Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE de 17 d'abril de 2008, de notificació de resolucions
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
DOGC 5133
Fecha Disposición :
17/04/2008
Fecha Publicación :
19/05/2008
Órgano Emisor :
Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta de Barcelona
EDICTE

de 17 d'abril de 2008, de notificació de resolucions.

La Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta de Barcelona ha dictat resolució en els expedients de sol·licitud de reconeixement del dret d'assistència jurídica gratuïta presentats pels col·legis d'advocats de Barcelona, les dades dels quals consten a l'annex d'aquest Edicte. Intentada la seva notificació als sol·licitants, aquesta no s'ha pogut practicar.

En conseqüència, perquè serveixi de notificació i d'acord amb el que preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es comunica a les persones interessades que, per tal que puguin tenir coneixement del contingut íntegre de les resolucions que s'esmenten, poden comparèixer a les dependències de la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta de Barcelona, Via Laietana, 4, 6a planta, Barcelona, dins el termini de cinc dies a comptar de la data de publicació d'aquest Edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Aquestes resolucions podran ser impugnades pels titulars d'un dret o interès legítim mitjançant la presentació d'un escrit motivat davant la secretària de la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta de Barcelona en el termini esmentat, d'acord amb el que disposa l'article 20 de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d'assistència jurídica gratuïta.

Barcelona, 17 d'abril de 2008

Isabel Travesset Clavaux

Secretària

Annex

Sol·licitant: Abdelkader, El Hammouchi.

Expedient: BCNH-00638/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 20 de novembre de 2007 (RN-09176/2007).

Sol·licitant: Abdellali, Zouin.

Expedient: BCNA-01639/06

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 24 d'octubre de 2006 (RN-01481/2006).

Sol·licitant: Abellan Herrero, Maria.

Expedient: BCNC-00439/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 de juny de 2007 (RN-02938/2007).

Sol·licitant: Abellan, Gaspar.

Expedient: BCNB-00228/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de juliol de 2007 (RN-03281/2007).

Sol·licitant: Abril Triana, Alex Javier.

Expedient: BCNA-05078/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 25 de setembre de 2007 (RN-06139/2007).

Sol·licitant: Acebal Martinez, Daniel.

Expedient: BCNH-00897/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 25 de juliol de 2007 (RN-04211/2007).

Sol·licitant: Aceituno Avila, Andrea Fernanda.

Expedient: BCNB-00444/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 25 de juliol de 2007 (RN-04164/2007).

Sol·licitant: Achebah, Mohamed.

Expedient: BCNA-02458/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de juny de 2007 (RN-02424/2007).

Sol·licitant: Achell Montiel, Rosario.

Expedient: BCNG-00165/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de juny de 2007 (RN-02405/2007).

Sol·licitant: Achhab, Abderrahim Al.

Expedient: BCNC-01391/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de desembre de 2007 (RN-10635/2007).

Sol·licitant: Adell Martinez, Lydia.

Expedient: BCNB-00179/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 30 de maig de 2007 (RN-01785/2007).

Sol·licitant: Afailal Sghir, Abdessamad.

Expedient: BCNA-10279/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 7 de febrer de 2007 (RN-07797/2006).

Sol·licitant: Afonso Viaña, Roberto.

Expedient: BCNP-02006/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 16 de gener de 2008 (RN-12392/2007).

Sol·licitant: Aglietti, Fabio Venerio.

Expedient: BCNB-00476/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de setembre de 2007 (RN-05666/2007).

Sol·licitant: Aguade Silvera, Jaume.

Expedient: BCNE-00264/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de juny de 2007 (RN-02394/2007).

Sol·licitant: Aguilar Bustamante, John Michael.

Expedient: BCNH-01307/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 17 d'octubre de 2007 (RN-07495/2007).

Sol·licitant: Aguilera Barea, Míriam.

Expedient: BCNC-01012/05.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 21 de desembre de 2007 (RN-27586/2005).

Sol·licitant: Aguilera Gabalda, Javier.

Expedient: BCND-00497/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 30 de novembre de 2007 (RN-10301/2007).

Sol·licitant: Aguilera Rodriguez, Antonio.

Expedient: STFE-00196/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 24 d'abril de 2007 (RN-00247/2007).

Sol·licitant: Aguilera Rodriguez, Isabel.

Expedient: STFE-00195/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 24 d'abril de 2007 (RN-00246/2007).

Sol·licitant: Aguilera Romero, Lara.

Expedient: BCNA-09491/05.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 de juliol de 2007 (RN-27558/2005).

Sol·licitant: Aguilera Romero, Lara.

Expedient: BCNA-09490/05.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 de juliol de 2007 (RN-27557/2005).

Sol·licitant: Agusti Mañez, Jesus Fr.

Expedient: SABA-05932/06

Acte administratiu que es notifica: Resolucio de 24 d'abril de 2007 (RN-13062/2006).

Sol·licitant: Agustin Sierra, Eusebio.

Expedient: BCNA-12502/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de març de 2007 (RN-11682/2006).

Sol·licitant: Ahmed Raja, Nasir.

Expedient: BCNA-04228/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de setembre de 2007 (RN-05771/2007).

Sol·licitant: Ajban Issaoui, Issa.

Expedient: STFE-00289/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 de maig 2007 (RN-00684/2007).

Sol·licitant: Akoudad, Said.

Expedient: VICC-01731/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 26 de febrer de 2007 (RN-09202/2006).

Sol·licitant: Alarcón Luna, Javier.

Expedient: BCNA-12490/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de març de 2007 (RN-11089/2006).

Sol·licitant: Alba Carrera, Maria Luz.

Expedient: BCNA-04826/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 d'octubre de 2007 (RN-07345/2007).

Sol·licitant: Alba Godoy, Eugenio.

Expedient: BCNA-10893/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 21 de març de 2007 (RN-10464/2006).

Sol·licitant: Alba Ruiz, Fernando.

Expedient: BCNE-00207/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 29 de maig de 2007 (RN-01710/2007).

Sol·licitant: Albentosa Ordóñez, Juan Antonio.

Expedient: BCNA-12839/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de març de 2007 (RN-11714/2006).

Sol·licitant: Alcaide Hernández, Dolores C.

Expedient: BCNA-01621/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 13 de febrer de 2007 (RN-08100/2006).

Sol·licitant: Alcaide Hernández, Dolores C.

Expedient: BCNA-01622/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 13 de febrer de 2007 (RN-08101/2006).

Sol·licitant: Alcántara Serrano, Encarnación.

Expedient: VICC-01380/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 d'octubre de 2007 (RN-07856/2007).

Sol·licitant: Alcazar Alonso, Emilio.

Expedient: VICC-00257/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 15 de maig de 2007 (RN-13805/2006).

Sol·licitant: Alcoba Acencio , Julian .

Expedient: BCNA-03708/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de setembre de 2007 (RN-05517/2007).

Sol·licitant: Ali, Rizman.

Expedient: BCNA-12736/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 4 de maig de 2007 (RN-13582/2006).

Sol·licitant: Alie Otto, Jose.

Expedient: BCNA-06925/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 21 de desembre de 2007 (RN-11387/2007).

Sol·licitant: Almendarez Escobar, Santos Alberto.

Expedient: BCNA-05532/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 3 d'octubre de 2007 (RN-06749/2007)

Sol·licitant: Alonso Carmona, Juan.

Expedient: BCNH-00245/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 8 de juny de 2007 (RN-01979/2007).

Sol·licitant: Alonso Serrano, Nicolás.

Expedient: BCND-00351/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 25 de setembre de 2007 (RN-06154/2007).

Sol·licitant: Altadill Lloret, Daniel.

Expedient: BCNA-12594/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de març de 2007 (RN-11014/2006).

Sol·licitant: Alvarez Alderete, Julio César.

Expedient: STFE-02185/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de data 27 de juliol de 2007 8RN-04763/2007).

Sol·licitant: Alvarez Cachadiña, Antonio Jose.

Expedient: VICC-02451/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 de maig de 2007 (RN-13768/2006).

Sol·licitant: Alvarez Cano, Francisco J.

Expedient: BCNA-02674/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 20 de juny de 2007 (RN-02674/2007).

Sol·licitant: Alvarez Garrell, Gema.

Expedient: BCNA-00754/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 18 d'abril de 2007 RN-12583/2006).

Sol·licitant: Alvarez Garrell, Gema.

Expedient: BCNA-11763/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 21 de març de 2007 (RN-10355/2006).

Sol·licitant: Alvarez Gonzalez, Esther.

Expedient: BCNA-09461/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 31 de gener de 2007 (RN-07659/2006).

Sol·licitant: Alvarez Mojarro, Montserrat.

Expedient: BCNA-05639/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de novembre de 2007 (RN-09031/2007).

Sol·licitant: Alvarez Ramos , Teresa Agripina .

Expedient: BCNA-03539/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de setembre de 2007 (RN-05488/2007).

Sol·licitant: Alvarez Reina, Ernesto.

Expedient: BCNH-00719/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de juliol de 2007 (RN-03561/2007).

Sol·licitant: Alvarez Vega , Ruben .

Expedient: BCNA-03496/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 de juliol de 2007 (RN-04650/2007).

Sol·licitant: Alvarez Victoria, Jhons Jairo.

Expedient: BCNA-05188/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 17 d'octubre de 2007 (RN-07421/2007).

Sol·licitant: Alvear Ganchozo, Ana Mayte.

Expedient: BCNA-00524/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 de maig de 2007 (RN-00585/2007).

Sol·licitant: Alves Blanco, Diego Ignacio.

Expedient: BCNA-03198/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 6 de novembre de 2007 (RN-08314/2007).

Sol·licitant: Alves Blanco, Diego Ignacio.

Expedient: BCNA-04039/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de setembre de 2007 (RN-05722/2007).

Sol·licitant: Amankwaa, Opuku.

Expedient: VICC-00604/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 29 de maig de 2007 (RN-01754/2007).

Sol·licitant: Amayuelas Boldo, M. José.

Expedient: STFE-00521/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 18 de maig de 2007 (RN-01181/2007).

Sol·licitant: Amine Benzina, Mohamed.

Expedient: BCNP-00726/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 3 d'octubre de 2007 (RN-06799/2007).

Sol·licitant: Amrani, Abdelhafid El.

Expedient: BCNB-00453/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 25 de juliol de 2007 (RN-04165/2007).

Sol·licitant: Amraoui Amraoui, Samira.

Expedient: BCNA-02611/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de juny de 2007 (RN-02456/2007).

Sol·licitant: Analisis Hipotecarios, S.L.

Expedient: BCNA-03405/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 de juliol de 2007(RN-04803/2007).

Sol·licitant: Anaya Ruiz, Jose.

Expedient: BCNE-00266/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de juny de 2007 (RN-02306/2007).

Sol·licitant: Anca Eftimie, Cristina.

Expedient: BCNA-09630/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 31 de gener de 2007 (RN-07461/2006).

Sol·licitant: Anchundia Mendoza, Manuel G.

Expedient: BCNA-02965/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de març de 2007 (RN-10981/2006).

Sol·licitant: Andomo Angue, Antoni.

Expedient: BCNA-04402/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de setembre de 2007 (RN-06518/2007).

Sol·licitant: Andrades Fontelles, Vanesa.

Expedient: BCNA-01146/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 18 de maig de 2007 (RN-01133/2007).

Sol·licitant: Andrango Guanoluisa, Carlos Segundo.

Expedient: BCNE-00530/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 25 de setembre de 2007 (RN-06192/2007).

Sol·licitant: Andres Julia, Raquel.

Expedient: BCNC-01051/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de desembre de 2007 (RN-10371/2007).

Sol·licitant: Andres Mateu, Francisca.

Expedient: BCNA-00934/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 de maig de 2007 (RN-00628/2007).

Sol·licitant: Andres Mateu, Francisca.

Expedient: BCNA-00933/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 de maig de 2007 (RN-00627/2007).

Sol·licitant: Andres Vicente, David.

Expedient: BCNA-09791/06

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 21 de març de 2007 (RN-10425/2006).

Sol·licitant: Andreu Gironella, Carlos.

Expedient: BCNA-11418/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 21 de març de 2007 (RN-10388/2006).

Sol·licitant: Anglada Marsan, Pere.

Expedient: BCNA-05441/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de desembre de 2007 (RN-10688/2007).

Sol·licitant: Angorrilla Paz, Lluis.

Expedient: STFE-02389/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de setembre de 2007 (RN-05606/2007).

Sol·licitant: Angulo Casado, Belarmino.

Expedient: BCNE-00680/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 3 d'octubre de 2007 (RN-06783/2007).

Sol·licitant: Angurel Moreno, Jorge.

Expedient: STFE-00756/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 18 de maig de 2007 (RN-01191/2007).

Sol·licitant: Ansar, Mohammad.

Expedient: BCNA-10857/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 20 de febrer de 2007 (RN-08787/2006).

Sol·licitant: Anta Borras, Eduardo.

Expedient: BCNA-06079/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 30 de novembre de 2007 (RN-10284/2007).

Sol·licitant: Antonio Muñoz, SL.

Expedient: BCND-00072/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de març de 2007 (RN-00013/2007).

Sol·licitant: Antonio Muñoz, SL.

Expedient: BCND-00071/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de març de 2007 (RN-00012/2007).

Sol·licitant: Aparicio Cordon, Lorenzo.

Expedient: BCNA-03528/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de setembre de 2007(RN-05484/2007).

Sol·licitant: Aragon Bonet, Jose Maria.

Expedient: BCNA-07869/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 16 de febrer de 2007 (RN-08617/2006).

Sol·licitant: Arana Rodriguez, Jaime Carlos.

Expedient: BCNB-00286/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de juny de 2007 (RN-02390/2007).

Sol·licitant: Arancibia Arostica, Carlos Sergio.

Expedient: BCNA-10463/06

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de febrer de 2007 (RN-09832/2006).

Sol·licitant: Araujo Vazquez, Luisa.

Expedient: BCNH-00681/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 25 de juliol de 2007 (RN-04250/2007).

Sol·licitant: Arauz Aguilera, Josue.

Expedient: GRAV-01815/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 10 de juliol de 2007 (RN-03292/2007).

Sol·licitant: Arbelaez Rosero, Diego.

Expedient: GRAV-01614/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 de juliol de 2007 (RN-04677/2007).

Sol·licitant: Arce Gomez, M.Angeles.

Expedient: BCNA-11803/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 16 de març de 2007 (RN-09996/2006).

Sol·licitant: Archs Pretel, Arturo.

Expedient: BCNA-00207/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de març de 2007 (RN-00108/2007).

Sol·licitant: Arenas Bautista, Alicia.

Expedient: BCNA-05248/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 17 d'octubre de 2007 (RN-07430/2007).

Sol·licitant: Arias Agreda, Lucas P.

Expedient: STFE-00961/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 18 de maig de 2007 (RN-01023/2007).

Sol·licitant: Arias De Reina Torreano, Marta.

Expedient: BCNA-02717/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de juny de 2007 (RN-02467/2007).

Sol·licitant: Arias Marquez, Judith.

Expedient: BCNA-00563/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 de maig de 2007 (RN-00592/2007).

Sol·licitant: Ariza Moreno , Nicolas .

Expedient: BCNA-03707/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de setembre de 2007 (RN-05516/2007).

Sol·licitant: Armas Figueredo , Leonardo .

Expedient: BCNA-03909/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de setembre de 2007 (RN-05278/2007).

Sol·licitant: Arriero Antolín, Manuel.

Expedient: VICC-01075/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 3 d'octubre de 2007 (RN-06879/2007).

Sol·licitant: Arroyo Expósito, Juan Fco.

Expedient: VICC-00536/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 15 de maig de 2007 (RN-13832/2006).

Sol·licitant: Ashfaq Baig, Mirza.

Expedient: BCNA-11134/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 18 d'abril de 2007 (RN-12622/2006).

Sol·licitant: Asociación De Teatro K.

Expedient: STFE-03164/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 30 de novembre de 2007 (RN-10269/2007).

Sol·licitant: Astet Capcha, Santiago.

Expedient: BCNA-01760/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 18 d'octubre de 2006 (RN-01179/2006).

Sol·licitant: Asto Valdez, Silvina.

Expedient: BCNA-08312/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de gener de 2007 (RN-06280/2006).

Sol·licitant: Astudillo Astudillo, Edison P.

Expedient: BCNA-02739/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de juny de 2007 (RN-02473/2007).

Sol·licitant: Astudillo Quinatoa, Luis Alfredo.

Expedient: BCNA-04864/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 6 de novembre de 2007 (RN-08429/2007).

Sol·licitant: Astudillo Segarra, Edie Josue.

Expedient: BCNA-02741/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de juny de 2007 (RN-02475/2007).

Sol·licitant: Astudillo Segarra, Eduardo A.

Expedient: BCNA-02740/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de juny de 2007 (RN-02474/2007).

Sol·licitant: Atencia Pérez, Raul.

Expedient: BCNA-00859/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 4 de maig de 2007 (RN-00318/2007).

Sol·licitant: Avila Mulero, Cristobal.

Expedient: BCNE-00584/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de setembre de 2007 (RN-05840/2007).

Sol·licitant: Avila Santamaria, Jose.

Expedient: BCNE-00229/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 29 de maig de 2007 (RN-01560/2007).

Sol·licitant: Aviles Malvido, Concepción.

Expedient: BCNA-02934/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 6 de juliol de 2007 (RN-03140/2007).

Sol·licitant: Aviles Malvido, Concepción.

Expedient: BCNA-02935/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 6 de juliol de 2007 (RN-03141/2007).

Sol·licitant: Ayala Cruz, Luis Enrique.

Expedient: BCNA-00860/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 4 de maig de 2007 (RN-00319/2007).

Sol·licitant: Ayala Cruz, Luis Enrique.

Expedient: BCNA-00861/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 4 de maig de 2007 (RN-00320/2007).

Sol·licitant: Ayala Rabasco, Juan.

Expedient: BCNA-10050/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 30 de gener de 2007 (RN-07087/2006).

Sol·licitant: Ayan López, Dolores.

Expedient: BCNA-01659/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de maig de 2007 (RN-01378/2007).

Sol·licitant: Ayuso Guil, Alfonso.

Expedient: BCNA-11858/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 16 de març de 2007 (RN-10013/2006).

Sol·licitant: Azabal Sánchez, Claudio Esteban.

Expedient: BCNA-01145/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 18 de maig de 2007 (RN-01132/2007).

Sol·licitant: Azar, M Beatriz.

Expedient: BCNA-02101/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 29 de maig de 2007 (RN-01684/2007).

Sol·licitant: Azon Mercadal, Eva Elisabet.

Expedient: STFE-01797/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de data 27 de juliol de 2007 (RN-04740/2007).

Sol·licitant: Bachrifa, Latifa.

Expedient: BCNA-09572/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 31 de gener de 2007 (RN-07451/2006).

Sol·licitant: Baeza Riaño, Dolores.

Expedient: BCNH-00529/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 12 de setembre de 2007 (RN-04899/2007).

Sol·licitant: Bafalluy Subirà, Victor.

Expedient: BCNE-00394/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 6 de juliol de 2007 (RN-03170/2007).

Sol·licitant: Bagueste Lloro, Javier.

Expedient: BCNA-00543/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 de maig de 2007 (RN-00588/2007).

Sol·licitant: Balboa Rodríguez, Nieves.

Expedient: BCNC-01076/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 de novembre de 2007 (RN-08733/2007).

Sol·licitant: Balcells mora , Nuria.

Expedient: BCNA-03804/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 de juliol de 2007(RN-04711/2007).

Sol·licitant: Balde Najenala, Almadou.

Expedient: GRAV-00209/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 de maig de 2007 (RN-00536/2007).

Sol·licitant: Ballester Cañardo, Miguel Angel.

Expedient: BCNA-04353/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de setembre de 2007 (RN-05802/2007).

Sol·licitant: Banavides Molina , Ernesto .

Expedient: BCNA-03727/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 12 de setembre de 2007 (RN-04890/2007).

Sol·licitant: Bandello Barreda, Agustín.

Expedient: STFE-03944/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 30 de novembre de 2008 (RN-10327/2007).

Sol·licitant: Baños Boada, Ramon.

Expedient: BCNH-01510/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de desembre de 2007 (RN-10658/2007).

Sol·licitant: Baños García, Francisco.

Expedient: SABA-05198/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 d'abril de 2007 (RN-13427/2006).

Sol·licitant: Barba Artuñedo, Mónica.

Expedient: BCNH-00272/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 8 de juny de 2007 (RN-01985/2007).

Sol·licitant: Barbachano Diaz, Enrique.

Expedient: BCNA-04788/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 6 de novembre de 2007 (RN-08428/2007).

Sol·licitant: Barbera Chavarria, Francisco.

Expedient: BCNE-00159/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de maig de 2007 (RN-01241/2007).

Sol·licitant: Baro Ferrer, Margarida.

Expedient: BCNA-01182/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 4 de maig de 2007 (RN-00323/2007).

Sol·licitant: Baron Leixa, Jorge.

Expedient: BCNF-00534/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 18 de desembre de 2007 (RN-11090/2007).

Sol·licitant: Barragan Escofet, Maria.

Expedient: BCNA-09111/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de gener de 2007 (RN-06338/2006).

Sol·licitant: Barragan Madrid , Juan Patricio .

Expedient: BCNA-03908/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de setembre de 2007 (RN-05696/2007).

Sol·licitant: Barrera Prada, Aleix.

Expedient: BCNA-12285/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de març de 2007 (RN-10998/2006).

Sol·licitant: Barrera Segarra, Angeles.

Expedient: BCNC-00046/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 de maig de 2007 (RN-00635/2007).

Sol·licitant: Barrios Alcantarilla, Lorenzo.

Expedient: BCNA-01070/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 15 de maig de 2007 (RN-00934/2007).

Sol·licitant: Bartoli Fernández, Jordi.

Expedient: BCND-00076/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 29 de maig de 2007 (RN-01707/2007).

Sol·licitant: Bas Roche, Tatiana.

Expedient: VICC-01631/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 13 de novembre de 2007 (RN-08971/2007).

Sol·licitant: Bathilde Gañez, Lorena.

Expedient: BCNA-05557/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 3 d'octubre de 2007 (RN-06754/2007)

Sol·licitant: Bautista Puertas, Gregorio.

Expedient: GRAV-02721/05.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 de juliol de 2007 (RN-27560/2005).

Sol·licitant: Bayona Aznar, Fernando.

Expedient: SABA-04690/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 d'abril de 2007 (RN-13422/2006).

Sol·licitant: Bazan Ore, Jimmy M.

Expedient: BCNA-11550/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 16 de març de 2007 (RN-09971/2006).

Sol·licitant: Bazan Salinas , Carlos Nilio.

Expedient: BCNA-03515/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 13 de setembre de 2007 (RN-05212/2007).

Sol·licitant: Beauty, Isaac.

Expedient: VICC-01293/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 20 de juliol de 2007 (RN-14130/2006).

Sol·licitant: Bel Alvarez, Jaime.

Expedient: BCND-00315/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 d'octubre de 2007 (RN-07354/2007).

Sol·licitant: Bel Hijjou, Abdennour.

Expedient: BCNB-00321/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 29 de juny de 2007 (RN-02987/2007).

Sol·licitant: Belaid Sterzl, Julia Ana.

Expedient: BCNA-04779/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 3 d'octubre de 2007 (RN-06693/2007).

Sol·licitant: Belaoud, Rachid.

Expedient: BCNP-01914/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de desembre de 2008 (RN-10666/2007).

Sol·licitant: Bellido Sánchez, Inés.

Expedient: BCNH-00371/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 20 de juny de 2007 (RN-02651/2007).

Sol·licitant: Belov, Georgi.

Expedient: VICC-01184/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 31de gener de 2007 (RN-07591/2006).

Sol·licitant: Beltran Sanchez, Domingo.

Expedient: BCNP-00119/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 de juliol de 2007 (RN-04722/2007).

Sol·licitant: Bemn Chrayta, Karim.

Expedient: BCNA-12025/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 16 de març de 2007 (RN-10024/2006).

Sol·licitant: Ben Amar, Lahcen.

Expedient: BCNH-01373/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 20 de novembre de 2007 (RN-09221/2007).

Sol·licitant: Benavides Martinez, Ezequiel.

Expedient: BCNA-05568/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 3 d'octubre de 2007 (RN-06756/2007)

Sol·licitant: Benfequim, Mohamed.

Expedient: GRAV-00017/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 4 de maig de 2007 (RN-00377/2007).

Sol·licitant: Benitez González, Miguel.

Expedient: BCNC-01466/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 18 de desembre de 2007 (RN-11065/2007).

Sol·licitant: Benkacem, Mohamed.

Expedient: BCNA-12554/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de març de 2007 (RN-11695/2006).

Sol·licitant: Benmouhoub, El Mimoune.

Expedient: BCNA-11983/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 30 de març de 2007 (RN-11738/2006).

Sol·licitant: Bennouna, Ihab.

Expedient: BCNA-12331/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de març de 2007 (RN-11007/2006).

Sol·licitant: Berbel Lara , Mario .

Expedient: BCNA-03535/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 12 de setembre de 2007 (RN-04808/2007).

Sol·licitant: Berbel López, Pedro A.

Expedient: BCNA-10911/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 20 de febrer de 2007 (RN-08794/2006).

Sol·licitant: Berengue Caravaca, Rafael.

Expedient: BCNH-00777/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 26 de setembre de 2007 (RN-06018/2007).

Sol·licitant: Bergada Molina, Aurora.

Expedient: BCNA-04628/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de setembre de 2007 (RN-06587/2007).

Sol·licitant: Bermejo Ruiz, Miguel.

Expedient: STFE-00522/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 18 de maig de 2007 (RN-001182/2007).

Sol·licitant: Bernuy Meza, Noely Eveline.

Expedient: BCNA-03294/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de setembre de 2007 (RN-05444/2007).

Sol·licitant: Biagioni, Camillo.

Expedient: BCNA-04776-07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 3 d'octubre de 2007 (RN-06690/2007).

Sol·licitant: Bilbao Villa, Rupert.

Expedient: BCNA-01114/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 20 de juliol de 2007 (RN-04075/2007).

