/7163079-3

5985GDG

03/03/2010

09:38

C-17, PK 7,9

ADEX MARKETING PROMOCIONAL SL

08/8560282-9

3950DBV

02/03/2010

11:58

C-17, PK 32,7

ADISLAB SL

25/9283362-7

3214CNT

07/02/2010

16:16

N-230, PK 153,2

ADIVERTER DOS MIL SL

17/8428766-0

2670FGV

01/03/2010

20:16

A-2, PK 702,2

ADRIAN O.

08/7161664-8

8274CBX

01/03/2010

15:24

A-2, PK 602,7

ADRIAN O.

08/7165350-7

8274CBX

10/03/2010

23:48

A-2, PK 602,7

ADVANCED GLOBAL MAINTENANCE GROUP SL

08/7164035-5

3579CPK

02/03/2010

17:22

N-II, PK 665,1

ADVANCED GLOBAL MAINTENANCE GROUP SL

08/7164060-4

3579CPK

04/03/2010

13:22

N-II, PK 665,1

AE LAND MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO SL

08/7163803-6

9386GFC

05/03/2010

11:17

B-20, PK 21,5

AE LAND MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO SL

08/7164591-7

9386GFC

08/03/2010

11:05

B-20, PK 21,5

AERLYPER SA

25/9285495-3

1637DYK

19/02/2010

14:38

N-230, PK 153,2

AFJ MORENO SCCL

08/8560493-5

1116DPZ

02/03/2010

12:00

C-17, PK 32,7

AGENCIA DE ASSEGURANCES LEONOR MARTINEZ YELAMOS SL

25/9287048-4

5037DYV

05/03/2010

10:06

C-14, PK 134,3

AGENCIA INMOBILIARIA LA FINCA SL

08/7165510-1

8015CXT

11/03/2010

10:07

B-23, PK 9,2

AGETRO EXCLUSIVAS 20 1975 SL

08/7160903-6

7677DWY

24/02/2010

18:35

B-20, PK 18,1

AGETRO EXCLUSIVAS 20 1975 SL

08/7161465-4

7677DWY

24/02/2010

22:21

B-20, PK 21,5

AGRICOLA FUSTER SL

43/9238982-0

0934DXP

02/03/2010

13:01

N-340, PK 104,7

AGRO RAMADERA ROS SCP

25/9283352-4

0637GNN

09/02/2010

20:22

A-2, PK 524,0

AGULLOFUST SL

08/7150540-1

0336BLX

10/02/2010

11:41

N-II, PK 665,1

AGUSTI O.

08/7161097-2

8484DZS

24/02/2010

16:16

N-II, PK 665,1

AHARRAN M.

08/7162951-5

5397BNT

03/03/2010

22:31

A-2, PK 602,7

AILASOR SA

43/9237683-7

3795CNH

01/03/2010

01:10

N-340, PK 176,2

AIR MERGEA SL

08/7163571-0

3512FFV

04/03/2010

14:14

A-2, PK 602,7

AL KHATTABI M.

17/8429092-2

2252CCH

04/03/2010

13:18

N-II, PK 710,5

ALBA R.

25/9286282-2

1770DNZ

28/02/2010

21:18

N-240, PK 118,1

ALBERTO AROCA SA

08/8556271-6

6424CMY

18/02/2010

12:18

C-55, PK 4,5

ALDUERO SL

08/7156970-1

3641DBH

24/01/2010

14:38

B-20, PK 18,1

ALIOU D.

43/9240991-0

T 5086AC

10/03/2010

07:48

C-31B, PK 8,2

ALITUM SL

08/7164251-0

0541FCL

02/03/2010

13:50

N-II, PK 665,1

ALMAUX SA

08/8560870-2

6080DXX

02/03/2010

10:06

B-204, PK 2,1

ALONSO C.

08/7159852-0

4882BGF

10/02/2010

15:26

A-2, PK 570,3

ALONSO C.

08/8559045-1

B 2379SM

24/02/2010

16:21

C-60, PK 7,8

ALONSO L.

25/9282725-0

2495DXY

22/02/2010

23:00

AP-2, PK 164,9

ALONSO PAGES SL

08/7159732-0

4807FNC

11/02/2010

11:27

C-58, PK 15,7

ALOU RECICLATGES SL

43/9228626-9

0334BPP

06/02/2010

07:11

C-14, PK 4,3

ALSER MANAGEMENT RENT A CAR SL

08/7121303-9

8846DRK

19/12/2009

13:23

C-32, PK 85,0

ALUMCAT LLERS SL

17/9264971-0

8315FTV

17/02/2010

11:08

N-II, PK 761,0

ALUMINIS MORELL SL

08/7165688-0

6471GCM

11/03/2010

12:18

B-23, PK 10,1

ALUNDA S.

08/7162977-6

3041DBW

28/02/2010

15:33

C-58, PK 15,7

ALVAREZ A.

08/8558735-8

6348FPL

19/02/2010

17:16

B-24, PK 7,6

ALVAREZ A.

25/9286217-7

8748FCL

27/02/2010

16:17

N-240, PK 118,1

AMADEUS TALENTOS SL

08/7160376-5

8125DVN

28/02/2010

15:50

C-17, PK 16,5

AMADOR I.

43/9240414-1

9127CDN

06/03/2010

12:13

N-240, PK 39,6

AMBEX INICIATIVAS FUTURO SL

08/7162991-2

3477CRL

07/02/2010

17:26

B-140, PK 3,1

AMILLS I FERNANDEZ SL

17/8429379-5

3947GRC

27/02/2010

11:57

C-260, PK 31,3

AMORIM J.

25/9287901-0

4954DFM

06/03/2010

16:58

N-260, PK 199,0

AMS NEXE PROFESSIONAL SL

08/8559366-4

0497CXZ

22/02/2010

11:46

B-140, PK 4,4

AMSEL CONSULTING SL

08/7148287-8

6527GBJ

27/01/2010

12:56

A-2, PK 602,7

ANDALOUSSI R.

25/9286624-2

1889DBL

04/03/2010

16:18

C-26, PK 30,6

ANDERSON C.

43/9239036-1

2275BZS

28/02/2010

22:27

N-340, PK 104,7

ANDRADE A.

08/7164517-4

0492FJR

08/03/2010

12:34

B-23, PK 10,1

ANDRADE A.

08/7164560-0

0492FJR

08/03/2010

12:37

B-23, PK 4,7

ANDUTEL SERV DE TELECOMUNICACIONES SL

08/7149585-7

3581FPL

02/02/2010

16:44

A-2, PK 602,7

ANGUERA, J.

08/2422628-4

0741BRW

22/01/2010

17:35

PRAT DE LLOBREGAT

ANGULO L.

08/8560645-6

7749CNL

05/03/2010

11:04

C-246, PK 22,0

ANONIMA ESPAÑOLA DE COMERCIO I ECONOMIA SA

08/7163783-4

7109DLT

06/03/2010

14:11

B-23, PK 10,1

ANSELM ESPUGA MAQUINARIA PLASTICA SL

25/9286277-3

1053FMH

04/03/2010

16:35

AP-2, PK 164,9

APARICIO R.

08/7165514-9

8270GBW

10/03/2010

07:49

B-20, PK 21,5

APEX IMMOBILIARIA I GESTIO DE LA LLAR SL

43/9239109-2

6388DYK

03/03/2010

14:49

TV-3141, PK 5,2

APLICACIONES ARTISTICAS SOBRE MADERA SL

43/9227132-3

2962CBN

01/02/2010

14:45

N-340, PK 104,7

APLICACIONES MECANIZADAS DE REVESTIMIENTO SL

08/7164955-1

B 9555XF

10/03/2010

13:48

B-23, PK 10,1

APM COMERCIAL INFORMATICA SA

08/7164443-9

2121BZT

08/03/2010

10:29

A-2, PK 603,2

ARDEVOL E.

08/8560679-6

3933GSC

05/03/2010

16:44

B-23, PK 6,7

ARESA SC

25/9286054-0

5583BXR

20/02/2010

16:17

C-26, PK 30,6

ARGANZA PIRINEUS SL

25/8432631-0

9561CBC

11/02/2010

16:28

A-2, PK 527,0

ARK NOT SL

25/9287435-6

7969FGJ

22/02/2010

13:53

C-12, PK 120,2

ARP CATALONIA SL

43/9230337-3

5397CJL

14/01/2010

14:04

N-240, PK 39,6

ARP CATALONIA SL

43/9232715-6

5397CJL

11/02/2010

19:30

N-240, PK 39,6

ARPLEN SA

08/8560357-8

4891BHH

04/03/2010

11:06

C-17, PK 34,1

ARQUITEMA SETENTA Y UNO SL

08/7167752-2

8648DHM

20/02/2010

17:48

C-16, PK 74,2

ARTESANOS DE LA PINTURA DE VILAFORTUNY SL

43/9237916-8

3581BLZ

26/02/2010

14:42

TP-2031, PK 4,8

ARTFISCHING SL

43/9239384-9

B 9692VL

08/03/2010

09:46

AP-7, PK 337,0

ARTPRECONS SL

08/7137195-9

6451FFW

21/01/2010

15:29

A-2, PK 560,2

AS SOFTWARE SA

08/7164047-6

5162GDS

05/03/2010

12:02

B-23, PK 9,2

ASBESTHO S GESTION DESANIANTADOS SL

08/7167144-3

3837FWH

07/03/2010

17:17

C-17, PK 16,5

ASCENSORES LIC 24 SL

08/7146394-5

0026FSM

10/02/2010

06:33

AP-7, PK 164,0

ASDIK N.

17/9266363-0

2124BHM

26/02/2010

21:11

N-II, PK 718,2

ASERE SL

25/9287732-0

2672FLW

27/02/2010

11:49

N-260, PK 199,0

ASESORIA B CUATRO SL

08/7165780-8

5574FTP

11/03/2010

10:50

B-23, PK 10,1

ASESORIA Y SERVICIOS BENAFERENSES SL

43/9240481-0

3025DFZ

08/03/2010

16:06

N-240, PK 39,6

ASLAF I JULIA IGLESIAS SL

25/9286363-2

8909FKR

04/03/2010

13:50

C-12, PK 147,5

ASLAK SL

08/8558846-0

0258GHJ

23/02/2010

12:35

C-17, PK 32,4

ASS GES EN TEC DE LA IN I DE LES COM SL

08/8560405-0

0819GNT

04/03/2010

11:05

C-17, PK 34,1

ASS GES EN TEC DE LA IN I DE LES COM SL

08/8560832-5

0819GNT

01/03/2010

08:28

C-37, PK 162,0

ASTUR NORT ASISTENCIA SL

25/9283644-4

8642GCF

12/02/2010

15:57

N-260, PK 199,0

AURUMSA PROMOCIONS INMBILIARIAS SA

17/8429363-7

1849DZY

27/02/2010

11:54

C-260, PK 31,3

AUTO CANIGO SA

17/9266862-4

0220DVX

04/03/2010

20:55

N-II, PK 736,5

AUTO GRUAS SANT JORDI SL

08/7145659-6

B 1531SB

29/12/2009

11:00

A-2, PK 603,2

AUTO YATE RENTING SL

25/8432769-0

8318DTJ

12/02/2010

16:41

A-2, PK 527,0

AUTOALCAS SL

43/9239868-7

4679DTT

06/03/2010

08:29

N-340, PK 176,2

AUTOMOCIO RUEDA SL

08/8560237-9

0528BVX

02/03/2010

10:25

C-17, PK 32,7

AUTOMOCIO RUEDA SL

25/9287545-0

B 0933WK

06/03/2010

15:09

A-2, PK 510,0

AUTOMOCION GALA SL

43/9241250-2

3508FVX

13/03/2010

10:46

TP-2031, PK 4,8

AVADANEI V.

08/7130784-6

6510GRY

10/12/2009

00:09

A-2, PK 602,7

AVADANEI V.

08/7164392-3

0526BNF

07/03/2010

15:14

A-2, PK 603,2

AVADANEI V.

08/7164508-3

0526BNF

06/03/2010

22:07

A-2, PK 602,7

AVADANEI V.

25/9288081-2

B 5676PK

04/03/2010

20:20

C-55, PK 68,1

AVADANEI V.

43/9239254-0

B 0033UM

05/03/2010

05:46

AP-7, PK 337,0

AZANIT K.

17/9267117-4

B 1721TT

06/03/2010

17:03

N-II, PK 736,5

AZELARAB S.

08/8559884-8

B 9586TD

26/02/2010

10:52

C-17, PK 32,7

AZUARA V.

25/9287409-3

2107BXD

20/02/2010

17:58

C-12, PK 120,2

BAGSHAW C.

25/9284444-3

0918DZX

26/02/2010

14:34

A-2, PK 522,0

BAHERIUM DIGITAL SL

08/8553003-0

3883GSL

29/01/2010

11:04

C-17, PK 54,0

BALOU 2006 SL

08/8559019-5

9264FRY

23/02/2010

16:33

C-32, PK 104,3

BANICOIU R.

43/9239423-8

A 7794DB

06/03/2010

11:14

AP-7, PK 337,0

BANZAI GESTIO SL

17/8428126-3

2143FXY

29/01/2010

09:41

C-65, PK 8,0

BAÑERES F.

25/8432373-5

7391FLG

04/02/2010

21:13

A-2, PK 501,8

BARBISATEX SL

08/8559277-5

6033BHJ

26/02/2010

12:29

C-17, PK 32,7

BARBOSA C.

17/9266370-7

3480FLF

01/03/2010

08:44

N-II, PK 751,5

BARBU L.

17/8429150-1

B 8334SL

11/02/2010

16:29

N-II, PK 757,7

BARCELONA GRANOLLERS EDIFICIOS SL

17/9266656-1

4207CJN

03/03/2010

19:31

C-35, PK 69,8

BARCELONA RIBBONS SL

08/7156139-4

4232FWS

15/02/2010

13:35

C-58, PK 30,9

BARCELONA SOCIAL CLUB Y LEISURE SL

08/7164429-9

B 7056VL

07/03/2010

10:43

A-2, PK 602,7

BARCKHAHN P.

08/7156686-5

1682FCT

13/02/2010

07:00

C-32, PK 85,0

BARESCORCH SL

25/9278476-2

7777DWF

19/01/2010

10:59

N-260, PK 199,0

BARNA EUROSALES SL

43/9223683-3

0194FKS

13/11/2009

17:24

AP-7, PK 337,0

BARNADIS LOGISTICA DOS MIL SA

08/8560757-0

B 2289PN

02/03/2010

09:47

B-204, PK 2,1

BARRAGAN M.

25/9287480-0

B 1906TN

06/03/2010

14:28

A-2, PK 510,0

BARRIGA M.

25/9284995-5

1940FFG

25/02/2010

16:13

C-12, PK 147,5

BARTOS E.

25/9286757-4

T 0755AS

11/02/2010

20:55

C-12, PK 120,2

BASANO DOS MIL SL

25/9286218-9

3039FPH

16/02/2010

19:38

A-2, PK 524,0

BASEEURO DOS SL

08/8558592-8

1147BHL

23/02/2010

12:53

C-32, PK 88,7

BASER PATRIMONIO 200 SL

08/7163084-2

8987DXZ

28/02/2010

11:36

B-23, PK 10,1

BASHIR H.

25/9288210-2

6576BPT

10/03/2010

15:17

A-2, PK 524,0

BAUPARQUET SL

08/7139275-0

1694GKG

12/12/2009

11:07

A-2, PK 603,2

BAUTEC PERSONAL EUROPA SA

43/9236051-4

9271GCB

10/02/2010

15:43

TP-2031, PK 4,8

BAYO, B.

25/0514946-1

L 6561AC

28/01/2010

13:51

JUNEDA

BEJAR A.

08/7132523-0

B 3114VT

12/01/2010

00:46

C-55, PK 25,5

BELEN CADARSO LOGISTICA SL

08/7164105-0

8938GMR

05/03/2010

22:05

B-23, PK 10,1

BELLA ESTANCIA SL

25/9287058-7

3589GKX

05/03/2010

15:41

C-14, PK 134,3

BELLA ESTANCIA SL

25/9288004-0

3589GKX

05/03/2010

14:50

C-26, PK 30,6

BENET GARCIA SL

43/9239072-1

2380FLR

04/03/2010

11:41

N-340, PK 104,7

BEREZNIKOV I.

43/9239412-3

9364FYM

06/03/2010

08:34

C-14, PK 4,3

BERGE MARITIMA SA

43/9240901-0

2638CJF

09/03/2010

15:51

C-31B, PK 8,2

BERNACEL 2001 SL

08/7159040-6

1504DYZ

14/02/2010

12:03

C-251, PK 5,1

BESTEA P.

08/8560793-6

B 8791WM

05/03/2010

15:42

B-23, PK 6,8

BICA P.

17/9267124-1

2383BLD

11/03/2010

19:19

N-260, PK 26,3

BIEN FUNDAMENTADA SL

25/9288736-6

6334CXY

15/03/2010

17:31

AP-2, PK 164,9

BIESSE INTERNATIONAL SA

25/0545885-3

0058CVP

03/01/2010

09:35

SALARDU

BING VOORHAM SL UNIPERSONAL

25/8432326-1

0210CDZ

12/02/2010

17:41

C-14, PK 121,5

BIOSTAR SA

25/9286294-9

7987GCX

05/03/2010

04:11

AP-2, PK 164,9

BIRDAN M.

08/3763850-7

7022BJM

14/01/2010

18:15

C-32, PK 33,8

BIRZNIEKS, V.

08/2422404-1

V 9129FP

26/01/2010

13:32

PRAT DE LLOBREGAT

BLANOVA PROMOCIONS SL

17/9265765-1

2174CBN

26/02/2010

14:14

C-65, PK 6,6

BLASCO M.

