Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE de 4 d'agost de 2009, de requeriment d'identificació de conductor en expedients sancionadors
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
DOGC 5468
Fecha Disposición :
04/08/2009
Fecha Publicación :
21/09/2009
Órgano Emisor :
Servei Català de Trànsit
EDICTE

de 4 d'agost de 2009, de requeriment d'identificació de conductor en expedients sancionadors.

De conformitat amb el que preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992), mitjançant aquest Edicte es notifica a les persones físiques o jurídiques que figuren a l'annex, com a titulars dels vehicles que s'hi esmenten, el requeriment d'identificació de conductor que preveu l'article 72.3 del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el Text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.

Atès que s'ha intentat notificar-ho personalment a les persones interessades sense que això hagi estat possible, la notificació es porta a terme mitjançant aquest Edicte per a coneixement seu, a les quals servirà de notificació individual, amb l'advertiment que disposen d'un període de deu dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC, per facilitar per escrit les dades relatives al conductor responsable de la infracció (nom, cognoms, número de DNI, data de naixement i domicili) al servei territorial de trànsit instructor, les adreces dels quals consten a l'annex d'aquest Edicte. Finalitzat el termini esmentat sense que s'hagin comunicat les dades requerides, el titular del vehicle serà sancionat pecuniàriament com a autor d'una falta molt greu, de conformitat amb l'article 72.3 del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, esmentat.

Barcelona, 4 d'agost de 2009

Josep Pérez Moya

Director

Annex 1

Adreces i horaris dels serveis territorials de Trànsit

Barcelona: Via Laietana, 60, 08003 Barcelona.

Girona: Álvarez de Castro, 4, 3a planta, 17001 Girona.

Lleida: República de Paraguai, 5, entresòl, 25002 Lleida.

Tarragona: av. Roma, 7-9, baixos, 43005 Tarragona.

Horari: de dilluns a dijous de 8.30 a 14 i de 16 a 18 hores, i divendres de 8.30 a 14 hores. Horari d'estiu: de 8.30 a 14 hores.

Annex 2

E = núm. d'expedient (08: Servei Territorial de Trànsit de Barcelona; 17: Servei Territorial de Trànsit de Girona; 25: Servei Territorial de Trànsit de Lleida; 43: Servei Territorial de Trànsit de Tarragona); V = núm. d'identificació del vehicle; D = data de la denúncia; H = hora de la denúncia; L = lloc de la infracció.

Titular

E

V

D

H

L

1949ASKARI SL

08/7011060-7

6914DZK

01/07/2009

13:56

B-23, PK 9,2

1949ASKARI SL

08/7023935-3

6914DZK

13/07/2009

13:17

B-23, PK 10,1

1949ASKARI SL

43/9161633-0

6914DZK

30/06/2009

16:38

AP-7, PK 337,0

1A EUROPEAN TRADE LEASING SL

43/8419816-8

0040FBK

12/06/2009

18:00

AP-7, PK 292,0

AC PLAGUES URBANES SL

25/9249601-7

6452BMJ

02/07/2009

12:23

N-230, PK 130,1

AM REFORMEN SL

43/9159783-4

T 3562AX

24/06/2009

02:09

T-11, PK 2,3

A MAS DE TREINTA Y CINCO MILIMETROS POSTPRODUCCION SL

25/9245584-9

5456CSL

10/06/2009

13:27

AP-2, PK 164,9

A QUEMARROPA PRODUCCION DIGITAL SL

25/9242923-1

8246GKK

30/05/2009

16:53

AP-2, PK 164,9

A SALGUEIRO E HIJOS CORREDURIA DE SEGUROS SL

08/7017826-6

0876CPJ

15/05/2009

11:32

A-2, PK 608,2

A ZETA DEVELOPMEN SL

08/7018075-0

2040GKC

09/07/2009

16:06

C-31, PK 212,3

ABADIE A.

17/8420800-4

0662FPB

26/05/2009

10:12

C-260, PK 36,8

ABIDA I.

17/9223377-4

GI6079AU

13/06/2009

20:05

N-II, PK 761,0

ABM JOBGAR SL

08/9972900-4

3539GHC

21/05/2009

18:48

A-2, PK 608,2

ACCESORIS DE MODA SA

08/7012863-4

3072FXV

05/07/2009

16:22

B-23, PK 10,1

ACEITUNAS CAZORLA SL

43/9160993-9

3224DSV

17/06/2009

07:06

N-340, PK 176,2

ACQUA DOLCE FASHION SL

17/9230634-9

7760FHM

01/06/2009

17:23

N-260, PK 26,3

ACV ESPAÑA SA

08/9927105-1

7413CHL

27/03/2009

06:12

C-32, PK 48,0

ACV ESPAÑA SA

08/9927106-8

7413CHL

27/03/2009

06:19

A-2, PK 603,2

ACV ESPAÑA SA

08/9945455-8

7413CHL

25/03/2009

04:37

B-23, PK 3,3

ACV ESPAÑA SA

08/9945456-4

7413CHL

25/03/2009

04:42

A-2, PK 603,2

ADAM M.

43/9159639-1

8922DJP

23/06/2009

07:49

N-240, PK 39,6

ADELL SERVEIS GENERALS SRL

08/7014586-4

4899BXZ

08/07/2009

18:40

A-2, PK 570,3

ADELL SERVEIS GENERALS SRL

08/7022090-1

4899BXZ

10/07/2009

14:59

A-2, PK 570,3

ADHESIUS I SERVEIS SCP

08/7005380-6

8368CGH

25/06/2009

07:41

A-2, PK 570,3

ADHIBIR SERVICIOS A INMOBILIARIAS SA

08/7015618-0

4709DLG

10/07/2009

13:52

C-58, PK 5,8

ADINA L.

08/7001459-4

M 4702WF

23/06/2009

21:16

B-23, PK 10,1

ADMEDIASTUDIO SCP

08/7015567-9

1888FLX

10/07/2009

10:19

B-20, PK 21,5

ADMINISTRACION FRANQUICIAS SL

08/8526110-8

T 6275AX

02/07/2009

12:14

C-17, PK 38,0

ADRUSPA, SL

08/9940060-4

2721FDG

26/04/2009

15:32

C-58, PK 5,8

ADV ARQUITECTES SL

08/9987567-1

3458GFH

02/06/2009

10:38

C-60, PK 3,3

ADVENFIN SL

08/7020613-0

2526GML

15/07/2009

19:18

C-33, PK 82,3

AEFICATIO CONSTRUCTIO Y FABRICATIO SL

08/7006417-2

3269DVZ

25/06/2009

18:18

C-33, PK 82,3

AEROBIC AND FITNESS SL

08/7014652-1

0154DGL

08/07/2009

16:41

A-2, PK 570,3

AEROPORTS PÚBLICS DE CATALUNYA

08/9987790-6

3158FXH

04/06/2009

10:39

A-2, PK 570,3

AESBUT SL

25/9246979-9

3548GCJ

17/06/2009

10:50

A-2, PK 477,4

AESBUT SL

43/9159793-7

3548GCJ

23/06/2009

14:01

T-11, PK 2,3

AFMAAR PROMOTORS SL

08/7014457-0

9472DNK

07/07/2009

12:40

A-2, PK 570,3

AFRICA DIRECT

43/9164718-0

6553DMT

23/06/2009

13:19

N-340, PK 104,7

AGC GESTION CASAS INDIVIDUAL DOS MIL SEIS SLU

43/9165997-9

7055FHC

05/07/2009

07:54

AP-7, PK 337,0

AGENCE MOBILITE EUROPE SL UNIPERSONAL

17/9227407-0

M 3436TW

18/05/2009

15:26

N-260, PK 26,3

AGENCIA ALPAO DE SERVEIS INTEGRALS PER L'EMPRESA SL

17/9228142-2

4643FCC

07/07/2009

21:53

C-66, PK 38,1

AGENCIA COMARCAL GARROTXA SL

17/9226152-6

2541FFZ

03/06/2009

17:38

C-25, PK 230,0

AGFRA SL

08/7019871-5

8770CZX

11/07/2009

11:59

B-23, PK 10,1

AGRAIN SL

43/9165449-6

1272GFV

03/07/2009

21:46

AP-7, PK 337,0

AGRICOLA BAGU SA

08/7017361-7

9154DFT

29/04/2009

16:04

B-23, PK 9,2

AGROFERTI TRACTAMENTS I SERVEIS SL

25/9251819-1

8501GCS

15/07/2009

14:10

C-12, PK 147,5

AGROMAY SOLUCIONES TECNICAS SL

43/9161995-7

5859CRW

17/06/2009

09:13

C-12, PK 21,4

AGROPECUARIA ALT CAMP SA

25/8427501-0

2020DMM

07/05/2009

16:25

A-2, PK 527,1

AGUDELO L.

08/7012515-3

8068DMJ

03/07/2009

16:42

B-23, PK 10,1

AGUERO J.

08/8525355-0

7962FHB

23/06/2009

18:34

A-2, PK 595,6

AGUILA C.

43/9167741-0

1540BRW

07/05/2009

13:38

A-7, PK 161,0

AGUSTI J.

08/7024040-0

B 5577VF

13/07/2009

16:46

B-23, PK 10,1

AHAIK H.

17/9221896-5

5495FXV

01/06/2009

13:47

C-66, PK 38,1

AHAIK H.

17/9228194-0

5495FXV

09/07/2009

16:49

C-66, PK 38,1

AHMED I.

08/7018047-0

GI4058BC

07/07/2009

20:22

A-2, PK 608,2

AHMED T.

08/7010282-9

B 8382IB

03/07/2009

13:34

A-2, PK 608,2

AHROUCH F.

43/9157040-9

6930BGX

11/06/2009

09:56

AP-7, PK 337,0

AICOM AUTOMATICA SL

17/9200654-8

5371FCC

07/04/2009

06:35

N-260, PK 50,0

AIEFTIMOAEI F.

43/9162930-0

L 9519 Z

28/06/2009

12:48

N-240, PK 39,6

AIGUA LLUM GAS I CALEFACCIO INSTALRAM SL

17/9216336-0

GI9257BM

04/05/2009

14:24

C-66, PK 5,5

AIRES ILOX SL

17/8420117-6

5789CWH

13/05/2009

11:50

C-35, PK 88,6

AIRETUPAL SL EN CONSTITUCION

43/9169835-7

0586DBP

18/05/2009

16:33

AP-7, PK 337,0

AIRNOU SL

17/9231466-0

7530BDH

08/07/2009

15:42

C-65, PK 6,6

AIROLO SA

08/7018470-6

6980CCB

11/07/2009

14:24

C-33, PK 82,3

AISDET SL

17/9225523-3

5439BFP

28/06/2009

15:55

C-65, PK 6,6

AISLAMIENTOS E INSTALACIONES DE HOGAR SL

43/9159630-5

T 0548AH

22/06/2009

13:52

T-11, PK 2,3

AISLAMIENTOS MONTRI SC

08/9981730-6

5816FLM

03/05/2009

11:20

C-16, PK 74,2

AISLAMIENTOS MONTRI SC

17/9205549-8

1943FPG

14/04/2009

07:05

C-63, PK 4,8

AJAZ I.

08/7008450-5

5133DYR

28/06/2009

18:47

A-2, PK 570,3

AJAZ I.

08/7010038-3

5133DYR

01/07/2009

14:56

A-2, PK 608,2

AJAZ I.

25/9249118-7

5133DYR

28/06/2009

20:40

A-2, PK 477,4

AJUNTAMENT DE BARCELONA

08/9997070-6

5902FYV

14/06/2009

12:11

C-33, PK 82,3

AKARM M.

43/9161732-1

LO1489 S

30/06/2009

22:34

AP-7, PK 337,0

AKHVLEDIANI S.

43/9172155-2

B 2598SW

19/07/2009

00:41

N-340, PK 176,2

AL FARES SPAIN SL

08/7018559-3

LU7879 S

11/07/2009

13:27

A-2, PK 608,2

ALABE CONSTRUCCIONES E INTERIORISMO SL

08/7009527-0

8849DZN

27/06/2009

17:49

A-2, PK 608,2

ALABE CONSTRUCCIONES E INTERIORISMO SL

08/7012667-9

8849DZN

04/07/2009

18:17

B-23, PK 10,1

ALAVERDOVA I.

17/9227269-4

6725FPV

06/07/2009

13:34

C-65, PK 6,6

ALBERT H.

08/7012468-5

3860BGJ

03/07/2009

20:41

B-23, PK 10,1

ALCALDE R.

08/7002707-0

B 0845SW

25/06/2009

06:14

B-23, PK 10,1

ALCATOUR HOUSE SL

08/7019076-1

2520BMG

12/07/2009

13:03

A-2, PK 608,2

ALDIBERME SL

08/7013252-4

1471DMH

08/07/2009

15:12

B-23, PK 10,1

ALEO G.

25/9245795-0

9369BVW

15/06/2009

16:02

AP-2, PK 164,9

ALEXAN VEINTITRES SL

08/7021465-6

1224BGM

18/05/2009

09:23

B-23, PK 10,1

ALFA INFORMATICA EMPRESARIAL SL

43/9160759-5

V 5358ES

16/06/2009

09:49

AP-7, PK 337,0

ALFA PAVIMENTS SL

43/9168341-1

8178FFB

08/07/2009

19:41

AP-7, PK 337,0

ALI M.

17/9219342-9

6981DYW

06/06/2009

02:49

N-II, PK 751,5

ALIART ENGINEERING SL

08/7015531-5

3165GMT

09/07/2009

17:32

C-55, PK 39,1

ALICATADOS GAMO SL

17/9228388-6

1536GCC

25/06/2009

22:10

C-35, PK 65,7

ALICIA COSMETICS SL

17/9228133-1

8587DFD

07/07/2009

18:02

C-66, PK 38,1

ALIMENTSAJ SL

08/7022954-2

7117DHF

15/07/2009

16:31

A-2, PK 570,3

ALJAWHARA NOKOR SL

08/9982847-4

8181BGV

13/05/2009

01:10

C-31, PK 151,6

ALMACENES CARRERAS SA

43/0773730-3

6675DPM

30/04/2009

17:55

N-340, PK 139,0

ALMALOG SL

08/7012908-5

4840DBN

07/07/2009

10:15

B-23, PK 10,1

ALMALOG SL

08/7013699-1

4840DBN

02/07/2009

19:00

A-2, PK 570,3

ALPC ESPAÑA SL

25/9247298-3

4345DCJ

25/06/2009

22:07

AP-2, PK 164,9

ALQUISALINAS SL

43/9163549-9

2605CVZ

01/07/2009

09:57

AP-7, PK 337,0

ALTERN ENERG DEL MEDITERRANEO

08/7000262-8

7335FLW

24/06/2009

17:39

B-23, PK 9,2

ALTEY COMMERCE SL

08/8524553-8

B 0513TN

18/06/2009

15:48

C-58, PK 35,7

ALUMINIOS CRESMAR SL

08/7013674-6

5830FMY

03/07/2009

10:49

A-2, PK 570,3

ALUMINIS MARGAL SL

17/9227319-8

9293DHZ

17/05/2009

08:20

N-260, PK 26,3

ALUVICEL SL

08/7013241-0

5930DFC

09/07/2009

12:08

B-23, PK 10,1

ALVARADO A.

43/9164744-1

7040CKB

24/06/2009

13:46

N-340, PK 104,7

ALVAREZ A.

25/9251322-0

2004DNM

09/07/2009

12:03

C-12, PK 147,5

ALVAREZ J.

17/9220323-3

6544FWW

09/05/2009

04:03

N-II, PK 761,0

ALVAREZ MENDEZ CERDANYA SL

17/9230146-9

0956CZN

12/05/2009

19:45

C-66, PK 38,1

ALVAREZ M.

08/7009522-7

9900FBX

27/06/2009

09:18

A-2, PK 608,2

ALLAM A.

08/7004148-2

1992FDX

22/06/2009

13:00

C-33, PK 82,3

AMANAT GHAFFAR SL

08/7023800-2

2387DBS

21/05/2009

06:48

C-33, PK 82,3

AMARANTO Y OPERACIONES SL

08/7013512-2

8941GFK

30/06/2009

13:26

A-2, PK 609,0

AMAYA M.

08/7017432-4

1674DFB

06/05/2009

10:17

B-23, PK 10,1

AMBIT INTERIORS OLOT SL

17/8421664-1

5299FKN

06/07/2009

16:49

AP-7, PK 70,8

AMBSOL SISTEMES D'ENERGIA SOLAR SL

08/8524421-4

8780DTY

18/06/2009

11:49

C-16, PK 6,5

AMORE C.

08/7001559-6

4275BRW

25/06/2009

10:54

B-20, PK 21,5

AMPOSTA INSTAL·LACIONS SL

43/9162426-1

5385FVP

28/06/2009

11:23

N-340, PK 84,3

AMXELL NEGOCIS SL

08/7000838-5

8034FBF

19/06/2009

15:26

C-33, PK 82,3

ANCORA 05 SL

08/7010413-9

6603GMW

22/06/2009

04:58

C-32, PK 85,0

ANDERSEN D.

08/8523743-8

3647GJM

23/06/2009

12:20

AP-7, PK 107,0

ANDERSON C.

43/9149838-1

2275BZS

12/05/2009

07:48

N-340, PK 104,7

ANDERSON C.

43/9151924-4

2275BZS

14/05/2009

07:42

N-340, PK 104,7

ANDERSON C.

43/9164726-0

2275BZS

25/06/2009

07:49

N-340, PK 104,7

ANDRADE LOPES M.

17/9227876-7

8368FNF

21/05/2009

13:50

N-II, PK 736,5

ANDRES MADORRAN SL

43/9161697-0

1192CGN

30/06/2009

18:20

AP-7, PK 337,0

ANDRIES G.

17/9226906-0

GI1207BF

05/07/2009

18:19

N-II, PK 761,0

ANDRUSCHENKO L.

17/9227904-1

GI4599AY

25/05/2009

07:09

C-66, PK 5,5

ANDSEL SEISCIENTOS SL

08/7011185-5

9032DYD

01/07/2009

09:48

B-23, PK 9,2

ANERES SL

08/7008227-7

GI2087BK

29/06/2009

09:59

C-33, PK 82,3

ANFEMAR 2000 SALOU SL

43/9167254-1

4697DXB

06/07/2009

07:38

TP-2031, PK 4,8

ANGEL CASCON SL

43/9163912-2

2277FJC

01/07/2009

19:41

N-240, PK 39,6

ANGEL SANTOS RUIZ FUNDACION PRIVADA

08/7000808-7

7901DLS

19/06/2009

15:13

B-23, PK 10,1

ANGEL SANTOS RUIZ FUNDACION PRIVADA

08/7003009-5

7901DLS

26/06/2009

07:59

C-32, PK 48,0

ANGEL SANTOS RUIZ FUNDACION PRIVADA

08/7005534-5

7901DLS

29/06/2009

08:14

C-32, PK 48,0

ANGEL SANTOS RUIZ FUNDACION PRIVADA

08/7009027-4

7901DLS

02/07/2009

08:14

C-32, PK 48,0

ANGEL SANTOS RUIZ FUNDACION PRIVADA

08/7013244-5

7901DLS

08/07/2009

15:06

B-23, PK 10,1

ANGELAMAR COMUNICACIONES SL

17/9230364-8

4126CZS

13/07/2009

00:09

N-II, PK 718,2

ANIORTE SUNINTROS INDUSTRIALES SL

08/7001581-5

6478GCJ

25/06/2009

16:07

B-20, PK 21,5

ANJA INSTALACIONS SL

17/9223341-5

0917CMK

11/06/2009

08:00

N-II, PK 761,0

ANNE B.

08/7001786-2

3695CVK

21/06/2009

16:17

A-2, PK 608,2

ANSRI A.

43/9164010-2

6183CNM

02/07/2009

01:37

AP-7, PK 337,0

ANTARES INVERSION SC

43/9169998-9

T 0303AX

06/07/2009

09:15

C-12, PK 21,4

ANTOHI V.

17/9220764-5

B 0048WZ

10/05/2009

17:23

N-II, PK 736,5

ANTON V.

43/9158422-6

M 7708XB

14/06/2009

10:56

N-240, PK 39,6

ANTONIETTI A.

17/9222533-7

4963CYP

02/06/2009

18:42

N-II, PK 761,0

ANTONIO CAMPOY SL

08/8527550-6

0952FPT

18/05/2009

12:04

C-16, PK 12,0

ANTONIO CAPEL RODRIGUEZ SL

25/9250094-8

5533BLV

05/07/2009

15:42

A-2, PK 445,3

ANTONIO CARRASCO PIEZAS DE NORMA PARA MOLDES Y MATRIZES

08/7018092-7

9045DNF

09/07/2009

16:44

A-2, PK 608,2

ANTONIO REQUENA SL

43/9166345-0

2673GCL

15/06/2009

00:29

N-340, PK 68,3

ANTONIO VILLATOBAS SL

08/7003124-0

9349DZS

26/06/2009

21:03

N-340, PK 226,8

AP FOODS SA

25/9251090-5

6588CDW

14/05/2009

21:27

N-230, PK 152,7

APARECIDA DE JESUS M.

43/9171651-7

B 9620WL

17/07/2009

00:30

N-340, PK 137,8

APINIS O.

08/7004056-8

B 9003SB

22/06/2009

16:17

A-2, PK 602,7

APLICACIONES CLEMAG SL

08/7014180-0

8551CGW

05/07/2009

08:00

A-2, PK 570,3

APLICACIONES CLEMAG SL

25/9250113-1

9468CKP

06/07/2009

06:52

A-2, PK 524,0

APLICACIONES ELECTRONICAS PARA LA TRANSMISION SL

08/7010634-1

6612GDM

27/06/2009

12:38

B-20, PK 21,5

APLICACIONES TECNICAS Y OBRAS SL

08/8522341-7

0326CBC

11/06/2009

17:18

BP-2151, PK 13,4

APLICACIONES TECNICAS Y OBRAS SL

08/8522349-6

0326CBC

11/06/2009

17:44

BP-2151, PK 13,4

APLICACIONS BERSA SA

25/9241203-1

8258GCB

26/05/2009

12:51

C-53, PK 135,4

AQUI TE PA SL

17/8420912-4

7002BYC

16/05/2009

16:15

C-31, PK 313,0

ARABE J.

17/9227669-7

2057CRS

22/05/2009

19:00

C-31, PK 376,5

ARABIDZE S.

25/9246053-7

NA1658AX

08/06/2009

10:37

A-2, PK 510,0

ARANCE J.

43/9159315-0

T 9403AW

21/06/2009

14:09

N-240, PK 39,6

ARANDA F.

43/9163676-1

3934BGW

01/07/2009

11:32

T-11, PK 2,3

ARB PASTISSERS SL

08/7016073-8

2885DDL

07/07/2009

13:50

C-33, PK 82,3

ARBA I.

43/9161829-5

6120CJL

01/07/2009

08:37

AP-7, PK 337,0

ARBOLEDA G.

43/9147199-3

T 4848AF

28/04/2009

08:30

TP-2031, PK 4,8

ARBOLER I.

08/7013936-4

1746FNH

04/07/2009

12:34

A-2, PK 609,0

ARCA TRAINING SL

08/7015591-8

B 4577OK

10/07/2009

10:41

C-31, PK 211,4

ARCADIE ESPAÑA SA

08/7024717-3

3890DDG

18/07/2009

12:32

C-58, PK 15,7

ARDANUY M.

25/9250819-7

8742CVS

09/07/2009

05:38

N-240, PK 118,1

ARENA DE LUNA SL

08/7002507-3

T 1059AP

22/06/2009

11:21

C-33, PK 82,3

ARENA DE LUNA SL

08/7014474-5

T 1059AP

06/07/2009

10:28

A-2, PK 609,0

ARENYS PROMOCIONES GONZALEZ Y

08/7011120-0

9949DGG

30/06/2009

11:37

B-20, PK 21,5

ARESTES SERVEIS INFORMATICS SL

08/9977137-5

9002GHW

22/04/2009

17:27

B-23, PK 10,1

AREVALO E.