Sol·licitant: Bimboza Llamuca , Ricardo José

Expedient: BCNA-03406/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de setembre de 2007 (RN-05471/2007).

Sol·licitant: Blanco Marquez, Angeles.

Expedient: BCNH-01099/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 17 d'octubre de 2007 (RN-07468/2007).

Sol·licitant: Blanco Pascual, Carlos.

Expedient: BCNA-11492/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 18 d'abril de 2007 (RN-12812/2006).

Sol·licitant: Blanco Pascual, Carlos.

Expedient: BCNA-04018/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 3 d'octubre de 2007 (RN-06634/2007).

Sol·licitant: Blanque Lozano, Patricia.

Expedient: BCNH-01458/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 30 de novembre de 2007 (RN-10311/2007).

Sol·licitant: Blas Ruiz, Paulino.

Expedient: BCNA-12305/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de març de 2007 (RN-11001/2006).

Sol·licitant: Blas Ruiz, Paulino.

Expedient: BCNA-12306/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de març de 2007 (RN-11002/2006).

Sol·licitant: Blasco Lebrero, Pilar.

Expedient: GRAV-00898/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de maig de 2007 (RN-01244/2007).

Sol·licitant: Blasco Parera, Marc.

Expedient: BCNB-00365/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 25 de juliol de 2007 (RN-04242/2007).

Sol·licitant: Bofah, Nsomola.

Expedient: VICC-01087/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 25 de setembre de 2007 (RN-14237/2006).

Sol·licitant: Boleda Recasens, Miguel.

Expedient: BCNA-11263/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de febrer de 2007 (RN-09458/2006).

Sol·licitant: Boluda Vila, Miguel.

Expedient: BCNA-12824/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de març de 2007 (RN-10945/2006).

Sol·licitant: Bonachea Mor, Danillar.

Expedient: GRAV-03343/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de desembre de 2007 (RN-10729/2007).

Sol·licitant: Bonat Alfaro, Minerva.

Expedient: BCNA-10168/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 31 de gener de 2007 (RN-07496/2006).

Sol·licitant: Boo Furelos, Emilio.

Expedient: BCNG-00333/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de juliol de 2007 (RN-03718/2007).

Sol·licitant: Borastrero Villan, Abel.

Expedient: BCNA-03053/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de juliol de 2007 (RN-03472/07).

Sol·licitant: Borrel Cases, Montserrat.

Expedient: SABA-02382/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 13 de febrer de 2007 (RN-08191/2006).

Sol·licitant: Borremans, Pierre Joseph.

Expedient: STFE-03782/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 30 de novembre de 2007 (RN-10124/2007).

Sol·licitant: Bote Montalban, Lorenzo.

Expedient: BCNA-03311/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de juliol de 20007 (RN-03703/2007).

Sol·licitant: Bouarfaoui, Mohamed.

Expedient: VICC-01399/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 13 de febrer de 2007 (RN-08264/2006).

Sol·licitant: Bouleyam, Abderrahman.

Expedient: VICC-02094/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 4 de maig de 2007 (RN-13568/2007).

Sol·licitant: Bounaser, Abderrahim.

Expedient: BCNA-10538/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 31 de gener de 2007 (RN-07601/2006).

Sol·licitant: Bourage, Naima.

Expedient: BCNA-10647/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 20 de febrer de 2007 (RN-08889/2006).

Sol·licitant: Boushan, Ahmed.

Expedient: VICC-01749/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 25 de setembre de 2007 (RN-14252/2006).

Sol·licitant: Bravo Conza, Mayi Janeth.

Expedient: BCNA-03155/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 25 de juliol de 2007 (RN-04238/2007).

Sol·licitant: Brindang Ebasi, Gloria Pilar.

Expedient: BCNC-00389/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 21 de juny de 2007 (RN-02744/2007).

Sol·licitant: Briones Díaz, Vicente E.

Expedient: BCNA-10941/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 20 de febrer de 2007 (RN-08896/2006).

Sol·licitant: Briz, Melody.

Expedient: BCNA-08497/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de gener de 2007 (RN-06429/2006).

Sol·licitant: Bruguera Miralles, Sergi.

Expedient: STFE-03213/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de novembre de 2007 (RN-10137/2007).

Sol·licitant: Buare, Ousmane.

Expedient: GRAV-01817/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 de juliol de 2007 (RN-04730/2007).

Sol·licitant: Bucheli Poaquiza, Jorge Luis.

Expedient: BCNA-10745/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 20 de febrer de 2007 (RN-08776/2006).

Sol·licitant: Buenestado Mateos, Verónica.

Expedient: STFE-02581/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 22 d'octubre de 2007 (RN-07742/2007).

Sol·licitant: Bueno Fernández, Maria Pilar.

Expedient: BCNA-12654/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de març de 2007 (RN-11097/2006).

Sol·licitant: Bueno Garrido, Laureano.

Expedient: BCNA-10632/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de juliol de 2007 (RN-14109/2006).

Sol·licitant: Bueno Torres, Eric.

Expedient: BCNA-05480/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 6 de novembre de 2007 (RN-08517/2007)

Sol·licitant: Buhigas Villar, Marciala.

Expedient: BCNA-00535/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de març de 2007 (RN-00111/2007).

Sol·licitant: Bullido Rayo, Monica.

Expedient: BCNC-00813/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de desembre de 2007 (RN-10339/2007).

Sol·licitant: Butt, Razwan.

Expedient: BCNA-05484/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de novembre de 2007 (RN-09030/2007)

Sol·licitant: Caballero Montero, Carlos.

Expedient: BCNB-00557/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de setembre de 2007 (RN-05835/2007).

Sol·licitant: Cabello Berlanga, Manuel.

Expedient: BCNC-00449/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 13 de setembre de 2007 (RN-05226/2007).

Sol·licitant: Cabello Berlanga, Manuel.

Expedient: BCNC-00450/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 12 de setembre de 2007 (RN-04833/2007).

Sol·licitant: Cabello Milanés, Ramón.

Expedient: STFE-01567/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de data 12 de setembre de 2007 (RN-04842/2007).

Sol·licitant: Cabrera Arango, Luis Amable.

Expedient: BCNA-04224/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de setembre de 2007 (RN-05768/2007).

Sol·licitant: Cabrera Rodriguez, Ana.

Expedient: STFE-00386/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 24 d'abril de 2007 (RN-00258/2007).

Sol·licitant: Cabrera Romero, Marcos.

Expedient: BCNE-00260/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 de juny de 2007 (RN-02899/2007).

Sol·licitant: Caicedo Daza, Carmenza.

Expedient: GRAV-00814/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 18 de maig de 2007 (RN-01053/2007).

Sol·licitant: Caicedo Doñate, Mariana Susana.

Expedient: BCNA-12354/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de març de 2007 (RN-11011/2006).

Sol·licitant: Cajos Ushca, Edison R.

Expedient: BCNA-05836/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de novembre de 2007 (RN-09452/2007).

Sol·licitant: Calabia Morata, Juan Antonio.

Expedient: BCNH-01130/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 17 d'octubre de 2007 (RN-07470/2007).

Sol·licitant: Calabria Díaz Crespo, Tomás.

Expedient: BCNF-00335/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 30 de novembre de 2007 (RN-10147/2007).

Sol·licitant: Calafell López, Enric.

Expedient: BCNA-00056/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 29 de març de 2007 (RN-00081/2007).

Sol·licitant: Calduch Gilabert, Mª Cinta.

Expedient: GRAV-03538/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 20 de novembre de 2007 (RN-09265/2007).

Sol·licitant: Callemeyn, Paul Pierre G.

Expedient: BCNA-02946/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de juliol de 2007 (RN-03452/07).

Sol·licitant: Calvo Benaiges, Maria Jose.

Expedient: BCNP-02767/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 16 de gener de 2008 (RN-12407/2007).

Sol·licitant: Calvo Martin, Jose Rafael.

Expedient: BCNA-01797/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 29 de maig de 2007 (RN-01662/2007).

Sol·licitant: Camara Gil, Juan.

Expedient: VICC-02217/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 18 d'abril de 2007 (RN-12922/2006).

Sol·licitant: Camarero Gutierrez, Félix.

Expedient: BCNA-02814/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de juny de 2007 (RN-02486/2007).

Sol·licitant: Campillo Alba, Maria Luz.

Expedient: BCNC-00223/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 8 de juny de 2007 (RN-01952/2007).

Sol·licitant: Cañal Calvete, Florinda.

Expedient: BCNA-03264/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de setembre de 2007 (RN-05435/2007).

Sol·licitant: Canal Rabat, Núria.

Expedient: BCNA-06294/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de gener de 2008 (RN-11863/2007).

Sol·licitant: Canari Vila, Jordi.

Expedient: VICC-01557/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 29 de juny de 2007 (RN-14035/2006).

Sol·licitant: Cañizares Tavira, Miguel.

Expedient: BCNP-03257/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 22 de gener de 2008 (RN-12452/2007).

Sol·licitant: Cano Herrero, Antonio.

Expedient: BCNA-00130/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 30 de març de 2007 (RN-00132/2007).

Sol·licitant: Cánovas Fernández, Raul.

Expedient: STFE-02372/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de setembre de 2007 (RN-05593/2007).

Sol·licitant: Cantos Rentas, Miguel.

Expedient: BCNA-07138/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 30 de març de 2007 RN-011804/2006).

Sol·licitant: Caparros Sese, Rosa Maria.

Expedient: BCNA-05577/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 3 d'octubre de 2007 (RN-06758/2007).

Sol·licitant: Capdevila Blancafort, Cristina.

Expedient: VICC-00923/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 3 d'octubre de 2007 (RN-06876/2007).

Sol·licitant: Capdevila Sosa, Juan Pablo.

Expedient: BCNE-00743/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de desembre de 2007 (RN-10404/2007).

Sol·licitant: Capdevila Sosa, Juan Pablo.

Expedient: BCNE-00742/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de desembre de 2007 (RN-10403/2007).

Sol·licitant: Carbajales Beneito , Fhrans Alex.

Expedient: BCNA-03616/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 12 de setembre de 2007 (RN-04887/2007).

Sol·licitant: Carbo Balasch, Xavier.

Expedient: BCNB-00416/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 20 de juny de 2007 (RN-02641/2007).

Sol·licitant: Carbonaro, Monica B.

Expedient: BCNA-11066/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 20 de febrer de 2007 (RN-0881/2006).

Sol·licitant: Carbonell Amaya, Felipe.

Expedient: BCNA-11457/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de febrer de 2007 (RN-09468/2006).

Sol·licitant: Cardona Casals, Eugenia.

Expedient: BCNA-01771/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 25 de juliol de 2007 (RN-04157/2007).

Sol·licitant: Cardosa Cabanillas, Florencio.

Expedient: BCNH-00566/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de juliol de 2007 (RN-03533/2007).

Sol·licitant: Carmigniani Sánchez, Glenda A.

Expedient: BCNA-00199/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de març de 2007 (RN-00104/2007).

Sol·licitant: Carmona Villaverde, Rafael.

Expedient: BCND-00213/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 6 de juliol de 2007 (RN-03164/2007).

Sol·licitant: Carolina, Cozma Alina.

Expedient: VICC-00197/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de maig de 2007 (RN-01359/2007).

Sol·licitant: Carranza Ruiz, Ana Maria.

Expedient: BCNA-09833/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 21 de març de 2007 (RN-10452/2006).

Sol·licitant: Carrascal Perez, Juan Manuel.

Expedient: BCNA-04583/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de setembre de 2007 (RN-06573/2007).

Sol·licitant: Carrasco Molina, Andrés.

Expedient: BCNA-12038/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 21 de març de 2007(RN-10488/2006).

Sol·licitant: Carrasco Osorio, Antonio.

Expedient: BCND-00416/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 de novembre de 2007 (RN-08866/2007).

Sol·licitant: Carreño Ramos, Raúl.

Expedient: BCNG-00669/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de desembre de 2007 (RN-10411/2007).

Sol·licitant: Carretero Carbajo, Manuel R.

Expedient: BCNB-00090/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 15 de maig de 2007 (RN-00947/2007).

Sol·licitant: Carrillo Baron, David.

Expedient: BCNA-07719/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 16 de febrer de 2006 (RN-08665/2006).

Sol·licitant: Casado Garcia, M. Isabel.

Expedient: BCNA-11306/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de febrer de 2007 (RN-09467/2006).

Sol·licitant: Casals Beltran. Neus.

Expedient: BCNA-09496/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 07 de febrer de 2007 (RN-07831/2006).

Sol·licitant: Casanellas Paredes, Jorge.

Expedient: BCNA-12197/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 26 de març de 2007 (RN-09930/2006).

Sol·licitant: Casanys Domínguez, Olga.

Expedient: STFE-01129/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 8 de juny de 2007 (RN-01129/2007).

Sol·licitant: Casas Sanchis, Dolors.

Expedient: BCNA-05046/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 22 de novembre de 2006 (RN-03249/2006).

Sol·licitant: Castañeda Sempertiguez, Rosa Agueda.

Expedient: BCNH-01357/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 d'octubre de 2007 (RN-07787/2007).

Sol·licitant: Castellon Gabarre, Antonio.

Expedient: BCNA-11731/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 21 de març de 2007 (RN-10480/2006).

Sol·licitant: Castells Bardaji, Teresa G.

Expedient: BCNH-00649/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de juliol de 2007 (RN-03552/2007).

Sol·licitant: Castells Cerdan, Jorge.

Expedient: BCNC-00293/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de juny de 2007 (RN-02244/2007).

Sol·licitant: Castillejo Areñas, Antonio.

Expedient: STFE-03817/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de desembre de 2007 (RN-10676/2007).

Sol·licitant: Castillejo Sanchez, Juan Teodomiro.

Expedient: STFE-01444/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de juny de 2007 (RN-02369/2007).

Sol·licitant: Castillejo Sánchez, Juan Teodomiro.

Expedient: STFE-01443/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de juny de 2007 (RN-02368/2007).

Sol·licitant: Castillo Cerna, Jamer Guillen.

Expedient: BCNA-02905/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de juliol de 2007 (RN-03443/2007).

Sol·licitant: Castillo Olivares, Enriqueta.

Expedient: BCNA-12028/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 18 d'abril de 2007 (RN-12818/2006).

Sol·licitant: Castillo Pujol, Jhonnairis E.

Expedient: BCNA-08939/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 24 de gener de 2007 (RN-06731/2006).

Sol·licitant: Castillo Rilova, Marc.

Expedient: BCNA-12633/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de març de 2007 (RN-11023/2006).

Sol·licitant: Castillo Rilova, Marc.

Expedient: BCNA-12634/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de març de 2007 (RN-11024/2006).

Sol·licitant: Castro Carabajo, Cecilia.

Expedient: BCNA-01480/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 13 de febrer de 2007 (RN-08092/2006).

Sol·licitant: Castro Jimenez, Rafael.

Expedient: BCNB-00053/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 09 de maig de 2007 (RN-00630/2007).

Sol·licitant: Catalán Dominguez, Javier.

Expedient: BCNC-00398/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de juny de 2007 (RN-02509/2007).

Sol·licitant: Cavalcante Da Silva, Dnubia.

Expedient: BCNA-00354/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 15 de maig de 2007 (RN-00885/2007).

Sol·licitant: Cebrian Peñarrubia, Ana Belen.

Expedient: BCNA-00345/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 20 de juliol de 2007 (RN-04093/2007).

Sol·licitant: Cepas Segura, Manuel.

Expedient: BCNC-01029/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 17 d'octubre de 2007 (RN-07392/2007).

Sol·licitant: Cepeda Cuevas, Manuel.

Expedient: BCNH-01070/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 17 d'octubre de 2007 (RN-07460/2007).

Sol·licitant: Cereijo Segura, Xavier.

Expedient: BCNA-05053/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 22 de novembre de 2006 (RN-03250/2006).

Sol·licitant: Cerezo Castillo, Francisco.

Expedient: STFE-00878/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 29 de maig 2007 (RN-01571/2007).

Sol·licitant: Cerna De Valladolid, Soledad.

Expedient: BCNA-02332/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 25 de setembre de 2007 (RN-06090/2007).

Sol·licitant: Cerrió Ribó, Marta.

Expedient: BCND-00212/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 6 de juliol de 2007 (RN-03163/2007).

Sol·licitant: Cervera Aguilar, Alvaro.

Expedient: BCNA-03983/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de setembre de 2007 (RN-05395/2007).

Sol·licitant: Cesar Malgioglio, Adrian.

Expedient: BCNA-02368/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 de juliol de 2007 (RN-04695/2007).

Sol·licitant: Cespedes Mulero, José.

Expedient: BCNA-12032/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 16 de març de 2007 (RN-10025/2006).

Sol·licitant: Cespedes Peguero, Aurora Estela.

Expedient: BCNE-00642/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de setembre de 2007 (RN-06599/2007).

Sol·licitant: Chaayri, Mohamed.

Expedient: BCNA-11592/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 16 de març de 2007 (RN-09972/2006).

Sol·licitant: Chachuan, Mbarek.

Expedient: BCNH-01182/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 17 d'octubre de 2007 (RN-07479/2007).

Sol·licitant: Chahrour, Ahmad.

Expedient: BCNA-10762/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 20 de febrer de 2007 (RN-08778/2006).

Sol·licitant: Chaker, Bahija.

Expedient: STFE-02068/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de data 3 d'octubre de 2007 (RN-06817/2007).

Sol·licitant: Chakhte, Mohamed.

Expedient: BCNA-02819/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de juny de 2007 (RN-02487/2007).

Sol·licitant: Chasi Alban, Marco Guillermo.

Expedient: BCNH-01310/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 20 de novembre de 2007 (RN-09218/2007).

Sol·licitant: Chijioke Oti, Chukwudi.

Expedient: VICC-02404/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 18 de maig de 2007 (RN-13835/2006).

Sol·licitant: Chiofi Diaz, José Luis.

Expedient: BCNA-00051/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de març de 2007 (RN-00078/2007).

Sol·licitant: Chokder, Selim.

Expedient: BCNA-01805/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 20 de juny de 2007 (RN-02675/2007).

Sol·licitant: Chourio Neuman, Mª Jose.

Expedient: GRAV-02930/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 29 d'octubre de 2007 (RN-08153/2007).

Sol·licitant: Cisneros Moran, Raul.

Expedient: BCNA-01531/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 29 de maig de 2007 (RN-01631/2007).

Sol·licitant: Claramunt de la Iglesia, Carlos Mario.

Expedient: BCNA-01686/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de juny de 2007 (RN-02298/2007).

Sol·licitant: Clares Sanchez, Mariano.

Expedient: BCNA-06670/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 de desembre de 2007 (RN-11707/2007).

Sol·licitant: Clavería Jiménez, Adoración.

Expedient: BCNA-11730/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 21 de març de 2007 (RN-10479/2006).

Sol·licitant: Coca Mejia , Carmen Liliana .

Expedient: BCNA-03380/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de setembre de 2007 (RN-05462/2007).

Sol·licitant: Cocera Gomez, Fernando.

Expedient: BCNA-01323/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de juny de 2007 (RN-02105/2007).

Sol·licitant: Codina Musach, Lluis.

Expedient: VICC-02450/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 04 de maig de 2007 (RN-13742/2006).

Sol·licitant: Coliman Vilugron, Claudi.

Expedient: BCNA-05350/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 d'octubre de 2007 (RN-07750/2007).

Sol·licitant: Colinas Alvarez, Montserrat.

Expedient: BCNA-12122/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 30 d'abril de 2007 (RN-13492/2006).

Sol·licitant: Collados Alarcón, José Antonio.

Expedient: GRAV-03104/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de novembre de 2007 (RN-09746/2007).

Sol·licitant: Collantes González, Hector Aldo.

Expedient: BCNA-04571/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de setembre de 2007 (RN-06569/2007).

Sol·licitant: Colston Mejia, Daisy Maria .

Expedient: BCNA-03676/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 13 de setembre de 2007 (RN-05221/2007).

Sol·licitant: Constanda, Daniela.

Expedient: VICC-02249/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 18 d'abril de 2007 (RN-12924/2006).

Sol·licitant: Constantin, Zinca.

Expedient: VICC-02236/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 d'abril de 2007 (RN-12946/2006).

Sol·licitant: Consumibles Magazine, SL.

Expedient: BCND-00055/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 30 de març de 2007 (RN-00196/2007).

Sol·licitant: Cooke , Ma Victoria .

Expedient: BCNA-03439/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de setembre de 2007 (RN-05682/2007).

Sol·licitant: Copellino, Sabrina.

Expedient: BCNP-00790/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 3 d'octubre de 2007 (RN-06800/2007).

Sol·licitant: Coque Rodríguez, Becker O.

Expedient: VICC-00912/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 17 d'octubre de 2007 (RN-07578/2007)

Sol·licitant: Corbalán Guiu, Alfonso.

Expedient: SABA-02989/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 31 de gener de 2007 (RN-07717/2006).

Sol·licitant: Corbi Puigdollers, Montserrat.

Expedient: STFE-00683/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 18 de maig de 2007 (RN-01183/2007).

Sol·licitant: Corchero Cabello, Pedro.

Expedient: BCNH-00909/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 25 de juliol de 2007 (RN-04216/2007).

Sol·licitant: Corchuelo Cid, Laura.

Expedient: VICC-01180/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 17 d'octubre de 2007 (RN-07584/2007).

Sol·licitant: Cordero Hidalgo, Fernando.

Expedient: BCNA-05035/06.

Acte administratiu que es notifica: Resoució de 28 de novembre de 2006 (RN03521/2006).

Sol·licitant: Cornejo Sanchez, Juan Carlos.

Expedient: BCNA-07238/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 16 de gener de 2008 (RN-12374/2007).

Sol·licitant: Corral Lasierra, Luis Eduardo.

Expedient: BCNA-08215/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de gener de 2007 (RN-06269/2006).

Sol·licitant: Cortado Olivella, Francisca.

Expedient: BCNA-02941/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 25 de juliol de 2007 (RN-04273/07).

Sol·licitant: Cortes Cortes, Candido.

Expedient: BCNA-09802/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 21 de febrer de 2007 (RN-08958/2006).

Sol·licitant: Cortés Gómez, Luis.

Expedient: STFE-01213/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 de juny de 2007 (RN-02914/2007).

Sol·licitant: Cortés Gómez, Trinidad.

Expedient: SABA-02703/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 13 de febrer de 2007 (RN-08196/2007).

Sol·licitant: Cortes Maya, Fernando.

Expedient: BCNA-01986/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 29 de maig de 2007 (RN-01679/2007).

Sol·licitant: Costa Pujol, Luis.

Expedient: BCNA-05340/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 d'octubre de 2007 (RN-07764/2007).

Sol·licitant: Costal Cerro, Silvia.

Expedient: BCNC-01373/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 18 de desembre de 2007 (RN-11060/2007).

Sol·licitant: Costal Cerro, Silvia.

Expedient: BCNC-01342/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 18 de desembre de 2007 (RN-11059/2007).

Sol·licitant: Costas Moreno, Fernando A.

Expedient: BCNA-10731/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 20 de febrer de 2007 (RN-08773/2006).

Sol·licitant: Cots Fabregat, Miquel.

Expedient: VICC-00448/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de maig de 2007 (RN-01365/2007).

Sol·licitant: Cowan, Derek.

Expedient: BCNA-04700/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 3 d'octubre de 2007 (RN-06672/2007).

Sol·licitant: Criado Laguna, Maria Josefa.

Expedient: BCNA-03051/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de setembre de 2007 (RN-05876/07).

Sol·licitant: Criado San Juan, Fernando.

Expedient: BCNA-09270/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 26 de febrer de 2007 (RN-09094/2006).

Sol·licitant: Cruz Amaya, Francisca.

Expedient: BCNE-00086/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 15 de maig de 2007 (RN-00754/2007).

Sol·licitant: Cubillas Montoya, M. Carmen.

Expedient: BCNA-03725/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 30 de març de 2007 (RN-11983/2006).

Sol·licitant: Cuellar Heguez, Juana.

Expedient: STFE-00998/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 30 de maig de 2007 (RN-01838/2007).

Sol·licitant: Cuellar López, Juan Manuel.

Expedient: GRAV-02581/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 24 d'octubre de 2007 (RN-08053/2007).

Sol·licitant: Cuenca de la Cruz, Monica.

Expedient: BCNA-09599/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 31 de gener de 2007 (RN-07455/2006).

Sol·licitant: Cuervo Santo, María José.

Expedient: BCNA-11526/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 16 de febrer de 2007 (RN-08628/2006).

Sol·licitant: Cuevas López, Micaela.

Expedient: BCNA-05034/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 22 d'octubre de 2007 (RN-07715/2007).

Sol·licitant: Culcay Cabrera, Angel.

Expedient: BCNA-06026/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de novembre de 2007 (RN-09783/2007).

Sol·licitant: Cumplido Dominguez, Daniel.

Expedient: BCNC-00917/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de novembre de 2007 (RN-07772/2007).

Sol·licitant: Cumplido Pachon, Rafael.

Expedient: BCNB-00279/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 29 de juny de 2007 (RN-03108/2007).

Sol·licitant: Cupsa, Ioan.

Expedient: VICC-01484/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 6 de novembre de 2007 (RN-08565/2007).

Sol·licitant: Dabba, Kabuna.

Expedient: BCNA-11311/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 20 de febrer de 2007 (RN-08900/2006).

Sol·licitant: Daef, Fouad.

Expedient: BCNB-00478/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de data 14 de setembre de 2007 (RN-05399/2007).

Sol·licitant: Dalouh Elkamouni, Hassan.

Expedient: SABA-00405/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 29 de setembre de 2006 (RN-00592/2006).

Sol·licitant: Danfa, Ibraima.

Expedient: BCNA-05487/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 de novembre de 2007 (RN-08705/2007)

Sol·licitant: Datsira Espi, Ramon.

Expedient: BCNA-10583/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 20 de febrer de 2007 (RN-08766/2006).

Sol·licitant: Davila Sanchez , Ricard . A .

Expedient: BCNA-03827/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 25 de setembre de 2007 (RN-06095/2007).

Sol·licitant: De Carvalho, Elizabeth.

Expedient: BCNH-00264/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 8 de juny de 2007 (RN-01984/2007).

