Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre aprovació definitiva de projectes
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7227
Fecha Disposición :
28/09/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Vilagrassa


Al BOP de Lleida núm. 186 de data 27.09.2016, apareix publicat l'edicte referent a l'aprovació definitiva dels projectes bàsics i d'execució: Centre interpretació de l'Ametlla; Urb. Cr. accés parcel·la equipament SUD-7 i camí unió camins Altet i pont 5 ulls.

 

Vilagrassa, 28 de setembre de 2016

 

Jordi Serés i Aguilar

Alcalde