Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE de 20 de novembre de 2008, de notificació de diversos acords d'iniciació i propostes de resolució d'expedients sancionadors de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, i de Tramvies de Barcelona
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
DOGC 5273
Fecha Disposición :
20/11/2008
Fecha Publicación :
05/12/2008
Órgano Emisor :
DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES
EDICTE

de 20 de novembre de 2008, de notificació de diversos acords d'iniciació i propostes de resolució d'expedients sancionadors de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, i de Tramvies de Barcelona.

D'acord amb el que preveu l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992), modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14.1.1999), es notifica a les persones que es detallen a l'annex que s'han iniciat expedients sancionadors de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, i de Tramvies de Barcelona mitjançant el procediment abreujat, per infracció de la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària (DOGC núm. 4611, de 10.4.2006). Es notifica per mitjà d'aquest Edicte perquè no s'ha pogut fer personalment, ja que se'n desconeix el domicili actual o per la seva absència en el moment de la notificació i, alhora, es dóna publicitat a la proposta de resolució.

Les persones interessades poden presentar al·legacions davant del Servei Territorial de Ports i Transports de Barcelona, adduint el que estimin convenient en defensa dels seus drets o interessos, i proposant o aportant les proves que creguin oportunes, dins el termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest Edicte al DOGC.

Transcorregut el termini esmentat i després de l'eventual pràctica de la prova, si escau, es dictarà la resolució escaient, la qual es notificarà en la forma prevista a la normativa vigent.

Es comunica que el text íntegre d'aquests actes es notifica a les persones interessades que figuren a l'annex mitjançant un anunci al tauler d'edictes de l'ajuntament del seu últim domicili conegut.