43/9241194-3

T 1450AV

13/03/2010

01:22

C-14, PK 4,3

BM PUNTO GESTION DE OBRA SL

08/8559642-6

8996DNS

22/02/2010

15:28

C-16, PK 12,0

BORGES DE SANTANA M.

17/9266966-5

3433FCB

05/03/2010

23:22

C-66, PK 38,1

BORGES M.

43/9236272-5

9859CXZ

19/01/2010

15:50

TP-2031, PK 4,8

BORGES M.

43/9239736-5

9859CXZ

06/03/2010

17:18

N-340, PK 176,2

BORNIA R.

43/9240836-3

3475CJN

11/03/2010

13:55

TP-2031, PK 4,8

BOSS BCN GESTION SL

08/7162426-4

3089FGV

03/03/2010

14:16

B-20, PK 21,5

BOUAYAD I.

08/7161248-1

8958BLS

27/02/2010

15:47

A-2, PK 597,4

BOUMESHAD O.

25/9288323-0

9459GGZ

11/03/2010

23:05

N-240, PK 118,1

BRADBURY J.

08/7155920-3

9099CSV

16/02/2010

12:05

A-2, PK 602,7

BRADBURY J.

08/7160694-8

9099CSV

01/03/2010

10:20

A-2, PK 602,7

BRAXIMOP SL

43/9232037-1

8859CLM

05/02/2010

00:39

AP-7, PK 337,0

BREPIN CONSTRUCCIONS SL

08/7161272-4

3372DWK

25/02/2010

22:06

B-20, PK 21,5

BRICOLEADER VALENCIA SL

43/9238848-0

0265FTC

02/03/2010

08:15

AP-7, PK 337,0

BRUNOSETA SL

25/9287056-3

7650DGP

05/03/2010

21:11

AP-2, PK 164,9

BS Y A CONSULTORES SL

08/7162691-1

B 3461LS

27/02/2010

07:37

C-32, PK 85,0

BUENO VALE SL

25/9286041-2

5981DCH

20/02/2010

17:38

C-26, PK 30,6

BUILDING STRUCTURINGS SL

08/7160726-4

B 2185PM

03/02/2010

10:02

A-2, PK 579,4

BUSU M.

43/9238625-2

5722DJM

27/02/2010

14:14

TP-2031, PK 4,8

BUT A.

43/9238133-5

M 5764UB

26/02/2010

17:57

N-340, PK 104,7

BUTUC I.

08/7161883-9

2559FJR

28/02/2010

07:44

N-II, PK 665,1

BUTUZA V.

43/9237901-6

B 6600UW

26/02/2010

13:45

N-340, PK 68,3

CASTELLANO TROIA ASESORES SL

08/7148106-4

0002GNZ

05/02/2010

13:23

A-2, PK 570,3

CB ASENSIO CABEZA CAPELLAVALADES

43/9239491-8

8710FLT

05/03/2010

13:02

TV-3141, PK 5,2

CHN FUERTESCUSA SL

25/0622134-6

9544GGM

30/01/2010

13:20

C-28, PK 37,1

CR OCHENTA Y NUEVE SA

08/7164905-8

8565BNH

02/03/2010

12:10

C-1413A, PK 2,4

CAIRETA CONFORT Y HOGAR SL

17/8429286-4

GI2158BN

12/02/2010

16:25

N-II, PK 757,8

CALVO M.

08/7156348-2

B 1975TC

13/02/2010

22:08

C-58, PK 30,9

CAMPS N.

25/9285000-9

4579CFT

23/02/2010

09:00

N-240, PK 71,9

CAMPS N.

25/9285919-0

4579CFT

02/03/2010

10:28

N-240, PK 71,9

CANAL 9 IMATGES SL

08/8551311-0

6572GNZ

12/01/2010

12:16

C-32, PK 31,4

CANO DIES SL

25/9285607-6

3952BPK

02/03/2010

09:56

AP-2, PK 164,9

CAPSULAS VITAP SL

08/7159875-0

7820FMG

24/02/2010

11:55

B-23, PK 10,1

CAR MOTOR SENSACION SL

08/1736542-0

5033FKD

27/01/2010

16:15

PRAT DE LLOBREGAT

CARBO ENGINYERS SL

17/8429086-7

GI0799BS

16/01/2010

11:14

C-260, PK 31,3

CARNE I PUNTO SL

08/7164337-4

9975FVK

08/03/2010

09:20

B-23, PK 10,1

CARNES HALAL AL KARAMA SL

17/8428320-0

2694DVF

15/02/2010

10:55

C-63, PK 19,7

CARNICERIAS CADEMAN SL

43/8424104-0

3089DMP

07/02/2010

20:52

C-32, PK 7,8

CAROIMER SL

08/7164942-3

2372CWG

06/03/2010

10:01

A-2, PK 597,4

CARPINTERIA ROYO BLAZQUEZ SL

43/9237494-4

4970FRV

25/02/2010

16:49

N-340, PK 68,3

CARRASCO F.

25/0621807-0

9699CNS

08/02/2010

11:05

C-28, PK 26,1

CARVALHEIRA A.

17/9266643-3

GI6577BJ

03/03/2010

15:19

C-31, PK 376,5

CASES DE LA PART ALTA SL

08/7165513-7

T 8685AN

12/03/2010

08:32

A-2, PK 560,2

CASEX ORGANITZACIO INMOBILIARIA SL

08/7167871-0

9157DTD

06/03/2010

15:12

B-20, PK 18,1

CATALUNYA DESCANS SL

25/8432953-0

4414FMS

27/02/2010

09:48

A-2, PK 517,5

CATALUNYA PRODUCTE SL

08/7163425-2

6813BWP

27/02/2010

17:20

C-58, PK 15,7

CATAVER REHABILITACIO SL

43/9228375-8

4027FJB

27/01/2010

13:05

C-14, PK 4,3

CATERING Y RESTAURACION FUTURA

17/9260194-5

0483GRF

16/01/2010

14:00

C-65, PK 6,6

CAVE F.

17/8429282-7

8673GSC

12/02/2010

17:35

C-260, PK 31,3

CAVOP CONSTRUCCIONES ARMADURAS VOLADURAS Y OBRAS PUBLICAS

08/7163065-9

1606DPB

01/03/2010

18:04

C-32, PK 85,0

CAYKUWA GESTION SL

08/7165748-6

8575DMS

14/03/2010

14:03

A-2, PK 603,2

CENBEGAS SL

08/7162820-1

1616GCK

03/03/2010

17:50

B-20, PK 21,5

CENTRE D'ESTUDIS DEL RENDIMENT ESPORTIU I TRAUMATOLOGIA

08/7163771-8

B 4257TZ

07/03/2010

10:17

B-20, PK 21,5

CESPEDES N.

08/7163717-7

6270DDD

06/03/2010

14:03

B-20, PK 21,5

CIA GRAL FOURNAS SL

17/9266116-8

0469DJZ

27/02/2010

12:33

C-65, PK 6,6

CINCORA D.

43/9237147-0

3474CSG

17/02/2010

23:44

T-11, PK 2,3

CIVICO TALLERES DIAGONAL SA

08/8561041-3

2153FFL

05/03/2010

10:24

C-246, PK 22,0

CIVICONS CONSTRUCCIONES PUBLICAS SLU

25/9287458-1

0406CGM

07/03/2010

14:52

C-14, PK 134,3

CLEMENTE PERFIL 21 SL

08/7160280-9

0118FRK

26/02/2010

10:39

C-17, PK 16,5

CLINICA INFORMATICA GIRONA SL

08/7158451-0

9933GBC

21/02/2010

06:05

N-II, PK 665,1

CM ROGER MIL NOVECIENTOS OCHENTA SL

25/9286834-2

2652GKN

19/02/2010

17:22

C-53, PK 135,4

COADUNA SERVEIS INTEGRALS SL

43/9240796-2

6020DFF

09/03/2010

17:36

AP-7, PK 337,0

COALIMENT PENEDES SA

43/9239447-0

9563DPZ

05/03/2010

13:33

N-420, PK 856,9

CODREA A.

25/9287316-3

0530BNJ

06/03/2010

14:39

A-2, PK 477,4

COLDMAN LLEIDA NOVENTA Y NUEVE SL

25/9287974-1

1112FBL

06/03/2010

10:12

A-2, PK 522,0

COLOCACIONES PALAU SL

08/7165098-2

9213FNZ

10/03/2010

13:09

B-23, PK 10,1

COMARESME SA

08/7152620-9

7058FJC

10/02/2010

12:44

A-2, PK 560,2

COMERCIAL FARMACEUTICA VIDAL SL

25/8433129-4

8011BGK

26/02/2010

12:41

A-2, PK 527,0

COMERCIAL GIROCEL SL

17/9267024-8

GI2148BT

07/03/2010

16:45

N-260, PK 26,3

COMERCIAL RIUS MARTI SL

08/7160055-2

4758DYH

23/02/2010

10:48

A-2, PK 602,7

COMIMAQ SL

08/7156966-4

5341CCG

22/01/2010

12:55

B-20, PK 18,1

COMPAÑIA EXPLOTADORA GOBI SL

43/9240893-0

0452DDJ

11/03/2010

07:44

N-240, PK 39,6

COMPONENTES CORSO SL

08/7165145-6

2501FTW

09/03/2010

15:12

A-2, PK 560,2

COMPONENTES CORSO SL

25/9288299-1

2501FTW

09/03/2010

15:30

A-2, PK 510,0

COMPONENTES CORSO SL

25/9288389-2

2501FTW

09/03/2010

15:43

A-2, PK 477,4

COMPONENTES CORSO SL

43/9240385-5

2501FTW

09/03/2010

13:57

AP-7, PK 337,0

COMPONENTES CORSO SL

43/9240574-6

2501FTW

09/03/2010

21:22

AP-7, PK 337,0

CONBAU CONESA BAUSET SL

25/9287218-3

5307CYT

06/03/2010

13:21

C-14, PK 134,3

CONDUCCIONES GALVANICA SL

08/7160898-7

2736BBY

25/02/2010

13:37

B-23, PK 9,2

CONFECCION SANT BLAI SDADCOOP CATALANA

43/9240459-1

T 9558BD

07/03/2010

12:54

TV-3141, PK 5,2

CONS REFORMAS INSTAY S NIETO SL

43/9238960-1

8726BMP

01/03/2010

12:31

N-420, PK 862,9

CONSMONTSIA SL

25/9285083-2

8493DSJ

14/02/2010

16:36

C-12, PK 147,5

CONSORCI DE CONSTRUCCIO I ANEXES SL

08/3477730-9

B 2698UJ

20/01/2010

11:20

BV-1432, PK 1,2

CONSORCI FOTO 2 SL

08/7162321-7

2074DYV

28/02/2010

09:02

C-60, PK 3,3

CONSTANTIN N.

43/9239098-8

8890CDS

03/03/2010

15:27

N-340, PK 68,3

CONSTANTINESCU M.

08/7162378-8

B 5811VJ

02/03/2010

12:47

A-2, PK 602,7

CONSTANTINESCU M.

08/7164418-4

B 5811VJ

05/03/2010

21:07

A-2, PK 602,7

CONSTR CONTR MOLINA HIJOS2006 SL

25/9286824-0

0242FDZ

11/02/2010

15:44

C-12, PK 120,2

CONSTRANS NOVENTA Y OCHO SL

08/7165228-4

0246BCX

06/03/2010

01:29

C-58, PK 30,9

CONSTRU ANOIA SL

17/8428483-1

8939DTC

19/02/2010

20:45

AP-7, PK 0,3

CONSTRU OLIMPIC SA

08/7164020-3

9052DKN

06/03/2010

06:59

B-20, PK 21,5

CONSTRUCC Y REFORMAS DACIA SL

43/9239319-2

6178GBS

04/03/2010

10:03

N-340, PK 137,8

CONSTRUCCIONES BLANCO RUBI SL

08/8559861-7

0076CZN

22/02/2010

15:34

C-16, PK 12,0

CONSTRUCCIONES CAMPOS CARMONA DOS MIL TRES SL

43/9234024-2

2620DDH

13/02/2010

14:27

TV-3141, PK 5,2

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CATANIA SA

08/7165791-9

3673DSJ

14/03/2010

14:06

B-23, PK 10,1

CONSTRUCCIONES GONCISA TARRACO SL

43/9241030-0

T 9093BC

10/03/2010

11:39

N-340, PK 176,2

CONSTRUCCIONES MECANO ELECTRICAS SL

08/7162927-2

0096GNC

26/02/2010

06:40

C-58, PK 30,9

CONSTRUCCIONES MOPRESA SA

08/8561026-1

0299GSJ

04/03/2010

18:29

A-2, PK 572,5

CONSTRUCCIONES SASVIVES SL

43/9235974-8

4409DWK

20/02/2010

18:05

TP-2031, PK 4,8

CONSTRUCCIONES SINIMEG OLESA SL

25/9283298-7

3918CHR

20/02/2010

09:13

C-14, PK 134,3

CONSTRUCCIONES TARRACO ERVAN SL

08/7144147-9

9243GKY

05/02/2010

12:12

B-23, PK 10,1

CONSTRUCCIONES TELLO MARTIN SL

25/9282542-2

5905GCF

15/02/2010

08:25

AP-2, PK 164,9

CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES ERRIBERRI SL

25/9284806-7

4613CXN

26/02/2010

09:49

AP-2, PK 164,9

CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES BLANES SA

08/7163557-0

4194FLS

04/03/2010

09:24

B-20, PK 21,5

CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES DRACOL SL

08/7158835-5

8296FNX

24/02/2010

14:54

B-23, PK 9,2

CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES LOPTOR SL

43/9239663-0

9802CSM

08/03/2010

15:48

C-14, PK 4,3

CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES LOPTOR SL

43/9240544-1

9802CSM

11/03/2010

11:23

TP-2031, PK 4,8

CONSTRUCCIONS I INMOBLES SL

08/7158320-7

B 3760TB

22/02/2010

10:25

N-II, PK 665,1

CONSTRUPLATA SL

08/8556760-8

B 4421WX

18/02/2010

11:27

C-55, PK 4,5

CONSULTORES EN MARKETING Y VENTAS SA

08/7165708-5

B 4481UW

12/03/2010

11:42

B-23, PK 10,1

CONTAGAS SA

25/9287274-8

4377DDM

05/03/2010

14:46

C-14, PK 134,3

CONTRAPUNT TALLERS CONST. SL

08/8552712-0

5032FLS

14/12/2009

12:36

C-17, PK 9,8

CONTROLSA SA

08/8559454-7

B 1179WF

25/02/2010

16:58

B-140, PK 4,4

CONVE CONSULTANTS SL

08/8559340-3

8770BNR

18/02/2010

17:28

B-140, PK 4,6

CONVET SL

25/9288282-1

L 2072AH

09/03/2010

15:41

AP-2, PK 164,9

COPEIVA 2009 SL

25/9285755-1

L 9948AC

03/03/2010

09:22

N-230, PK 152,7

COPTIL A.

25/9287987-4

3247CMB

07/03/2010

05:19

C-55, PK 68,1

CORNEA I.

43/9236341-2

9391BYP

05/02/2010

13:10

TP-2031, PK 4,8

COSANT NEW CONSTRUCTIONS SL

08/7155904-5

3463DRK

16/02/2010

13:23

A-2, PK 602,7

COSTACHE G.

17/9265418-2

GI4087BG

23/02/2010

13:54

C-65, PK 6,6

COSTASERVIS SL

25/9283451-6

5291GNL

18/02/2010

23:34

C-14, PK 134,3

COSTICA I.

17/8429161-6

B 0071SD

04/03/2010

11:56

N-II, PK 710,5

COSTINVER 2005 SL

08/7159746-5

6287FWJ

14/02/2010

12:04

B-124, PK 4,7

CRISAN BORGES SA

43/9240270-0

2396CTN

07/03/2010

14:55

TV-3141, PK 5,2

CRISTALLERIA CAMBRILS SL

43/8424489-7

T 1229AU

25/02/2010

09:03

A-7, PK 158,5

CRUZ P.

43/9240006-8

9012DSD

27/02/2010

08:25

N-240, PK 39,6

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

43/9240643-3

8318BMG

10/03/2010

16:06

N-340, PK 176,2

CRUZ S.

25/8433053-3

B 5427WX

27/02/2010

09:59

N-260, PK 200,8

CUATELART SL

25/9286078-8

3836GSS

03/03/2010

14:29

N-230, PK 153,2

CUBEMAR SL

08/8559856-8

B 6093UW

19/02/2010

13:03

C-16, PK 17,4

CUKIC R.

25/9284471-6

5341GSP

21/02/2010

11:24

A-2, PK 477,4

CHAMI M.

43/9239711-0

7422DVS

01/03/2010

22:50

AP-7, PK 337,0

CHEMIFLOOR SA

08/7165818-1

8409CYM

13/03/2010

09:46

B-20, PK 21,5

CHEN Z.

08/7160031-0

B 1710TH

25/02/2010

12:47

A-2, PK 602,7

CHESSA S.

08/7162610-1

7177FJX

25/02/2010

17:29

C-32, PK 85,0

CHIRILA L.

43/9235169-7

5520FKH

20/02/2010

13:02

C-12, PK 21,4

CHISDAN HOUSE SL

08/8560675-4

0703BZM

04/03/2010

17:46

A-2, PK 601,2

CHUPA CHUPS SAU

08/7151858-9

1935DJM

20/01/2010

11:43

A-2, PK 603,2

D FAMILY RENT A CAR SL

43/9239655-5

9891FSG

16/02/2010

16:16

AP-7, PK 337,0

DIJ GESTIONS SL

17/9266849-6

0998DRV

04/03/2010

14:46

N-II, PK 736,5

DA JIA LE SL

08/1736697-7

8730CJF

27/01/2010

16:03

PRAT DE LLOBREGAT

DAHAB TRAVEL SL

08/7163740-8

6017DSV

07/03/2010

10:24

B-23, PK 10,1

DANBEL DISTRIBUCIONES EXCLUSIVAS SA

25/9286536-0

3647DLD

03/03/2010

21:07

AP-2, PK 164,9

DAPER PUJOL FORESTALS SL

17/9265375-1

6133CKR

21/02/2010

17:06

N-II, PK 751,5

DAY NIGHT IMPORT SL

08/7165309-4

4460DSV

10/03/2010

10:04

B-20, PK 21,5

DAY NIGHT IMPORT SL

25/0514401-4

0632CYF

10/02/2010

21:10

LINYOLA

DCIKSON N.

