Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre aprovació definitiva de l'expedient de reparcel·lació voluntària del polígon PAU-13
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7209
Fecha Disposición :
14/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Balaguer
Per Decret d'Alcaldia núm. 713/2016, de data 6 de setembre de 2016, s'ha aprovat definitivament l'expedient de REPARCEL·LACIÓ VOLUNTÀRIA DEL POLÍGON PAU-13, promogut per SORIGUÉ, S.A UNIPERSONAL i l'Ajuntament de Balaguer.

 

Balaguer, 14 de setembre de 2016

 

Jordi Ignasi Vidal Giné

Alcalde