Barcelona, 20 de novembre de 2008

Daniel Fernández Ruiz-Capillas

Cap del Servei Territorial de Ports

i Transports de Barcelona

Annex

Expedient

Cognoms i nom

Data fets

Data inici

Euros

MB-02486-08

ABERKAN, SAMIR

22.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02708-08

ACCIARI, LUCA

08.05.2008

15.10.2008

150,00

MB-01774-08

ADELANTADO CERDA, IVAN

04.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-02288-08

AFILAL RAHMANI, MOSTAFA

06.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02526-08

AGUDO GONZALEZ, KENNETH

25.04.2008

15.10.2008

150,00

MB-01795-08

AGUIRRE SANCHEZ, SARA

07.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-02600-08

AHMED, NIBAR

25.05.2008

15.10.2008

150,00

MB-02979-08

AIRES, MILA

14.05.2008

27.10.2008

150,00

MB-02251-08

AISSAOUI, KAMAL

02.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02912-08

AL BAKOURI, HAFIDA

07.05.2008

27.10.2008

150,00

MB-01843-08

AL-RIFAIE SELAS, ANHOA

13.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-02966-08

ALBUQUERQUE RODRILLA, GUILHERME

14.05.2008

27.10.2008

150,00

MB-02165-08

ALCARAZ MARTI, SANDRA

29.03.2008

03.10.2008

150,00

MB-01862-08

ALEJANDRO TORRES, GERMAN DANIEL

16.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-02422-08

ALI MOHKTRI, MOHAMED

16.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02995-08

ALIAGA FLORES, ROCIO

15.05.2008

27.10.2008

150,00

MB-01737-08

ALMENARA MARTNEZ, DAMIAN

01.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-01861-08

ALONSO PASCUAL, ARTURO

16.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-01907-08

ALVA ALVAREZ, CARLES ADELMO

22.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-02062-08

ALVAREZ CALZADA, OMAR

15.04.2008

03.10.2008

150,00

MB-02065-08

AMADOR RODRIGUEZ, JUAN MANUEL

17.04.2008

03.10.2008

150,00

MB-02305-08

AMAR IZQUIERDO, DANIEL

07.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02522-08

AMAYA AMAYA, PABLO

25.04.2008

15.10.2008

150,00

MB-02523-08

AMAYA CABELLO, ISMAEL

25.04.2008

15.10.2008

150,00

MB-02276-08

AMAYA MORENO, PACO

05.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02545-08

AMAZZA, RJALI

28.04.2008

15.10.2008

150,00

MB-02454-08

AMELLA NUÑEZ, SARA

20.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02548-08

AMORES PRINCIPAL, JUAN

28.04.2008

15.10.2008

150,00

MB-02327-08

ANAREEA VIOLETA, COSTACME

09.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02298-08

ANDRADE BUENO, CRISTIAN

07.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02929-08

ANGERA LOPEZ, EDGAR

09.05.2008

27.10.2008

150,00

MB-01805-08

APARICIO MARTIN, ALEXANDRA

09.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-02363-08

AQULAD AMAR, AZIZ

11.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02515-08

AQULAD AMAR, AZIZ

24.04.2008

15.10.2008

150,00

MB-02579-08

ARANDA FERNANDEZ, AGUSTIN

28.05.2008

15.10.2008

150,00

MB-02882-08

ARENY MARTINEZ, CRISTINA

06.05.2008

27.10.2008

150,00

MB-02145-08

ARETIO URBINA, CLAUDIA IRIS

04.04.2008

03.10.2008

150,00

MB-02237-08

ARGUIMBAU ROBLES, HILARI

04.07.2008

03.10.2008

100,00

MB-02399-08

ARIMANI COMAS, MICHLLE

15.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-01930-08

ARRANZ MAZCUÑAN, VICTOR

25.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-02732-08

AVCI, MERYEH

26.05.2008

15.10.2008

150,00

MB-02596-08

AVILA OLIVETTO, RODRIGO

02.05.2008

15.10.2008

150,00

MB-02038-08

AWARE IDDRISU, SEIDU

04.04.2008

03.10.2008

150,00

MB-02123-08

AZAD HOSSAIN, KAZI

28.04.2008

03.10.2008

150,00

MB-02513-08

BADAQUI, ABDELKAFID

24.04.2008

15.10.2008

150,00

MB-00796-08

BALBOA ZURITA, JAIME

30.01.2008

02.06.2008

150,00

MB-02256-08

BALBUENA ROBLES, ZULEIKA

03.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02495-08

BALIASHUILI, GEORGE

22.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02282-08

BANEGAS VALDIVIESO, BABY

05.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02405-08

BANEOMAR, PABAB

15.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02192-08

BARBA ESCABIAS, LLUIS

12.04.2008

03.10.2008

150,00

MB-02663-08

BARBERITO MAMANI, VICTOR HUGO

20.05.2008

15.10.2008

150,00

MB-02483-08

BARENYS SOLER, MARCOS

21.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02459-08

BARRIUSO PLANAS, FRANCISCO JAVIE

21.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02674-08

BASHIR, ASIM

06.05.2008

15.10.2008

150,00

MB-01821-08

BAZOEU, ROMAN

12.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-01761-08

BELLA PORQUIVIQUI, AGRIPINA

03.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-02077-08

BENITO LOPEZ, ALEJANDRO

12.04.2008

03.10.2008

150,00

MB-02746-08

BENLAMEZAOUIK AKKAOUI, GHILANE

26.05.2008

15.10.2008

150,00

MB-02650-08

BERMUDEZ OSPITAL, JAVIER IGNACIO

13.05.2008

15.10.2008

150,00

MB-01819-08

BERNAD CUADROS, GERMAN

10.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-02297-08

BERNARD RENE, HARRYBEI

07.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02475-08

BERRAK SOUSSAN, MOHAMAD

21.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02532-08