Sol·licitant: De Grau Rey, Jaime.

Expedient: BCNA-06262/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 21 de desembre de 2007 (RN-11279/2007)

Sol·licitant: De la Cruz Adame, Juana.

Expedient: BCNA-00344/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 d'abril de 2007 (RN-13255/2006).

Sol·licitant: De La Cruz, Luis Enrique.

Expedient: BCNA-05047/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 25 de setembre de 2007 (RN-6135/2007).

Sol·licitant: De La Cruz,Blázquez, M. Guadalupe.

Expedient: BCNA-04840/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 3 d'octubre de 2007 (RN-06710/2007).

Sol·licitant: De La Llera Mesas, Juan Jose.

Expedient: BCNA-02509/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de juny de 2007 (RN-02430/2007).

Sol·licitant: De La Maza Arredondo Bravo, Ivette Nieves.

Expedient: BCNE-00189/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 29 de maig de 2007 (RN-01558/2007).

Sol·licitant: De La Rosa, Sónia.

Expedient: BCNG-00220/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 de juny de 2007 (RN-02844/2007).

Sol·licitant: De La Rosa, Sónia.

Expedient: BCNG-00219/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 de juny de 2007 (RN-02843/2007).

Sol·licitant: De la Torre Muñoz , Rosario .

Expedient: BCNA-03737/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 de juliol de 2007 (RN-04710/2007).

Sol·licitant: De la Torre Muñoz, Rosario.

Expedient: BCNA-03045/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de juliol de 2007 (RN-03470/07).

Sol·licitant: De Leon Ramirez, Dennis.

Expedient: BCNA-01832/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 29 de maig de 2007 (RN-01664/2007).

Sol·licitant: De Macedo, Francisca A.

Expedient: BCNA-11222/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de febrer de 2007 (RN-09449/2006).

Sol·licitant: De Somodevilla Fonteles, Rosa C.

Expedient: BCNA-11335/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 20 de febrer de 2007 (RN-08822/2006).

Sol·licitant: Deiros Gómez, Balbino.

Expedient: BCNA-00841/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 de maig de 2007 (RN-00624/2007).

Sol·licitant: Del Rio Gallego, Robustiano.

Expedient: BCNA-04030/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 12 de setembre de 2007 (RN-04891/2007).

Sol·licitant: Del Rio Perez, Manuel Salvador.

Expedient: BCNC-00967/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de novembre de 2007 (RN-09018/2007).

Sol·licitant: Delgado Lobatón, Eldier.

Expedient: BCNA-05049/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 25 de setembre de 2007 (RN-06136/2007).

Sol·licitant: Demianczuk Marquez, Graciela.

Expedient: BCNA-06676/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 de desembre de 2007 (RN-11711/2007).

Sol·licitant: Deraniyagala Jothiranthnagale, Anusha P.

Expedient: BCNC-00801/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 12 de setembrre de 2007 (RN-04940/2007).

Sol·licitant: Derevyanko, Serhiy.

Expedient: GRAV-04522/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 21 de desembre de 2007 (RN-11628/2007).

Sol·licitant: Diaz Alma, Daniel.

Expedient: BCNA-04120/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de setembre de 2007 (RN-05736/2007).

Sol·licitant: Diaz Alma, Daniel.

Expedient: BCNA-04121/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de setembre de 2007 (RN-05737/2007).

Sol·licitant: Diaz Astasio, Juan A.

Expedient: BCNA-02068/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 30 de maig de 2007 (RN-01779/2007).

Sol·licitant: Diaz Fernandez, Benito.

Expedient: BCNA-10258/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 16 de febrer de 2007 (RN-08622/2006).

Sol·licitant: Diaz López, Antonio.

Expedient: VICC-01203/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 d'octubre de 2007 (RN-07135/2007).

Sol·licitant: Diaz Martinez, Mercedes.

Expedient: BCNB-00435/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 25 de juliol de 2007 (RN-04163/2007).

Sol·licitant: Diaz Reches, Francisco G.

Expedient: BCNA-06624/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de gener de 2008 (RN-11907/2007).

Sol·licitant: Diaz Reyes, Raquel.

Expedient: BCNF-00334/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de desembre de 2007 (RN-10719/2007).

Sol·licitant: Diaz Rica, Rafael.

Expedient: SABA-03067/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 20 de febrer de 2007 (RN-08874/2006).

Sol·licitant: Diaz Romero, Antonio.

Expedient: BCNA-02797/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 de juny de 2007 (RN-02859/2007).

Sol·licitant: Diaz Rosa, Deisy Maria.

Expedient: BCNA-08138/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 24 de gener de 2007 (RN-06840/2006).

Sol·licitant: Diez Preciado, Manuela.

Expedient: BCNC-00373/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de juny de 2007 (RN-02507/2007).

Sol·licitant: Domenech Belmonte, Óscar.

Expedient: STFE-02322/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de setembre de 2007 (RN-05595/2007).

Sol·licitant: Domingo Jaimes, Remedios.

Expedient: BCNA-07649/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 22 de desembre de2006 (RN-05297/2006).

Sol·licitant: Domingo Nomen, Joaquin.

Expedient: BCNA-05810/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 de novembre de 2007 (RN-08823/2007).

Sol·licitant: Domínguez Malave, Carlos.

Expedient: BCNA-11575/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de febrer de 2007 (RN-09841/2006).

Sol·licitant: Dominguez Marjanedas, Montserrat.

Expedient: BCNA-02162/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 29 de maig de 2007 (RN-01689/2007).

Sol·licitant: Dorado Cabeza, Rudi.

Expedient: BCNB-00398/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 29 de juny de 2007 (RN-02989/2007).

Sol·licitant: Douini, Abdellah.

Expedient: BCNF-00393/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 de novembre de 2007 (RN-08900/2007).

Sol·licitant: Doya Giménez, Angel.

Expedient: VICC-01242/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 30 de gener de 2007 (RN-07173/2006).

Sol·licitant: Ducos, Corinne.

Expedient: BCNG-00184/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de juny de 2007 (RN-02529/2007).

Sol·licitant: Dukure, Pakary.

Expedient: GRAV-03222/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de desembre de 2007 (RN-10728/2007).

Sol·licitant: Dutra Gourgues, Rubén.

Expedient: BCNA-04667/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 3 d'octubre de 2007 (RN-06666/2007).

Sol·licitant: Echaurren Clara, Ernesto.

Expedient: BCNA-02055/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 de juliol de 2007 (RN-04658/2007).

Sol·licitant: Echenagusia Rañella, Maria Belen.

Expedient: BCNP-00045/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 de juny de 2007 (RN-02905/2007).

Sol·licitant: Echenagusia Rañella, Maria Belen.

Expedient: BCNA-02592/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de juny de 2007 (RN-02452/2007).

Sol·licitant: Echeverri Lloreda, Freddy A.

Expedient: BCNA-11817/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 16 de març de 2007 (RN-09999/2006).

Sol·licitant: Eddine Abbadi, Nour.

Expedient: VICC-01067/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 3 d'octubre de 2007 (RN-06906/2007).

Sol·licitant: Edu Asegue, Irma Irene.

Expedient: BCNA-00251/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 de maig de 2007 (RN-00557/2007).

Sol·licitant: Egea López, M. Patricia.

Expedient: BCNA-01746/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 6 de juliol de 2007 (RN-03131/2007).

Sol·licitant: El Arrouji, Azzdin.

Expedient: BCNA-00522/07.

Acte administratiu que es notifica: Resoluicó de 9 de maig de 2007 (RN-00584/2007).

Sol·licitant: El Bakali, Mohamed.

Expedient: BCNA-07331/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 8 de novembre de 2006 (RN-02565/2006).

Sol·licitant: El Bakhti, Abdelkarim.

Expedient: STFE-03939/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 18 de desembre de 2007 (RN-11123/2007).

Sol·licitant: El Ballaj, Abdelhak.

Expedient: BCNA-04193/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 4 d'octubre de 2007 (RN-06940/2007).

Sol·licitant: El Ballghiti, Abdelhakim.

Expedient: BCNA-05623/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 d'octubre de 2007 (RN-07767/2007).

Sol·licitant: El Debch, Abdellatif.

Expedient: BCNF-00110/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de juny de 2007 (RN-02521/2007).

Sol·licitant: El Gharari, Fatima.

Expedient: GRAV-03299/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de novembre de 2007 (RN-09878/2007).

Sol·licitant: El Gharras , Mohamed.

Expedient: BCNA-03970/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de setembre de 2007 (RN-05711/2007).

Sol·licitant: El Hamdouni, Rahma.

Expedient: VICC-00853/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 29 de juny de 2007 (RN-14034/2006)

Sol·licitant: El Harrak, Albellah.

Expedient: BCNA-11976/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 16 març de 2007 (RN-09949/2006).

Sol·licitant: El Idrissi, Mohamed.

Expedient: STFE-02135/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de data 14 de setembre de 2007 (RN-05588/2007).

Sol·licitant: El Jarrari, Mohamed.

Expedient: STFE-01514/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de data 20 de juny de 2007 (RN-02664/2007).

Sol·licitant: El Jarroudi, Zakaria.

Expedient: BCNA-03080/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de juliol de 2007 (RN-03478/2007).

Sol·licitant: El Kachari, Hosain.

Expedient: VICC-01682/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 20 de novembre de 2007 (RN-09399/2007).

Sol·licitant: El Kaoui, Hadda Be.

Expedient: BCNA-06271/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 21 de desembre de 2007 (RN-11280/2007).

Sol·licitant: El Khali, Abdelaziz.

Expedient: GRAV-01224/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 30 de maig de 2007 (RN-01854/2007).

Sol·licitant: El Kihal, Ahmed.

Expedient: GRAV-03298/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de novembre de 2007 (RN-09877/2007).

Sol·licitant: Elamrani , Sidi Khalid.

Expedient: BCNA-03389/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 25 de setembre de 2007 (RN-06091/2007).

Sol·licitant: Elyousfi, Hamid.

Expedient: BCNA-05748/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 de novembre de 2007 (RN-08810/2007).

Sol·licitant: Enamani, Adil.

Expedient: GRAV-01810/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 6 de juliol de 2007 (RN-03182/2007).

Sol·licitant: Encina Valseca, Mónica.

Expedient: BCNA-06080/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 30 de novembre de 2007 (RN-10285/2007).

Sol·licitant: Enjuanes Rodriguez, Maria Luisa.

Expedient: BCNP-00046/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 de juny de 2007 (RN-02906/2007).

Sol·licitant: Erazo Muñoz, Rosa Vilma.

Expedient: BCNH-00282/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 8 de juny de 2007 (RN-01988/2007).

Sol·licitant: Escalona González, Pedro.

Expedient: VICC-01069/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 6 de novembre de 2007 (RN-08408/2007).

Sol·licitant: Escarmena Vital, Juan.

Expedient: BCNA-03333/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 de juliol de 2007 (RN-04783/2007).

Sol·licitant: Escarrà Rodrigo, Mireia.

Expedient: VICC-01822/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 30 de març de 2007 (RN-11929/2006).

Sol·licitant: Escobar Banegas, Juan Miguel.

Expedient: BCNA-02762/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 de juny de 2007 (RN-02829/2007).

Sol·licitant: Escobar, M Cristina.

Expedient: BCNA-09223/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 16 de març de 2007 (RN-09955/2006).

Sol·licitant: Escorcia Orozco, Alvaro José.

Expedient: BCNA-11274/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de febrer de 2007 (RN-09461/2006).

Sol·licitant: Escosa, Matthew.

Expedient: SABA-04500/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 de febrer de 2007 (RN-09434/2006).

Sol·licitant: Escribano Bermudez, Maria Carmen.

Expedient: BCNB-00752/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de novembre de 2007 (RN-09792/2007).

Sol·licitant: Escribano Chimeno, Carlos R.

Expedient: BCNA-05616/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de novembre de 2007 (RN-09010/2007).

Sol·licitant: Escudero Zurita, Victòria.

Expedient: BCNA-00468/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 8 de juny de 2007 (RN-01925/2007).

Sol·licitant: Espejo Pinto, Jose.

Expedient: BCNA-01181/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 8 de juny de 2007 (RN-01950/2007).

Sol·licitant: Espinosa Ospina, Eliana B.

Expedient: STFE-02457/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de setembre de 2007 (RN-05609/2007).

Sol·licitant: Espinoza Gavilanez, Piedad.

Expedient: BCNH-01173/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 17 d'octubre de 2007 (RN-07477/2007).

Sol·licitant: Essaghie, Abderramhan.

Expedient: SABA-03246/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 26 de febrer de 2007 (RN-09160/2006).

Sol·licitant: Esteban Contreras, Gerardo.

Expedient: BCNA-02761/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 de juny de 2007 (RN-02895/2007).

Sol·licitant: Esteve Cortés, Julian José.

Expedient: BCNA-11928/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 8 de juny de 2007 (RN-13897/2006).

Sol·licitant: Estiarte Castells, Sergio.

Expedient: BCNE-00556/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 12 de setembre de 2007 (RN-04959/2007).

Sol·licitant: Estudillo Sanchez, Soledad.

Expedient: BCNH-01298/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 17 d'octubre de 2007 (RN-07493/2007).

Sol·licitant: Expósito González, Manuel.

Expedient: VICC-00235/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de maig de 2007 (RN-01360/2007).

Sol·licitant: Expósito Veleda, Juan Fr.

Expedient: BCNA-00497/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 de maig de 2007 (RN-00578/2007).

Sol·licitant: Extremera Robles, M. Purificación.

Expedient: BCNC-01056/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de novembre de 2007 (RN-09796/2007).

Sol·licitant: Extremera Trujillo, Francisco R.

Expedient: BCNA-00956/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 15 de maig de 2007 (RN-00786/2007).

Sol·licitant: Fábregas Marín, Gemma.

Expedient: BCNG-00261/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 de juny de 2007 (RN-03717/2007).

Sol·licitant: Fabregat Sole, Alba.

Expedient: BCNH-00836/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 25 de juliol de 2007 (RN-04198/2007).

Sol·licitant: Fakiri, Mohamed.

Expedient: VICC-00337/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de setembre de 2007 (RN-14220/2006).

Sol·licitant: Fanttini Contreras, Dorian.

Expedient: BCNA-04777/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 3 d'octubre de 2007 (RN-06691/2007).

Sol·licitant: Farfan Arteaga, Verónica P.

Expedient: BCNA-11139/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de març de 2007 (RN-11380/2006).

Sol·licitant: Farfan Arteaga, Verónica Paola.

Expedient: BCNH-00323/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 29 de juny de 2007 (RN-03091/2007).

Sol·licitant: Farina, Graciela Esther.

Expedient: BCNE-00830/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 20 de novembre de 2007 (RN-09212/2007).

Sol·licitant: Fariri, Mohamed.

Expedient: VICC-01140/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 13 de febrer de 2007 (RN-08317/2006).

Sol·licitant: Feijoo Garcia, Luisa.

Expedient: BCNA-09535/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 20 de febrer de 2007 (RN-08752/2006).

Sol·licitant: Felipe Padilla, J. Francisco.

Expedient: BCNA-04701/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 3 d'octubre de 2007 (RN-06673/2007).

Sol·licitant: Feo Gomez, M. Carmen.

Expedient: BCNB-00436/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 12 de setembre de 2007 (RN-04819/2007).

Sol·licitant: Fernand Miege, Anthony Jean.

Expedient: BCNA-12491/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de març de 2007 (RN-11090/2006).

Sol·licitant: Fernández Alvarez, M.Azucena.

Expedient: BCNA-05521/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 29 de novembre de 2006 (RN-03749/2006)

Sol·licitant: Fernandez Blanco, Damian.

Expedient: BCNA-08850/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de gener de 2007 (RN-06315/2006).

Sol·licitant: Fernandez Blanco, Damian.

Expedient: BCNA-08849/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de gener de 2007 (RN-06314/2006).

Sol·licitant: Fernández Camps, Jaume.

Expedient: VICC-00028/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de maig de 2007(RN-01356/2007).

Sol·licitant: Fernández Cervantes, Antonio.

Expedient: BCNA-00059/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 30 de març de 2007 (RN-00117/2007).

Sol·licitant: Fernández Fernández, Antonio.

Expedient: BCND-00150/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 de juny de 2007 (RN-02877/2007).

Sol·licitant: Fernández Giménez, Antonio.

Expedient: BCNH-00247/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 8 de juny de 2007 (RN-01980/2007).

Sol·licitant: Fernandez Gimenez, David.

Expedient: BCNA-01971/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 29 de maig de 2007 (RN-01677/2007).

Sol·licitant: Fernandez Gonzalez, Claudio.

Expedient: BCNA-08450/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 24 de gener de 2007(RN-06844/2006).

Sol·licitant: Fernandez Minchola, Elena.

Expedient: BCNH-00773/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de setembre de 2007 (RN-05988/2007).

Sol·licitant: Fernandez Muñoz, Jose Manuel.

Expedient: BCNE-00760/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 de novembre de 2007 (RN-08871/2007).

Sol·licitant: Fernandez Pozo, Juan Carlos.

Expedient: BCNA-12196/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de març de 2007 (RN-11648/2006).

Sol·licitant: Fernandez Rodriguez, David.

Expedient: BCNA-08867/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de gener de 2007 (RN-06318/2006).

Sol·licitant: Fernández Rodriguez, Fernando.

Expedient: BCNA-02286/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 21 de febrer de 2007 (RN-08944/2006).

Sol·licitant: Fernández Rollano, Deborah.

Expedient: BCNE-00519/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 d'abril de 2007 (RN-13366/2006).

Sol·licitant: Fernández Rollano, Deborah.

Expedient: BCNE-00518/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 d'abril de 2007 (RN-13365/2006).

Sol·licitant: Fernandez Sanchez , Lorenzo Rogelio.

Expedient: BCNA-03725/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de setembre de 2007 (RN-05521/2007).

Sol·licitant: Fernandez Santisteban, Rafael.

Expedient: BCNA-11663/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 21 de març de 2007 (RN-10478/2006).

Sol·licitant: Fernández Tijanero, Antonia.

Expedient: BCNC-00550/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de juliol de 2007 (RN-03504/2007).

Sol·licitant: Fernandez, Maria Teresa.

Expedient: BCNA-05407/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de novembre de 2007 (RN-09003/2007).

Sol·licitant: Fernanez Miranda, Francisco.

Expedient: BCNA-00984/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de maig de 2007 (RN-01394/2007).

Sol·licitant: Ferran Mari, Alberto.

Expedient: BCNB-00688/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 12 de novembre de 2007 (RN-08926/2007).

Sol·licitant: Ferre Reyes, Soraya.

Expedient: BCNA-11691/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 16 de març de 2007 (RN-09990/2006).

Sol·licitant: Ferrer Bailén, Bibiana.

Expedient: BCNA-00670/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de febrer 2007 (RN-09563/2006).

Sol·licitant: Ferrer Guillamon, Jorge.

Expedient: BCNE-00662/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de setembre de 2007 (RN-06603/2007).

Sol·licitant: Ferrer Jover, Sandra.

Expedient: BCNH-01306/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 17 d'cotubre de 2007 (RN-07494/2007).

Sol·licitant: Ferrer Miguel, Alfonso.

Expedient: BCNA-04444/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de setembre de 2007 (RN-06538/2007).

Sol·licitant: Ferrer Saldaña, Santiago C.

Expedient: BCNH-00772/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de setembre de 2007 (RN-05897/2007).

Sol·licitant: Ferrer Teodoro, Raul.

Expedient: BCNA-05337/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 de novembre de 2007 (RN-08800/2007).

Sol·licitant: Ferreras Herasme, Amical B.

Expedient: BCNA-02828/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de juny de 2007 (RN-02491/2007).

Sol·licitant: Ferreras, Lidys.

Expedient: BCNA-04425/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de setembre de 2007 (RN-06535/2007).

Sol·licitant: Ferriol Arroyo, Esther.

Expedient: BCNA-03687/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de setembre de 2007 (RN-05511/2007).

Sol·licitant: Finestres Guillén, Patricia.

Expedient: SABA-05272/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 13 d'abril de 2007 (RN-12472/2006).

Sol·licitant: Fiszbaum Pera, Luis Victor.

Expedient: BCNE-00831/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 20 de novembre de 2007 (RN-09213/2007).

Sol·licitant: Flores Peña, Sacramento.

Expedient: BCNP-01157/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 6 de novembre de 2007 (RN-08533 /2007).

Sol·licitant: Flores Ramirez, Nerio.

Expedient: BCNA-08681/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 22 de desembre de 2006 (RN-05291/2006).

Sol·licitant: Fofana, Sanfi.

Expedient: SABA-03551/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 20 de febrer de 2007 (RN-08910/2006).

Sol·licitant: Folch Castillo, Alberto.

Expedient: BCNA-05169/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 17 d'octubre de 2007 (RN-07417/2007).

Sol·licitant: Fonollosa Fernández, Ramón.

Expedient: BCNA-04936/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 22 d'octubre de 2007 (RN-07713/2007).

Sol·licitant: Fons Grau, Alexandre.

Expedient: BCNA-05045/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 25 de setembre de 2007 (RN-06134/2007).

Sol·licitant: Forcadell Lopez, Aldo.

Expedient: BCNA-02325/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 29 de maig de 2007 (RN-01704/2007).

Sol·licitant: Formoso Garzón, Elisardo.

Expedient: BCNA-00193/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de març de 2007 (RN-00102/2007).

Sol·licitant: Franca Dutra, Eugenio.

Expedient: STFE-03637/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 30 de novembre de 2007 (RN-10152/2007).

Sol·licitant: Franco Medrano, Gonzalo.

Expedient: BCNA-10539/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 31 de gener de 2007 (RN-07680/2006).

Sol·licitant: Franco Sala, Montserrat.

Expedient: BCNA-05400/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 29 d'octubre de 2007 (RN-08158/2007).

Sol·licitant: Fuentes Gómez, Francisco.

Expedient: BCNA-10715/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 16 de febrer de 2007 (RN-08682/2006).

Sol·licitant: Fuentes Tomas, Maria Teresa.

Expedient: BCNA-11366/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 30 de gener de 2007 (RN-07018/2006).

Sol·licitant: Fumado Gilabert, Carmen.

Expedient: BCNA-00444/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 de maig de 2007 (RN-00570/2007).

Sol·licitant: Gabarri Fernandez, Juana.

Expedient: BCNA-00895/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 15 de maig de 2007 (RN-00902/2007).

Sol·licitant: Galán molina, Bernabé.

Expedient: BCNP-00793/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 3 d'octubre de 2007 (RN-06803/2007).

Sol·licitant: Galan Selles, Julia.

Expedient: BCNA-02444/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de juny de 2007 (RN-02422/2007).

Sol·licitant: Gallardo Egea, M. Magdalena.

Expedient: BCNA-04597/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de setembre de 2007 (RN-06577/2007).

Sol·licitant: Gallego Cuello, Cristina.

Expedient: BCNA-11351/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 16 de febrer de 2007 (RN-08691/2006).

Sol·licitant: Gallegos Luisaga, Fanor E.

Expedient: STFE-00139/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 4 de maig de 2007 (RN-00139/2007).

Sol·licitant: Gálvez Blázquez, Alfonso Javier.

Expedient: BCNA-04939/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 25 de setembre de 2007 (RN- 06109/2007).

Sol·licitant: Gámez Martín, Rubén.

Expedient: BCNA-04438/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de setembre de 2007 (RN-06537/2007).

Sol·licitant: Gañan Silva , Oliver .

Expedient: BCNA-03751/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de setembre de 2007 (RN-05526/2007).

Sol·licitant: Gandía Sole, Maria Teresa.

Expedient: BCNA-05225/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 17 d'octubre de 2007 (RN-07426/2007).

Sol·licitant: Gandoy Lopez, Maria Rita.

Expedient: BCNH-01412/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de novembre de 2007 (RN-09104/2007).

Sol·licitant: Garafulla Bustos, Carmen.

Expedient: STFE-03818/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de desembre de 2007 (RN-10677/2007).

Sol·licitant: Garcés Eugenio, Xavier Celiano.

Expedient: BCNA-04090/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de setembre de 2007 (RN-05730/2007).

Sol·licitant: Garcia , Isabel Cristina .

Expedient: BCNA-03906/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de setembre de 2007 (RN-05695/2007).

Sol·licitant: García Ardite, Paloma.

Expedient: SABA-03549/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 26 de febrer de 2007 (RN-09165/2006).

Sol·licitant: Garcia Artal, Antonio.

Expedient: BCNH-00898/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 25 de juliol de 2007 (RN-04212/2007).

Sol·licitant: García Avilés, Maria Angeles.

Expedient: BCNC-01075/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 de novembre de 2007 (RN-08732/2007).

Sol·licitant: Garcia Bueno, José Antonio.

Expedient: BCNA-02909/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 de juliol de 2007 (RN-04663/2007).

Sol·licitant: García Campos, Vila De Lourd.

Expedient: BCNA-04476/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de setembre de 2007 (RN-06547/2007).

Sol·licitant: García Carrasco, María.

Expedient: BCNF-00077/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 21 de juny de 2007 (RN-02711/2007).

Sol·licitant: Garcia Castellano, Luis.

Expedient: BCNC-00952/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 d.octubre de 2007 (RN-07776/2007).

Sol·licitant: García Cisneros, Carmen.

Expedient: BCNA-04851/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de data 9 de novembre de 2007 (RN-08917/2007).

Sol·licitant: García Cuadrado, Esperanza.

Expedient: STFE-01422/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de juny de 2007 (RN-02551/2007).

Sol·licitant: García Cuadrado, Esperanza.

Expedient: STFE-02614/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 3 d'octubre de 2007 (RN-06819/2007).

Sol·licitant: García Gómez, Emiliano.

Expedient: GRAV-03768/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de desembre de 2007 (RN-10672/2007).

Sol·licitant: García González, Antonia.

Expedient: STFE-02458/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de setembre de 2007 (RN-05610/2007).

Sol·licitant: García Martin, Miguel.

Expedient: BCNA-05450/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de novembre de 2007 (RN-09092/2007)

Sol·licitant: García Martínez, José.

Expedient: BCNA-05139/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 17 d'octubre de 2007 (RN-07422/2007).

