Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE relatiu a assabentat del plenari de selecció de personal
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7227
Fecha Disposición :
05/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament del Papiol
EXPEDIENTS: ( C:02/02 N:01/14, 06/15 I 07/16 T:01)

Es fa pública la resolució plenària núm. 0307P16 de data 29 de setembre de 2016 d'assabentat de selecció de personal:

 

Treballador/a:

Sr. Pedro Calavia González

Tipus/Règim:

Personal Laboral.

Resolució:

Decret d'Alcaldia núm. 0368D16

Expedient:

C:02/01 N:01/14 T:01

 
Treballador/a:Sra. Natalia Marin Martínez

Tipus/Règim:

Personal Laboral.

Resolució:

Decret d'Alcaldia núm. 0389D16

Expedient:

C:02/01 N:06/16 T:01

 
Treballador/a:Sr. Guillem Soler Franquesa

Tipus/Règim:

Personal Laboral.

Resolució:

Decret d'Alcaldia núm. 0412D16

Expedient:

C:02/01 N:07/16 T:01

 

Nota: El present edicte serà publicat en el BOPB i en el DOGC.

 

El Papiol, 5 d'octubre de 2016

 

Joan Borràs i Alborch


Acalde president