43/9240342-2

9584BYZ

08/03/2010

16:45

N-240, PK 39,6

DE LAS HERAS M.

43/9239814-0

2177DSG

07/03/2010

12:52

TP-2031, PK 4,8

DE VREE A.

17/9264860-1

1428DMD

20/02/2010

15:24

C-65, PK 6,6

DECOFRAN 2005 SL

17/9266397-5

4696DXP

26/02/2010

08:34

C-66, PK 38,1

DEL VALLE M.

25/9285766-0

1050BLF

13/02/2010

18:20

N-230, PK 152,7

DELTA NUTS COMPANY SLU

25/9286987-0

1908FHN

02/02/2010

14:05

C-12, PK 120,2

DELTA NUTS COMPANY SLU

25/9287692-2

1908FHN

03/03/2010

16:55

C-12, PK 120,2

DELTA NUTS COMPANY SLU

43/9239063-0

1908FHN

03/03/2010

18:30

N-340, PK 104,7

DENTALFER PROTECTIC DENTAL

25/9288170-1

8676GRP

05/03/2010

18:02

N-260, PK 199,0

DETERGENTES IBERICOS SL

25/9286662-0

2407DKR

19/02/2010

14:45

C-53, PK 135,4

DEULOFEU E.

43/9239140-7

B 4978SX

03/03/2010

10:22

N-240, PK 39,6

DHEBLAN SL

43/9237180-5

0565CBD

22/02/2010

14:07

TV-3141, PK 5,2

DIABALLAH K.

17/9264554-5

3455BZM

18/02/2010

10:02

C-66, PK 38,1

DIAZ A.

43/9239150-0

4517FDD

04/03/2010

11:38

AP-7, PK 337,0

DIAZ M.

08/8558257-5

3373CRP

22/02/2010

12:44

C-352, PK 24,3

DIAZ M.

08/8560387-2

B 0127VS

04/03/2010

11:58

C-17, PK 34,1

DIGESTIU MEDIC MONTSENY SL

08/7156664-5

2649DMG

18/02/2010

17:05

B-23, PK 10,1

DIMENT R.

25/9288362-0

9336GJD

11/03/2010

15:11

N-240, PK 118,1

DINU A.

17/8429311-3

0098BLJ

13/02/2010

05:17

C-260, PK 40,1

DIRECCION COMERCIAL 05 SL

08/7164963-0

8955DYR

10/03/2010

06:19

C-32, PK 85,0

DIRICEL T.

17/9265833-3

5377CRL

27/02/2010

01:18

N-II, PK 761,0

DIRICEL T.

17/9265842-4

5377CRL

27/02/2010

00:27

C-25, PK 213,6

DISELAUTO SL

25/9286821-4

B 1900WG

28/02/2010

12:01

C-53, PK 135,4

DISTMAMP 2006 SL

08/7164864-9

6991FKV

10/03/2010

11:10

C-32, PK 85,0

DISTRIBUCIO CIENTO CUATRO SL

25/9287729-4

7141CPT

09/03/2010

17:45

C-53, PK 135,4

DISTRIBUCIONES ALIMENTICIAS DOS SL

25/9288360-6

7291GNG

07/03/2010

14:56

C-12, PK 120,2

DISTRIBUCIONS D'ALIMENTACIO FRANCH SL

17/0978124-9

2644FCW

19/11/2009

08:45

A-26, PK 73,4

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS NEUS VALLES SL

43/9239127-4

1599DXG

01/03/2010

10:49

N-240, PK 39,6

DITEX EUROPA SL

08/7162805-5

B 3155VW

02/03/2010

12:05

A-2, PK 560,2

DITRIBULIBRO SL

08/7163357-5

B 7301NM

01/03/2010

11:11

B-23, PK 10,1

DIVEHICA SL

25/9286547-4

5781FDX

04/03/2010

15:04

A-2, PK 510,0

DOBOES I.

08/8557125-0

8629GGT

14/02/2010

15:41

C-32, PK 105,9

DOLHASCU D.

17/9265699-8

GI9709BN

25/02/2010

21:44

C-35, PK 69,8

DOLHASCU D.

17/9265926-3

GI9709BN

01/03/2010

22:30

C-63, PK 21,1

DOMINGO M.

08/7163708-6

B 4659TN

07/03/2010

04:56

B-23, PK 10,1

DONDENO SL

25/9287401-4

4395FPV

08/03/2010

14:20

N-240, PK 118,1

DORADA PARK INVESTIMENTS SL

43/9240678-7

9854FDW

10/03/2010

09:16

C-31B, PK 8,2

DORADA PARK INVESTIMENTS SL

43/9240693-3

9854FDW

11/03/2010

09:19

C-31B, PK 8,2

DOS DE DOS WORLD COLOURS SLU

25/9273394-3

5689DWG

19/12/2009

01:23

AP-2, PK 164,9

DOSPIERRE SL

43/9239450-0

3974FNW

05/03/2010

11:23

N-340, PK 104,7

DRAC BLAU SL

43/8424273-8

0344BBP

08/02/2010

09:40

N-240, PK 4,5

DRAGNE I.

43/9236925-4

1883CXR

23/02/2010

18:22

AP-7, PK 337,0

DRILLTEC SAL

25/9280935-0

9237DDH

30/01/2010

23:01

AP-2, PK 164,9

DUMITRACHE M.

08/7163491-9

B 5791UP

02/03/2010

15:36

A-2, PK 603,2

DUMITRU G.

25/9272183-7

6721DNB

11/11/2009

23:26

AP-2, PK 164,9

DUMITRU M.

08/7161412-5

8562BPC

28/02/2010

15:04

B-20, PK 18,1

DUNKIN ESPAÑOLA SA

08/7144591-6

4026DVR

07/02/2010

09:57

B-23, PK 10,1

DURAN J.

43/8424374-3

6611DSD

20/02/2010

12:41

N-340, PK 98,0

DUTU V.

08/7159284-1

MU9609BG

24/02/2010

12:02

C-31, PK 211,4

EBER MARCDADRIA IGNASI COTXES SL

08/8554190-3

1487DBC

03/02/2010

12:15

C-17, PK 40,1

ECOLOGIA Y GESTION AMBIENTAL SL

25/9286412-4

3681GGW

03/03/2010

17:57

AP-2, PK 164,9

EDICRU SA

43/9239123-7

2493FCF

04/03/2010

08:11

TP-2031, PK 4,8

EDITORIAL PLANETA DE AGOSTINI SA

25/9288123-3

6493GSV

07/03/2010

16:21

N-230, PK 153,2

EDNOR SALOU SL

43/9227721-9

2169FXH

31/12/2009

10:57

AP-7, PK 337,0

EFECTO OPTICO TALLER DE DISEÑO SL

25/9288061-7

2119FKL

28/02/2010

12:35

N-260, PK 199,0

EL BOUAZZAOUI L.

43/9240439-6

T 3063AP

09/03/2010

12:39

C-31B, PK 8,2

EL BOUAZZAOUI L.

43/9240531-3

T 3063AP

08/03/2010

21:52

N-240, PK 39,6

EL FAS O.

25/8433267-5

6489CYY

03/03/2010

03:54

AP-2, PK 138,5

EL GUORDMANI, A.

08/2422378-9

6951GHW

28/01/2010

16:30

PRAT DE LLOBREGAT

ELBEYED S.

25/9282318-4

B 4586UT

17/02/2010

23:27

N-240, PK 118,1

ELECFI R.

25/9288115-8

L 9618AD

07/03/2010

07:43

C-53, PK 135,4

ELECTRICA DEL CADI SL

25/8432723-4

2562DYK

11/02/2010

17:23

N-260, PK 225,5

ELECTRO LUMI SCP

08/7163702-0

8712DVG

06/03/2010

15:55

B-23, PK 9,2

ELECTRONICA MANEL SL

43/9240134-6

3880BXZ

05/03/2010

12:39

N-240, PK 39,6

ELS BALCANS SL

43/8424601-1

3208BHR

26/02/2010

11:45

C-14, PK 11,5

EMESA SL

25/9287617-4

1454FSR

07/03/2010

15:14

N-230, PK 27,5

EMPRESA CONSTCCIONES Y SERV CONSERVACION DE JARDINES

25/9285323-7

5012CND

28/02/2010

21:57

AP-2, PK 164,9

EMTRANE SL

08/8559307-0

0952DGW

26/02/2010

15:52

AP-7, PK 122,0

ENACHE C.

08/7164394-7

B 0066TV

06/03/2010

15:32

A-2, PK 602,7

ENGANCHES Y REMOLQUES ARAGON SL

25/9286473-9

9598FHD

04/03/2010

18:54

C-14, PK 134,3

ENGRASE CENTRALIZADO SL

08/8560886-7

B 2424ST

05/03/2010

10:43

C-246, PK 22,0

ENGUIXATS CERDANYA SL

25/9287776-2

3383GSR

01/03/2010

14:55

C-55, PK 68,1

ENTIBACIONES Y EMISARIOS S

43/9239406-8

2789DTK

06/02/2010

13:37

AP-7, PK 337,0

ESABE VIGILANCIA SA

17/9265232-1

7116FDS

23/02/2010

10:02

C-66, PK 38,1

ESABE VIGILANCIA SA

17/9265555-1

7116FDS

23/02/2010

08:57

N-II, PK 736,5

ESCAMERLA SL

08/7165016-0

7690FCG

04/03/2010

02:03

C-58, PK 30,9

ESCRIBANO, D.

08/1715118-9

B 7379KW

31/01/2010

08:10

PRAT DE LLOBREGAT

ESPUMAS POL FRANC EPE SL

43/9239573-0

5049CYZ

05/03/2010

12:26

N-340, PK 176,2

ESQUINAS E.

08/8558905-7

6520FLZ

23/02/2010

11:19

C-17, PK 32,4

ESTACH SA

08/7162727-5

3165CYY

03/03/2010

13:13

B-20, PK 21,5

ESTACH SA

08/7163292-5

3165CYY

04/03/2010

18:06

B-20, PK 21,5

ESTORAUTO SL

43/9240781-0

1407DNG

10/03/2010

19:37

N-340, PK 104,7

ESTRUCTURAS FENICIAS SL

43/9239392-8

1959FDP

05/03/2010

12:39

TV-3141, PK 5,2

ESTRUCTURAS Y ALUMINIO CARMAR SL

08/7165823-0

5746CCY

13/03/2010

12:07

B-20, PK 21,5

ESTUCOS TORROELLA SL

17/8428893-7

4323CWP

02/02/2010

09:06

GIV-6216, PK 1,7

ESTUDI VIC NORANTA VUIT SL

08/8549982-2

B 2116WT

18/12/2009

10:34

B-204, PK 3,1

ESTUDIOS NOMIAR SL

08/7159454-0

5330CDK

05/02/2010

12:06

C-60, PK 3,4

EUROFINCAS DIAZ SL

43/9240770-6

4112BWN

11/03/2010

10:45

C-31B, PK 8,2

EVALSER SL

43/9238437-3

2068GBK

19/02/2010

13:13

AP-7, PK 337,0

EVEL GESTIO DE PROJECTES SL

08/7167087-7

6240DRH

14/03/2010

08:22

C-17, PK 16,5

EVOLUCION E INNOVACION COMERCIAL SL

08/7168126-0

1614CVN

17/03/2010

10:56

B-23, PK 10,1

EXCAVACIONES GERBLAS SL

08/3783581-7

7862DFY

26/01/2010

16:36

BV-2115, PK 1,8

EXCAVACIONS ARIDS I ENDERROC

17/9266615-2

8462FJP

03/03/2010

19:36

C-66, PK 38,1

EXCAVACIONS ARIDS I ENDERROC

17/9266624-3

8462FJP

03/03/2010

21:47

C-66, PK 38,1

EXPLOTACIONES INMOBILIARIAS CABU SL

25/8432687-9

3612FVB

14/02/2010

16:22

A-2, PK 527,0

EXPOCOCHE GRANADA SL

43/9237093-0

8119GBY

23/02/2010

17:41

AP-7, PK 337,0

EXPOSITO M.

43/9239482-7

7392BKD

07/03/2010

07:14

AP-7, PK 337,0

EXTRARECORD SL

25/9284320-7

9319GHS

28/02/2010

13:40

AP-2, PK 164,9

EXTRESUR DOS MIL CUATRO SL

17/9267146-7

8918GSV

12/03/2010

04:59

GI-682, PK 18,4

EYANG F.

25/9281168-6

M 0355MN

31/01/2010

17:37

A-2, PK 445,3

FC COURIER SL

08/8559612-8

B 8865VJ

22/02/2010

11:34

B-140, PK 4,4

FABRICACIO DEL RETOL SL

17/8428771-4

B 9185UV

02/02/2010

09:54

A-2, PK 707,5

FACTORY CHEMISE SL

08/7162325-4

7854CTN

03/03/2010

16:42

B-20, PK 21,5

FALL B.

43/9239183-0

B 3852LW

28/02/2010

14:51

N-240, PK 39,6

FEDYNYCH B.

08/7164557-5

8053GCB

07/03/2010

15:49

A-2, PK 602,7

FELGAR MODA SL

25/9287383-2

3677BNC

05/03/2010

19:04

A-2, PK 510,0

FELIPE D Z MAQUINARIA SL

08/8560173-4

4762FJN

02/03/2010

11:25

C-17, PK 32,7

FERCHI I.

17/9265027-4

GI0323BM

20/02/2010

14:35

C-65, PK 6,6

FERDINANDOVA T.

43/9240547-7

B 2228UK

11/03/2010

15:44

TP-2031, PK 4,8

FERNANDES A.

25/9282860-5

B 5321UC

07/02/2010

01:16

C-13, PK 27,9

FERNANDEZ C.

08/7165417-7

2348DMF

11/03/2010

16:52

A-2, PK 560,2

FERNANDEZ J.

25/9286010-6

2823CLZ

15/02/2010

11:52

C-26, PK 30,6

FERNANDEZ M.

43/9239810-2

4314DJM

06/03/2010

14:46

N-340, PK 176,2

FERNANDEZ M.

43/9240833-8

L 5411AC

10/03/2010

10:26

TP-2031, PK 4,8

FERNANDEZ S.

08/7163380-6

1048FRW

04/03/2010

16:00

B-20, PK 21,5

FERRANDO A.

08/7163713-5

2777GTJ

05/03/2010

10:16

B-20, PK 21,5

FERRARO, A.

08/1715115-9

5389DRB

22/01/2010

16:50

PRAT DE LLOBREGAT

FERREIRA R.

08/7161094-2

2706CYB

21/02/2010

12:26

A-2, PK 597,4

FINCAS LAYETANA SL

08/7164677-4

1562DVH

06/03/2010

08:29

C-31, PK 211,4

FINQUES MONTBLANC TERRASSA SL

08/7164914-9

8927DYB

05/03/2010

10:01

C-17, PK 7,9

FINQUES XXI OFICINAS DE SERVICIOS INMOBILIARIOS SL

08/7165202-3

8580FTT

10/03/2010

15:28

A-2, PK 597,4

FLORES J.

25/9287491-5

3850FHX

05/03/2010

23:15

AP-2, PK 164,9

FLORIN I.

08/7165592-3

B 2747TJ

11/03/2010

16:34

A-2, PK 602,7

FOMENT URBANISTIC I REHABLITASIONS 1956 SL

08/2790927-5

2016FZD

02/02/2010

12:00

C-32, PK 99,5

FONT GANDIA CONSTRUCCIONES SL

43/8424648-5

3302FKN

17/02/2010

11:28

AP-7, PK 339,0

FORLAFU N.

25/9284191-0

8697CKN

18/01/2010

21:29

C-26, PK 30,6

FORMA SEIS SA

43/8424770-9

1860FKS

04/03/2010

12:28

AP-7, PK 339,3

FORNIELES M.

43/9240246-6

6499BMW

07/03/2010

17:02

N-240, PK 39,6

FORNIMODA SL

17/8429014-8

3381FDY

06/02/2010

12:19

N-II, PK 753,0

FORTUNA S.

25/9286514-1

HU1220 M

27/02/2010

15:25

N-240, PK 118,1

FRANCES J.

08/7161998-5

0405BDP

25/02/2010

18:42

N-II, PK 665,1

FREIXINET J.

25/9286940-1

L 3785AF

06/02/2010

10:28

C-12, PK 120,2

FREMPA TRANSPORTS SL

08/8560968-2

2510DGW

02/03/2010

11:41

C-58, PK 35,8

FRENOS LIMITDORES Y TRANSMISIONES RPM SL

08/8557148-6

6135FKY

19/02/2010

16:23

C-60, PK 7,8

FRUITES BINEFA ROS SCCL

43/9237126-3

5265FGK

24/02/2010

12:23

N-240, PK 39,6

FRUITS DEL MAR RAMONET, SL

25/9280666-4

6748FVT

09/02/2010

14:25

N-240, PK 118,1

FRUTAS CHIMO SL

43/9239372-2

5372FPR

04/03/2010

17:44

N-340, PK 104,7

FUNDACIO PRIVADA CLARIANA

08/8560172-2

8316DWF

02/03/2010

11:19

C-17, PK 32,7

FUNERARIA VALLE SL

25/8433257-2

1405CVD

05/03/2010

17:38

N-240, PK 110,8

FUSTCOM SL

08/7161670-3

4852BFP

22/02/2010

16:16

N-II, PK 665,1

FUSTERIA I EBANISTERIA PLANAS SL

08/7145707-2

1702FWS

30/12/2009

13:17

A-2, PK 603,2

GP ALUMINIOS SL

08/7166839-3

2395CJN

15/03/2010

14:25

N-II, PK 665,1

G2A ADVOCATS SL

08/7143230-8

4246FYN

26/12/2009

11:54

A-2, PK 602,7

G2A ADVOCATS SL

08/7148915-8

4246FYN

16/01/2010

10:31

A-2, PK 603,2

GALAN S.

