Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE de 26 de maig de 2009, de requeriment d'identificació de conductor en expedients sancionadors
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
DOGC 5398
Fecha Disposición :
26/05/2009
Fecha Publicación :
11/06/2009
Órgano Emisor :
Servei Català de Trànsit
EDICTE

de 26 de maig de 2009, de requeriment d'identificació de conductor en expedients sancionadors.

De conformitat amb el que preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992), mitjançant aquest Edicte es notifica a les persones físiques o jurídiques que figuren a l'annex, com a titulars dels vehicles que s'hi esmenten, el requeriment d'identificació de conductor que preveu l'article 72.3 del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el Text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.

Atès que s'ha intentat notificar-ho personalment a les persones interessades sense que això hagi estat possible, la notificació es porta a terme mitjançant aquest Edicte per a coneixement seu, a les quals servirà de notificació individual, amb l'advertiment que disposen d'un període de deu dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC, per facilitar per escrit les dades relatives al conductor responsable de la infracció (nom, cognoms, número de DNI, data de naixement i domicili) al servei territorial de trànsit instructor, les adreces dels quals consten a l'annex d'aquest Edicte. Finalitzat el termini esmentat sense que s'hagin comunicat les dades requerides, el titular del vehicle serà sancionat pecuniàriament com a autor d'una falta molt greu, de conformitat amb l'article 72.3 del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, esmentat.

Barcelona, 26 de maig de 2009

Josep Pérez Moya

Director

Annex 1

Adreces i horaris dels serveis territorials de Trànsit

Barcelona: Via Laietana, 60, 08003 Barcelona.

Girona: Álvarez de Castro, 4, 3a planta, 17001 Girona.

Lleida: República del Paraguai, 5, entresòl, 25002 Lleida.

Tarragona: av. Roma, 7-9, baixos, 43005 Tarragona.

Horari: de dilluns a dijous de 8.30 a 14 i de 16 a 18 hores, i divendres de 8.30 a 14 hores. Horari d'estiu: de 8.30 a 14 hores.

Annex 2

E= núm. d'expedient (08: Servei Territorial de Trànsit de Barcelona; 17: Servei Territorial de Trànsit de Girona; 25: Servei Territorial de Trànsit de Lleida; 43: Servei Territorial de Trànsit de Tarragona); V=núm. d'identificació del vehicle; D=data de la denúncia; H=hora de la denúncia; L=lloc de la infracció.

Titular

E

V

D

H

L

100 LYRIX SL

08/9940054-9

9519DZM

26/04/2009

13:08

C-31, PK 151,6

AR DIVERSIFICACIONES SL

17/8417405-7

1496DCD

13/03/2009

09:02

GI-642, PK 1,5

AT MAZA SL

08/9944922-6

9601BLG

19/02/2009

11:39

A-2, PK 609,0

A V L DOS MIL SL

08/8513223-0

3214DGH

20/04/2009

15:48

C-60, PK 7,8

ACHIM A.

25/8425505-9

B 7157US

03/04/2009

20:02

AP-2, PK 138,8

ADRIA M 2001 SL

08/8514061-5

6257DKH

06/03/2009

10:35

C-60, PK 7,8

ADVENFIN SL

25/9227526-9

8516CLX

10/03/2009

10:04

N-260, PK 199,0

AFLUENTE SL

43/9131047-3

0912CGZ

09/04/2009

19:42

N-340, PK 104,7

AGIRAC 2005 SL

17/8417100-7

4563GDD

23/03/2009

20:28

A-2, PK 702,2

AGROCUATRO SL

25/9227055-4

7419FYC

21/02/2009

12:45

A-2, PK 510,0

AGUERA M.

08/9939594-8

1582CFC

18/04/2009

14:01

C-17, PK 16,5

AHAD DIECISIETE SL

17/9195031-2

6827FLN

28/03/2009

13:48

C-66, PK 38,1

AIGA VEINTIUNO SL

08/9942116-9

8827BJV

11/03/2009

13:17

B-20, PK 21,5

AIRE INDUSTRIAL SA

08/9942891-7

8916FKK

16/03/2009

16:01

B-23, PK 9,2

AIRON MODE SL

08/9942851-0

7572BBW

17/03/2009

15:51

B-23, PK 9,2

AISNOR DOS MIL UNO AISLAMIENTOS DEL NORTE SL

08/9943663-3

6750BTH

21/02/2009

14:03

A-2, PK 570,3

AKHVLEDIANI S.

43/9130180-7

B 2598SW

03/04/2009

16:41

C-31B, PK 8,2

ALBA SERVEIS EDUCATIUS SL

17/9196992-6

4807FRC

07/03/2009

13:39

C-66, PK 38,1

ALMACEN Y DISTRIBUCION COMRA SL

43/9131757-0

T 6787AY

15/04/2009

10:05

N-240, PK 15,7

ALOBARNA SA

08/9940326-0

B 1385WJ

07/02/2009

08:15

C-35, PK 52,1

ALOS J.

43/8417670-3

2507DGJ

13/04/2009

18:03

N-340, PK 83,0

ALUCONFORT SISTEMES SL

08/9928942-9

9024GKL

07/04/2009

11:49

A-2, PK 602,7

ALURAMA SCP

08/9926917-5

5081FTW

01/04/2009

14:00

C-244, PK 30,1

ALVAREZ CATALUÑA SL

43/9115254-5

7603DZL

07/01/2009

20:11

TV-3141, PK 5,2

ALVAREZ CATALUÑA SL

43/9116465-6

0519FBW

17/12/2008

10:08

C-31B, PK 8,2

AMANAT GHAFFAR SL

17/9196507-1

2387DBS

07/03/2009

07:54

C-31, PK 320,2

AMAYA A.

08/9938366-1

1696DYN

20/04/2009

16:25

A-2, PK 570,3

AMJAD H.

08/9939507-7

1539FLW

14/04/2009

18:59

C-17, PK 7,9

AMPOSTA SL

43/9131436-3

4635BWH

12/04/2009

16:54

N-340, PK 104,7

ANABA PEIX SL

25/9227619-5

9970FBL

10/03/2009

17:04

AP-2, PK 164,9

ANCUTA S.

17/9185985-9

B 1733PS

24/02/2009

03:59

C-25, PK 213,6

ANCUTA S.

17/9186206-3

B 1733PS

23/02/2009

23:47

C-63, PK 4,8

ANDIMAC FOMENTO SL

08/9946884-1

3464FGY

07/04/2009

18:53

B-23, PK 10,1

ANDIMAC FOMENTO SL

08/9951899-7

3464FGY

17/04/2009

18:43

B-23, PK 10,1

ANDREEV B.

17/9193913-6

5546CXF

25/03/2009

11:27

C-66, PK 38,1

ANDREWS E.

08/9937578-9

B 9961UD

20/04/2009

14:16

C-58, PK 30,9

ANGEL CASCON SL

25/9225687-1

2277FJC

16/04/2009

11:56

N-240, PK 53,1

ANGELOVA G.

08/9939676-8

M 2430WD

23/04/2009

19:13

A-2, PK 570,3

AON GIL Y CARVAJAL SA CORREDURIA DE SEGUROS

43/9118174-7

9849FFY

05/01/2009

13:27

C-31B, PK 8,2

AP CONSULTORES INMOBILIARIOS SL

08/9935642-0

1899CXX

22/03/2009

21:44

B-23, PK 3,3

ARIZA M.

17/9194973-3

GI1439AX

28/03/2009

12:37

C-66, PK 38,1

ARKAT INMO SL

08/9942482-7

2175DBW

12/03/2009

13:38

B-20, PK 21,5

ARMANDO DE ARAUJO SL UNIPERSONAL

17/9182900-8

4024GFG

25/01/2009

01:40

C-63, PK 21,1

ARMANDO DE ARAUJO SL UNIPERSONAL

17/9183287-0

4024GFG

25/01/2009

06:54

C-63, PK 4,8

ARMANTE D.

08/9942824-7

9109GGJ

16/03/2009

13:26

B-23, PK 9,2

ARQUEOCIENCIA SERVEIS CULTURALS SL

08/9942135-8

6496GKP

11/03/2009

12:56

A-2, PK 560,2

ARQUITECTES SCP

08/9944557-3

8821DBL

23/02/2009

09:29

A-2, PK 570,3

ARRANZ FLORISTE SL

08/9946832-4

7683FKL

07/04/2009

16:57

B-23, PK 10,1

ARTIGAS COTTON AGENTS SL

08/9940591-7

0792CHN

12/02/2009

09:54

C-16, PK 74,2

ARTIS ORGANIZACION DE OFICINAS SA

25/8426039-1

9315CLG

11/03/2009

21:12

LL-11, PK 2,1

ASEIIP GABINETE PERICIAL SL

08/9945041-3

0991FNB

23/02/2009

17:06

A-2, PK 570,3

ASEIIP GABINETE PERICIAL SL

25/8426014-6

0991FNB

11/03/2009

12:41

A-2, PK 461,5

ASESORAMIENTO Y FORMACION AGRARIA SL

08/9938821-3

T 8097BD

23/04/2009

13:02

B-23, PK 3,3

ASESORIA PERICIAL CERDAN SL

08/9942060-3

B 9584VF

11/03/2009

16:09

B-20, PK 21,5

ASOCIACION CRISTIANA SOCIEDAD BIBLICA DE ESPAÑA

08/9942985-9

8870DWL

18/03/2009

14:31

B-23, PK 10,1

ASOCIACION EUROPEA DE CONSULTORES DE ORGANIZACION SU

08/9941030-0

2299CNB

19/02/2009

10:27

C-16, PK 74,2

ASOCIACION NUEVA FRONTERA A LA ESPERANZA

08/9941924-6

SE1811DG

05/03/2009

09:14

B-23, PK 10,1

ASSEFONT 1977 SL

17/9197167-4

6055GGV

06/03/2009

09:05

C-66, PK 38,1

ASSEGEST SL

17/9194517-5

5790GHT

26/03/2009

15:47

C-66, PK 38,1

ASSESSORAMENT I GESTIO EMPRESARIAL PUNT SL

08/9939737-2

B 0970OC

24/04/2009

15:53

C-58, PK 30,9

ASSESSORIA JURIDICO LABORAL BLASCO SL

08/9941804-7

4358BKT

05/03/2009

08:53

B-23, PK 10,1

ASSESSORIA JURIDICO LABORAL BLASCO SL

43/9131873-8

4358BKT

15/04/2009

14:13

C-31B, PK 8,2

ASSUR Y KALAJ SL

08/9941711-0

8250BNS

04/03/2009

16:31

B-23, PK 10,1

ATLANTICA MULTIMEDIA SL

08/8512884-4

PO5340BS

14/04/2009

16:04

C-17, PK 3,0

ATOUIMOU N.

43/9130214-2

7168BTB

04/04/2009

01:38

C-31B, PK 8,2

ATOUIMOU N.

43/9130224-5

7168BTB

04/04/2009

06:40

C-31B, PK 8,2

AUREAGRAFIC SL

08/9943843-5

6811FFM

20/02/2009

12:34

C-33, PK 82,3

AUTO YATE RENTING SL

08/9941049-4

8318DTJ

18/02/2009

09:52

C-16, PK 74,2

AUTOMATISMES SYSTEMATIC SL

08/9938696-5

2780DDD

23/04/2009

20:38

C-33, PK 82,3

AUTORECAMBIS SOMAR SL

17/8416858-5

4937BFL

23/03/2009

08:34

AP-7, PK 66,1

AVILES J.

08/9926623-5

9850FMB

24/03/2009

11:50

C-32, PK 48,0

AVUI VIATGES SL

25/9217660-2

3737BVK

18/02/2009

18:04

AP-2, PK 164,9

AZZOUNE M.

08/9928654-4

A 1816DP

06/04/2009

23:33

B-23, PK 10,1

BD GIRONA SL

08/9944044-4

7845FBS

19/02/2009

23:43

C-33, PK 82,3

B2B BARCELONA BUSINESS SL

08/9934791-7

3500DPR

21/03/2009

00:14

B-23, PK 3,3

BACHERINI M.

08/9933901-9

2781FJK

13/02/2009

11:07

C-33, PK 82,3

BAGLIETTO D.

08/9939796-3

6871FXD

24/04/2009

14:11

A-2, PK 570,3

BAKALI A.

08/9942869-1

1281DML

16/03/2009

14:51

B-23, PK 9,2

BALOSU M.

08/9940871-6

6712GCB

17/02/2009

00:57

C-55, PK 39,1

BALUCKI INVESTMENT SL

25/9218228-2

5776CWG

23/02/2009

20:44

AP-2, PK 164,9

BARCELONA DEALER MOTOR INTERNACIONAL COMPANY SL

43/9132892-6

B 4781PN

14/03/2009

18:50

N-340, PK 176,2

BARENYS N.

08/9935805-1

B 3728VC

10/04/2009

12:47

A-2, PK 570,3

BARNATECNO AISLAM SL

08/9939900-4

7465FTX

24/04/2009

14:33

N-II, PK 636,4

BARREDA M.

43/9126510-6

2640DLS

03/03/2009

08:18

TP-2031, PK 4,8

BARRIOS M.