08/7009819-2

B 1400WG

28/06/2009

14:51

C-17, PK 16,5

ARGANZA PIRINEUS SL

25/9247939-2

4933FGK

20/06/2009

13:57

N-260, PK 233,3

ARIDS SANT JULIA DE RAMIS SL

17/9225059-5

GI6746BL

19/05/2009

18:04

N-II, PK 718,2

ARION BCN COSMETICOS

08/9952630-0

2567FCC

18/04/2009

18:32

B-20, PK 21,5

ARISTOV N.

08/9999167-3

1984FPG

16/06/2009

14:09

C-33, PK 82,3

ARK NOT SL

43/9159472-9

7969FGJ

22/06/2009

16:01

T-11, PK 2,3

ARKHO ARQUITECTURA SERVICIOS INTEGRADOS DE ARQUITECT

17/9224914-0

9547BTL

14/05/2009

14:57

N-260, PK 26,3

ARMIJOS S.

08/7000250-1

8535DYB

24/06/2009

14:06

B-23, PK 9,2

ARQPROM VEINTIUNO SL

43/9170453-0

8417FVK

12/07/2009

23:45

AP-7, PK 337,0

ARQUITECTOS ASOCIADOS JFJMIL NOVECIENTOS NOVENTA Y

08/7008040-8

6016FSX

28/06/2009

20:54

C-33, PK 82,3

ARQUITECTURA DE FACHADAS SL

08/9988806-9

6906FGJ

01/06/2009

21:10

C-33, PK 82,3

ARRENDAMIENTOS DEL MARESME SL UNIPERSONAL

08/7006106-7

1990FWM

25/06/2009

15:20

A-2, PK 602,7

ARRENDAMIENTOS DEL MARESME SL UNIPERSONAL

08/7016818-2

1990FWM

10/07/2009

15:23

A-2, PK 597,4

ARROYO MATERIAS PRIMAS SL

08/7012360-2

5918CVH

04/07/2009

11:23

B-23, PK 10,1

ARROYO MATERIAS PRIMAS SL

08/7024062-0

5918CVH

14/07/2009

12:13

B-23, PK 10,1

ART NETWORK SL

17/9229955-2

8707BRF

10/05/2009

10:16

C-66, PK 38,1

ART NETWORK SL

17/9230388-5

8707BRF

11/07/2009

15:31

C-66, PK 38,1

ARTE Y AGUA 2010 SL

43/9170037-8

2218CMB

09/07/2009

17:42

N-340, PK 176,2

ARZAC A.

43/9161799-7

7517CYB

30/06/2009

13:50

AP-7, PK 337,0

AS SOFTWARE SA

17/9227596-1

5162GDS

21/05/2009

02:41

N-II, PK 736,5

ASBESTHO S GESTION DESANIANTADOS SL

08/7016727-0

8859CTG

09/07/2009

13:30

C-33, PK 82,3

ASCENSORS SERRA SA

08/7006585-5

3203DTP

26/06/2009

14:40

C-33, PK 82,3

ASE SERVICIOS MUSICALES SL

08/7013345-0

6074FFG

29/06/2009

15:55

C-16, PK 74,2

ASEIIP GABINETE PERICIAL SL

08/8528179-4

0991FNB

15/07/2009

16:25

C-33, PK 86,0

ASESORIA AEZKOA SL

08/7010958-0

9312CXD

29/06/2009

11:46

B-23, PK 9,2

ASESORIA LAYETANA SL

08/7016766-9

8133FSK

08/07/2009

15:38

C-33, PK 82,3

ASISTENTES TECNOLOGICOS DEL MECANIZADO SL

08/7016785-8

6709FFB

09/07/2009

12:43

C-33, PK 82,3

ASISVET CATALUNYA, SL

08/9992188-5

9609DNY

09/06/2009

12:48

B-20, PK 21,5

ASLAF I JULIA IGLESIAS SL

25/9249533-1

8909FKR

02/07/2009

18:11

AP-2, PK 164,9

ASSEGEST SL

17/9223778-3

5790GHT

26/06/2009

13:08

C-66, PK 38,1

ASSEGEST SL

17/9224030-4

5790GHT

29/06/2009

12:45

C-66, PK 38,1

ASSEGEST SL

17/9224692-4

5790GHT

17/06/2009

12:47

C-66, PK 38,1

ASSEGEST SL

17/9225277-0

5790GHT

01/06/2009

03:16

C-31, PK 366,0

ASSEGEST SL

17/9225306-6

5790GHT

21/06/2009

11:41

C-66, PK 38,1

ASSEGEST SL

17/9225369-9

5790GHT

22/06/2009

02:46

C-66, PK 38,1

ASSEGEST SL

17/9225379-1

5790GHT

23/06/2009

11:06

C-66, PK 38,1

ASSEGEST SL

17/9226461-8

5790GHT

27/06/2009

16:11

C-66, PK 38,1

ASSEGEST SL

17/9226514-7

5790GHT

29/06/2009

10:18

C-66, PK 38,1

ASSEGEST SL

17/9226535-9

5790GHT

01/07/2009

09:53

C-66, PK 38,1

ASSEGEST SL

17/9226581-5

5790GHT

02/07/2009

11:51

C-66, PK 38,1

ASSEGEST SL

17/9226605-8

5790GHT

03/07/2009

13:00

C-66, PK 38,1

ASSEGEST SL

17/9226712-9

5790GHT

03/07/2009

09:59

C-66, PK 38,1

ASSESSORAMENT I CONSULTORIA EN QUALITAT SL

08/8526576-2

1320DZY

03/07/2009

11:41

C-33, PK 86,0

ASSESSORIA SANT PERE DE RIBES SL

43/9167214-0

0201DSP

06/07/2009

00:53

AP-7, PK 337,0

ASSESSORS REPORTING SL

08/7022254-9

2826DMY

11/07/2009

11:16

A-2, PK 570,3

ASSOCIACIO CORPORATIVA DEMPRESA

08/7021705-9

B 2424TK

19/05/2009

15:12

B-23, PK 9,2

ASSOCIACIO CULTURAL I CARNAVALESCA ELS GATS

17/9223486-9

T 3880AJ

17/06/2009

21:24

N-II, PK 761,0

ASSOC. EMPRESARIAL ADISCAT

43/9155693-5

1452DKC

08/06/2009

07:16

AP-7, PK 337,0

ASTERO NOVENTA Y CUATRO SL

17/9227552-3

GI0992BF

06/07/2009

16:00

C-66, PK 38,1

ASTURFLUID SL

08/7009535-5

4140GLN

27/06/2009

16:31

C-16, PK 74,2

ASVET S COOP C LTDA

17/9230995-8

1336DVC

07/06/2009

08:26

C-63, PK 21,1

ATI IMPORT EXPORT SL

08/8527006-1

3459DPN

06/07/2009

10:40

C-17, PK 38,0

ATLAS TRAVEL MANAGEMENT SL

43/9168121-9

9833BZZ

07/07/2009

23:51

AP-7, PK 337,0

ATOT MUSICA I TEATRE PER NENS I JOVES SL

08/9988929-3

2109BNW

02/06/2009

17:01

B-23, PK 9,2

ATTIDA GROUP BCN SL

08/8526153-4

4014FNW

02/07/2009

15:57

C-17, PK 19,6

AUDITORIAS INDUSTRIALES DE CALIDAD ADMINISTRACION

08/7019077-3

4596BPW

12/07/2009

13:30

C-33, PK 82,3

AUDITORIAS INDUSTRIALES DE CALIDAD ADMINISTRACION

08/7023861-0

6736GHL

21/05/20 09

17:19

C-33, PK 82,3

AUREA EDITORES SL

43/9168324-1

8863DPG

05/07/2009

16:52

T-11, PK 2,3

AUTO BRAVA SA

17/9230382-0

7710GBJ

13/07/2009

18:07

N-II, PK 718,2

AUTO CHARTERING SA

08/7014848-1

7487DMV

03/07/2009

12:55

C-32, PK 48,0

AUTO SEGRE SA

43/9164144-1

6443DXX

03/07/2009

15:04

N-240, PK 39,6

AUTO SINISTRES RIBERA SL

08/7003143-4

9994DVS

27/06/2009

17:26

A-2, PK 603,2

AUTO SINISTRES RIBERA SL

08/8524363-5

9827CMF

18/06/2009

09:02

C-58, PK 35,7

AUTO SPORT WAGEN DISTRIBUIDORES DEL LEVANTE SA

43/9169876-6

9632DXR

18/05/2009

22:23

AP-7, PK 337,0

AUTO TALLER MARTI SL

08/7011183-1

8540CVX

30/06/2009

20:37

B-23, PK 9,2

AUTOCAMIONES ABB 2005 SL

25/0497002-9

3151CXB

27/03/2009

03:00

ALGERRI

AUTOCAMIONES ABB 2005 SL

25/0497003-0

3151CXB

27/03/2009

03:00

ALGERRI

AUTOCAMIONES ABB 2005 SL

25/0512742-3

3151CXB

27/03/2009

03:00

ALGERRI

AUTOCAMIONES ABB 2005 SL

25/0512743-5

3151CXB

27/03/2009

03:00

C-26, PK 9,0

AUTOCAMIONES ABB 2005 SL

25/0512744-7

3151CXB

27/03/2009

03:00

C-26, PK 9,9

AUTOFORUM TARRAGONA SA

43/9147672-1

B 4590VV

25/04/2009

18:38

C-31B, PK 8,2

AUTOMATISMOS LAIDA SL

08/7022040-1

2828DXS

10/07/2009

10:30

A-2, PK 570,3

AUTOMATIZACION Y CONTROL INDUSTRIAL SL

08/8526230-7

7814DBM

03/07/2009

10:20

C-33, PK 86,0

AUTOMOCION GALA SL

08/7024129-0

3508FVX

15/07/2009

14:35

B-23, PK 10,1

AUTOMOVILES Y SERVICIOS MORROS SA

08/8527792-4

B 6820WW

13/07/2009

16:17

C-33, PK 86,0

AUTORECANVI SEGRE SL

25/9250877-0

3072FJS

05/05/2009

12:46

N-240, PK 71,9

AUTORECANVI SEGRE SL

25/9251669-8

3072FJS

13/07/2009

18:28

N-240, PK 71,9

AVADANEL V.

08/7002728-8

B 6382OJ

24/06/2009

19:19

A-2, PK 609,0

AVALON RISK MANAGEMENT SL

08/7008966-0

0518GCY

30/06/2009

13:34

C-33, PK 82,3

AVANT RENT A CAR SL

08/7012976-0

8274DYW

06/07/2009

10:16

C-58, PK 30,9

AVETISYAN A.

08/7014846-8

B 1925TK

04/07/2009

16:21

C-31, PK 211,4

AVETISYAN K.

08/9998871-0

2677CBD

14/06/2009

15:49

B-20, PK 21,5

AVICALIA SERVICIOS AVICOLAS SL

43/8419914-8

3952GLK

12/06/2009

19:26

AP-7, PK 292,0

AVICULTURA 21 SL

25/9249643-8

4933FXV

03/07/2009

12:23

AP-2, PK 164,9

AVILES A.

08/7007834-5

7869DNL

28/06/2009

13:51

C-33, PK 82,3

AVRAMESCU C.

25/9250164-3

M 9892ZK

06/07/2009

01:17

A-2, PK 510,0

AYUSO J.

43/9161658-4

5053CTS

30/06/2009

19:47

AP-7, PK 337,0

AZUA G.

08/7018475-5

9372DLH

11/07/2009

15:37

B-23, PK 3,3

AZUA G.

08/7019878-2

9372DLH

11/07/2009

12:10

B-23, PK 10,1

AZUCAR GESTION SL

08/7013289-6

5367CYH

28/06/2009

10:06

C-16, PK 74,2

AZZABI S.

08/7000084-0

6729FZT

22/06/2009

20:47

B-20, PK 21,5

BANDB CONSTRUCCION Y DECORACION TRES SL

08/7016278-9

B 2484PS

07/07/2009

09:30

C-33, PK 82,3

BBR INGENIERIA DE SERVICIOS SL

08/7016223-1

8927DCT

07/07/2009

17:30

C-33, PK 82,3

B CARPE SL

08/7015764-6

6792BXW

11/07/2009

18:57

C-32, PK 48,0

BA FRED 2002 SL

43/9167084-9

5179FMZ

06/07/2009

23:01

TP-2031, PK 4,8

BABAN I.

08/7011980-3

0429FTM

30/06/2009

10:28

A-2, PK 602,7

BACILIO J.

08/7013789-2

9636CBZ

04/07/2009

15:39

A-2, PK 609,0

BACIU N.

43/9164115-5

1545BBH

04/07/2009

07:45

N-240, PK 39,6

BACIU S.

08/7004118-4

9744CRV

21/06/2009

19:39

A-2, PK 570,3

BADEA T.

43/9169943-0

CS6691AD

04/07/2009

07:27

C-12, PK 21,4

BADIN V.

25/9250761-8

A 3341CT

08/07/2009

11:14

A-2, PK 524,0

BADIN V.

25/9251169-1

A 3341CT

09/07/2009

16:47

A-2, PK 477,4

BADIN V.

25/9251503-8

A 3341CT

12/07/2009

19:08

A-2, PK 510,0

BAEZA R.

08/7016082-9

B 0933UT

06/07/2009

18:52

C-33, PK 82,3

BAGSHAW C.

08/7007079-2

0918DZX

27/06/2009

10:44

C-33, PK 82,3

BAHILLO ARQUITECTURA Y DISEÑO SL

08/7012195-9

4689DZP

01/07/2009

17:52

B-23, PK 10,1

BAIGET M.

08/7016669-0

6434FWF

09/07/2009

09:36

C-33, PK 82,3

BAIGET M.

08/7023757-0

6434FWF

21/05/2009

09:35

C-33, PK 82,3

BAKALEYNIK L.

08/7001089-4

8266DSN

20/06/2009

14:44

C-33, PK 82,3

BALADER R.

08/7010322-6

0233CZC

04/07/2009

23:34

C-32, PK 53,7

BALASHOV A.

17/9224773-4

7680FJP

22/06/2009

00:11

C-65, PK 14,8

BALC D.

25/9247051-8

3454CDW

13/06/2009

20:14

C-12, PK 147,5

BALC D.

25/9248005-0

3454CDW

20/06/2009

00:07

C-12, PK 147,5

BALC D.

25/9248795-4

3454CDW

27/06/2009

00:40

C-12, PK 147,5

BALDE P.

17/9227351-6

GI0486BN

17/05/2009

12:00

C-31, PK 376,5

BALDE S.

17/8421374-5

5719DFY

21/05/2009

18:11

GI-533, PK 10,9

BALDE S.

17/9227863-9

5719DFY

05/06/2009

22:36

C-35, PK 65,7

BALDONEDO R.

08/7004476-8

8892GJB

23/06/2009

09:36

A-2, PK 570,3

BALGHOU A.

17/8421282-0

B 5268PS

20/05/2009

16:12

A-2, PK 702,2

BALINT M.

43/9160208-3

8643FPJ

30/05/2009

21:59

N-340, PK 68,3

BALMANYA J.

17/8422012-2

5544BHY

18/05/2009

19:26

N-II, PK 710,5

BALMU MONTAJES INDUSTRIALES SLL

25/9250908-0

3615CWC

08/05/2009

00:54

N-240, PK 71,9

BALOIU P.

43/9149358-0

6315BJM

08/05/2009

15:04

C-12, PK 21,4

BALRIC VUITANTA VUIT SL

17/9220953-8

9283BJV

10/05/2009

11:48

N-II, PK 736,5

BALLESTER C.

08/9980110-6

B 4395VJ

28/04/2009

11:05

B-23, PK 10,1

BANCIU V.

17/9222588-4

2736BKY

04/06/2009

00:33

N-II, PK 761,0

BANGAU D.

43/9164736-2

0153DLK

24/06/2009

11:01

N-340, PK 104,7

BANKE A.

43/9160818-6

4356GMM

18/06/2009

07:57

AP-7, PK 337,0

BANOFI SL

43/9170668-4

5777FNF

13/07/2009

07:41

AP-7, PK 337,0

BANPA SL

43/9168560-7

3937DXT

07/07/2009

16:41

T-11, PK 2,3

BAÑULS Y FERRANDO SL

17/8420249-2

3024FMZ

15/06/2009

11:57

AP-7, PK 70,0

BAÑULS Y FERRANDO SL

43/9166878-6

2544GBX

05/07/2009

16:14

AP-7, PK 337,0

BARBARO R.

08/7010501-4

7876FGG

26/06/2009

22:30

B-20, PK 21,5

BARBAT M.

43/9159565-5

L 6210 Y

22/06/2009

12:16

N-240, PK 39,6

BARBU M.

08/7001667-9

B 4553TY

25/06/2009

18:03

N-340, PK 226,8

BARBU M.

08/7005830-9

B 4553TY

24/06/2009

20:12

A-2, PK 608,2

BARBU M.

08/7009132-7

B 4553TY

24/06/2009

07:13

B-23, PK 3,3

BARCELONA DE GESTION Y ESPACIOS SL

43/9169574-1

4315CLC

17/05/2009

21:06

AP-7, PK 337,0

BARCELONESA DEL LOFT SL

43/9165977-3

9918CSD

04/07/2009

23:25

AP-7, PK 337,0

BARDAJI I.

25/9247996-3

L 3067 Y

20/06/2009

19:40

C-12, PK 147,5

BARIO M.

43/9165732-0

4031FVT

04/07/2009

19:15

AP-7, PK 337,0

BARNA HOBBY DISTRIBUCION SL

43/9164775-8

6600CSM

25/06/2009

16:46

N-340, PK 104,7

BARNICES TINTURERO SL

08/8524774-2

4326FTV

27/06/2009

12:15

A-2, PK 532,5

BARON M.

08/7021063-8

B 3988UF

15/07/2009

12:32

C-35, PK 52,1

BARRERA G.

17/9219316-1

8092FCG

06/06/2009

18:45

N-II, PK 751,5

BARROSO J.

25/9249363-4

1363GJB

30/06/2009

10:58

N-230, PK 27,5

BARRY I.

17/9221685-3

GI9427AF

19/05/2009

17:36

N-II, PK 761,0

BARTOLOME M.

25/9251057-1

L 1459 Z

01/05/2009

21:55

C-53, PK 135,4

BASCARA SL

08/7007602-6

1138GHS

27/06/2009

18:43

C-33, PK 82,3

BASCOVEANU N.

08/7015439-2

B 0614SM

08/07/2009

11:15

B-20, PK 21,5

BASHIR M.

08/7018782-1

3545DLS

11/07/2009

21:35

A-2, PK 608,2

BASHIR M.

08/7019160-7

3545DLS

12/07/2009

13:44

A-2, PK 608,2

BASS D.

08/7004153-1

L 7090AD

21/06/2009

20:01

A-2, PK 570,3

BASSAS DISTRIBUCIONS OSONAS L

08/8527499-0

9007GBR

25/05/2009

12:07

C-37, PK 162,0

BASSE EMPRESARIAL SL

08/7016633-7

0124DTV

08/07/2009

12:47

C-33, PK 82,3

BASSE EMPRESARIAL SL

08/7021144-8

0124DTV

17/07/2009

10:42

C-33, PK 82,3

BASTIDES I ENCOFRATS DE LA MEDITERRANIA SL

17/9225126-4

GI6099AW

22/05/2009

05:58

N-II, PK 718,2

BATISTA C.

17/9223038-9

7668FFH

15/06/2009

07:17

C-66, PK 38,1

BATISTA N.

17/9218072-1

8135CKW

29/05/2009

16:28

C-65, PK 6,6

BATLLE DISTRIBUCIONES COMERCIALES XXI SL

08/7013585-7

5766CTG

02/07/2009

15:10

A-2, PK 570,3

BAUMANN C.

43/9146925-3

4740FWV

21/04/2009

12:14

TP-2031, PK 4,8

BAUMANN C.

43/9151510-0

4740FWV

12/05/2009

12:38

TP-2031, PK 4,8

BAUMANN C.

43/9160961-7

2948BYP

16/06/2009

14:28

N-340, PK 176,2

BCA AUTOSUBASTAS SL

43/9143247-5

9829DTY

27/05/2009

12:31

T-11, PK 2,3

BCN D INFOGRAFIA SL

08/7018323-4

8780GFL

10/07/2009

19:16

A-2, PK 608,2

BEAUFOUR V.

08/7009007-9

0273GHC

01/07/2009

17:09

C-33, PK 82,3

BECKER E.

17/9223338-0

3545GDP

11/06/2009

03:19

N-II, PK 761,0

BECKLUND B.

43/9163657-1

1322FSM

02/07/2009

08:07

AP-7, PK 337,0

BEDRAN Y ASOCIADOS SL

43/9160840-0

0264FYH

17/06/2009

13:44

AP-7, PK 337,0

BEL D.

43/9166149-0

B 3617TL

30/06/2009

19:47

AP-7, PK 337,0

BELABARRE N.

17/9222164-4

5532DHJ

25/06/2009

23:21

C-65, PK 6,6

BELAISCH T.

08/7018063-4

6907GDC

07/07/2009

20:49

A-2, PK 608,2

BELO P.

25/8427506-4

L 7269 L

19/05/2009

18:41

C-13, PK 156,0

BELTRAN M.

25/9246862-5

0615BJD

17/06/2009

08:28

N-240, PK 71,9

BELLASSIR A.

25/9245305-7

9059BHR

07/06/2009

07:05

N-240, PK 53,1

BELLTER SCP

08/7016439-7

2552CPJ

08/07/2009

13:41

C-33, PK 82,3

BELLVITRANS NOVENTA Y CINCO SL

17/9228013-6

7036DMG

24/06/2009

15:22

N-II, PK 718,2

BEN SIMON A.

08/9990072-8

4651DPT

09/06/2009

14:18

A-2, PK 608,2

BEN SIMON A.

43/9169263-8

3688BNW

11/07/2009

04:41

AP-7, PK 337,0

BENABID F.

43/9165495-7

CS2575AT

03/07/2009

20:04

N-340, PK 104,7

BENADDA B.

43/8419953-7

1130DSS

14/06/2009

10:49

AP-7, PK 292,0

BENALMERIA SA

08/7019793-7

1109DFK

10/07/2009

09:12

B-23, PK 10,1

BENEITO FAURE LIGHTING SL

08/7008130-9

0309FYP

29/06/2009

06:35

C-33, PK 82,3

BENET LOZANO S C

17/9230718-2

9737CNG

02/06/2009

18:17

C-66, PK 5,5

BENETE A.

08/7003975-3

7764CBL

22/06/2009

19:58

A-2, PK 602,7

BENGA I.

08/8523118-3

1020FLK

22/06/2009

11:05

C-17, PK 19,6

BENMAHJOUBA A.

17/8421214-9

B 2827VU

20/05/2009

18:35

N-II, PK 710,8

BENS PANORAMICS SL

08/7016826-1

2772CDP

10/07/2009

11:44

C-33, PK 82,3

BENYOUNES N.

17/9223487-0

2789GHL

17/06/2009

23:09

N-II, PK 761,0

BENYOUNES N.

25/9248078-5

2789GHL

21/06/2009

04:26

A-2, PK 477,4

BENYOUNES N.

25/9249513-1

2789GHL

01/07/2009

14:11

A-2, PK 510,0

BERNUES CINCO SL

25/9250437-6

7579BHB

03/07/2009

09:08

N-240, PK 118,1

BERT DOS MIL UNO CONSTRUCCIONS SL

08/9998686-5

6555CGF

16/06/2009

20:07

C-55, PK 25,5

BESSONOV P.