43/9239458-5

T 6118BB

07/03/2010

06:25

C-14, PK 4,3

GALVAN DE BIANCHERI M.

17/9266191-7

9275FWD

28/02/2010

13:04

GI-682, PK 18,4

GALLAGHER S.

25/9283882-9

3318GSP

19/02/2010

12:46

N-260, PK 199,0

GAMBIT SA

25/9287053-3

4206GRV

20/02/2010

12:58

C-53, PK 135,4

GAMEGAM SA

08/7162765-8

B 5360VU

02/03/2010

14:57

A-2, PK 602,7

GARBA C.

08/7165707-3

B 9128WW

12/03/2010

11:38

A-2, PK 602,7

GARCIA ARANDA SL

08/7162864-0

7408GRN

27/02/2010

21:15

B-23, PK 10,1

GARRIGA D.

43/9240588-6

T 4423AB

09/03/2010

21:30

TV-3141, PK 5,2

GARRIGUES GRAFIC SL

08/7164126-2

5737DXX

05/03/2010

12:22

A-2, PK 560,2

GASMATEC NOVENTA I SIETE SL

08/8560836-7

0638DVK

04/03/2010

18:02

A-2, PK 601,2

GAZO, C.

08/1737700-7

4526CNY

16/01/2010

12:49

PRAT DE LLOBREGAT

GEMFED CONSTRUCCIONS SL

08/7164382-4

9071DCF

08/03/2010

13:34

A-2, PK 602,7

GENU D.

08/7164788-9

CS3305AV

09/03/2010

13:34

A-2, PK 560,2

GEORGICA C.

43/9240689-1

9160BJN

10/03/2010

06:48

AP-7, PK 337,0

GEORGIEV G.

25/9286985-1

6777BGY

30/01/2010

13:12

C-12, PK 120,2

GERMANES SOCLA SLL EN CONSTITU

08/7164880-7

1022CFC

08/03/2010

05:38

C-32, PK 85,0

GERMANES SOCLA SLL EN CONSTITU

08/7165434-2

1022CFC

10/03/2010

06:32

B-20, PK 21,5

GERSAN DESCANS SL

08/8560304-4

B 3125VM

02/03/2010

11:44

C-17, PK 32,7

GESQUA SL

08/8560128-4

0974DKV

26/02/2010

10:55

C-17, PK 32,7

GESTION DE ACTIVOS EMPRESARIALES SL

25/9286886-4

1323DWH

13/02/2010

17:09

C-53, PK 135,4

GESTION EMPRESARIAL LLEIDASL

25/9287338-2

4685DXD

19/02/2010

12:20

C-12, PK 120,2

GESTION EMPRESARIAL LLEIDASL

25/9287502-0

4685DXD

24/02/2010

12:15

C-12, PK 120,2

GESTIONES ARLANZA SL

25/9288197-4

1002GTL

05/03/2010

19:50

A-2, PK 522,0

GET STARTED VALENCIA SL

43/9240632-9

2206DSX

12/03/2010

08:18

AP-7, PK 337,0

GFLIFTING SL

08/7159250-6

7138FVH

04/02/2010

09:21

C-60, PK 3,3

GHEORGHE Z.

43/9237796-9

B 9878SK

28/02/2010

23:57

N-340, PK 84,3

GHEORGHE Z.

43/9238247-9

B 9878SK

27/02/2010

02:22

TV-3141, PK 5,2

GHINEA I.

25/9285268-8

9977DCK

11/02/2010

10:16

C-26, PK 30,6

GICOVANU D.

17/9265568-4

B 2267SW

24/02/2010

18:37

C-35, PK 69,8

GILL C.

43/9238017-3

4574BDX

27/02/2010

11:50

N-340, PK 104,7

GILL C.

43/9238127-0

4574BDX

26/02/2010

19:17

N-340, PK 104,7

GILL C.

43/9238763-0

4574BDX

01/03/2010

11:42

N-340, PK 104,7

GIMENEZ A.

25/9286777-0

L 9301 T

18/02/2010

12:27

C-53, PK 135,4

GIRJET SL

25/9287741-0

3232FDT

03/03/2010

14:49

N-260, PK 199,0

GIRONA 22 LA RODONA SL

17/9265454-8

4930BJW

23/02/2010

08:47

C-65, PK 6,6

GIRONINA D ALUMINIS EXTRUSIONATS SL

17/8428760-0

2099CCW

01/03/2010

15:53

AP-7, PK 56,0

GIUDICE P.

17/9266912-8

B 6508SK

06/03/2010

11:56

C-66, PK 38,1

GLOBAL MARKETING TURISTICOSL

08/7161065-0

3110DKD

26/02/2010

12:14

B-20, PK 21,5

GLOBAL SPORTS MARKETING EVENTS SL

17/9265843-6

0154FPM

28/02/2010

11:03

C-25, PK 230,0

GLOBO TRANS SL

25/9286794-5

6260FYD

04/03/2010

21:26

N-230, PK 152,7

GOGOASE C.

43/8424891-0

0186DTR

02/03/2010

19:35

C-42, PK 3,0

GOLDENMAR SL

25/9283595-6

9353BBZ

12/02/2010

16:15

N-260, PK 199,0

GONZALEZ P.

43/9235991-8

5621CFV

17/02/2010

14:32

AP-7, PK 337,0

GONZALVES L.

43/9240085-4

6594BWL

08/03/2010

10:44

N-340, PK 68,3

GRACE ARTESANIA ORAL SL

43/9238378-9

5251GCK

28/02/2010

19:43

AP-7, PK 337,0

GRANADOS J.

17/9266606-1

GI0271BM

02/03/2010

17:21

N-II, PK 718,2

GRANOLLPARK DE APARCAMIENTOS SL

25/9288331-0

6305CRJ

09/03/2010

21:19

A-2, PK 522,0

GREEN LOG ACTIVITIES SL

08/7145545-8

5038FHZ

29/12/2009

10:46

B-23, PK 9,2

GREENWOOD PROYECTOS GLOBALES SL

08/1737592-4

2502FWS

20/01/2010

10:57

PRAT DE LLOBREGAT

GREHI ENGINYERIA ESTRUCTURES

08/7165017-2

3370DHL

04/03/2010

22:25

C-58, PK 30,9

GRUAS DEL VALLES SA

08/8561394-0

7452CTJ

11/03/2010

12:35

C-17, PK 32,7

GRUP ESTEL TOT PROMOCIO SL

08/7130922-3

0296DNX

02/12/2009

01:24

B-124, PK 4,7

GRUP PERFIL TRES SCP

08/8558126-1

1131FPH

22/02/2010

12:23

C-352, PK 24,3

GRUP PROA 2008 SL

08/7157566-4

2035GPW

28/01/2010

12:18

B-20, PK 18,1

GRUP TRES ASEGURADOR I GESTIO SL

08/7163902-8

0082FXN

07/03/2010

17:05

B-23, PK 9,2

GRUPO J A RIBES SA

08/7163497-4

4617FFH

02/03/2010

10:48

B-23, PK 10,1

GUASCH R.

43/9235389-0

T 1899BC

23/02/2010

15:49

C-14, PK 4,3

GUIAL CUADRADO 2009 SL

08/7160294-5

7255GKT

25/02/2010

09:31

A-2, PK 602,7

GURTOWN GLOBAL SYSTEM SA EN CONSTITUCION

43/9239480-3

9678FDW

06/03/2010

11:27

AP-7, PK 337,0

GUTIERREZ G.

08/7163817-0

2971BMH

05/03/2010

14:14

B-23, PK 9,2

GVGT ASOCIADOS SL

08/7164992-3

4876FLL

07/03/2010

14:56

B-23, PK 4,7

HABITACION PHANTASMA SL UNIPERSONAL

17/8429037-5

GI6966BJ

04/03/2010

11:40

N-II, PK 710,5

HABITATS VALL PARADIS SL

08/7159423-0

9012FFL

05/02/2010

15:59

C-55, PK 25,5

HARMEL S.

08/8559649-3

B 3602PU

25/02/2010

17:41

B-140, PK 4,4

HECEVAMAR SCP

17/9266907-4

0956DCH

05/03/2010

12:18

C-66, PK 38,1

HERFASA SL

25/9285355-9

8865GBW

21/02/2010

16:42

C-12, PK 147,5

HERMANOS BERGA SA

43/9224385-2

2535FCZ

10/12/2009

11:13

C-31B, PK 8,2

HIDRO PNEUMATICA DEL TER SL

08/8560305-6

1811FSV

04/03/2010

10:11

C-17, PK 34,1

HIDROSANITARIA MANTENIMIENTO SL

25/9287222-0

2160DBV

05/03/2010

11:26

AP-2, PK 164,9

HIERROS LLOPART SA

08/8553750-1

6004FZT

02/02/2010

12:14

C-60, PK 7,8

HNOS GAF INSTALACIONES VENDRELL SL

43/9239088-5

3460FWX

04/03/2010

08:24

TV-3141, PK 5,2

HOMS TRUCKS SL

43/9231738-2

0545GLM

08/02/2010

10:42

AP-7, PK 337,0

HRM SABADELL SL

08/8559796-1

4447DJG

25/02/2010

16:55

B-140, PK 4,4

HURTADO E.

17/8429206-6

9502FFX

01/03/2010

13:38

A-2, PK 707,5

IAMANDI C.

17/9266608-0

B 7477PP

03/03/2010

12:05

C-35, PK 69,8

IASHAGHASHVILI S.

08/7165599-0

4281DBR

09/03/2010

12:07

A-2, PK 603,2

IBERICA DE METALLS I RECERCA SA

08/7160516-4

3400BZK

24/02/2010

14:20

AP-7, PK 164,0

IKELDOSM SL

08/7166910-0

4988DJZ

13/03/2010

16:27

C-17, PK 16,5

ILIE G.

25/9286922-0

CS5595AG

12/02/2010

14:42

C-12, PK 120,2

IMEC INSTAL·LACIONS SL ENCONSTITUCIO

08/7158172-7

9863BFK

21/02/2010

08:22

A-2, PK 560,2

IMPLANTES BARCELONA SL

08/8558977-4

0087GMF

16/02/2010

09:19

B-20, PK 23,5

IMPORT GRUMAN SL

08/8560399-9

8935FYM

04/03/2010

11:32

C-17, PK 34,1

IMPORTACION Y DISTRIBUCION TORREGO SL

08/7160673-4

B 8264MX

27/02/2010

17:19

A-2, PK 602,7

IN DOS INVERSIONES INMOBILIARIAS SL

08/8560891-6

6251FKT

02/03/2010

16:47

B-30, PK 5,9

INDUSTRIA GRAFICA OFFSET LITO SA

08/7162388-7

8884BJV

01/03/2010

16:22

B-20, PK 21,5

INDUSTRIA GRAFICA OFFSET LITO SA

08/7163761-5

8884BJV

06/03/2010

15:01

B-20, PK 21,5

INDUSTRIAS MECANICAS CIDESA BARCELONA SL

43/9241314-2

9109BWY

13/03/2010

18:21

N-340, PK 176,2

INFORMATICA DEL SEGRE SL

43/9240307-0

3584CYJ

06/03/2010

17:40

TV-3141, PK 5,2

INGENIERIA AUTOMATISMOS E INSTRUMENTACION DE CONTROL SL

08/8554825-0

1639FRH

05/02/2010

18:07

C-17, PK 40,1

INICIATIVAS PARMA SL

25/9288386-7

0124FYX

08/03/2010

13:04

A-2, PK 477,4

INMO ELDUAYEN SL

43/9238079-0

7556FZG

26/02/2010

13:05

AP-7, PK 337,0

INMOBILIARIA CONSTRUCCIONES MEDITERRANEAS SA

25/9286998-4

2667DNF

22/02/2010

08:10

A-2, PK 524,0

INMOCASA BEST SL

43/8424715-5

2963DYL

01/03/2010

17:34

N-340, PK 81,2

INO REPRODUCCIONES SA

25/9288346-6

9654CPB

10/03/2010

11:26

AP-2, PK 164,9

INOXJET XXI SL

25/9287982-0

3689DBN

28/02/2010

13:12

C-55, PK 68,1

INSPAVER CENTRUM SL

08/7156046-8

9373GGH

21/02/2010

11:35

B-23, PK 4,7

INSPAVER CENTRUM SL

25/9283419-4

9373GGH

09/02/2010

19:21

A-2, PK 477,4

INSTAL I MANTENIM ORTIZ SL

43/9239159-6

0138DGP

03/03/2010

10:46

TV-3141, PK 5,2

INSTALACIONES GENERALES Y SERVICIOS DEL AGUA SL

08/8556723-2

3756CPZ

12/02/2010

10:54

B-24, PK 7,5

INSTALACIONES JOSE ROLDAN SL

08/8557866-1

8932BRF

17/02/2010

13:18

A-2, PK 545,5

INSTALACIONES VALJOS SL

08/7159982-1

9419FRX

26/02/2010

12:25

A-2, PK 602,7

INSTALDEC SL

43/9240957-4

2760GDB

09/03/2010

13:47

TV-3141, PK 5,2

INTERIORISMO DEL AUTOMOVIL SL

17/9266086-0

1022FRX

01/03/2010

04:45

C-25, PK 230,0

INTERMEDIACIONES DEL EBRO SL

25/9282740-6

3333CYX

17/02/2010

08:45

AP-2, PK 164,9

INTERMOTO CODINA SL

17/8428953-0

2653GLK

04/03/2010

11:58

N-II, PK 710,5

INTERSALUS SA

25/9276590-5

6889FSR

08/01/2010

16:29

A-2, PK 477,4

INVER GROUP SL

08/7159724-1

0788GLV

03/02/2010

09:52

C-60, PK 3,4

INVERLLEIDA FINANCIERA DOSMIL SL

25/9286116-1

L 5045AG

14/02/2010

07:43

C-26, PK 30,6

INVERSIONES CONTINENTAL VALENCIA SL

25/9286959-5

0920DMM

08/02/2010

15:36

C-12, PK 120,2

INVERSIONES CONTINENTAL VALENCIA SL

25/9287961-3

0920DMM

06/03/2010

12:43

N-230, PK 152,7

INVERTAXA 96 SL

43/8424700-3

4141GLZ

27/02/2010

10:54

AP-7, PK 291,0

INVESANVEL SL

08/8560964-0

9706GKH

02/03/2010

17:33

B-30, PK 5,9

INVESANVEL SL

25/9286313-2

2058GGY

03/03/2010

18:14

AP-2, PK 164,9

IONESC I.

25/9287268-7

8480DWK

05/03/2010

22:20

AP-2, PK 164,9

IONITA V.

43/9237742-1

B 3378MY

27/02/2010

18:13

C-31B, PK 8,2

IOSIF D.

43/9238900-9

A 3753EG

02/03/2010

18:49

AP-7, PK 337,0

IRAITXA SL

08/7163690-4

BI6495CM

06/03/2010

15:07

B-23, PK 10,1

IRCO SL HOST SL CONT

08/7162857-7

1807BPV

27/02/2010

14:14

B-23, PK 10,1

ISOLOND SL

25/9287341-8

7100FXJ

15/02/2010

17:27

C-12, PK 120,2

ISTOC C.

08/7158388-9

B 3032TL

19/02/2010

22:52

A-2, PK 560,2

ITALMAQUINARIA DEL CURTIDO SL

25/9287054-5

2945BRL

22/02/2010

09:31

C-53, PK 135,4

ITALSAN SL

08/8559445-6

B 3561VK

22/02/2010

11:56

B-140, PK 4,4

IUSTE FIT SLU

08/7114845-8

7766FJM

15/11/2009

16:43

A-2, PK 609,0

J PAVON ASESORES FINANCIEROS SL

25/8432695-3

6231GFY

13/02/2010

11:30

C-14, PK 160,0

J ROIGES SL

08/7162684-8

7998FGG

01/03/2010

16:42

B-20, PK 21,5

JSR SERVICIOS JURIDICOS

43/9240223-5

4882DPR

08/03/2010

09:09

TV-3141, PK 5,2

JACABA ASESORES SL

25/9285830-0

9572CDM

24/02/2010

21:20

N-230, PK 152,7

JACAVI MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO SL

17/8428877-9

4197CRX

24/02/2010

16:53

A-2, PK 707,5

JAFARI K.

08/7153684-7

B 6829VW

10/02/2010

14:31

C-33, PK 82,3

JANKOWSKA A.

08/7163181-0

B 1302NS

12/02/2010

16:52

N-II, PK 636,4

JARDINERIA FORNT SL

25/9288054-0

9845DLS

06/03/2010

14:02

N-260, PK 199,0

JAUME MARTINEZ I GAMARRA SL

08/7163901-6

8339BKY

26/02/2010

13:38

B-140, PK 3,1

JENNIGS M.

08/7158495-3

8575GHF

06/02/2010

13:23

C-16, PK 94,2

JESUS M.

08/7161302-9

2603DMJ

27/02/2010

09:39

A-2, PK 602,7

JILALI Y.

08/7161136-1

5194BMT

28/02/2010

04:16

B-23, PK 9,2

JIMENEZ D.

25/9286932-2

B 9111UV

04/03/2010

14:15

C-53, PK 135,4

JOAN LA CRANCA SL

08/7160314-0

9689CRK

25/02/2010

19:47

AP-7, PK 164,0

JOCA I.