BERRAK SOUSSAN, MOHAMED

26.04.2008

15.10.2008

150,00

MB-02345-08

BERRIEL OQUENDO, YANET

10.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-01981-08

BEVILAQUA-BRECHÜHLER, IGNACIO

31.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-02602-08

BIZOUERNE, HANNA DOROTHEA

21.05.2008

15.10.2008

150,00

MB-02963-08

BLUMER BOAVENTURA, BRUNO

14.05.2008

27.10.2008

150,00

MB-02025-08

BORREGO DE HARO, CATALINA

16.04.2008

03.10.2008

150,00

MB-02445-08

BOSA PUIGREDON, ENRIC

19.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-00899-08

BOUSON, MOHAMED

20.02.2008

13.06.2008

150,00

MB-02380-08

BURGOS PALOMINO, EMMA

13.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02427-08

BUSATO, LUCA

17.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02941-08

BUSTAMANTE RODRIGUEZ, JONATHAN

13.05.2008

27.10.2008

150,00

MB-02116-08

CAICEDO LEON, DIEGO ANDRES

16.04.2008

03.10.2008

150,00

MB-02302-08

CAIXA, SANIACO

07.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-01779-08

CAIZA MONTAÑO, JONATHAN MARCO

04.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-01902-08

CAMACHO HERNANDEZ, MARC

22.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-02013-08

CAMARGO QUIROGA, PATRICIA

18.04.2008

03.10.2008

150,00

MB-02307-08

CAMAS ANDRES, TAMARA

07.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02911-08

CANO HERRERO, ANTONIO

07.05.2008

27.10.2008

150,00

MB-01781-08

CAPO MARTINEZ, JOSE

04.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-01957-08

CAROL MUÑOZ, ELISABET

28.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-02400-08

CARRASCO SOLIS, JORGE

15.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02585-08

CARRERA SOLORZANO, RAMONA MARIBEL

25.05.2008

15.10.2008

150,00

MB-02450-08

CARRION BENITEZ, EVER

19.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02392-08

CASADEMUNT BRUNET, ADRIA

14.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02230-08

CASALS SALGADO, SERGI

06.06.2008

03.10.2008

30,00

MB-02685-08

CASTAÑEDA SILVA, GARY MICHEL

20.05.2008

15.10.2008

150,00

MB-02390-08

CASTILLO DE VEGA, NANCY MIRIAM

14.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02343-08

CASTRO CORDOBA, FRANCISCA

10.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02056-08

CATRINCK PINHEIRO, FLAVIO

19.02.2008

03.10.2008

150,00

MB-01033-08

CAVESTANY GÜELL, TOMAS

08.02.2008

27.06.2008

150,00

MB-02996-08

CAZADOR DOS ANGELOS, RAMIRO

15.05.2008

27.10.2008

150,00

MB-02507-08

CEREZO LOBATO, ROCIO

23.04.2008

15.10.2008

150,00

MB-02371-08

CHAKIB, AHMED

11.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02901-08

CHICAGO PINTO, BETTY ALEXANDRA

07.05.2008

27.10.2008

150,00

MB-02557-08

CHIRIAC, ION

29.04.2008

15.10.2008

150,00

MB-01846-08

CIOCIRLAN, JULIANA-MIHAELA

14.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-02209-08

CLAVERIAS ROLDAN, FERNANDO

12.04.2008

03.10.2008

150,00

MB-01789-08

CLEYTON, SILVA

07.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-02889-08

COCA MARTINEZ, RUBEN

06.05.2008

27.10.2008

150,00

MB-01858-08

CORNEJO, JAVIER

16.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-02372-08

CORONADO ROMERO, ELFI

11.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02622-08

CORRALES FUENTES, IREL

10.05.2008

15.10.2008

150,00

MB-01669-08

CORREA MORALES, EDUARDO

20.03.2008

04.08.2008

150,00

MB-02274-08

CORTES CORTES, DANI

05.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02488-08

CORTES CORTES, DANIEL

22.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02487-08

CORTES CORTES, JUAN

22.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02275-08

CORTES CORTES, MIGUEL

05.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02273-08

CORTES FERNANDEZ, BERNARDO

05.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02525-08

CORTES FERNANDEZ, ROSA

25.04.2008

15.10.2008

150,00

MB-02375-08

CORTES JIMENEZ, JOSE

12.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02550-08

CORTES MORENO, RICARDO

28.04.2008

15.10.2008

150,00

MB-02490-08

CORTES SANTIAGO, ANTONIO

22.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02924-08

CORTES SANTIAGO, MARIA

09.05.2008

27.10.2008

150,00

MB-02346-08

CORTES, RUBEN ALBERTO

10.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02022-08

COVAS CAZORLA, REMEDIOS

04.04.2008

03.10.2008

150,00

MB-02323-08

CRISTIAN IONICA, CHEORCHE

09.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02662-08

CUBERO EGEA, RAUL

20.05.2008

15.10.2008

150,00

MB-02861-08

CUBIET, ADIR

01.05.2008

27.10.2008

150,00

MB-02644-08

DA SILVA, EDIMLSON RAMIRO

07.05.2008

15.10.2008

150,00

MB-02529-08

DANCHOV YOSIFOV, GEORGI

26.04.2008

15.10.2008

150,00

MB-01913-08

DE BENITO FRAILE, JULIAN

23.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-02247-08

DE LAS CASAS SOTO, ALFONSO SALVADO

02.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02339-08

DE LOS ANGELES, VERONICA

10.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-01756-08

DEL CACHO PEREZ, GUILLERMO