08/8513323-4

B 3966VG

22/04/2009

08:00

N-340, PK 215,8

BARRY M.

08/9933468-6

2237BPZ

13/02/2009

14:35

C-33, PK 82,3

BARTICEL D.

25/9226858-7

B 4430WM

13/02/2009

02:20

N-240, PK 53,1

BASIC BANY SL

08/8513180-8

3130FMK

20/04/2009

15:28

C-60, PK 7,8

BCN PLANSI SL

08/9943005-0

4280FYD

18/03/2009

00:32

A-2, PK 608,2

BEGASHVILI G.

43/9131902-4

1647GHC

15/04/2009

14:33

C-31B, PK 8,2

BELZUNCES G.

17/9185639-6

6384BMJ

18/02/2009

10:55

C-65, PK 6,6

BERMEJO J.

25/9223782-2

NA3614AX

31/03/2009

12:17

A-2, PK 522,0

BERMUDEZ E.

08/9944080-8

2485FWS

20/02/2009

16:49

C-33, PK 82,3

BERTRAN SESENTA Y SIETE SL

08/3599392-2

9103GHN

22/03/2009

17:15

C-245, PK 17,0

BIJAKSIC V.

17/9196681-0

2678CXG

12/03/2009

22:16

N-II, PK 761,0

BINGELIS M.

08/9942056-6

B 9759ON

11/03/2009

13:01

B-23, PK 3,3

BITEMS MARKETING PROMOCIONAL

08/8512219-9

9636DLJ

15/04/2009

18:01

C-246, PK 38,9

BLANCON ENVIRO SL

08/9945070-0

8150CYZ

20/02/2009

06:40

A-2, PK 609,0

BLUE WATER PROJECTS SL

08/9945055-3

7299FYX

20/02/2009

14:10

A-2, PK 609,0

BODOR F.

08/9932659-6

Z 9481BL

15/04/2009

11:49

A-2, PK 602,7

BOFILL G.

17/9196522-8

6464DDF

06/03/2009

14:33

N-II, PK 751,5

BOMBOLLA XXL SL

25/9226174-7

7607FRM

08/04/2009

12:12

A-2, PK 522,0

BON TATTOO AND PIERCING CB

43/9129321-9

B 9898TN

22/03/2009

05:45

N-340, PK 84,3

BONTELL SL

08/9944689-5

4568CCN

22/02/2009

00:04

C-33, PK 82,3

BORICEAN L.

17/9190662-0

4541FMT

14/03/2009

18:30

C-65, PK 6,6

BOU M.

08/9940413-0

2982BMH

08/02/2009

09:01

C-16, PK 74,2

BOUJEMAA A.

43/9132471-4

GI7531BL

07/03/2009

00:57

N-340, PK 68,3

BOVELLAR SL

08/9936901-2

2233DTZ

13/04/2009

12:07

C-33, PK 82,3

BOZHINOV P.

43/9130181-9

B 5401NT

03/04/2009

16:48

C-31B, PK 8,2

BROW G.

25/9216839-8

0496FWG

14/02/2009

12:01

C-14, PK 134,3

BRUDERER IBERICA SL

08/9943021-9

8106FTG

18/03/2009

10:57

A-2, PK 608,2

BUCUR M.

17/9185590-8

GI3018BH

17/02/2009

14:20

N-II, PK 751,5

BUFETE MARESCA SCP

08/9940226-6

4147FSK

06/02/2009

11:12

C-16, PK 74,2

BUICA C.

17/9196624-3

MA8462CP

13/03/2009

06:51

N-II, PK 761,0

BUILDING STRUCTURINGS SL

08/9937753-7

4877FDG

11/04/2009

11:11

A-2, PK 570,3

BUILDING STRUCTURINGS SL

08/9937906-0

4877FDG

13/04/2009

09:11

A-2, PK 570,3

CPR AUTOMOVILS SL

08/9948442-3

B 4389TP

09/04/2009

10:24

C-31, PK 211,4

CAIMEX SL

25/9216423-7

5955FDP

17/02/2009

16:31

A-2, PK 477,4

CALABRO V.

17/9193496-3

1225DJL

15/03/2009

06:07

N-II, PK 751,5

CALUGAR V.

17/9194633-1

2465CKL

25/03/2009

21:50

N-II, PK 761,0

CAMOS M.

17/9195644-0

9518BSV

26/03/2009

19:39

C-65, PK 6,6

CAMOS M.

17/9196963-0

9518BSV

06/03/2009

23:04

C-66, PK 38,1

CAMPOS D.

08/8512094-6

7585CJF

15/04/2009

15:43

C-17, PK 13,7

CAMPOS S.

08/9934158-7

9172DCS

16/02/2009

14:43

A-2, PK 609,0

CAMPS E.

17/9191936-4

8717FMS

19/03/2009

17:10

N-II, PK 761,0

CAN CABALLE SA

08/9940224-8

7487CMG

06/02/2009

10:51

C-16, PK 74,2

CAN GUINEU SL

43/9132787-9

9621DYD

06/03/2009

21:54

TP-2031, PK 4,8

CANDIAL M.

43/9132545-0

6198DYJ

07/03/2009

06:19

C-31B, PK 8,2

CAPARROS A.

43/8417791-4

5472FHC

28/02/2009

09:27

A-7, PK 163,8

CARDADOR D.

08/8512504-1

2097BPL

14/04/2009

16:07

C-17, PK 3,0

CARLAFEX SL

25/9226691-3

6769FRX

09/04/2009

11:40

C-14, PK 134,3

CARPINTERIA BIANCHI SL UNIPERSONAL

17/9191435-6

6273BWS

18/03/2009

20:02

N-II, PK 761,0

CARPMAD SL

25/9227122-4

1976FJY

22/02/2009

16:17

A-2, PK 510,0

CARVALHO L.

17/9194408-5

B 5748SL

24/03/2009

15:10

C-65, PK 6,6

CARVALHO P.

17/9196667-6

5705BYG

13/03/2009

10:02

N-II, PK 761,0

CASELLAS L.

08/8511711-1

8830CHZ

13/04/2009

17:20

C-25, PK 158,5

CAT HELICOPTERS SL

25/8425861-3

6093FDS

21/02/2009

16:12

N-260, PK 225,5

CATALANA D ENVANS SL

08/9942484-0

8519DYC

12/03/2009

08:26

B-20, PK 18,1

CATHALONIA XXI SL

43/9132256-6

6052BDZ

28/02/2009

14:39

N-340, PK 176,2

CAULEA A.

08/9937216-0

8296FSF

17/04/2009

16:20

A-2, PK 608,2

CEDYT SIST DIAGNOSTICOS SL

43/9125842-4

0594DJM

26/02/2009

00:05

N-340, PK 68,3

CEESAY M.

08/9919477-3

7289CFS

08/03/2009

05:43

C-33, PK 82,3

CEESAY M.

08/9919630-0

7289CFS

19/03/2009

15:43

B-23, PK 9,2

CEESAY M.

08/9925991-3

7289CFS

21/03/2009

15:00

B-23, PK 9,2

CEM CONTROL DE EMPRESAS

08/8509342-0

9039FKD

23/03/2009

16:56

C-15, PK 28,6

CENTRE D ASSESSORAMENT I FINQUES SL

17/9184786-9

5101DYL

08/02/2009

16:53

N-II, PK 751,5

CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCIONES SL

25/0564003-0

9531CKZ

29/12/2008

13:30

BAQUEIRA

CESPEDES N.

08/9942533-7

6270DDD

12/03/2009

09:44

A-2, PK 603,2

CFI DOS MIL U SL

17/9194336-8

2749DRH

23/03/2009

23:09

C-65, PK 6,6

CIBERNOS DOS MIL SL

08/8512673-2

6802FML

17/04/2009

10:54

AP-7, PK 125,5

CILLERO DE MOTTA SL

25/9216503-9

9786DTZ

03/02/2009

16:19

AP-2, PK 164,9

CIMARRON C COOP C LTDA

43/8417781-1

B 5011TV

23/02/2009

12:44

AP-7, PK 254,3

CIRNU M.

08/9936443-0

Z 0361AU

19/04/2009

03:57

A-2, PK 602,7

CITRICOS GUSTAVO FERRADA Y ASOCIADOS SL

08/9933412-7

2976GHR

12/02/2009

10:09

C-32, PK 48,0

CLAREN IBERCUTTING SL

25/9224253-4

7798FBZ

04/04/2009

13:51

AP-2, PK 164,9

CLASS MARESME SL

08/9944894-1

5487DZG

22/02/2009

19:59

C-33, PK 82,3

CLIMA ESPAIS INSTAL·LACIONS BAR

08/8514048-7

8623FNB

06/03/2009

09:44

A-2, PK 582,4

CLINICA BENEGAS SL

25/9217823-4

7455DXP

20/02/2009

17:58

AP-2, PK 164,9

CNC I SERVEIS CAT SL

08/9939118-9

3156GDF

23/04/2009

08:14

C-33, PK 82,3

COBZARU Z.

08/9945206-3

B 2458ON

22/02/2009

12:56

A-2, PK 609,0

COBZARU Z.

43/9124610-0

B 2458ON

17/02/2009

15:04

TV-3141, PK 5,2

CODRUT D.

25/9216793-5

M 7178UW

14/02/2009

11:45

AP-2, PK 164,9

CODRUT D.

43/9124012-4

M 7178UW

14/02/2009

17:12

TV-3141, PK 5,2

COLON F.

08/8513755-9

7003CVG

07/03/2009

12:46

C-58, PK 28,1

COLOSE PRODUCCIONES SL

08/9943614-1

9073BTK

18/02/2009

19:05

C-33, PK 82,3

COMERCIAL DISPENSER SL

25/9223887-0

9998FWR

31/03/2009

14:34

C-12, PK 147,5

COMERCIAL E INGENIERIA DE MATERIALES TERMICOS SL

08/9939011-8

1978DMN

23/04/2009

10:34

A-2, PK 602,7

COMERCIAL ELECTRICA BLANES SA

17/8417356-5

GI0659BN

06/03/2009

12:52

C-35, PK 88,5

COMERCIAL PRAVIMCO SL

25/9226199-6

8585GCF

08/04/2009

13:11

A-2, PK 522,0

COMERCIAL VILLALBA SA

43/9122755-5

1475FLB

09/02/2009

11:14

TV-3141, PK 5,2

COMEXI SA

17/9179810-3

3706GHV

28/12/2008

16:36

N-II, PK 718,2

COMPAÑIA DE CONTROL SAMASER SL

08/9942791-3

9913FDC

17/03/2009

05:41

B-23, PK 9,2

COMSIS SC

17/9196590-8

8475GGR

10/03/2009

09:42

N-II, PK 761,0

CONGELADOS VARGAS TORRES SL

43/9132962-1

7284CYH

15/03/2009

10:01

A-7, PK 161,0

CONGELADOS VARGAS TORRES SL

43/9132970-0

7284CYH

15/03/2009

09:09

N-340, PK 84,3

CONSEGUINTE R.

08/9942724-3

0572DCH

15/03/2009

13:53

A-2, PK 560,2

CONSLAVCAR IBERICA SL

43/9132587-1

2180FFN

07/03/2009

07:57

N-340, PK 176,2

CONSTANDA T.

08/9936508-5

B 0917WU

18/04/2009

19:14

A-2, PK 602,7

CONSTANTIN A.

25/9227007-2

6424CSC

17/02/2009

18:40

C-13, PK 27,9

CONSTRUC PALAMOS SOCIEDAD COOPERATIVA CATALANA

17/9196709-5

0393CFP

13/03/2009

06:55

C-66, PK 5,5

CONSTRUCALIDAD DOS MIL SL

08/8512387-4

4214DBL

16/04/2009

12:21

N-340, PK 215,8

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES VEGAMAR SL

08/9944400-0

8018DNM

20/02/2009

08:58

A-2, PK 570,3

CONSTRUCCIONES JOSE MANUEL LOPEZ CORDON SL

17/8415605-3

5380BGG

10/02/2009

19:25

GI-533, PK 10,8

CONSTRUCCIONES JOSE MANUEL LOPEZ CORDON SL

17/9197343-9

B 3869TW

16/03/2009

20:12

C-25, PK 230,0

CONSTRUCCIONES MACOERSA SL

08/9939106-2

9079FDH

23/04/2009

11:13

C-33, PK 82,3

CONSTRUCCIONES MACOERSA SL

43/9131053-9

7788DMN

09/04/2009

22:40

N-340, PK 104,7

CONSTRUCCIONES ROMERO JIMENEZ SL

17/9185930-6

GI8867BL

21/02/2009

14:12

N-II, PK 751,5

CONSTRUCCIONES VINAIXA SA

43/9132856-6

5590DWP

12/03/2009

17:05

TV-3141, PK 5,2

CONSTRUCCIONES Y ACABADOS GUADIANA SL

08/8514052-4

3247DCF

06/03/2009

10:23

C-60, PK 7,8

CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES MULTIMIN SL

43/8417691-0

9230CRZ

15/04/2009

13:12

T-11, PK 10,5

CONSTRUCCIONS I REFORMES BLAZQUEZ Y LAMBERTO SL

17/9195836-9

4183BWX

27/03/2009

18:08

C-65, PK 6,6

CONSTRUCCIONS MAESAR SL

17/9195004-3

GI4308BS

04/04/2009

09:59

C-31, PK 366,0

CONSTRUCCIONS RULLO BENIMU

43/9131765-5

2875FBF

15/04/2009

10:55

C-31B, PK 8,2

CONSTRUCCIONS WANG MON SL

08/9933995-7

7950FTS

14/02/2009

20:14

C-33, PK 82,3

CONSTRUPAGES ESPAÑA SL

08/9939757-8

8113DYF

24/04/2009

19:00

C-31, PK 211,4

CONSULTORS TECNICS ATE SL

17/8415825-6

0820GJX

16/02/2009

20:15

GI-533, PK 6,3

CONTRATES EBRE SL

43/0654124-5

B 3446LM

05/03/2009

14:00

T-342, PK 4,5

CONTRUCCIONES TECNICAS CABEZA RUIZ SL

08/9935930-4

0338DFJ

14/04/2009

15:52

C-244, PK 30,1

COPYPRICE SL

08/9943170-4

9409CNY

18/03/2009

13:11

A-2, PK 602,7

COPYPRICE SL

08/9943187-0

9409CNY

18/03/2009

13:19

A-2, PK 608,2

CORNEA G.