43/9237865-2

V 0474FL

28/02/2010

17:32

AP-7, PK 337,0

JOFENAL SL

08/7140309-0

0991FVW

10/12/2009

11:20

C-16, PK 74,2

JOHNSON J.

25/9284685-1

8769CGM

22/02/2010

21:10

N-260, PK 199,0

JORDI REFORMES I CONSTRUCCIONS SL

08/7165802-3

0476DWX

12/03/2010

15:10

B-23, PK 10,1

JOSE PABLO CARBONELL Y ASOCIADDOS

25/9273101-0

2543DTM

14/12/2009

17:14

N-260, PK 209,1

JT UNO ELECTRONICA SL

08/7163534-5

7065GCL

01/03/2010

10:24

C-58, PK 15,7

JURJ A.

25/9286433-8

5108CXY

04/03/2010

08:59

AP-2, PK 164,9

KALOGERAS G.

08/7160937-6

5322DRM

23/02/2010

15:42

A-2, PK 597,4

KAMINIES 47 SL

43/9238182-3

3360FTP

27/02/2010

13:17

N-340, PK 176,2

KAYZER F.

25/9288406-2

3119BJZ

13/03/2010

06:03

N-240, PK 118,1

KERALA DOS MIL SL

08/7162816-4

8704DGC

02/03/2010

13:01

B-23, PK 9,2

KIMSAN II SL

17/9266814-8

9872CFC

07/03/2010

19:34

C-66, PK 38,1

KINEYO SL

25/9287322-4

6045GMZ

07/03/2010

12:56

A-2, PK 477,4

KIRILOV D.

43/9240209-0

CS9494AG

06/03/2010

14:13

N-340, PK 104,7

KIS C.

17/9267072-4

M 7901WJ

12/03/2010

03:40

N-II, PK 761,0

KISS A.

43/9239829-1

4824BXS

06/03/2010

06:47

TP-2031, PK 4,8

KLEMENTJEV J.

08/7160228-1

9655FFV

24/02/2010

08:44

A-2, PK 602,7

KONTRASPAS SL

08/8559483-3

8428FYL

21/02/2010

11:58

AP-7, PK 153,6

KOVPAK I.

43/9238781-1

B 8232OH

01/03/2010

18:04

N-340, PK 84,3

KOZZ DESIGN SPAÑA SL UNIPE

08/7165062-2

0623DKD

04/03/2010

11:42

C-32, PK 85,0

KRYACHKO A.

17/9263395-8

9583GJB

08/02/2010

08:35

C-63, PK 4,8

KUDRYAVTSEV Y.

17/8429016-1

6425FJZ

22/02/2010

16:38

A-2, PK 707,5

KWADWO D.

25/9280410-3

GI7263AJ

06/02/2010

09:38

C-12, PK 147,5

L'ORADA SA

08/7164115-3

4835FSZ

06/03/2010

20:36

B-23, PK 10,1

LR PINTORS SCP

08/8560033-0

8620DZZ

01/03/2010

12:23

C-17, PK 32,7

LA ARTIQUIACHA SL

25/8433030-2

2153DDM

26/02/2010

18:50

AP-2, PK 133,5

LA PEQUEÑA MIKAELA SL

25/9284822-7

6357FZM

27/02/2010

01:04

AP-2, PK 164,9

LABORATORIOS KAPYDERM SL

08/8560549-4

B 6065UM

05/03/2010

12:04

B-24, PK 7,7

LABORATORIS VALL TENES SL

25/9288271-7

0499GJB

10/03/2010

16:43

AP-2, PK 164,9

LACATUS V.

25/9286489-7

LO7978 O

01/03/2010

18:34

N-240, PK 118,1

LACORIQUETA Y.

43/9238147-5

7968FPK

26/02/2010

22:26

TV-3141, PK 5,2

LAFUENTE O.

08/7115158-1

2333DSN

13/11/2009

01:55

A-2, PK 602,7

LAIMIR 2007 SL

08/7165790-7

3733CCK

14/03/2010

14:09

B-20, PK 21,5

LAKAY SL

08/7162279-6

8495DTB

02/03/2010

10:57

C-31, PK 211,4

LANAZCA M.

17/9266380-0

B 5870TG

27/02/2010

13:50

C-65, PK 6,6

LAPEÑA M.

08/7163827-3

8742GND

05/03/2010

13:19

B-23, PK 9,2

LARACHE OBRAS Y CONSTRUCCIONES SL

08/7164920-4

3481DRJ

07/03/2010

15:14

C-17, PK 7,9

LAZARO ROBERT SL

08/8559936-6

0312CZY

01/03/2010

10:06

N-II, PK 586,5

LE SAUX A.

17/9265510-7

B 9610OY

13/02/2010

23:11

N-260, PK 50,0

LEDER CATALONIA SL UNIPERSONAL

08/8560743-6

5014FWP

02/03/2010

12:51

C-16, PK 19,0

LEGENDA FASHION SL

08/7160021-7

4087GNW

25/02/2010

10:39

AP-7, PK 164,0

LEGENDA FASHION SL

25/9282480-8

4087GNW

08/02/2010

16:01

AP-2, PK 164,9

LEONCIO F.

08/7156887-4

5996FWX

19/02/2010

18:21

B-23, PK 10,1

LIDER PRAT SL

08/7161787-3

3780FPF

28/02/2010

15:19

C-244, PK 30,1

LIFE NOW SL

08/7160427-7

3368FBM

24/02/2010

14:15

AP-7, PK 164,0

LIFE NOW SL

43/8424505-5

3368FBM

24/02/2010

09:38

AP-7, PK 265,0

LIMOSINES MIRAMAR SL

08/8560482-6

1814CLM

02/03/2010

11:35

C-17, PK 32,7

LIMPIEZAS FRANCISCO MARTINEZ BENALDO SL

43/9236959-0

6598BKY

21/02/2010

16:00

TV-3141, PK 5,2

LIMPIEZAS Y SERVICIOS LA FRAGATINA SL

25/8432668-5

8405CVY

24/02/2010

12:26

N-II, PK 458,2

LINDNER C.

17/9265485-8

6894DZP

20/02/2010

15:58

C-31, PK 376,5

LOGIC TEXTIL TRES MIL SL

43/9233151-4

2353DRW

27/01/2010

11:28

N-340, PK 68,3

LOMBARDO N.

08/7165466-9

6967DCC

11/03/2010

09:15

B-23, PK 9,2

LONGFLEX SL

08/7163704-4

5867BGG

06/03/2010

17:28

A-2, PK 560,2

LONGFLEX SL

08/7163905-3

5867BGG

07/03/2010

13:23

A-2, PK 560,2

LOPEZ M.

43/9240310-0

8459DTS

09/03/2010

15:04

C-14, PK 4,3

LOZANO M.

08/8557874-6

9379BPX

22/02/2010

11:48

C-352, PK 24,3

LUNEDI SHOES SL

43/9241273-0

0158DBP

14/03/2010

14:23

AP-7, PK 337,0

LUPU N.

43/9240555-6

V 1177HD

11/03/2010

15:38

AP-7, PK 337,0

LUPU N.

43/9240741-3

V 1177HD

11/03/2010

20:55

AP-7, PK 337,0

LLADAU SERV TARRAGONA SL

43/9238488-3

9749FFD

02/03/2010

12:18

C-31B, PK 8,2

LLARS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS SL

08/8561273-2

1773CCP

06/03/2010

10:55

A-2, PK 532,5

LLEFISA SL

25/9286356-0

7300GRS

03/03/2010

19:21

AP-2, PK 164,9

MF MONTELLOS BARCELONA SL

17/8428815-2

2498FFV

08/02/2010

13:09

N-II, PK 700,9

MTU EGARA SL

17/9266769-8

B 3021WS

05/03/2010

11:10

N-II, PK 761,0

MACIAS C.

17/8428860-3

6729BGR

08/02/2010

13:04

N-II, PK 700,9

MACLEOD D.

43/9237761-1

2815GKG

26/02/2010

16:26

AP-7, PK 337,0

MAESTRO P.

08/7161720-3

2316BPC

22/02/2010

13:41

N-II, PK 665,1

MAGNETIC DEVICES SL

17/8428951-6

0619DKN

16/01/2010

11:57

C-260, PK 31,3

MAGROCA SA

08/7163066-5

0030FLW

02/03/2010

17:26

C-32, PK 85,0

MAGROCA SA

08/7164590-5

0030FLW

07/03/2010

13:44

C-31, PK 211,4

MAGROCA SA

08/7164803-0

0030FLW

07/03/2010

12:05

C-31, PK 212,3

MAILHO T.

25/9282117-5

7751GHH

03/02/2010

18:23

N-230, PK 152,7

MAJDI M.

43/9237452-5

B 7057TS

25/02/2010

19:12

N-240, PK 39,6

MAKOLI M.

43/9239898-5

0907CTH

05/03/2010

03:09

N-240, PK 39,6

MALTES PRODUCCIONES SL

08/7160569-3

2391DSN

25/02/2010

12:07

AP-7, PK 164,0

MANOLE F.

08/7162404-0

BA0584AF

02/03/2010

11:53

A-2, PK 560,2

MAQUINARIA AUXILIAR DONATO SA

43/8424905-0

5402DMG

05/03/2010

12:04

AP-7, PK 265,0

MAQUINARIA LAMINOVA SL

08/7165139-5

1827GRP

07/03/2010

07:48

C-17, PK 7,9

MAR EXPLOT SL

08/7164724-4

8930FKB

05/03/2010

00:29

C-31, PK 212,3

MAR LUNA DOS MIL TRES SL

08/7152747-5

1391FMF

29/01/2010

11:12

B-23, PK 10,1

MARBRES EL RECORRIDO SL

25/9288230-4

1921GCF

10/03/2010

13:36

N-260, PK 199,0

MARC GROUP DOSMIL SEIS SL

25/8432976-5

9323FNF

28/02/2010

13:00

AP-2, PK 138,9

MARFIL OBRAS Y SERVICIO SL

08/7164056-7

6106FPH

07/03/2010

13:22

B-23, PK 9,2

MARI C.

43/9233172-8

9716DBL

22/01/2010

14:13

N-340, PK 68,3

MARIN C.

08/7163296-7

IB6860CG

02/03/2010

15:07

A-2, PK 603,2

MARIS I.

25/9287215-7

M 7941OH

08/03/2010

07:02

AP-2, PK 164,9

MARIUS C.

43/9234658-8

B 2164SG

18/02/2010

22:38

N-340, PK 104,7

MARIUS C.

43/9234780-1

B 2164SG

14/02/2010

21:54

N-340, PK 104,7

MARIUS C.

43/9234782-5

B 2164SG

17/02/2010

23:30

N-340, PK 104,7

MARIUS C.

43/9234901-2

B 2164SG

14/02/2010

14:19

N-340, PK 104,7

MARKEVYCH S.

43/9239298-5

8826BNF

05/03/2010

08:19

AP-7, PK 337,0

MARLAI 2006 SCP

08/7159313-4

8823GLC

21/02/2010

14:41

C-17, PK 16,5

MARPERFEC SL

25/8432733-7

2351GKB

13/02/2010

16:36

A-2, PK 527,1

MARTI I.

08/7164621-5

B 7562XF

07/03/2010

18:15

B-20, PK 21,5

MARTI M.

08/7164940-0

1427DLX

09/03/2010

10:24

B-23, PK 10,1

MARTINEZ M.

25/9289111-5

T 1823BD

13/03/2010

21:34

AP-2, PK 164,9

MARTINEZ S.

08/7161207-9

2281DDD

26/02/2010

08:18

B-20, PK 21,5

MARTINEZ, C.

17/0966183-5

B 7578SJ

02/11/2009

10:45

GIRONA

MARTINS V.

08/7161496-3

8675CFS

25/02/2010

13:32

A-2, PK 560,2

MARTUSCELLI L.

25/9284442-0

3749CGD

23/02/2010

12:57

A-2, PK 522,0

MASEGOSA D.

43/8424887-8

1122CSM

04/03/2010

11:12

AP-7, PK 339,3

MATADEPERA DISSENY SL

17/9265787-0

8947DZY

26/02/2010

11:19

C-65, PK 6,6

MATERIAL CONTROL FLOW SL

25/9284311-0

9493DMR

26/02/2010

13:28

AP-2, PK 164,9

MATEYCHUK O.

08/7165352-0

Z 0685BT

11/03/2010

11:47

A-2, PK 602,7

MAX GRUP SERV INT LLAR I EMPRESA SL

43/9240032-9

5896CRT

07/03/2010

11:48

N-340, PK 104,7

MAZHAR Y AZHAR INTERNACIONAL SL

08/7163247-9

0682CBP

04/03/2010

15:29

A-2, PK 602,7

MBADJE, M.

08/1714881-0

B 1187PX

18/01/2010

19:21

PRAT DE LLOBREGAT

MBADJE, M.

08/1736398-0

B 1187PX

19/01/2010

16:00

PRAT DE LLOBREGAT

MED RID S SL

08/7152240-1

8825BWB

24/01/2010

13:52

B-23, PK 10,1

MEDACTA IBERICA SA

43/9241207-1

0412DST

12/03/2010

15:22

N-340, PK 137,8

MEDIAPRODUCCION SL

25/9286720-9

8836GSG

25/02/2010

20:16

C-53, PK 135,4

MEDIEM LLEIDA SL

25/9285482-5

9560DSL

03/03/2010

12:41

C-14, PK 134,3

MEDIOS DE TELEMARKETING SL

08/3782880-1

1938BHM

17/01/2010

14:22

BV-2119, PK 0,8

MEGACOLOR DEL VALLES SL

08/7162348-0

B 8912WL

27/02/2010

14:31

C-58, PK 30,9

MEGALITIC STORES

08/7163412-4

B 6419VW

04/03/2010

12:46

B-23, PK 10,1

MELENTIOV S.

17/9266971-9

B 9450VX

08/03/2010

11:19

C-63, PK 21,1

MENDES K.

08/7162761-0

5969CDG

27/02/2010

18:11

B-23, PK 10,1

MENDOZA U.

08/7156305-1

8781BCJ

19/02/2010

23:08

B-23, PK 10,1

MENU TEXTIL SL

08/7164675-6

1247BRR

09/03/2010

14:30

B-20, PK 21,5

MERA C.

43/9236929-1

T 8035AU

20/02/2010

20:02

T-11, PK 2,3

METAL LIQUES GRABALOSA SL

17/9264365-4

7385DTP

15/02/2010

12:03

C-31, PK 376,5

METALURGICA DEL PANADES SA

17/9266551-9

0320FTX

03/03/2010

08:23

N-II, PK 761,0

MEYPACK SA

08/8559688-9

8793CRM

18/02/2010

17:27

B-140, PK 4,6

MHIRECH S.

17/9266998-1

1794FKK

07/03/2010

05:05

N-260, PK 26,3

MICROPULIDOS ECOLOGICOS SL

08/7155786-4

5811DXK

16/02/2010

11:57

A-2, PK 602,7

MIDECAR SL

08/7164769-9

5911FWC

06/03/2010

09:01

C-244, PK 30,1

MIGUEL POCH CLARA I MARTIRIAN COLL XARGAY SC INTEAT

17/9266848-4

GI5315AG

07/03/2010

14:52

C-66, PK 38,1

MIGUEL POCH CLARA I MARTIRIAN COLL XARGAY S C INTEAT

17/9267028-6

GI5315AG

07/03/2010

16:22

C-66, PK 38,1

MIHAI A.

25/9286343-7

GI0386BG

04/03/2010

06:50

A-2, PK 477,4

MIHAI A.

25/9287775-6

GI0386BG

01/03/2010

19:12

A-2, PK 524,0

MIHAITA B.

08/7160295-7

5264CLJ

25/02/2010

10:32

A-2, PK 602,7

MIKHTAR A.

25/9284794-6

4633FWJ

12/02/2010

17:05

A-2, PK 522,0

MILAN A.

08/7165834-5

6633DGH

13/03/2010

14:01

B-20, PK 21,5

MILOS S.

25/9286560-2

8249DVZ

03/03/2010

16:32

AP-2, PK 164,9

MILOTIN M.

08/7163787-2

B 1402WY

06/03/2010

17:28

B-23, PK 10,1

MILOTIN M.

08/7163969-1

B 1402WY

07/03/2010

12:09

B-20, PK 21,5

MIMO M.

08/8560726-0

4351DBB

02/03/2010

10:36

C-25, PK 190,0

MINCU C.

25/8433150-1

5365DZR

28/02/2010

16:32

AP-2, PK 138,9

MINGUET TRANS SA

08/8559957-3

GI7854BN

01/03/2010

12:22

C-17, PK 32,7

MIP SERVICIOS AUXILIARES SL

08/8559303-8

6614CWY

24/02/2010

16:39

C-60, PK 7,8

MIRATEX 2006 SL

08/7165461-5

0216FFW

11/03/2010

10:49

B-23, PK 9,2

MIRET M.

43/9240132-2

3595CFD

05/03/2010

11:57

N-240, PK 39,6

MIRICA V.

17/8429113-0

B 0541PF

11/02/2010

17:30

N-II, PK 757,7

MISTRUT MTA CONSTRUCTIVE SL

08/7158740-5

3204BLV

05/02/2010

15:53

C-16, PK 94,2

MM DOS S COOP C LTDA

08/8559442-0

8692FYM

20/02/2010

12:32

B-30, PK 5,9

MOBILIARI SANT CUGAT SL

08/8560848-3

B 4160UC

01/03/2010

11:46

C-17, PK 63,1

MOBLES BENET SL

25/9287201-7

8664DZS

23/02/2010

17:59

C-12, PK 120,2

MOCANU C.

08/2790857-0

B 0078PL

23/01/2010

16:28

C-31, PK 209,0

MOCANU C.