03.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-02313-08

DEL RIO RUIZ, JENIFFER

07.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02134-08

DELGADO MONTEJO, MARVIN RUBEN

06.03.2008

03.10.2008

150,00

MB-02108-08

DELGADO, RENE PABLO

06.04.2008

03.10.2008

150,00

MB-02314-08

DELIRADEU, IVAN

08.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02321-08

DIAZ DUFFE, RODRIGO ELISEO

09.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-01823-08

DIAZ GARCIA, FRANCISCA

12.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-02496-08

DIMITROV GOSPONINOV, STEFAN

22.04.2008

15.10.2008

150,00

MB-02289-08

DIMITROV, DIMITAR

06.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-01808-08

DOMINGUEZ MUÑOZ, EDGAR

09.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-02322-08

DORU-IONEL MANAN, COJOCARU

09.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02185-08

DOS SANTOS, ROSANGELA

19.03.2008

03.10.2008

150,00

MB-02603-08

DUPRE, DENIS

14.05.2008

15.10.2008

150,00

MB-02542-08

DUROLA, VITTORIO

27.04.2008

15.10.2008

150,00

MB-01741-08

EL GHARBI, MOHAMEL

02.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-01743-08

EL GHARBI, MOHAMEL

02.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-02860-08

EL HADDAD, MOHAMED

01.05.2008

27.10.2008

150,00

MB-02576-08

EL HAJI, RACHID

23.05.2008

15.10.2008

150,00

MB-02113-08

EL HAYANI, NABIL

16.04.2008

03.10.2008

150,00

MB-02250-08

EL JEBARI EL ARROUI, ZAKARIAA

02.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-01767-08

EL KERKAFI, AZIZ

04.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-02377-08

EL KHAROURI, RASIDI

12.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02958-08

ELMHEDI, OMAR

13.05.2008

27.10.2008

150,00

MB-01847-08

ENCINA, BLANCA GUILLERM

14.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-01844-08

ENCINAS, CARLOS MARIA

13.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-02497-08

ER RAIHANI, HASSAN

22.04.2008

15.10.2008

150,00

MB-02584-08

ESCRIBANO ROCA, MARIA ESPERANZA

24.05.2008

15.10.2008

150,00

MB-02477-08

ESPEJO GUERRERO, SARA

21.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02420-08

ESPINOSA GARCIA, LAURA

16.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-01817-08

ESPINOZA, JOSE AURELIO

10.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-02031-08

ESTEVE FARIÑAS, ABEL

15.04.2008

03.10.2008

150,00

MB-02394-08

ET IADELAQUI, YOUSSEF

14.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02758-08

EVARIST ARISOKWU, CHUKWUEMEKA

21.05.2008

27.10.2008

150,00

MB-02547-08

FARD, GHULAM

28.04.2008

15.10.2008

150,00

MB-01265-08

FATI, BACAR

15.03.2008

25.07.2008

150,00

MB-02267-08

FATIMA ZOHRA, ALAOUI

04.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02040-08

FERDAOUS ALQUEZAR, AICHA ISABEL

08.04.2008

03.10.2008

150,00

MB-02530-08

FERNANDEZ BELIS, JUAN CARLOS

26.04.2008

15.10.2008

150,00

MB-02280-08

FERNANDEZ CARMONA, AURORA

05.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02338-08

FERNANDEZ CORTES, JESSICA

10.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02043-08

FERNANDEZ DELGADO, LUIS

07.04.2008

03.10.2008

150,00

MB-02143-08

FERNANDEZ DOMINGUEZ, ALBERTO

11.04.2008

03.10.2008

150,00

MB-02341-08

FERNANDEZ FERNANDEZ, JUAN

10.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02403-08

FERNANDEZ JIMENEZ, MARIO

15.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02505-08

FERNANDEZ JIMENEZ, MARIO

23.04.2008

15.10.2008

150,00

MB-02686-08

FERNANDEZ PAREJA, NATALIA

27.05.2008

15.10.2008

150,00

MB-02556-08

FERNANDEZ PLANAS, JOSE LUIS

29.04.2008

15.10.2008

150,00

MB-02336-08

FERNANDEZ SANTIAGO, JOSEFA

10.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-01757-08

FERNANDEZ, JORGE

03.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-01775-08

FERRUJINO DURAN, MIGUEL

04.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-02568-08

FLORES ARENAS, JOSE

30.04.2008

15.10.2008

150,00

MB-02415-08

FORNAS GONZALEZ, NURIA

16.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02453-08

FRANCISCO VILLANUEVA, RICARDO

19.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02628-08

FRIAS MOLINERO, GARAZI

21.05.2008

15.10.2008

150,00

MB-02479-08

GABARRI AMAYA, ANGUSTIAS

21.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02583-08

GALLARDO FLORES, MARIA

13.05.2008

15.10.2008

150,00

MB-02431-08

GALLARDO MONTES, CARLA

17.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02073-08

GALLEGOS ORTEGA, FRANCISCO

03.04.2008

03.10.2008

150,00

MB-02330-08

GALUSTONI I KAKHA BUKIA, SURABI

09.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02086-08

GARCIA DE HARO, FERNANDO

06.04.2008

03.10.2008

150,00

MB-02207-08

GARCIA DEL CACHO, ALBERT JOSEP

04.04.2008

03.10.2008

150,00

MB-02994-08

GARCIA FERNANDEZ, ANTONIO

15.05.2008

27.10.2008

150,00

MB-02265-08

GARCIA GALLEZ, SANDRA

04.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02397-08

GARCIA LOPEZ, JOSE

14.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02455-08

GARCIA MONZON, CYNTHIA C.