08/9938083-6

3566GHF

21/04/2009

19:04

N-340, PK 226,8

CORTES J.

08/9929882-0

B 8117UN

06/04/2009

14:28

B-20, PK 18,1

COSTA ACCESSORIS I SERVEIS D'ALUMINI SL

17/9194566-1

3010FTL

25/03/2009

22:52

N-II, PK 761,0

COSTA E.

08/9941861-8

2012FRZ

05/03/2009

07:17

N-II, PK 636,4

COTRADE DOS MIL UN SL

17/8415831-8

4889GCC

02/02/2009

12:38

GI-632, PK 2,9

COTTER R.

17/9195763-8

4744FZH

27/03/2009

11:31

C-65, PK 6,6

COULIBALY Z.

43/9132934-0

B 4872TT

15/03/2009

07:50

C-12, PK 21,4

COVES METAL, SL

08/9902815-4

6785FTP

24/02/2009

13:09

A-2, PK 602,7

COVES METAL, SL

08/9919909-4

6785FTP

25/03/2009

19:29

A-2, PK 608,2

COVES METAL, SL

08/9920285-5

6785FTP

28/03/2009

07:07

A-2, PK 608,2

COVES METAL, SL

08/9920410-4

6785FTP

07/03/2009

18:43

A-2, PK 609,0

COVES METAL, SL

08/9920701-2

6785FTP

08/03/2009

18:15

A-2, PK 609,0

COVES METAL, SL

08/9920767-4

6785FTP

08/03/2009

22:25

A-2, PK 609,0

CRACIUNOIU M.

43/9131043-6

2565BVV

09/04/2009

19:07

N-340, PK 104,7

CREUS Y PUJOL AUDITORES

17/9196411-0

2922BYW

04/03/2009

14:02

C-25, PK 230,0

CRISLA TREINTA Y NUEVE SL

08/9941749-8

7351CPS

04/03/2009

09:56

C-17, PK 7,9

CRISTAL CHOCO SL

43/9125869-9

1499FMZ

26/02/2009

06:14

N-340, PK 137,8

CRONOS MANAGEMENT SL

17/9194400-6

9554FRS

24/03/2009

14:35

C-65, PK 6,6

CUBELLES CONSTRUCCIO SL

08/9935631-5

5899BBJ

23/03/2009

06:06

C-31, PK 151,6

CULTIUS ROC FITE SA

17/9185088-8

GI7616AP

10/02/2009

14:00

C-63, PK 21,1

CUTCLIFFE D.

25/9227094-3

0809CVV

21/02/2009

16:42

N-260, PK 199,0

CHAND DOS MIL OCHO SL

08/9940018-0

9955CKW

27/04/2009

07:08

C-58, PK 30,9

CHANGJIN SL

25/9226034-2

7352GDG

07/04/2009

08:48

A-2, PK 510,0

CHETRARIU E.

43/9132265-3

T 2388AX

28/02/2009

11:23

TV-3141, PK 5,2

CHORNYY S.

17/9191627-6

5495FZD

19/03/2009

14:07

C-65, PK 6,6

DS I INFORMATICA SL

43/8417823-6

5892BHZ

27/02/2009

15:46

AP-7, PK 249,0

DA SILVA S.

17/9196942-2

GI3145AU

06/03/2009

18:28

C-66, PK 38,1

DAN A.

43/9130317-1

2777DFY

04/04/2009

22:36

C-12, PK 21,4

DANBEL DISTRIBUCIONES EXCLUSIVAS SA

08/9941926-4

1133DKN

04/03/2009

16:13

A-2, PK 608,2

DAOED, H.

08/1527172-1

6037GBY

18/02/2009

17:50

SANT CUGAT DELVALLES

DARTSERVEI SL

17/9185435-9

2868FZR

12/02/2009

12:01

N-II, PK 751,5

DE ARCOS E.

43/9125990-4

1756GHK

26/02/2009

17:49

C-31B, PK 8,2

DE CARVALHO T.

17/9194537-5

GI9131BJ

27/03/2009

10:31

C-66, PK 38,1

DE CARVALHO T.

17/9194584-3

GI9131BJ

27/03/2009

09:37

C-66, PK 38,1

DE KERMEL H.

08/9944067-0

9326DSK

20/02/2009

17:44

C-33, PK 82,3

DE MAGALHAES H.

17/9196875-2

1406DZX

09/03/2009

06:59

C-66, PK 38,1

DE MAGALHAES H.

17/9197265-4

1406DZX

13/03/2009

06:57

C-66, PK 38,1

DE OLIVEIRA A.

17/9175234-4

6279DYD

07/11/2008

02:04

N-II, PK 751,5

DEHISA CEDICAM, SA

08/9921532-0

0293DHH

12/03/2009

09:29

A-2, PK 570,3

DEIAC F.

17/9185746-2

7094CZJ

19/02/2009

14:29

N-II, PK 751,5

DELGADO L.

17/9195343-0

6985GHW

29/03/2009

17:47

C-66, PK 38,1

DELICATESSEN MOTION WAGEN SL

25/9226269-1

7501CLW

09/04/2009

05:39

A-2, PK 510,0

DENTLER J.

08/9942728-5

B 2016SZ

16/03/2009

07:57

A-2, PK 560,2

DESIGN Y CARS CB

17/9195062-2

7821DBK

25/03/2009

11:48

C-65, PK 6,6

DESTIL SL

08/9941638-0

B 2808TZ

05/03/2009

10:05

A-2, PK 608,2

DI TEC FISHING SL

08/8513695-2

1306BVP

06/03/2009

12:55

C-60, PK 7,8

DIAO D.

08/9936031-0

B 7486NX

17/04/2009

08:15

N-II, PK 665,1

DIAZ A.

08/9933135-7

0704DLP

17/04/2009

08:04

B-23, PK 10,1

DIFAMINTRA SL

25/9217141-2

1702BNJ

11/02/2009

19:39

AP-2, PK 164,9

DIPOSIT DE RUNA TERRA NEGRA SL

25/9227502-7

1355FPB

02/03/2009

18:35

A-2, PK 522,0

DISTRIBUCIONES FELIU SL

08/9946815-4

1352FWH

06/04/2009

08:32

C-16, PK 74,2

DISTRIBUCIONS KASUMI SL

43/9124036-7

8766DNF

12/02/2009

07:29

C-31B, PK 8,2

DISTRIBUCIONS KASUMI SL

43/9132949-2

8766DNF

15/03/2009

07:20

C-31B, PK 8,2

DOARA A.

25/8425987-8

2829FTS

10/03/2009

15:43

N-240, PK 110,7

DOCE EXPRES SL

08/9933288-0

3043FKT

07/02/2009

12:57

C-32, PK 48,0

DOLAMER SL

08/9946290-3

7203FKR

03/04/2009

15:29

C-16, PK 74,2

DOMINGO J.

25/9226177-7

0258BXK

08/04/2009

12:43

A-2, PK 522,0

DOMINGUEZ I.

43/9130629-7

T 3150AT

05/04/2009

20:29

N-340, PK 176,2

DOMINGUEZ S.

43/9131739-8

O 5878BD

14/04/2009

21:55

N-240, PK 15,7

DONATE SL

43/9131783-7

5183CZF

16/04/2009

11:37

N-340, PK 104,7

DONNER CAPITAL SL

08/9945019-4

5754GFC

24/02/2009

08:42

A-2, PK 570,3

DONOBRA SL

25/9226826-5

7073BRG

09/02/2009

17:06

N-240, PK 53,1

DOPTAN TRADE SL

08/9946899-4

5732FSX

08/04/2009

12:46

B-23, PK 10,1

DORIA S.

17/9185181-4

2516FJH

15/02/2009

09:19

N-II, PK 751,5

DOVER NOVENTA Y SIETE SL

08/8512041-0

9205CKW

16/04/2009

08:29

C-17, PK 62,0

DOWNFORT SL

17/9184484-6

0710DCW

11/02/2009

11:05

C-65, PK 6,6

DR ASTIC ESPAÑA SL

17/9195191-2

0848CGD

25/03/2009

13:25

C-65, PK 6,6

DR ASTIC ESPAÑA SL

17/9195830-8

0848CGD

27/03/2009

17:25

C-65, PK 6,6

DRAGADOS SA

08/9918473-7

2619GFS

04/03/2009

22:29

C-33, PK 82,3

DRIS BUSINESS SL

08/9936845-7

9999FXZ

09/04/2009

13:12

C-16, PK 74,2

DRONCA P.

43/9132281-1

7317BKX

28/02/2009

01:02

N-340, PK 68,3

DULCE CAMINAR SL

08/9945222-7

0696CNG

23/02/2009

15:33

C-33, PK 82,3

DUMAN V.

08/9945170-3

B 2231PN

21/02/2009

16:23

A-2, PK 609,0

DUMITRU IOAN S.

08/9937364-9

B 5965MT

18/04/2009

11:18

A-2, PK 608,2

EAR TRANS SCCL

08/9944630-4

6691BPT

22/02/2009

11:09

A-2, PK 570,3

ECODRAGAS SL

08/9929145-1

8912FRD

27/03/2009

19:29

C-32, PK 48,0

ECODRAGAS SL

43/9130220-8

8912FRD

04/04/2009

05:48

C-31B, PK 8,2

ECHEVARRIA F.

43/9131796-5

SS7372BF

16/04/2009

10:04

C-31B, PK 8,2

EDICOMUNICACION SA

08/9943421-3

6863CNK

17/02/2009

16:55

C-33, PK 82,3

EDIGEN EDIFICACIONESS21, SL

08/9920489-9

0385DZH

09/03/2009

11:58

A-2, PK 570,3

EDILSON A.

43/9123760-0

M 1161XG

04/02/2009

02:30

N-340, PK 176,2

EDITORIAL PLANETA DE AGOSTINI SA

08/9941889-9

8890GFG

04/03/2009

14:05

B-23, PK 10,1

EFECTO OPTICO TALLER DE DISEÑO SL

08/9941142-0

2119FKL

20/02/2009

17:55

C-16, PK 74,2

EL GOURARI F.

25/9226894-6

L 7952 P

14/02/2009

17:40

N-240, PK 53,1

EL KADMIRI M.

17/9197206-3

B 4068XD

15/03/2009

09:23

N-II, PK 761,0

ELPO COMERCIAL ELECTRONICA DE POTENCIA SA

08/8512164-5

B 3343PD

17/04/2009

13:53

N-340, PK 243,0

EMDEP DOS SL

43/9124219-4

6184DDF

14/02/2009

18:29

C-31B, PK 8,2

EMPERADOR A.

43/9125103-1

T 6781AW

22/02/2009

02:13

N-340, PK 176,2

ENDOLAS SL

08/9945126-5

2788FPV

20/02/2009

20:32

A-2, PK 609,0

ENRECO DOS MIL SL

08/9945039-0

6373BCL

23/02/2009

17:37

A-2, PK 570,3

ENTRECLIKS SL

08/9938302-3

8865DJF

19/04/2009

18:55

A-2, PK 570,3

ESCULL IRON SL

43/8417861-0

7339GCJ

16/03/2009

17:53

AP-7, PK 291,9

ESLAVA M.