08/7164317-9

B 0078PL

05/03/2010

12:48

A-2, PK 603,2

MOCANU C.

08/7165548-9

B 0078PL

11/03/2010

00:00

A-2, PK 602,7

MOCANU C.

25/9286322-0

B 0078PL

18/02/2010

14:41

A-2, PK 524,0

MOCANU C.

25/9286458-7

B 0078PL

17/02/2010

16:53

A-2, PK 524,0

MOCANU C.

25/9286475-2

B 0078PL

15/02/2010

16:39

A-2, PK 524,0

MOCANU C.

25/9286773-8

B 0078PL

23/02/2010

15:19

C-53, PK 135,4

MOCANU C.

25/9286856-6

B 0078PL

18/02/2010

15:02

C-53, PK 135,4

MOCANU C.

25/9286868-2

B 0078PL

17/02/2010

17:16

C-53, PK 135,4

MOCANU C.

25/9286977-7

B 0078PL

24/02/2010

16:38

C-53, PK 135,4

MOCANU C.

25/9287255-4

B 0078PL

24/02/2010

16:15

A-2, PK 524,0

MOGADEALER SL

08/8559400-6

1084GMC

18/02/2010

17:07

B-140, PK 4,6

MOGAFRA INMUEBLES SA

08/7158443-1

4091DFV

16/02/2010

10:22

C-16, PK 94,2

MOHAMED M.

43/9236919-9

5796CZF

21/02/2010

16:18

AP-7, PK 337,0

MOHAMED O.

25/9280142-0

3402DTC

27/01/2010

21:49

AP-2, PK 164,9

MOIMNUM SL

08/8554974-6

8585FVH

01/02/2010

11:42

C-246, PK 21,7

MOLINA R.

25/0572452-0

1024FKN

26/02/2010

19:03

N-240, PK 97,0

MOLPA NOVENTA Y OCHO SL

08/7163020-9

B 3140WY

04/03/2010

12:15

A-2, PK 603,2

MOLPA NOVENTA Y OCHO SL

25/9288029-5

B 3140WY

27/02/2010

10:48

A-2, PK 524,0

MONKEY FILMS SL

08/8560985-8

B 5113TM

05/03/2010

10:29

C-246, PK 22,0

MONTAJES JBG SCP

08/7159405-9

B 8723WH

25/02/2010

11:19

C-31, PK 211,4

MONTEIRO P.

25/9287849-3

8522BLP

28/02/2010

11:46

N-260, PK 199,0

MOORER LIDER SL

43/9241016-5

5004DBB

11/03/2010

10:15

AP-7, PK 337,0

MORALES J.

43/8424530-4

3147CRT

25/02/2010

09:11

A-7, PK 158,5

MORENO M.

25/9284334-7

B 1324SV

13/02/2010

13:08

A-2, PK 477,4

MOSAIC ASSOCIACIO SOCIO PED PER RELACIONS INTERCULTURALS

17/9265944-1

1311GNH

01/03/2010

13:31

C-66, PK 38,1

MOSQUERA G.

25/9281771-1

3120FLV

13/02/2010

14:36

N-240, PK 118,1

MOURRUT O.

08/7164583-1

5442GRN

05/03/2010

09:41

C-31, PK 191,2

MOVSISYAN V.

08/7164691-0

5832GLD

07/03/2010

13:02

C-31, PK 211,4

MOVSISYAN V.

08/7165021-0

5832GLD

07/03/2010

16:51

C-31, PK 212,3

MP DICLESA SL

43/9239365-5

3231FYY

04/03/2010

09:17

AP-7, PK 337,0

MUELLES THOR SL LABORAL

08/7162749-4

9868CTL

01/03/2010

16:27

B-20, PK 21,5

MUNDIAL IMPORT SL

08/8562355-9

0656CWS

12/03/2010

11:53

B-204, PK 3,2

MUNTEANU A.

43/9235390-6

1162CTZ

23/02/2010

12:00

C-31B, PK 8,2

MUÑOZ J.

08/8559959-7

GI6976BN

01/03/2010

16:17

AP-7, PK 122,0

MUR VALLS CREDIT I CAUCIO SL

25/9286574-2

5251FXV

04/03/2010

13:52

AP-2, PK 164,9

MYC MONTAJES CERRAMIENTOS SL

08/7162965-5

1887DMZ

05/03/2010

13:13

B-23, PK 10,1

MYC MONTAJES CERRAMIENTOS SL

08/7165091-5

8476FPM

04/03/2010

17:52

C-1413A, PK 2,4

MYRIAM DE LA SIERRA SL

25/9278167-0

2519GGL

18/01/2010

22:12

AP-2, PK 164,9

NMA CONSTRUCCIONES SL

43/9236950-3

4890FXX

24/02/2010

14:30

AP-7, PK 337,0

NACHACOTRANS 2007 SL

43/9229322-7

4218FKJ

06/02/2010

10:40

N-340, PK 104,7

NADAL RUBIO SL

25/9287784-7

L 7263AH

07/03/2010

09:52

N-240, PK 71,9

NAMEL GESTION SL

25/9286847-5

0724GCG

25/02/2010

20:04

C-53, PK 135,4

NARBONA CARLO 000490252A SLNE

08/7160798-3

5194FYW

24/02/2010

13:27

B-20, PK 21,5

NAUS INDUSTRIALS DEL VALLES SA

08/7163464-1

7923FYG

26/02/2010

15:19

B-124, PK 4,7

NAVARRO F.

08/7163495-6

2628FFW

02/03/2010

12:00

C-31, PK 211,4

NAVARRO GRACIA SL

08/7159453-9

B 1739VM

24/02/2010

13:34

B-23, PK 10,1

NDAO M.

43/9237281-0

T 3318AV

24/02/2010

19:17

C-31B, PK 8,2

NEAPOLIS CUATRO SL

08/8554172-5

4866FBG

03/02/2010

17:07

AP-7, PK 177,8

NEDELEA M.

43/9240022-6

2181DRJ

06/03/2010

18:35

N-340, PK 68,3

NEGOCIS IMMOBILIARIS OEST SL

17/9266635-4

0462GFC

04/03/2010

01:37

N-II, PK 751,5

NELSIG LEXURY CARS SL

08/7162847-4

7651FLZ

26/02/2010

21:58

B-23, PK 10,1

NELSIG LEXURY CARS SL

43/9239071-0

7651FLZ

04/03/2010

12:05

AP-7, PK 337,0

NEUMATICOS BARCELONA SL

17/9266773-5

4326DPT

06/03/2010

02:25

GI-682, PK 3,5

NEWBERT D.

43/8424432-6

4480GNH

20/02/2010

12:03

N-340, PK 98,0

NEXUS COMUNICACIONES SA

43/9240603-2

B 8334SN

09/03/2010

10:18

TP-2031, PK 4,8

NEXUSGLOBAL SOLUTIONS SL

08/1714025-3

5761FNR

24/01/2010

15:55

PRAT DE LLOBREGAT

NICOLAE A.

25/9287801-7

4681CHV

26/02/2010

12:30

A-2, PK 524,0

NISSAN MOTOR ESPAÑA SA

08/7164680-0

7228GTJ

07/03/2010

14:51

C-31, PK 211,4

NISSAN MOTOR ESPAÑA SA

08/7164967-2

7228GTJ

06/03/2010

15:56

C-17, PK 7,9

NISSAN MOTOR ESPAÑA SA

08/7165208-9

7228GTJ

06/03/2010

15:05

C-17, PK 7,9

NISSAN MOTOR ESPAÑA SA

08/7165654-3

4197GTL

12/03/2010

15:49

A-2, PK 560,2

NISSAN MOTOR ESPAÑA SA

08/7167575-6

3425GRK

19/02/2010

17:02

C-16, PK 74,2

NIVEL TRES MIL CENT CINC SL

17/8429270-0

4635DGC

27/02/2010

11:20

C-260, PK 31,3

NIXSA ELECTRIC SL

43/8424834-2

9804DNK

02/03/2010

12:20

AP-7, PK 265,0

NODIS P.

08/7165517-9

0648FZZ

10/03/2010

16:58

B-20, PK 21,5

NORESTEZA SL

08/7164203-0

9659FGH

07/03/2010

16:32

B-20, PK 21,5

NORMAN DOS MIL SL

08/7163233-4

7546BLL

04/03/2010

13:04

B-23, PK 10,1

NOVA LLAR DOS MIL DOS SL

43/9240586-2

2911CMH

12/03/2010

12:29

N-340, PK 68,3

NOVACLINIC RUBIMED SL

08/7165341-6

9965GFJ

09/03/2010

11:46

B-23, PK 9,2

NOVITRANS E HIJOS SL

43/8424120-9

7101DDP

15/02/2010

16:20

AP-7, PK 268,0

NOZ GESTORES ASOCIADOS SL

08/7149328-5

4432FTW

15/01/2010

11:16

B-23, PK 10,1

NUEVA CASTELLON PROMOCIONES INMOBILIARIAS SL

25/9286857-8

4135GPH

29/01/2010

14:10

C-12, PK 120,2

NUEVA CASTELLON PROMOCIONES INMOBILIARIAS SL

25/9287569-8

4135GPH

21/02/2010

13:32

C-12, PK 120,2

OBRAS Y PROYECTOS IKOMKARS L

08/7163143-3

6321CHS

02/03/2010

11:28

A-2, PK 603,2

OFLADA SL

08/7163071-4

1488CZJ

04/03/2010

15:52

A-2, PK 560,2

OLEINAS Y GRASAS SL

43/9239771-3

4981BLR

01/03/2010

16:16

N-240, PK 39,6

OLEINAS Y GRASAS SL

43/9240079-9

1611DYX

08/03/2010

15:57

C-14, PK 4,3

OLIVERI F.

25/9287375-3

5105GKM

08/03/2010

23:43

AP-2, PK 164,9

OLIVIA SOSTEMAS SL

25/9288044-7

6023GSC

07/03/2010

09:38

N-230, PK 153,2

ONDEDIEU P.

17/8429285-2

3412DXK

12/02/2010

16:12

N-II, PK 757,8

ONISOR G.

25/9286700-7

2932BCN

03/03/2010

21:48

C-53, PK 135,4

OPENLUX SL

08/7164353-8

8663DVL

07/03/2010

16:22

A-2, PK 603,2

OPRISAN O.

43/9241148-0

T 6902BC

12/03/2010

12:53

N-240, PK 39,6

OPTIMA MILENIUM ETT SL

43/9240289-9

0243DTL

06/03/2010

22:55

TV-3141, PK 5,2

ORBIT PARTICIPACIONES 2003SL

43/9240217-0

0177FCM

26/02/2010

18:27

AP-7, PK 337,0

ORDOÑEZ P.

43/9239833-3

0404BRX

05/03/2010

00:39

N-240, PK 39,6

ORTIZ F.

08/7158939-0

8402DSY

18/02/2010

16:42

N-II, PK 665,1

ORTIZ I.

25/9286878-5

L 0904 X

05/03/2010

14:03

C-53, PK 135,4

OSCAPORK SL

08/8560398-7

1490DXD

04/03/2010

11:28

C-17, PK 34,1

PJC NOVENTA Y SEIS ASOCIADOS SL

08/7164614-8

7321GPS

09/03/2010

11:45

B-20, PK 21,5

PAGES CATALUNYA SL

08/1714933-3

4380FHN

23/01/2010

11:45

PRAT DE LLOBREGAT

PAGES, M.

08/1737647-1

4754FYD

17/01/2010

19:55

PRAT DE LLOBREGAT

PAIRALINVER SA

43/9241080-0

7198GCV

11/03/2010

10:37

TP-2031, PK 4,8

PALAU M.

08/7161083-1

4034CXV

28/02/2010

14:31

A-2, PK 602,7

PALOMO N.

08/3754297-0

T 4357BC

27/01/2010

12:00

C-246a, PK 41,5

PALOMO N.

08/3754298-2

T 4357BC

27/01/2010

12:00

C-246a, PK 41,5

PANOV V.

43/8424879-9

8064FLB

02/03/2010

00:06

AP-7, PK 223,0

PARADANOVA GESTIO DE PATRIMONI SL

08/8560626-7

5774FDR

01/03/2010

11:26

C-17, PK 63,1

PASTRANA M.

08/7160664-3

1839DXF

27/02/2010

18:09

C-31, PK 211,4

PATIÑO M.

25/9283884-2

2516GPL

13/02/2010

09:16

N-260, PK 199,0

PATO ROJO SL

08/7163318-6

9726GMN

04/03/2010

12:43

A-2, PK 602,7

PATRIMSA 2000 SL

08/8551539-0

0664FXS

15/01/2010

16:44

C-16, PK 67,0

PAUN R.

08/7161652-1

0178BYG

26/02/2010

16:57

C-31, PK 211,4

PAVEL V.

17/8428816-4

3207BRY

05/02/2010

17:14

A-2, PK 707,5

PAVIMENTOS Y TRATAMIENTOSSL

08/8559880-0

3639CVJ

01/03/2010

20:11

AP-7, PK 193,5

PDA ASESORES PERSONALES SC

17/9265945-3

0582GJX

01/03/2010

06:42

N-II, PK 718,2

PEKARSKAYA M.

17/9265406-1

9127GFB

23/02/2010

11:04

C-65, PK 6,6

PENA M.

08/7163623-4

2346CRX

04/03/2010

14:44

C-32, PK 85,0

PENALBA, G.

25/0509246-5

1446FTB

31/01/2010

00:05

VIELHA E MIJARAN

PEÑA J.

08/7165669-0

6186CTY

15/03/2010

12:04

A-2, PK 560,2

PEÑA J.

25/9286452-1

6186CTY

03/03/2010

17:35

A-2, PK 510,0

PEÑA M.

25/9287657-5

8895CGP

07/03/2010

09:25

A-2, PK 522,0

PERATO M.

08/7158982-7

2116FXZ

17/02/2010

13:43

C-16, PK 94,2

PEREZ A.

43/9239739-0

Z 4534AW

07/03/2010

14:56

TP-2031, PK 4,8

PEREZ N.

08/7161001-6

5210CNX

25/02/2010

10:20

B-20, PK 21,5

PEREZ P.

08/7161209-2

5444DXG

28/02/2010

10:33

A-2, PK 560,2

PERFORACIONES LUJAN SL

25/9288161-0

3696FBP

06/03/2010

08:56

C-53, PK 135,4

PERSONAL SIETE ETT SA

08/8560857-4

8913GRM

04/03/2010

19:54

C-16, PK 4,9

PETRONIEVES SL

43/9240756-5

2928FTH

10/03/2010

10:15

TP-2031, PK 4,8

PIGNATARO M.

08/8558957-9

B 7276TM

24/02/2010

16:42

C-60, PK 7,8

PINILLA D.

43/9237578-0

2221FMX

24/02/2010

15:26

AP-7, PK 337,0

PINTURAS DECOALDA SL

25/9287227-4

3117FNP

05/03/2010

19:20

AP-2, PK 164,9

PISA MONTESINOS ARQUITECTOS ASOCIADOS SL

25/9285403-9

6588CKX

25/02/2010

21:52

N-230, PK 152,7

PISA MONTESINOS ARQUITECTOS ASOCIADOS SL

25/9285472-2

6588CKX

21/02/2010

13:02

N-230, PK 152,7

PISOI D.

25/9288367-3

0924CCP

11/03/2010

09:13

A-2, PK 524,0

PITIGOI M.

08/3300061-9

B 4925PF

03/03/2010

17:58

C-16, PK 53,0

PITIGOI M.

08/3300063-2

B 4925PF

03/03/2010

18:00

C-16, PK 53,0

PITIGOI V.

08/7164437-8

0233BNP

08/03/2010

00:20

A-2, PK 602,7

PITIGOI V.

08/7164713-0

0233BNP

09/03/2010

12:17

C-31, PK 211,4

POLIPERO SL

25/8432876-1

5481FRH

28/02/2010

12:47

AP-2, PK 138,9

PONTILS CERO SIETE SL

17/9266985-9

5081CNC

10/03/2010

01:01

N-260, PK 26,3

POPESCU I.

25/8432496-4

T 3838AX

20/02/2010

16:42

AP-2, PK 133,5

POPOV P.

43/9228135-3

5392GNX

04/01/2010

12:52

C-14, PK 4,3

POPOVICI G.

17/9265152-3

3794BBM

22/02/2010

15:56

N-260, PK 26,3

POPOVICI M.

08/2614212-3

B 9717VM

04/02/2010

17:01

N-II, PK 661,0

PORRAS M.

08/7114684-0

B 2363TJ

22/11/2009

01:56

B-20, PK 21,5

PORTACABOT SL

25/9285141-1

7918GLC

22/02/2010

11:17

C-12, PK 147,5

PORTERO M.

08/7162986-3

1922GSD

28/02/2010

02:05

C-58, PK 15,7

PRAGMA ALUMINIOS SL

08/7164218-7

8853FCD

18/02/2010

16:56

B-140, PK 3,1

PRAT I REBUGENT SL

25/9284426-6

3072DRP

21/02/2010

16:52

A-2, PK 522,0

PREDA I.

17/9265823-4

8474FFD

01/03/2010

02:00

N-II, PK 761,0

PREFORMAS Y CALDERERIA SL

08/7160566-8

B 0055NB

25/02/2010

13:00

A-2, PK 602,7

PREGUEZUELOS C.

08/7161316-3

7746FHC

01/03/2010

10:39

B-23, PK 9,2

PRIETO M.

08/7163091-6

O 1369BG

28/02/2010

14:10

B-23, PK 10,1

PRIME STEEL SA

08/7163893-7

4363FHT

05/03/2010

15:44

A-2, PK 560,2

PROBOSCH SL

08/7162360-6

1407DYH

03/03/2010

08:11

B-20, PK 21,5

PROBOSCH SL

08/7162467-7

1407DYH

01/03/2010

09:07

B-20, PK 21,5

PROCABANOU SL

43/9240776-7

6168GJV

11/03/2010

11:03

AP-7, PK 337,0

PROCESOS IND CARNICOS SL

17/9265853-9

1935FJY

28/02/2010

00:21

C-65, PK 14,8

PROCIUC I.