Sol·licitant: Garcia Nicolas, Maria Jose.

Expedient: BCNE-00741/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 20 de novembre de 2007 (RN-09255/2007).

Sol·licitant: García Ontalba, José Antonio.

Expedient: BCNA-09452/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 31 de gener de 2007 (RN-07437/2006).

Sol·licitant: García Palazon, José MiIguel.

Expedient: BCNA-08333/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 20 de febrer de 2007 (RN-08747/2006).

Sol·licitant: García Pons, Francisco.

Expedient: VICC-01207/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 d'octubre de 2007 (RN-07853/2007).

Sol·licitant: García Pons, Francisco.

Expedient: VICC-00030/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 de maig de 2007 (RN-00730/2007).

Sol·licitant: Garcia Reyes, Mireia.

Expedient: BCNC-00947/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 d.octubre de 2007 (RN-07774/2007).

Sol·licitant: Garcia Rodriguez, Denis.

Expedient: BCNA-09862/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 7 de febrer de 2007 (RN-07780/2006).

Sol·licitant: Garcia Roiz, Maria Rocio.

Expedient: BCNA-00963/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 15 de maig de 2007 (RN-00918/2007).

Sol·licitant: García Ruiz, Isidro.

Expedient: BCNA-08343/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de gener de 2007 (RN-06287/2006).

Sol·licitant: García Ruiz, Isidro.

Expedient: BCNA-08337/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de gener de 2007 (RN-06284/2006).

Sol·licitant: García Ruiz, Isidro.

Expedient: BCNA-08339/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de gener de 2007 (RN-06285/2006).

Sol·licitant: García Ruiz, Isidro.

Expedient: BCNA-08342/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de gener de 2007 (RN-06286/2006).

Sol·licitant: García Salmeron, Victor.

Expedient: BCNA-05445/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 3 d'octubre de 2007 (RN-06732/2007)

Sol·licitant: García Sanchez, Rosa Maria.

Expedient: BCNA-02098/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 31 de gener de 2007 (RN-07188/2006).

Sol·licitant: García Valiente, Mª Jesús.

Expedient: GRAV-03662/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de novembre de 2007 (RN-09749/2007).

Sol·licitant: Garcia Velazquez, Jesús.

Expedient: BCNE-00035/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 8 de juny de 2007 (RN-01955/2007).

Sol·licitant: Garcia, J. Alberto.

Expedient: BCNA-01259/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 18 de maig de 2007 (RN-01155/2007).

Sol·licitant: Garcias Vendrell, Joaquin.

Expedient: BCNA-05257/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 6 de novembre de 2007 (RN-08430/2007).

Sol·licitant: Garrochena Velasco, Guillermo.

Expedient: BCNA-01084/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 20 de juliol de 2007 (RN-01930/2007).

Sol·licitant: Gavidia Merino, Sandra Yvone.

Expedient: BCNA-05827/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 de novembre de 2007 (RN-08831/2007).

Sol·licitant: Gavidia Ostenero, Montserrat.

Expedient: BCNA-11841/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 16 de març de 2007 (RN-10005/2006).

Sol·licitant: Germanetto, Daniel.

Expedient: BCNA-04551/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 3 d'octubre de 2007 (RN-06652/2007).

Sol·licitant: Gesteira Olivera, Luis Alberto.

Expedient: BCNA-12192/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de març de 2007 (RN-11646/2006).

Sol·licitant: Gheorgue, Lidia Georgina.

Expedient: BCNB-00869/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 20 de novembre de 2007 (RN-09304/2007).

Sol·licitant: Gil Bardaji, Javier Martin.

Expedient: BCNA-02938/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 6 de juliol de 2007 (RN-03144/2007).

Sol·licitant: Gil Cabrera, Joaquin.

Expedient: BCNA-12027/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 18 d'abril de 2007 (RN-12817/2006).

Sol·licitant: Gil Esquirol, Carmen.

Expedient: BCNA-04638/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 31 de gener de 2007 (RN-07423/2006).

Sol·licitant: Gil Novati, David.

Expedient: BCNA-00840/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 de maig de 2007 (RN-00623/2007).

Sol·licitant: Gil Soler, Raul.

Expedient: BCNA-04172/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de setembre de 2007 (RN-05750/2007).

Sol·licitant: Gimenez Baquero, Alex.

Expedient: BCNA-09699/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 31 de gener de 2007 (RN-07473/2006).

Sol·licitant: Giménez Hita, Nicolás.

Expedient: STFE-03051/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 24 d'octubre de 2007 (RN-07984/2007).

Sol·licitant: Giménez Puertas, Mauricio.

Expedient: BCNA-04262/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de setembre de 2007 (RN-05780/2007).

Sol·licitant: Giraldo Martínez, Andres.

Expedient: SABA-05981/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 4 de maig de 2007 (RN-13595/2006).

Sol·licitant: Giraldo Rivera, Gustavo.

Expedient: BCNA-02695/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 20 de juny de 2007 (RN-02637/2007).

Sol·licitant: Golerons Serra, Josep.

Expedient: BCNB-00563/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 25 de setembre de 2007 (RN-06225/2007).

Sol·licitant: Gómez Caberoo, Eduardo Miguel.

Expedient: GRAV-02931/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 d'octubre de 2007 (RN-07939/2007).

Sol·licitant: Gomez Extremera, David.

Expedient: SABA-02683/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 30 de gener de 2007 (RN-07124/2006).

Sol·licitant: Gómez Fernandez, Rafael.

Expedient: BCNA-04068/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de setembre de 2007 (RN-05727/2007).

Sol·licitant: Gómez Fernandez, Rafael.

Expedient: BCNA-04070/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de setembre de 2007 (RN-05728/2007).

Sol·licitant: Gómez García, Trinidad.

Expedient: BCNG-00266/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 de juny de 2007 (RN-02274/2007).

Sol·licitant: Gómez Gordon, Francisco.

Expedient: BCNG-00244/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 de juny de 2007 (RN-02846/2007).

Sol·licitant: Gomez Hernandez, Agustina.

Expedient: BCNH-00708/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de juliol de 2007 (RN-03559/2007).

Sol·licitant: Gomez Otin, Raul.

Expedient: BCNA-06519/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de gener de 2008 (RN-12028/2007).

Sol·licitant: Gómez Sánchez, Carolina.

Expedient: BCNP-00792/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 3 d'octubre de 2007 (RN-06802/2007).

Sol·licitant: Gomez Sanchez, Jose.

Expedient: BCNA-05014/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de novembre de 2006 (RN-03519/2006).

Sol·licitant: Gomez Vaquero, Emilio Efrain.

Expedient: BCNA-05013/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de novembre de 2006 (RN-03518/2006).

Sol·licitant: Gonzalez Alarez, Lisasete M.

Expedient: BCNA-05547/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 3 d'octubre de 2007 (RN-06753/2007)

Sol·licitant: González Alava, Virginia.

Expedient: BCNH-00021/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de maig de 2007 (RN-01323/2007).

Sol·licitant: Gonzalez Alvarez, Jose.

Expedient: BCNH-01378/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 d'octubre de 2007 (RN-07790/2007).

Sol·licitant: González Bort, Emilio.

Expedient: BCNF-00439/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 17 de desembre de 2007 (RN-10835/2007).

Sol·licitant: González Bort, Emilio.

Expedient: BCNF-00438/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 17 de desembre de 2007 (RN-10834/2007).

Sol·licitant: González Bort, Emilio.

Expedient: BCNF-00437/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 17 de desembre de 2007 (RN-10833/2007).

Sol·licitant: Gonzalez Diaz, Javier.

Expedient: VICC-00331/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 29 de maig de 2007 (RN-01736/2007).

Sol·licitant: González Eiro, José Benito.

Expedient: BCNH-00472/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 6 de juliol de 2007 (RN-03179/2007).

Sol·licitant: González Escobar, Manuela.

Expedient: BCND-00399/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 24 d'octubre de 2007 (RN-08047/2007).

Sol·licitant: Gonzalez Esteban, Francisco.

Expedient: BCNA-02398/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de juny de 2007 (RN-02227/2007).

Sol·licitant: Gonzalez Garcia, Francisca.

Expedient: BCNC-00854/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 3 d.octubre de 2007 (RN-06767/2007).

Sol·licitant: González Gómez, Oscar.

Expedient: BCNP-00796/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 12 de setembre de 2007 (RN-04908/2007).

Sol·licitant: Gonzalez Hernandez, Juan Manuel.

Expedient: BCNC-00871/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 3 d.octubre de 2007 (RN-06771/2007).

Sol·licitant: Gonzalez Herrador, Ibana.

Expedient: BCNE-00834/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 de novembre de 2007 (RN-00834/2007).

Sol·licitant: González Leiva, Miguel.

Expedient: SABA-04854/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 13 d'abril de 2007 (RN-12208/2006).

Sol·licitant: González Lledó, Jonatan.

Expedient: BCND-00430/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 de novembre de 2007 (RN-08870/2007).

Sol·licitant: Gonzalez Lopez, Romulo.

Expedient: BCNA-10257/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 7 de febrer de 2007 (RN-07794/2006).

Sol·licitant: González Navarro, Lídia.

Expedient: GRAV-00944/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 29 de maig de 2007 (RN-01723/2007).

Sol·licitant: Gonzalez Nuñez, Fabian.

Expedient: BCNA-05696/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 de novembre de 2007 (RN-08801/2007).

Sol·licitant: Gonzalez Perez, Lidia.

Expedient: BCNA-05493/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 17 d'octubre de 2007 (RN-07451/2007)

Sol·licitant: Gonzalez Pi, Ricardo.

Expedient: BCNE-00549/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 12 de setembre de 2007 (RN-04956/2007).

Sol·licitant: Gonzalez Rodriguez, Elias.

Expedient: BCNA-06028/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de gener de 2008 (RN-11860/2007).

Sol·licitant: Gonzalez Romero, Santo D.

Expedient: BCNH-01123/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 d'octubre de 2007 (RN-07360/2007).

Sol·licitant: González Rubio, Victor Manuel.

Expedient: STFE-01572/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de data 20 de juny de 2007 (RN-02669/2007).

Sol·licitant: Gonzalez Saladie, Antonio.

Expedient: BCNA-02984/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de juliol de 2007 (RN-03462/07).

Sol·licitant: Gonzalez Tolosa, Raquel.

Expedient: BCNH-00853/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 25 de juliol de 2007 (RN-04203/2007).

Sol·licitant: González Vigi,l M. Magdalena.

Expedient: BCNA-04463/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de setembre de 2007 (RN-06544/2007).

Sol·licitant: Gonzalo Santos, Pilar.

Expedient: BCNA-11971/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 21 de març de 2007 (RN-10431/2006).

Sol·licitant: Gonzalvo Domingo, Abel.

Expedient: BCNA-01720/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 29 de maig de 2007 (RN-01654/2007).

Sol·licitant: Gracia Ceballos, Monica.

Expedient: BCNA-08905/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 24 de gener de 2007 (RN-06716/2006).

Sol·licitant: Gracia López, José.

Expedient: BCNA-00282/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 de maig de 2007 (RN-00563/2007).

Sol·licitant: Gracia Paricio, Clara Eugenia.

Expedient: BCNA-03244/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de setembre de 2007 (RN-05431/2007).

Sol·licitant: Gragera Masoliver, Margarita.

Expedient: VICC-00790/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 30 de març de 2007 (RN-11793/2006).

Sol·licitant: Granada Bañol, Lus Stella.

Expedient: BCNA-12383/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de març de 2007 (RN-11661/2006).

Sol·licitant: Granada Banol, Luz Stella.

Expedient: BCNA-12262/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de març de 2007 (RN-10996/2006).

Sol·licitant: Granda Cortes, Marta.

Expedient: BCNA-05039/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 22 de novembre de 2006 (RN-03073/2006).

Sol·licitant: Grasso Paterniti, Rosario.

Expedient: BCNA-05990/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 4 de maig de 2007 (RN-01358/2006).

Sol·licitant: Grimal, Kevin.

Expedient: BCNC-00948/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 d.octubre de 2007 (RN-07775/2007).

Sol·licitant: Grueso Arboleda, Melida.

Expedient: BCNA-08531/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 7 de febrer de 2007 (RN-07776/2006).

Sol·licitant: Guallarte Peiro, Maria Dolores.

Expedient: BCNA-01681/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 29 de maig de 2007 (RN-01649/2007).

Sol·licitant: Guergar, Mustapha El.

Expedient: BCNB-00512/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 12 de setembre de 2007 (RN-04933/2007).

Sol·licitant: Guerra Brito, Yelitza.

Expedient: BCNA-05032/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de març de 2007 (RN-011374/2006).

Sol·licitant: Guerra Corral, Ana Maria.

Expedient: BCNP-01180/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 24 d'octubre de 2007 (RN-08022/2007).

Sol·licitant: Guerra Corral, Ana Maria.

Expedient: BCNP-01181/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 24 d'octubre de 2007 (RN-08023/2007).

Sol·licitant: Guerrero Esteban, German.

Expedient: BCND-00490/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de desembre de 2007 (RN-10637/2007).

Sol·licitant: Guerrero Garcia, Jesus.

Expedient: BCNA-02228/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 29 de maig de 2007 (RN-01695/2007).

Sol·licitant: Guerrero Mateo, Juana.

Expedient: BCNA-09207/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 16 de gener de 2007 (RN-06173/2006).

Sol·licitant: Guillén Vázquez, Francisco.

Expedient: BCNF-00167/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de juny de 2007 (RN-02271/2007).

Sol·licitant: Guiña Ruiz, Javier A.

Expedient: BCNA-04161/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de setembre de 2007 (RN-06098/2007).

Sol·licitant: Guitart Plana, Jose Maria.

Expedient: BCNA-05227/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de desembre de 2007 (RN-10686/2007).

Sol·licitant: Guitart Plana, Jose Maria.

Expedient: BCNA-05228/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de desembre de 2007 (RN-10687/2007).

Sol·licitant: Gupta, Sunil.

Expedient: VICC-00643/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 12 de setembre de 2007 (RN-04815/2007).

Sol·licitant: Guri Batlle, Jorge.

Expedient: BCNA-01997/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 29 de maig de 2007 (RN-01681/2007).

Sol·licitant: Gurzu, S.L.

Expedient: BCNA-11179/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 16 de febrer de 2007 (RN-08653/2006).

Sol·licitant: Gutiérrez Bernal, Sara.

Expedient: GRAV-01054/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 30 de maig de 2007 (RN-01859/2007).

Sol·licitant: Gutierrez Fontseca, Mª Milagrosa.

Expedient: GRAV-01613/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 29 de juny de 2007 (RN-02999/2007).

Sol·licitant: Gutierrez Morales, José María.

Expedient: BCNA-09468/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 31 de gener de 2007 (RN-07441/2006).

Sol·licitant: Haddouchi , Youssef.

Expedient: BCNA-03724/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 12 de setembre de 2007 (RN-04932/2007).

Sol·licitant: Hamdoune El Karboui, Sara.

Expedient: STFE-02254/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de data 14 de setembre de 2007 (RN-005591/2007).

Sol·licitant: Hammouch, Said.

Expedient: BCND-00434/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 20 de novembre de 2007 (RN-09249/2007).

Sol·licitant: Haouari, Adil El.

Expedient: BCNB-00743/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 de novembre de 2007 (RN-08859/2007).

Sol·licitant: Hassan Castillo , Howard Irvin .

Expedient: BCNA-03805/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 de juliol de 2007 (RN-04712/2007).

Sol·licitant: Hassan Karaki, Mustapah A.

Expedient: BCNA-03094/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de juliol de 2007 (RN-03579/2007).

Sol·licitant: Helger, Andest.

Expedient: BCNA-04693-07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 3 d'octubre de 2007 (RN-06670/2007).

Sol·licitant: Heredia Carmona, Marisol.

Expedient: BCNA-10421/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 21 de març de 2007 (RN-10460/2006).

Sol·licitant: Heredia Heredia, Estefania.

Expedient: BCNC-00993/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 d.octubre de 2007 (RN-07779/2007).

Sol·licitant: Hermoso Castillo, Alfonso.

Expedient: BCNH-00178/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 8 de juny de 2007 (RN-01969/2007).

Sol·licitant: Hermoza Aristizabal, Miluska.

Expedient: BCND-00522/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de desembre de 2007 (RN-10646/2007).

Sol·licitant: Hernández Cenzual, Óscar.

Expedient: VICC-00510/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 29 de juny de 2007 (RN-03016/2007).

Sol·licitant: Hernández Jimenez, Felix.

Expedient: SABA-02591/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 30 de gener de 2007 (RN-07120/2006).

Sol·licitant: Hernández Palomares, Antonio.

Expedient: STFE-03033/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 d'octubre de 2007 (RN-07940/2007).

Sol·licitant: Hernández Rosas, Ivan.

Expedient: BCNC-01324/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de desembre de 2007 (RN-10628/2007).

Sol·licitant: Hernandez Sanchez, Carlos.

Expedient: BCNA-05071/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 25 de setembre de 2007 (RN-06073/2007).

Sol·licitant: Hernández Sánchez, Carlos.

Expedient: SABA-05984/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 d'abril de 2007 (RN-13222/2006).

Sol·licitant: Hernández Santana, Byron Michael.

Expedient: BCNP-00990/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 6 de novembre de 2007 (RN-08532/2007).

Sol·licitant: Hernández Torreblanca, Francisco.

Expedient: BCND-00065/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de maig de 2007 (RN-01384/2007).

Sol·licitant: Hernando Fuentes, Jose M.

Expedient: BCNA-11478/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 20 de febrer de 2007 (RN-08833/2006).

Sol·licitant: Hernando Melero, Jesús.

Expedient: BCNA-03129/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de juliol de 2007 (RN-03580/2007).

Sol·licitant: Hernando Romero, Xenia.

Expedient: BCNA-12076/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de març de 2007 (RN-11383/2006).

Sol·licitant: Herrerias Semino, José Angel.

Expedient: BCNA-12820/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolucio de 23 de març de 2007 (RN-10944/2006).

Sol·licitant: Hervas Gutiérrez, Francisco.

Expedient: BCNA-01404/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de maig de 2007 (RN-01297/2007).

Sol·licitant: Hhalef, Thomas M.S.

Expedient: BCNA-05443/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 13 de novembre de 2007 (RN-08957/2007)

Sol·licitant: Hidalgo Ramírez, Francisco.

Expedient: BCNA-10590/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 20 de febrer de 2007 (RN-08767/2006).

Sol·licitant: Hofer, Patrizia.

Expedient: BCNA-11361/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 16 de febrer de 2007 (RN-08694/2006).

Sol·licitant: Homar Perez, Susan P.

Expedient: BCNC-00590/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 26 de juliol de 2007 (RN-04340/2007).

Sol·licitant: Horcajada de la Rosa, Alberto.

Expedient: BCND-00247/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 25 de setembre de 2007 (RN-06146/2007).

Sol·licitant: Hornos Moreno, Maria Isabel.

Expedient: BCNA-12366/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de març de 2007 (RN-11013/2006).

Sol·licitant: Horrillo Valverde, Antonia.

Expedient: STFE-02159/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de data 27 de juliol de 2007 (RN-04760/2007).

Sol·licitant: Hoyos Salguero, M.Carmen.

Expedient: BCNA-09810/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 24 de gener de 2007 (RN-06851/2006).

Sol·licitant: Huamán Peña, Liborio.

Expedient: STFE-03046/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 d'octubre de 2007 (RN-07941/2007).

Sol·licitant: Huaranga Salgado, Richard.

Expedient: BCNG-00279/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de desembre de 2007 (RN-10721/2007).

Sol·licitant: Humberto Albuja Lanadazuri, Frank.

Expedient: BCNA-04009/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 setembre 2007 (RN-05630/2007).

Sol·licitant: Hussain, Aashqid.

Expedient: BCNC-01448/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 18 de desembre de 2007 (RN-11062/2007).

Sol·licitant: Iannarelli, Francesca.

Expedient: BCNA-02605/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 12 de setembre de 2007 (RN-04883/2007).

Sol·licitant: Ibañez Casanovas, Elisenda.

Expedient: BCNA-01139/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 18 de maig de 2007 (RN-01139/2007).

Sol·licitant: Ibañez Martinez, Francisco Ja.

Expedient: BCNA-05638/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de novembre de 2007 (RN-09011/2007).

Sol·licitant: Ibañez Nicolas, Alfredo.

Expedient: BCNE-00438/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 25 de juliol de 2007 (RN-04173/2007).

Sol·licitant: Ibañez Soler, Carmen.

Expedient: BCNH-01599/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de novembre de 2007 (RN-09119/2007).

Sol·licitant: Ibarz Metaute, Mª Dolores.

Expedient: BCNA-04816-07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de setembre de 2007 (RN-05817/2007).

Sol·licitant: Idrissi Ibrahimi, Abdenabi.

Expedient: BCNA-01687/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 29 de maig de 2007 (RN-01768/2007).

Sol·licitant: Iffanyic, Samuel.

Expedient: VICC-01921/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 13 d'abril de 2007 (RN-12434/2006).

Sol·licitant: Ighaldan, Rachid.

Expedient: BCNA-08179/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 16 de febrer de 2007 (RN-0866/2006).

Sol·licitant: Iglesias Maldonado, Jesus Mª.

Expedient: BCNA-06991/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 21 de desembre de 2007 (RN-11402/2007).

Sol·licitant: Iglesias Segarra, Neus.

Expedient: BCNA-05229/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 17 d'octubre de 2007 (RN-07427/2007).

Sol·licitant: Imran Ashraf, Mohammad.

Expedient: BCNA-00029/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de març de 2007 (RN-00077/2007).

Sol·licitant: Infantes Santos, Manuel.

Expedient: SABA-03641/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 30 de març de 2007 (RN-11870/2006).

Sol·licitant: Integración Espacios Arquitectonicos, S.L.

Expedient: BCNA-02019/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de maig de 2007 (RN-01404/2007).

Sol·licitant: ISOLACIO IBERICA, S.L.

Expedient: BCNB-00072/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 15 de maig de 2007 (RN-00975/2007).

Sol·licitant: Issac, Beauty.

Expedient: VICC-01869/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 13 d'abril de 2007 (RN-12430/2006).

Sol·licitant: Iturbe Marcen , Marcelino .

Expedient: BCNA-03639/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de setembre de 2007 (RN-05502/2007).

Sol·licitant: Ivina Botoko, Gilberto R.

Expedient: BCNA-03145/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de juliol de 2007 (RN-03494/2007).

Sol·licitant: Jara Hidalgo, Armando.

Expedient: BCNA-01444/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de maig de 2007 (RN-01307/2007).

Sol·licitant: Jara Toala, Ginger Gregoria.

Expedient: STFE-01089/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 30 de maig de 2007 (RN-01839/2007).

Sol·licitant: Jarboua, Abdelkader.

Expedient: BCNE-00616/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de setembre de 2007 (RN-06597/2007).

Sol·licitant: Jarque Matencio, Narciso.

Expedient: BCNC-00850/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 3 d.octubre de 2007 (RN-06765/2007).

Sol·licitant: Jaumot Gabana, Alberto.

Expedient: BCNA-11099/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 de juny de 2007 (RN-13992/2006).

Sol·licitant: Javed kham, Azam.

Expedient: BCNA-05630/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 d'octubre de 2007 (RN-07770/2007).

Sol·licitant: Javed, Mohammed.

Expedient: BCNH-00458/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 de juny de 2007 (RN-02852/2007).

Sol·licitant: Jiang, Caifu.

Expedient: BCNA-12340/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 16 de març de 2007 (RN-09932/2006).

Sol·licitant: Jibari, Ahmed.

Expedient: GRAV-00305/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 de maig de 2007 (RN-00657/2007).

Sol·licitant: Jihari, Habib.

Expedient: BCND-00502/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 30 de novembre de 2007 (RN-10305/2007).

Sol·licitant: Jimenez Estudillo, Salvador.

Expedient: BCNP-00455/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 4 d'octubre de 2007 (RN-06957/2007).

Sol·licitant: Jiménez García, Miguel.

Expedient: GRAV-01804/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 6 de juliol de 2007 (RN-03180/2007).

Sol·licitant: Jiménez Jerez, José.

Expedient: BCND-00185/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 21 de juny de 2007 (RN-02703/2007).

Sol·licitant: Jimenez Perez, Francisco J.

Expedient: BCNA-06644/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 21 de març de 2007 (RN-010370/2006).

Sol·licitant: Jimenez Ruiz, Natividad.

Expedient: BCNP-00197/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 12 de setembre de 2007 (RN-04972/2007).

Sol·licitant: Jiménez Sánchez, Andrés.

Expedient: STFE-01335/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 8 de juny de 2007 (RN-02027/2007).

Sol·licitant: Jordà Llorens, José A.

Expedient: BCNA-00466/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 15 de maig de 2007 (RN-00899/2007).

Sol·licitant: Jordan Bohorquez , Oscar Enrique.

Expedient: BCNA-03834/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de setembre de 2007(RN-05541/2007).

Sol·licitant: Jovrea, Claudiu.

Expedient: BCNH-00218/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 8 de juny de 2007 (RN-01975/2007).

Sol·licitant: Joya Fernández, Jessica.

Expedient: GRAV-02505/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 d'octubre de 2007 (RN-07807/2007).

Sol·licitant: Julia Maresch, Jose Maria.

Expedient: BCNE-00202/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 29 de maig de 2007 (RN-01559/2007).

Sol·licitant: Julia Sanchez, Ivan.

Expedient: BCNE-00748/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 20 de novembre de 2007 (RN-09256/2007).

Sol·licitant: Julve Adell, Ramon.

Expedient: STFE-00626/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 de maig de 2007 (RN-00694/2007).

Sol·licitant: Justa la Fusta Associació Cultural Foment Recr. Re

Expedient: BCNA-10678/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 21 de febrer de 2007 (RN-09090/2006).

Sol·licitant: Justa la Fusta Associació Cultural Foment Recr. Re

Expedient: BCNA-10951/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 13 d'abril de 2007 (RN-12487/2006).

Sol·licitant: Kabou, Habid.

Expedient: BCNA-05024/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de novembre de 2006 (RN-03520/2006).

Sol·licitant: Kanoute, Dialla.