25/9226392-6

1953FDW

10/04/2009

01:46

AP-2, PK 164,9

ESPACIOS Y CONF ESCONSA SA

25/9225968-9

5023FPG

08/04/2009

17:08

A-2, PK 522,0

ESPAI SET SL

08/8515095-1

8995BCC

09/04/2009

12:20

C-16, PK 64,3

ESPARCIA SAHUCO CR SEG SL

08/9942702-4

4948FMP

13/02/2009

14:25

A-2, PK 570,3

ESPARRAGUERA DE MUEBLES SL

08/8512808-4

2966BZZ

16/04/2009

08:34

B-225, PK 2,1

ESPECIALIDADES CONSTRUCTIVAS VALLES SL

43/9131123-4

0305BYR

10/04/2009

14:46

N-340, PK 104,7

ESPECIALISTES EN APARELLSSOLILASER SL

25/9217263-5

8979DBZ

10/02/2009

14:24

N-240, PK 71,9

ESPORTS PUNET SL

08/8511473-2

7883GHY

10/03/2009

12:29

C-16, PK 19,0

ESTANYOL II SL

08/9940232-7

1068CHN

06/02/2009

11:44

C-16, PK 74,2

ESTRUCTURAS ANGLES SL

17/9184428-1

3188FNP

10/02/2009

10:45

C-65, PK 6,6

ESTRUCTURAS TORREDEMBARRA SL

25/9223868-6

2046FLH

03/04/2009

08:02

N-240, PK 71,9

ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCION CONSTRUMAT SL

25/0508685-8

B 5862ML

23/02/2009

18:46

CERVERA

ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES COSTA CALIDA SA

43/9125289-4

9164BZK

21/02/2009

22:03

C-31B, PK 8,2

ESTRUCTURES NOVATEC SL

17/9185287-9

4037DDV

15/02/2009

07:35

N-II, PK 751,5

ESTUDI BLAU NOVENTA I NUEVE SL

17/8416119-6

6339FBW

18/02/2009

11:54

AP-7, PK 71,5

ETNAFEL SL UNIP

17/9185830-2

6562FVF

20/02/2009

10:25

C-65, PK 6,6

EURITMIA DE CONSTRUCCIONES SA

17/8415911-0

9922FBP

12/02/2009

12:33

C-66, PK 52,0

EVENTOS ESPECIALES INTERGLOBO SL

25/9217880-5

9192FCV

19/02/2009

20:18

AP-2, PK 164,9

EXCAVACIONES JORDI RAMOS SL

08/9936236-0

3001FNF

17/04/2009

19:08

C-32, PK 85,0

EXPLOTACIONS AGRARIES MASPINELL S C

17/8417411-2

5864FBX

13/03/2009

09:09

GI-642, PK 1,5

EXPLOTACIONS I SERVEIS AGRICOLES CABALLE SCP

43/9131119-2

4488CTD

10/04/2009

13:28

N-340, PK 104,7

EXPODI SA

08/9941908-2

B 3347UF

04/03/2009

17:31

C-31, PK 212,3

EXTINTORES PALACIOS SL

08/9942551-9

B 3832WY

12/03/2009

10:09

B-23, PK 3,3

FABER T.

08/9924816-0

GI6305BH

24/03/2009

10:22

B-20, PK 21,5

FABRICACION FEMCA SL

08/9940131-1

6314CYD

26/04/2009

19:07

C-17, PK 16,5

FACHADAS MONTESINO SL

43/9132613-2

1180CGD

06/03/2009

08:52

C-31B, PK 8,2

FAHCHOUCH S.

43/9131918-8

3825DCB

15/04/2009

05:42

N-340, PK 104,7

FASHION CAT SL

08/8514067-0

1371GCZ

06/03/2009

11:44

C-60, PK 7,8

FATOUH A.

08/8512456-1

B 5591TL

14/04/2009

15:59

C-17, PK 3,0

FAUSTINO DIEZ SANTOS SL

08/9942032-9

5321DRB

11/03/2009

17:04

B-23, PK 10,1

FEDERACION ESPAÑOLA DE REMO

17/9196859-9

3352DNW

08/03/2009

23:46

C-66, PK 38,1

FERNANDES D.

43/8417802-9

1428DJP

27/02/2009

11:55

AP-7, PK 283,0

FERNANDEZ C.

08/9938111-7

GI6366BD

21/04/2009

19:34

B-23, PK 9,2

FERNANDEZ C.

08/9944659-0

B 4074TF

22/02/2009

06:14

C-33, PK 82,3

FERNANDEZ F.

43/8416681-3

1428DJP

19/02/2009

12:45

AP-7, PK 339,5

FERNANDEZ M.

08/9930621-0

3688FZS

11/04/2009

11:20

B-23, PK 9,2

FERRALLATS PLA DE L'ESTANY

17/9196918-3

GI3969BP

06/03/2009

15:10

C-66, PK 38,1

FERRALLATS PLA DE L'ESTANY

17/9196937-9

GI3969BP

06/03/2009

17:33

C-66, PK 38,1

FERRALLATS PLA DE L'ESTANY

17/9197061-0

GI3969BP

05/03/2009

15:15

C-66, PK 38,1

FERRE A.

08/9937135-5

B 6762SW

15/04/2009

10:39

C-33, PK 82,3

FERRETERIA INDUSTRIAL SERVIMAKINA SL

43/9131780-1

T 3310AY

16/04/2009

10:45

N-340, PK 104,7

FERRETERIA SISTACH SL

08/9941688-0

2346DRY

04/03/2009

13:39

C-16, PK 74,2

FIBRAS METALES Y PLASTICOSDE GIRONA SL

08/9939002-7

6934FYS

23/04/2009

16:17

C-33, PK 82,3

FIDOTRAS SL

08/9942905-7

5398BTH

16/03/2009

11:46

A-2, PK 560,2

FINQUES SELVA MARITIMA SL

08/9921570-7

5174FKH

12/03/2009

19:18

C-33, PK 82,3

FISC ECONOMISTES ASSOCIATS SL

17/9196442-6

9146DVM

07/03/2009

09:05

N-II, PK 751,5

FON ELECTRIC SA

25/9217162-0

3387CDY

12/02/2009

10:17

N-260, PK 199,0

FOSTER L.

17/8417263-9

GI7280BB

27/03/2009

11:40

GI-652, PK 0,7

FRANCE SOCIEDAD PESQUERA SL

17/9193355-7

9147CRY

16/03/2009

06:57

C-31, PK 320,2

FRANQUET M.

25/9225107-7

B 3646SZ

04/04/2009

20:39

C-53, PK 135,4

FRIGODAC SL

43/9124143-8

5309FVZ

14/02/2009

20:37

N-340, PK 176,2

FROTOS PELUQUERIAS SL

17/9196690-1

B 6383XC

13/03/2009

15:28

N-II, PK 751,5

FRUITES I VERDURES RAMS SCCL

43/9131311-5

3520FVT

12/04/2009

11:49

N-340, PK 104,7

FUNDACIO PRIVADA CLARIANA

08/9939753-6

8316DWF

24/04/2009

07:35

A-2, PK 570,3

FUNGI LAB SA

08/8513598-9

9533DJL

27/02/2009

12:10

C-17, PK 13,7

FURAMA MARKET SL

08/9943951-8

9396FMY

20/02/2009

14:48

A-2, PK 570,3

FUSTITEX SLL

43/9125846-1

1911FPV

25/02/2009

23:38

N-340, PK 176,2

FUTURNET SL

17/9189572-4

1369DHH

13/03/2009

13:57

C-65, PK 6,6

GALAXIAN PROMOCIONES UNI

08/9939663-5

1998DRK

23/04/2009

17:40

N-II, PK 665,1

GALVIS M.

08/9942971-9

3945FYN

17/03/2009

20:03

B-23, PK 9,2

GALLANGO J.

17/8415768-0

4681DLH

16/02/2009

17:00

C-63, PK 15,4

GARCIA P.

43/9132315-7

T 7877AF

27/02/2009

20:29

TV-3141, PK 5,2

GARDEN HOUSE MADERA SL

08/9943013-0

9230CYV

18/03/2009

12:20

C-17, PK 7,9

GARROBE SL

08/9944155-2

0927BNV

20/02/2009

11:18

C-33, PK 82,3

GAUDIR IL LUMINACIO SL

08/9943732-7

7514DCS

21/02/2009

08:45

A-2, PK 570,3

GAVANESCU C.

25/8424408-0

8698FJH

15/02/2009

09:34

N-145, PK 8,0

GENUINE BAGS DOS MIL TRES SCP

17/9174762-0

1677FYS

04/12/2008

15:52

C-25, PK 213,6

GEREY SL

08/9943037-7

2980FLL

17/03/2009

20:50

A-2, PK 608,2

GESTEC DOS MIL SL L

08/9937256-0

2809DPS

16/04/2009

12:05

C-33, PK 82,3

GESTIN VALLES SA

08/8512245-5

B 3418VU

17/04/2009

11:53

B-124, PK 3,6

GESTIO D'OBRA PERPIÑA SL

17/9185529-0

0691FVK

18/02/2009

10:53

N-II, PK 751,5

GESTIO PROFESSIONAL DE SUBMINISTRAMENTS SL

08/3490342-1

3309FFF

13/03/2009

09:05

C-1413A, PK 18,8

GESTION EXCELENCIA EMPRESARIAL SL

08/9943136-9

4927DMK

18/03/2009

15:07

B-23, PK 10,1

GHITA M.

43/9130091-8

T 9935AP

03/04/2009

22:44

N-340, PK 68,3

GHULAM M.

43/9131647-3

8429BTK

15/04/2009

12:55

N-340, PK 84,3

GIRO RENT SL

17/9195813-1

1487DRV

27/03/2009

16:08

C-65, PK 6,6

GIRONA COLCHONES SL

08/9936902-4

7006GKX

12/04/2009

15:02

C-33, PK 82,3

GIRONA COLCHONES SL

08/9937236-5

7006GKX

16/04/2009

11:42

C-33, PK 82,3

GIRONA COSTA BRAVA PROMOCIO I SERVEI SL

08/9939083-0

3622DGZ

23/04/2009

08:33

C-33, PK 82,3

GIUDICE P.

08/9930459-1

B 6508SK

09/04/2009

22:25

B-23, PK 10,1

GLENTIES SL

08/9944937-2

8183CBG

23/02/2009

12:32

C-33, PK 82,3

GLOBAL ESPORT TIME SLU

17/9194301-4

4306DTD

24/03/2009

17:05

C-65, PK 6,6

GLOBAL TRUCK SL

08/9940490-1

6081DTR

09/02/2009

14:48

C-16, PK 74,2

GOMEZ M.

43/9125179-8

T 3447AS

20/02/2009

12:10

C-31B, PK 8,2

GONZALEZ I.

43/9131880-5

1075DCB

15/04/2009

09:18

N-340, PK 176,2

GONZALO SENEN COMUNICACIONES SL

43/9121463-5

7625FCW

31/01/2009

09:29

C-12, PK 21,4

GRAFIMENSAJE SL

08/9943358-5

B 0920SY

17/02/2009

17:31

C-33, PK 82,3

GRANITOS GIROMAR SL

17/8415683-8

4748FHG

06/02/2009

11:22

C-31, PK 313,0

GRIDO INVEST SL

17/9194881-9

7347FMM

27/03/2009

13:59

C-66, PK 38,1

GROJDEA L.

25/9227604-2

T 1515AV

13/03/2009

15:50

C-12, PK 147,5

GROJDEA L.

43/9131715-5

T 1515AV

14/04/2009

20:28

N-340, PK 176,2

GRUSIECKI M.

43/9132931-5

A 3140DL

15/03/2009

07:51

N-340, PK 68,3

GURHAR BROTHERS COMPANY SL

08/9930782-1

GI7418BM

11/04/2009

09:43

B-23, PK 10,1

GUTIERREZ E.

25/9215812-4

5597FVJ

06/02/2009

20:13

C-14, PK 134,3

HAKOBYAN M.

17/9184761-4

8049FHM

08/02/2009

14:46

N-II, PK 751,5

HAMIDIAN G.

17/9191568-6

B 9753PZ

20/03/2009

19:07

N-II, PK 736,5

HAYAT S.

43/9124799-9

5538BFP

17/02/2009

18:03

C-31B, PK 8,2

HELLERMAN TYTON ESPAÑA SL

25/9226977-4

7054CRC

19/02/2009

17:02

N-240, PK 53,1

HELLERMAN TYTON ESPAÑA SL

25/9226983-5

7054CRC

20/02/2009

19:03

N-240, PK 53,1

HERAUD E.

17/9194401-8

5290CVP

24/03/2009

14:40

C-65, PK 6,6

HERCO FRUCHT SL

43/9130619-4

V 7404HG

07/04/2009

08:51

C-12, PK 21,4

HEXARED SL

17/9197058-4

3249GBV

05/03/2009

15:05

C-66, PK 38,1

HOTEL NORD GIRONI SL

17/9197391-9

3104GFH

16/03/2009

07:00

N-260, PK 26,3

IRD TELECOMUNICACIONES SL

43/9124310-1

2766FXV

12/02/2009

15:49

C-31B, PK 8,2

IRD TELECOMUNICACIONES SL

43/9125903-9

2942DCK

25/02/2009

13:45

C-31B, PK 8,2

IBARAKI SL

08/9944013-4

1581DTP

20/02/2009

17:37

C-33, PK 82,3

IBEROAMERICANA FILMS PRODUCCION SA

25/9227053-0

1288BBN

21/02/2009

11:30

AP-2, PK 164,9

IBS NET SL

08/9940254-6

3263GGJ

06/02/2009

14:56

C-16, PK 74,2

IENGO A.