25/9284900-5

B 5516PZ

06/02/2010

17:22

C-26, PK 30,6

PROCOVISA REBULL SL

25/0572456-1

9841CSM

27/02/2010

15:46

MIRALCAMP

PRODITAL IMPORT SL

43/8424668-7

7649FSX

18/02/2010

04:21

N-340, PK 74,0

PRODUC ARTISTICAS ORANGE SL

08/7163819-4

3658CHJ

07/03/2010

11:14

B-23, PK 9,2

PROKLOV A.

08/7164297-3

8989FTR

07/03/2010

12:28

B-23, PK 10,1

PROMGALI HOTELES SL

17/8429232-3

3833DWP

12/02/2010

13:02

C-260, PK 40,1

PROMLLORET CASAS SL

17/9264679-8

8325CDK

18/02/2010

16:04

C-63, PK 21,1

PROMO INVER VALENCIA BUSINESS SL

43/9241038-4

2416DKB

09/03/2010

18:38

AP-7, PK 337,0

PROMOCIONES MURCIA DEL MEDITERRANEO SL

08/7164922-8

2105CTR

10/03/2010

12:18

B-23, PK 10,1

PROMOCIONS EGEA I FILLS SL

17/9265236-9

9828DDW

22/02/2010

12:57

N-260, PK 26,3

PROMOCIONS FREMAR MARESME SL

08/7147317-1

3411CDT

31/12/2009

14:21

B-20, PK 21,5

PROMOCIONS FREMAR MARESME SL

08/7147830-6

3411CDT

05/01/2010

14:31

B-20, PK 21,5

PROMOCIONS FREMAR MARESME SL

08/7148600-5

3411CDT

11/01/2010

14:29

B-20, PK 21,5

PROMOCIONS FREMAR MARESME SL

08/7149256-6

3411CDT

19/01/2010

14:26

B-20, PK 21,5

PROMOCIONS FREMAR MARESME SL

08/7149421-1

3411CDT

15/01/2010

14:43

B-20, PK 21,5

PROMOCIONS FREMAR MARESME SL

08/7149423-5

3411CDT

22/01/2010

14:31

B-20, PK 21,5

PROMOCIONS FREMAR MARESME SL

08/7150418-0

3411CDT

29/01/2010

14:43

B-20, PK 21,5

PROMOCIONS FREMAR MARESME SL

08/7150614-4

3411CDT

26/01/2010

14:44

B-20, PK 21,5

PROMOCIONS FREMAR MARESME SL

08/7151005-8

3411CDT

11/02/2010

15:27

AP-7, PK 164,0

PROMOCIONS GARANGOU SL

17/9267065-7

8235DRT

06/03/2010

03:30

N-II, PK 687,8

PROMOCIONS J VESTIT SL

08/7164368-4

B 1018TV

08/03/2010

13:24

B-23, PK 10,1

PROMOCIONS NICOL SL

25/9287149-0

7343DYW

26/02/2010

10:27

N-260, PK 199,0

PROMOCIONS SANT MARTI VELL SL

43/9240691-0

5429CYB

10/03/2010

18:18

AP-7, PK 337,0

PROMOMARVI EDIFICACIONES INTEGRALES SLU

08/7165498-5

8653CWS

10/03/2010

12:21

B-23, PK 9,2

PROMORACING SL

08/7155876-9

5365GJH

15/02/2010

08:19

C-17, PK 16,5

PROMORACING SL

08/7159578-0

5365GJH

11/02/2010

12:48

C-60, PK 3,4

PROMOTORA D EXPORTACIONS CATALANES SA

25/9286916-9

3656FXL

27/02/2010

18:34

C-53, PK 135,4

PROYECTADOS BEMBIBRE SL

25/8432639-9

7269DSK

25/02/2010

11:55

N-240, PK 70,9

PROYECTO TOLEDO Y HERNANDEZ SL

08/8558892-9

6581CWV

25/02/2010

07:58

C-32, PK 105,8

PROYECTOS TALART SL

08/7165049-4

6328GMB

09/03/2010

08:41

C-31, PK 212,3

PROYECTOS Y TECNOLOGIA SALLEN SL

25/9286411-2

2990FBH

26/02/2010

19:33

N-240, PK 118,1

PUBILL T.

08/7161451-4

2580CST

23/02/2010

14:03

N-II, PK 665,1

PUBLIMANRESA SL

08/7165256-9

4810FWC

06/03/2010

15:22

B-23, PK 4,7

PULKER DECORACIO SL

08/8560629-2

1228DKT

02/03/2010

16:02

B-30, PK 5,9

PUN EYLY SL

43/9230454-7

0484FBY

02/01/2010

10:25

T-11, PK 2,3

PURE LINE LLEIDA SL

25/9283577-9

5283CRW

17/02/2010

14:50

N-260, PK 199,0

PYXIS PROMOCAR SL

43/9240650-0

0382BDD

09/03/2010

19:14

C-31B, PK 8,2

QUALITY MANAGEMENT TECHNOLOGY CONSULTING SL

08/7163248-0

3035CMH

04/03/2010

14:27

A-2, PK 560,2

RJ ASSESSORS D'ASSEGURANCES ASEGUR XXI SL

08/8559902-6

7150FRS

01/03/2010

11:33

C-17, PK 32,7

RADUA M.

08/8557192-0

1278BYK

07/02/2010

12:47

C-60, PK 1,0

RAHMOUN N.

43/9231974-0

GI5971BM

04/02/2010

18:02

N-340, PK 176,2

RALSA DOS SOCIEDAD CIVIL PARTICULAR

08/7164810-8

3778FHF

10/03/2010

13:19

B-23, PK 4,7

RAMIREZ C.

25/9285057-6

8578GBD

28/02/2010

13:33

N-240, PK 71,9

RAMIREZ D.

43/9240472-9

T 5748AT

09/03/2010

13:55

N-340, PK 104,7

RANJ-KATALYSATOR SL

08/7139166-0

6527FFC

11/12/2009

14:32

AP-7, PK 164,0

RASER RAPID SERVEI SL

08/7143967-7

8767FLH

26/01/2010

11:41

A-2, PK 602,7

REAKES J.

17/9267073-6

7939FLP

11/03/2010

21:37

N-II, PK 736,5

REBAZA M.

25/9287313-7

5968FKN

08/03/2010

19:41

AP-2, PK 164,9

RECANVIS MONTSENY SL

08/8560266-5

6541DFC

02/03/2010

10:22

C-17, PK 32,7

RECORD SITGES SL

08/8558191-3

B 3439WJ

21/02/2010

13:45

AP-7, PK 193,5

RECHE A.

43/9237029-5

5372CPR

24/02/2010

10:59

C-31B, PK 8,2

REDON M.

43/9237329-6

9516CZZ

23/02/2010

10:26

N-340, PK 104,7

REHABILITACIONES BONDIA SOLER SL

43/9238589-9

7246DYD

01/03/2010

11:30

TP-2031, PK 4,8

RENTERO TRANS SL

08/7131258-8

2039DNR

30/11/2009

12:06

B-23, PK 10,1

REST MODA MEDITE SL

08/7127302-4

B 1919TM

25/12/2009

12:08

A-2, PK 570,3

RETRACTILADOS H2 SCP

08/7163353-3

7985FKP

28/02/2010

13:34

B-23, PK 10,1

REVERTER S.

08/7165349-5

6789CXD

10/03/2010

12:23

B-20, PK 21,5

REYES Y VARON SL

43/9238921-6

7446DJJ

02/03/2010

14:25

C-31B, PK 8,2

REYKRO LOGISTICS SL

43/9239912-0

8365DWT

06/03/2010

00:36

AP-7, PK 337,0

REZMIVES T.

17/8428780-5

8013DPX

01/03/2010

19:58

A-2, PK 702,2

RIBAMON INVERSORS SL

08/7163306-0

0417DGP

05/03/2010

10:15

B-20, PK 18,1

RICHE R.

17/9267490-0

3067DFY

13/03/2010

16:09

N-II, PK 751,5

RIGAT M.

17/9266223-9

2652FJR

28/02/2010

13:24

C-65, PK 6,6

RIKI PAL COMPANY SL

43/9237734-2

3255FKM

26/02/2010

17:19

C-31B, PK 8,2

RIPOTRANS SCCL

08/8560049-8

9380DNM

01/03/2010

11:57

C-17, PK 32,7

RIVERA Y.

08/7163520-5

2552CDB

01/03/2010

20:44

C-17, PK 16,5

ROA M.

08/7165725-0

7064BGK

13/03/2010

13:38

B-20, PK 21,5

RODRIGUES M.

43/9237659-3

9016CVC

27/02/2010

01:06

C-31B, PK 8,2

RODRIGUEZ A.

25/9286405-7

1597CGV

17/02/2010

15:23

A-2, PK 524,0

RODRIGUEZ A.

25/9286449-6

1597CGV

03/03/2010

15:48

A-2, PK 510,0

RODRIGUEZ T.

08/7164479-2

8076CSF

09/03/2010

10:01

A-2, PK 602,7

RODRIGUEZ T.

08/7164764-5

8076CSF

09/03/2010

10:52

A-2, PK 560,2

RODRIGUEZ T.

08/7165603-8

8076CSF

09/03/2010

10:20

A-2, PK 603,2

ROGER I LLUIS SL

43/9228354-4

4605FHP

18/01/2010

11:35

N-420, PK 862,9

ROMAN Y ASOCIADOS SA

08/7163653-2

1771DHR

02/03/2010

12:16

B-23, PK 10,1

ROMERO DE SA S.

08/7162380-1

CS4340AD

04/03/2010

12:27

A-2, PK 602,7

ROMERO J.

17/9267149-7

4000DGV

07/03/2010

09:48

C-66, PK 5,5

ROSA M.

08/7165387-9

7760CJS

10/03/2010

09:59

A-2, PK 602,7

ROSENAU O.

08/7158013-9

0943BRM

17/02/2010

16:05

C-31, PK 212,3

ROSENAU O.

08/7161438-6

0943BRM

01/03/2010

12:25

C-31, PK 211,4

ROSTAS B.

43/9236148-8

L 4247 Z

16/02/2010

12:12

TP-2031, PK 4,8

ROUAZ M.

08/7164205-4

1894DLN

07/03/2010

14:25

B-23, PK 9,2

ROULLER F.

08/8560342-1

0716DKN

02/03/2010

12:06

C-17, PK 32,7

RPD SARECO SL

08/8559700-5

8180DCD

22/02/2010

11:10

B-140, PK 4,4

RUBIO M.

08/7154095-2

4544BTF

01/02/2010

14:38

A-2, PK 597,4

RUIZ F.

08/7157753-9

5383DRT

23/02/2010

10:52

C-17, PK 7,9

RUIZ F.

25/9284224-0

5383DRT

26/02/2010

13:13

AP-2, PK 164,9

RUSTIC I NATURA SL

08/7158392-6

5097CDL

24/02/2010

11:19

B-23, PK 9,2

SA METALOGRAFICA

08/8560195-0

2906CSG

04/03/2010

10:46

C-17, PK 34,1

S2 SISTEMAS ANTICAIDA SL

08/8561022-0

8038DPP

01/03/2010

08:47

C-37, PK 162,0

SA RIERA PARK SL

08/8560034-1

6912FWG

01/03/2010

15:37

AP-7, PK 122,0

SABO M.

43/9237150-0

T 0347AJ

24/02/2010

23:05

N-420, PK 862,9

SABO M.

43/9238859-5

T 0347AJ

28/02/2010

07:09

C-12, PK 21,4

SACYMA SA

17/9266974-4

5105DGT

06/03/2010

19:24

C-63, PK 21,1

SAID C.

43/9233289-7

3170FTV

12/02/2010

10:09

AP-7, PK 337,0

SALAS J.

08/7141417-8

B 7909UB

04/12/2009

00:20

C-31, PK 211,4

SALPE SA

08/7165483-4

8706CFR

11/03/2010

13:40

A-2, PK 602,7

SAN REPRESENTACIONES SL

08/7163462-8

8733CRJ

21/02/2010

11:58

N-II, PK 636,4

SANCORSAN SL

25/9283629-2

7059FXL

16/02/2010

18:08

N-260, PK 199,0

SANCHEZ M.

08/7163014-3

B 1198VU

01/03/2010

11:11

B-23, PK 10,1

SANCHEZ M.

17/9267034-7

B 1198VU

06/03/2010

08:33

N-260, PK 26,3

SANCHEZ M.

17/9267077-3

B 1198VU

12/03/2010

14:59

N-260, PK 26,3

SANCHEZ Y CARBO SL

17/9266761-9

7815FWX

04/03/2010

12:40

C-66, PK 5,5

SANDU M.

43/9235260-4

1848BVV

20/02/2010

03:41

N-340, PK 84,3

SANDYUK O.

43/9240205-3

4723DPM

08/03/2010

16:19

C-14, PK 4,3

SANGARANA SL

08/7163221-8

2291GBD

04/03/2010

14:54

B-23, PK 10,1

SARFA SL

17/8429346-7

7224CDK

12/02/2010

12:46

C-260, PK 40,1

SASTRE J.

08/7165168-1

B 5367MV

11/03/2010

13:01

B-23, PK 4,7

SASTRE J.

08/7165400-7

B 5367MV

11/03/2010

12:59

A-2, PK 602,7

SATISEN SA

08/7160644-8

2659FMP

01/03/2010

13:05

C-31, PK 211,4

SCREEN PRODUCTIONS C B

08/8556498-0

0663FPJ

11/02/2010

16:14

C-55, PK 4,5

SCHULZ F.

43/9235361-0

AL9146AH

10/02/2010

00:12

N-340, PK 176,2

SECK S.

43/9227774-4

6394BRJ

30/12/2009

22:56

AP-7, PK 337,0

SENE A.

17/8429199-3

7454BJZ

01/03/2010

12:57

A-2, PK 707,5

SEÑALIZACION VIAL Y APLICACIONES DE PINTURAS MANSILLAS SL

08/7161281-5

1177CND

01/03/2010

12:33

A-2, PK 602,7

SERMALHI SL

17/9265682-8

8535DXJ

25/02/2010

13:40

C-66, PK 38,1

SERRET R.

17/9264728-6

7278DDR

18/02/2010

13:38

C-65, PK 6,6

SERRET R.

17/9265604-3

7278DDR

24/02/2010

13:38

C-65, PK 6,6

SERRET R.

17/9266476-1

7278DDR

02/03/2010

13:38

C-65, PK 6,6

SERVEIS BAIX TER SL

25/9284533-0

8354GFV

26/02/2010

12:50

A-2, PK 477,4

SERVICIOS DE MEDIACION COMERCIAL SEMECO SL

25/9280801-5

6885FXW

28/01/2010

21:37

N-260, PK 199,0

SERVICIOS EUROPEOS DE ALBAÑILERIA SL

08/7163411-2

6758CSM

04/03/2010

10:59

B-23, PK 10,1

SERVICIOS JAIME CAMPOS SERRUDO SL EN CONST

17/8429019-1

B 8648WS

22/02/2010

15:44

A-2, PK 707,5

SEVEN STARS INMUEBLES SL

08/7163577-6

2035DXB

04/03/2010

16:54

C-31, PK 211,4

SHARP P.

17/9267168-0

7824DCZ

13/03/2010

17:59

C-66, PK 38,1

SHER QUIMICA SL

25/9284780-6

7480FTS

15/02/2010

20:23

A-2, PK 477,4

SILCHRIS ASESORES EMPRESARIALES SL

08/7162963-1

3042BPD

04/03/2010

15:30

B-23, PK 10,1

SILVA M.

25/9287434-4

L 2990AD

06/03/2010

13:57

C-14, PK 134,3

SILVA R.

25/9285370-5

4248BSN

02/03/2010

17:59

C-14, PK 134,3

SILLERO M.

08/7156763-7

0468FNS

17/01/2010

14:23

B-23, PK 10,1

SINO COMUNICACIO I PUBLICITAT SL

08/8560178-8

3403BPJ

02/03/2010

10:29

C-17, PK 32,7

SIRBUY SL

08/8560588-0

6411FWC

02/03/2010

13:33

C-17, PK 66,1

SIRCLA SL

17/8429329-1

1428DFZ

12/02/2010

12:53

C-260, PK 40,1

SISTEMAS FINANCIEROS DAWKINS SL

08/7164811-0

0402CJY

06/03/2010

10:45

C-31, PK 212,3

SISTEMES DE SEGURETAT REDOMAN SLL

08/8559513-6

9923FFT

19/02/2010

12:59

C-16, PK 17,4

SL UNIP EN CONSTITUCIO

25/8433206-0

3071GFP

26/02/2010

17:53

AP-2, PK 133,5

SLYUZAR P.

25/9288379-0

5304DMH

06/03/2010

10:22

A-2, PK 477,4

SMAU C.

43/9240443-8

3977BWZ

07/03/2010

07:24

N-240, PK 39,6

SOCIAS M.