Expedient: STFE-03094/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de novembre de 2007 (RN-09726/2007).

Sol·licitant: Kazyrska, Lydmyla.

Expedient: BCNA-04780/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 3 d'octubre de 2007 (RN-06694/2007).

Sol·licitant: Khab, Asad Mahmood.

Expedient: BCNP-02439/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 16 de gener de 2008 (RN-12399/2007).

Sol·licitant: Khalfaoui, Hammadi.

Expedient: BCNC-01460/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 18 de desembre de 2007 (RN-11064/2007).

Sol·licitant: Kherstov, Konstyantyn.

Expedient: BCNA-03039/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de juliol de 2007 (RN-03469/2007).

Sol·licitant: Klassmann Perez, David Angel.

Expedient: BCNB-00798/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 de novembre de 2007 (RN-08860/2007).

Sol·licitant: Kome nzue, Thierry.

Expedient: BCNA-04305/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 3 d'octubre de 2007 (RN-06908/2007).

Sol·licitant: Koranikye, Joseph.

Expedient: VICC-00545/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de maig de 2007 (RN-01392/2007).

Sol·licitant: Kvetkina, Olga.

Expedient: BCNA-04778/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 3 d'octubre de 2007 (RN-06692/2007)

Sol·licitant: Kwabena Obeng, Elija.

Expedient: VICC-00312/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 29 de juny de 22007 (RN-14038/2006).

Sol·licitant: La Rosa Márquez, Carlos Renato.

Expedient: BCNA-04866/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 d'octubre de 2007 (RN-97858/2007).

Sol·licitant: Laaraj, Mohamed.

Expedient: STFE-00389/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 18 de maig de 2007 (RN-01180/2007).

Sol·licitant: Labordeta Garcia, Vanesa.

Expedient: BCNB-00555/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de setembre de 2007 (RN-05833/2007).

Sol·licitant: Labordeta Garcia, Vanesa.

Expedient: BCNB-00556/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de setembre de 2007 (RN-05834/2007).

Sol·licitant: Lachica Tortosa, Manuel.

Expedient: BCNA-11042/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de febrer de 2007 (RN-09834/2006).

Sol·licitant: Lago Salguero, Damian.

Expedient: BCNE-00725/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 d'octubre de 2007 (RN-07162/2007).

Sol·licitant: Lakhbiri, Aicha.

Expedient: BCNA-10921/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 21 de març de 2007 (RN-10465/2006).

Sol·licitant: Lakhsin, Farid.

Expedient: GRAV-00337/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 de maig de 2007 (RN-00661/2007).

Sol·licitant: Lamo Cano, Juan Antonio.

Expedient: BCNF-00007/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 de maig de 2007 (RN-00646/2007).

Sol·licitant: Lamrini, Hassan.

Expedient: VICC-02407/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 4 de maig de 2007 (RN-13571/2006).

Sol·licitant: Lanzarote Pi, Rosa.

Expedient: BCNA-02881/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de juliol de 2007 (RN-03437/2007).

Sol·licitant: Lapeña Campos, Jaime.

Expedient: BCNA-09865/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 30 de gener de 2007 (RN-07072/2006).

Sol·licitant: Laporta Fernández, Josep.

Expedient: BCNA-00145/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 30 de març de 2007 (RN-00133/2007).

Sol·licitant: Laporte Gómez, Francisco.

Expedient: SABA-02413/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 30 de gener de 2007 (RN-07119/2007).

Sol·licitant: Larbi Mohamed, Hassan.

Expedient: VICC-01000/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 4 de maig de 2007 (RN-13471/2006).

Sol·licitant: Larrosa Valls, Paloma.

Expedient: ViCC-01052/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 31 de gener de 2007 (RN-07232/2006).

Sol·licitant: Lázaro Sánchez, Carmen.

Expedient: GRAV-02180/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 6 de juliol de 2007 (RN-03188/2007).

Sol·licitant: Leal Rodríguez, Julia.

Expedient: BCNG-00855/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 de febrer de 2008 (RN-14586/2007).

Sol·licitant: Lemos Fontes, Ana Marisol.

Expedient: BCNG-00094/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 18 de maig de 2007 (RN-01113/2007).

Sol·licitant: Leon Lindao, Liliana Lucía.

Expedient: BCNA-08321/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de gener de 2007 (RN-06281/2006).

Sol·licitant: León Monfort, Carmen.

Expedient: BCNP-00551/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 3 d'octubre de 2007 (RN-06798/2007).

Sol·licitant: Lescano Huiza, Irlen.

Expedient: BCNH-00502/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de juliol de 2007 (RN-03524/2007).

Sol·licitant: Ligero Rodas, Manuel.

Expedient: STFE-03643/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 30 de novembre de 2007 (RN-10318/2007).

Sol·licitant: Llamas Losilla, Leonor.

Expedient: BCNC-00936/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de novembre de 2007 (RN-09017/2007).

Sol·licitant: Llanes Ferre, M. Carmen.

Expedient: BCNA-11540/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 16 de març de 2007 (RN-09968/2006).

Sol·licitant: Llaurado Reverter, Mercedes.

Expedient: BCNA-06369/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 17 de desembre de 2007 (RN-10281/2007).

Sol·licitant: Lloch Otero, Noelia.

Expedient: BCNA-01245/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 18 de maig de 2007 (RN-01152/2007).

Sol·licitant: LLorens Llorca, Debora

Expedient: BCNA-04582/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de setembre de 2007 (RN-06574/2007).

Sol·licitant: Lloret Ferrer, Joaquin.

Expedient: BCNA-05845/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 de novembre de 2007 (RN-08836/2007).

Sol·licitant: Lo Re, Alberto.

Expedient: BCNA-02038/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 30 de maig de 2007 (RN-01775/2007).

Sol·licitant: Lobato Olid, Francisco Javier.

Expedient: BCNF-00168/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de juny de 2007 (RN-02272/2007).

Sol·licitant: Loïc Erwan, Madec.

Expedient: BCNA-11536/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 16 de març de 2007 (RN-09967/2006).

Sol·licitant: Loira Barreiro, José Lisardo.

Expedient: BCNB-00873/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de novembre de 2007 (RN-09453/2007).

Sol·licitant: Lopes De Alcantara De Souza, Luis.

Expedient: BCNA-04320/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de setembre de 2007 (RN-05790/2007).

Sol·licitant: Lopes Rodrigues, Mónica.

Expedient: BCNA-04349/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de setembre de 2007 (RN-05800/2007).

Sol·licitant: Lopez Aguilar, Encarnación.

Expedient: BCNA-01604/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 29 de maig de 2007 (RN-01639/2007).

Sol·licitant: López Borreiros, Carmen.

Expedient: BCNA-02374/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 31 de maig de 2006 (RN-00064/2006).

Sol·licitant: Lopez Calvin, Ruth.

Expedient: BCNA-05436/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 16 de març de 2006 (RN-010151/2006).

Sol·licitant: López Castillejo, Diego.

Expedient: BCNA-01640/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 24 d'octubre de 2006 (RN-01482/2006).

Sol·licitant: López Cozado, Miguel Ángel.

Expedient: VICC-00851/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de setembre de 2007 (RN-05618/2007).

Sol·licitant: López Cruz, Damián.

Expedient: BCNG-00472/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de desembre de 2007 (RN-10723/2007).

Sol·licitant: López De Sousa, Francisco.

Expedient: BCNA-04526/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de setembre de 2007 (RN-06559/2007).

Sol·licitant: Lopez Gomez, Maria.

Expedient: BCNA-02630/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de juny de 2007 (RN-02460/2007).

Sol·licitant: López Gonzàlez, Jorge.

Expedient: BCNA-00736/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 de maig de 2007 (RN-00615/2007).

Sol·licitant: Lopez Guerrero, Jesús.

Expedient: BCNA-06750/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de novembre de 2007 (RN-014334/2006).

Sol·licitant: López Hidalgo, Antonio.

Expedient: BCNC-00219-07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de juny de 2007 (RN-02333/2007).

Sol·licitant: López Jiménez, Montserrat.

Expedient: VICC-00577/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 29 de juny de 2007 (RN-14039/2006).

Sol·licitant: López Martínez, Juan Antonio.

Expedient: BCNA-00630/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 8 de juny de 2007 (RN-01927/2007).

Sol·licitant: López Martínez, Montserrat.

Expedient: BCNA-01538/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 29 de maig de 2007 (RN-01634/2007).

Sol·licitant: Lopez Meneses, M. Elena.

Expedient: STFE-03415/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de data 25 de juliol de 2007 (RN-14132/2006).

Sol·licitant: López Monserrate, Herminia M.

Expedient: BCNA-11549/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 16 de març de 2007 (RN-09970/2006).

Sol·licitant: López Palacios, Manuel.

Expedient: BCNA-04388/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 25 de setembre de 2007 (RN-06065/2007).

Sol·licitant: López Parera, Pedro.

Expedient: BCNA-04182/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de setembre de 2007 (RN-05752/2007).

Sol·licitant: López Puigdollers, Xavier.

Expedient: VICC-01547/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 15 de febrer de 2007 (RN-08342/2006).

Sol·licitant: López Reyes, Edwin.

Expedient: VICC-01195/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 31 de gener de 2007 (RN-07592/2006).

Sol·licitant: Lopez Salgado, Antonio.

Expedient: BCNE-00926/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de desembre de 2007 (RN-10615/2007).

Sol·licitant: López Torres, José Mª.

Expedient: BCNA-01412/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de maig de 2007 (RN-01299/2007).

Sol·licitant: López Torres, Miguel.

Expedient: BCNF-00215/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 de novembre de 2007 (RN-08883/2007).

Sol·licitant: Lopez Ventura, Patricia.

Expedient: BCNA-07776/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 16 de febrer de 2007 (RN-08615/2006).

Sol·licitant: López Vilas, Ana Maria.

Expedient: BCNG-00175/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 15 de maig de 2007 (RN-00949/2007).

Sol·licitant: Losa Carbonell, Luis.

Expedient: BCNC-00874/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de novembre de 2007 (RN-09738/2007).

Sol·licitant: Lozano Crespo, Juan.

Expedient: BCNA-12818/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de març de 2007 (RN-11401/2006).

Sol·licitant: Lozano Fernandez, Rosa Maria.

Expedient: BCNA-10551/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 26 de febrer de 2007 (RN-09111/2006).

Sol·licitant: Lozano Manchego, Cristina.

Expedient: BCNC-00513/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 20 de juny de 2007 (RN-02643/2007).

Sol·licitant: Lozano Manchego, Cristina.

Expedient: BCNC-00513/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de setembre de 2007 (RN-05894/2007).

Sol·licitant: Lozano Paton, Luisa.

Expedient: BCNA-01036/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 16 de febrer de 2007 (RN-08392/2006).

Sol·licitant: Lozano Vicker, Silvia Concepción.

Expedient: BCNC-00447/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 de juny de 2007 (RN-02944/2007).

Sol·licitant: Lucas Graells, Andrés.

Expedient: STFE-00889/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 18 de maig de 2007 (RN-01022/2007).

Sol·licitant: Lumia, Paolo.

Expedient: BCNA-11327/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 16 de febrer de 2007 (RN-08687/2006).

Sol·licitant: Luna Cruz, Clara Luz.

Expedient: BCNH-01544/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de desembre de 2007 (RN-10663/2007).

Sol·licitant: Luque Contreras, Juan.

Expedient: STFE-00123/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 4 de maig de 2007 (RN-00344/2007).

Sol·licitant: Luque Montesinos , Ignacio.

Expedient: BCNA-03472/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 6 de novembre de 2007 (RN-08316/2007).

Sol·licitant: Luque Rodríguez, Juan.

Expedient: BCNC-00768/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de setembre de 2007 (RN-05836/2007).

Sol·licitant: Machado García, Encarna.

Expedient: BCNF-00111/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de juny de 2007 (RN-02522/2007).

Sol·licitant: Macià Navas, Moises.

Expedient: VICC-01311/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 13 de febrer de 2007 (RN-08291/2006)

Sol·licitant: Macias Romero, M. Dolores.

Expedient: BCNG-00058/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 4 de maig 2007 (RN-00391/2007).

Sol·licitant: Madariaga González, Daniel A.

Expedient: BCNF-00023/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 15 de maig de 2007 (RN-00953/2007).

Sol·licitant: Madrigal Corrona, Julio.

Expedient: BCNE-00644/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de setembre de 2007 (RN-06600/2007).

Sol·licitant: Majid, Abdul.

Expedient: BCNA-10862/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 21 de febrer de 2007 (RN-08964/2006).

Sol·licitant: Malgioglio, Adrian C.

Expedient: BCNA-02187/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 18 de maig de 2007 (RN-01162/2007).

Sol·licitant: Mamyeyev, Vladimir.

Expedient: BCNA-11860/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 21 de març de 2007 (RN-10356/2006).

Sol·licitant: Manso Bravo, Sonia.

Expedient: BCNA-02133/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 29 de maig de 2007 (RN-01687/2007).

Sol·licitant: Manzanares Munuera, Pilar.

Expedient: BCNA-04309/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de setembre de 2007 (RN-05787/2007).

Sol·licitant: Marce Gea, Juan Manuel.

Expedient: BCNE-00090/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 30 de març de 2007 (RN-00141/2007).

Sol·licitant: Marcos Sánchez Alejo.

Expedient: VICC-01359/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 13 de febrer de 2007 (RN-08262/2006).

Sol·licitant: Marfa Fuertes, Francisco J.

Expedient: GRAV-02733/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 29 d'octubre de 2007 (RN-08164/2007).

Sol·licitant: Margeli Romeo , Maria Eugenia.

Expedient: BCNA-03362/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 13 de setembre de 2007 (RN-05209/2007).

Sol·licitant: Marín Jiménez, Leydis Natalia.

Expedient: VICC-01225/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 12 de setembre de 2007 (RN-05025/2007).

Sol·licitant: Marin Ros, David.

Expedient: BCND-00335/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 25 de setembre de 2007 (RN-06150/2007).

Sol·licitant: Marin Ros, David.

Expedient: BCND-00334/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 25 de setembre de 2007 (RN-06149/2007).

Sol·licitant: Marin Vicente, Manuel.

Expedient: BCNA-12486/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 16 de març de 2007 (RN-09933/2006).

Sol·licitant: Márquez Asensio, José Maria.

Expedient: VICC-01480/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 13 de febrer de 2007 (RN-08266/2006).

Sol·licitant: Marquez Mora, Jordi.

Expedient: BCNA-11450/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 20 de febrer de 2007 (RN-08832/2006).

Sol·licitant: Márquez Ponce de León, Eduardo.

Expedient: VICC-01067/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 31 de gener de 2007 (RN-07590/2006)

Sol·licitant: Marruedo Gendra, Juan.

Expedient: BCNA-12761/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de març de 2007 (RN-11706/2006).

Sol·licitant: Marsa Casas, Roberto.

Expedient: BCNA-02334/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de juny de 2007 (RN-02218/2007).

Sol·licitant: Martí Díaz, Lola.

Expedient: BCNF-00204/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de juliol de 2007 (RN-03511/2007).

Sol·licitant: Martí Górriz, Maria.

Expedient: BCNF-00190/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 de juliol de 2007 (RN-04672/2007).

Sol·licitant: Martí Paulo, Sílvia.

Expedient: BCNH-00456/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 de juny de 2007 (RN-02851/2007).

Sol·licitant: Martí Sabaté, Juan.

Expedient: STFE-00076/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 4 de maig de 2007 (RN-00371/2007).

Sol·licitant: Martín Alvarez, Mª del Mar.

Expedient: GRAV-02741/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 20 de novembre de 2007 (RN-09261/2007).

Sol·licitant: Martin Calvo, Pablo.

Expedient: BCNA-00061/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de març de 2007 (RN-00084/2007).

Sol·licitant: Martín Casán, Amado.

Expedient: BCNF-00331/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de desembre de 2007 (RN-10718/2007).

Sol·licitant: Martin de los Santos Gil, Javier.

Expedient: BCNP-00055/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de novembre de 2007 (RN-09905/2007).

Sol·licitant: Martin Fernández, Dolores.

Expedient: STFE-00943/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 18 de maig de 2007 (RN-01201/2007).

Sol·licitant: Martín López, José Luís.

Expedient: GRAV-02198/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 de juliol de 2007 (RN-04734/2007).

Sol·licitant: Martin Peña, Antonio.

Expedient: BCNA-03082/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de juliol de 2007 (RN-03480/2007).

Sol·licitant: Martin Puig, Cristina.

Expedient: BCNA-10149/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 31 de gener de 2007 (RN-07493/2006).

Sol·licitant: Martin Rivero, Francisco J.

Expedient: BCNA-00248/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 de maig de 2007 (RN-00555/2007).

Sol·licitant: Martin Rodríguez, Juan José.

Expedient: BCNA-11409/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 20 de febrer de 2007 (RN-08825/2006).

Sol·licitant: Martin Segovia, Francisco L.

Expedient: BCNA-11374/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 18 d'abril de 2007 (RN-12809/2006).

Sol·licitant: Martin Tirado, Manuel.

Expedient: BCNB-00154/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 29 de maig de 2007 (RN-01533/2007).

Sol·licitant: Martínez Acero, Ana.

Expedient: BCNC-00350/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 de juny de 2007 (RN-02834/2007).

Sol·licitant: Martínez Angelaguet, Jorge.

Expedient: BCNA-11317/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de març de 2007 (RN-11073/2006).

Sol·licitant: Martínez Baño, Pedro.

Expedient: SABA-02002/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 29 de novembre de 2006 (RN-03847/2006).

Sol·licitant: Martinez Carrasco, Javier.

Expedient: STFE-02190/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de data 27 de juliol de 2007 (RN-04686/2007).

Sol·licitant: Martínez Casado, José Luis.

Expedient: BCNA-04850/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de setembre de 2007 (RN-06263/2007).

Sol·licitant: Martinez Conejero, Lourdes.

Expedient: STFE-00752/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 de juliol de 2007 (RN-04735/2007).

Sol·licitant: Martínez Fernández, Juan.

Expedient: BCNA-11598/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 16 de març de 2007 (RN-09976/2006).

Sol·licitant: Martinez Fernando, Israel.

Expedient: BCNA-01966/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 29 de maig de 2007 (RN-01676/2007).

Sol·licitant: Martinez Fuentes, Isabel.

Expedient: BCNA-01360/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de maig de 2007 (RN-01268/2007).

Sol·licitant: Martínez Fuentes, Isabel.

Expedient: BCNA-01357/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 20 de juliol de 2007 (RN-04061/2007).

Sol·licitant: Martínez García, Angel.

Expedient: BCNA-11629/06.Martínez García, Angel

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 16 de març de 2007 (RN-09981/2006).

Sol·licitant: Martinez Martinez, Pedro.

Expedient: STFE-00706/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 18 de maig de 2007 (RN-01186/2007).

Sol·licitant: Martinez Morales, Manuel.

Expedient: BCNE-00693/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de desembre de 2007 (RN-10349/2007).

Sol·licitant: Martínez Muñoz, Antonia.

Expedient: VICC-01214/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 30 de gener de 2007 (RN-07172/2006).

Sol·licitant: Martínez Musolé, Ramon.

Expedient: STFE-03381/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de novembre de 2007 (RN-09841/2007).

Sol·licitant: Martinez Perez, Emilio.

Expedient: BCNA-10106/06

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 7 de febrer de 2007 (RN-07740/2006).

Sol·licitant: Martinez Rodriguez, Miguel Angel.

Expedient: BCNA-05571/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de data 3 d'octubre de 2007 (RN-06757/2007)

Sol·licitant: Martínez Sierra, Jose.

Expedient: BCNA-04344/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de setembre de 2007 (RN-06516/2007).

Sol·licitant: Martínez Soler, José.

Expedient: BCNA-11130/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 20 de febrer de 2007 (RN-08819/2006).

Sol·licitant: Martinez Valcarcel, Juan Manuel.

Expedient: BCNE-00325/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 6 de juliol de 2007 (RN-03246/2007).

Sol·licitant: Martino, Antonino.

Expedient: BCNA-11566/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de febrer de 2007 (RN-09473/2006).

Sol·licitant: Martorell García, Jaime.

Expedient: STFE-01247/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de juny de 2007 (RN-02549/2007).

Sol·licitant: Mas Campins, Francesc.

Expedient: BCND-00279/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 12 de setembre de 2007 (RN-04943/2007).

Sol·licitant: Mas Campins, Francesc.

Expedient: BCND-00280/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 12 de setembre de 2007 (RN-04944/2007).

Sol·licitant: Mas Kesler, Tomàs.

Expedient: BCNA-12399/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de març de 2007 (RN-11392/2006).

Sol·licitant: Masferrer Corbillo, Jordi.

Expedient: BCNA-02942/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de juliol de 2007 (RN-03451/2007).

Sol·licitant: Masnou Sadurni, Jacinto.

Expedient: GRAV-02487/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 d'octubre de 2007 (RN-07806/2007).

Sol·licitant: Massague Martín, Isabel.

Expedient: BCNA-04364/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de setembre de 2007 (RN-05804/2007).

Sol·licitant: Mata Gongora, Juan.

Expedient: SABA-02877/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 20 de febrer de 2007 (RN-08870/2006).

Sol·licitant: Mateo Morilla, Yolanda.

Expedient: BCNA-12044/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 30 de març de 2007 (RN-11805/2006).

Sol·licitant: Mateos del Pino, Yolanda.

Expedient: STFE-03378/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de novembre de 2007 (RN-09839/2007).

Sol·licitant: Mcfadden, Marles.

Expedient: BCNA-08445/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 24 de gener de 2007 (RN-06843/2006).

Sol·licitant: Medina Blanco, Sergio.

Expedient: BCNA-05506/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 3 d'octubre de 2007 (RN-06742/2007)

Sol·licitant: Medina Lopez, Francisco Migue.

Expedient: BCNA-02646/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 20 de juny de 2007 (RN-02627/2007).

Sol·licitant: Medina Medina , Migdalina .

Expedient: BCNA-03758/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de setembre de 2007(RN-05528/2007).

Sol·licitant: Megias Elvira, Jorge.

Expedient: BCNA-08083/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 24de gener de 2007 (RN-06826/2006).

Sol·licitant: Megias Molina, Fernando.

Expedient: BCNC-00301/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de juny de 2007 (RN-02114/2007).

Sol·licitant: Melchor Ceballos, Adrián.

Expedient: BCNH-00009/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 30 de març de 2007 (RN-00155/2007).

Sol·licitant: Melechón Muñoz, Mª Dolores.

Expedient: BCNB-01181/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de març de 2007 (RN- 11406/2006).

Sol·licitant: Mendez Arevalo, Deivy Gregorio.

Expedient: BCNA-12782/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de març de 2007 (RN-12782/2006).

Sol·licitant: Mendez Elices, Eva.

Expedient: BCNA-09486/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 24 de gener de 2007 (RN-06816/2006).

Sol·licitant: Méndez Peña, Milagro.

Expedient: BCNA-04621/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 25 de setembre de 2007 (RN-06040/2007).

Sol·licitant: Mendez Polanco, Carlos Juan.

Expedient: BCNA-11856/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 16 de març de 2007 (RN-10345/2006).

Sol·licitant: Mendoza Gómez, Willians E.

Expedient: BCNA-09293/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 21 de febrer de 2007 (RN-08955/2006).

Sol·licitant: Merino Garcia, Gregoria.

Expedient: BCNA-00904/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 15 de maig de 2007 (RN-00904/2007).

Sol·licitant: Mesa Albadó, Soraya.

Expedient: BCNH-00149/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 25 de juliol de 2007 (RN-04248/2007).

Sol·licitant: Mesa Romero, Florencio.

Expedient: BCNH-00152/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 25 de juliol de 2007 (RN-04249/2007).

Sol·licitant: Mesce Riera, José.

Expedient: VICC-01504/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 20 de febrer de 2007 (RN-08913/2006).

Sol·licitant: Millan Parreño, Cristina.

Expedient: BCNH-01172/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 17 d'octubre de 2007 (RN-07476/2007).

Sol·licitant: Miller Castillo, Luis Alberto.

Expedient: BCNA-02831/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de juny de 2007 (RN-02492/2007).

Sol·licitant: Millon Ger, Montserrat.

Expedient: BCNA-03085/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de juliol de 2007 (RN-03481/2007).

Sol·licitant: Minguet Ricart, Carme.

Expedient: BCNA-05062/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 22 de novembre de 2006 (RN-03077/2006).

Sol·licitant: Minka, Evelyn.

Expedient: VICC-00938/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 31 de gener de 2007 (RN-07231/2006).

Sol·licitant: Miracle Villares, Anna.

Expedient: BCNA-12553/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 16 de març de 2007 (RN-09934/2006).

Sol·licitant: Miranda Guernizo, Ruth Noemi.

Expedient: BCNA-09815/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 30 de gener de 2007 (RN-07066/2006).

Sol·licitant: Miranda Pérez, David.

Expedient: STFE-01004/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 18 de maig de 2007 (RN-01061/2007).

Sol·licitant: Misic , Nemanja .

Expedient: BCNA-03895/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de setembre de 2007 (RN-05692/2007).

Sol·licitant: Mogador Santos , Aurora .

Expedient: BCNA-03642/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de setembre de 2007 (RN-05504/2007).

Sol·licitant: Mogedano Garcia, Marina.

Expedient: BCNH-01484/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 13 de novembre de 2007 (RN-08976/2007).

Sol·licitant: Moledo Tapia, Luis Alberto.

Expedient: BCNA-00293/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 de maig de 2007 (RN-00710/2007).

Sol·licitant: Molina Antequera, Encarnación.

Expedient: BCNA-09467/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 31 de gener de 2007 (RN-07440/2006).

Sol·licitant: Molina Diaz, Sergio.

Expedient: BCNA-00124/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 30 de març de 2007 (RN-00131/2007).

Sol·licitant: Molina Garcia, Antonia.

Expedient: BCNA-12763/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de març de 2007 (RN-11707/2006).

Sol·licitant: Molina Gonzalvo, Luis.

Expedient: SABA-05928/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 d'abril de 2007 (RN-13061/2006).

Sol·licitant: Moliner Rodríguez, Angela.