20.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02514-08

GARCIA NIETO, AROA

24.04.2008

15.10.2008

150,00

MB-01765-08

GARCIA TOBARUELA, NEREA

03.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-02531-08

GARNICA GUTIERREZ, JAIME

26.04.2008

15.10.2008

150,00

MB-02699-08

GASTON BRANDAN, EMILIANO

27.05.2008

15.10.2008

150,00

MB-01924-08

GAVALDON GONZALEZ, TERESA

24.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-01853-08

GEIS INFIESTA, GONZALO

15.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-02197-08

GELDERLOOS, PETER ALAN

26.03.2008

03.10.2008

150,00

MB-02434-08

GEORGE, LEONARD

18.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-01900-08

GIL CABRERIZO, ORIOL

22.03.2008

26.09.2008

30,00

MB-02623-08

GIL CANOVAS, ALBA

29.05.2008

15.10.2008

150,00

MB-02511-08

GIL PAREJA, RUBEN

24.04.2008

15.10.2008

150,00

MB-02918-08

GIMERO SORIA, MARC

08.05.2008

27.10.2008

150,00

MB-02982-08

GOGNIASHVILI, ALEKSANDRE

14.05.2008

27.10.2008

150,00

MB-02493-08

GOMEZ CASTRO, RICARDO

22.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02349-08

GONZALEZ CORTES, ANTONIA

10.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02907-08

GONZALEZ FERRER, YULIET

07.05.2008

27.10.2008

150,00

MB-02464-08

GONZALEZ GONZALEZ, ELVIRA

21.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02219-08

GONZALEZ GONZALEZ, JESUS

09.05.2008

03.10.2008

150,00

MB-02179-08

GONZALEZ LOPEZ, SANTIAGO ALBINO

27.04.2008

03.10.2008

150,00

MB-01971-08

GONZALEZ PALACIO SILVERIOR, MANUELA

29.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-02259-08

GONZALO RIVERO, MAURICIO

03.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02552-08

GUGESHASHVILI, ZAZA

29.04.2008

15.10.2008

150,00

MB-02558-08

GUGESHASHVILI, ZAZA

29.04.2008

15.10.2008

150,00

MB-02383-08

GUIÑE APACAMONTE, JORGE

14.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02361-08

GUTIERREZ MUÑOZ, CAROLINA

11.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02846-08

GZALEZ PEREZ, JOSE ANGEL

21.05.2008

27.10.2008

150,00

MB-02286-08

HAGE MENDO, MARTA

05.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02729-08

HAMIDOVIC, LAURA

20.05.2008

15.10.2008

150,00

MB-02604-08

HAMIDOVIC, LAURA

23.05.2008

15.10.2008

150,00

MB-02149-08

HAMIDOVIC, LIBANA

13.04.2008

03.10.2008

150,00

MB-02130-08

HARRATI, MOHAMED

18.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02243-08

HASAN, HASAN

01.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02521-08

HASSAN, ADEEL

25.04.2008

15.10.2008

150,00

MB-02711-08

HERASME SOTO, EVELIN

26.05.2008

15.10.2008

150,00

MB-02359-08

HEREDIA ALONSO, TRINIDAD GUENDA

11.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02549-08

HEREDIA BALCELLS, CARLOS

28.04.2008

15.10.2008

150,00

MB-02478-08

HEREDIA FERNANDEZ, JUAN ANTONIO

21.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02489-08

HEREDIA FLORES, JUAN JOSE

22.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-01799-08

HEREDIA LIEBANA, PEDRO

07.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-02374-08

HEREDIA RIVERA, FERNANDO

12.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02657-08

HERMOSILLA FUENTEALBA, JOSE

28.05.2008

15.10.2008

150,00

MB-01822-08

HERNANDEZ BALLESTEROS, RUBEN

12.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-02312-08

HERNANDEZ GARCIA, ANTONIO

07.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02524-08

HERNANDEZ HERNANDEZ, VICENTE

25.04.2008

15.10.2008

150,00

MB-02517-08

HERNANDEZ MONTOYA, MARIA LUZ

25.04.2008

15.10.2008

150,00

MB-02026-08

HERNANDEZ RIQUEROS, JONATHAN GABRIE

06.04.2008

03.10.2008

150,00

MB-02632-08

HERRAEZ PASCUAL, ROSA CONCEPCION

09.05.2008

15.10.2008

150,00

MB-01986-08

HERRERA GARCIA, ERIC

31.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-02606-08

HERRERA REYES, CARMEN

25.05.2008

15.10.2008

150,00

MB-02534-08

HIDALGO PONS, ELENA

26.04.2008

15.10.2008

150,00

MB-02068-08

HONCHARUK, YURIY

19.04.2008

03.10.2008

150,00

MB-02027-08

ILIE, MARCEL

28.03.2008

03.10.2008

150,00

MB-02984-08

INES BRUNO, MARIANA

14.05.2008

27.10.2008

150,00

MB-02648-08

INGERTO ELIAS, ALEX

14.05.2008

15.10.2008

150,00

MB-02953-08

IRFA ALI, BENCHOUI

13.05.2008

27.10.2008

150,00

MB-02935-08

IVANOV, STANISLAV

11.05.2008

27.10.2008

150,00

MB-02760-08

JAN, KIAE

21.04.2008

27.10.2008

150,00

MB-01784-08

JAVAID, ZEESHAM

06.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-02396-08

JAVED, AMJAD

14.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02968-08

JAWID, ASIF

14.05.2008

27.10.2008

150,00

MB-02922-08

JIE, MAMADOU

09.05.2008

27.10.2008

150,00

MB-02385-08

JIMENEZ ARELLANO, EDUARDO

14.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-01927-08

JIMENEZ MORALEZ, MARIA DEL MAR

24.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-02904-08

JIMENEZ ORTIZ, JESSICA

07.05.2008

27.10.2008

150,00

MB-02413-08

JIMENEZ ORTIZ, JESSICA

16.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02466-08

JIMENEZ TORRES, MICHAEL

21.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02572-08

JULIEN PIERRE, FIEVET

30.04.2008

15.10.2008

150,00

MB-02333-08

KABALAN CEPEDA, SLEIMAN EID

09.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02448-08

KAPUTADZE, GELA

19.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02870-08

KARIMI, FOUAD

05.05.2008

27.10.2008

150,00

MB-02224-08

KHADDOR, HANZA

19.06.2008

03.10.2008

150,00

MB-02473-08

KHUICHIA, KHUICHIA

21.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02270-08

KUPATADZE, GELA

04.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02447-08

KUPATADZE, GELA

19.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02801-08

KURASBEDIANI, KOTE

22.04.2008

27.10.2008

150,00