08/7023301-8

4324GJX

17/07/2009

14:10

C-32, PK 48,0

BEST PROTEIN SL

08/7006060-4

6818CHM

24/06/2009

06:55

A-2, PK 602,7

BEWITCH SL

08/7010878-1

9862CZB

29/06/2009

19:00

A-2, PK 602,7

BEYER K.

17/9225108-7

9458CHF

20/05/2009

09:36

N-II, PK 718,2

BEYGRA CATPOL SL

43/9172080-4

0958CWP

16/07/2009

21:08

N-340, PK 176,2

BICA M.

25/9249509-4

3595DCB

02/07/2009

13:43

AP-2, PK 164,9

BIENES ARAZ SL

08/7020387-8

5890CTM

16/07/2009

13:31

C-33, PK 82,3

BIGAS E.

08/7002287-2

9761FGL

22/06/2009

11:54

C-33, PK 82,3

BIO NATURA PRODUCTOS ECOLOGICOS SL

08/3477066-9

3574DMC

23/04/2009

21:15

BV-1432, PK 0,2

BIONSAN SCCL

43/9167629-5

8055GDW

29/06/2009

09:49

N-420, PK 825,4

BIONSAN SCCL

43/9167930-2

2459DST

06/07/2009

16:53

T-11, PK 2,3

BIRLADEANU D.

08/7006435-0

1746CLK

24/06/2009

20:54

C-33, PK 82,3

BIRSILA I.

43/9167376-0

B 4001OL

06/07/2009

18:44

AP-7, PK 337,0

BISYARINA N.

17/9226372-9

7766CPD

18/06/2009

00:51

C-63, PK 4,8

BITER N.

43/9157991-1

3832DXK

29/05/2009

23:13

N-340, PK 68,3

BIV SCP

43/9158778-6

5415FJX

16/06/2009

11:33

TP-2031, PK 4,8

BLANCO R.

08/7001160-5

5147GHM

20/06/2009

16:33

C-33, PK 82,3

BLANCO R.

08/7008321-5

5147GHM

29/06/2009

13:45

C-33, PK 82,3

BLANCO R.

08/7011747-2

5147GHM

29/06/2009

13:24

B-23, PK 10,1

BLANCOS DE ARAGON SL

25/9251204-9

0822DYL

09/07/2009

21:34

N-240, PK 118,1

BLANES MOTION SL

08/7022868-3

3157GLX

16/07/2009

12:18

A-2, PK 570,3

BLAU BARCELONESA D'ACTIVITATS COMERCIALS SA

08/8523763-3

7967CWG

23/06/2009

12:52

AP-7, PK 107,0

BLESA K.

43/9162261-2

0252GBM

14/06/2009

05:17

A-7, PK 161,0

BLIPVERT SL

08/9985895-0

2940GBG

17/05/2009

23:54

C-33, PK 82,3

BLONDEL J.

17/9214778-2

GI6496BK

12/05/2009

20:23

C-65, PK 6,6

BM SPORTECH SA

08/7023984-5

5813FCZ

14/07/2009

10:31

B-23, PK 10,1

BM SPORTECH SA

43/9171949-0

5813FCZ

11/07/2009

11:46

A-7, PK 161,0

BOGDAN L.

25/9249348-2

3287BBC

30/06/2009

04:01

AP-2, PK 164,9

BOIRO A.

08/7004813-4

1365CXV

23/06/2009

15:21

C-33, PK 82,3

BOKESA COPARIATE REMIGIO000899773G SLNE

17/9223801-4

0573FTP

26/06/2009

22:30

C-66, PK 38,1

BOLENA FOMENTO Y APLICACIONES SL

17/9230046-5

1454GHV

03/05/2009

13:07

C-65, PK 6,6

BOLKOWSKI M.

08/8524646-9

0940BLN

22/06/2009

07:36

C-58, PK 20,5

BON FILET SA

17/9224097-3

GI3716BK

30/06/2009

14:57

C-66, PK 38,1

BONA M.

43/9158557-5

9436CHY

14/06/2009

10:10

N-240, PK 39,6

BONE A.

08/8525342-2

B 0736TF

23/06/2009

18:30

A-2, PK 595,6

BONET M.

43/9158583-2

5295BPD

16/06/2009

09:39

N-240, PK 39,6

BONTELL SL

17/8421845-5

4568CCN

21/05/2009

09:15

C-31, PK 310,0

BOREAL BUS SL

25/9245774-3

8040GMB

14/06/2009

18:37

AP-2, PK 164,9

BOREN 2000 SL

17/9221240-0

4823FDL

23/06/2009

10:19

C-65, PK 6,6

BORGES DE SANTANA M.

08/7020425-0

3433FCB

16/07/2009

20:25

C-33, PK 82,3

BORMAT INDUSTRIAL SCP

08/8526415-8

9549FWP

02/07/2009

11:31

C-17, PK 38,0

BORRALLO M.

08/3602876-4

1676DDJ

22/05/2009

16:15

C-31, PK 149,8

BORRALLO M.

08/3602877-6

1676DDJ

22/05/2009

16:15

C-31, PK 149,8

BORRALLO M.

08/3602878-8

1676DDJ

22/05/2009

16:15

C-31, PK 149,8

BORREIROS ASESORES SL

43/9166269-5

6806CYF

09/06/2009

15:56

N-340, PK 68,3

BOTEZ I.

43/9166414-3

T 6245AV

20/06/2009

03:40

N-340, PK 68,3

BOU S COURIER SL

08/7009966-4

0836DJD

01/07/2009

10:21

A-2, PK 608,2

BOUHAFNA, F.

17/0780345-6

7088DJG

15/04/2009

02:30

VILAMALLA

BOUHAFNA, F.

17/0780346-8

7088DJG

15/04/2009

12:30

VILAMALLA

BOUJIDA M.

25/9249409-0

B 1735VL

01/07/2009

12:51

C-12, PK 147,5

BOURADIOUCH A.

17/9228927-7

0108DSD

24/05/2009

18:29

C-66, PK 5,5

BOUZA D.

17/9228381-9

9493FKX

24/06/2009

20:39

C-35, PK 65,7

BOUZIANE B.

08/7019492-4

1264CWR

13/07/2009

20:21

A-2, PK 602,7

BOVIPORC SL

25/9248438-9

5466GGB

23/06/2009

13:50

C-12, PK 147,5

BOVIPORC SL

25/9248582-9

5466GGB

24/06/2009

18:44

C-12, PK 147,5

BOZA M.

08/7009814-9

1613DZN

28/06/2009

15:30

C-17, PK 16,5

BRAGAU F.

25/9247535-6

CS5721AW

28/06/2009

03:04

A-2, PK 510,0

BRAUN D.

17/9212768-0

5106CWR

16/04/2009

23:16

N-260, PK 26,3

BRAUN H.

08/7021213-1

8729BMP

17/07/2009

11:23

C-33, PK 82,3

BRAVO J.

43/9163947-0

7894DWF

02/07/2009

13:50

AP-7, PK 337,0

BRITANICA DE ASESORAMIENTOE INVERSIONES SL

08/8523644-6

2182FVN

19/06/2009

17:17

B-23, PK 7,0

BROUWER SPAIN SLU

25/9246873-0

3601FXB

17/06/2009

00:55

A-2, PK 524,0

BROUX E.

25/9247656-1

T 8666AY

18/06/2009

22:50

C-53, PK 135,4

BROUX E.

25/9248869-1

T 8666AY

19/06/2009

00:31

N-230, PK 152,7

BROUX E.

25/9251041-3

T 8666AY

14/05/2009

12:04

N-240, PK 71,9

BROUX E.

43/9168897-9

T 8666AY

06/07/2009

20:59

N-240, PK 39,6

BROWN GROUP SPAIN SA

08/8520846-8

5786FYV

15/05/2009

12:54

N-340, PK 243,0

BROWN TAILOR SL

08/8525495-0

7000DFZ

24/06/2009

12:56

C-17, PK 62,3

BRUMAT BRUÑIDOS Y VIBRADOS SL

08/8526782-0

1584FLZ

03/07/2009

12:42

C-33, PK 86,0

BRUTARU S.

25/9250530-0

B 5933PN

07/07/2009

16:46

AP-2, PK 164,9

BUBAU A.

17/9228300-9

L 7383AC

15/06/2009

00:43

C-35, PK 65,7

BUBAU A.

25/9250945-7

L 7383AC

10/05/2009

15:41

N-240, PK 71,9

BUDAJEVAS E.

08/8522660-0

8276CXW

18/06/2009

12:30

AP-7, PK 107,0

BUFETE MIRALLES SL

08/7011679-0

9046CZD

07/07/2009

11:55

B-23, PK 9,2

BUGARIN R.

25/9247008-5

PO3857BK

19/06/2009

13:09

A-2, PK 510,0

BUGGYBAG SL

08/7000016-9

3431BCH

17/06/2009

16:38

C-33, PK 82,3

BUILD HOUSE SL

08/8526304-0

7392BDR

01/07/2009

17:58

B-24, PK 7,1

BUILDING STRUCTURINGS SL

08/7014085-5

B 2185PM

05/07/2009

15:25

A-2, PK 570,3

BUISSON S.

08/7014838-9

7255GCJ

03/07/2009

07:44

C-32, PK 48,0

BUJOR M.

25/9248250-8

B 2326PD

22/06/2009

11:39

A-2, PK 477,4

BUJOR M.

25/9249563-0

M 6077WB

02/07/2009

03:27

AP-2, PK 164,9

BUKALA L.

25/9249908-5

7895BVL

04/07/2009

16:57

A-2, PK 477,4

BULIHAR D.

43/9162349-9

1266CXR

24/06/2009

05:35

N-340, PK 84,3

BULIHAR D.

43/9164480-0

1266CXR

15/06/2009

19:58

N-340, PK 104,7

BULIHAR D.

43/9165938-8

1266CXR

04/07/2009

19:09

N-340, PK 104,7

BULIRA, Z.

08/2398463-5

6060DDX

26/05/2009

19:57

AVINYO

BUÑERO SL

08/7020358-5

8835GNL

16/07/2009

16:54

C-33, PK 82,3

BUÑERO SL

08/7020843-5

8835GNL

16/07/2009

17:15

C-251, PK 5,1

BURANDANGA SL UNIPERSONAL

08/7010618-8

B 2694MM

27/06/2009

12:32

A-2, PK 602,7

BURTER WORLD INVEST SL

08/9974056-1

8828GGT

29/05/2009

17:49

C-33, PK 82,3

BUSA S.

17/9231025-6

V 2966FL

06/06/2009

22:55

N-260, PK 26,3

BUSCH M.

43/8419713-9

9427GJC

23/06/2009

09:07

C-14, PK 19,5

BUSINESS INTELLIGENCE SMART SL

08/7009118-7

9278GFD

01/07/2009

19:55

C-33, PK 82,3

BUSINESS INTELLIGENCE SMART SL

17/9221197-3

9278GFD

23/06/2009

15:26

C-65, PK 6,6

BUSINESS MANAGEMENT PROJECT SL

08/7013730-1

3263CCT

02/07/2009

11:53

A-2, PK 570,3

BUSSAP CONSULTING SL

08/9953890-5

9255GKX

25/04/2009

13:46

C-33, PK 82,3

BUSSAP CONSULTING SL

08/9967856-7

5432GCK

22/05/2009

14:03

C-33, PK 82,3

BUSSAP CONSULTING SL

08/9972517-0

1599GKV

29/05/2009

15:51

B-23, PK 9,2

BUSTAMANTE C.

43/9160161-0

T 0356BB

28/05/2009

14:35

N-340, PK 176,2

BUSTIA A BUSTIA OPERPOST SL

17/9229929-6

5531FMF

09/05/2009

08:05

C-66, PK 38,1

BUSTOS E.

08/7001327-9

B 8291TN

23/06/2009

17:30

B-23, PK 10,1

BUTI A.

08/9974323-4

9833FWY

26/05/2009

16:52

B-23, PK 10,1

BUTI A.

08/9981291-4

9833FWY

04/05/2009

13:07

B-23, PK 10,1

BUTI A.

08/9982320-5

9833FWY

07/05/2009

19:14

A-2, PK 602,7

BUTI A.

08/9983081-7

9833FWY

06/05/2009

18:26

A-2, PK 608,2

BUTI A.

08/9983208-0

9833FWY

09/05/2009

16:11

A-2, PK 608,2

BUTI A.

08/9988984-6

9833FWY

04/06/2009

19:45

A-2, PK 602,7

BUTI A.

08/9994504-7

9833FWY

11/06/2009

18:17

A-2, PK 602,7

BUXADERAS F.

08/7021271-4

7377BJV

17/07/2009

12:24

C-33, PK 82,3

BUZDUCEANU S.

17/8421156-6

GI8027AZ

26/05/2009

17:43

C-31, PK 313,0

BUZULOIU G.

25/9245481-1

P3412BCF

09/06/2009

16:30

AP-2, PK 164,9

BVS MOTIONSL

08/7017862-5

3892FBN

15/05/2009

11:49

B-23, PK 10,1

B M ESPORTECH SA

08/9951426-3

1806FPZ

24/04/2009

12:36

A-2, PK 570,3

C DIFUSION SL

08/8526305-1

3606BXT

02/07/2009

12:20

A-2, PK 574,5

C TRES INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION DEL MEDIO AMBIENTE

43/9166156-7

V 4019GY

03/07/2009

16:23

AP-7, PK 337,0

CABER FERRETERIA SA

17/8420386-7

8593FTV

17/06/2009

16:20

AP-7, PK 69,0

CABION P.

08/7004915-1

B 5465PG

23/06/2009

12:23

C-33, PK 82,3

CABION P.

08/7006369-6

B 5465PG

25/06/2009

13:34

C-33, PK 82,3

CABLES DE VIC SL

08/7013262-7

3229GJV

09/07/2009

13:25

B-23, PK 10,1

CACCIATORE D.

08/7002307-8

6546GGG

21/06/2009

17:23

C-33, PK 82,3

CADENA BCN SL

08/7017458-5

B 6509UM

07/05/2009

11:45

B-23, PK 10,1

CADENAS VERDES 2005, SL

08/9989318-3

1384FFG

06/06/2009

16:50

B-23, PK 10,1

CADY SOFT SISTEMAS SL

17/9225595-0

3195DWZ

16/05/2009

10:30

C-35, PK 65,7

CAILLET M.

43/9169334-9

3741GMH

11/07/2009

15:34

AP-7, PK 337,0

CAIRO J.

08/7005121-4

2099DCC

23/06/2009

15:30

C-33, PK 82,3

CAIRO J.

08/8524055-5

2099DCC

25/06/2009

12:04

A-2, PK 563,3

CAIRO J.

25/9250519-6

2099DCC

07/07/2009

16:12

A-2, PK 524,0

CALAFACCION REFRIGERACIONTALLMOR SL

08/7019309-9

B 8292TM

13/07/2009

13:35

C-33, PK 82,3

CALCER

17/9222133-4

3730BGS

25/06/2009

15:51

C-65, PK 6,6

CALDERERIA Y MONTAJE HEREDIA SL

08/7021877-0

2272FTX

05/07/2009

17:29

A-2, PK 603,2

CALDERO Y NAVARRO SL

08/3600930-2

5759GJP

01/05/2009

09:15

AP-7, PK 175,0

CALDERON BUSINESS SL

43/9167337-5

2296DKZ

06/07/2009

13:40

AP-7, PK 337,0

CALEFACIONES J AGUILAR SL

43/9165998-0

7585DKR

05/07/2009

08:03

AP-7, PK 337,0

CALIDULCE SL

08/7007877-6

0602DGW

28/06/2009

15:29

C-33, PK 82,3

CALVO F.

08/7019726-1

3314BTZ

23/05/2009

15:47

B-20, PK 21,5

CALZADO M.

17/9223224-5

2759DTL

16/05/2009

06:57

GI-682, PK 3,5

CALLIS C.

17/9228417-8

GI2029BL

29/06/2009

09:18

C-35, PK 65,7

CALLONE B.

17/8419297-3

7094GFH

15/05/2009

15:22

AP-7, PK 68,0

CAMACHO L.

08/7019810-7

8258FCD

10/07/2009

17:58

B-23, PK 10,1

CAMARA M.

17/9224222-6

B 8322OU

17/05/2009

00:05

N-II, PK 718,2

CAMI DE DRECERA, SL

08/9980448-4

7599DNC

01/05/2009

15:12

C-17, PK 16,5

CAMOMILLO FRANQUICIAS SL

08/7016099-5

9968FDG

07/07/2009

08:51

C-33, PK 82,3

CAMOR SPAIN SL

08/7000071-1

0231GCD

23/06/2009

22:45

C-32, PK 53,7

CAMPAÑA M.

08/8526824-1

2383FBB

03/07/2009

13:06

C-33, PK 86,0

CAMPOS S.

43/9160614-1

9172DCS

15/06/2009

21:46

N-340, PK 176,2

CANALETES CALDES DE MONTBUI SL

08/7006547-2

2281BBP

25/06/2009

14:02

C-33, PK 82,3

CANDIA ELECTRICA SA

08/8512434-8

3731GFV

24/03/2009

12:02

C-16, PK 12,0

CANE T.

17/9221975-1

GI2523BS

02/06/2009

11:19

C-66, PK 38,1

CANO DIES SL

08/7010863-5

3952BPK

29/06/2009

16:37

B-23, PK 9,2

CANO J.

43/9166554-6

T 0770AS

24/06/2009

20:33

TP-2031, PK 4,8

CANSAGARO DOS MIL UNO SL

08/7023853-1

8810BRX

21/05/2009

12:00

C-33, PK 82,3

CANTERO A.

08/7005818-2

5178BTK

24/06/2009

11:12

A-2, PK 608,2

CAPABILITY DEVELOPMENT CONSULTORES SL

17/8419539-4

7911DYB

16/05/2009

11:33

AP-7, PK 80,0

CAPRETTA S.

08/7009179-5

B 7154WF

24/06/2009

14:55

B-23, PK 3,3

CARA V.

08/7002459-9

B 1803NC

21/06/2009

19:59

C-33, PK 82,3

CARAGEL E.

43/9155219-5

8310FZN

07/06/2009

03:35

AP-7, PK 337,0

CARDENAS O.

08/9999657-9

7427DXL

22/06/2009

15:47

C-31, PK 212,3

CARDINALI T.

08/7017020-3

5005GJC

10/07/2009

18:24

A-2, PK 602,7

CARDUS J.

17/9226323-0

4450DPC

14/06/2009

12:10

C-25, PK 230,0

CARENDI J.

43/9163022-4

M 7605WU

28/06/2009

14:45

T-11, PK 2,3

CARENDI J.

43/9167564-0

M 7605WU

23/06/2009

22:51

N-420, PK 825,4

CARMONA J.

17/9222848-4

CR6445 X

09/06/2009

18:13

N-II, PK 761,0

CARMONA U.

08/7020094-0

5291GFM

12/07/2009

14:06

B-20, PK 21,5

CARO M.

43/9160301-4

7176FPN

02/06/2009

21:03

N-340, PK 176,2

CARPINTERIA DE ALUMINIO COTET SL

25/9248218-6

1211DKS

22/06/2009

15:34

A-2, PK 477,4

CARPINTERIA DE ALUMINIO SIERRACIUDAD SL

43/9169015-4

8796FYL

09/07/2009

09:07

N-240, PK 39,6

CARPINTERIA GONZALEZ E HIJ

08/7019112-7

7588DTV

12/07/2009

12:40

A-2, PK 608,2

CARPINTERIA ROJAS SL

08/7009331-2

7587FGC

04/07/2009

14:07

A-2, PK 597,4

CARPINTERIA ROJAS SL

25/9251870-7

7587FGC

17/05/2009

17:50

N-240, PK 118,1

CARPINTERIA ROJAS SL

43/9166100-2

7587FGC

05/07/2009

13:23

AP-7, PK 337,0

CARPINTERIA TORRICO SCP

08/7001500-1

0127BYR

23/06/2009

12:13

B-23, PK 10,1

CARRILLO J.

43/9166909-6

0721GMY

05/07/2009

18:07

AP-7, PK 337,0

CART-SERVIC CENTRO STAMPA, SLSL

08/9986280-6

1740FHC

31/05/2009

13:01

A-2, PK 570,3

CARVALHO L.

17/9221220-9

B 5748SL

23/06/2009

16:11

C-65, PK 6,6

CASA ENCARNA SL

08/7011164-8

T 3106AY

30/06/2009

16:45

B-23, PK 9,2

CASA GALICIA EIXAMPLE SL

08/7004648-9

B 0525UU

23/06/2009

11:02

A-2, PK 602,7

CASAÑE DOS MIL CIEN SL

08/8521728-7

7470FFZ

12/06/2009

13:57

N-340, PK 243,0

CASSAIS R.

08/3181939-6

MU1713AU

29/05/2009

16:27

C-25, PK 153,0

CASSUTO A.

08/7017252-2

2925BYL

21/06/2009

12:12

C-16, PK 74,2

CASTELLANOS P.

43/9161084-1

1657DRW

25/06/2009

08:04

T-11, PK 2,3

CASTELLANOS P.

43/9165314-5

1657DRW

04/07/2009

14:23

T-11, PK 2,3

CASTELLO C.

08/7021910-0

9344FZP

07/07/2009

13:46

A-2, PK 603,2

CASTELLONENSES DE CONTADORES E INSTALACIONES INDUSTRIALES

43/9169854-0

8723FBB

18/05/2009

09:43

AP-7, PK 337,0

CASTELLS A.

43/9167761-1

9081FVN

08/07/2009

17:04

T-11, PK 2,3

CASTELLS M.

43/9159214-4

6644CXY

20/06/2009

14:40

N-240, PK 39,6

CASTELLS M.

43/9164126-0

6644CXY

04/07/2009

08:35

N-240, PK 39,6

CASTRO M.

43/9163206-3

8834DLM

29/06/2009

16:24

N-240, PK 39,6

CAT LOGISTICA SL

08/3167415-9

6412GFH

15/05/2009

16:50

POBLA DE CLARAMUNT

CAT Y CO SA

08/7024284-6

0426DJC

16/07/2009

11:09

B-23, PK 10,1

CATALANA DE LIMPIEZAS TECNICAS SL

43/9169285-7

6471CYL

11/07/2009

18:14

AP-7, PK 337,0

CATALUNYA PRODUCTE SL

08/7024904-8

6813BWP

19/07/2009

10:25

C-58, PK 15,7

CATANA F.

17/9227749-5

B 1656UM

24/05/2009

18:43

C-31, PK 376,5

CATAPARRADA SL

08/7008381-1

7599FPB

29/06/2009

20:32

C-33, PK 82,3

CAVALLE E.

08/7003101-0

4067CHM

26/06/2009

20:42

B-23, PK 10,1

CAVALLE E.

