Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre rectificació d'errada d'un anunci de contractació de personal
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
24/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de l'Aldea
Rectificació d'errada de l'anunci 7251 publicat al DOGC, de dia 21 de novembre de 2016, referent a la contractació d'ordenança municipal. Caràcter temporal.

 

On diu

Sr. Xavier Saumell i Garcia

 

Ha de dir :

Sr. Xavier Saumell i Julià

 

L'Aldea, 24 de novembre de 2016

 

Daniel Andreu i Falcó

Alcalde president