MB-02411-08

LANZA, EKO

16.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02050-08

LARROSA VALLS, PALOMA

20.04.2008

03.10.2008

150,00

MB-01841-08

LEIVA RODRIGUEZ, MARTA

13.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-01768-08

LEON CABRERO, IGNACIO

04.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-02318-08

LEON TORO, ENCARNACION

08.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-01811-08

LIMPIAS GONZALES, LUIS GUSTABO

09.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-02706-08

LIRON BUIDAR, ANNA

04.05.2008

15.10.2008

150,00

MB-02335-08

LLONSON CARBAJAL, PEDRO

09.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02679-08

LOBON GARCIA, SERGIO

26.05.2008

15.10.2008

150,00

MB-02970-08

LOPEZ BANDERA, ADRIAN

14.05.2008

27.10.2008

150,00

MB-01772-08

LOPEZ PANADES, MANUEL

04.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-02805-08

LOPEZ SUAREZ, ALBA

13.05.2008

27.10.2008

150,00

MB-01044-08

LOPEZ TORREBLANCA, AITOR

09.02.2008

27.06.2008

150,00

MB-02430-08

LORA TROYANO, ISABEL

17.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02470-08

LORENA TELLO, FATIMA

21.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-01824-08

LORENTE LAS HERAS, GABRIEL

12.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-02433-08

LYUBENOV VASILEV, VALENTIN

18.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02146-08

MACEDO SANCHEZ, RAUL

31.03.2008

03.10.2008

150,00

MB-01933-08

MAKDADE, NAIM

25.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-02946-08

MAMARASHVILI, HORNELI

13.05.2008

27.10.2008

150,00

MB-02792-08

MARIN ROJAS, DANIEL JOSE

16.05.2008

27.10.2008

150,00

MB-02965-08

MARINE VIC, EVA

14.05.2008

27.10.2008

150,00

MB-02262-08

MARTÍN MORENO, ISAAC

04.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02208-08

MARTIN ALEDO, JOSE DIEGO

04.04.2008

03.10.2008

150,00

MB-01806-08

MARTIN APARICIO, JUAN ANTONIO

09.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-02578-08

MARTIN MARTINICORENA, IÑAKI

20.05.2008

15.10.2008

150,00

MB-01820-08

MARTIN MORAL, SANDRA

11.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-01748-08

MARTINEZ AGUEDO, JESSICA

03.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-02426-08

MARTINEZ FERRERES, GEMMA

17.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02432-08

MARTINEZ GONZALEZ, RAQUEL

17.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02287-08

MARTINEZ LIRIO, JOSE MARIA

06.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02565-08

MARTINEZ LOPEZ, ANA

30.04.2008

15.10.2008

150,00

MB-01746-08

MARTINEZ LUNA, JOSE ANTONIO

03.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-00970-08

MARTINEZ LUNA, JOSE ANTONIO

04.02.2008

13.06.2008

150,00

MB-02688-08

MARTINEZ MARTE, MONTSERRAT NISA

23.05.2008

15.10.2008

150,00

MB-02595-08

MARTINEZ MUÑOZ, CRISTIAN

22.05.2008

15.10.2008

150,00

MB-02319-08

MARTINEZ MULERO, MIREIA

08.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02168-08

MARTINO, PAOLO

14.04.2008

03.10.2008

150,00

MB-01979-08

MAS MANCHADO, SILVIA

31.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-01845-08

MATEI, DANIEL

14.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-01891-08

MATEU ANDUJAR, ELISABETH

21.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-02147-08

MATSUBARA, MARIA DAS GREAC

23.04.2008

03.10.2008

150,00

MB-02476-08

MAYA GARCIA, ENCARNACION

21.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02301-08

MBUÑA IYANGA, JOSE MARIA

07.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-01747-08

MEDINA VILLAR, ANGEL

03.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-02484-08

MEDRANO FLORES, SOLEDAD

22.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02093-08

MEJIA AGUIRRE, ARIZON YULIETH

11.04.2008

03.10.2008

150,00

MB-01939-08

MELGAR VACA, ANGEL

26.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-02879-08

MENA RODRIGUEZ, XIOMARA

06.05.2008

27.10.2008

150,00

MB-02127-08

MENDES, ANTONIO

02.04.2008

03.10.2008

150,00

MB-01634-08

MERCIC, OLEG

17.03.2008

04.08.2008

150,00

MB-02058-08

MESSMER, GREGORY JEROME

15.04.2008

03.10.2008

150,00

MB-02398-08

MIALET ANTONIO, CONCEPCION

15.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02509-08

MILLA SOLER, VICTORIA

24.04.2008

15.10.2008

150,00

MB-01938-08

MILO FERRAT, DAVID

25.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-02412-08

MIR NEIRA, XAVIER

16.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-01800-08

MOHAMED MOHAND, ANIJA

07.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-02903-08

MOHMMAD, KHAN

07.05.2008

27.10.2008

150,00

MB-02441-08

MOLCOSA MARTIN, AIDA

18.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02429-08

MOLINA CUTADO, GILBERT

17.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-01254-08

MOLLOCANA PARRA, MIRIAM

25.03.2008

25.07.2008

150,00

MB-01807-08

MONASTERIO SAEZ, JESUS JAVIER

09.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-01982-08

MONCLUS GARCIA, IAN

31.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-01978-08

MONTENEGRO MURILLO, JOAQUIN MIGUEL

31.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-01904-08

MONTESDEOCA PALMA, ALICIA SAMARA

22.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-01139-08

MORA SOTOCA, JOSE

23.02.2008

27.06.2008

150,00

MB-02293-08

MORALES GARCIA, ALEX

06.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02253-08

MORENO AMAYA, ANTONIO

02.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02690-08

MORENO BERENGUER, XAVIER

09.05.2008

15.10.2008

150,00

MB-02252-08

MORENO BISIEDO, MANUEL

02.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02351-08

MORENO FERNANDEZ, ANTONIA

10.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02461-08