08/7005995-4

4067CHM

30/06/2009

08:56

C-32, PK 48,0

CC SDP SL

08/7014248-1

4916FWV

07/07/2009

11:22

A-2, PK 570,3

CEDEEECO SCP

43/9161357-3

T 0805AZ

26/06/2009

12:05

T-11, PK 2,3

CEF ALMACEN MATERIAL ELECTRICO SA

08/8526449-8

4389FKY

02/07/2009

16:08

C-17, PK 19,6

CEF ALMACEN MATERIAL ELECTRICOSA

08/3294276-3

1260FRB

14/06/2009

10:45

AP-7, PK 133,0

CEL BLAU GESTORS INMOBILIARIS SCP

17/8420152-4

6138DYN

13/05/2009

10:48

C-35, PK 88,6

CELIZA SL

08/9990052-2

5140DLF

09/06/2009

14:12

A-2, PK 608,2

CELO SA

08/7018248-0

4859FZS

10/07/2009

20:08

C-33, PK 82,3

CEMI AUTO SL

17/9227874-3

6339BRS

04/06/2009

22:49

C-35, PK 65,7

CENT SETZE INTRADE SL

17/9228152-5

4640GHY

08/07/2009

09:13

C-66, PK 38,1

CENTRE D AMBULANCIES PALAMOS SL

17/9228994-7

3844FGD

28/05/2009

11:46

C-66, PK 5,5

CENTRE DISSENY WEB I FORMACIO PER L EMPRESA SL

25/9247678-0

7252GLR

18/06/2009

23:17

N-260, PK 209,1

CENTREFIL UNO SL

08/7010583-0

7444FNX

28/06/2009

08:19

A-2, PK 602,7

CENTRO CLINICO MIR MIR SL

08/7017981-2

B 7028SN

06/07/2009

11:43

B-23, PK 3,3

CENTRO INTERNACIONAL DE CIENCIAS ORIENTALES SL

08/7013103-9

5918FFB

03/07/2009

14:25

N-II, PK 665,1

CENTRO MICROCIRUGIA Y ESTUDIOS EXPERIMENTALES DE COR

08/7018209-0

9883FGL

10/07/2009

18:02

C-33, PK 82,3

CENTRO TERMI SL

08/7007550-2

3236GMV

27/06/2009

14:26

A-2, PK 570,3

CENTRO TERMI SL

08/7009271-0

9726GMN

30/06/2009

13:57

B-23, PK 3,3

CERES SERVICIOS GENERALES DE LIMPIEZA SL

08/7021252-0

5213FDR

17/07/2009

11:39

C-33, PK 82,3

CEREZO J.

25/9245787-6

Z 5385BK

15/06/2009

08:41

AP-2, PK 164,9

CERRAJERIA Y MONTAJES AIRON SCCL

08/8523077-4

8961DTY

22/06/2009

10:17

C-17, PK 19,6

CERRAMIENTOS MIQUEL SERVET SL

43/9167135-4

4371BMW

06/07/2009

16:35

TP-2031, PK 4,8

CERZASA SL

25/9249180-7

4133CVR

28/06/2009

12:59

N-230, PK 27,5

CESAR PEREIRA P.

17/9226989-9

4604CTL

20/05/2009

06:37

C-35, PK 65,7

CESAR PEREIRA P.

17/9226997-3

GI4907BK

21/05/2009

06:19

C-35, PK 65,7

CESAR PEREIRA P.

17/9226998-0

4604CTL

21/05/2009

06:27

C-35, PK 65,7

CESAR PEREIRA P.

17/9227035-7

GI4907BK

26/05/2009

06:38

C-35, PK 65,7

CESAR PEREIRA P.

17/9227820-6

GI4907BK

28/05/2009

06:23

C-35, PK 65,7

CESAR PEREIRA P.

17/9228249-3

4604CTL

08/06/2009

06:35

C-35, PK 65,7

CESAR PEREIRA P.

17/9228277-3

2441BPC

12/06/2009

06:20

C-35, PK 65,7

CESAR PEREIRA P.

17/9228304-6

4604CTL

15/06/2009

06:28

C-35, PK 65,7

CESAR PEREIRA P.

17/9228414-2

4604CTL

29/06/2009

06:21

C-35, PK 65,7

CESAR PEREIRA P.

17/9228431-9

0377CMV

03/07/2009

06:21

C-35, PK 65,7

CESAR PEREIRA P.

17/9228537-1

0377CMV

06/07/2009

06:42

C-35, PK 65,7

CESPA GR, SA

08/9963167-0

2403FTT

15/05/2009

10:24

C-33, PK 82,3

CEVIPORTS SL

08/8524121-3

7074DHK

26/06/2009

11:48

A-2, PK 572,5

CIA GRAL FOURNAS SL

17/9209806-0

0469DJZ

25/04/2009

10:28

C-66, PK 16,7

CIA GRAL FOURNAS SL

17/9224458-3

0469DJZ

07/06/2009

05:38

C-65, PK 14,8

CICATAL SL

43/0771356-8

1816DDN

30/04/2009

16:27

N-340, PK 202,0

CIDEYEG SA

08/8526346-9

1690DGF

01/07/2009

10:57

C-32, PK 15,5

CIDEYEG SA

43/9166118-0

4726DXG

10/06/2009

13:44

AP-7, PK 337,0

CIERNOVICI I.

08/7012831-2

CC0113 P

05/07/2009

09:34

A-2, PK 602,7

CIMENTACIONES Y FERRALLA SA

43/8419583-7

2606GCT

16/06/2009

08:12

C-14, PK 19,5

CIMIENTOS ESPECIALES INGENIERIA Y OBRAS PUBLICAS SL

08/7008341-0

7673FZK

26/06/2009

13:52

C-55, PK 25,5

CIMPEAN A.

25/9250834-9

VA4323 O

08/07/2009

07:38

C-12, PK 147,5

CIMPEAN A.

25/9251366-3

VA4323 O

11/07/2009

17:20

C-12, PK 147,5

CINCUENTA Y CINCO SL

08/9990977-2

1658DXZ

04/06/2009

15:36

C-33, PK 82,3

CIOBANU A.

17/9221684-1

B 6861TT

19/05/2009

01:44

N-II, PK 761,0

CIOBANU E.

08/9999056-5

3005DRJ

16/06/2009

15:52

C-33, PK 82,3

CIOBANU N.

17/9225713-6

B 0095VJ

18/05/2009

21:37

C-25, PK 230,0

CIPRIANI SCAMBIATORI ESPAÑA SL

08/9960330-8

9012FSB

01/05/2009

13:09

A-2, PK 570,3

CISS A.

08/7012833-6

5248CDT

05/07/2009

09:36

B-23, PK 10,1

CITRICOS GUSTAVO FERRADA YASOCIADOS SL

08/7006050-1

2976GHR

30/06/2009

08:46

C-32, PK 48,0

CITRIVAL SA

43/9167312-0

1551GBY

06/07/2009

11:41

AP-7, PK 337,0

CIULINARU E.

17/9217017-3

7457BVB

05/05/2009

04:26

C-25, PK 230,0

CLAR BOXE SL

08/7015880-8

4979GGF

12/07/2009

13:53

C-17, PK 16,5

CLAR BOXE SL

08/7016253-0

4979GGF

07/07/2009

12:09

C-33, PK 82,3

CLAUMAR ASISTENCIA SL

17/8420132-9

4809GCN

13/05/2009

17:18

C-31, PK 313,0

CLAUMAR ASISTENCIA SL

17/8421799-7

4809GCN

18/05/2009

08:40

C-65, PK 8,0

CLEAN ENVIRONMENTAL SPAREPARTS RECYCLING SL

43/9157172-0

0059GMF

15/06/2009

16:58

AP-7, PK 337,0

CLIMA FRED ESQUEU SL

17/9230302-1

6311DCR

12/05/2009

14:05

N-II, PK 718,2

CLIMAINTEG CLIMATIZACION SL

08/8526089-0

1058FNW

02/07/2009

11:10

C-17, PK 38,0

CLINICA PROVENZA SL

08/8527273-8

4385BHH

07/07/2009

16:20

C-33, PK 86,0

CLIPESAN SL

08/7022339-0

5089FTZ

11/07/2009

14:50

A-2, PK 603,2

CLUB CICLISTA VELO SPRINTVILANOVA

08/8527483-8

B 6717VK

24/05/2009

13:28

C-37, PK 162,0

CLUB PATINAJE BENALMADENA

25/9250736-3

MA4809CU

21/06/2009

12:53

N-240, PK 118,1

CMIEL R.

17/9218185-3

6920FTS

28/05/2009

15:21

C-65, PK 6,6

COALVI SA

08/9983129-3

7119GDK

07/05/2009

13:02

B-23, PK 9,2

COCILNAU C.

08/9984178-0

CA4558BJ

06/05/2009

15:48

B-20, PK 18,1

CODE ALPINE SL

25/9246715-7

7134DNG

15/06/2009

00:49

C-53, PK 135,4

CODICE 82 QUALITY MANAGEMENT IN HUMAN RESEARCH SL

43/9157862-1

B 2226UW

16/06/2009

15:33

T-11, PK 2,3

CODIGO CAPITAL SL

17/8421758-4

7183DVF

14/05/2009

11:26

AP-7, PK 68,8

CODREANU P.

43/9157970-4

M 5538UM

17/06/2009

16:30

T-11, PK 2,3

COFER EJEA 2004, SL

08/9971223-7

8218FNL

01/06/2009

18:27

A-2, PK 609,0

COFIDIS HISPANIA EFC SA

08/7000211-2

2816FCV

24/06/2009

17:37

C-32, PK 48,0

COFREP SL

08/7024883-4

5838DZD

19/07/2009

18:53

C-32, PK 48,0

COGALAR SL

43/9165816-5

1996CRF

04/07/2009

18:54

AP-7, PK 337,0

COINDUR SL

25/9252060-1

4199DWP

16/07/2009

15:08

N-260, PK 209,1

COJOCARU M.

25/9250340-8

9617CLW

06/07/2009

23:19

A-2, PK 510,0

COLEGIO MAYOR BELAGUA

08/9955545-2

4602FKL

28/04/2009

11:12

A-2, PK 560,2

COLOM J.

08/7009393-9

1144BHH

25/06/2009

17:29

A-2, PK 608,2

COLORS I ESTRUCTURES SL

08/3388407-2

9428BRD

11/06/2009

08:06

AP-7, PK 194,0

COLLETT A.

08/7002828-1

6975FDY

24/06/2009

20:44

C-31, PK 211,4

COMACLARA SYSTEMS SL

08/8521917-0

8687DNV

15/06/2009

12:48

A-2, PK 574,5

COMAN M.

17/9224981-0

M 5997WM

17/05/2009

01:28

C-66, PK 5,5

COMANESCU M.

43/9158306-4

T 9926AS

11/06/2009

16:38

TP-2031, PK 4,8

COMBUSTIBLES DEL PIRINEO SL

08/7009421-3

2287CLB

27/06/2009

09:11

A-2, PK 608,2

COMERCIAL ARTENGRAF SL

08/7019466-3

3271CMV

13/07/2009

17:36

C-33, PK 82,3

COMERCIAL CEPYS SL

08/8525018-9

6833BRC

29/06/2009

12:32

C-17, PK 19,6

COMERCIAL CEPYS SL

08/9969231-7

6833BRC

24/05/2009

10:05

C-33, PK 82,3

COMERCIAL CONSTRUCTORA Y PROMOTORA DE VENTAS SL

17/9227387-5

GI3064BM

17/05/2009

09:17

C-63, PK 21,1

COMERCIAL DISCADE SL

08/7011806-3

8266BGP

30/06/2009

09:01

A-2, PK 602,7

COMERCIAL DISTRIBUIDORA MAGAZINE SA

43/9165676-0

1223FFL

05/07/2009

15:01

AP-7, PK 337,0

COMERCIAL EL TIMO SL

17/9220555-7

6592FLV

09/05/2009

08:31

N-II, PK 718,2

COMERCIAL EL TIMO SL

17/9225233-1

6592FLV

24/05/2009

18:55

N-II, PK 718,2

COMERCIAL ELECTRICA BLANES SA

08/7021176-4

9227BLY

17/07/2009

13:24

C-33, PK 82,3

COMERCIAL ELECTRICA DIANENSE SA

08/7010552-0

5737FKY

27/06/2009

08:52

B-23, PK 9,2

COMERCIAL GIROCEL SL

17/9230666-0

GI2148BT

02/06/2009

19:53

N-260, PK 26,3

COMERCIAL GUILLEN I AMAROSL

08/7024269-4

1355BYX

16/07/2009

15:37

B-23, PK 10,1

COMERCIAL INDUSTRIAL MAQUINARIA CARTON ONDULADO SL

08/7012560-8

2929FGG

03/07/2009

16:56

A-2, PK 602,7

COMERCIAL MEDITERRANEA PARA ELEMBOTELLADO SL

08/7011646-7

8047DWX

06/07/2009

19:04

B-23, PK 9,2

COMERCIAL MIFER SL

43/9163744-7

4126CMC

01/07/2009

13:23

T-11, PK 2,3

COMERCIAL OLIVERAS GIRONA SL

17/9227605-2

6681DTM

20/05/2009

18:04

C-63, PK 21,1

COMERCIAL QUIMICA SEGRIA SL

25/9251897-0

1810DTK

17/05/2009

23:25

N-240, PK 71,9

COMERCIAL RADACHSON SL

08/7010746-6

3201GHT

27/06/2009

16:53

B-23, PK 9,2

COMERCIALIZACION DE CONSTRUCIONES

25/9246050-1

6004CWW

09/06/2009

22:10

A-2, PK 510,0

COMERCIO Y NAVEGACION EN LOS MARES DEL SUR SL

17/9222615-2

6939FGY

05/06/2009

12:58

C-66, PK 38,1

COMERCIO Y NAVEGACION EN LOS MARES DEL SUR SL

17/9222807-0

6939FGY

08/06/2009

17:12

C-66, PK 38,1

COMERCIO Y NAVEGACION EN LOS MARES DEL SUR SL

17/9223036-0

6939FGY

14/06/2009

23:33

C-66, PK 38,1

COMERCIO Y NAVEGACION EN LOS MARES DEL SUR SL

17/9223721-6

6939FGY

22/06/2009

14:53

C-66, PK 38,1

COMERCIO Y NAVEGACION EN LOS MARESDEL SUR SL

17/9223756-0

6939FGY

25/06/2009

17:45

C-66, PK 38,1

COMERCIO Y NAVEGACION EN LOS MARES DEL SUR SL

17/9223951-8

6939FGY

29/06/2009

17:39

C-66, PK 38,1

COMPAL CONSULTORS SL UNIPERSONAL

08/7014365-0

6682FHR

07/07/2009

11:47

A-2, PK 570,3

COMPAÑIA GENERAL DE ROTULOSL

08/9960411-8

9344GLB

02/05/2009

13:18

A-2, PK 570,3

COMPAÑIA INTER MANUFACTURAS PLASTICAS SA

43/9160721-2

2899DCJ

17/06/2009

11:59

AP-7, PK 337,0

COMPAÑIA LOGISTICA PATRIMONIAL SL

08/7018641-5

2921DKS

11/07/2009

07:41

C-33, PK 82,3

COMPLEXSTROI ESPAÑ A, SL

08/9976107-2

9916GBZ

04/06/2009

14:56

A-2, PK 602,7

COMPLEXSTROI ESPAÑ A, SL

08/9981847-0

4024FRF

03/05/2009

15:06

C-16, PK 74,2

COMPLEXSTROI ESPAÑ A, SL

08/9987852-6

9916GBZ

04/06/2009

11:25

A-2, PK 603,2

COMPRA VENTA Y ALQUILER DEVIVIENDAS SL

08/7012158-1

4472CSR

02/07/2009

20:06

B-23, PK 10,1

COMUNIDAD DE JESUS

43/9159929-0

B 9155WM

24/06/2009

08:52

N-240, PK 39,6

CONCESSIONARIA D A EMPORDA SA

17/9229293-6

7067FXN

30/04/2009

12:42

C-31, PK 376,5

CONDUCTIVER BAIX CAMP SL

43/9162221-5

5969BGD

19/06/2009

18:23

C-31B, PK 8,2

CONECTIVIDAD Y COMUNICACIONES CONCOM SA

08/7022876-2

1126FBB

16/07/2009

10:48

A-2, PK 570,3

CONELECTRIC DEL VALLES, SL

08/9989544-5

9317DMG

08/06/2009

08:31

C-31, PK 151,6

CONFEDERACION SINDICAL DELA COMISION OBRERA NACIONAL

43/9163778-9

9857DWL

01/07/2009

20:03

T-11, PK 2,3

CONFEX SA

17/9226671-6

7481CZW

01/07/2009

14:07

C-65, PK 6,6

CONFEX SA

17/9230003-2

7481CZW

05/05/2009

12:56

C-65, PK 6,6

CONFORT CLIMA B M SCCL

43/9164079-1

9703DFY

03/07/2009

18:48

N-240, PK 39,6

CONRADO VILAR SL

08/7000451-0

7617DXB

15/06/2009

08:18

A-2, PK 570,3

CONS E ING DEL AISLAMIENTOFERNANDEZ SL

43/9163984-1

5224CYW

01/07/2009

20:42

AP-7, PK 337,0

CONSELVA J.

43/9160272-8

T 8169AU

01/06/2009

19:18

N-340, PK 176,2

CONSELL COMARCAL DEL BAIXCAMP

43/9168393-5

6358DNC

06/07/2009

05:39

T-11, PK 2,3

CONSINSER DOS MIL TRES SL

08/7003522-0

7639GCM

29/06/2009

10:09

B-23, PK 10,1

CONSORCI DEL TRANSPORT SANITARI REGIO GIRONA SA

17/9226307-2

2723FBX

09/06/2009

13:17

C-63, PK 4,8

CONSORCI DEL TRANSPORT SANITARI REGIO GIRONA SA

17/9226403-9

2723FBX

12/06/2009

19:31

C-63, PK 4,8

CONST Y REFORMAS SINAIA SCCL

43/9167429-0

T 6183AT

06/06/2009

06:28

N-420, PK 825,4

CONSTANTIN D.

17/9223298-2

3506DVD

19/05/2009

07:33

C-25, PK 213,6

CONSTANTIN P.

43/9160972-1

B 3205UF

17/06/2009

23:22

AP-7, PK 337,0

CONSTANTINEL I.