Expedient: BCNB-00250/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de juny de 2007 (RN-02235/2007).

Sol·licitant: Molto Bawab, Ana.

Expedient: BCNE-00215/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 29 de maig de 2007 (RN-01712/2007).

Sol·licitant: Montalvez Blanca, Purificación.

Expedient: BCNA-11627/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 26 de febrer de 2007 (RN-09349/2006).

Sol·licitant: Montálvez Blanca, Purificación.

Expedient: BCNA-04637/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de setembre de 2007 (RN-06589/2007).

Sol·licitant: Montaño Salazar, Maria Jesús.

Expedient: BCNA-05005/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 25 de setembre de 2007 (RN-06126/2007).

Sol·licitant: Monteiro Santos, Alan.

Expedient: SABA-04771/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 13 d'abril de 2007 (RN-12302/2006).

Sol·licitant: Montero Alguacil, Fernando.

Expedient: BCNC-00300/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de juny de 2007 (RN-02391/2007).

Sol·licitant: Montero De Bran, Francisco.

Expedient: BCNA-04345/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de setembre de 2007 (RN-05799/2007).

Sol·licitant: Montero Huertas, Oscar.

Expedient: BCNE-00190/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de maig de 2007 (RN-01318/2007).

Sol·licitant: Montes Calderon, Antonio.

Expedient: BCND-00350/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 25 de setembre de 2007 (RN-06153/2007).

Sol·licitant: Montes de Oca Maquieira, Adrian M.

Expedient: BCNA-04181/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de setembre de 2007 (RN05751/2007).

Sol·licitant: Montes González, Raul.

Expedient: BCNA-00496/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 de maig de 2007 (RN-00427/2007).

Sol·licitant: Montes Jiménez, Juan Francisco.

Expedient: BCND-00158/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 de juny de 2007 (RN-02837/2007).

Sol·licitant: Montes Medina, Silvia.

Expedient: BCNB-00597/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 25 de setembre de 2007 (RN-06143/2007).

Sol·licitant: Montes Ramos, Guillermo.

Expedient: STFE-03408/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de novembre de 2007 (RN-09843/2007).

Sol·licitant: Montes Valero, Miriam.

Expedient: BCNE-00387/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 de juny de 2007 (RN-02983/2007).

Sol·licitant: Montesinos Diaz, Jesús.

Expedient: BCNA-11702/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de març de 2007 (RN-10986/2006).

Sol·licitant: Montoya Marquez, Sandra M.

Expedient: BCNH-00645/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de juliol de 2007 (RN-03550/2007).

Sol·licitant: Montoya Martínez , Julian.

Expedient: BCNA-04315/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 3 d'octubre de 2007 (RN-06649/2007).

Sol·licitant: Montserrat Boada, Jordi.

Expedient: BCNA-00761/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 29 de maig de 2007 (RN-01540/2007).

Sol·licitant: Mora Sáez, Sergi.

Expedient: STFE-02460/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de novembre de 2007 (RN-09448/2007).

Sol·licitant: Morales Giner, Núria.

Expedient: GRAV-01472/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 29 de juny de 2007 (RN-02995/2007).

Sol·licitant: Morales Hernandez, Mariano.

Expedient: BCNP-03467/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 25 de gener de 2008 (RN-12782/2007).

Sol·licitant: Morales Oñate, Fulgencio.

Expedient: STFE-02456/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de setembre de 2007 (RN-05608/2007).

Sol·licitant: Morales Salanza, Rosalia.

Expedient: BCNA-04707/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 3 d'octubre de 2007 (RN-06677/2007).

Sol·licitant: Moran Garcia, Luis M.

Expedient: BCNA-11512/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 20 de febrer de 2007 (RN-08835/2006).

Sol·licitant: Moran Garcia, Luis M.

Expedient: BCNA-11512/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 18 d'abril de 2007 (RN-12582/2006).

Sol·licitant: Morena Delgado, Isidro Jesús.

Expedient: BCNA-02359/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de juny de 2007 (RN-02301/2007).

Sol·licitant: Moreno Castaño, Santiago.

Expedient: BCNH-00307/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de juny de 2007 (RN-02277/2007).

Sol·licitant: Moreno Fernandez, Manuel.

Expedient: BCNA-05421/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 3 d'octubre de 2007 (RN-06727/2007).

Sol·licitant: Moreno González, Antonia.

Expedient: BCNA-04553/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de setembre de 2007 (RN-06564/2007).

Sol·licitant: Moreno González, Antonia.

Expedient: BCNA-04552/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 8 de setembre de 2007 (RN-06563/2007).

Sol·licitant: Moreno Llastarri, Vicenç.

Expedient: BCNA-10595/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 26 de febrer de 2007 (RN-09115/2006).

Sol·licitant: Moreno Mas, Manuel.

Expedient: BCNE-00678/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de desembre de 2007 (RN-10716/2007).

Sol·licitant: Moreno Parra, Carmen. A.

Expedient: BCNH-00113/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 8 de juny de 2007 (RN-01960/2007).

Sol·licitant: Moreno Perez, Encarnacion.

Expedient: BCNA-02383/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de juny de 2007 (RN-02223/2007).

Sol·licitant: Moreno Rivera, Luis.

Expedient: BCNA-11190/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de febrer de 2007 (RN-09447/2006).

Sol·licitant: Moreno Servan, Dionisio.

Expedient: BCNE-00363/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 20 de juny de 2007 (RN-02648/2007).

Sol·licitant: Moreno Turrillo, Julián.

Expedient: BCNH-01420/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 30 de novembre de 2007 (RN-10307/2007).

Sol·licitant: Moresno Sola, José Luis.

Expedient: BCNC-00433/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 3 d.octubre de 2007 (RN-06761/2007).

Sol·licitant: Morgado Chamorro, Roberto Carlos.

Expedient: BCNH-00855/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 20 de novembre de 2007 (RN-09215/2007).

Sol·licitant: Morillo Ferrer, Luis.

Expedient: BCNH-01021/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de setembre de 2007 (RN-06609/2007).

Sol·licitant: Moumouda, Abderramane.

Expedient: BCNA-10648/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 20 de febrer de 2007 (RN-08890/2006).

Sol·licitant: Mousati, Touria.

Expedient: BCNA-09562/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 31 de gener de 2007 (RN-07446/2006).

Sol·licitant: Moussaou, Abdellah.

Expedient: VICC-02330/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 24 d'abril de 2007 (RN-13085/2006).

Sol·licitant: Moya Martínez, Sergio.

Expedient: BCNA-01913/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 25 de juliol de 2007 (RN-04159/2007).

Sol·licitant: Moyano Fernández, Samara.

Expedient: BCNA-01116/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 15 de maig de 2007 (RN-00945/2007).

Sol·licitant: Mundet Ballesteros, Pere.

Expedient: BCNA-12150/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 21 de març de 2007 (RN-10506/2006).

Sol·licitant: Muñoz Chale, Alicia.

Expedient: STFE-01042/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 30 de maig de 2007 (RN-01856/2007).

Sol·licitant: Muñoz Dominguez, Moises.

Expedient: BCNC-00266/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de juny de 2007 (RN-02240/2007).

Sol·licitant: Muñoz Espinosa, Javier.

Expedient: BCNC-00968/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 29 d.octubre de 2007 (RN-08159/2007).

Sol·licitant: Muñoz Fuentes, Francisca.

Expedient: BCNA-05582/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de novembre de 2007 (RN-09717/2007).

Sol·licitant: Muñoz Gallego, Juan José.

Expedient: STFE-01822/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de data 25 de juliol de 2007 (RN-04221/2007).

Sol·licitant: Murillo Paz , Angel Eduardo .

Expedient: BCNA-03365/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de setembre de 2007 (RN-05680/2007).

Sol·licitant: Murvais Gonzalez, Joaquin.

Expedient: BCNA-10137/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 13 de febrer de 2007 (RN-08147/2006).

Sol·licitant: Mushtag, Farzana.

Expedient: BCNA-00087/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de març de 2007 (RN-00088/2007).

Sol·licitant: Naeem, Mohamaad.

Expedient: BCNA-11555/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de febrer de 2007 (RN-09840/2006).

Sol·licitant: Naranjo Pantoja, Claudia T.

Expedient: BCNA-00711/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 de maig de 2007 (RN-00611/2007).

Sol·licitant: Narganes Borras, Ma. Aurelia.

Expedient: BCNA-05605/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 17 d'octubre de 2007 (RN-0739/2007).

Sol·licitant: Narvaez Lopez, Francisco.

Expedient: BCNC-00851/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 3 d.octubre de 2007 (RN-06766/2007).

Sol·licitant: Navarro Diaz, Matías.

Expedient: VICC-00990/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 d'octubre de 2007 (RN-07133/2007).

Sol·licitant: Navarro Diaz, Matías.

Expedient: VICC-00872/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de setembre de 2007 (RN-05619/2007).

Sol·licitant: Navarro Gimenez, Montserrat.

Expedient: BCNA-05954/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de novembre de 2007 (RN-09773/2007).

Sol·licitant: Navarro Gómez, Luís A.

Expedient: VICC-00829/07

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de setembre de 2007 (RN-05617/2007).

Sol·licitant: Navarro Olive , Pascual.

Expedient: SABA-03990/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 30 de març de 2007 (RN-11872/2006).

Sol·licitant: Navas Ruiz, Angel.

Expedient: BCNA-02867/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 6 de juliol de 2007 (RN-03240/2007).

Sol·licitant: Navas Ruiz, Jesus Angel.

Expedient: BCNP-00456/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de setembre de 2007 (RN-05842/2007).

Sol·licitant: Naveed, Faisal.

Expedient: BCNA-11010/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 20 de febrer de 2007 (RN-08808/2006).

Sol·licitant: Nebot Mateo, Emilio.

Expedient: BCNH-00148/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 de juny de 2007 (RN-02848/2007).

Sol·licitant: Negredo Muñoz, Alberto.

Expedient: BCNA-00775/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 de maig de 2007 (RN-00617/2007).

Sol·licitant: Negrescu, Ioan Victor.

Expedient: STFE-00915/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 30 de maig de 2007 (RN-01837/2007).

Sol·licitant: Neta, Neusa A.

Expedient: BCNA-03685/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de setembre de2007 (RN-05685/2007).

Sol·licitant: Nieto Alloza, Vanessa.

Expedient: BCNE-00016/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de març de 2007 (RN-00050/2007).

Sol·licitant: Nieto Flores, Mª Dolores.

Expedient: GRAV-01467/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 29 de juny de 2007 (RN-02994/2007).

Sol·licitant: Nieto García, Juan Carlos.

Expedient: GRAV-03471/07

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 20 de novembre de 2007 (RN-09314/2007).

Sol·licitant: Nogueira Teixera, Marcio.

Expedient: BCNA-07209/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 16 de gener de 2008 (RN-12358/2007).

Sol·licitant: Noguer Aguilar, Antonio Manuel.

Expedient: BCNA-05389/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 13 de novembre de 2007 (RN-06723/2007).

Sol·licitant: Noguer Castellví, José Mª.

Expedient: BCNA-11685/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 16 de març de 2007 (RN-09989/2006).

Sol·licitant: Nsilani, Ngitukulu.

Expedient: BCNH-00463/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 6 de juliol de 2007 (RN-03176/2007).

Sol·licitant: Nsue Ndong, Liberato.

Expedient: BCNA-12184/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 16 de febrer de 2007 (RN-08631/2006).

Sol·licitant: Nubia, Magda.

Expedient: BCNC-01003/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 22 d'octubre de 2007 (RN-07657/2007).

Sol·licitant: Nuñez De Miguel, Raul.

Expedient: BCNE-00721/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de desembre de 2007 (RN-10354/2007).

Sol·licitant: Ochoa Oncins, M Carmen.

Expedient: BCNA-00516/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 de maig de 2007 (RN-00429/2007).

Sol·licitant: Odebret Lopez, Virgilia.

Expedient: BCNA-05514/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 3 d'octubre de 2007 (RN-06746/2007)

Sol·licitant: O'Koro, Joe.

Expedient: VICC-01218/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 17 d'octubre de 2007 (RN-07586/2007).

Sol·licitant: Oliva Arévalo, Leonardo.

Expedient: VICC-01079/07

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 24 d'octubre de 2007 (RN-08070/2007).

Sol·licitant: Oliva Farrarons, Jaime.

Expedient: BCNH-00659/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de juliol de 2007 (RN-03556/2007).

Sol·licitant: Oliva Farrarons, Jaime.

Expedient: BCNH-00658/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de juliol de 2007 (RN-03555/2007).

Sol·licitant: Oliva Farrarons, Jaime.

Expedient: BCNH-00657/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de juliol de 2007 (RN-03554/2007).

Sol·licitant: Olivares Rodríguez, José Antonio.

Expedient: BCNF-00150/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de juliol de 2007 (RN-03506/2007).

Sol·licitant: Olles Vea, Valentín.

Expedient: BCNA-01170/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 18 de maig de 2007 (RN-01143/2007).

Sol·licitant: Omar Almidon ,Carlos.

Expedient: SABA-04001/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de febrer de 2007 (RN-09823/2006).

Sol·licitant: Omblas Bermúdez, Raymund.

Expedient: BCNA-10659/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 16 de març de 2007 (RN-09961/2006).

Sol·licitant: Omiste Flores, Waldo.

Expedient: BCNA-03334/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de setembre de 2007 (RN-05452/2007).

Sol·licitant: Omiste Nava, Enrique A.

Expedient: BCNA-03335/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de setembre de 2007 (RN-05679/2007).

Sol·licitant: Ondo Evini, Gaspar.

Expedient: BCNP-00461/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 12 de setembre de 2007 (RN-04973/2007).

Sol·licitant: Ondo Ncara, Acacio.

Expedient: BCNA-05241/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 17 d'octubre de 2007 (RN-07249/2007).

Sol·licitant: Ordóñez Ordóñez, Mercedes M.

Expedient: BCNA-11576/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de febrer de 2007 (RN-09477/2006).

Sol·licitant: Ordóñez Ponce de León, Oliver.

Expedient: BCND-00060/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 de maig de 2007 (RN-00637/2007).

Sol·licitant: Ornaque Vaquero, Pablo.

Expedient: BCNP-01325/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 de novembre de 2007 (RN-08907/2007).

Sol·licitant: Ortiz Hidalgo, Jaime.

Expedient: BCNP-01422/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de novembre de 2007 (RN-09121/2007).

Sol·licitant: Ortiz Mirabete, Alejandro.

Expedient: BCNA-12106/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 21 de març de 2007 (RN-10434/2006).

Sol·licitant: Ortiz Portillo,Francisco.

Expedient: GRAV-00623/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 18 de maig de 2007 (RN-01051/2007).

Sol·licitant: Ortiz Val, Graciela.

Expedient: BCNA-08103/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 24 de gener de 2007 (RN-06831/2006).

Sol·licitant: Oses, Mª Carolina.

Expedient: BCNA-00704/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 16 de febrer de 2007 (RN-08372/2006).

Sol·licitant: Osipacz, Katarzyna Kr.

Expedient: BCNA-03001/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 6 de juliol de 2007 (RN-03146/2007).

Sol·licitant: Otero Framil, Arturo.

Expedient: BCNA-02540/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de juny de 2007 (RN-02437/2007).

Sol·licitant: Ould Sidina, El Harazi.

Expedient: BCNA-06272/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de gener de 2007 (RN-12077/2007).

Sol·licitant: Ourachi, Hicham.

Expedient: BCNC-00231/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 3 d.octubre de 2007 (RN-06759/2007).

Sol·licitant: Pacheco Salvatierra, Olga Haydee.

Expedient: STFE-02199/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de setembre de 2007 (RN-05589/2007).

Sol·licitant: Pais Scopini, Rosina.

Expedient: BCNH-01511/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de novembre de 2007 (RN-09811/2007).

Sol·licitant: Palacios Asensio, Francisco M.

Expedient: GRAV-02907/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 24 d'octubre de 2007 (RN-07980/2007).

Sol·licitant: Palacios Martinez, Pilar.

Expedient: STFE-00425/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 24 d'abril de 2007 (RN-00260/2007).

Sol·licitant: Palacios Pérez, Silvia.

Expedient: STFE-04253/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de gener de 2008 (RN-12007/2007).

Sol·licitant: Palazon Tarancon, Samanta.

Expedient: BCNA-11416/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 20 de febrer de 2007 (RN-08826/2006).

Sol·licitant: Palma Cedeño, Cruz Mariela.

Expedient: BCNA-10711/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 30 de març de 2007 (RN-11786/2006).

Sol·licitant: Palma Vallribera, Daniel.

Expedient: BCNA-10062/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 31 de gener de 2007 (RN-07600/2006).

Sol·licitant: Palomero Mayordomo, Antonio.

Expedient: BCNH-00216/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 8 de juny de 2007 (RN-01973/2007).

Sol·licitant: Palomino Cervantes, Liliana C.

Expedient: BCNA-02878/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 6 de juliol de 2007 (RN-03139/2007).

Sol·licitant: Panisello Torrent, Carlos.

Expedient: STFE-03624/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 30 de novembre de 2007 (RN-10120/2007).

Sol·licitant: Panisello Torrent, Carlos.

Expedient: STFE-01517/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de data 20 de juny de 2007 (RN-02621/2007).

Sol·licitant: Parados sin fronteras y trabajadores en autoempleo

Expedient: BCNA-03361/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 12 de juliol de 2007 (RN-03739/2007).

Sol·licitant: Pardo Sánchez, Saturnino.

Expedient: BCND-00321/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 25 de setembre de 2007 (RN-06191/2007).

Sol·licitant: Pardo Varela, M. Carmen.

Expedient: BCNA-10720/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 21 de març de 2007 (RN-10462/2006).

Sol·licitant: Paredes Hernández, José Antonio.

Expedient: GRAV-01953/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 6 de juliol de 2007 (RN-03186/2007).

Sol·licitant: Paredes Leon, Elva Yolanda.

Expedient: BCNA-06270/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 17 de desembre de 2007 (RN-10820/2007).

Sol·licitant: Parera Coma, Efrem.

Expedient: BCNA-01415/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de maig de 2007 (RN-01300/2007).

Sol·licitant: Parra Pérez, Gloria.

Expedient: STFE-01399/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de juny de 2007 (RN-02097/2007).

Sol·licitant: Parra Prieto, Montserrat.

Expedient: BCNA-11498/05.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 de juliol de 2006 (RN-24813/2005).

Sol·licitant: Partal Checa, Purificación.

Expedient: GRAV-00495/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 de maig de 2007 (RN-00662/2007).

Sol·licitant: Pasamontes Fernandez, Sergio.

Expedient: BCNC-00295/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 20 de juny de 2007 (RN-02623/2007).

Sol·licitant: Pasano Arimon, Miguel.

Expedient: BCNG-00070/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 de maig de 2007 (RN-00647/2007).

Sol·licitant: Pascarelli , Fernando .

Expedient: BCNA-03950/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 3 d'octubre de 2007 (RN-06661/2007).

Sol·licitant: Pascua Tello, Paulina.

Expedient: GRAV-04044/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 18 de desembre de 2007 (RN-11210/2007).

Sol·licitant: Pascual Sánchez, Ricardo.

Expedient: BCNA-00123/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 30 de març de 2007 (RN-00130/2007).

Sol·licitant: Pastor Ventemilla, Agustin.

Expedient: BCNA-00949/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 5 de maig de 2007 (RN-00916/2007).

Sol·licitant: Patiño De León, José Antonio.

Expedient: BCNA-05327/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 17 d'octubre de 2007 (RN-07448/2007).

Sol·licitant: Pau Rodríguez, Olga.

Expedient: BCNE-00516/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 4 de maig de 2007 (RN-13720/2006).

Sol·licitant: Pau Rodríguez, Olga.

Expedient: BCNE-00515/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 4 de maig de 2007 (RN-13719/2006).

Sol·licitant: Paulo Cano , Fernando .

Expedient: BCNA-03941/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 25 de setembre de 2007 (RN-06055/2007).

Sol·licitant: Paun, Florin.

Expedient: BCNP-01815/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 18 de desembre de 2008 (RN-11100/2007).

Sol·licitant: Pavon Izquierdo, Andrea.

Expedient: BCNA-06924/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 21 de desembre de 2007 (RN-11389/2007).

Sol·licitant: Pavón Montagut, Emilio.

Expedient: STFE-00297/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 24 abril de 2007 (RN-00233/2007).

Sol·licitant: Paz Lopez, Herminio.

Expedient: BCNA-02107/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 17 de juliol de 2007 (RN-03909/2007).

Sol·licitant: Pechamango Ulco, Deysi Julia.

Expedient: BCNA-01866/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 29 de maig de 2007 (RN-01669/2007).

Sol·licitant: Pedrosa Garcia, Julio Damir.

Expedient: BCNA-11197/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de febrer de 2007 (RN-09448/2006).

Sol·licitant: Pedrosa Navas, Carlos José.

Expedient: GRAV-00424/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 18 de maig de 2007 (RN-01228/2007).

Sol·licitant: Pedrosa Navas, Carlos José.

Expedient: GRAV-02967/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 20 de novembre de 2007 (RN-09377/2007).

Sol·licitant: Peig Arnal, Maria Dolores.

Expedient: BCNA-09576/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 31 de gener de 2007 (RN-07198/2006).

Sol·licitant: Peig Arnal, Maria Dolores.

Expedient: BCNA-04131/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de setembre de 2007 (RN-05742/2007).

Sol·licitant: Peiroten Melguizo, Miguel.

Expedient: GRAV-03537/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de desembre de 2007 (RN-10670/2007).

Sol·licitant: Peña Costa, Marta.

Expedient: STFE-01185/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 18 de maig de 2007 (RN-01185/2007).

Sol·licitant: Pena Monter, Francisco.

Expedient: SABA-05268/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 13 d'abril de 2007 (RN-12389/2006).

Sol·licitant: Peña Solar, Carlos.

Expedient: BCNA-02988/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de juliol de 2007 (RN-03466/2007).

Sol·licitant: Peñanda Vargas, Jheraldine.

Expedient: BCNA-01906/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 30 de maig de 2007 (RN-01772/2007).

Sol·licitant: Pera, Fabián Carlos.

Expedient: BCNG-00099/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 18 de maig de 2007 (RN-01114/2007).

Sol·licitant: Peralta Silva, Patricia.

Expedient: STFE-02705/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 3 d'octubre de 2007 (RN-06823/2007).

Sol·licitant: Peralta Silva, Patricia.

Expedient: STFE-02704/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 d'octubre de 2007 (RN-07878/2007).

Sol·licitant: Perea Samso, Juan.

Expedient: BCNH-01170/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 17 d'octubre de 2007 (RN-07475/2007).

Sol·licitant: Pereda Cruzado, Carlos O.

Expedient: BCNA-00845/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 de maig de 2007 (RN-00625/2007).

Sol·licitant: Pérez Antonio, Antonia.

Expedient: BCNA-10971/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 de febrer de 2007 (RN-09402/2006).

Sol·licitant: Perez Arroyo, William R.

Expedient: BCNA-05801/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 de novembre de 2007 (RN-08820/2007).

Sol·licitant: Pérez Bru, Federico.

Expedient: SABA-02645/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 13 de febrer de 2007 (RN-08194/2006).

Sol·licitant: Perez Delgado, José Antonio.

Expedient: GRAV-03294/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 20 de novembre de 2007 (RN-09264/2007).

Sol·licitant: Pérez Guzmán, Jonatan.

Expedient: BCNG-00066/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de setembre de 2007 (RN-06248/2007).

Sol·licitant: Pérez Homs, Oscar.

Expedient: SABA-03207/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 26 de febrer de 2007 (RN-09232/2006).

Sol·licitant: Perez Ibañez, Roberto.

Expedient: BCNA-12109/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 21 de març de 2007 (RN-10498/2006).

Sol·licitant: Pérez Ibarz, Manuel.

Expedient: BCN-07566/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 25 de gener de 2008 (RN-12703/2007).

Sol·licitant: Pérez Jimenez, Maria Luisa.

Expedient: BCNA-04452/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de setembre de 2007 (RN-06541/2007).

Sol·licitant: Pérez López, Mª Carmen.

Expedient: GRAV-01829/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 6 de juliol de 2007 (RN-03183/2007).

Sol·licitant: Pérez López, Maria E.

Expedient: BCNH-00335/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de juny de 2007 (RN-02280/2007).

Sol·licitant: Pérez López, Vanesa.

Expedient: VICC-00889/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 17 d'octubre de 2007 (RN-7577/2007).

Sol·licitant: Perez Pena, Carmen.

Expedient: BCNA-08334/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 20 de febrer de 2007 (RN-08748/2006).

Sol·licitant: Perez Pendon, Marco Carlos.

Expedient: VICC-00360/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 17 d'octubre de 2007 (RN-07576/2007).

Sol·licitant: Pérez Ramos, Jesús.

Expedient: BCNC-01082/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 de novembre de 2007 (RN-08861/2007).

Sol·licitant: Pérez Rojas, Eladio Olegario.

Expedient: BCNA-02825/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 de juny de 2007 (RN-02891/2007).

Sol·licitant: Perez Serrat, Carlos David.

Expedient: BCNA-05715/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de desembre de 2007 (RN-1069072007).

Sol·licitant: Pérez Simó, Carlos.

Expedient: BCNC-00504/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 20 de juny de 2007 (RN-02642/2007).

Sol·licitant: Peyras Navarro, M. Bernarda.

Expedient: STFE-03050/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 24 d'octubre de 2007 (RN-07983/2007).

Sol·licitant: Picañol Comas, Eduardo.

Expedient: BCNA-01119/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de juny de 2007 (RN-02413/2007).

Sol·licitant: Picasso, Roberto H.

Expedient: BCNA-11147/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 20 de febrer de 2007 (RN-08821/2006).

Sol·licitant: Pichel Hernando, Jordi.

Expedient: BCNA-11985/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 16 de març de 2007 (RN-10020/2006).

Sol·licitant: Piedra Chavera, Ana Ester.

Expedient: BCNA-06287/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 21 de desembre de 2007 (RN-11646/2007).

Sol·licitant: Piletsk, Igor.

Expedient: BCNA-08065/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 24 de gener de 2007 (RN-06823/2006).