25/9227011-0

T 3474AW

21/02/2009

09:28

N-240, PK 71,9

ILERDA CONFORT PROMOCIONSSL

08/9931220-0

L 2876AJ

07/04/2009

12:50

A-2, PK 570,3

ILERDENSE DE VIVIENDAS SL

25/9223989-7

5396CRY

09/04/2009

08:21

N-240, PK 71,9

ILIE N.

25/8424506-0

GI2192BG

18/02/2009

11:55

A-2, PK 500,7

IMPACTE COMUNICACIO IMATGEI DISSENY SL

08/8512461-0

7205FXW

31/03/2009

12:41

C-58, PK 20,5

IMPACTE HARD SOFT SL

43/8417712-8

B 3349VP

15/04/2009

12:32

T-11, PK 10,5

IMPERMEABILIZACIONES Y SELLADOS CATALUÑA SL

08/9941649-4

5533BFX

05/03/2009

11:16

A-2, PK 602,7

INBU TARRACO SL

25/8424391-0

T 4284BF

09/02/2009

16:09

A-2, PK 527,0

INCOSPEL SL

08/9942114-0

5555DRB

10/03/2009

13:15

A-2, PK 560,2

INDRO SLOGISTICA INDUSTRIAL SL

08/9944153-9

5475CWW

20/02/2009

11:15

C-33, PK 82,3

INGENIERIA DE PROCESOS Y ORGANIZACION SL

08/9943734-0

4596BPW

21/02/2009

05:42

C-33, PK 82,3

INICIATIVES MEDITERRANIESDE COMUNICACIO SL

43/9124902-2

3490DCY

20/02/2009

00:30

A-7, PK 161,0

INMGRUP ACTUACIONES URBANISTICAS SL

43/9132474-0

0114FZG

06/03/2009

16:26

N-340, PK 176,2

INMO SEISCIENTOS TREINTA Y DOS SL

08/9941732-8

0099DGJ

04/03/2009

22:02

C-32, PK 85,0

INONSAREVILO SL

25/9224660-4

3502DJR

05/04/2009

14:45

N-230, PK 27,5

INSTAL·LACIONS BAIX PENEDES SL

43/9125825-4

0462CCH

25/02/2009

10:18

N-340, PK 176,2

INSTAL·LACIONS I REPARACIONS DE PVC JOMI SC

17/9191836-0

0960DSJ

20/03/2009

14:33

N-260, PK 26,3

INSTAL·LACIONS I REPARACIONS DE PVC JOMI SC

17/9192809-0

0960DSJ

25/03/2009

06:51

N-260, PK 26,3

INSTAL·LACIONS I REPARACIONS DE PVC JOMI SC

17/9194095-1

0960DSJ

26/03/2009

14:20

N-260, PK 26,3

INSTALACIONES EGALVA SL

17/9185838-1

6052FLH

20/02/2009

14:02

C-65, PK 6,6

INSTALACIONES KAFRY SL

08/8513103-1

9854GHH

20/04/2009

16:35

C-60, PK 7,8

INSTALACIONES OLIVE SCP

43/9124746-3

T 9009BC

16/02/2009

15:45

TP-2031, PK 4,8

INSTALACIONES RUBIO ROLDAN SL

43/9132308-0

B 3103SP

28/02/2009

14:22

C-31B, PK 8,2

INSTITUT D'ASSISTENCIA SANITARIA DE GIRONA CCT

17/9196787-5

5641BYC

09/03/2009

08:56

C-66, PK 38,1

INSTOP SENYALITZACIO I SEGURETAT SL

08/9927122-1

3235DJP

26/03/2009

18:15

A-2, PK 570,3

INTECSON SL

43/8417708-6

1192CZP

15/04/2009

12:28

T-11, PK 10,5

INTERDINAMIC SOLUCIONES INTEGRALES SL

08/9942513-1

1037FPX

12/03/2009

13:59

A-2, PK 602,7

INTERDIST SL

08/9942371-9

9486DZY

11/03/2009

15:06

B-23, PK 9,2

INTERLLAR BANYOLES SL

17/8415812-8

2748GCS

16/02/2009

19:28

C-63, PK 19,6

INTICOM CONSORTIUM SL

43/8417627-6

4664GCY

08/04/2009

12:23

AP-7, PK 268,0

INVERCAT SOL SL

08/9944953-6

5635FHF

19/02/2009

14:03

A-2, PK 609,0

ION C.

17/9183866-2

1200BSL

04/02/2009

14:18

N-II, PK 751,5

ISLA MORADA SL

08/9940455-5

2770DGZ

08/02/2009

13:39

C-16, PK 74,2

ISTRATE A.

25/9224721-9

8505CLR

06/04/2009

23:38

C-12, PK 147,5

ISTRATE A.

25/9225783-3

8505CLR

06/04/2009

23:14

C-53, PK 135,4

ITALPRENSAS SANDRETTO SA

08/9943369-0

1108GFV

18/02/2009

10:30

C-33, PK 82,3

ITDAM SL

08/8512672-0

8021DDX

17/04/2009

10:40

AP-7, PK 125,5

J T PRODECOR SL

08/8514608-6

6962DMD

07/04/2009

09:11

BV-2244, PK 1,3

JAKAB Z.

08/9935996-2

0748BJX

16/04/2009

19:23

C-35, PK 52,1

JANSA METAL SA

08/9945133-8

1047BRM

23/02/2009

20:26

C-33, PK 82,3

JAUME MARTINEZ I GAMARRA SL

08/9941874-6

8339BKY

05/03/2009

13:17

B-23, PK 10,1

JEANMOUGIN B.

08/9943192-0

B 8847OG

18/03/2009

12:57

C-58, PK 15,7

JOAN VIÑAS BOU C B

17/8417422-7

3246DHC

13/03/2009

09:50

GI-642, PK 1,5

JOFENAL SL

08/8509489-6

5698FGM

26/03/2009

10:47

A-2, PK 563,3

JOSE CARVALHO M.

08/9939824-3

1305FTB

25/04/2009

18:49

C-31, PK 212,3

KADRI R.

08/9940492-5

HU8635 P

09/02/2009

16:21

C-16, PK 74,2

KAMBI B.

08/9940088-5

B 3683SN

26/04/2009

14:27

C-31, PK 211,4

KAT POWER INTERNATIONAL SLU

17/9196521-6

5721FSS

07/03/2009

08:32

N-II, PK 761,0

KHALID, M.

25/0523385-7

B 1398SH

16/12/2008

17:30

BAQUEIRA

KHOSRIVYAN G.

08/9937949-7

2279FMK

16/04/2009

18:44

C-33, PK 82,3

KIMSAN II SL

17/9196808-7

B 5646SH

09/03/2009

12:30

C-66, PK 38,1

KIMSAN II SL

17/9197177-7

9872CFC

06/03/2009

09:37

C-66, PK 38,1

KM MOTOR VALLES SL

08/9942670-6

9500BRX

14/02/2009

12:10

A-2, PK 570,3

KRISMO TURISTICA SA UNIPERSONAL

08/9941718-8

9852GHM

04/03/2009

15:01

B-20, PK 21,5

LR PINTORS S C P

08/8513288-7

B 0013SX

22/04/2009

12:54

C-17, PK 27,6

LABORATORIO DE ENSEYOS METROLOGICOS SL

08/9943848-9

7098FJN

20/02/2009

14:32

A-2, PK 570,3

LACHQAR F.

08/9938377-6

7195GLC

22/04/2009

13:08

C-33, PK 82,3

LAGOS M.

08/8512344-7

7473FXD

16/04/2009

16:07

C-17, PK 13,7

LANCIBER SOL. INFORMATICAS S.

08/9886057-1

3423DLG

14/01/2009

12:58

B-23, PK 9,2

LATINO C.

17/9185433-5

8285DZC

12/02/2009

11:06

N-II, PK 751,5

LAW AND FINANCES SL

08/9942506-9

3175DGZ

12/03/2009

09:14

B-23, PK 3,3

LAZAR C.

08/9925183-0

2111FZR

29/03/2009

15:38

C-58, PK 30,9

LAZARO ROBERT SL

08/9941306-9

8362CHM

22/02/2009

10:25

C-16, PK 74,2

LEIPER SOLUTIONS SL

17/9196444-0

3137DTJ

07/03/2009

09:40

N-II, PK 761,0

LEVANTE RENTING SA

08/9943171-6

3762BWW

18/03/2009

13:00

C-31, PK 211,4

LIMPIEZAS NAPOLEON SL

43/9132327-3

9738DLK

27/02/2009

15:42

C-31B, PK 8,2

LIMPIEZAS VALLIRANA SL

08/8512276-0

2566CTB

16/04/2009

12:18

N-340, PK 215,8

LINDER HISPANIA SL

25/9227406-5

5880GDJ

26/02/2009

20:16

AP-2, PK 164,9

LIOUBOV F.

17/8417332-2

6443CYT

02/03/2009

12:26

A-2, PK 702,2

LIPOTEC SA

08/9941284-9

4289BGD

21/02/2009

14:32

C-16, PK 74,2

LOGAPROM CONSTRUCCIONES

08/9943863-0

8841DND

19/02/2009

20:55

C-33, PK 82,3

LOZANO M.

17/9196463-3

1781BMG

07/03/2009

01:23

C-25, PK 213,6

LUCA D.

08/9930077-9

6018DYM

09/04/2009

23:00

B-23, PK 10,1

LUCKY ZAIDA SL

43/9132681-4

6840DLB

07/03/2009

20:48

C-31B, PK 8,2

LUDIN R.

17/8416054-6

5654CXY

17/02/2009

14:49

C-31, PK 312,7

LUMVI CASSA SL

08/9934426-6

3059DWJ

20/03/2009

11:32

A-2, PK 570,3

LUROSAN PROJECTS SL

08/9942631-7

9734GHZ

14/02/2009

11:42

A-2, PK 570,3

LUROSAN PROJECTS SL

08/9944320-2

9734GHZ

21/02/2009

11:58

A-2, PK 570,3

LLAURADO, M.

25/0509606-0

1883GBG

23/12/2008

23:40

VIELHA E MIJARAN

MAGNIFICAT CAFES GIRONA SL

08/9933530-0

8477CPJ

14/02/2009

16:15

C-33, PK 82,3

MALIBU TRADING SL

17/8416071-6

GI2469AT

17/02/2009

15:02

C-31, PK 312,7

MALK INMOBLES SL

08/9929390-0

2727FSR

05/04/2009

18:52

A-2, PK 570,3

MANTENIMENTS INDUSTRIALS GARROTXA SL

17/0830794-0

0965FYP

17/11/2008

12:20

N-141E, PK 109,3

MANTILLA J.

08/9936462-4

5068FGZ

19/04/2009

13:53

B-23, PK 9,2

MANUFACTURAS DE PLASTICOS REFORZADOS SL

08/8512736-5

7650CTR

17/04/2009

16:05

N-152, PK 25,5

MAQUINARIA AGRICOLA TRATAMIENTO Y CONSERVACION SA

08/9942030-5

7911FKT

11/03/2009

15:50

A-2, PK 602,7

MAQUINARIA AUXILIAR DONATOS A

08/9942828-9

4794CYB

16/03/2009

17:13

B-23, PK 9,2

MARBRES EL RECORRIDO SL

25/9226533-7

4147DLR

15/04/2009

13:52

C-12, PK 147,5

MAREVIRA SL

08/9937283-9

0127CHF

17/04/2009

19:23

A-2, PK 608,2

MARIA GESTBAR DOS MIL CINCO SL

08/9940903-4

3944DYJ

15/02/2009

15:10

C-16, PK 74,2

MARSE CAT SL

43/9124871-2

2044CSH

20/02/2009

11:52

N-340, PK 176,2

MARTI GARDELL SL

17/8417071-0

4860DKD

23/03/2009

16:53

AP-7, PK 66,5

MARTINEZ A.

17/9195618-8

B 0306UB

26/03/2009

15:57

C-65, PK 6,6

MARTINEZ F.

08/9942721-8

0004DLS

15/03/2009

07:33

A-2, PK 560,2

MARTINEZ J.

08/9939876-5

0174CJF

24/04/2009

13:40

C-31, PK 212,3

MARTINEZ M.

25/9226191-7

7450FJB

08/04/2009

15:05

C-26, PK 30,6

MASIA GUIX SL

43/9131867-2

8776BTR

15/04/2009

12:53

C-31B, PK 8,2

MATERIALES FRIGOLA MERCADER SL

17/9186005-4

0061DZK

24/02/2009

10:22

N-II, PK 751,5

MATERIALES FRIGOLA MERCADER SL

25/9217055-9

0061DZK

09/02/2009

09:11

A-2, PK 477,4

MATERIALES FRIGOLA MERCADER SL

25/9217651-1

2483CRW

19/02/2009

08:56

A-2, PK 477,4

MATERIALES FRIGOLA MERCADER SL

25/9217673-0

2483CRW

19/02/2009

08:42

A-2, PK 510,0

MATILLA M.