08/7164856-4

T 8922BD

10/03/2010

10:09

B-23, PK 10,1

SOCIETAT DE DISENY SL

08/7165007-0

0743BHC

06/03/2010

17:08

C-16, PK 94,2

SOGEDOC BADALONA SL

08/7168254-4

8342DJY

25/02/2010

09:27

C-16, PK 74,2

SOL RON SL

08/7160492-7

8417GTK

18/02/2010

07:48

AP-7, PK 164,0

SOLUCIONES PLASTICAS SIGMA SL

08/7137107-6

8727FVX

23/01/2010

13:33

C-33, PK 82,3

SONOTECH OSONA SL

08/8558221-1

5773DVK

22/02/2010

11:59

C-352, PK 24,3

SPAIN GES PRO SL

08/7159639-4

6864FXG

25/02/2010

10:22

B-23, PK 10,1

SPAIN KARTING INDOOR SA

25/8432792-1

1207GPG

12/02/2010

10:50

N-260, PK 200,8

SPEED DOOR ESPAÑA SL

08/8559891-1

2048GNM

01/03/2010

12:21

C-17, PK 32,7

SPERIAN PROTECTION IBERICA, SA

08/7141776-1

2736FRH

02/02/2010

10:39

A-2, PK 609,0

SPORT REDUCTHOR SL

25/8433049-6

1341CMJ

28/02/2010

12:23

AP-2, PK 138,9

STEFAN G.

08/7167499-6

B 6289SZ

20/02/2010

10:20

C-16, PK 74,2

STIRNAT M.

43/9241184-0

V 5558GF

13/03/2010

10:20

AP-7, PK 337,0

STOCKLIN A.

43/9236838-9

3458DXB

22/02/2010

17:28

TV-3141, PK 5,2

STOCKLIN A.

43/9237619-2

3458DXB

25/02/2010

13:29

TV-3141, PK 5,2

STOIAN G.

25/9285834-8

B 1167XD

02/03/2010

13:01

A-2, PK 522,0

STOICA D.

08/7161008-3

GI5420BH

24/02/2010

11:47

B-20, PK 21,5

STRADOU N.

08/8560259-8

8948FWL

04/03/2010

11:21

C-17, PK 34,1

SUCESORES DE A LEYVA CONSTRUCCIONES SL

08/8559397-0

B 2943VK

18/02/2010

11:07

C-17, PK 3,0

SUCONTESA TEXTIL SA

08/7165815-1

3862DGL

12/03/2010

13:28

A-2, PK 602,7

SUMINISTROS MANCAR SCP

08/8561915-3

9433DPZ

04/03/2010

12:36

C-17, PK 3,1

SUMINISTROS QUIM TEC SL

43/9239738-9

3940FRD

07/03/2010

13:42

TP-2031, PK 4,8

SUMTEC AUTOMOCION SA

43/9239442-1

T 0768AN

05/03/2010

13:27

TP-2031, PK 4,8

SUPER SUJAL SL

08/7158819-1

B 8598WZ

17/02/2010

10:53

N-II, PK 665,1

SUPERDEY AIR SCP

08/7161463-0

3266DYJ

01/03/2010

15:44

A-2, PK 603,2

SUPERDEY AIR SCP

08/7161488-4

3266DYJ

24/02/2010

15:02

B-20, PK 18,1

SUPOPLAST SL

43/9239141-9

6180GSW

03/03/2010

13:12

N-340, PK 104,7

SUQUICOR SL

43/9239094-0

3150FFF

03/03/2010

14:10

N-240, PK 39,6

SUSAN A.

25/9287260-8

5405CRC

06/03/2010

18:20

A-2, PK 510,0

SUSANNA ROSELL SCP

08/7163568-5

9717BYP

04/03/2010

13:50

C-31, PK 211,4

SUSTANAIBLE ENERGY EUROPA SL

08/7144691-0

1701GHP

12/12/2009

06:51

N-150, PK 3,3

SUSTIRI SL

25/9286502-5

4930BMB

03/03/2010

15:56

N-240, PK 118,1

SUSTIRI SL

25/9286509-2

4930BMB

25/02/2010

17:22

N-240, PK 118,1

SWIFT C.

17/9266776-0

2205DTG

06/03/2010

12:04

C-66, PK 38,1

SWIFT C.

17/9266900-1

2205DTG

05/03/2010

16:22

N-II, PK 718,2

SYSTEM ELECTRIC INDUS SL

08/7165090-3

M 7379SW

11/03/2010

09:21

A-2, PK 560,2

SYSTEMS CONFORT CATALUNYA SL

08/7164960-5

B 0897WG

05/03/2010

08:53

C-32, PK 85,0

TALLER ALUBLANES SL

17/8428821-8

2626CTF

18/02/2010

09:23

A-2, PK 707,5

TALLER DE CULTURA SL

43/9241118-2

8082FDH

11/03/2010

12:42

AP-7, PK 337,0

TALLER TALL SL

08/8559448-6

7492BCR

22/02/2010

11:57

B-140, PK 4,4

TALLERES EZKIO SL

25/9284479-5

7293GGP

26/02/2010

09:52

AP-2, PK 164,9

TALLERES MARMEN SL

43/9241216-2

B 9801PN

13/03/2010

14:44

AP-7, PK 337,0

TALLERES MARTINEZ PADILLA SL

08/7159733-2

8626CVS

16/02/2010

11:22

C-60, PK 3,3

TALLERS JOAN BRUSAU SCP

25/9287035-1

B 9537WL

27/02/2010

10:57

C-53, PK 135,4

TALLERS LLICA SL

25/8432779-3

0468DMK

13/02/2010

16:44

A-2, PK 527,1

TALLERS PUIGCERDA SL

08/7162676-3

3493FJY

28/02/2010

15:27

C-16, PK 94,2

TAMALEATHER SL

08/8559076-6

0729DBK

26/02/2010

12:40

C-17, PK 32,7

TAMBOMACHAY DOS MIL SL

08/7165181-0

2412BKW

06/03/2010

16:54

C-31, PK 212,3

TANCAMENTS LUCMON SL

08/8556539-3

B 8342UJ

16/02/2010

17:09

C-246, PK 21,7

TANDEM INVEST SL

25/9285413-1

7727BBS

03/03/2010

12:10

AP-2, PK 164,9

TANDIANG A.

08/7165440-8

0032CTZ

10/03/2010

17:43

B-20, PK 21,5

TARCA M.

08/8560361-5

B 7873OK

02/03/2010

10:43

C-17, PK 32,7

TARRACO GOURMET SL

43/9238689-2

6240FMY

01/03/2010

12:25

C-31B, PK 8,2

TARRAGONA CONSULT GROUP SL

43/9238272-4

7139DKB

28/02/2010

19:29

C-31B, PK 8,2

TASACIONES E INVERS CONSTRUC DOMOTICAS SL

08/7162826-7

2391BRN

03/03/2010

21:50

B-20, PK 21,5

TASCICOVA M.

43/9231647-0

T 3278AZ

30/01/2010

14:01

N-240, PK 39,6

TASSO DOS MIL SL

25/9286683-7

1417GKR

01/03/2010

12:46

C-53, PK 135,4

TAXI 77 SLU

17/9266242-9

0707DZT

28/02/2010

22:05

C-66, PK 38,1

TAYLOR A.

17/9264077-0

3325CXN

15/02/2010

16:28

C-31, PK 376,5

TEBSA INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SL

08/8561038-8

1726CSH

05/03/2010

10:16

C-246, PK 22,0

TECGI SL

08/7162961-8

4533GSK

04/03/2010

08:15

B-23, PK 10,1

TECNICAS GANADERAS ROCA SL

43/9239238-2

7865DCT

04/03/2010

09:49

N-340, PK 84,3

TECNOFERRO 24H ASISTENCIATECNICA SL

08/7149403-0

5792GKH

22/01/2010

11:57

B-20, PK 21,5

TECNOS AUTOMATIZACION SL

25/9287093-4

2151CJC

05/03/2010

15:25

AP-2, PK 164,9

TEICHENNE SA

08/8560817-3

2141DJV

04/03/2010

11:49

C-32, PK 21,4

TEIXIDO R.

17/9266613-9

4913DDN

04/03/2010

08:07

N-260, PK 26,3

TEODORESCU A.

17/9265280-1

B 0073UB

20/02/2010

17:20

N-II, PK 751,5

TER I BLAN SL

43/9238778-1

3216DWP

02/03/2010

20:54

N-340, PK 176,2

TERCUINES SL

08/8559157-6

0417CTM

26/02/2010

10:45

C-17, PK 32,7

TERMOFORMADO TERMOPACK SL

43/9241122-4

8186GKK

12/03/2010

11:48

AP-7, PK 337,0

TERRES INDUSTRIALS I ESPORTIUS SL

08/7160621-7

7561FTK

27/02/2010

20:04

AP-7, PK 164,0

TESLOVAN E.

43/9238687-9

0857BLJ

02/03/2010

06:55

AP-7, PK 337,0

TEXCOMEGARA SL

08/7159707-6

0308FTX

12/02/2010

00:50

C-55, PK 25,5

TEXTIL ELTEX SL

08/7164843-1

8529FMY

05/03/2010

13:39

C-32, PK 85,0

TIERGA PLANET SL

17/9266920-7

3419FPT

05/03/2010

13:11

C-63, PK 4,8

TIK NOVENTA SL

08/7163503-5

8267FYT

03/03/2010

10:54

B-23, PK 10,1

TIMONEDA J.

08/7164832-7

3006DZP

07/03/2010

21:54

N-II, PK 665,1

TODTEL COMUNICACIONES

08/7134780-7

4445DZB

13/01/2010

17:28

C-33, PK 82,3

TOJA BUS SL

08/8560573-7

9300GMR

05/03/2010

15:32

B-23, PK 6,8

TORGUATRO D.

25/9287330-3

B 8992OF

24/02/2010

15:19

C-12, PK 120,2

TORRES E.

08/8557644-0

B 3894WU

22/02/2010

16:33

C-17, PK 19,6

TOTAL EQUIP HOSTELERIA SL

08/2489421-6

7553DRP

13/01/2010

09:30

N-150, PK 10,0

TRA RES SA

25/9286761-1

8272FCR

23/02/2010

10:09

C-53, PK 135,4

TRADING GUIU SL

08/8558740-1

B 6812WP

19/02/2010

12:21

C-17, PK 63,1

TRAMONTANA SISTEMAS SL

43/9241228-9

M 4945XX

15/03/2010

07:03

AP-7, PK 337,0

TRANS JUNIOR SL

08/8559573-2

0063FZF

26/02/2010

12:24

C-17, PK 62,0

TRANS PIHER SL

43/9238830-3

1215DJD

01/03/2010

08:45

N-240, PK 39,6

TRANSPORTES INTERNACIONALES FRIGORIFICOS GOMEZ SA

17/0968388-5

1977FXS

14/02/2010

07:44

N-II, PK 773,2

TRANSPORTES MUNTADA SL

17/8428989-3

GI5794BT

11/02/2010

16:18

N-II, PK 757,7

TRAPEZNIKOVA R.

43/9240794-9

9459FFV

10/03/2010

13:34

C-14, PK 4,3

TRECA B.

43/9236686-8

T 2584AS

24/02/2010

15:01

C-31B, PK 8,2

TRESPECON SL

43/9233601-7

7316DDM

18/01/2010

22:55

AP-7, PK 337,0

TRESSERT ASSESSORIA INMOBILIARIA SL

43/9241017-7

0190GFJ

11/03/2010

18:23

AP-7, PK 337,0

TRIFAN I.

08/7164503-0

B 2785PF

06/03/2010

13:42

A-2, PK 602,7

TRIFAN I.

25/9288192-0

B 2785PF

10/03/2010

00:04

C-55, PK 68,1

TRIF, S.

25/0513363-2

V 7252EN

19/01/2010

20:57

BELLPUIG

TRIMADO EXTERNALIZACION DE SERVICIOS SL

25/9286910-7

8132FLJ

12/02/2010

16:03

C-12, PK 120,2

TRIVIERE S.

08/7167528-2

B 6598WS

20/02/2010

10:50

C-16, PK 74,2

TUTUI F.

25/9287328-0

T 9638AT

06/03/2010

05:36

A-2, PK 477,4

ULTRAMAR CARS SL

08/7163855-3

8190FNR

06/03/2010

14:54

B-23, PK 10,1

UNIVER OFICINAS SL

08/7162948-0

9503CKK

03/03/2010

10:58

A-2, PK 602,7

UNIVER OFICINAS SL

08/7163170-6

9503CKK

04/03/2010

12:58

B-23, PK 9,2

UNIVER OFICINAS SL

25/9286801-2

9503CKK

23/02/2010

23:30

C-53, PK 135,4

UNIVER OFICINAS SL

25/9286867-0

9503CKK

19/02/2010

00:17

C-53, PK 135,4

URBANIZADORA MARFIL SL

08/8554093-5

4282GCK

03/02/2010

17:26

AP-7, PK 177,6

URE SA

25/9287791-4

0838FHP

02/03/2010

09:51

A-2, PK 524,0

USEFUL TURBO SL

08/7165197-4

4575BBS

04/03/2010

21:39

C-31, PK 212,3

VAJOS A.

25/9285898-6

4899BHY

27/01/2010

15:27

C-53, PK 135,4

VALENZUELA F.

43/9240476-6

B 2396TW

07/03/2010

18:42

N-240, PK 39,6

VAMOS EMPRESA SERVICIOS

08/7143861-8

3905GCL

20/01/2010

13:59

A-2, PK 602,7

VAN STEENBERGEN E.

08/7159527-4

5564DZB

03/02/2010

15:02

A-2, PK 609,0

VANTUKH V.

25/9282690-6

5785CGL

21/02/2010

04:24

AP-2, PK 164,9

VARGAS C.

43/9232456-0

4054CML

02/02/2010

07:55

AP-7, PK 337,0

VEHICULOS DE ALQUILER RENTACAR SL

08/7160968-6

5917CRN

01/03/2010

09:01

A-2, PK 602,7

VEIGA BARROS DE CARVALHO I.

17/9267092-0

4840DTD

12/03/2010

08:56

C-63, PK 21,1

VELASCO J.

43/9239523-0

5081FGS

06/03/2010

08:10

AP-7, PK 337,0

VENCONUSA TRESCIENTOS CINQUENTA Y SIETE SL

43/9219666-5

8380DWH

10/12/2009

18:26

AP-7, PK 337,0

VENDISPACK SL

08/7159891-5

1694FTW

20/02/2010

09:11

C-31, PK 211,4

VERESHCHAK A.

25/9287289-4

5734GPP

26/02/2010

13:35

N-260, PK 199,0

VERNISSATS J LACRUZ SL

08/8558405-0

B 8642VW

15/02/2010

17:09

N-141C, PK 15,6

VESTUARIO Y COMPLEMENTOS SL

08/7162889-5

7512FTB

03/03/2010

11:22

B-20, PK 18,1

VIATGES PERLA TOURS SL

08/7165025-7

5432GHB

08/03/2010

09:30

N-II, PK 665,1

VILANOVA CINCO SL

25/9284690-5

GI1573BS

28/02/2010

11:19

A-2, PK 522,0

VILASECA SA

08/8559221-6

3228GGR

24/02/2010

15:56

C-60, PK 7,8

VILLA M.

25/9284598-0

3610CVJ

13/02/2010

15:07

A-2, PK 477,4

VILLA M.

25/9285590-6

3610CVJ

02/03/2010

21:53

A-2, PK 522,0

VINOS PADRO SL

43/9240755-3

1023DXH

10/03/2010

09:47

TP-2031, PK 4,8

VIÑAS M.

25/9287866-3

1509FFH

02/03/2010

13:53

N-260, PK 199,0

VORRANSE SL

08/8562377-2

4229CFB

13/03/2010

12:08

N-340, PK 225,3

VYLEGZHANIN A.

17/9265826-0

6472GHZ

26/02/2010

10:34

C-65, PK 6,6

VYLEGZHANIN A.

17/9266017-6

6472GHZ

01/03/2010

13:44

C-65, PK 6,6

WAAGAN P.

17/9263786-0

8710FPL

12/02/2010

17:39

C-65, PK 6,6

WAAGAN P.

17/9265457-3

8710FPL

23/02/2010

16:13

C-65, PK 6,6

WANIKIKI PAPIRRIQUI SL

08/7160718-5

B 0706VK

25/02/2010

08:53

B-20, PK 21,5

WANIKIKI PAPIRRIQUI SL

08/7163266-2

B 0706VK

04/03/2010

08:49

B-20, PK 21,5

WEILAND INMOBILIN SL

43/9241169-4

8295DJY

12/03/2010

18:52

N-340, PK 104,7

WILKIE A.

08/7156993-9

A 5532CK

10/02/2010

15:15

B-20, PK 18,1

WINTER P.

17/9266724-7

0111CTG

04/03/2010

18:30

C-25, PK 213,6

XEMENEIES EXPOBER SL

08/8558559-8

9999FZV

19/02/2010

11:53

C-17, PK 63,1

YAK FABRICA DE PIENSOS COMPUESTOS SL

25/8432778-1

1076DGH

13/02/2010

16:42

A-2, PK 527,1

YOSMAR CALEFACCION Y FONTANERIA SL

25/9288378-8

8624DDR

06/03/2010

09:41

A-2, PK 477,4

ZAMFIR A.

08/7161589-0

8659CRV

24/02/2010

00:37

B-20, PK 21,5

ZAPATA V.

08/7161772-0

B 2120OB

01/03/2010

11:47

B-23, PK 4,7

ZASZEC PROMOCIONES SL

08/8560631-6

7936CVM

05/03/2010

10:11

C-246, PK 22,0

ZHDANOVA M.

17/8429211-0

9022CMG

12/02/2010

12:38

C-260, PK 40,1

ZLATEVA S.

25/9287389-8

HU1431 I

06/03/2010

10:21

N-240, PK 118,1

ZLATKOV Y.

43/9239041-5

B 7228VD

03/03/2010

15:27

N-340, PK 104,7

ZONA FRANCA COURIER SL

08/3610430-1

5724FRV

02/12/2009

11:52

B-20, PK 1,0

ZULMAR TRANSPORTS SL

43/9235760-0

1216FGL

19/01/2010

10:41

TP-2031, PK 4,8

ZUMYBARNA SL

25/9287556-0

6313FPJ

18/02/2010

16:12

C-12, PK 120,2

(10.099.123)