Sol·licitant: Pimentel Sanchez, Jenni Ruth.

Expedient: BCNA-02903/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de juliol de 2007 (RN-03442/2007).

Sol·licitant: Piña Chavero, Miriam C.

Expedient: GRAV-01893/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 29 de juny de 2007 (RN-03124/2007).

Sol·licitant: Piña Chavero, Míriam C.

Expedient: GRAV-01553/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 29 de juny de 2007 (RN-03035/2007).

Sol·licitant: Pineda Rodriguez, Mirladys.

Expedient: SABA-02198/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 31 de gener de 2007 (RN-07580/2006).

Sol·licitant: Pinillos Ruiz, Gladys.

Expedient: BCNA-08746/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 24 de gener de 2007 (RN-06846/2006).

Sol·licitant: Pinos Agüero, Manel.

Expedient: GRAV-03369/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de novembre de 2007 (RN-09461/2007).

Sol·licitant: Pinos Agüero, Manuel.

Expedient: GRAV-02742/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 17 d'octubre de 2007 (RN-07621/2007).

Sol·licitant: Pintiado Expósito, Domingo.

Expedient: BCNG-00445/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 13 de novembre de 2007 (RN-08965/2007).

Sol·licitant: Pirretas Puig, Salvador.

Expedient: BCNA-10400/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 20 de febrer de 2007 (RN-08761/2006).

Sol·licitant: Piza Barbuca, Esmeraldas.

Expedient: BCNA-05795/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de novembre de 2007 (RN-09113/2007).

Sol·licitant: Pizarro Corral, Benito.

Expedient: BCNH-00457/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 6 de juliol de 2007 (RN-03175/2007).

Sol·licitant: Plamisano, Francesco P.

Expedient: BCNA-05972/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de novembre de 2007 (RN-09776/2007).

Sol·licitant: Planas Wilken, Adrian.

Expedient: BCNE-00241/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 29 de maig de 2007 (RN-01715/2007).

Sol·licitant: Platas Bertran, Eusebi.

Expedient: BCNA-00972/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 15 de maig de 2007 (RN-00919/2007).

Sol·licitant: Ponce Gómez, Antonia.

Expedient: BCNA-12022/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 16 de febrer de 2007 (RN-08630/2006).

Sol·licitant: Ponce Lino, Andrea N.

Expedient: BCNH-00188/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 8 de juny de 2007 (RN-01970/2007).

Sol·licitant: Pons de Luigi, Alberto.

Expedient: BCNA-11694/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de març de 2007 (RN-10984/2006).

Sol·licitant: Porta Font, Jordi.

Expedient: BCNP-00791/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 3 d'octubre de 2007 (RN-06801/2007).

Sol·licitant: Porta Sole, Jaime.

Expedient: BCNA-05112/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 17 d'octubre de 2007 (RN-07409/2007).

Sol·licitant: Portoles Martinez, Nuria.

Expedient: BCNA-10004/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 31 de gener de 2007 (RN-07615/2006).

Sol·licitant: Posada Martinez, Ildefonso.

Expedient: BCNA-09716/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 31 de gener de 2007 (RN-07474/2006).

Sol·licitant: Pou Pou, Carlos.

Expedient: BCNA-02692/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 de juliol de 2007 (RN-04698/2007).

Sol·licitant: Pozo Solsona, Carmen F.

Expedient: BCNB-00275/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de juny de 2007 (RN-02502/2007).

Sol·licitant: Prada Vázquez, Antonio.

Expedient: STFE-01043/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 30 de maig de 2007 (RN-01857/2007).

Sol·licitant: Prat Lopez, Carme.

Expedient: BCNA-05362/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de setembre de 2007 (RN-05831/2007).

Sol·licitant: Prat Sallés, Francisco.

Expedient: VICC-00291/07

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de maig de 2007 (RN-01362/2007)

Sol·licitant: Presseguer Blanco, Jordi.

Expedient: VICC-01740/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 30 de març de 2007 (RN-11926/2006).

Sol·licitant: Pretel Romero, Luis.

Expedient: BCNB-00200/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de juny de 2007 (RN-02303/2007).

Sol·licitant: Prieto Asensio, Maria Yolanda.

Expedient: BCNA-04130/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de setembre de 2007 (RN-05741/2007).

Sol·licitant: Puello Coronell, Marelvis.

Expedient: BCNA-11276/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de febrer de 2007 (RN-09463/2006).

Sol·licitant: Pugh, James Alexander.

Expedient: BCNE-00854/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 12 de novembre de 2007 (RN-08933/2007).

Sol·licitant: Puig Magin, Josefa.

Expedient: BCNA-10152/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 31 de gener de 2007 (RN-07494/2006).

Sol·licitant: Quesada Ruiz, Dolores.

Expedient: BCNA-11262/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 21 de febrer de 2007 (RN-08922/2006).

Sol·licitant: Quintana Ortiz, Maria Carmen.

Expedient: BCNA-04203/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 25 de setembre de 2007 (RN-06101/2007).

Sol·licitant: Rafaqat Din , Daniel .

Expedient: BCNA-03462/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 de juliol de 2007 (RN-04669/2007).

Sol·licitant: Rami Castillón, Margarita.

Expedient: BCNA-03820/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 30 de novembre de 2006 (RN-04077/2006).

Sol·licitant: Ramírez Cañis, Natividad.

Expedient: BCNF-00232/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 12 de setembre de 2007 (RN-04964/2007).

Sol·licitant: Ramirez Marti, Lisard.

Expedient: BCNB-00995/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 17 de desembre de 2007 (RN-10771/2007).

Sol·licitant: Ramírez Serna, Víctor.

Expedient: GRAV-02950/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 20 de novembre de 2007 (RN-09262/2007).

Sol·licitant: Ramon Zambrano, Karina Katty.

Expedient: BCNA-04781/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 3 d'octubre de 2007 (RN-06695/2007).

Sol·licitant: Ramos Figueroa, Luis Eduardo.

Expedient: BCNA-01671/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de juny de 2007 (RN-02297/2007).

Sol·licitant: Ramos Lozal, Lourdes.

Expedient: BCNE-00059/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 15 de maig de 2007 (RN-00870/2007).

Sol·licitant: Ramos Mateu, Ramón.

Expedient: BCNA-04118/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de setembre de 2007 (RN-05734/2007).

Sol·licitant: Ramos morejon , Maria Carmen .

Expedient: BCNA-03890/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 25 de setembre de 2007 (RN-06096/2007).

Sol·licitant: Ramos Rubio, Antonio José.

Expedient: BCNC-00033/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 30 de març de 2007 (RN-00122/2007).

Sol·licitant: Ramos Santibañez, Manuel Edecio.

Expedient: BCNA-06206/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de desembre de 2007 (RN-11790/2007).

Sol·licitant: Ramos Santos, Juan.

Expedient: BCNA-04565/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 3 d'octubre de 2007 (RN-06653/2007).

Sol·licitant: Ramos Sierra, Jesús.

Expedient: BCNA-11126/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 21 de febrer de 2007 (RN-08921/2006).

Sol·licitant: Rangel Picón, Mª Carmen.

Expedient: BCNA-03199/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de setembre de 2007 (RN-05422/2007).

Sol·licitant: Raougui, Hayat.

Expedient: BCNA-01733/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 20 de juny de 2007 (RN-02618/2007).

Sol·licitant: Raventos Miralles, Daniel.

Expedient: BCNA-11120/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 20 de febrer de 2007 (RN-08814/2006).

Sol·licitant: Raventós Montserrat, Pedro.

Expedient: BCNF-00166/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de juny de 2007 (RN-02270/2007).

Sol·licitant: Rebuig, Aissa.

Expedient: GRAV-01861/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 6 de juliol de 2007 (RN-03185/2007).

Sol·licitant: Recio Espinosa, Ana Belen.

Expedient: BCNH-00543/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de juliol de 2007 (RN-03528/2007).

Sol·licitant: Redondo Lanzas, Juan.

Expedient: BCNA-00150/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de març de 2007 (RN-00036/2007).

Sol·licitant: Regalado Lucas, Maria Pilar.

Expedient: BCNA-00901/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 15 de maig de 2007 (RN-00903/2007).

Sol·licitant: Reina Hortet, Eva.

Expedient: BCNA-02020/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 30 de maig de 2007 (RN-01773/2007).

Sol·licitant: Reina Seco, José Maria.

Expedient: BCNA-03084/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 25 de juliol de 2007 (RN-04264/2007).

Sol·licitant: Reinón Olivares, Roberto.

Expedient: BCNC-00001/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de març de 2007 (RN-00014/2007).

Sol·licitant: Reparaz Ebusa, Maria Sonia.

Expedient: BCNH-00717/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de juliol de 2007 (RN-03560/2007).

Sol·licitant: Rescalvo Fernandez, M Carmen.

Expedient: BCNA-02108/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 17 de juliol de 2007 (RN-03910/2007).

Sol·licitant: Revilla Quiroz, Pilar.

Expedient: GRAV-01205/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 30 de maig de 2007 (RN-01803/2007).

Sol·licitant: Reyes Faro, M. Carmen.

Expedient: BCNA-10262/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 16 de gener de 2007 (RN-08354/2006).

Sol·licitant: Riaz, Mohammad.

Expedient: BCNA-00565/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 de maig de 2007 (RN-00593/2007).

Sol·licitant: Ricart Aldanondo, Ines.

Expedient: VICC-00405/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 29 de maig de 2007 (RN-01738/2007).

Sol·licitant: Rifi Bossof, Abderrahmane.

Expedient: BCNA-03839/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de setembre de 2007 (RN-05544/2007).

Sol·licitant: Rioja Fraile, Javier.

Expedient: BCNA-00514/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 de maig de 2007 (RN-00428/2007).

Sol·licitant: Rios Caparrós, Blanca.

Expedient: BCNA-01694/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 29 de mag de 2007 (RN-01652/2007).

Sol·licitant: Rios Mulero, Luis.

Expedient: BCNC-00244/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 29 de maig de 2007 (RN-01748/2007).

Sol·licitant: Riqueros Briones, Miguel Angel.

Expedient: BCNA-09635/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 31 de gener de 2007 (RN-07462/2006).

Sol·licitant: Roa Jiménez, Teófilo.

Expedient: BCND-00006/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 30 de març de 2007 (RN-00191/2007).

Sol·licitant: Robles Romero, José.

Expedient: GRAV-05356/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 13 d'abril de 2007 (RN-12270/2006).

Sol·licitant: Rocamora Morera, José Maria.

Expedient: BCNA-00445/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 de maig de 2007 (RN-00571/2007).

Sol·licitant: Rodenas Domenech, Jose Luis.

Expedient: BCNH-01097/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 17 d'octubre de 2007 (RN-07467/2007).

Sol·licitant: Rodrigues Ferreira, Alberto.

Expedient: BCNA-04414/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de setembre de 2007 (RN-05632/2007).

Sol·licitant: Rodrigues Ferreira, Alberto.

Expedient: BCNA-04413/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de setembre de 2007 (RN-05631/2007).

Sol·licitant: Rodriguez Aguilera, Juan Carlos.

Expedient: BCNA-02247/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 29 de maig de 2007 (RN-01697/2007).

Sol·licitant: Rodríguez Almirón, Antonio.

Expedient: BCND-00438/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 20 de novembre de 2007 (RN-09250/2007).

Sol·licitant: Rodriguez Alvarez , Josefa.

Expedient: BCNA-01225/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 16 de març de 2007 (RN-10080/2006).

Sol·licitant: Rodríguez Barrera, Alfredo.

Expedient: BCNC-00155/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 18 de maig de 2007 (RN-01167/2007).

Sol·licitant: Rodríguez Cabanilles, Jonatan.

Expedient: GRAV-00967/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de maig de 2007 (RN-01340/2007).

Sol·licitant: Rodriguez Cuellar, Juan Mario.

Expedient: BCNA-02845/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 29 de juny de 2007 (RN-03027/2007).

Sol·licitant: Rodríguez García, Francisco.

Expedient: BCNH-00273/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 8 de juny de 2007 (RN-01986/2007).

Sol·licitant: Rodríguez Gómez, Francisca.

Expedient: GRAV-04485/07

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 22 de gener de 2008 (RN-12521/2007).

Sol·licitant: Rodríguez González, Raul.

Expedient: BCNF-00157/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de juny de 2007 (RN-02267/2007).

Sol·licitant: Rodríguez Gutiérrez, David.

Expedient: BCND-00394/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 24 d'octubre de 2007 (RN-08046/2007).

Sol·licitant: Rodríguez Jiménez, Jaime.

Expedient: BCNA-09231/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 31 de gener de 2007 (RN-071974/2006).

Sol·licitant: Rodriguez Manzanares, Alberto.

Expedient: BCNA-02781/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de juny de 2007 (RN-02381/2007).

Sol·licitant: Rodriguez Navarro, José Antonio.

Expedient: BCNA-03049/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de juliol de 2007 (RN-03708/2007).

Sol·licitant: Rodriguez Reategui, Jhon Harry.

Expedient: BCNA-04605/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de setembre de 2007 (RN-06579/2007).

Sol·licitant: Rodríguez Rodríguez, José Manuel.

Expedient: BCNA-12132/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de març de 2007 (RN-11385/2006).

Sol·licitant: Rodriguez Romero, Abel.

Expedient: BCNG-00221/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 de juny de 2007 (RN-02845/2007).

Sol·licitant: Rodriguez Romero, Abel.

Expedient: BCNG-00218/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 de juny de 2007 (RN-02842/2007).

Sol·licitant: Rodriguez Royuela, David.

Expedient: BCNA-05003/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 25 de setembre de 2007(RN-06125/2007).

Sol·licitant: Rodríguez Sanchez, Carmen.

Expedient: BCNC-00518/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 25 de setembre de 2007 (RN-06212/2007).

Sol·licitant: Rodriguez Suarez, Carlos Javier.

Expedient: BCNA-06077/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 30 de novembre de 2007 (RN-10146/2007).

Sol·licitant: Rohi M'Barek, Hassan.

Expedient: BCNA-01594/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 17 de juliol de 2007 (RN-03906/2007).

Sol·licitant: Rojas Pedroche, Alex.

Expedient: BCNG-00312/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 de juliol de 2007 (RN-04675/2007).

Sol·licitant: Rol Recio, Juan Carlos.

Expedient: STFE-02539/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 30 de novembre de 2007 (RN-10136/2007).

Sol·licitant: Roldan Castaeda, Manuel A.

Expedient: GRAV-01479/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 29 de juny de 2007 (RN-02996/2007).

Sol·licitant: Romera Perez, Raquel.

Expedient: BCNA-00348/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolucio de 20 de juliol de 2007 (RN-04074/2007).

Sol·licitant: Romero Bodero, Gustavo A.

Expedient: BCNA-11371/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 16 de febrer de 2007 (RN-08696/2006).

Sol·licitant: Romero Conesa, Ernesto.

Expedient: VICC-01917/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de febrer de 2007 (RN- 09770/2006).

Sol·licitant: Romero Delgado, Rafael.

Expedient: BCNB-00215/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de juny de 2007 (RN-02356/2007).

Sol·licitant: Romero Garcia, Diego.

Expedient: BCNE-00304/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de juny de 2007 (RN-02517/2007).

Sol·licitant: Romero García, Mario.

Expedient: VICC-00962/05.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de novembre de 2007 (RN-27583/2005).

Sol·licitant: Romero Rodriguez , Antonia .

Expedient: BCNA-03423/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 de juliol de 2007 (RN-04706/2007).

Sol·licitant: Romero Rodríguez, Tania.

Expedient: BCNA-03284/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de setembre de 2007 (RN-05439/2007).

Sol·licitant: Romero Ruiz, José Maria.

Expedient: BCNA-08498/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de gener de 2007 (RN-06297/2006).

Sol·licitant: Ros Marin, Antonio.

Expedient: BCND-00120/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de juny de 2007 (RN-02252/2007).

Sol·licitant: Ros Pujol, Abraham.

Expedient: BCNA-11925/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 16 de març de 2007 (RN-10014/2006).

Sol·licitant: Rosa Casas, Antonio.

Expedient: BCNA-09441/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 31 de gener de 2007 (RN-09441/2006).

Sol·licitant: Rosa López, Sara.

Expedient: GRAV-00860/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de maig de 2007 (RN-01336/2007).

Sol·licitant: Rosell Boix, Juan.

Expedient: GRAV-00058/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 4 de maig de 2007 (RN-00395/2007).

Sol·licitant: Rosell Gámez, Ángel.

Expedient: BCND-00284/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de desembre de 2007 (RN-10714/2007).

Sol·licitant: Rosell García, Francisco Ja.

Expedient: BCNA-04167/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de setembre de 2007 (RN-05884/2007).

Sol·licitant: Roselló Cuervas-Mon, Rafael.

Expedient: BCNA-12749/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de març de 2007 (RN-11103/2006).

Sol·licitant: Rosillo Asensio, Javier.

Expedient: BCNA-03063/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de juliol de 2007 (RN-03475/2007).

Sol·licitant: Rossi, Giacomo.

Expedient: BCNA-01191/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de maig de 2007 (RN-01283/2007).

Sol·licitant: Rovira Arranz, Isaac.

Expedient: VICC-00319/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de juliol de 2007 (RN-03722/2007).

Sol·licitant: Rovira Llimos, Ramón.

Expedient: VICC-00090/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de mayo de 2007 (RN-01248/2007).

Sol·licitant: Royo Paniagua, Santos.

Expedient: BCNA-12327/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de març de 2007 (RN-11082/2006).

Sol·licitant: Ruano Laguna, Sergio.

Expedient: BCNH-01557/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de desembre de 2007 (RN-10380/2007).

Sol·licitant: Rubí Sabio, Antonio.

Expedient: STFE-03968/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 30 de novembre de 2008 (RN-10141/2007).

Sol·licitant: Rubio Creixell, Mercedes.

Expedient: BCNA-00478/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 de maig de 2007 (RN-00574/2007).

Sol·licitant: Rubio Ruano, Remedios.

Expedient: BCNG-00311/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de setembre de 2007 (RN-06250/2007).

Sol·licitant: Rud, Alexy.

Expedient: BCNA-03030/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 6 de juliol de 2007 (RN-03030/2007).

Sol·licitant: Rudila De La Rosa, Alejandro.

Expedient: SABA-05751/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 d'abril de 2007 (RN-13058/2006).

Sol·licitant: Rueda Perez, Angeles.

Expedient: BCNB-00525/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de novembre de 2007 (RN-09897/2007).

Sol·licitant: Rueda Tome, Juan Manuel.

Expedient: BCNA-08110/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 24 de gener de 2007 (RN-06834/2006).

Sol·licitant: Ruestes Barcelo, Rosa M.

Expedient: BCNA-02707/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 20 de juny de 2007 (RN-02639/2007).

Sol·licitant: Ruf López, Juan Carlos.

Expedient: STFE-03034/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 24 d'octubre de 2007 (RN-08063/2007).

Sol·licitant: Ruiz Andreu, Miguel.

Expedient: BCNA-12054/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolucio de 28 d'abril de 2007 (RN-12623/2006).

Sol·licitant: Ruiz Arana, Jose Luis.

Expedient: BCNA-02042/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 de juliol de 2007 (RN-04656/2007).

Sol·licitant: Ruiz Grande, José M.

Expedient: BCNA-11843/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 16 de març de 2007 (RN-10006/2006).

Sol·licitant: Ruiz Legasa, M Angeles.

Expedient: BCNA-11848/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 16 de març de 2007 (RN-10009/2006).

Sol·licitant: Ruiz López, Antonio.

Expedient: BCNG-00187/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 31 de maig de 2007 (RN-01900/2007).

Sol·licitant: Ruiz López, Jorge.

Expedient: STFE-01192/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 de juny de 2007 (RN-02912/2007).

Sol·licitant: Ruiz Moreno, Jose Manuel.

Expedient: BCNA-01981/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 29 de maig de 2007 (RN-01678/2007).

Sol·licitant: Ruiz Pardo, Rubén.

Expedient: BCNA-11722/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 21 de març de 2007 (RN-10392/2006).

Sol·licitant: Ruiz Puertas, Maria Dolores.

Expedient: VICC-00913/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 13 d'abril de 2007 (RN-12429/2006).

Sol·licitant: Ruiz Romero, Juan.

Expedient: BCNA-02820/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de juny de 2007 (RN-02488/2007).

Sol·licitant: Ruiz Rotund,Ricardo Francis.

Expedient: GRAV-01518/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 29 de juny de 2007 (RN-02997/2007).

Sol·licitant: Ruiz Torrejon, Jose Antonio.

Expedient: BCNH-00589/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de juliol de 2007 (RN-03537/2007).

Sol·licitant: Ruiz Urbaneja, Francisca.

Expedient: BCNA-09729/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 17 de setembre de 2007 (RN-14196/2006).

Sol·licitant: Ryad, Khalid

Expedient: BCNA-05002/07

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 25 de setembre de 2007 (RN-06124/2007)

Sol·licitant: Saavedra López, Rosa Amparo.

Expedient: BCNA-00114/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de març de 2007 (RN-00090/2007).

Sol·licitant: Saavedra Ortíz, Edson.

Expedient: ViCC-00397/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 13 de febrer de 2007 (RN-08288/2006).

Sol·licitant: Sabaté Sans, Rosa Maria.

Expedient: BCNA-04453/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 3 d'octubre de 2007 (RN-06911/2007).

Sol·licitant: Sabate Vendrell, Jordi.

Expedient: BCNP-02106/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de gener de 2008 (RN-12041/2007).

Sol·licitant: Saeed, Masood.

Expedient: BCNA-11590/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de febrer de 2007 (RN-09842/2006).

Sol·licitant: Saez Vergara, Gaspar.

Expedient: SABA-04092/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 30 de març de 2007 (RN-12140/2006).

Sol·licitant: Sal Pardo, Jaime.

Expedient: BCNE-00285/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 20 de juny de 2007 (RN-02646/2007).

Sol·licitant: Salarich Ballesta, M. Dolores.

Expedient: SABA-06184/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 d'abril de 2007 (RN-13449/2006).

Sol·licitant: Salas Duran, Oscar.

Expedient: BCNG-00120/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 30 de maig de 2007 (RN-01874/2007).

Sol·licitant: Salas Martinez Cava, Eloi.

Expedient: BCNA-05145/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 17 d'octubre de 2007 (RN-07416/2007).

Sol·licitant: Salazar Montaño, Jose Maria.

Expedient: BCNE-00208/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 29 de maig de 2007 (RN-01711/2007).

Sol·licitant: Salazar Roncal, Carlos E.

Expedient: BCNA-05284/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 17 d'octubre de 2007 (RN-074385/2007).

Sol·licitant: Salazar Roncal, Carlos E.

Expedient: BCNA-05283/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 17 d'octubre de 2007 (RN-07437/2007).

Sol·licitant: Saldaña Fernández, Carmen.

Expedient: GRAV-00033/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 de març de 2007 (RN-00652/2007).

Sol·licitant: Salgado Fernandez, Carmen.

Expedient: BCNA-04021/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de setembre de 2007 (RN-05719/2007).

Sol·licitant: Salmeron Montes, Magdalena.

Expedient: BCNA-06259/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 21 de desembre de 2007 (RN-11278/2007).

Sol·licitant: Salvador Comas, Mireia.

Expedient: VICC-01326/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de setembre de 2007 (RN-14203/2006).

Sol·licitant: Salvador Rodriguez, Francisco.

Expedient: BCNC-01394/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de desembre de 2007 (RN-10636/2007).

Sol·licitant: Salvans Torrents, Marta.

Expedient: VICC-01844/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 20 de novembre de 2007 (RN-09189/2007).

Sol·licitant: Salvat Martinez, Jorge.

Expedient: BCNA-06331/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 21 de desembre de 2007 (RN-11293/2007).

Sol·licitant: Samaniego Zambrano , Lita Fernanda.

Expedient: BCNA-03391/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de setembre de 2007 (RN-05467/2007).

Sol·licitant: Sananton Fernández, Eva Mª.

Expedient: BCNF-00221/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de juliol de 2007 (RN-03513/2007).

Sol·licitant: Sánchez Aguera, Juan Antonio.

Expedient: BCNA-00141/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de març de 2007 (RN-00093/2007).

Sol·licitant: Sánchez Aranda, José.

Expedient: SABA-03169/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 26 de febrer de 2007 (RN-09159/2006).

Sol·licitant: Sanchez Cabrera, Celso M.

Expedient: BCNA-11903/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 21 de març de 2007 (RN-10428/2006).

Sol·licitant: Sanchez Delgado, Oswaldo.

Expedient: BCNA-02583/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de juny de 2007 (RN-02448/2007).

Sol·licitant: Sánchez Fenollar, Juan Manuel.

Expedient: BCNA-01369/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de maig de 2007 (RN-01292/2007).

Sol·licitant: Sánchez Fernández, Santos.

Expedient: BCNF-00296/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 d'octubre de 2007 (RN-07356/2007).

Sol·licitant: Sanchez Fisac, Cristina.

Expedient: BCNA-09790/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 30 de gener de 2007 (RN-07062/2006).

Sol·licitant: Sanchez Fuentes, Sergio.

Expedient: BCNA-10006/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 31 de gener de 2007 (RN-07599/2006).

Sol·licitant: Sanchez Lopez, Antonio.

Expedient: VICC-02350/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 d'abril de 2007 (RN-13477/2006).

Sol·licitant: Sánchez López, David.

Expedient: GRAV-03411/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 18 de desembre de 2007 (RN-11206/2007).

Sol·licitant: Sánchez López, David.

Expedient: GRAV-03407/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 18 de desembre de 2007 (RN-11205/2007).

Sol·licitant: Sánchez López, Florentina.

Expedient: BCNA-00420/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 15 de maig de 2007 (RN-00896/2007).

Sol·licitant: Sanchez Macias, Jose Daniel.

Expedient: BCNH-01094/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 17 d'octubre de 2007 (RN-07466/2007).

Sol·licitant: Sanchez Martinez, M. Del Mar.

Expedient: BCNH-00906/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de setembre de 2007 (RN-06295/2007).

Sol·licitant: Sanchez Medel, Jose.