25/9245528-4

9626CBS

07/06/2009

16:08

N-240, PK 71,9

CONSTRUCCIONS PROMOCIONS COLELL SL

08/7013652-7

5119FPV

01/07/2009

10:31

C-244, PK 30,1

CONSTRUCCIONS ADEEB CATALUNYA SL

25/9246974-5

0583DCL

17/06/2009

07:54

A-2, PK 477,4

CONSTRUCCIONES PALAMOS SOCIEDADCOOPERATIVA CATALANA

17/9225740-5

GI2795BB

19/05/2009

06:59

C-66, PK 5,5

CONSTRUCCIONES PALAMOS SOCIEDAD COOPERATIVA CATALANA

17/9225805-0

0219FNP

22/05/2009

06:49

C-66, PK 5,5

CONSTRUCCIONES PALAMOS SOCIEDAD COOPERATIVA CATALANA

17/9228896-7

I2795BB

25/05/2009

07:01

C-66, PK 5,5

CONSTRUCCIONES PALAMOS SOCIEDAD COOPERATIVA CATALANA

17/9229035-6

0219FNP

28/05/2009

06:56

C-66, PK 5,5

CONSTRUCCIO DE JARDINS VIC SL

08/7020912-9

6948CWY

15/07/2009

13:38

C-33, PK 82,3

CONSTRUCCIO OBRA PUBLICA PROMOCIO I GESTIO INMOBILIARIA SL

17/9224593-2

2271CNJ

15/06/2009

11:37

C-66, PK 38,1

CONSTRUCCIONES 22 DE FEBRERO SL

08/8526026-2

GI7333BG

01/07/2009

16:50

C-16, PK 67,0

CONSTRUCCIONES 22 DE FEBRERO SL

17/9223529-4

0821FTR

19/06/2009

23:02

C-66, PK 38,1

CONSTRUCCIONES ARBE SANCHEZ SL

08/7014480-0

0673FZB

06/07/2009

12:09

A-2, PK 570,3

CONSTRUCCIONES BOUHYA SL

08/7016369-1

B 6439TH

08/07/2009

18:30

C-33, PK 82,3

CONSTRUCCIONES BOUHYA SL

08/7017008-7

B 6439TH

10/07/2009

12:15

C-33, PK 82,3

CONSTRUCCIONES BOUHYA SL

08/7018203-5

B 6439TH

10/07/2009

17:52

C-33, PK 82,3

CONSTRUCCIONES BRAMITE SL

43/9166797-6

9360DPP

02/07/2009

09:43

TP-2031, PK 4,8

CONSTRUCCIONES CAMPOS CARMONADOS MIL TRES SL

43/9157155-4

9316DCL

11/06/2009

14:21

AP-7, PK 337,0

CONSTRUCCIONES COCEZA SCP

08/8525970-7

1052FMC

29/06/2009

12:06

C-55, PK 26,9

CONSTRUCCIONES DE TECHOS MONTORNES SL

08/7021007-3

6449DCS

16/07/2009

21:13

C-33, PK 82,3

CONSTRUCCIONES DELKAS D ARO SL

17/9223554-9

5752FZR

20/06/2009

02:05

N-II, PK 761,0

CONSTRUCCIONES FABEL TRES MIL SL

08/9999255-6

9017BNV

18/06/2009

12:54

A-2, PK 597,4

CONSTRUCCIONES GEVOMAR SL

08/8524682-8

3101BMS

22/06/2009

08:06

C-58, PK 20,5

CONSTRUCCIONES GHANLESA SL

25/9247111-4

L 8585 X

15/06/2009

19:51

C-12, PK 147,5

CONSTRUCCIONES GHANLESA SL

25/9249421-3

L 8585 X

01/07/2009

20:55

C-12, PK 147,5

CONSTRUCCIONES GHANLESA SL

25/9249432-8

L 8585 X

02/07/2009

20:52

C-12, PK 147,5

CONSTRUCCIONES GHANLESA SL

25/9249491-2

L 8585 X

02/07/2009

06:13

C-26, PK 30,6

CONSTRUCCIONES GONCISA TARRACO SL

43/9158369-2

7050DJF

12/06/2009

10:25

TP-2031, PK 4,8

CONSTRUCCIONES GORMOR SCP

08/7017260-1

9662FGV

21/06/2009

13:02

C-16, PK 74,2

CONSTRUCCIONES HEBLES BERRAQUERO SL

17/9227191-0

2226BPC

11/06/2009

10:27

N-II, PK 718,2

CONSTRUCCIONES HERMANOS GILBERTE SL

43/9163582-3

8329FBJ

01/07/2009

12:46

AP-7, PK 337,0

CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS Y ALBAÑILERIA SL

25/9248279-4

L 5678 W

22/06/2009

13:07

N-240, PK 71,9

CONSTRUCCIONES INMODAB SL

43/8420032-3

0270FNL

12/06/2009

17:42

AP-7, PK 292,0

CONSTRUCCIONES JIAJUN SL

25/9245177-3

6592DXK

02/06/2009

07:50

N-240, PK 53,1

CONSTRUCCIONES JURADO SANTIESTEBAN SL

08/7024550-0

0852BYK

17/07/2009

19:16

B-20, PK 18,1

CONSTRUCCIONES LA FRONTERA DE TOLEDO SL

08/7003988-2

6498FNF

21/06/2009

18:44

A-2, PK 570,3

CONSTRUCCIONES MAP OUT SLEN

17/9229015-4

6176CZG

28/05/2009

09:51

C-66, PK 5,5

CONSTRUCCIONES MAP OUT SLEN

17/9231078-6

6176CZG

08/06/2009

15:19

C-66, PK 16,7

CONSTRUCCIONES MARCALEIX SL

17/8421701-7

6769GBT

13/05/2009

16:01

AP-7, PK 68,0

CONSTRUCCIONES MARE SCP

08/8524151-1

9434CGM

26/06/2009

12:43

A-2, PK 563,3

CONSTRUCCIONES MIL·LENIUM CERDANYA SL

08/7000367-5

8619DGK

15/06/2009

20:51

A-2, PK 570,3

CONSTRUCCIONES MUNTANER SCP

25/9251896-8

B 6094UZ

17/05/2009

23:13

N-240, PK 71,9

CONSTRUCCIONES NUEPRO SL

43/9168075-2

A 5423EL

07/07/2009

21:08

AP-7, PK 337,0

CONSTRUCCIONES PALLEJA BRUGULAT SCP

08/7014362-5

7892DZK

06/07/2009

15:16

A-2, PK 570,3

CONSTRUCCIONES ROBIN Y RUBI SL EN CONSTITUCION

08/7010545-2

9649DXH

26/06/2009

21:03

B-23, PK 9,2

CONSTRUCCIONES ROBIN Y RUBI SL EN CONSTITUCION

08/7010798-0

9649DXH

27/06/2009

20:24

B-23, PK 9,2

CONSTRUCCIONES ROBIN Y RUBI SL EN CONSTITUCION

08/7020586-1

9649DXH

15/07/2009

16:06

C-33, PK 82,3

CONSTRUCCIONES STEFAN IORGA SL

17/9228284-0

6982DZS

14/06/2009

03:02

C-35, PK 65,7

CONSTRUCCIONES STEFAN IORGA SL

17/9228433-2

9399FTK

04/07/2009

13:10

C-35, PK 65,7

CONSTRUCCIONES VINAIXA SA

43/9158831-0

9398BKL

18/06/2009

12:01

T-11, PK 2,3

CONSTRUCCIONES VINAIXA SA

43/9158902-7

5590DWP

19/06/2009

11:49

T-11, PK 2,3

CONSTRUCCIONES VINAIXA SA

43/9168492-5

0478FXJ

09/07/2009

17:34

T-11, PK 2,3

CONSTRUCCIONES XIAOLI CHENSL

17/8421680-0

3779FLS

06/07/2009

19:50

AP-7, PK 68,0

CONSTRUCCIONES Y AISLAMIENTOS JUDAS SL

08/7006397-7

6327FVC

24/06/2009

14:58

C-33, PK 82,3

CONSTRUCCIONES Y LIMPIEZA PETROVI INTEGRAL SL UNIPER

25/9251332-3

6166FRV

10/07/2009

21:04

A-2, PK 522,0

CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES KABOU SL

17/9226092-3

3448FWS

31/05/2009

15:15

C-25, PK 230,0

CONSTRUCCIONS CAMATS SA

25/9241277-9

9311DXM

28/05/2009

16:30

C-53, PK 135,4

CONSTRUCCIONS CASBET SL

08/7014461-7

B 6192UH

07/07/2009

15:35

A-2, PK 570,3

CONSTRUCCIONS DE VALLS I DE L'ALT CAMP SL

43/9162131-4

8538FDF

16/06/2009

20:44

C-31B, PK 8,2

CONSTRUCCIONS ECOSELVA SL

17/8421100-5

4275DJX

18/05/2009

17:30

C-63, PK 26,0

CONSTRUCCIONS I ENCOFRATS LUSITANS SL

17/9225851-3

9599DMJ

23/05/2009

01:06

C-25, PK 230,0

CONSTRUCCIONS I ESTRUCTURES RAMES SL

25/9246758-4

0702DST

15/06/2009

13:37

N-260, PK 233,3

CONSTRUCCIONS I PROJECTES BAEMA SL

08/7006470-1

0925CRL

25/06/2009

09:32

C-33, PK 82,3

CONSTRUCCIONS I SERVEIS ANDSER SL

43/9163087-6

0282FKH

29/06/2009

08:29

T-11, PK 2,3

CONSTRUCCIONS MANUEL ANDRES CORDOBES I FILLS SL

17/9225825-6

4874CCB

19/05/2009

22:23

C-63, PK 4,8

CONSTRUCCIONS MILOUD SL

17/9223901-8

8848GJT

26/06/2009

10:26

C-66, PK 38,1

CONSTRUCCIONS MILOUD SL

43/9160979-4

8848GJT

18/06/2009

00:12

AP-7, PK 337,0

CONSTRUCCIONS PAU ORTEGA SL

17/9228331-5

0589DDM

18/06/2009

20:41

C-35, PK 65,7

CONSTRUCCIONS PUIG SANT RAMON

17/9224132-1

2543CKB

14/05/2009

13:17

C-66, PK 5,5

CONSTRUCCIONS SUJ DOS MIL SL

08/7016023-4

8218DZR

06/07/2009

16:35

C-33, PK 82,3

CONSTRUCCIONS VILADESENS SL

17/8420824-7

6805GBT

27/05/2009

15:13

GI-632, PK 2,9

CONSTR. Y ENC. LUSITANS SL

17/9211707-7

6342FJM

29/04/2009

11:59

C-65, PK 6,6

CONSULT PROFESIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEL LEVANTE SL

43/9163970-1

7987CYN

02/07/2009

14:49

AP-7, PK 337,0

CONSULTA DIFUSION VETERINARIA SDAD RESPONSAB LIMITAD

43/9161614-6

2477GGN

30/06/2009

15:19

AP-7, PK 337,0

CONSULTA DIFUSION VETERINARIA SDAD RESPONSAB LIMITAD

43/9169306-4

7438FTB

11/07/2009

11:32

AP-7, PK 337,0

CONSULTORES EN MARKETING Y VENTAS SA

08/7017127-4

B 4481UW

12/07/2009

11:11

A-2, PK 602,7

CONSULTORIA Y SERVICIOS BRAHE SL

08/7023296-9

6204CCT

17/07/2009

15:43

A-2, PK 570,3

CONTENEDORES Y MAQUINARIA ESPECIALES SL

43/9166446-5

8432GBR

22/06/2009

17:29

TP-2031, PK 4,8

CONTES Y UNIVER-DESING, SL

08/9955222-2

8116DWG

28/04/2009

17:23

A-2, PK 579,4

CONTROL DOS MIL DE JOSE LUIS DELGADO SL

08/7024294-5

4899FGR

15/07/2009

13:23

B-20, PK 21,5

CONTROL I AUTOMATIZACIONS LA SELVA

17/8420192-5

1096FSC

18/05/2009

17:21

C-63, PK 26,0

CONTVI SA

08/7013772-6

4203FKX

02/07/2009

20:49

A-2, PK 570,3

CONTVI SA

25/0508449-3

B 9599LY

27/04/2009

16:30

VIELHA E MIJARAN

CONTVI SA

25/9250403-0

4203FKX

04/07/2009

19:09

N-230, PK 153,2

CONXITA BALCELLS ASSOCIATS SL

17/9230774-3

B 7745WZ

04/06/2009

20:00

N-260, PK 26,3

COOPERATIVA COSTA BRAVA CENTRE STATCOOP C LTDA

17/9227417-3

1595GCH

19/05/2009

17:14

C-31, PK 376,5

COORDONNE SL

08/7019668-2

3150GLP

14/07/2009

13:05

A-2, PK 602,7

COORDONNE SL

08/7023373-0

3150GLP

17/07/2009

13:56

A-2, PK 570,3

COPIERS AND CONTROL MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS OFIMA

08/7020941-5

1709FTS

16/07/2009

10:17

C-33, PK 82,3

CORE MAREBA SOLUCIONES INFORMATICAS SL

08/7015236-0

5752FVG

07/07/2009

09:38

B-20, PK 21,5

CORMAN CORPORACION DE ACTV PRE

08/9968589-0

8160DZP

23/05/2009

06:50

C-31, PK 212,3

CORMAN CORPORACION DE ACTV PRE

08/9968888-0

8160DZP

24/05/2009

07:02

C-31, PK 212,3

CORMAN CORPORACION DE ACTV PRE

08/9971214-6

8160DZP

01/06/2009

06:26

C-31, PK 212,3

CORMAN CORPORACION DE ACTV PRE

08/9972701-9

8160DZP

31/05/2009

07:03

C-31, PK 212,3

COROVEI V.

25/9241580-3

5357CZW

31/05/2009

14:08

C-53, PK 135,4

CORPORACIO CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS

43/9170149-8

6102FZY

07/07/2009

21:12

N-340, PK 176,2

CORRECTWEB TRADUCTORES Y CORRECTORES SL

08/7018579-9

9329FXS

11/07/2009

19:20

C-33, PK 82,3

CORTE Y CONFECCION DEVICO SL

08/7013014-0

9233BDY

07/07/2009

12:30

B-23, PK 10,1

CORTE Y CONFECCION ZARAGOZA SL

43/9166053-8

5868FKP

05/07/2009

12:04

AP-7, PK 337,0

CORTES F.

08/7002506-1

8736FWH

22/06/2009

10:35

C-33, PK 82,3

CORTES M.

08/7008556-2

0702DFB

30/06/2009

07:12

C-33, PK 82,3

CORTES Y.

08/7021728-4

2088CVK

19/05/2009

20:56

B-23, PK 10,1

CORTIJOS DE BUENAVENTURA SL

43/9163625-0

8727DKD

01/07/2009

16:27

AP-7, PK 337,0

CORTINES DECOR ANTONIO HIGUERAS SL

17/8421781-5

7394CMH

16/05/2009

12:45

C-65, PK 8,0

CORUMA 2006 SL

17/9223525-8

GI6114BC

19/06/2009

19:05

C-66, PK 38,1

CORVAL SCCL 08/8528252-5

6065FMS

15/07/2009

17:12

B-24, PK 9,9

CORYM 99 REFORMAS Y CONSTRUCCIRMAS Y CONSTRUCCIONES SL

08/9978443-1

9736DXN

28/04/2009

11:54

A-2, PK 570,3

CORYM 99 REFORMAS Y CONSTRUCCIRMAS Y CONSTRUCCIONES SL

08/9979273-7

9736DXN

30/04/2009

10:30

A-2, PK 570,3

COSABE SA

08/8525733-4

3033DRR

30/06/2009

12:23

A-2, PK 574,5

COSEMA INSTAL·LACIONS SL

17/8420173-1

0409DCS

18/05/2009

15:32

AP-7, PK 55,0

COSTA BRAVA TRADE SL

17/8421059-2

7958FXD

01/07/2009

09:09

GI-610, PK 3,8

COSTA DENIA SL

43/9166086-8

3459CMR

04/07/2009

13:15

AP-7, PK 337,0

COSTA G.

17/9224722-2

0987BCL

18/06/2009

12:09

C-66, PK 38,1

COSTA PUNTO COM SL

08/7013501-8

8974GHH

30/06/2009

10:01

C-16, PK 74,2

COSTACHE L.

25/9216960-9

Z 6923AX

09/02/2009

15:42

A-2, PK 510,0

COSTEL B.

08/7012504-9

B 9148UT

04/07/2009

14:58

B-23, PK 10,1

COSTEL S.

08/7018212-6

B 9316OD

10/07/2009

14:41

A-2, PK 608,2

COSTICA I.

08/8522940-5

M 9742NN

24/06/2009

15:47

A-2, PK 563,3

COSTIN I.

08/7015768-8

9863DSR

11/07/2009

11:20

B-20, PK 21,5

COTRADE DOS MIL UN SL

17/9214850-1

3874CHR

13/05/2009

16:31

C-65, PK 6,6

COTRADE DOS MIL UN SL

17/9214875-6

3874CHR

12/05/2009

12:10

C-65, PK 6,6

COTRADE DOS MIL UN SL

17/9216776-3

3874CHR

22/05/2009

13:55

C-65, PK 6,6

COTRADE DOS MIL UN SL

17/9216956-5

0733BBC

08/06/2009

13:01

C-66, PK 38,1

COTRADE DOS MIL UN SL

17/9227270-6

3874CHR

06/07/2009

15:39

C-65, PK 6,6

COUDERC M.

17/8420462-8

6430FFJ

14/05/2009

13:08

C-260, PK 31,3

COUVERT R.

43/9161381-7

2014FCW

26/06/2009

15:01

T-11, PK 2,3

COVENA SL

17/9225556-1

7287BTH

29/06/2009

15:58

C-65, PK 6,6

COZNEAC F.

08/7016774-3

9566GBK

08/07/2009

20:09

A-2, PK 602,7

CRACIUN G.

43/9165101-0

A 2335CX

03/07/2009

05:16

AP-7, PK 337,0

CRACIUN N.

17/9226489-2

B 0441TY

28/06/2009

12:28

C-66, PK 38,1

CRACIUN N.

17/9228211-0

B 0441TY

10/07/2009

03:59

C-66, PK 38,1

CRAWLEY T.

43/9157614-8

8304DPZ

12/06/2009

18:43

N-240, PK 39,6

CREA TU CASA DISEÑO INMOBILIARIO SL

08/7023166-0

3750DHF

17/07/2009

23:46

C-32, PK 48,0

CREACIONES MARCLIS SL

08/7013174-0

0549GGB

08/07/2009

14:28

B-23, PK 10,1

CREACIONES TWIN SL

43/9163592-6

5129DSJ

01/07/2009

13:46

AP-7, PK 337,0

CREATIVE NEW SL

08/7013695-0

4427FSG

02/07/2009

09:40

A-2, PK 570,3

CRETU G.

08/7011830-6

M 0115MM

30/06/2009

09:13

B-23, PK 10,1

CRIFEIS SLU

08/7015324-2

8167GGB

09/07/2009

17:27

C-32, PK 48,0

CRIFEIS SLU

08/7015821-3

8167GGB

13/07/2009

08:37

C-32, PK 48,0

CRISDECOR LUSO SL

08/7008514-3

4133FKH

01/07/2009

13:15

C-33, PK 82,3

CRISTEA D.

43/9160254-0

M 8990NH

31/05/2009

16:33

N-340, PK 176,2

CRISTIAN A.

08/7012041-8

M 1962WK

01/07/2009

07:02

B-23, PK 10,1

CRONEK IL LUMINACIO SL

08/8526221-6

3435FVT

03/07/2009

10:39

C-33, PK 86,0

CRONOS MANAGEMENT SL

08/8523871-6

9554FRS

23/06/2009

11:48

AP-7, PK 107,0

CRONOS MANAGEMENT SL

17/9221764-0

9554FRS

30/05/2009

03:43

C-66, PK 38,1

CRONOS MANAGEMENT SL

17/9221955-6

9554FRS

31/05/2009

19:33

C-66, PK 38,1

CRONOS MANAGEMENT SL

17/9228174-4

9554FRS

08/07/2009

21:23

C-66, PK 38,1

CRS CONSULTORES SA

17/9229389-2

2178GDG

02/05/2009

16:14

N-II, PK 751,5

CRUCEAT G.

08/7002905-0

B 4916TX

27/06/2009

07:38

B-23, PK 10,1

CRUZ A.

17/9221891-6

9899GGC

31/05/2009

17:36

C-66, PK 38,1

CRUZ M.

17/9224939-6

9825BCZ

15/05/2009

13:44

C-66, PK 5,5

CRUZ M.

17/9225678-9

9825BCZ

18/05/2009

05:35

C-66, PK 5,5

CUATELART SL

25/9248436-5

9173GFY

23/06/2009

12:13

C-12, PK 147,5

CUBIC GESTION SL

43/9169696-4

4573GBN

18/05/2009

12:18

AP-7, PK 337,0

CUFAIN SL

08/9991814-7

8782FCN

05/06/2009

16:48

C-33, PK 82,3

CUINA I CATERING GIRONA SL

17/9231115-7

0959FZH

16/07/2009

11:29

N-II, PK 718,2

CULLERA INMOBLES SL

43/9157208-0

7632DZT

11/06/2009

11:21

AP-7, PK 337,0

CUPER INVERSIONES Y PROVISIONES SL

25/9248076-1

6707BJR

21/06/2009

00:33

A-2, PK 477,4

CVS SUMMIT ESPAÑA

08/7001066-7

7112FYY

20/06/2009

16:11

C-33, PK 82,3

CVS SUMMIT ESPAÑA

08/7004832-8

7112FYY

23/06/2009

17:23

C-33, PK 82,3

CHARKI S.

17/9225067-0

9188DPT

19/05/2009

03:42

N-II, PK 718,2

CHART SHIPPING SL

08/7011242-2

3150FMV

02/07/2009

15:34

B-20, PK 21,5

CHAVES R.

43/9163115-0

2994FKX

28/06/2009

13:40

T-11, PK 2,3

CHEN S.

08/7016600-3

5401FBB

09/07/2009

18:12

C-33, PK 82,3

CHERKASOVA L.

17/8421527-8

B 2089WJ

26/05/2009

11:55

N-II, PK 727,1

CHERNEV D.

43/9160190-6

8528DXJ

30/05/2009

03:00

N-340, PK 176,2

CHILU D.

17/9229524-3

M 2225TT

06/05/2009

10:21

N-II, PK 751,5

CHIMENEAS ESPARRAGUERA SL

08/7009370-1

9343DBD

05/07/2009

08:39

A-2, PK 597,4

CHIRIAC V.

08/7015680-0

B 5816OU

11/07/2009

17:46

C-32, PK 48,0

CHIRICA A.

17/9227664-3

M 1442NT

22/05/2009

16:25

C-31, PK 376,5

CHIRILA I.

17/9223888-0

T 4512AT

25/06/2009

00:55

C-66, PK 38,1

CHIRILUS C.

43/9162829-0

T 4046AS

28/06/2009

12:20

N-240, PK 39,6

CHIRIVIA Y CARLOTA SL LABORAL

43/9165084-0

4555CDH

02/07/2009

23:25

AP-7, PK 337,0

CHITULESCU D.

25/9250812-3

M 5129ZJ

08/07/2009

07:15

A-2, PK 522,0

CHIVU L.

08/7008716-9

B 5199UH

30/06/2009

19:55

C-33, PK 82,3

CHORNYY S.

08/7014130-6

5495FZD

04/07/2009

15:59

C-32, PK 85,0

CHRIDECH SL

08/7015397-8

B 5369WX

08/07/2009

10:19

B-20, PK 21,5

CHT MEDICINA Y GERIATRIA SL

08/8526434-1

6320DRD

02/07/2009

12:05

C-17, PK 38,0

CHUANVEI YZ SL

08/7006110-4

0356FVP

25/06/2009

17:07

C-33, PK 82,3

CHUANVEI YZ SL

17/9222307-4

9075FMT

11/05/2009

18:02

N-260, PK 26,3

CHUANVEI YZ SL

17/9223204-0

9075FMT

14/05/2009

07:59

N-260, PK 26,3

CHUANVEI YZ SL

17/9224450-4

9075FMT

04/06/2009

16:04

C-25, PK 213,6

CHUANVEI YZ SL

17/9226268-8

0356FVP

09/06/2009

08:42

C-25, PK 230,0

DDO SAEM SL

08/7011158-7

6585GLV

01/07/2009

09:33

B-20, PK 21,5

DDO SAEM SL

08/7013542-0

6585GLV

03/07/2009

09:41

A-2, PK 570,3

DDO SAEM SL

08/7015295-6

6585GLV

07/07/2009

09:29

B-20, PK 21,5

DDO SAEM SL

08/7015526-6

6585GLV

10/07/2009

09:35

B-20, PK 21,5

DDO SAEM SL

08/7023283-0

6585GLV

17/07/2009

08:25

A-2, PK 570,3

DDO SAEM SL

08/7024117-3

9310BVC

16/07/2009

15:47

B-20, PK 18,1

DDO SAEM SL

08/7024196-0

6585GLV

16/07/2009

09:23

B-20, PK 21,5

DDO SAEM SL

43/9162836-7

0372CMD

29/06/2009

16:29

T-11, PK 2,3

D FAMILY RENT A CAR SL

43/9157557-0

9171FSS

14/06/2009

02:23

T-11, PK 2,3

D&H TECH, SL

08/9991362-0

3802DXF

06/06/2009

15:12

C-33, PK 82,3

DA COSTA J.

17/9223021-2

1063FDC

13/06/2009

21:51

C-66, PK 38,1

DA COSTA J.

17/9230400-1

1063FDC

11/07/2009

23:31

C-66, PK 38,1

DA SILVA A.

08/7023303-1

B 3998TU

18/07/2009

06:04

C-32, PK 53,7

DA SILVA A.

25/9247450-0

1160BYJ

28/06/2009

23:07

AP-2, PK 164,9

DA SILVA C.

08/7004293-2

5692FXM

21/06/2009

15:18

A-2, PK 570,3

DA SILVA M.

17/9221911-1

6989BMF

01/06/2009

07:59

C-66, PK 38,1

DA SILVA R.

25/9248353-7

B 5970WK

22/06/2009

14:50

N-260, PK 233,3

DA SILVA R.

25/9250446-7

B 4702VB

04/07/2009

08:08

N-240, PK 118,1

DA SILVA V.

08/7011255-0

B 0386WU

02/07/2009

19:24

B-20, PK 21,5

DABNEY D.

43/0763134-5

7113DLW

22/04/2009

16:00

N-340, PK 74,0

DAEDU SCCL

43/0771392-8

2965FDC

30/04/2009

17:12

N-340, PK 202,0

DAEMPA DOS MIL SL

08/7008430-0

B 5969VK

29/06/2009

17:51

C-33, PK 82,3

DALI A.

25/9240799-0

L 6507 U

18/05/2009

08:18

N-230, PK 130,1

DALUE SL

17/9221101-1

9648FWV

22/06/2009

19:00

C-65, PK 6,6

DAMANSA SL

08/3468869-0

2232FTR

12/03/2009

13:41

C-58, PK 14,0

DAN A.

08/9994111-1

2777DFY

11/06/2009

17:57

A-2, PK 608,2

DANCOUX D.

17/9223553-7

0730CMP

20/06/2009

01:49

N-II, PK 761,0

DANIEL FABREGA EXCAVACIONS SL UNIPERSONAL

17/9230838-8

7330DMB

04/06/2009

15:06

C-31, PK 376,5

DANIELA T.

25/9249095-5

L 4728AH

29/06/2009

20:30

A-2, PK 445,3

DANKET HOLD 22 SL

43/9165082-6

0662DZM

02/07/2009

22:34

AP-7, PK 337,0

DARNA B.

08/7014962-5

B 4749OY

04/07/2009

20:29

C-32, PK 48,0

DASAR BMV SL

25/9251769-1

4915CFS

16/07/2009

10:19

A-2, PK 477,4

DASAR BMV SL

25/9251770-3

4915CFS

16/07/2009

10:01

A-2, PK 524,0

DASCULTU M.

43/9163248-8

L 2056 Z

30/06/2009

21:37

N-240, PK 39,6

DASHNIANI T.

17/8420394-6

B 6158SG

17/06/2009

16:34

AP-7, PK 69,0

DASP CUATRO SL

17/9225557-3

9287DDY

29/06/2009

16:04

C-65, PK 6,6

DATABOLA INTERNACIONAL SA

08/7004014-9

B 9303XB

22/06/2009

16:01

C-33, PK 82,3

DATABOLA INTERNACIONAL SA

08/7023212-9

B 9303XB

17/07/2009

08:16

A-2, PK 570,3

DATABOLA INTERNACIONAL SA

08/8525941-0

B 9303XB

29/06/2009

11:22

C-17, PK 19,6

DAUNIA CORP SL

08/7011023-1

9661DWH

29/06/2009

13:52

A-2, PK 602,7

DAVID M.

25/9250458-3

B 0188VC

04/07/2009

17:45

N-240, PK 118,1

DBT, SL

08/9994901-6

4063GJW

12/06/2009

10:17

C-33, PK 82,3

DE BARROS J.

17/9227063-1

8640DVT

03/06/2009

22:47

N-II, PK 718,2

DE CARVALHO C.

25/9246172-4

8688BJJ

12/06/2009

15:18

C-13, PK 27,9

DE JESUS J.

25/9251818-0

1811DYK

15/07/2009

13:07

C-12, PK 147,5

DE LA RUBIA HORNOS Y MAQUINARIAS SL

08/7009386-6

B 5663VV

25/06/2009

14:56

A-2, PK 608,2

DE LUJAN M.

43/9166695-9

B 6964LV

28/06/2009

17:30

TP-2031, PK 4,8

DE LLANO I.

43/9168526-0

6424DTS

07/07/2009

11:33

T-11, PK 2,3

DE SA A.

08/9975184-0

B 1980LH

30/05/2009

17:27

B-23, PK 10,1

DE SANCHA SCCL

08/7002192-8

9440GHM

19/06/2009

20:34

A-2, PK 570,3

DE SOUSA A.