43/9132959-5

V 6211GP

15/03/2009

02:39

N-340, PK 68,3

MAURI M.

08/9945101-6

B 2542VS

23/02/2009

14:55

A-2, PK 570,3

MAYA S.

25/9225038-0

5205DCW

04/04/2009

20:28

A-2, PK 477,4

MECANITZATS PARES SL

08/9943742-0

5901BSD

20/02/2009

14:05

A-2, PK 570,3

MEDLIFE SL

08/8512076-2

7829FBP

15/04/2009

11:26

C-60, PK 7,8

MEJIA A.

08/9942386-1

0218FSC

11/03/2009

10:49

B-23, PK 10,1

MEJIA A.

25/9227495-0

0218FSC

02/03/2009

20:35

AP-2, PK 164,9

MELI TOURS SA

08/9937041-7

1330BCV

15/04/2009

15:28

C-33, PK 82,3

MENGUAL SCP

08/9944355-0

5055BRL

21/02/2009

13:44

A-2, PK 570,3

MERTENS L.

17/9191695-8

4252BKZ

19/03/2009

19:31

C-65, PK 6,6

MERTENS L.

17/9193132-9

4252BKZ

25/03/2009

12:58

C-66, PK 38,1

MESIDEES DESIGN SLU

08/9944359-1

8433FBX

20/02/2009

16:02

A-2, PK 570,3

METCO METALURGICA COMERCIAL SL

08/8513650-6

B 9525UM

05/03/2009

12:36

C-17, PK 32,5

MIL NOU CENTS QUINZE SL

17/9194349-0

0870BLR

24/03/2009

10:59

C-65, PK 6,6

MILITARU V.

08/9936233-0

B 7365TC

19/04/2009

13:19

A-2, PK 603,2

MILITARU V.

08/9937240-2

B 7365TC

17/04/2009

16:56

A-2, PK 608,2

MILLO F.

43/9132103-3

B 2266LC

28/02/2009

11:23

C-31B, PK 8,2

MINCHENKOV S.

17/9191441-1

GI8273AP

20/03/2009

15:26

C-31, PK 376,5

MINCHENKOV S.

17/9191998-9

GI8273AP

20/03/2009

14:10

N-260, PK 26,3

MITRE CENTDOS SL

08/9940778-0

9787FWB

14/02/2009

09:43

C-16, PK 74,2

MNK GROUP SL

08/9941171-7

2847FCG

20/02/2009

12:36

C-16, PK 74,2

MOLDOVAN O.

17/9185090-1

1122BCL

08/02/2009

03:46

C-63, PK 4,8

MOLLET SOL SA

08/9943859-3

0558CNG

19/02/2009

15:38

A-2, PK 570,3

MONACO A.

17/9194570-3

3255GHX

27/03/2009

06:43

N-II, PK 761,0

MOQUET D.

17/9197387-7

GI7426AT

15/03/2009

22:08

N-260, PK 26,3

MORALES M.

08/9936176-8

B 8284WY

19/04/2009

14:48

A-2, PK 602,7

MORGADO C.

08/9941799-8

2286FXR

04/03/2009

14:15

B-20, PK 21,5

MOURET R.

17/9193174-3

7328DTK

23/03/2009

07:30

N-II, PK 761,0

MOVIARSE SL

08/9926380-7

5460DYY

23/03/2009

12:35

B-23, PK 9,2

MOVSISYAN V.

08/9935708-8

5832GLD

22/03/2009

15:15

C-32, PK 85,0

MOYA AREA VEINTICUATRO SL

17/9183373-3

9997DXJ

28/01/2009

17:37

C-65, PK 6,6

MTRESS SANT QUIRZE INSTALACIONS SL

08/8513209-0

1518DJV

20/04/2009

15:42

C-60, PK 7,8

NADICO INGENIERIA SL

08/9943467-0

5227FHW

18/02/2009

13:14

C-33, PK 82,3

NAT R.

25/9216303-1

B 8874WY

12/02/2009

17:04

C-14, PK 134,3

NAUS INDUSTRIALS DEL VALLES SA

08/9942686-0

7923FYG

13/02/2009

16:50

A-2, PK 570,3

NDIAYE A.

25/9225748-6

CS4980AF

19/04/2009

08:13

N-240, PK 53,1

NICBUSI SL

43/9132912-1

2951CNM

14/03/2009

18:35

C-31B, PK 8,2

NITU N.

25/9216051-7

Z 3709AW

07/02/2009

17:49

A-2, PK 477,4

NORMALITZACIO D ENCAIXOS AMB XAPES PER ESTRUCTURES S

17/9196786-3

4942GJH

09/03/2009

08:28

C-66, PK 38,1

NOVA HOSTER SL UNIPERSONAL

17/9186004-2

GI1443AZ

24/02/2009

10:22

N-II, PK 751,5

NOVENTA Y SEIS COMUNICACIONESSL

08/1527174-5

4947FLY

19/02/2009

17:20

SANT CUGAT DEL VALLES

NOYA RAFOLS SL

43/9132621-1

B 4892SV

08/03/2009

01:08

C-31B, PK 8,2

NUÑEZ F.

43/9125198-1

B 3487TY

20/02/2009

11:40

C-31B, PK 8,2

NUÑEZ F.

43/9132389-0

B 3487TY

01/03/2009

17:44

C-31B, PK 8,2

NURIA SANCHEZ SERRA SL

43/9130503-7

4648GBK

12/03/2009

10:33

N-240, PK 15,7

NUTRIBLOCK SK

08/9937115-0

6387GKN

15/04/2009

10:12

C-33, PK 82,3

OAIE P.

08/9942475-0

B 5249NU

12/03/2009

02:05

N-II, PK 665,1

OBRAS CATALANES DEL VALLES SL

08/9941709-7

B 2929LH

05/03/2009

06:52

B-20, PK 21,5

OBRAS REUNIDAS SA

17/0841574-7

9828GBM

18/12/2008

08:45

C-65, PK 23,8

OBRAS Y PROYECTOS FERCO SCP

17/9184710-2

4295DTV

04/02/2009

11:18

C-65, PK 6,6

OBRES I SERVEIS REVE SL

08/9950132-9

4319FWK

17/04/2009

15:01

A-2, PK 570,3

OEDA REPORTAJES SL

25/0555824-0

B 5327US

02/01/2009

13:10

C-28, PK 37,5

OLIGOR CONSULTORA INMOBILIARIA SL

17/9192864-0

6956FGY

23/03/2009

15:10

C-66, PK 38,1

OMNIPACK SL

08/9942391-0

5928FSG

11/03/2009

12:48

A-2, PK 603,2

ONANA 2007 SL

08/9936867-0

7916FVP

09/04/2009

11:54

C-16, PK 74,2

ONE DAY INVESTMENTS SL

08/9944225-8

1297DDR

20/02/2009

11:31

A-2, PK 570,3

OPREA F.

08/9940960-5

8077BZK

19/02/2009

05:20

C-55, PK 39,1

OPREA F.

08/9941215-1

8077BZK

23/02/2009

05:56

C-55, PK 39,1

ORSET V.

17/9196744-9

3534BTR

14/03/2009

10:22

N-260, PK 26,3

ORTIZ C.

43/9131781-3

9514FND

16/04/2009

11:22

N-340, PK 104,7

OSAN L.

43/9131950-4

4202FYL

15/04/2009

16:54

N-340, PK 68,3

OVCHARCHYN Y.

25/9227578-6

CS1319 N

10/03/2009

11:03

N-240, PK 53,1

PAGES CATALUNYA SL

08/9950797-5

4380FHN

19/04/2009

14:31

C-33, PK 82,3

PAGES M.

08/9944216-1

4754FYD

20/02/2009

13:27

C-33, PK 82,3

PAP STAR IBERICA SL S COM

43/9123883-4

7426GBR

11/02/2009

09:06

C-31B, PK 8,2

PAREDES M.

08/9942079-7

M 5575VG

11/03/2009

23:48

B-23, PK 10,1

PARKETSOL DOS MIL SL

08/9943139-4

7077BPV

18/03/2009

14:09

A-2, PK 608,2

PARVU G.

43/9125488-8

B 2120VS

24/02/2009

09:20

N-340, PK 68,3

PASAPESCA SA

08/9942439-0

5196BZP

11/03/2009

15:41

B-23, PK 10,1

PASAPESCA SA

08/9945123-5

5196BZP

20/02/2009

19:43

A-2, PK 609,0

PEGE BARI SL

08/9929349-0

7634FBN

05/04/2009

14:28

A-2, PK 570,3

PEP LLASERA SA

17/8415920-0

B 3842WZ

12/02/2009

12:47

C-66, PK 52,0

PERE PORTA CONCERTS SL

08/9942082-2

B 3557VP

10/03/2009

13:45

B-23, PK 9,2

PERE PORTA CONCERTS SL

08/9942925-2

B 3557VP

16/03/2009

20:05

B-23, PK 9,2

PEREZ D.

17/9149670-2

B 9783SD

09/06/2008

14:17

N-II, PK 751,5

PEREZ L.

25/9225477-3

3183DHM

08/04/2009

18:13

AP-2, PK 164,9

PEREZ M.

08/9943287-4

3049BWW

17/02/2009

07:55

C-33, PK 82,3

PERSONAL MUSIC SL

08/8513533-2

0093DYZ

23/04/2009

16:33

C-17, PK 27,6

PESCAHIERRO SL

43/9132710-0

9713DFW

07/03/2009

12:22

C-31B, PK 8,2

PEVA CLEAN SL

17/8417384-0

9692DRZ

13/03/2009

08:44

GI-642, PK 1,5

PICKING DEL MEDITERRANI, SL

08/9918566-6

3083DKM

04/03/2009

23:20

C-33, PK 82,3

PICO J.

08/8512580-6

2086BPL

15/04/2009

08:07

B-140, PK 4,2

PIERA CREIXELLS SL

17/9193831-0

2929FHR

25/03/2009

10:48

C-66, PK 38,1

PISAN CAT SL

08/9942478-0

9110GJR

12/03/2009

08:19

A-2, PK 560,2

PISAN CAT SL

08/9944274-0

9110GJR

20/02/2009

11:37

C-33, PK 82,3

PISCINAPLUS SL

08/9940152-9

4554FNT

27/04/2009

10:04

C-31, PK 151,6

PISICA C.

08/9937027-7

7950FTG

13/04/2009

00:51

C-33, PK 82,3

PLANET DECOR SL

08/9937681-8

0472FMH

20/04/2009

14:32

C-31, PK 212,3

PLANET DECOR SL

08/9938074-5

0472FMH

21/04/2009

12:37

C-31, PK 212,3

PLASTICSA SA

17/9197086-4

0170CKH

07/03/2009

10:34

C-66, PK 38,1

PLASTOHM, SA

08/9892139-0

1393DHP

31/01/2009

15:38

B-20, PK 21,5

PLATAFORMA D'INICIATIVES SL

17/9184717-5

3966GHY

08/02/2009

12:27

C-35, PK 69,8

PLIAKAS C.

25/9224487-1

5542FYG

05/04/2009

22:32

N-230, PK 27,5

POIANA M.

08/9943085-2

0756BVC

18/03/2009

11:19

A-2, PK 603,2

POLLET M.

08/9941029-9

5008GDK

19/02/2009

10:24

C-16, PK 74,2

PONCE E.

08/9944941-0

9370FLC

22/02/2009

09:41

A-2, PK 570,3

PONENT ENGINYERS SL

43/9131809-3

3584DXC

16/04/2009

10:05

A-7, PK 161,0

POP A.

25/9224615-3

L 7731 X

05/04/2009

00:28

C-12, PK 147,5

POP V.

08/9944488-6

2099BHL

21/02/2009

15:32

A-2, PK 570,3

PORCEL C.

17/9196663-9

3195CMZ

13/03/2009

14:33

C-31, PK 320,2

POZO M.

08/9942738-8

B 0613UJ

16/03/2009

07:18

A-2, PK 560,2

PRETEL S.