Expedient: BCNA-10315/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de febrer de 2007 (RN-09758/2006).

Sol·licitant: Sanchez Mora, Abel Agustín.

Expedient: BCNA-09136/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 30 de gener de 2007 (RN-07013/2006).

Sol·licitant: Sánchez Navarro, Mario.

Expedient: VICC-01119/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 13 de febrer de 2007 (RN-08257/2006).

Sol·licitant: Sanchez Orosa, Primitivo.

Expedient: BCNA-05325/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 6 de novembre de 2007 (RN-05325/2007).

Sol·licitant: Sánchez Pedrosa, Francisco.

Expedient: SABA-05784/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 d'abril de 2007 (RN-13441/2006).

Sol·licitant: Sanchez Santamaria, Sandra.

Expedient: BCNA-10436/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 d'abril de 2007 (RN-13304/2006).

Sol·licitant: Sanchez Vera, Mª Isabel.

Expedient: BCNA-05463/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 3 d'octubre de 2007 (RN-06736/2007)

Sol·licitant: Sanchez, Alberto Domingo.

Expedient: BCNA-04930/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 30 de novembre de 2007 (RN-10127/2007).

Sol·licitant: Sanchez, Maria Felix.

Expedient: BCNB-00105/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de maig de 2007 (RN-01314/2007).

Sol·licitant: Santa Maria Santin, Aurora.

Expedient: BCNA-11657/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 21 de març de 2007 (RN-10347/2006).

Sol·licitant: Santiago Jimènez, Juan.

Expedient: BCNA-05960/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de novembre de 2007 (RN-09775/2007).

Sol·licitant: Santiago Palmero, Nuria.

Expedient: BCNA-00230/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 8 de juny de 2007 (RN-02053/2007).

Sol·licitant: Santin Trabado, Oscar.

Expedient: BCNH-00611/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 13 de setembre de 2007 (RN-05240/2007).

Sol·licitant: Santos Hernández, José Luis.

Expedient: BCNA-11538/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de febrer de 2007 (RN-09472/2006).

Sol·licitant: Sarabia De los Reyes , Gracia.

Expedient: BCNA-03877/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 de juliol de 2007 (RN-04715/2007).

Sol·licitant: Sarsam , Sabah.

Expedient: BCNA-03520/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 12 de setembre de 2007 (RN-04931/2007).

Sol·licitant: Scarpeta Mesa, Flor Mayo.

Expedient: BCNA-04609/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de setembre de 2007 (RN-06581/2007).

Sol·licitant: Schmidt, Rüdiger.

Expedient: BCNA-07437/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de desembre de 2006 (RN-04506/2006).

Sol·licitant: Segarra Assef, Hipatia M.

Expedient: BCNA-02738/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de juny de 2007 (RN-02472/2007).

Sol·licitant: Segura Estruch , Agustin .

Expedient: BCNA-03413/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 de juliol de 2007 (RN-04784/2007).

Sol·licitant: Segurana Giménez, Juan Bautista.

Expedient: BCND-00288/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 12 de setembre de 2007 (RN-04948/2007).

Sol·licitant: Selles Mata, Meritxell.

Expedient: VICC-00998/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 3 d'octubre de 2007 (RN-06929/2007).

Sol·licitant: Sena Sena, Alberta T.

Expedient: BCNA-01464/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 25 de juliol de 2007 (RN-04233/2007).

Sol·licitant: Serbullo Gorjon , Ylenia.

Expedient: BCNA-03537/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 12 de setembre de 2007 (RN-04886/2007).

Sol·licitant: Serra Alcazar, Susana.

Expedient: BCNA-01425/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de maig de 2007 (RN-01304/2007).

Sol·licitant: Serra Balasch, Trinidad.

Expedient: BCND-00061/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 de maig de 2007 (RN-00638/2007).

Sol·licitant: Serraino Middio, Leandro.

Expedient: BCNA-05375/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 3 d'octubre de 2007 (RN-06720/2007).

Sol·licitant: Serrano Custodio, Juan Pedro.

Expedient: STFE-01270/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 8 de juny de 2007 (RN-01946/2007).

Sol·licitant: Serrano Torrijos, Montserrat.

Expedient: BCND-00223/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 6 de juliol de 2007 (RN-03166/2007).

Sol·licitant: Serroukh Benktib, Mohsen.

Expedient: BCNB-00860/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de novembre de 2007 (RN-09721/2007).

Sol·licitant: Sese Koker , Mohamed.

Expedient: SABA-01133/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 15 de maig de 2007 (RN-13831/2006).

Sol·licitant: Sevillano López, Manuela.

Expedient: BCNH-00276/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 30 de maig de 2007 (RN-01798/2007).

Sol·licitant: Sieira Coello, Daniel.

Expedient: BCNA-12296/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 18 d'abril de 2007(RN-12822/2006).

Sol·licitant: Sierra Miranda, Alberto.

Expedient: BCNA-06252/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de novembre de 2007 (RN-09790/2007).

Sol·licitant: Silva Garcia , Modesto .

Expedient: BCNA-03382/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de setembre de 2007 (RN-05681/2007).

Sol·licitant: Silva González, Nicolasa.

Expedient: STFE-01021/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 de juny de 2007 (RN-02910/2007).

Sol·licitant: Silva Porras, Luz Angel.

Expedient: VICC-01487/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 13 de febrer de 2007 (RN-08267/2006).

Sol·licitant: Singh, Thakar.

Expedient: BCNA-02913/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 12 de setembre de 2007 (RN-04930/2007).

Sol·licitant: Sirvent Borras, Maria Rosa.

Expedient: BCNA-05115/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 17 d'octubre de 2007 (RN-07410/2007).

Sol·licitant: Sisosoko, Makan.

Expedient: SABA-02046/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 6 de juliol de 2007 (RN-03258/2007).

Sol·licitant: Skit, Izabela.

Expedient: VICC-00206/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 18 de maig de 2007 (RN-01219/2007).

Sol·licitant: Socorro Leon, Carmelo.

Expedient: BCNA-05274/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 17 d'octubre de 2007 (RN-07435/2007).

Sol·licitant: Solarte De la Cruz, Lincoln Efrain.

Expedient: BCNF-00171/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de juliol de 2007 (RN-03591/2007).

Sol·licitant: Solé Rubio, Montserrat.

Expedient: BCNF-00235/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 12 de setembre de 2007 (RN-04965/2007).

Sol·licitant: Soledispa Pin, Oxdir Sem.

Expedient: STFE-00875/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 18 de maig de 2007 (RN-01198/2007).

Sol·licitant: Soleño Pasarin, Elias.

Expedient: BCNA-02219/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 29 de juny de 2007 (RN-03076/2007).

Sol·licitant: Soler Ibañez, Pedro.

Expedient: BCNA-03242/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de setembre de 2007 (RN-05430/2007).

Sol·licitant: Soler-Serrano Tuero, Javier.

Expedient: BCNA-01623/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 29 de maig de 2007 (RN-01641/2007).

Sol·licitant: Solis Arauz, Francisco Javier.

Expedient: BCNC-00388/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 de juny de 2007 (RN-02874/2007).

Sol·licitant: Solís Portugués, Jesús.

Expedient: BCNH-01369/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 d'octubre de 2007 (RN-07789/2007).

Sol·licitant: Soliz García, Lucy.

Expedient: BCNA-08466/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 20 de febrer de 2007 (RN-08466/2006).

Sol·licitant: Solsona Ibañez, Carmen.

Expedient: BCNA-02040/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 25 de juliol de 2007 (RN-04235/2007).

Sol·licitant: Soria Rey, Montserrat.

Expedient: BCNH-00475/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de juliol de 2007 (RN-03522/2007).

Sol·licitant: Soria Rey, Montserrat.

Expedient: BCNH-00474/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de juliol de 2007 (RN-03521/2007).

Sol·licitant: Sorroche Chaves, Jennifer.

Expedient: BCNC-00976/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 d.octubre de 2007 (RN-07778/2007).

Sol·licitant: Soto Lloveras, Rafael.

Expedient: BCNC-00525/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 12 de setembre de 2007 (RN-04935/2007).

Sol·licitant: Stanescu ,Radu.

Expedient: BCNA-04479/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de setembre de 2007 (RN-06548/2007).

Sol·licitant: Stoica, Tanase.

Expedient: BCNA-02798/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 12 de setembre de 2007 (RN-04929/2007).

Sol·licitant: Stoyanov Gueorgueiv, Guerogui.

Expedient: BCNH-01418/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 30 de novembre de 2007 (RN-10306/2007).

Sol·licitant: Suarez Estupiña, Jose.

Expedient: BCNA-10161/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 7 de febrer de 2007 (RN-07840/2006).

Sol·licitant: Suarez Janga, Junior.

Expedient: BCNA-04835/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 3 d'octubre de 2007 (RN-06708/2007).

Sol·licitant: Suarez Rodriguez, Luis Manuel.

Expedient: BCNA-02970/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de juliol de 2007 (RN-034582/2007).

Sol·licitant: Subarroca Marco, Antonio Jose.

Expedient: BCNE-00326/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 21 de juny de 2007 (RN-02705/2007).

Sol·licitant: Suñe Serra, Pilar.

Expedient: BCNA-10423/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 16 de febrer de 2007 (RN-08670/2006).

Sol·licitant: Susarte Rubio, Felipe.

Expedient: BCNA-01295/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 15 de maig de 2007 (RN-00794/2007).

Sol·licitant: Sydor, Panel.

Expedient: VICC-00531/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 29 de juny de 2007 (RN-03021/2007).

Sol·licitant: Taboada Apcho, Eddy Ricardo.

Expedient: BCNC-01043/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 de novembre de 2007 (RN-08708/2007).

Sol·licitant: Taboada Núñez, Maria Elena.

Expedient: SABA-04214/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 30 d'abril de 2007 (RN-13505/2006).

Sol·licitant: Taboada Quintero, Leónidas.

Expedient: STFE-02542/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 d'octubre de 2007 (RN-07839/2007).

Sol·licitant: Taoussi Ettaousy, Driss.

Expedient: BCNB-00740/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 de novembre de 2007 (RN-08962/2007).

Sol·licitant: Tchuente, Javier Bertin.

Expedient: BCNH-00784/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 25 de juliol de 2007 (RN-04187/2007).

Sol·licitant: Tebas Romero, Nemesio.

Expedient: BCNP-01212/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 13 de novembre de 2007 (RN-0868/2007).

Sol·licitant: Teixidó Mateo, Ignacio.

Expedient: BCNA-01199/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 21 de juny de 2007 (RN-02695/2007).

Sol·licitant: Tejada , Tempora Neris .

Expedient: BCNA-03729/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 d'octubre de 2007 (RN-07920/2007).

Sol·licitant: Tekwani Sobhraj, Jaikishan.

Expedient: BCNA-02481/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 29 de juny de 2007 (RN-03077/2007).

Sol·licitant: Tello Sarrio, Rafael.

Expedient: BCNA-05383/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 13 de novembre de 2007 (RN-08955/2007).

Sol·licitant: Tene Antúnez, Miguel E.

Expedient: BCND-00092/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de juny de 2007 (RN-02249/2007).

Sol·licitant: Tenllado Menendez, Bernabe.

Expedient: BCNA-10080/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 7 de febrer de 2007 (RN-07783/2006).

Sol·licitant: Terraza Villena, Antonio.

Expedient: SABA-02646/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 13 de febrer de 2007 (RN-08195/2006).

Sol·licitant: Teruel Romero, Francisco.

Expedient: BCNC-00797/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 d.octubre de 2007 (RN-07105/2007).

Sol·licitant: Tharrats Ruiz, Ismael.

Expedient: BCNA-04843/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de setembre de 2007 (RN-05818/2007).

Sol·licitant: Thomas Serra, Enriqueta.

Expedient: BCNB-00937/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de novembe de 2007 (RN-09794/2007)

Sol·licitant: Tidane Dieye, Cheikh.

Expedient: VICC-00082/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 de juny de 2007 (RN-02972/2007).

Sol·licitant: Tito Evangelista, Dick-Teddy.

Expedient: BCNA-11428/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 15 de febrer de 2007 (RN-08325/2006).

Sol·licitant: Tomas Martinez, José Luis.

Expedient: BCNA-12228/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de març de 2007 (RN-11652/2006).

Sol·licitant: Tormo Pérez, Daniel.

Expedient: STFE-02582/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 d'octubre de 2007 (RN-07877/2007).

Sol·licitant: Torres de la Cruz, Otilia.

Expedient: BCNA-11721/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 16 de març de 2007 (RN-09992/2006).

Sol·licitant: Torres Garcia, Rafael.

Expedient: BCNH-00545/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de juliol de 2007 (RN-03529/2007).

Sol·licitant: Torres Morro, Raul.

Expedient: BCNA-04204/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de setembre de 2007 (RN-05762/2007).

Sol·licitant: Torres Piñero, Elías.

Expedient: STFE-00574/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 18 de maig de 2007 (RN-01019/2007).

Sol·licitant: Tort Torres, M Dolores.

Expedient: BCNH-00567/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de juliol de 2007 (RN-03534/2007).

Sol·licitant: Tortajada Pons, Javier.

Expedient: GRAV-00966/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de maig de 2007 (RN-01339/2007).

Sol·licitant: Toura, Ahmed.

Expedient: BCNA-05460/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 3 d'octubre de 2007 (RN-06734/2007)

Sol·licitant: Tourhzani, Abdesslam.

Expedient: BCND-00073/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de maig de 2007 (RN-01317/2007).

Sol·licitant: Traviesa Ros, Jose Luis.

Expedient: BCNB-00170/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de maig de 2007 (RN-01316/2007).

Sol·licitant: Trigueros Alarcón, Salvador.

Expedient: BCNA-04717/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 4 d'octubre de 2007 (RN-06945/2007).

Sol·licitant: Trillo González, Jesús.

Expedient: STFE-02701/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 d'octubre de 2007 (RN-07840/2007).

Sol·licitant: Triviño Moran , Bero Orlando.

Expedient: BCNA-03349/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 25 de juliol de 2007 (RN-04275/2007).

Sol·licitant: Trujillo Puig, Manuel.

Expedient: BCNC-00727/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 12 de setembre de 2007 (RN-04938/2007).

Sol·licitant: Trujillo Puig, Manuel.

Expedient: BCNC-00726/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 12 de setembre de 2007 (RN-04937/2007).

Sol·licitant: Tuca Esports, S.L.

Expedient: BCNA-03457/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 de juny de 2007 (RN-2984/2007).

Sol·licitant: Tur Brunet, M. Nieves.

Expedient: BCNA-03326/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de setembre de 2007 (RN-05449/2007).

Sol·licitant: Udrisard, Jorge Alberto.

Expedient: BCNA-01335/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de maig de 2007 (RN-01288/2007).

Sol·licitant: Ullah, Rehmat.

Expedient: BCNA-11278/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 de maig de 2007 (RN-13766/2006).

Sol·licitant: Urban Vendrell, Alejandro.

Expedient: BCNA-05390/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 3 d'octubre de 2007 (RN-06724/2007).

Sol·licitant: Uribe Ballesteros, Luis Carlos.

Expedient: BCNA-12290/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de març de 2007 (RN-11000/2006).

Sol·licitant: Urios Celma, Sylviane.

Expedient: BCNH-00857/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 25 de juliol de 2007 (RN-04204/2007).

Sol·licitant: Uroz Floro, Fortunato.

Expedient: BCNH-00233/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 8 de juny de 2007 (RN-01977/2007).

Sol·licitant: Uroz Penalva, Laura.

Expedient: BCNH-00837/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 25 de juliol de 2007 (RN-04199/2007).

Sol·licitant: Urrego Vargas, Luis Ferney.

Expedient: BCNA-00191/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de març de 2007 (RN-00100/2007).

Sol·licitant: Urrutia Aldeguer, Daniel.

Expedient: BCNC-00200/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 18 de maig de 2007 (RN-01168/2007).

Sol·licitant: Vacas Martin , Ma . Encarnación.

Expedient: BCNA-03855/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de setembre de 2007 (RN-05548/2007).

Sol·licitant: Valderrama Rubio, Claudia Y.

Expedient: BCNA-11824/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 16 de març de 2007 (RN-10001/2006).

Sol·licitant: València Barrientos, Raquel.

Expedient: GRAV-02908/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 24 d'octubre de 2007 (RN-08055/2007).

Sol·licitant: Valenzuela Fernández, José.

Expedient: BCNA-00018/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de març de 2007 (RN-00073/2007).

Sol·licitant: Valenzuela Machado, Javier.

Expedient: BCNA-00352/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de maig de 2007 (RN-01250/2007).

Sol·licitant: Valenzuela Quero, Miguel.

Expedient: SABA-03610/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 26 de febrer de 2007 (RN-09166/2006).

Sol·licitant: Valero Gualda, Montserrat.

Expedient: BCNF-00001/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 24 d'abril de 2007 (RN-00283/2007).

Sol·licitant: Valiente Montero, Isaac.

Expedient: BCNA-02328/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de juny de 2007 (RN-02214/2007).

Sol·licitant: Vallejos Hernández, M Carmen.

Expedient: BCNA-00709/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 de maig de 2007 (RN-00610/2007).

Sol·licitant: Valls Bausa, Luis Felipe.

Expedient: BCNA-04539/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 3 d'octubre de 2007 (RN-06662/2007).

Sol·licitant: Valls Lopez, Daniel.

Expedient: BCNA-08126/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 24 de gener de 2007 (RN-06838/2006).

Sol·licitant: Valls Verdú, Antonio.

Expedient: BCNA-04271/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de setembre de 2007 (RN-04271/2007).

Sol·licitant: Vamgelova Vadaali, Rosita.

Expedient: BCNA-01399/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de maig de 2007 (RN-01296/2007).

Sol·licitant: Varela Geiss, Pedro.

Expedient: BCNA-10307/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 31 de gener de 2007 (RN-07506/2006).

Sol·licitant: Vargas García, José Manuel.

Expedient: STFE-00832/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 8 de juny de 2007 (RN-02016/2007).

Sol·licitant: Vargas Monje, Jose.

Expedient: BCNH-01175/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 17 d'octubre de 2007 (RN-07478/2007).

Sol·licitant: Vasquez Toro, Lina Maria.

Expedient: BCNA-06107/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 30 de novembre de 2007 (RN-10288/2007).

Sol·licitant: Vasquez Villarreal , Cesar Augusto .

Expedient: BCNA-03912/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 25 de setembre de 2007 (RN-06054/2007).

Sol·licitant: Vázquez Benítez, Julian.

Expedient: BCNF-00061/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 8 de juny de 2007 (RN-01958/2007).

Sol·licitant: Vazquez Castro, Jose Luis.

Expedient: BCNB-00562/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de setembre de 2007 (RN-06594/2007).

Sol·licitant: Vázquez Fernandez, Ramon.

Expedient: BCNA-02892/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 26 d'octubre de 2006 (RN-01767/2006).

Sol·licitant: Vázquez González, Dolores.

Expedient: BCNC-01367/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de desembre de 2007 (RN-10632/2007).

Sol·licitant: Vázquez Hernandez, Cristofer.

Expedient: SABA-05832/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 d'abril de 2007 (RN-13217/2006).

Sol·licitant: Vazquez Lledó, Antonio.

Expedient: BCNA-00441/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 15 de maig de 2007 (RN-00896/2007).

Sol·licitant: Vazquez Lopez, Iñaki.

Expedient: BCNA-05953/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de desembre de 2007 (RN-10345/2007).

Sol·licitant: Vega Martín, Francisca.

Expedient: BCNA-00578/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 15 de maig de 2007(RN-00973/2007).

Sol·licitant: Veizaga Vallejos, Nelson Javier.

Expedient: BCNH-00432/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 20 de juny de 2007 (RN-02657/2007).

Sol·licitant: Velasco Carrión, Liliana E.

Expedient: STFE-03816/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de desembre de 2007 (RN-10675/2007).

Sol·licitant: Velasco Gomez , Francisco Angel .

Expedient: BCNA-03450/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de setembre de 2007 (RN-05684/2007).

Sol·licitant: Velasquez Bonilla , Jeidy Xiomara.

Expedient: BCNA-03682/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 14 de setembre de 2007 (RN-05510/2007).

Sol·licitant: Velazquez Rodriguez, Yadira .

Expedient: BCNA-03984/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de setembre de 2007 (RN-05714/2007).

Sol·licitant: Vélez Gómez, Jaime Andrés.

Expedient: BCNF-00245/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 d'octubre de 2007 (RN-07355/2007).

Sol·licitant: Veliz Cabrera, Leonela.

Expedient: BCNA-01001/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 16 de març de 2007 (RN-1065/2006).

Sol·licitant: Veloz Chafla, Patricia.

Expedient: BCNA-01609/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 29 de maig de 2007 (RN-01527/2007).

Sol·licitant: Ventura Sala, Francesc.

Expedient: BCNF-00486/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 de desembre de 2007 (RN-11659/2007).

Sol·licitant: Verges Mucsi , Guilherme.

Expedient: BCNA-04037/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de setembre de 2007 (RN-05721/2007).

Sol·licitant: Vich Escué, Joan Francesc.

Expedient: STFE-03030/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 24 d'octubre de 2007 (RN-08060/2007).

Sol·licitant: Vico Manjon, Sarai.

Expedient: SABA-04767/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 13 d'abril de 2007 (RN-12301/2006).

Sol·licitant: Vigo López, Jaime Aresio

Expedient: BCNA-05478/07

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'11 de desembre de 2007 (RN-10618/2007)

Sol·licitant: Vila Casamitjana, José Mª.

Expedient: GRAV-03836/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de novembre de 2007 (RN-09750/2007).

Sol·licitant: Vilanova Carbó, Luis.

Expedient: VICC-01777/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 20 de novembre de 2007 (RN-09400/2007).

Sol·licitant: Vilaplana Alonso, Cristina.

Expedient: BCNC-01225/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de novembre de 2007 (RN-09899/2007).

Sol·licitant: Vilches Gimenez, Daniel.

Expedient: BCNA-12705/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de març de 2007 (RN-11101/2006).

Sol·licitant: Vilches Gonzàlez, Francisca.

Expedient: BCNA-02833/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 29 de juny de 2007 (RN-03085/2007).

Sol·licitant: Vilchez Navas, Jose Luis.

Expedient: BCNA-05259/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 17 d'octubre de 2007 (RN-05259/2007).

Sol·licitant: Vilchez Rico, Juan Antonio.

Expedient: VICC-02222/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 24 d'abril de 2007 (RN-13204/2006).

Sol·licitant: Vilchez Ruiz, Manuel.

Expedient: BCNG-00420/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 d'octubre de 2007 (RN-07164/2007).

Sol·licitant: Villaescusa Huelamo , Sergio .

Expedient: BCNA-03415/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 17 d'octubre de 2007 (RN-07588/2007).

Sol·licitant: Villanueva Galdeano , Odilia .

Expedient: BCNA-03942/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 de juliol de 2007 (RN-04716/2007).

Sol·licitant: Villanueva Gómez, Immaculada.

Expedient: VICC-00766/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 3 d'octubre de 2007 (RN-06875/2007).

Sol·licitant: Villanueva Pareras, Esther.

Expedient: BCNH-00242/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 8 de juny de 2007 (RN-01978/2007).

Sol·licitant: Villar Serrano, Manuel.

Expedient: BCNA-01144/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 18 de maig de 2007 (RN-01131/2007).

Sol·licitant: Villores Medina, Antonio.

Expedient: BCNH-00926/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 25 de juliol de 2007 (RN-04257/2007).

Sol·licitant: Viñals Giralt, Emília.

Expedient: BCNA-11704/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 16 de març de 2007 (RN-09991/2006).

Sol·licitant: Viñas Vila, Pere.

Expedient: VICC-01232/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 3 d'octubre de 2007 (RN-06932/2007).

Sol·licitant: Viola Rey, Laura.

Expedient: GRAV-00862/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de maig de 2007 (RN-01338/2007).

Sol·licitant: Viruel Sedeño, Rafael .

Expedient: BCNA-03881/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de setembre de 2007 (RN-05690/2007).

Sol·licitant: Vitali Herrero, Natalia.

Expedient: BCNA-00135/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 de maig de 2007 (RN-00424/2007).

Sol·licitant: Vives Gaspa, Salvador.

Expedient: BCNF-00191/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 27 de juliol de 2007 (RN-04788/2007).

Sol·licitant: Wigmore, Hannah Liza.

Expedient: BCNA-01518/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de maig de 2007 (RN-01310/2007).

Sol·licitant: Zabaleta Alvárez, Rodolfo.

Expedient: BCNA-01095/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 15 de maig de 2007 (RN-00792/2007).

Sol·licitant: Zahar , Tahar .

Expedient: BCNA-03471/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 25 de juliol de 2007 (RN-04241/2007).

Sol·licitant: Zahar, Tahar.

Expedient: BCNA-04613/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 28 de setembre de 2007 (RN-06854/2007).

Sol·licitant: Zahra Rachid, Fatima.

Expedient: VICC-00929/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 6 de novembre de 2007 (RN-08406/2007).

Sol·licitant: Zaidi Belhaj, Mehdi.

Expedient: BCNA-09494/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 31 de gener de 2007 (RN-07443/2006).

Sol·licitant: Zaitseva, Tamara.

Expedient: BCNA-00994/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 15 de maig de 2007 (RN-00789/2007).

Sol·licitant: Zallocco Pas, Ilaria.

Expedient: BCNA-01075/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 15 de maig de 2007 (RN-00935/2007).

Sol·licitant: Zambrano Ramirez, Rafael Alonso.

Expedient: BCNA-02594/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 29 de juny de 2007 (RN-03108/2007).

Sol·licitant: Zañartu Navarro, Mario José.

Expedient: BCNA-00649/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 9 de maig de 2007 (RN-00605/2007).

Sol·licitant: Zerbouh, Ahmed.

Expedient: BCNA-11987/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 16 de març de 2007 (RN-10021/2006).

Sol·licitant: Zinini, Hamid.

Expedient: BCNE-00335/07.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 19 de juny de 2007 (RN-02397/2007).

Sol·licitant: Zulfiqar, Ali.

Expedient: BCNA-11727/06.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de 23 de març de 2007 (RN-10990/2006).

(08.119.095)