08/7012226-3

3838GMT

02/07/2009

16:23

B-23, PK 10,1

DE VERA R.

08/7011501-9

1686FFD

06/07/2009

08:37

B-23, PK 9,2

DECODER MUZIQUE SL

43/9163500-1

6312DDK

18/06/2009

10:41

AP-7, PK 337,0

DECODER MUZIQUE SL

43/9167342-9

6312DDK

06/07/2009

14:01

AP-7, PK 337,0

DECODISSENY OLESA SL

08/7010234-9

1020FMY

03/07/2009

11:18

A-2, PK 608,2

DECODISSENY OLESA SL

17/9228512-2

1020FMY

03/07/2009

15:30

C-65, PK 6,6

DECOMBI 2004 SL

43/9169629-4

3378CZR

18/05/2009

07:18

AP-7, PK 337,0

DECORAM BARCELONA DOS MILTRES SL

08/7001879-2

3062CTN

21/06/2009

11:55

A-2, PK 608,2

DECORHOME DIST SANIT SL

08/7020258-1

B 8482UW

14/07/2009

19:29

C-33, PK 82,3

DEFORCE T.

08/7006374-5

B 2051UV

25/06/2009

16:20

C-33, PK 82,3

DEHESA GARDING SL

43/9166395-0

2883DJK

18/06/2009

18:56

N-340, PK 68,3

DEL POZO C.

17/9222887-9

3047FJK

10/06/2009

11:18

C-66, PK 38,1

DELGADO C.

43/9166720-8

0979CBT

29/06/2009

17:50

TP-2031, PK 4,8

DELOHEN O.

25/9251142-9

8513DXC

15/05/2009

14:12

A-2, PK 445,3

DELTA INVESTMENTS SRL

08/7016231-0

2474DCR

07/07/2009

12:05

C-33, PK 82,3

DELLE CHIAIE F.

43/9156840-1

4065GFH

09/06/2009

17:15

AP-7, PK 337,0

DELLE CHIAIE M.

17/9220612-8

GI3476AP

10/05/2009

00:03

C-66, PK 5,5

DELLE CHIAIE M.

17/9220846-7

GI3476AP

10/05/2009

07:03

C-31, PK 376,5

DEMCO SOCIEDAD ANONIMA

08/7008859-9

9036GGW

01/07/2009

15:52

C-33, PK 82,3

DENING D.

08/7001081-9

MA4752BF

20/06/2009

17:07

B-23, PK 10,1

DENING D.

08/7002133-7

MA4752BF

20/06/2009

17:11

A-2, PK 608,2

DENVIK E.

43/9148323-9

3246GCD

02/05/2009

08:30

C-31B, PK 8,2

DEPARTAMENT DE TREBALL

43/9151234-3

9694FTV

12/05/2009

13:04

T-11, PK 2,3

DEPLAN SL

08/7023344-4

4413GLT

17/07/2009

09:09

A-2, PK 570,3

DERMONGRUP DOS MIL UNO SL

43/9169807-2

7973BYR

17/05/2009

10:04

AP-7, PK 337,0

DERRIBOS Y CONSTRUCCIONES CHERTA Y ASOCIADOS SL

43/9163598-7

3073GMR

01/07/2009

14:11

AP-7, PK 337,0

DERYAGIN L.

08/7008809-5

T2109BBD

30/06/2009

17:41

C-33, PK 82,3

DESARROLLO CAD/CAM SA

08/8519246-3

4049GBY

26/05/2009

11:55

C-17, PK 19,6

DESARROLLO MA Y SAUT SL

08/7014504-8

5766FMV

07/07/2009

17:45

A-2, PK 570,3

DESENVOLUPAMENTS INFORMATICS DE GESTIO I TECNICS SL

17/9223722-8

GI6404BT

22/06/2009

15:19

C-66, PK 38,1

DESSAUX A.

17/9229463-5

9385FWV

04/05/2009

12:30

C-66, PK 38,1

DEULOFEU E.

43/9169111-0

B 4978SX

10/07/2009

07:10

N-240, PK 39,6

DEVERE M.

08/7005957-5

1959DDH

26/06/2009

12:12

C-16, PK 74,2

DEYBO SCP

08/7018469-4

B 0005VL

11/07/2009

14:24

C-33, PK 82,3

DFC PROMO SL

08/7001153-8

7352BPT

20/06/2009

15:15

C-33, PK 82,3

DFC PROMO SL

08/7007239-9

7352BPT

27/06/2009

13:48

C-33, PK 82,3

DIALLO F.

17/9220987-3

3342BJM

10/05/2009

20:09

N-II, PK 718,2

DIALLO M.

17/9227888-8

GI4225BL

23/05/2009

14:37

N-II, PK 736,5

DIARRA M.

25/9245290-5

B 2535UF

06/06/2009

18:53

A-2, PK 510,0

DIARRA M.

25/9245337-0

B 2535UF

06/06/2009

19:04

A-2, PK 477,4

DIAS A.

43/9162300-1

2998GBM

17/06/2009

02:31

A-7, PK 161,0

DIAZ E.

43/9161541-5

9669BTF

27/06/2009

16:04

N-340, PK 176,2

DIAZ E.

43/9162388-4

9669BTF

27/06/2009

02:07

N-340, PK 84,3

DIAZ E.

43/9170190-1

0704DKX

11/07/2009

19:09

N-340, PK 176,2

DIAZ M.

43/9171902-6

0895BRZ

04/07/2009

14:50

N-420, PK 856,9

DIAZ R.

43/9165481-7

1830FHP

04/07/2009

00:30

AP-7, PK 337,0

DIAZ S.

08/7017764-5

8169DJY

15/05/2009

09:00

A-2, PK 570,3

DICKMAN K.

43/9154673-5

4428BVS

07/06/2009

20:11

N-340, PK 104,7

DICU I.

25/9248413-3

3454FSJ

23/06/2009

22:13

A-2, PK 524,0

DIDAC CER SL

08/8526452-3

4377GDD

02/07/2009

16:07

C-17, PK 19,6

DIDANCE SL

25/9242313-2

6240FFW

20/05/2009

23:45

A-2, PK 524,0

DIDII C.

43/9158477-3

4002DDC

14/06/2009

14:24

N-240, PK 39,6

DIFTIRENCO V.

43/9162325-6

4832BYH

20/06/2009

17:28

A-7, PK 161,0

DIFTIRENCO V.

43/9162386-0

4832BYH

24/06/2009

22:31

A-7, PK 161,0

DIFTIRENCO V.

43/9162395-1

4832BYH

26/06/2009

20:03

A-7, PK 161,0

DIFTIRENCO V.

43/9162425-0

4832BYH

28/06/2009

14:11

A-7, PK 161,0

DIFTIRENCO V.

43/9162475-8

4832BYH

03/07/2009

00:31

A-7, PK 161,0

DIFUSION JURIDICA Y TEMAS DE ACTUALIDAD SA

08/7024938-8

6608GCH

19/07/2009

09:50

B-20, PK 21,5

DIGEMSA SCP

08/8526721-2

3584DXN

03/07/2009

12:04

C-33, PK 86,0

DILME M.

17/9221230-8

0956CCM

23/06/2009

11:29

C-65, PK 6,6

DIMITROV P.

43/9159633-0

6891FDP

23/06/2009

05:35

N-240, PK 39,6

DIMITROV P.

43/9163212-9

6891FDP

29/06/2009

17:34

N-240, PK 39,6

DIMOL SOCIEDAD ANONIMA LABORAL

08/7018925-8

1854BHL

11/07/2009

20:03

C-33, PK 82,3

DIMOVA K.

08/7007633-6

3129FLT

27/06/2009

16:41

A-2, PK 570,3

DINAMICA TRES SCCL

17/9227674-6

GI1332BN

23/05/2009

09:07

C-66, PK 5,5

DINAMICA TRES SCCL

17/9228918-0

GI1332BN

25/05/2009

20:22

C-66, PK 5,5

DIOP M.

25/9247133-0

T 7626AW

21/06/2009

08:35

A-2, PK 510,0

DIOP M.

25/9248096-7

T 7626AW

21/06/2009

14:51

A-2, PK 522,0

DIOS M.

25/9246615-3

1503CWT

13/06/2009

15:31

C-26, PK 30,6

DIOS M.

25/9248807-5

1503CWT

26/06/2009

23:52

N-240, PK 71,9

DIOSAN T.

25/9248920-3

2690DGX

27/06/2009

08:31

C-26, PK 30,6

DIPLEGAS SL

43/8420030-0

6184GFB

23/06/2009

09:41

C-14, PK 19,5

DIPOSIT DE RUNA TERRA NEGRA SL

17/9230252-8

1355FPB

15/05/2009

21:56

C-66, PK 38,1

DIPRESVALLES SL

25/9251218-0

3938FMM

10/07/2009

17:38

A-2, PK 524,0

DIS BIS DISEÑO GRAFICO INTERIORISMO SL

43/9157415-4

2288GKL

14/06/2009

09:51

T-11, PK 2,3

DIS BIS DISEÑO GRAFICO INTERIORISMO SL

43/9159374-0

2288GKL

20/06/2009

12:12

T-11, PK 2,3

DIS BIS DISEÑO GRAFICO INTERIORISMO SL

43/9161116-3

2288GKL

24/06/2009

22:54

T-11, PK 2,3

DISEÑO STUDIO DIECISIETE SL

08/7017680-0

1706DJM

14/05/2009

13:12

B-23, PK 10,1

DISEÑO STUDIO DIECISIETE SL

43/9163704-6

8174CPK

02/07/2009

10:12

AP-7, PK 337,0

DISFOR PROFESIONAL SCV

43/9169938-6

1337DZF

05/07/2009

15:56

C-12, PK 21,4

DISMIRET SL

08/7012694-3

HU7759 P

05/07/2009

08:22

B-23, PK 10,1

DISPALHOGAR SL

08/7011343-8

GI2030BN

03/07/2009

11:22

B-20, PK 21,5

DISPALHOGAR SL

08/9999725-6

GI2030BN

22/06/2009

12:15

C-31, PK 211,4

DISSENY DE PROJECTES I ACTIVITATS D OCI SL

08/3265436-8

7421FZG

20/04/2009

16:20

C-1413A, PK 14,0

DISSENY EN TRACTAMENT D'AIGUES

08/9972115-9

0298FSH

27/05/2009

13:09

C-16, PK 74,2

DISTRIBUCIO CIENTO CUATRO SL

08/7023061-3

7141CPT

16/07/2009

20:43

A-2, PK 570,3

DISTRIBUCION NOVENTA Y NUEVE SL

08/7008360-4

9389BFD

29/06/2009

13:12

C-33, PK 82,3

DISTRIBUCION URGENTE EIVISSA SL

08/7009156-4

IB3744DK

24/06/2009

14:24

A-2, PK 597,4

DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS OSEDO SL UNIP

17/9226646-7

4676CTH

03/07/2009

20:21

C-66, PK 38,1

DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS OSEDO SL UNIP

17/9227562-6

4707DTD

06/07/2009

21:18

C-66, PK 38,1

DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS OSEDO SL UNIP

17/9228141-0

4707DTD

07/07/2009

21:02

C-66, PK 38,1

DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS OSEDO SL UNIP

17/9228649-6

4707DTD

07/07/2009

19:29

C-66, PK 38,1

DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS OSEDO SL UNIP

17/9229133-6

4707DTD

10/07/2009

18:16

C-66, PK 38,1

DISTRIBUCIONES NYLEVE SCP

17/8419672-1

B 6692VD

18/05/2009

09:10

AP-7, PK 68,0

DISTRIBUCIONES Y PROFILAXIS ABELLA RUIZ SL

17/9231006-2

7509CST

08/06/2009

11:28

N-260, PK 26,3

DISTRIBUIDORA DE TALCO SA

08/9965569-5

3883GCS

13/05/2009

09:26

C-17, PK 7,9

DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DE AEROSOLES SA

08/7017333-2

8313BJS

18/04/2009

22:51

B-23, PK 10,1

DISTRIBUIDORA MORAVALL IBERICA DEL COMERCIO

43/9149131-5

4863FMD

07/05/2009

17:39

T-11, PK 2,3

DISTRIBUIDORA MORAVALL IBERICA DEL COMERCIO

43/9153959-0

4863FMD

03/06/2009

10:19

T-11, PK 2,3

DISTROMEL SA

08/7011001-2

7336DYN

29/06/2009

13:53

B-23, PK 9,2

DITRIBULIBRO SL

08/7014330-3

B 7301NM

06/07/2009

09:37

A-2, PK 570,3

DITRIBULIBRO SL

08/7016805-0

B 7301NM

10/07/2009

21:02

A-2, PK 602,7

DITRIBULIBRO SL

17/9230661-1

B 7301NM

02/06/2009

15:20

N-260, PK 26,3

DIVISORIAS MODULARES DIV INN SL

08/7020883-6

3807FCT

16/07/2009

07:35

C-33, PK 82,3

DN SERVICIOS CONSULTING SL

08/7011674-7

0133GHL

07/07/2009

09:49

B-23, PK 9,2

DOARA A.

25/9250466-2

2829FTS

05/07/2009

13:08

N-240, PK 118,1

DOBAN PUTVI BCN SL

08/7002277-3

B 0442TY

21/06/2009

13:48

C-33, PK 82,3

DOBRE N.

25/9249368-8

9870CBR

30/06/2009

23:35

A-2, PK 524,0

DOLCE GOURMET SL

08/8517287-3

2842GCZ

15/05/2009

12:44

N-340, PK 243,0

DOLCE GOURMET SL

08/8518053-4

4055FRS

22/05/2009

12:34

B-24, PK 6,9

DOLOU F.

08/7015205-5

4649FYG

06/07/2009

15:37

C-32, PK 48,0

DOLOU F.

43/9167346-6

4649FYG

06/07/2009

14:22

AP-7, PK 337,0

DOMENEC BIOSCA ASSESSORS, SL

08/9962007-5

0334FKC

08/05/2009

18:38

C-33, PK 82,3

DOMINGO N.

08/7016240-1

4784DSZ

07/07/2009

17:45

C-33, PK 82,3

DOMNICU G.

43/9158873-0

6187FDJ

19/06/2009

06:16

TP-2031, PK 4,8

DOMNICU G.

43/9166437-4

6187FDJ

21/06/2009

21:26

TP-2031, PK 4,8

DOMO ELECTRIC SL

08/7009254-0

3166BLJ

28/06/2009

19:38

C-31, PK 212,3

DON RELOJ SA

08/7017362-9

0461DYC

29/04/2009

18:55

A-2, PK 560,2

DON RELOJ SA

08/7021695-6

0461DYC

19/05/2009

10:22

B-23, PK 10,1

DONG Y.

08/7009068-7

9584DCZ

01/07/2009

17:45

C-33, PK 82,3

DONNAFLY SL EN CONSTITUCION

08/7015132-4

8343FND

06/07/2009

11:25

B-20, PK 21,5

DONNAFLY SL EN CONSTITUCION

08/7023116-7

8343FND

16/07/2009

10:16

A-2, PK 570,3

DOREL D.

43/9163557-8

2339FMM

01/07/2009

10:25

AP-7, PK 337,0

DOS G B SL

08/7007242-4

2032GJF

27/06/2009

15:40

C-33, PK 82,3

DOS MIL CATALUNYA EXPORTACIO SL

08/9965222-8

2033DWH

21/05/2009

17:21

B-23, PK 9,2

DOS SANTOS J.

25/9250147-8

4573FMZ

05/07/2009

18:26

AP-2, PK 164,9

DOS SANTOS R.

17/9221562-9

3696DRW

14/05/2009

06:09

N-II, PK 761,0

DOSPIERRE SL

43/9170064-7

3974FNW

10/07/2009

12:21

N-420, PK 862,9

DOUNIAJAT C.

08/7011355-4

2179BXY

03/07/2009

16:21

B-20, PK 21,5

DOWNFORT SL

08/7014206-7

0710DCW

05/07/2009

15:11

A-2, PK 609,0

DOYA M.

08/7002855-0

5803FHN

25/06/2009

12:36

A-2, PK 603,2

DOYA M.

08/7007292-4

5803FHN

25/06/2009

12:52

A-2, PK 570,3

DR VALLS SL

08/8523094-6

5217FBL

22/06/2009

10:30

C-17, PK 19,6

DRAC ACTIU SL

43/9162622-0

4043CWZ

27/06/2009

10:02

N-240, PK 39,6

DRACOSU P.

17/9225772-7

B 0473NY

21/05/2009

13:06

C-66, PK 5,5

DRAGADOS SA

25/8427244-2

2710GCG

20/05/2009

09:53

C-14, PK 124,7

DREAMS PALMERS SL

08/7011107-1

0607CSL

28/06/2009

08:20

C-32, PK 85,0

DREI TORRES DOS MIL SL

08/7008861-2

1533CRC

30/06/2009

10:42

C-33, PK 82,3

DROBOTIY G.

43/9166215-8

V 1971GW

05/06/2009

11:01

N-340, PK 68,3

DRUGA V.

17/9217527-4

B 4115UK

06/05/2009

06:17

N-II, PK 761,0

DUBARRY L.

17/9219810-7

GI9600BM

24/05/2009

02:05

C-66, PK 38,1

DUBERT SCP

25/9246720-7

5583BKV

15/06/2009

16:20

C-53, PK 135,4

DUKURAY H.

17/9226504-4

B 4860SN

28/06/2009

09:14

C-66, PK 38,1

DULI E.

08/7018418-9

2107CPL

11/07/2009

07:33

A-2, PK 608,2

DUMBRAVA I.

17/0780478-8

GI7149BD

29/03/2009

17:33

N-260, PK 26,2

DUMITRU M.

08/7020150-9

T 1270AU

13/07/2009

13:56

A-2, PK 608,2

DUMITRU M.

08/9999672-0

T 1270AU

22/06/2009

16:03

C-31, PK 212,3

DUMITRU M.

17/9222646-9

5561DGR

06/06/2009

20:07

C-66, PK 38,1

DUMITRU M.

17/9222805-7

5561DGR

08/06/2009

14:53

C-66, PK 38,1

DUMITRU R.

08/7017546-0

B 0579UM

11/05/2009

22:38

B-23, PK 10,1

DUNA I.

17/9225495-9

4729GLF

27/06/2009

22:29

C-65, PK 6,6

DUNTHORNE T.

08/8523544-2

4486FCK

19/06/2009

10:55

C-32, PK 16,0

DUNTHORNE T.

43/9160841-1

4486FCK

17/06/2009

13:49

AP-7, PK 337,0

DUPLEZ MARKETING SL

08/7021685-7

6183FDT

19/05/2009

22:34

B-20, PK 18,1

DURAES R.

17/9228574-7

4577FWC

10/07/2009

16:38

C-35, PK 65,7

DURIUSKAPITAL SCP

08/7002545-6

1314DZL

24/06/2009

06:09

C-31, PK 211,4

DUTU V.

17/9217738-5

1828CDF

24/05/2009

03:50

N-II, PK 751,5

DUVAL J.

25/9249223-0

4419CCW

30/06/2009

20:53

A-2, PK 477,4

 

DVORAKOVA O.

43/9143628-4

9225CMV

24/05/2009

16:07

AP-7, PK 337,0

DZENANOVIC Z.

08/7018556-8

SS8826BC

11/07/2009

17:48

C-31, PK 212,3

DZITAC D.

25/9251139-3

3661FSY

15/05/2009

07:29

A-2, PK 445,3

D'AUCY IBERICA, SAU.

08/9993371-0

4304DJG

08/06/2009

15:52

C-33, PK 82,3

E M DATA VOZ SL

43/9159098-2

8866FGL

19/06/2009

12:54

TP-2031, PK 4,8

E MIROGLIO SRL

08/8524085-3

7465DGW

26/06/2009

09:09

A-2, PK 532,5

EAG INVESTMENTS SL

43/9169831-0

5213CXL

17/05/2009

22:33

AP-7, PK 337,0

EASTWOOD S.

17/9230743-3

8411FMC

30/05/2009

21:56

C-63, PK 21,1

EASY PRODUCTS SL

08/7017566-6

2217BLX

11/05/2009

15:50

B-23, PK 10,1

EASY WAY HEALTHCARE SL

08/7021095-6

7513FKN

16/07/2009

16:51

C-33, PK 82,3

ECIJANA DE AUTOMOCION SL

17/9228208-4

6010FJB

09/07/2009

23:13

C-66, PK 38,1

ECKHARD A.

25/9246075-6

5962BMK

08/06/2009

10:58

A-2, PK 510,0

ECLIPSE RENT A CAR SL

25/9243976-0

6155FRK

05/06/2009

10:34

AP-2, PK 164,9

ECO INTELLIGENT GROWTH SL

08/7011640-1

9502FMT

06/07/2009

16:59

B-23, PK 9,2

ECODRAGAS SL

08/8525095-7

2308FPF

23/06/2009

12:19

C-32, PK 31,4

ECODRAGAS SL

08/9990457-0

8912FRD

19/05/2009

14:56

C-32, PK 48,0

ECONOMIA I PROJECCIONS URBANES SL

17/9227926-0

9364BYP

24/05/2009

13:03

N-260, PK 26,3

ECOPLANNING SL

25/9251315-7

2221BWT

10/07/2009

14:15

A-2, PK 522,0

ECOTRANS TARRACO SL

43/9158265-1

2330BGR

09/06/2009

11:51

TP-2031, PK 4,8

ECHEVARRIA M.

25/9251356-0

5100FPR

03/07/2009

10:48

AP-2, PK 164,9

EDICIONES DE HORTICULTURA SL

43/9161308-1

9756CKX

26/06/2009

19:42

T-11, PK 2,3

EDICIONES FILIPINAS SC

08/9996561-7

5106FXX

13/06/2009

21:24

B-23, PK 10,1

EDICIONES SINDICALES PULBRIK SCP

43/9170002-0

9771FMB

07/07/2009

04:04

N-340, PK 176,2

EDICIONS TEMAR DOS MIL SL

08/7012676-0

4809DGN

05/07/2009

12:32

B-23, PK 10,1

EDIFICACIONS I CONSTRUCCIONES PELVOL SL

08/7004919-3

6311DWS

23/06/2009

12:23

C-33, PK 82,3

EDIFICAGLOBAL SL

25/9249634-7

9361DYY

02/07/2009

18:07

N-230, PK 27,5

EDIFICIOS Y CERRAMIENTOS SL

08/7015032-0

8728GBM

05/07/2009

09:47

B-20, PK 21,5

EDITORIAL REVERTE SA

43/9167150-0

B 8902PK

05/07/2009

19:17

AP-7, PK 337,0

EDITRANLICHE SL

08/3611129-3

9204FKM

10/04/2009

10:03

AP-7, PK 172,0

EDOED SPORTR3S SL

43/8419870-0

5118FVC

12/06/2009

17:04

AP-7, PK 292,0

EDUBID M.

25/9242429-0

B 8635OW

21/05/2009

13:40

N-230, PK 130,1

EDUBID M.

25/9244007-0

B 8635OW

07/06/2009

19:43

N-230, PK 130,1

EDUYE CONSORTIUM SL

17/9226601-0

2378DSW

30/06/2009

04:10

C-65, PK 6,6

EGOVI EURE SA

43/9161720-5

2124BHP

30/06/2009

21:06

AP-7, PK 337,0

EL AMARI L.

43/9160912-9

7493GGW

16/06/2009

12:40

AP-7, PK 337,0

EL AMRANI F.

17/8420100-0

4572GJC

13/05/2009

15:43

C-260, PK 33,1

EL AMRANI F.

17/9220797-9

4572GJC

09/05/2009

20:35

N-260, PK 26,3

EL AMRANI K.

08/7015775-0

0945BRT

11/07/2009

08:25

C-17, PK 16,5

EL ASSRI S.