25/9224518-6

T 7280AS

05/04/2009

15:10

C-12, PK 147,5

PRICE WATERHOUSE COOPERS SL

08/9939980-6

4332FXY

25/04/2009

07:44

C-60, PK 3,3

PRODES ENGINYERA DE PROYECTES SL

08/9944985-8

2126FFZ

22/02/2009

12:51

A-2, PK 570,3

PRODUCCIONS LA CLANDESTINA SL

17/9185581-7

B 2356WW

18/02/2009

23:57

C-65, PK 6,6

PRODUCTOS TECNICOS PENTOLS L

25/9218663-2

4595BTP

26/02/2009

19:43

A-2, PK 522,0

PRODUCTOS TECNICOS PENTOLS L

43/9132443-5

4595BTP

06/03/2009

21:40

A-7, PK 161,0

PROMINIC SL

08/9936006-5

8892DHF

17/04/2009

19:32

A-2, PK 609,0

PROMO NOVENTA Y DOS SL

08/9944358-0

6641DGS

20/02/2009

16:00

A-2, PK 570,3

PROMOCION ACUARI SA

08/9940639-7

B 7858XF

13/02/2009

08:46

C-16, PK 74,2

PROMOCIONES ANTONI BORI 62SL

08/9941831-0

B 0133TP

05/03/2009

12:26

A-2, PK 608,2

PROMOCIONES JARDINES ALHENDIN SL

08/9939059-8

5323FVP

23/04/2009

15:27

C-33, PK 82,3

PROMOCIONES RAIROT SL

17/0899500-0

5819BYY

11/11/2008

19:30

CAMPRODON

PROMOCIONS A LA SEVA HIDA SL

25/9214353-2

2858CDD

25/01/2009

15:08

AP-2, PK 164,9

PROMOCIONS EGEA I FILLS SL

17/9183354-0

9828DDW

29/01/2009

10:15

N-II, PK 736,5

PROMOCIONS MONTFRANC SL

25/9216360-9

8378FRH

12/02/2009

14:05

N-240, PK 71,9

PROMOTORA ALFIO XXI SL

08/9943124-8

7422FYH

18/03/2009

08:51

A-2, PK 560,2

PROMOTORA DALMASES SL

08/9945033-4

6013FFJ

24/02/2009

07:55

A-2, PK 570,3

PROYECTOS E INGENIERIA LLEREBA SL

25/9218354-2

6558FVC

23/02/2009

12:23

AP-2, PK 164,9

PROYECTOS E INSTALACIONESAGUA GAS Y CALEFACCION SL

08/9937529-7

3648DZX

20/04/2009

13:26

C-55, PK 39,1

PUBLI TEMPS SL

08/9940025-2

B 7253WY

26/04/2009

14:46

A-2, PK 597,4

PUBLI TEMPS SL

17/9196574-0

B 7253WY

10/03/2009

12:05

C-66, PK 5,5

PUBLICIDAD LOS IRUÑAKO SL

43/9131718-0

8793GHN

15/04/2009

12:06

C-12, PK 21,4

PUBLIDINER SL

08/9941623-3

5434GJW

04/03/2009

19:40

C-16, PK 74,2

PUBLIMED SIGLO XXI SL EN CONSTITUCION

17/8415717-3

5022FBJ

02/02/2009

15:37

C-31, PK 313,0

PUERTAS Y MODULOS CUINVALSL

08/8513460-3

6769DFD

22/04/2009

12:44

C-17, PK 27,6

PYRENE GABINET SL

08/9941715-8

8790DMK

04/03/2009

16:42

A-2, PK 608,2

R SAGROTECNICA DEL SEGRIA SL

08/9942974-4

1404FCH

18/03/2009

15:58

B-23, PK 9,2

R SAGROTECNICA DEL SEGRIA SL

43/9132105-7

7460CHB

28/02/2009

11:45

C-31B, PK 8,2

RYJ CALZADO PERITACIONES DE SEGUROS SL

08/9943342-7

8679DVN

19/02/2009

12:31

A-2, PK 570,3

RADU V.

08/9939518-1

B 8087NU

16/04/2009

03:55

C-17, PK 7,9

RADULOVIC D.

17/9195086-5

2535DPP

25/03/2009

20:37

C-65, PK 6,6

RADULOVIC D.

17/9195801-5

2535DPP

27/03/2009

15:23

C-65, PK 6,6

RADULOVIC D.

17/9195863-1

2535DPP

27/03/2009

22:36

C-65, PK 6,6

RECURSOS FERROVIARIOS SL

08/9937496-3

4464GLS

20/04/2009

22:51

C-58, PK 30,9

REFORMAS INTEGRALES REINHOGAR SL

08/9942404-9

9775FCW

11/03/2009

14:02

B-20, PK 21,5

REHABILITACION Y CONSTRUCCION RECONCAT SL

08/9943889-8

7577DHX

20/02/2009

09:52

C-33, PK 82,3

REIVERPLAY INVESTMENTS SL UNIPERSONAL

08/9943512-4

9350FCC

17/02/2009

15:09

C-33, PK 82,3

RELACIONES DE COMERCIO EXTERIOR SL

08/9940524-7

5933FRN

10/02/2009

12:49

C-16, PK 74,2

RENOVALLAR REVESTIMENTS I REFORMES SL

43/9125577-7

1899FSW

25/02/2009

04:58

N-340, PK 176,2

REPARACIONS JOBAN SL

08/9929758-4

2046BFH

06/04/2009

11:06

C-16, PK 74,2

REPRESENTACIONES DE SANDOVAL SL

08/9938004-6

4972DMB

16/04/2009

17:55

C-33, PK 82,3

RESIDENCIA TARRAGONA SL

43/9124225-0

2497DJF

13/02/2009

19:44

C-31B, PK 8,2

RESTAURANT EL SANTUARI DE LA GLEVA SL

08/9937935-2

6479FSN

16/04/2009

13:32

C-33, PK 82,3

RETESA NUEVAS TECNOLOG SL

08/9944721-7

1341FXS

22/02/2009

14:06

C-33, PK 82,3

REVESTIMENTS LA GRALLA SL

08/8512938-6

B 3849WU

14/04/2009

16:27

C-17, PK 3,0

RICARDO ALBIÑANA FILMS SA

08/9943745-5

5288CMJ

20/02/2009

12:16

C-33, PK 82,3

ROA DOS MIL DOS SL

08/9941160-2

8840DMM

20/02/2009

11:03

C-16, PK 74,2

ROBINSON H.

17/9192989-2

6993FTW

25/03/2009

05:03

N-II, PK 751,5

ROCHERMA SL

08/8513421-4

CA7243BM

22/04/2009

12:17

C-17, PK 27,6

RODRIGUES R.

25/9218331-1

9928DMJ

24/02/2009

21:13

AP-2, PK 164,9

RODRIGUEZ J.

43/9131968-8

4683BHF

16/04/2009

13:04

C-31B, PK 8,2

RODRIGUEZ M.

08/9931754-1

1300CJY

09/04/2009

18:53

A-2, PK 608,2

RODRIGUEZ P.

08/9933244-1

5921DHD

04/02/2009

08:53

C-32, PK 53,7

RODRIGUEZ T.

08/9942778-9

L 1813AJ

15/03/2009

14:30

A-2, PK 560,2

RODRIGUEZ T.

25/9217905-0

8076CSF

20/02/2009

16:25

A-2, PK 510,0

RODRIGUEZ T.

25/9226904-9

L 1813AJ

15/02/2009

16:51

N-240, PK 53,1

ROHE AROPARK SL

17/9192763-4

6421BYW

22/03/2009

22:53

C-65, PK 6,6

ROSA F.

08/9931931-8

HU1363 P

10/04/2009

19:39

A-2, PK 608,2

ROSE AND FERDINAND SL

43/9132921-2

6222FJN

14/03/2009

21:06

C-31B, PK 8,2

ROSELLO M.

08/9942412-8

4721FYY

11/03/2009

15:29

B-23, PK 10,1

ROSELLO M.

43/9131555-9

4721FYY

14/04/2009

12:45

N-340, PK 68,3

ROSTAS G.

43/9122029-0

B 8284VT

05/02/2009

10:33

C-31B, PK 8,2

ROTO FRANK SA

08/9943610-4

7646CPM

17/02/2009

15:48

C-33, PK 82,3

ROTRI SL

08/9945034-6

3989CFB

24/02/2009

07:56

A-2, PK 570,3

RUBNER HOLZBAU IBERIA SLU

08/9942639-6

6854FXB

13/02/2009

14:02

A-2, PK 570,3

RUIZ A.

08/9937959-0

B 0660VP

16/04/2009

14:09

C-33, PK 82,3

RUSNEAC V.

43/9132728-8

2915DDG

08/03/2009

00:19

N-240, PK 15,7

S M REPARACION GESTION E INFORMATICA SL

08/9944078-4

3627CDC

20/02/2009

13:03

C-33, PK 82,3

SABOREDO SA

08/9940401-4

3699FWZ

08/02/2009

08:23

C-16, PK 74,2

SADOFYEV M.

25/9227400-0

4387FRB

27/02/2009

06:40

A-2, PK 522,0

SAFON SL

17/8415607-7

7019FGX

11/02/2009

18:23

GI-524, PK 2,9

SANCHEZ A.

17/9185044-5

3114FFD

23/02/2009

22:13

N-II, PK 751,5

SANCHEZ M.

08/9945282-3

7275BNS

15/03/2009

00:08

B-20, PK 18,1

SANDEL B.

43/9130070-0

0523CTN

04/04/2009

06:27

N-340, PK 176,2

SANDU N.

08/9939501-1

9519CKN

13/04/2009

19:56

C-17, PK 7,9

SANEAMIENTOS DELICIAS SL

08/9940624-0

3517DKG

14/02/2009

10:06

C-16, PK 74,2

SARDANYA OCHENTA Y OCHO SL

08/9943148-5

1512BJC

18/03/2009

11:31

B-23, PK 3,3

SARION C.

17/9195093-2

B 6154TX

26/03/2009

03:22

C-65, PK 6,6

SARRIA CONSULTORES SL

17/9194922-1

9409CVT

27/03/2009

18:11

C-66, PK 38,1

SATCON CONSTRUCTORS DOS MIL OCHO SL

25/0564868-4

9613GHB

18/12/2008

08:40

BAQUEIRA

SATURN MOTOSPORT SL

08/9940653-7

7125DTR

13/02/2009

10:20

C-16, PK 74,2

SATURNINO CALAVERA SL

25/9226599-9

L 9933AD

14/04/2009

21:09

C-12, PK 147,5

SAV T.

43/9129406-6

B 6537KJ

21/03/2009

14:25

C-31B, PK 8,2

SBD TRAVEL SERVICE SA

08/9941911-8

2182FBF

05/03/2009

10:32

B-23, PK 10,1

SCALESCIANI DENTAL EXPRESS SL

17/9196218-0

5338CVN

22/02/2009

01:22

N-II, PK 751,5

SCROBER CONSULTORES SL

08/9943101-7

B 1565WK

18/03/2009

14:03

B-23, PK 10,1

SDAD COOPERATIVA VIRGEN DELA CINTA

43/9132278-1

0721GHM

27/02/2009

17:23

N-340, PK 68,3

SECHELARU D.

43/9131744-1

BA2363AC

12/04/2009

15:17

N-240, PK 15,7

SEGURA D.

43/9124689-2

0573GCX

16/02/2009

09:26

C-31B, PK 8,2

SELF TRUCK SL

17/9194105-4

5133CZT

26/03/2009

13:04

N-II, PK 761,0

SEMARK ASESORIA DE MARKETING SL

08/9936370-0

1871BCG

18/04/2009

23:19

A-2, PK 602,7

SERCON SCP ASSESSORS SL

43/9131678-0

9998DCN

14/04/2009

19:12

N-340, PK 176,2

SEREA C.

43/9130743-5

T 7324BC

07/04/2009

13:07

N-340, PK 104,7

SEROS RURAL SL

08/9944242-8

0110CNV

21/02/2009

07:55

A-2, PK 570,3

SERRA MORENO E HIJOS SL

08/9939780-9

1926DRG

24/04/2009

14:41

C-31, PK 211,4

SERRALLERIA SABATER SL

17/0867016-0

B 3330VT

18/03/2009

17:30

PERALADA

SERVEI DE MANTENIMENT BORRAS SL

08/2968558-3

7601FDS

15/01/2009

01:55

CASTELLBELL I EL VILAR

SERVEI MIXER CATALUNYA SL

25/9227576-2

9776CVR

10/03/2009

08:41

N-240, PK 53,1

SERVICIO TECNICO MAQUINARIA AUTOMOCION SL

17/9185132-2

9782FRW

16/02/2009

13:19

N-II, PK 736,5

SERVICIO Y ASESORAMIENTO DE INGENIERIA SA

08/9943188-2

7398DPR

18/03/2009

13:17

B-23, PK 10,1

SERVICIOS ESPECIALES XXI SL

08/9943149-7

0700GGT

18/03/2009

11:29

A-2, PK 602,7

SERVICIOS JURIDICOS E INMOBILIARIOS SIGLO XXI SL

08/9932910-5

4163FCB

17/04/2009

09:22

B-23, PK 9,2

SERVICOSA SL

08/9944788-7

5311FJD

22/02/2009

14:30

C-33, PK 82,3

SERVIMAR SA

08/9891000-3

9607GJZ

13/02/2009

22:35

N-II, PK 665,1

SEVEN GRAFIC

08/9920064-0

2535DHB

27/03/2009

18:58

A-2, PK 608,2

SEWELL J.

43/9131868-4

7733CZN

15/04/2009

12:57

C-31B, PK 8,2

SEYE S.

43/9131794-1

T 8262 X

16/04/2009

09:38

C-31B, PK 8,2

SH DEFINITIVA SL

17/8416013-7

1370GBB

17/02/2009

14:15

C-31, PK 312,7

SHILOVA N.