MORENO LOPEZ, RAUL

21.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02465-08

MORENO LOPEZ, SERGIO

21.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02340-08

MORENO MARTINEZ, RAUL

10.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02634-08

MRHILY, MUSTAPHA

21.05.2008

15.10.2008

150,00

MB-01769-08

MUÑOZ CALVO, IVAN

04.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-01793-08

MURCIA VICENTE, OCTAVIO

07.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-02242-08

MURIAS SUAREZ, DANIEL ENRIQUE

01.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02947-08

MUSHKUDIANI, MERAB

13.05.2008

27.10.2008

150,00

MB-02474-08

MUSHKUDIANI, MERAB

21.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02254-08

NADEEN, SAGHAR

02.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02469-08

NADEEN, SAGHAR

21.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02909-08

NARANJO CALE, SENIA

07.05.2008

27.10.2008

150,00

MB-02664-08

NARVAEZ PALOMINO, ROBETO

16.05.2008

15.10.2008

150,00

MB-02499-08

NAVAS GARCIA, JUAN

22.04.2008

15.10.2008

150,00

MB-01997-08

NICOLAE MIHAILESCU, GEORGE

10.02.2008

03.10.2008

30,00

MB-01791-08

NUÑEZ EXEBIO, JEAN PAUL

07.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-02324-08

OANCE, MARIUS DANIEL

09.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02317-08

OLLISCO VERA, HILDA

08.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-01752-08

OLMEDO ALVARES, DANILO GUIDO

03.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-02329-08

ONIANI, ALEXANDRE

09.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02099-08

ORELLANA ARAYA, PABLO JAVIER

02.04.2008

03.10.2008

150,00

MB-02054-08

ORELLANA CALLE, DIANA ALEXANDRA

13.04.2008

03.10.2008

150,00

MB-02419-08

ORTEGA SAN ANDRES, CRISTINA

16.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02418-08

ORTIZ MORGADO, SARA

16.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02463-08

OTMAN, BAHAR

21.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-01882-08

OUALI, MOHAMED

19.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-01740-08

OVIDIU BONDOC, MARIAN

01.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-02428-08

PAITOVI GUTIERREZ, FERNANDO

17.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02625-08

PAITUVI CASTRO, ADRIAN

20.05.2008

15.10.2008

150,00

MB-02290-08

PANDO PANDO, DAVID

06.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02414-08

PANSELA, DRAGUSIN

16.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02451-08

PARRA VISERTA, PEDRO

19.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-01829-08

PARRALES, JOSE GREGORIO

12.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-01834-08

PARRALES, JOSE GREGORIO

12.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-01848-08

PARRALES, JOSE GREGORIO

14.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-02624-08

PEREZ, ADELFA ENCARNAC

11.05.2008

15.10.2008

150,00

MB-02949-08

PERVAIZ KHAN, MUHAMMAD

13.05.2008

27.10.2008

150,00

MB-01753-08

PIÑANA VALLES, ISAAC

03.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-01886-08

PICHAKADZE, NUKRI

20.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-02300-08

PIJUAN NGUBA, ALFREDO

07.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02285-08

PLA FARRES, ITZIAR

05.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-01880-08

PLAZAS VELASCO, MARTA

19.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-02356-08

PONZ FERNANDEZ, AMADOR

10.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02620-08

QORRI, BOUMEDIENE

24.05.2008

15.10.2008

150,00

MB-02598-08

QUNWEI, CHEN

16.05.2008

15.10.2008

150,00

MB-02872-08

RABANAL SERRANO, SARAI

05.05.2008

27.10.2008

150,00

MB-02939-08

RAMAZI, ZEDGENIDZE

12.05.2008

27.10.2008

150,00

MB-02174-08

RAMIREZ RAMIREZ, JHONAYRA

06.05.2008

03.10.2008

150,00

MB-02518-08

RASHID, HAROON

25.04.2008

15.10.2008

150,00

MB-02017-08

RECUERDA RAMIREZ, CRISTIAN

13.02.2008

03.10.2008

150,00

MB-02605-08

REKTOUT, BRAHIM

21.05.2008

15.10.2008

150,00

MB-02264-08

REVERTER CORTES, SANDRA

04.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-01879-08

REYES BENITEZ, RICARDO DE JESU

19.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-01975-08

REYES DE LA CRUZ, SARA

31.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-02295-08

RINCON BERTRAN, CRISTINA

06.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02680-08

RIVAS VASQUEZ, PATRICIA

12.05.2008

15.10.2008

150,00

MB-02244-08

RODRIGUEZ FABRE, JOSE GABRIEL

01.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02408-08

RODRIGUEZ FLORES, JANINA

15.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02402-08

RODRIGUEZ MIRET, MARCEL

15.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02998-08

RODRIGUEZ PAGES, DEREK NESTOR

15.05.2008

27.10.2008

150,00

MB-02512-08

RODRIGUEZ PEREZ, ALBERT

24.04.2008

15.10.2008

150,00

MB-02719-08

RODRIGUEZ PETAO, CARMEN LETTY

09.05.2008

15.10.2008

150,00

MB-02233-08

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ERIC MIGUEL

18.05.2008

03.10.2008

100,00

MB-02316-08

ROMAN ALCANTARA, JOSE ANTONIO

08.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-01934-08

ROMERO ESPINOZA, MARIA DANDY

25.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-03001-08

ROMERO MOYA, ISAAC

16.05.2008

27.10.2008

150,00

MB-02948-08

ROMERO ORS, JORGE

13.05.2008

27.10.2008

150,00

MB-01908-08

ROMERO VARGAS, SILVIA

22.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-01937-08

ROMO PEREZ, ALBA

25.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-02502-08

RUEA, ZAKYA

23.04.2008

15.10.2008

150,00

MB-01888-08

RUIZ FLORES, LUIS ALBERTO

20.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-02151-08

RUIZ TORREJON, ROSARIO