17/9227560-2

5726DTR

06/07/2009

21:03

C-66, PK 38,1

EL CANALO D OR SL

17/9224564-6

1228DXV

14/06/2009

16:19

C-25, PK 213,6

EL CARAGOL DEL SEGLE XXI SL L

25/9248917-8

5112CJJ

27/06/2009

11:32

C-12, PK 147,5

EL CAUTIVO DE NIJAR SL

08/7012160-5

3808BTY

02/07/2009

15:09

A-2, PK 603,2

EL CAUTIVO DE NIJAR SL

08/7013607-7

3808BTY

02/07/2009

15:26

A-2, PK 570,3

EL CAUTIVO DE NIJAR SL

25/9249550-1

3808BTY

02/07/2009

16:24

A-2, PK 524,0

EL COSCOJAR FRUITS SL

25/9239424-3

Z 3776BB

24/04/2009

11:04

C-12, PK 120,2

EL KHAYATI Z.

43/9165099-1

3259DBL

03/07/2009

04:36

AP-7, PK 337,0

EL MESBAHJ F.

08/8523856-4

2000DKB

23/06/2009

11:04

AP-7, PK 107,0

EL METNI S.

08/7008926-9

4053DMP

30/06/2009

17:31

C-60, PK 3,3

EL MORABET A.

17/8421357-5

GI6971BC

21/05/2009

09:39

C-63, PK 19,6

EL MOUDNI A.

43/9161000-6

V 3455FX

17/06/2009

05:49

AP-7, PK 337,0

EL PASTISSER VILAFRANCA SL

43/9171157-1

B 7164WP

14/07/2009

13:35

N-240, PK 39,6

EL PI VERD RESIDENCIAL SL

17/9221477-9

7828FSH

11/05/2009

01:34

C-31, PK 320,2

EL RINCON DE LA HIGUERA SLL

43/9167420-3

5097FJG

07/06/2009

14:46

N-420, PK 825,4

EL RINCON DE LAS AROMATICAS SL

43/9156688-6

0116FCT

08/06/2009

12:24

AP-7, PK 337,0

EL TERRAT DE PRODUCCIONS SL

25/9247004-3

9770FMF

19/06/2009

08:59

A-2, PK 510,0

EL TERRAT DE PRODUCCIONS SL

25/9247701-1

9770FMF

19/06/2009

09:15

C-53, PK 135,4

ELECTRICIDAD GABARRELL SA

25/9244689-1

4168DJS

04/06/2009

12:15

A-2, PK 477,4

ELECTRICIDAD IBAR SL

25/9234258-3

1976DBJ

02/05/2009

15:38

N-230, PK 153,2

ELECTRONICS FOR IMAGIN

08/9968087-0

0526GFR

22/05/2009

18:34

C-33, PK 82,3

ELECTROPRECIO COM SL

25/9247525-3

9892FBN

27/06/2009

00:05

AP-2, PK 164,9

ELEGBE S.

08/7010059-0

HU9465 O

30/06/2009

20:38

A-2, PK 608,2

ELITE ONE PARTNERS SL

08/8519103-9

9601GHB

25/05/2009

16:38

AP-7, PK 125,5

ELITE ONE PARTNERS SL

08/9969985-1

9601GHB

24/05/2009

18:59

C-33, PK 82,3

ELMATEC DOS MIL CUATRO SL

08/9962281-9

5262BLR

08/05/2009

15:34

C-33, PK 82,3

ELORANTA J.

43/9152570-7

0156FJW

16/05/2009

14:17

AP-7, PK 337,0

ELOUASDADI B.

25/9250751-5

B 2615UK

08/07/2009

23:19

A-2, PK 477,4

ELS FOGONS D'ABANS SL

17/8421072-0

4361CWL

01/07/2009

11:52

N-260, PK 43,5

EMBALEX SL

08/7008927-0

3002GCT

01/07/2009

09:41

C-33, PK 82,3

EMBYLENE SL

08/7005218-2

5684CTM

25/06/2009

12:08

A-2, PK 570,3

EMER M.

43/9166332-1

M 1669NX

14/06/2009

00:19

N-340, PK 68,3

EMESA SL

17/9224668-1

1269BBV

17/06/2009

00:01

C-65, PK 14,8

EMESA SL

25/9246980-0

7775BJV

17/06/2009

11:09

A-2, PK 477,4

EMPRESA SDAD AUXILIAR VIGILESPECIALIZADA SA

08/8522531-0

4677BSN

13/06/2009

12:09

AP-7, PK 125,5

ENCOFRADOS Y FERRALLADOS ALT CAMP

08/7010165-5

7564DNY

02/07/2009

16:37

A-2, PK 608,2

ENCOFRATS CASANOVA ARQUES SL

43/9166077-7

9849FRP

06/07/2009

14:17

N-340, PK 104,7

ENCOFRATS I ESTRUCTURES CELRA SLU

17/9227340-1

GI0273BS

18/05/2009

12:00

C-31, PK 376,5

ENCOFRATS I ESTRUCTURES CELRA SLU

17/9227728-8

GI0273BS

23/05/2009

07:36

C-31, PK 376,5

ENCOSOLUTION

08/7014050-8

3799DVL

05/07/2009

16:42

A-2, PK 570,3

ENCOVAL SL

08/7016888-8

8520CWZ

10/07/2009

14:09

C-33, PK 82,3

ENERHAUS IMPORT SL

43/9168441-5

5938DSC

08/07/2009

23:37

AP-7, PK 337,0

ENGINDUS EUROPE SL

25/9249098-5

3141FLC

28/06/2009

17:05

A-2, PK 477,4

ENGINYERIA REVENTOS SL

08/7013955-3

6241CDF

03/07/2009

13:34

A-2, PK 570,3

ENGRANAJES PRETALL SL

43/9162880-6

0487CKG

29/06/2009

12:00

T-11, PK 2,3

ENGUIXATS I AILLAMENTS JUBANY SL

08/7008301-0

5132GBN

29/06/2009

14:35

C-35, PK 52,1

ENJOY RUBI SL

08/9955905-6

8862DDN

29/04/2009

15:45

B-23, PK 9,2

ENJOY RUBI SL

08/9990036-9

8862DDN

08/06/2009

16:50

B-23, PK 10,1

ENOMILA SL

08/7022029-7

1086CLL

10/07/2009

10:23

A-2, PK 570,3

ENRI DOS MIL SA

43/9167851-6

1589CWV

05/07/2009

22:34

T-11, PK 2,3

ENRI DOS MIL SA

43/9168668-5

1589CWV

10/07/2009

17:22

T-11, PK 2,3

ENRIC OLLER OLIVERAS SL

17/9227435-1

6854CTS

14/06/2009

11:27

N-II, PK 718,2

ENRIQUE NOVELLON SL

08/7021433-4

HU3927 P

18/05/2009

20:42

B-23, PK 9,2

ENSEÑAT G.

43/9158396-5

0203CTM

14/06/2009

18:20

TP-2031, PK 4,8

ENSINGER SA

08/8524902-7

5573FFK

25/06/2009

20:51

N-II, PK 651,9

ENTORNOS VIRTUALES ALFA SL

08/7003704-5

8284BZX

20/06/2009

19:33

A-2, PK 570,3

EPROM ELECTRONICA SA

43/9165792-2

9880GHJ

04/07/2009

23:46

T-11, PK 2,3

EQUIP BCPN SL

17/9225742-9

9717CFH

16/05/2009

20:28

C-63, PK 4,8

EQUIP TECNIC TOPOGRAFIC SL

17/8421687-2

3493CDN

07/07/2009

15:13

AP-7, PK 68,8

EQUIPAMENTS COMERCIALS ARQUINOVA SLU

08/8526114-5

0365DYR

02/07/2009

12:18

C-17, PK 38,0

EQUIPER SL

17/9227872-0

0944GJX

04/06/2009

20:48

C-35, PK 65,7

EQUIPER SL

17/9228561-9

0944GJX

08/07/2009

21:29

C-35, PK 65,7

EQUITY MIURA PRIVATE

08/9987524-0

8937GCB

03/06/2009

15:32

A-2, PK 570,3

ERREKAPROM SL

43/9167243-7

2958FYJ

06/07/2009

04:47

AP-7, PK 337,0

ESCAÑUELA J.

08/7007617-2

0859FDD

28/06/2009

11:43

C-33, PK 82,3

ESCOBAR G.

17/9222979-8

4716DHB

13/06/2009

14:30

C-66, PK 38,1

ESCOFET CORK SL

17/9222953-7

4187DHP

12/06/2009

10:54

C-66, PK 38,1

ESLAVA A.

43/9150097-0

T 6267AX

08/05/2009

17:02

N-240, PK 39,6

ESPACIOS ALMERIA SL

08/7015347-8

7545FMZ

09/07/2009

14:38

B-20, PK 21,5

ESPACIOS ALMERIA SL

08/8523055-0

7545FMZ

19/06/2009

16:37

C-246, PK 38,9

ESPAIS DE COMUNICACIO SOCIAL SL

08/7003603-0

3612CRZ

18/06/2009

16:59

A-2, PK 602,7

ESPAIS LINEA SL

08/7016017-3

0628DKF

06/07/2009

18:16

C-33, PK 82,3

ESPECTACLES NUAL SL

17/8420970-3

6579BFT

19/05/2009

16:54

C-35, PK 88,0

ESPEJOS Y VIDRIOS MOYANES SL

08/7002783-0

0346GHN

25/06/2009

08:33

C-32, PK 48,0

ESPIDEAP SL

08/7011723-5

6152DDY

08/07/2009

11:18

B-23, PK 9,2

ESPLUGUES INSTAL LACIONS SL

08/8521466-5

8789FYV

12/06/2009

17:44

C-32, PK 16,0

ESTATUM MONTAJES SL

43/9143917-0

6247DSC

24/05/2009

19:37

AP-7, PK 337,0

ESTEE LAUDER SA

08/9968088-2

2372FKF

22/05/2009

08:59

C-33, PK 82,3

ESTRUCTURAS CACHE SL

43/9162961-6

4786FJD

28/06/2009

21:45

T-11, PK 2,3

ESTRUCTURAS CACHE SL

43/9167837-1

4786FJD

05/07/2009

21:14

T-11, PK 2,3

ESTRUCTURAS CASAMAYOR SLU

17/8421494-4

7201FMV

22/05/2009

11:03

AP-7, PK 54,9

ESTRUCTURAS DIOSDADO SL

17/8420632-5

0500DZT

21/05/2009

18:43

AP-7, PK 33,1

ESTRUCTURAS NEPTUN SL

08/7021784-9

0943GKR

19/05/2009

11:13

B-23, PK 9,2

ESTRUCTURAS SILVA JUAN SL

08/7003551-6

0436FXS

28/06/2009

17:09

C-251, PK 5,1

ESTRUCTURES ARBOLI SL

43/9162107-7

4259CFZ

16/06/2009

18:24

C-31B, PK 8,2

ESTRUCTURES BERGA SL

08/8526970-1

8448DZZ

04/07/2009

17:29

C-55, PK 26,9

ESTUCOS Y REVESTIMIENTOS PIZARRO SL

08/8528136-8

6572CWD

14/07/2009

12:17

B-24, PK 9,9

ESTUDIOS OCEANOGRAFICOS APATRUMAR SL

17/8419819-3

2669BGJ

21/05/2009

19:11

AP-7, PK 68,0

EUGENI BERNAD SCP

43/9171996-4

5327DXD

11/07/2009

00:35

A-7, PK 161,0

EUREX REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCION SL

08/8526427-9

2394DZX

02/07/2009

11:57

C-17, PK 38,0

EURO REPARTO SCCL

08/9974289-9

7048FVP

26/05/2009

14:15

B-23, PK 10,1

EURO SRVICIO EMPRESARIAL SL

08/7008613-5

1128FGW

30/06/2009

09:39

C-33, PK 82,3

EURODESARROLLOS APLICADOS SL

08/8524516-7

5825GKT

22/06/2009

11:14

C-17, PK 3,1

EUROFONT ASSESSORS SL

08/7008160-7

2288FYS

29/06/2009

09:16

A-2, PK 570,3

EUROFONT ASSESSORS SL

08/8525793-7

2288FYS

01/07/2009

08:49

A-2, PK 601,0

EUROMETAL SANITARIA SA

08/7022377-8

B 8150SC

12/07/2009

11:09

A-2, PK 570,3

EUROPEA DE GESTION Y PROMOCION SA

08/7003217-1

0665FFB

28/06/2009

11:42

A-2, PK 603,2

EUROPEA DE GESTION Y PROMOCION SA

08/7010652-3

0665FFB

28/06/2009

11:50

B-23, PK 9,2

EUROPEA DEL COMERCIO VILASANA SL

25/9245234-6

7228FLN

05/06/2009

00:01

N-240, PK 71,9

EUROPEAN TRADING SPAIN SL

25/9247215-5

1109CMK

24/06/2009

22:34

AP-2, PK 164,9

EUROTECH SYSTEMS SL

43/8419203-0

9342FXH

26/05/2009

17:24

AP-7, PK 292,0

EUROTREID SLU

17/9224131-0

9384FFC

14/05/2009

12:45

C-66, PK 5,5

EXCABATER SL

08/7017180-3

B 5623SZ

12/07/2009

20:02

C-17, PK 16,5

EXCAVACIONES MAEDAN SL

08/7004275-4

3056DLC

21/06/2009

09:10

A-2, PK 570,3

EXCAVACIONS VINYOLS SL

43/9170335-5

T 7723BB

11/07/2009

15:08

N-240, PK 39,6

EXPEDITION LINE SL

08/7016917-4

3501FTY

10/07/2009

08:09

C-33, PK 82,3

EXPERT BUSINESS SL

17/9227279-7

2726DVC

06/07/2009

15:16

C-65, PK 6,6

EXPOSITO M.

08/7006997-7

9377FHT

26/06/2009

11:14

C-33, PK 82,3

EXPOSITO M.

43/9169180-4

V 0713FY

11/07/2009

15:18

AP-7, PK 337,0

EXPOTRASPAS SL

08/7023796-5

6779FTS

21/05/2009

11:33

C-33, PK 82,3

EXTAND SISTEMA SL

25/9252157-0

0481GGF

17/07/2009

21:08

A-2, PK 477,4

EXTINTORES PALACIOS SL

08/7001560-8

B 3832WY

25/06/2009

10:56

B-20, PK 21,5

EXTRAN MULTISERVICIOS SL

08/7011238-5

5248BYD

01/07/2009

21:00

B-23, PK 9,2

EXTRAN MULTISERVICIOS SL

08/7011829-4

5248BYD

01/07/2009

16:23

A-2, PK 602,7

EXTRESUR DOS MIL CUATRO SL

08/7015489-0

6704DVH

09/07/2009

17:06

B-20, PK 21,5

EXTRUIDOS DEL ALUMINIO SA

17/9229192-0

3043FHN

21/06/2009

13:09

C-65, PK 6,6

FM MABEL STIL SL

08/7006691-0

0764CPG

26/06/2009

15:49

C-33, PK 82,3

FM MABEL STIL SL

08/7006785-2

0764CPG

26/06/2009

12:39

C-33, PK 82,3

FR SERVICIOS LOGISTICOS SA

17/9228319-2

4624DFB

17/06/2009

12:43

C-35, PK 65,7

FACTOR GESTION DE LA PUENTE SL

08/7017917-9

6847GLS

15/05/2009

12:25

B-23, PK 10,1

FACTOR GESTION DE LA PUENTE SL

17/8420479-8

6847GLS

15/05/2009

20:03

C-260, PK 33,1

FAGHIURA B.

17/9226130-7

MU9480BU

03/06/2009

00:19

C-25, PK 230,0

FAITUS SL

08/7002091-2

9638DPS

21/06/2009

12:30

C-33, PK 82,3

FAREMP CINCUENTA Y OCHO SL

08/7019240-5

5594CHK

12/07/2009

19:03

C-33, PK 82,3

FAREMP CINCUENTA Y OCHO SL

08/7019305-7

5594CHK

13/07/2009

11:54

C-33, PK 82,3

FARLEY D.

08/7004355-2

2064DVL

22/06/2009

18:13

C-33, PK 82,3

FARMAPROJECTS SA

08/7017148-1

8276DPN

13/07/2009

11:42

A-2, PK 602,7

FARMAPROJECTS SA

08/7020044-0

8276DPN

13/07/2009

11:46

A-2, PK 608,2

FARROQ CONSTRUCCIONS

08/3623670-7

B 5003TF

04/06/2009

13:10

C-31, PK 192,0

FASHION STORE ITALIA SL

08/7018018-4

9687DXF

08/07/2009

13:29

A-2, PK 608,2

FAURA CASAS AUDITORS CONSULTORS SL

08/7010089-5

0177CSL

02/07/2009

17:20

C-32, PK 48,0

FAURA CASAS AUDITORS CONSULTORS SL

08/7021562-2

0177CSL

18/05/2009

17:26

B-23, PK 10,1

FAVITIN,SL

08/9941676-7

1010DTR

05/03/2009

11:33

A-2, PK 602,7

FAZAKAS C.

17/9228393-5

4735FSH

26/06/2009

22:56

C-35, PK 65,7

FAZOTO SL

08/8527558-5

7026FDV

18/05/2009

13:08

C-16, PK 12,0

FECHETE N.

43/9167043-0

CS7547 W

05/07/2009

18:47

AP-7, PK 337,0

FEDERACION ESPAÑOLA DE REMO

08/7008089-6

8700GMG

28/06/2009

20:35

C-33, PK 82,3

FEELINGS RENT FOOD SL

08/7000102-8

1855FRY

22/06/2009

11:39

C-32, PK 48,0

FEELINGS RENT FOOD SL

08/7002532-8

1855FRY

23/06/2009

06:25

A-2, PK 608,2

FEENEY P.

43/9149987-3

4208CNP

07/05/2009

13:21

AP-7, PK 337,0

FEGUPA SL

08/7009578-6

8401DCT

27/06/2009

07:10

C-16, PK 74,2

FELIPE D Z MAQUINARIA SL

08/7013504-3

1019DKV

01/07/2009

09:26

A-2, PK 570,3

FELSTEAD W.

43/9164748-9

7832GDS

24/06/2009

16:34

N-340, PK 104,7

FENIX IMVICO SA

08/7020151-0

8758DVG

13/07/2009

14:59

B-20, PK 21,5

FERDINANDOVA T.

43/9158808-4

B 2228UK

19/06/2009

09:59

TP-2031, PK 4,8

FERHOST SL

43/9163209-9

8428DGY

29/06/2009

17:06

N-240, PK 39,6

FERHOST SL

43/9164072-9

2722GCW

03/07/2009

17:09

N-240, PK 39,6

FERHOST SL

43/9164327-9

8428DGY

05/07/2009

18:20

N-240, PK 39,6

FERMA OBRAS E INSTALACIONES SL

08/8526201-0

2347GBM

03/07/2009

17:07

C-16, PK 64,3

FERMAC EXPOSITORES SL

08/7000150-8

9357BDV

24/06/2009

16:56

B-23, PK 9,2

FERMAC EXPOSITORES SL

08/7001589-0

9357BDV

24/06/2009

10:46

B-23, PK 10,1

FERMAX SISTEMA DE SEGURIDAD SA

43/9160646-3

6085GBD

17/06/2009

08:47

AP-7, PK 337,0

FERMOSELLE MANTENIMENTS SL.

08/8517297-6

2081GJX

15/05/2009

12:09

N-340, PK 243,0

FERNANDEZ A.

08/7017331-9

5806BMB

25/04/2009

09:26

B-124, PK 4,7

FERNANDEZ A.

17/8420934-0

2459FDJ

17/05/2009

09:43

C-35, PK 92,1

FERNANDEZ A.

43/9163482-0

4113DRY

18/06/2009

09:05

AP-7, PK 337,0

FERNANDEZ C.

08/8523883-2

7473FWG

25/06/2009

10:46

AP-7, PK 107,0

FERNANDEZ C.

43/9169019-1

8668GGJ

10/07/2009

08:41

N-240, PK 39,6

FERNANDEZ J.

08/7010331-7

6494CJY

04/07/2009

14:47

C-17, PK 16,5

FERNANDEZ J.

08/7017069-5

6494CJY

11/07/2009

16:38

C-17, PK 16,5

FERNANDEZ M.

08/7002177-0

B 6623TN

21/06/2009

15:15

A-2, PK 608,2

FERRALLADOS ZACOR SL

08/7009515-0

9579FDF

27/06/2009

14:12

A-2, PK 608,2

FERRE D.

08/7017441-5

B 9942VK

07/05/2009

13:56

B-23, PK 10,1

FERRE D.

08/7019804-1

B 9942VK

10/07/2009

14:06

B-23, PK 10,1

FERREIRA A.

08/7013379-0

B 9359OP

30/06/2009

12:02

A-2, PK 609,0

FERREIRA L.

17/8420759-1

8824BGS

25/05/2009

20:32

N-260, PK 57,5

FERRERO L.

08/7019713-9

9201FCD

16/05/2009

08:38

A-2, PK 560,2

FERRERO L.

08/7019715-2

9201FCD

16/05/2009

08:33

A-2, PK 570,3

FERRERO L.

25/9250849-5

9201FCD

22/04/2009

12:05

C-14, PK 134,3

FERRETERIA VIRREY SL

08/9987435-3

0195FGW

02/06/2009

18:31

C-1413A, PK 2,4

FERRIN ELECTRONICA SL

08/7012161-7

5044FPL

02/07/2009

15:09

B-23, PK 10,1

FERROLLEIDA SL

08/7007005-1

6349BKC

26/06/2009

13:20

C-33, PK 82,3

FERROLLEIDA SL

08/7007811-4

6349BKC

27/06/2009

18:07

C-33, PK 82,3

FERRON J.

08/7018516-7

3642FYC

11/07/2009

16:24

C-33, PK 82,3

FERRON M.

17/9211255-7

B 3456DP

26/04/2009

20:59

C-65, PK 6,6

FERROS ILURO SL

08/7011207-5

2487CBD

03/07/2009

09:18

B-20, PK 21,5

FERROS MONTSENY, SL

08/9976581-1

4663DFJ

25/04/2009

17:24

A-2, PK 570,3

FEX MIL CUATROCIENTOS TRECE SL

08/7017210-8

0651DGY

20/06/2009

19:42

C-16, PK 74,2

FEX MIL CUATROCIENTOS TRECE SL

08/8525641-0

0651DGY

29/06/2009

08:49

C-55, PK 4,7

FHON P.

17/9224149-1

B 4197UT

15/05/2009

13:50

N-II, PK 718,2

FIBOPT SCP

08/7012717-9

6241FZG

05/07/2009

14:16

B-23, PK 10,1

FIBOPT SCP

08/7018783-3

6241FZG

11/07/2009

21:38

A-2, PK 608,2

FIDALGO B.

17/9221310-0

LE4230AF

25/06/2009

18:18

N-II, PK 751,5

FIESTA BRAVA DOS MIL SCP

43/9169599-6

9356CLW

18/05/2009

00:23

AP-7, PK 337,0

FIGEST2008

17/9226369-3

6188CXS

17/06/2009

12:02

C-25, PK 230,0

FINCA AGRARIA BOERA SL

08/7006473-7

9474CXM

25/06/2009

09:37

A-2, PK 602,7

FINCAS CANALS SL

08/8526603-7

9697GDR

03/07/2009

11:08

C-33, PK 86,0

FINCAS CYMA SL

08/7013702-7

5564CLX

02/07/2009

13:00

A-2, PK 570,3

FINCAS CYMA SL

08/7024090-0

5564CLX

16/07/2009

13:29

B-20, PK 21,5

FINCAS DOS MIL EURO GESTION SL

08/7011711-9

B 2567WV

08/07/2009

10:39

B-23, PK 9,2

FINCAS DOS MIL EURO GESTION SL

17/9227815-2

B 2567WV

29/05/2009

00:55

C-35, PK 65,7

FINCAS EASYSITGES SL

08/9997609-8

8733DVV

15/06/2009

13:40

C-32, PK 48,0

FINCAS LIZA SL

08/8526558-0

3683CPJ

03/07/2009

11:25

C-33, PK 86,0

FINQUES M SUAU SL

08/7003429-5

0485FTG

27/06/2009

20:27

B-23, PK 10,1

FIRLAS INVEST SL

08/7010112-6

3297DSS

02/07/2009

08:31

C-32, PK 48,0

FISC ASSESSORS SL

08/7020337-8

B 0645WN

15/07/2009

14:13

C-33, PK 82,3

FLASH D'OR

08/8518020-0

9152FTC

21/05/2009

11:44

C-17, PK 63,1

FLASH D'OR, SL

08/9993143-9

9152FTC

07/06/2009

17:41

C-33, PK 82,3

FLORES J.