17/9194406-7

T1125BBD

24/03/2009

15:06

C-65, PK 6,6

SHOVEM SCP

08/8512024-0

B 3633OL

14/04/2009

16:07

C-17, PK 3,0

SIGFRIDO PRODUCCIONES SL

17/9196456-6

V 8031FX

07/03/2009

16:53

N-II, PK 761,0

SIGFRIDO PRODUCCIONES SL

17/9196465-7

V 8031FX

06/03/2009

23:04

N-II, PK 761,0

SIL S DOS SL

08/9942029-3

2737CMD

11/03/2009

16:03

B-23, PK 10,1

SILVIA CONFECCIONS SCP

17/9195243-6

B 4589SX

26/03/2009

08:24

C-65, PK 6,6

SIRBU M.

43/9132709-4

6560BSN

07/03/2009

12:07

C-31B, PK 8,2

SISTEMES TECNICS D'AUTOMATITZACIO SL

43/9132406-0

8014DRH

05/03/2009

23:45

C-31B, PK 8,2

SISTER BROWN SL

17/9194447-6

8366FDK

23/03/2009

12:01

C-65, PK 6,6

SKIBA I.

08/9939529-6

B 7471WU

15/04/2009

22:54

C-17, PK 7,9

SOLDADURAS TECNICAS DEL MARESME SL

17/9195985-4

5714FGT

29/03/2009

14:34

N-II, PK 736,5

SOLTEC NETWORKS SCP

08/8503584-2

8621GGP

09/02/2009

10:34

C-16, PK 12,0

SONMEDICA SA

08/9941794-4

B 0983US

04/03/2009

11:57

C-32, PK 85,0

SOPA F.

08/9941705-5

4189FXK

05/03/2009

12:25

A-2, PK 560,2

SORIN I.

43/9124417-8

M 0744PY

15/02/2009

17:46

N-340, PK 68,3

SOUTHERN ROAD SL

08/9929183-9

9282FLT

01/04/2009

22:09

C-31, PK 186,0

SPORTANDEN SL

08/9942843-0

5072GCD

16/03/2009

15:26

B-23, PK 9,2

STANCU V.

25/9216025-6

GI4161BS

07/02/2009

14:40

N-240, PK 71,9

STICKEL A.

17/9194143-8

GI9673AW

26/03/2009

08:48

C-66, PK 38,1

STREET MODUL SPORT SL

08/9903557-7

7220CYD

22/02/2009

16:07

B-23, PK 10,1

SUIMAQ SUMI AIR SL

08/9941941-6

3256DVJ

05/03/2009

08:58

A-2, PK 560,2

TK MAQUINARIA SL

17/9194846-7

4165FVW

27/03/2009

09:24

C-66, PK 38,1

TN CAT SL

08/9936222-6

2318CXY

17/04/2009

15:40

C-244, PK 30,1

TALLERES MASDEU SL

43/9132324-8

0887CGX

27/02/2009

15:12

C-31B, PK 8,2

TARAK E.

08/9945228-2

3199BZN

23/02/2009

14:04

A-2, PK 570,3

TARRACO TEMPORALIA SA EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL

43/9124803-0

0337CMW

17/02/2009

18:56

C-31B, PK 8,2

TASS TELECOM SL

08/9945078-9

7295FWZ

24/02/2009

09:31

A-2, PK 570,3

TBK ASSESORIA I GESTIO SL

08/9944987-2

1869FHP

23/02/2009

12:46

A-2, PK 570,3

TCHARNAIA E.

43/9132102-1

5641DSB

28/02/2009

11:13

C-31B, PK 8,2

TECNILAMP DEL BERGUEDA SL

08/9940781-5

0476FLY

13/02/2009

14:15

C-16, PK 74,2

TECNOMATIC CATALUNYA SL

17/9197370-1

1353DYL

16/03/2009

11:20

C-31, PK 366,0

TECNOTRON INGENIERIA SL

43/8416270-6

0862FSW

17/01/2009

12:15

N-340, PK 62,5

TEICHENNE SA

08/9942139-0

4502DSV

11/03/2009

14:43

B-23, PK 9,2

TERRASSA ALMONEDA DE COCHES SL

08/9944852-0

3248DFN

23/02/2009

12:11

A-2, PK 570,3

TERRASSENCA D INFORMATICAI SERVEIS SL

08/9944510-5

6580CDF

21/02/2009

14:57

A-2, PK 570,3

TESTED GESTION SL

25/9226675-5

2119BZF

21/04/2009

12:24

C-12, PK 147,5

THRESHOLD CALLISSA SL

08/9936004-7

4189CDJ

17/04/2009

17:39

A-2, PK 560,2

THRESHOLD CALLISSA SL

43/9131157-0

4189CDJ

10/04/2009

14:34

C-14, PK 27,8

TIMEQUARTZ, SL

08/9902633-9

1153GGS

21/02/2009

16:51

B-23, PK 10,1

TJ VINT I VUIT CONSTRUCCIONES SL

17/9197091-8

1280DFG

07/03/2009

10:48

C-66, PK 38,1

TODA REFORMA 2002 SL

08/9947273-1

4808DVC

08/04/2009

21:47

B-20, PK 18,1

TOMASZ D.

43/9130388-9

V 6315EX

04/04/2009

23:17

N-340, PK 104,7

TONENCA D'OBRES SL

08/8512996-5

6126BYC

14/04/2009

16:38

C-17, PK 3,0

TONI IBAÑEZ TRUJILLO SL

08/8513311-8

B 4482TM

22/04/2009

16:02

BV-5001, PK 21,7

TOP B.

08/9935011-0

B 1575UP

22/03/2009

02:11

C-58, PK 15,7

TORRENTS CERVELLO CONSTRUCCIONS SL

43/9125458-5

5371BHP

22/02/2009

17:47

TV-3141, PK 5,2

TOT HIDRAULIC SL

08/9938213-4

6412FMP

18/04/2009

17:45

A-2, PK 570,3

TOT NET LA SELVA SL

17/8415776-4

1767CRK

16/02/2009

17:12

C-63, PK 15,4

TRABAJOS DE CIMENT Y CTNES SL

08/8506253-7

7380FMZ

02/03/2009

11:54

AP-7, PK 125,5

TRANS ESCRIBA SL

17/9191786-0

6699CDM

21/03/2009

00:06

N-II, PK 751,5

TRANS SANCHEZ VALLIRANA SL

08/9940847-3

B 2653TL

16/02/2009

08:11

C-16, PK 74,2

TRANSCONEXION SCCL

08/8512900-9

6276GBD

14/04/2009

16:15

C-17, PK 3,0

TRANSNOVA AVANZA COOP VALENCIANA

08/3293284-3

0495DTL

09/04/2009

16:00

AP-7, PK 171,5

TRANSPORTES A CARCEDO SL

25/9227620-7

4334DLD

10/03/2009

18:07

C-14, PK 134,3

TRANSPORTES PEÑACOBA SL

25/9227060-8

1031CKG

21/02/2009

13:30

AP-2, PK 164,9

TRANSRIBARROJA SDAD COOP V

17/0905288-5

6431GBR

25/02/2009

07:00

LLERS

TRIFAN E.

17/8415194-6

1725CJS

30/01/2009

14:11

AP-7, PK 71,5

TU DIRAS PRODUCCIONES SL

08/9941784-5

9911BVM

04/03/2009

15:27

B-20, PK 21,5

TUDORIE C.

43/9130595-1

3872FCW

06/04/2009

17:45

C-12, PK 21,4

TUNA BLANCA SL

17/9196537-4

2091CXM

07/03/2009

11:15

N-II, PK 751,5

TURLE G.

17/9196502-2

GI6790BD

07/03/2009

01:40

N-II, PK 761,0

TURTOI A.

17/9184983-0

8491CMY

14/02/2009

22:28

N-II, PK 736,5

TURTOI A.

17/9185344-6

8491CMY

15/02/2009

17:09

N-II, PK 761,0

TURTOI, A.

17/0867023-7

8491CMY

21/03/2009

00:19

PERALADA

ULTRA LOW SL

08/9941747-4

4758DYJ

04/03/2009

09:10

C-17, PK 7,9

UNGUR V.

25/9227020-7

L 2079AJ

22/02/2009

13:31

A-2, PK 477,4

UNIDALQUE SERVICIO Y MANTENIMIENTO SL

43/9124646-0

3371DVW

17/02/2009

08:05

TP-2031, PK 4,8

UNION HIDRAULICA SL

08/8511242-5

7566FMR

09/04/2009

10:33

A-2, PK 582,4

UNIVER OFICINAS SL

25/9226789-3

9503CKK

05/02/2009

17:04

N-240, PK 53,1

URBANIZADORA VILLA MARTINS

25/9227037-7

4112FKZ

22/02/2009

14:28

AP-2, PK 164,9

URBANO R.

08/9936757-4

B 8650PW

20/04/2009

07:49

C-244, PK 30,1

URGESMIT 750 SL

43/9132266-5

9385FJF

28/02/2009

11:54

TV-3141, PK 5,2

URSA SERVICIOS EMPRESARIALES SL

43/9130583-5

4293CZN

06/04/2009

07:41

C-31B, PK 8,2

UTE CANAL TRAMO 2B

08/9912199-6

3102GCP

19/03/2009

07:16

A-2, PK 570,3

VI EMPORDA SL

17/0904881-3

9869CXD

17/01/2009

19:08

LLERS

VALENCIA D.

08/9943251-4

5160CYW

15/02/2009

11:52

C-33, PK 82,3

VALENCIA M.

08/9887627-8

0645BTH

03/02/2009

10:24

A-2, PK 602,7

VALLES TELEVISIO COMARCAL SL

08/9930418-9

9575DHG

09/04/2009

10:06

B-23, PK 10,1

VANCAR DOS MIL DOS SA

25/8424060-0

2994FVH

04/02/2009

09:07

L-310, PK 7,5

VANCAR SALOU SL

08/9942919-1

4145GCY

16/03/2009

12:41

B-23, PK 9,2

VANDEN BORNE M.

17/9194220-4

7357GDZ

26/03/2009

18:17

C-31, PK 376,5

VAQUERO E.

43/9127512-4

2326FZX

10/03/2009

09:05

N-340, PK 176,2

VASILITA I.

17/9186044-0

B 2484TV

25/02/2009

04:22

C-25, PK 230,0

VEHICULOS SEMINUEVOS JJ SL

25/9217974-3

8905DCK

19/02/2009

16:57

AP-2, PK 164,9

VIAPACK ESPLUGUES SL

08/8513620-8

7743GKF

27/02/2009

11:44

C-17, PK 13,7

VIATGES TUTSI SL

08/9940884-4

9245FLV

15/02/2009

07:06

C-16, PK 74,2

VICENTE P.

43/9132339-0

T 1332AT

27/02/2009

16:52

C-31B, PK 8,2

VIDEOJUEGOS OCASION SL

08/9943412-2

2055BLD

19/02/2009

10:51

C-33, PK 82,3

VIMENIS 43 SL

25/8424142-1

3737DXV

13/02/2009

16:47

A-2, PK 517,5

VISAN C.

25/9217955-0

2558DHT

21/02/2009

01:11

AP-2, PK 164,9

VIT LOGISTICA SL

08/9942012-3

B 6933WT

07/03/2009

12:32

C-16, PK 74,2

VITRO CONFEC SL

08/9943392-7

9713DKF

18/02/2009

12:42

C-33, PK 82,3

VITRO CONFEC SL

08/9945072-3

9713DKF

23/02/2009

16:12

C-33, PK 82,3

VIVEROS LANZAROTE SA

08/9945065-6

0644DYR

23/02/2009

17:45

C-33, PK 82,3

VIVEROS LANZAROTE SA

17/9196704-1

0644DYR

13/03/2009

11:52

C-63, PK 21,1

VOICU A.

25/9217213-5

8551DTL

11/02/2009

15:53

A-2, PK 510,0

VPO ILERDENSE SL

08/9938359-4

B 6982TS

21/04/2009

10:50

A-2, PK 570,3

WANKIEWICZ M.

08/8511652-0

B 7504SV

13/04/2009

11:42

C-17, PK 66,1

WUERTH M.

17/9193379-4

1213FNX

16/03/2009

00:00

C-31, PK 376,5

YAKHIYAEVA D.

17/8417116-0

4852DXW

23/03/2009

12:43

AP-7, PK 66,1

YAMAN GIRONA SL

17/9188152-1

7956CWC

11/03/2009

22:27

C-31, PK 376,5

ZAIMAK V.

08/8513159-0

4703CVC

20/04/2009

12:12

AP-7, PK 125,5

ZAPALA Z.

17/9196784-0

1036FDR

09/03/2009

08:02

C-66, PK 38,1

ZEGGERS T.

08/8513656-1

0174CGB

05/03/2009

13:06

C-15, PK 29,3

ZENITH SEGURITAT CATALANA SL

43/9131956-5

9884CCT

15/04/2009

16:49

N-240, PK 15,7

ZHDANOVA M.

17/9196607-3

8848GJG

12/03/2009

09:51

N-II, PK 736,5

ZHENG Y.

25/9225161-4

0336BPF

05/04/2009

15:18

C-53, PK 135,4

ZIMMER Y PARTNER SL

17/9194995-2

1577GFM

01/04/2009

03:44

C-31, PK 366,0

ZOLETA R.

43/9124532-6

4418CZG

15/02/2009

16:17

C-31B, PK 8,2

(09.146.135)