Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE de 21 de novembre de 2016, pel qual es fa pública la devolució de fiances constituïdes per empreses de joc
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
21/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Aquest Edicte fa pública la devolució de les fiances constituïdes per les empreses de joc que consten a l'annex, amb els números de registre i els domicilis que s'hi detallen.

D'acord amb el que disposa l'article 32.5 del Reglament de màquines recreatives i d'atzar, aprovat pel Decret 23/2005, de 22 de febrer, segons el qual "les fiances es podran cancel·lar quan desapareguin les causes de la seva constitució, sempre que no hi hagi responsabilitats pendents...", es comunica la devolució de les fiances esmentades a les persones o als organismes que es puguin veure afectats pel fet de tenir alguna reclamació pendent en contra per tal que ho comuniquin a la Direcció General de Tributs i Joc, en virtut del Decret 38/2014, de 25 de març, de reestructuració del Departament d'Economia i Coneixement, amb domicili al carrer Gran Via de les Corts Catalanes, 639, 3a planta, de Barcelona, en el termini d'un mes a partir de l'endemà del dia en què es publiqui aquest Edicte al DOGC.

 

Barcelona, 21 de novembre de 2016

 

Amadeu Farré i Morell

Subdirector general de Gestió i Control de Joc i Apostes

 

 

Annex

 

Empresa: Minensa Servicios, SL.

Núm. de registre: C-11305.

Adreça: c. Sant Francesc Xavier, 5.

Municipi: Falset.

 

Empresa: Pablo Villanueva Villanueva.

Núm. de registre: C-1201.

Adreça: c. Pujada de la Selva, 4-6, baixos.

Municipi: Sant Vicenç dels Horts.

 

Empresa: Bis Line, SL.

Núm. de registre: C-2098.

Adreça: ctra. de Rubí a Sant Cugat, 102.

Municipi: Sant Cugat del Vallès.

 

Empresa: Crufu Recreatius, SL.

Núm. de registre: C-1591.

Adreça: c. Circumval·lació, PI Can Singla, nau 31.

Municipi: Olesa de Montserrat.

 

Empresa: Shangai Dinasty, SL.

Núm. de registre: C-11687.

Adreça: c. Autonomia, 6.

Municipi: Badalona.

 

Empresa: Miquel Carulla Bartolí.

Núm. de registre: B-2778.

Adreça: ctra. d'Igualada, 67.

Municipi: Santa Coloma de Queralt.