16.04.2008

03.10.2008

150,00

MB-01940-08

SABATER GONZALEZ, JOAQUIN

26.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-01818-08

SALAS PESANTE, BRIANT

10.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-02248-08

SALAZAR CHACON, VICENTE RAFAEL

02.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02766-08

SALCEDO CHACA, ELIZABETH BELEN

14.05.2008

27.10.2008

150,00

MB-02569-08

SALGUERO MANZANO, ANGUSTIAS

30.04.2008

15.10.2008

150,00

MB-02503-08

SALGUERO MANZANO, JUAN

23.04.2008

15.10.2008

150,00

MB-02933-08

SALKANOVIC, AMIR

11.05.2008

27.10.2008

150,00

MB-02097-08

SALVADO BERTOLIN, JAVIER

08.04.2008

03.10.2008

150,00

MB-02890-08

SAMBA JIMENEZ, MARIA

06.05.2008

27.10.2008

150,00

MB-01804-08

SANCHEZ CRUZ, MARIA

08.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-02355-08

SANCHEZ MUÑOZ, RUBEN

10.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-01850-08

SANCHEZ RUBIO, JOSE

14.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-01851-08

SANCHEZ RUBIO, JOSE

14.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-01898-08

SANMAHED RODRIGUEZ, NATALIA

22.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-02436-08

SANTIAGO BLANCO, ROSA

18.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02504-08

SANTIAGO CORTES, REVERTE

23.04.2008

15.10.2008

150,00

MB-02481-08

SANTIAGO SANTIAGO, LUIS LORENZO

21.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02260-08

SARDINERO SEGURA, PEDRO

03.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02401-08

SARDINERO SEGURA, PEDRO

15.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02752-08

SARRIA BAREA, JOAQUIN

15.05.2008

27.10.2008

150,00

MB-02241-08

SCHEMBORI DE MESTRAL, KATHERINE

17.06.2008

03.10.2008

150,00

MB-02417-08

SEBASTIA DEL REAL, LAURA

16.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-01562-08

SEGARRA REYES, ISMAEL

07.03.2008

04.08.2008

150,00

MB-02347-08

SERRA VINAIXA, LIBERTAD

10.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02376-08

SHORTS BALCAZAL, CRISTIAN

12.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02311-08

SILVA GONZALEZ, ASUNCION

07.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02510-08

SIMON MARTINEZ, IVAN

24.04.2008

15.10.2008

150,00

MB-02303-08

SIMON SUAREZ, EFREN

07.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02745-08

SOBERNIL IGLESIAS, ALEJANDRO

24.05.2008

15.10.2008

150,00

MB-02325-08

SORIN POPESCU, VASILE

09.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-01936-08

SOTELO BARROS, ALFONSO JOSE

25.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-02537-08

STOILOV RADEV, YANKO

26.04.2008

15.10.2008

150,00

MB-02905-08

TAHINA, LEMOINE

07.05.2008

27.10.2008

150,00

MB-02857-08

TAVAREZ PEÑA, JUAN MANUEL

28.05.2008

27.10.2008

150,00

MB-02730-08

TESAN CANALES, CAROLINA

05.05.2008

15.10.2008

150,00

MB-02980-08

TIBUNSHVILL, SHALVA

14.05.2008

27.10.2008

150,00

MB-02083-08

TIJI, ABDELLAH

09.04.2008

03.10.2008

150,00

MB-02887-08

TOLEDO LAPUENTE, ESTEFANIA

06.05.2008

27.10.2008

150,00

MB-02423-08

TOMAS PRIOR, AROA

16.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02540-08

TORRENTS JUANOLA, MARIA ROSER

27.04.2008

15.10.2008

150,00

MB-02742-08

TORRES DOMINGO, ROBERT

06.05.2008

15.10.2008

150,00

MB-02424-08

TRAVERSO GALLEGO, PALMIRA

16.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-01894-08

TRIFONI RODRIGUEZ, FRANCO JULIO

21.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-01889-08

ULLOA GAMBOA, CIPRIANA PATRIC

20.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-02296-08

VACA BARBERY, LUIS FERNANDO

07.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-01989-08

VALDES BANGO RODRIGUEZ, RAMON NICOLAS

31.03.2008

03.10.2008

150,00

MB-01860-08

VALENCIA CASTRO, SILVIA PILAR

16.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-02866-08

VARELAS QUIÑONES, EDUARDO

03.05.2008

27.10.2008

150,00

MB-02304-08

VARGAS FLORES, FERNANDO

07.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02277-08

VARGAS GOMEZ, JOSE

05.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02348-08

VARGAS NAVARRO, CARMEN

10.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02435-08

VASILE, SHARBAN

18.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02957-08

VEJZAGIC, ALIJA

13.05.2008

27.10.2008

150,00

MB-02122-08

VELAZQUEZ DELGADO, MARIA CELESTE

16.04.2008

03.10.2008

150,00

MB-03002-08

VENTURO CASTRO, JOSE LUIS

16.05.2008

27.10.2008

150,00

MB-02582-08

VERA BAJANA, MARTHA MARIA

23.05.2008

15.10.2008

150,00

MB-02391-08

VICENTE PEREZ, GEMA

14.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02378-08

VIDAL BENEDET, ROSA MARIA

13.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02030-08

VILLOTA VELIZ, LUIS MIGUEL

17.04.2008

03.10.2008

150,00

MB-01962-08

VINAIXA MODREGO, ADRIA

28.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-01061-08

VITERI BELLETTINI, TELMO FABRIZIO

13.02.2008

27.06.2008

150,00

MB-01903-08

VITERI BELLETTINI, TELMO FABRIZIO

22.03.2008

26.09.2008

150,00

MB-02337-08

VIZCAINO, WILMER RICARDO

10.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02211-08

YOVCHYMYR, VOLODYMYR

14.05.2008

03.10.2008

300,00

MB-02365-08

ZAARI EL BAKKALI, MOHAMED LARBI

11.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02048-08

ZAFRA PEREZ, MANUEL

13.04.2008

03.10.2008

150,00

MB-02670-08

ZAPATA GONZALEZ, JENNIFFER

16.05.2008

15.10.2008

150,00

MB-02633-08

ZAPATA LAZALA, MAIKEL RAFAEL

01.05.2008

15.10.2008

150,00

MB-02864-08

ZAROUAL, ATIQA

02.05.2008

27.10.2008

150,00

MB-02257-08

ZHIVKOVA STOYNOVA, PETYA

03.04.2008

08.10.2008

150,00

MB-02560-08

ZUBAREV, VICTOR

29.04.2008

15.10.2008

150,00

MB-02638-08

ZUTSHI, PARJANYA HEEMAL

11.05.2008

15.10.2008

150,00

(08.325.105)