08/7013072-2

7968FJY

07/07/2009

12:02

A-2, PK 602,7

FLORES J.

08/7020920-8

7968FJY

16/07/2009

13:01

A-2, PK 602,7

FLORIN I.

43/9147618-0

1502FYV

26/04/2009

20:25

N-340, PK 68,3

FLORKIN K.

08/7010520-8

8456FKT

26/06/2009

13:58

B-20, PK 21,5

FLUID MOVIL SL

25/9249338-0

1323FGZ

30/06/2009

17:10

N-230, PK 130,1

FOLK BLAU SL

08/9969889-6

0899FGP

23/05/2009

22:35

B-20, PK 18,1

FONOPACK SL

25/9249030-0

8221BCR

27/06/2009

12:17

C-53, PK 135,4

FONT A.

17/9226592-0

2922DWZ

02/07/2009

22:21

C-66, PK 38,1

FONT A.

17/9228600-8

2922DWZ

06/07/2009

14:17

C-66, PK 38,1

FONT A.

17/9228674-0

2922DWZ

09/07/2009

14:17

C-66, PK 38,1

FONTAN C.

08/7008507-0

1219CTH

01/07/2009

10:01

C-33, PK 82,3

FONTANET J.

25/9248586-0

L 6848AH

24/06/2009

15:06

N-240, PK 71,9

FONTANET J.

25/9248924-0

L 6848AH

27/06/2009

15:19

N-240, PK 71,9

FONTANET J.

25/9251885-9

L 6848AH

17/05/2009

15:11

N-240, PK 71,9

FONTANET J.

43/9159931-8

L 6848AH

24/06/2009

08:54

N-240, PK 39,6

FOOT MAX SLU

17/9229848-6

2597GHM

06/05/2009

22:18

N-II, PK 751,5

FOR SALE SA

08/7022780-6

B 3683TH

14/07/2009

11:55

A-2, PK 570,3

FORBES P.

17/9222200-8

5982BTL

26/06/2009

21:26

C-65, PK 6,6

FORCADA M.

17/9225057-7

7220BWF

19/05/2009

23:19

N-II, PK 718,2

FORGAM CONSTRUCTORS SL

17/8421447-6

GI9505BN

21/05/2009

18:45

GI-533, PK 10,9

FORNOS A.

43/9167724-0

2783BJC

23/04/2009

14:00

C-31B, PK 8,2

FORTUNA S.

25/9250416-9

HU1220 M

01/07/2009

15:41

N-240, PK 118,1

FORTUNA S.

25/9250578-0

HU1220 M

07/07/2009

03:36

N-240, PK 118,1

FOTOLITDOS SA

08/7016284-0

2145FHT

07/07/2009

16:06

C-33, PK 82,3

FOUAD Z.

08/7020366-4

GI9585BB

16/07/2009

17:08

C-33, PK 82,3

FR SL

08/7004074-5

3998GFY

22/06/2009

10:28

A-2, PK 570,3

FR SL

08/7013612-6

6106CKX

02/07/2009

10:20

A-2, PK 570,3

FRAG COMERCIO INTERNACIONAL SL

08/8524405-6

2441DSL

18/06/2009

11:21

C-16, PK 6,5

FRAVAL E.

43/9168251-0

0349FXR

08/07/2009

15:14

AP-7, PK 337,0

FREDYFLEUR SL

08/8525966-0

8743CFL

29/06/2009

19:50

C-32, PK 130,0

FREELECTROCON SL

17/9226132-0

4507FVP

02/06/2009

17:29

N-II, PK 718,2

FRESHDAIN SL

43/9143322-4

4044FFK

29/05/2009

08:59

T-11, PK 2,3

FRIGORIFICOS SANDRA SL

17/8420057-0

5565BLM

11/06/2009

12:48

N-II, PK 727,0

FRIGORIFICS CARNICS PUSOT SL

08/8524506-4

6838BXZ

22/06/2009

11:08

C-17, PK 3,1

FRIMATCH SL

08/7023507-9

0787DHT

18/07/2009

19:20

C-32, PK 48,0

FRIOLACT SA

08/7016900-4

B 5175KD

10/07/2009

11:30

C-33, PK 82,3

FRISOLAR SL

43/9170031-7

7837GBK

09/07/2009

14:06

N-340, PK 176,2

FRIVIC DOS MIL UNO SL

25/9249532-0

7156FYL

02/07/2009

18:02

AP-2, PK 164,9

FROLKOVA L.

25/9249842-3

0757CRF

03/07/2009

20:01

A-2, PK 445,3

FRUTAS ANTONIO MONTAGUD SL

43/9156076-0

0191BJH

09/06/2009

07:28

AP-7, PK 337,0

FRUTAS CHIMO SL

43/9166416-7

5372FPR

19/06/2009

16:59

N-340, PK 68,3

FTICH M.

08/7014989-4

B 6227WW

05/07/2009

08:56

C-17, PK 16,5

FULMA SL

43/9163057-1

9993DFM

29/06/2009

07:23

T-11, PK 2,3

FUNDACIO PRIVADA ASTRES

17/9221989-6

4675CPD

31/05/2009

11:00

C-66, PK 38,1

FUNPARK SA

25/9251021-8

4637CMB

15/05/2009

02:00

N-240, PK 71,9

FUSTALI SL

43/9170289-9

2544GJN

11/07/2009

12:54

C-12, PK 21,4

FUSTERIA GUIMERA OLIVE SL

43/9160568-5

9597FDN

13/06/2009

15:41

N-340, PK 176,2

FUSTERIA MANRESANA DE L'ALUMINI SL

08/7012898-2

6904FSW

07/07/2009

14:00

A-2, PK 602,7

FUSTERIA TRIANGLE CB

08/7011728-9

3086DTK

28/06/2009

09:41

C-16, PK 74,2

FUTKICK SPORT SL

17/9229894-8

4226DNY

07/05/2009

15:08

C-66, PK 38,1

FUTKICK SPORT SL

17/9229896-1

4226DNY

08/05/2009

09:23

C-66, PK 38,1

FUTURE EXTRACTION SL

25/9251502-6

9915GGF

13/07/2009

08:55

A-2, PK 477,4

FUTURNET SL

17/9221244-8

1369DHH

23/06/2009

12:48

C-65, PK 6,6

FUTURNET SL

17/9222248-4

1369DHH

12/05/2009

23:02

N-II, PK 718,2

FVI SL

08/7023004-2

9833FCR

15/07/2009

11:59

A-2, PK 603,2

GCL INFORMATICA SL

43/9166047-2

9538DBC

05/07/2009

11:49

AP-7, PK 337,0

GC PINTORES ASOCIADOS SCP

08/7015039-8

5750BNY

05/07/2009

12:02

C-58, PK 5,8

GJM COMPONENTS SL

08/9999943-5

B 4659VC

16/06/2009

12:48

C-1413A, PK 2,4

G2A ADVOCATS SL

08/9977200-3

4246FYN

23/04/2009

19:44

B-23, PK 10,1

G2A ADVOCATS SL

17/9207878-4

4246FYN

20/04/2009

14:03

C-65, PK 6,6

GABINET D'ASSESSORAMENT FORUM SL

43/9164638-2

T 5323BB

22/06/2009

07:25

N-340, PK 104,7

GALAN DE PINO F Y RODRIGUEZ NAVARRETE 43/9165228-1

8300DLX

03/07/2009

17:13

AP-7, PK 337,0

GALBE SL

08/7023998-6

B 7208UZ

14/07/2009

14:11

B-23, PK 10,1

GALFER AUTO SL

08/7000559-1

1008FJL

18/06/2009

11:22

A-2, PK 570,3

GALILEU CENT TRENTA SIS SL

17/9226656-0

5536FJN

03/07/2009

10:18

C-66, PK 38,1

GALVESTON SL

17/8421849-7

2905CWX

21/05/2009

12:53

C-31, PK 310,0

GALVESTON SL

17/9229449-5

2905CWX

01/05/2009

23:39

C-65, PK 6,6

GALVESTON SL

17/9229588-6

2905CWX

02/05/2009

16:29

C-65, PK 6,6

GALVESTON SL

17/9229733-6

2905CWX

05/05/2009

15:51

C-65, PK 6,6

GALVESTON SL

17/9230077-5

2905CWX

04/05/2009

16:06

C-65, PK 6,6

GALVESTON SL

17/9230084-2

2905CWX

05/05/2009

02:15

C-65, PK 6,6

GALVESTON SL

17/9231432-4

2905CWX

07/07/2009

20:32

C-65, PK 6,6

GALLARDO A.

17/9223762-5

7404CGZ

26/06/2009

12:57

C-66, PK 38,1

GALLARDO A.

17/9225329-8

7404CGZ

19/06/2009

23:50

C-66, PK 38,1

GALLARDO A.

17/9226679-5

7404CGZ

02/07/2009

14:20

C-66, PK 38,1

GALLARDO A.

17/9229260-2

7404CGZ

21/06/2009

08:43

C-66, PK 38,1

GAMARRA M.

17/9227331-0

GI7195AP

17/05/2009

06:17

C-31, PK 376,5

GANADOS CUESTAS SL

43/9165547-4

6924GLJ

03/07/2009

12:23

AP-7, PK 337,0

GANADOS EMPORDA SA

17/9220655-0

2388DRF

10/05/2009

09:54

N-II, PK 718,2

GANADOS EMPORDA SA

17/9222471-2

2388DRF

29/05/2009

07:00

N-II, PK 761,0

GANADOS FAIFER SL

08/7010289-2

1478FRR

03/07/2009

17:43

A-2, PK 608,2

GARAGE DOS MIL S C V

43/9170551-9

4701BDG

12/07/2009

09:36

C-12, PK 21,4

GARAMOND PUBLICITAT SL

43/9148987-9

0717BTC

03/05/2009

14:55

TP-2031, PK 4,8

GARCIA A.

08/7019344-6

0835FHK

13/07/2009

14:48

B-23, PK 3,3

GARCIA C.

17/9229265-1

9051CKT

12/07/2009

11:01

N-II, PK 718,2

GARCIA FAURA SL

43/9170825-9

1828FMJ

15/07/2009

07:27

N-240, PK 39,6

GARCIA H.

08/7017076-2

Z 8170BC

11/07/2009

13:11

A-2, PK 602,7

GARCIA I.

08/9999470-0

2017BJF

21/06/2009

13:22

A-2, PK 609,0

GARCIA J.

08/3600065-9

B 1046WY

21/05/2009

02:50

BP-2427, PK 6,5

GARCIA J.

08/3600076-8

B 1046WY

21/05/2009

02:50

BP-2427, PK 6,5

GARCIA J.

08/3601475-0

B 1046WY

21/05/2009

02:50

BP-2427, PK 6,5

GARCIA J.

43/9161690-7

1139GNC

30/06/2009

17:24

AP-7, PK 337,0

GARCIA MUNTANE MAQUINARIA SL

08/9964133-4

4916DRV

18/05/2009

16:27

B-20, PK 21,5

GARCIA M.

17/8421638-5

GI5878AB

26/05/2009

18:21

A-2, PK 702,2

GARCIA M.

25/9245931-4

B 5186UG

23/06/2009

14:47

AP-2, PK 164,9

GARCIA N.

08/7009251-4

9829CMS

28/06/2009

20:17

B-23, PK 3,3

GARCIA P.

25/9251578-5

8163CSJ

12/07/2009

14:57

C-12, PK 147,5

GARCIA P.

43/9162536-6

8163CSJ

27/06/2009

14:53

N-240, PK 39,6

GARCIA RAZON TRADING SL

08/7011604-8

9377CWW

06/07/2009

08:13

B-23, PK 9,2

GARCIA Y MARTIN SERVICIOS Y COMUNICACIONES SL

43/9154095-4

4472GMB

05/06/2009

08:05

AP-7, PK 337,0

GARDIMAR SL

43/9157307-1

2000FXS

12/06/2009

19:12

T-11, PK 2,3

GARGAGLIONE A.

17/9221545-9

GI9963BN

15/05/2009

05:04

C-31, PK 376,5

GARGAGLIONE A.

17/9223595-1

GI9963BN

23/06/2009

01:42

N-II, PK 761,0

GARLAT ASESORES SL

08/7013811-1

4629CCN

04/07/2009

11:28

A-2, PK 570,3

GARLAT ASESORES SL

08/7015672-1

0579DHN

11/07/2009

17:42

B-20, PK 21,5

GARMAR C B

43/9170000-7

7288FWJ

06/07/2009

06:22

N-340, PK 137,8

GARRIGA R.

08/7014012-0

9968CJK

04/07/2009

10:50

A-2, PK 609,0

GAS CANIGO SC

17/9230265-6

6685CWP

14/05/2009

17:38

C-66, PK 38,1

GASALLA M.

17/8421317-8

9126BXX

21/05/2009

09:07

C-63, PK 19,6

GASCON E.

43/9172200-3

1968FPP

18/07/2009

15:28

N-240, PK 39,6

GASCOTUR SL

08/7014245-1

7429FHB

07/07/2009

16:48

A-2, PK 570,3

GASIOROSWSKI S.

17/9226292-0

6760FTT

13/06/2009

22:35

C-25, PK 230,0

GASMI S.

25/9246136-5

7137BNS

26/06/2009

00:51

AP-2, PK 164,9

GAUTIER L.

25/9250041-9

5847DLM

05/07/2009

09:44

AP-2, PK 164,9

GEAC 3H SL

08/7014943-1

5263FRW

04/07/2009

20:03

C-58, PK 5,8

GELLA A.

08/7016944-2

4608BYJ

10/07/2009

10:26

C-33, PK 82,3

GELLA A.

08/7019594-1

4608BYJ

14/07/2009

07:34

C-33, PK 82,3

GEMFED CONSTRUCCIONS SL

08/7015266-8

9089CPK

06/07/2009

14:52

B-20, PK 21,5

GENERAL DE PERFORACIONES Y OBRAS SA

08/7013005-9

1772CMS

06/07/2009

12:53

B-23, PK 10,1

GENESCU M.

25/9246696-8

7538CMM

15/06/2009

15:30

C-53, PK 135,4

GEODA FORMACIONS SL

08/7015113-0

8151CFT

06/07/2009

18:42

C-32, PK 48,0

GEORGES GUEGUEN SL

17/9230620-2

6697DHV

01/06/2009

12:18

C-31, PK 376,5

GEORGESCU A.

43/9156993-0

4063CPF

10/06/2009

23:32

AP-7, PK 337,0

GEOTEC TECNICAS GEOGRAFICAS SL

25/9250330-5

5125GKP

06/07/2009

04:44

AP-2, PK 164,9

GEPEMA RESTAURACIONES SL

25/9240978-0

5319BTJ

19/05/2009

19:44

A-2, PK 510,0

GERARD K.

43/9172199-7

4327FKX

18/07/2009

15:24

N-240, PK 39,6

GERHARD C.

08/7013923-1

1295GCV

04/07/2009

07:45

A-2, PK 570,3

GERLING D.

08/7010502-6

B 8223LL

26/06/2009

09:30

B-20, PK 21,5

GES FASHION DOS MIL SL

08/9954439-5

2720CYT

24/04/2009

12:36

A-2, PK 608,2

GESTEM ASSESSORS 2004 SL

08/7020330-0

6834DPB

15/07/2009

15:00

C-33, PK 82,3

GESTIMAN EUROP SL

08/7004748-2

1838CGJ

23/06/2009

15:11

C-33, PK 82,3

GESTIMAN EUROP SL

08/8523133-5

1838CGJ

22/06/2009

11:16

C-17, PK 19,6

GESTIO DE PROJECTES VALLBONA SL

08/3388415-7

5910FKL

22/06/2009

13:50

C-33, PK 78,3

GESTIO DE PROJECTES VALLBONA SL

08/8527084-5

5910FKL

06/07/2009

12:11

C-17, PK 38,0

GESTIO I COORDINACIO FASHI SL

08/9973026-9

6700FZB

23/05/2009

12:55

A-2, PK 608,2

GESTION DE ACTIVOS Y VALORES SL

08/7021055-9

5289DVP

16/07/2009

20:01

C-33, PK 82,3

GESTION DE ACTIVOS Y VALORES SL

08/7021632-8

5289DVP

19/05/2009

13:03

A-2, PK 608,2

GESTION DE ACTIVOS Y VALORES SL

08/7021640-7

5289DVP

19/05/2009

12:58

B-23, PK 10,1

GESTION DE INMUEBLES JOMAFER SL

17/9230654-4

5035GJB

31/05/2009

19:19

C-66, PK 5,5

GESTION DE INMUEBLES PERSONALIZADOS SL

08/7015702-6

2940CRS

11/07/2009

12:21

C-31, PK 211,4

GESTION DE INSTALACION Y SISTEMAS APLICADOS SL

08/8523599-6

2222BLB

17/06/2009

10:33

N-340, PK 243,0

GESTION EMPRESARIAL LLEIDA SL

25/9247714-0

4685DXD

18/06/2009

12:44

C-26, PK 30,6

GESTION INMOBILIARIA JORSIL SL

08/8525571-4

5187DXT

25/06/2009

13:12

BP-2151, PK 13,4

GESTION INTEGRAL DE EMBALAJES SL

43/9171471-1

0061FVM

15/07/2009

21:24

AP-7, PK 337,0

GESTION Y PROMOCION GEPROSA

08/7020248-9

8040DVP

14/07/2009

16:52

C-33, PK 82,3

GESTIONES ESTUDIOS Y REALIZACIONES SA

43/9166902-3

5778DMP

05/07/2009

17:50

AP-7, PK 337,0

GEYCE SA

08/7003789-7

9626DKJ

20/06/2009

11:47

C-16, PK 74,2

GEYCE SA

08/7013822-6

9626DKJ

04/07/2009

09:53

A-2, PK 570,3

GEYCO EXPRES SL

08/7019702-4

4090FTB

14/07/2009

11:35

C-33, PK 82,3

GHAYATI H.

25/9245551-5

7318FNN

11/06/2009

17:35

AP-2, PK 164,9

GHERMAN A.

17/9223633-5

B 9300TK

21/06/2009

17:54

N-II, PK 761,0

GHIURCA I.

08/7003384-4

4133CBB

27/06/2009

19:47

A-2, PK 603,2

GHIURCA I.

08/7007686-6

4133CBB

27/06/2009

20:04

A-2, PK 570,3

GHULAM A.

08/7018736-0

4587DZX

11/07/2009

14:42

A-2, PK 608,2

GIBSON F.

17/8420337-5

4752DPS

19/06/2009

16:14

AP-7, PK 69,0

GIL P.

08/7017367-2

8456BJS

03/05/2009

21:10

C-17, PK 7,9

GIL Y ARNAU SL

17/8421262-5

GC8258BX

20/05/2009

18:12

N-II, PK 710,8

GILBERT C.

08/7015811-0

SE1665CW

12/07/2009

14:41

C-32, PK 48,0

GILL M.

43/9167709-3

7972CWC

17/06/2009

10:27

AP-7, PK 337,0

GIMENEZ DOS ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES SL

25/9247107-7

0237CHZ

15/06/2009

18:28

C-12, PK 147,5

GIMENEZ P.

25/9245349-6

L 7118AC

06/06/2009

17:31

N-240, PK 53,1

GIMENEZ P.

25/9246621-5

0920CWJ

15/06/2009

21:18

A-2, PK 477,4

GIMENEZ P.

25/9247123-7

0920CWJ

16/06/2009

21:10

C-12, PK 147,5

GIMENEZ P.

25/9247771-7

0920CWJ

19/06/2009

17:41

A-2, PK 522,0

GIMENEZ P.

25/9250822-2

T 7344BD

08/07/2009

06:24

N-240, PK 71,9

GIMENEZ P.

43/9171426-2

T 7344BD

15/07/2009

14:03

N-240, PK 39,6

GIMENO L.

25/9246042-2

1802BSX

09/06/2009

07:50

A-2, PK 524,0

GINE M.

43/9171673-2

7375BTB

17/07/2009

11:18

N-240, PK 39,6

GIODU L.

17/9226633-9

GI8476BC

30/06/2009

21:32

C-65, PK 6,6

GIRABEBE, SL

43/8419177-9

7163GBR

25/05/2009

19:22

AP-7, PK 339,2

GIRABEBE, SL

43/9145088-6

7163GBR

25/05/2009

19:22

AP-7, PK 337,0

GIRIBET M.

08/7000580-9

8852DPP

16/06/2009

13:41

A-2, PK 570,3

GIRMAD EXCELLENCE SL

43/8419972-7

7767GDX

13/05/2009

15:59

AP-7, PK 279,0

GIROCOBERTES SL

08/7015543-1

0432FZZ

10/07/2009

13:43

C-251, PK 5,1

GIROCOPI SL

17/9225949-3

5262DRC

25/05/2009

11:32

N-II, PK 718,2

GIROCOPI SL

17/9227498-8

5262DRC

16/06/2009

19:54

N-II, PK 718,2

GIROENVANS DOS MIL SL

08/8522074-0

1281BZD

16/06/2009

08:06

C-37, PK 162,5

GIROMUNT SL

17/9222812-4

GI0918BK

08/06/2009

18:10

C-66, PK 38,1

GIRONA COSTA BRAVA PROMOCIO ISERVEI SL

08/7019448-1

3622DGZ

14/07/2009

08:23

C-33, PK 82,3

GIROOBRES SL

17/8421189-4

3213FBP

20/05/2009

17:56

N-II, PK 710,8

GIROOBRES SL

17/9225882-3

1978BYY

23/05/2009

02:09

C-25, PK 230,0

GL COTEL SL

08/7023606-0

4380CDN

21/05/2009

16:46

C-33, PK 82,3

GLAUCA GESTION DEL PAISAJE SL

25/9250928-1

7991DCX

09/05/2009

13:42

N-240, PK 71,9

GLAUCA GESTION DEL PAISAJE SL

43/9163047-9

7991DCX

29/06/2009

08:05

N-240, PK 39,6

GLOBAL EDUTAIMENT GROUP SL

08/7008123-1

B 5533VF

28/06/2009

15:22

C-60, PK 3,3

GLOBAL GESTION DE ASESORAMIENTO FINANCIERO SL

08/8525403-7

0881FBS

21/06/2009

17:05

C-17, PK 46,6

GLOBAL PLUS GESTION SL

08/7004377-6

B 5771WS

22/06/2009

11:33

A-2, PK 570,3

GLOBAL POSTER SDAD LTDA

43/9167302-8

1151DWV

06/07/2009

11:08

AP-7, PK 337,0

GLOBAL XELOR INVESTMENT SL

08/7008342-2

8874FVF

26/06/2009

16:30

C-55, PK 25,5

GLOBATEL PROVEEDOR DE TELECOMUNICACIONES SL

08/7017474-9

5237CFS

07/05/2009

10:09

B-23, PK 10,1

GLOVAL MULTICOVER SL

43/9163658-3

7740DJC

02/07/2009

08:11

AP-7, PK 337,0

GMG RENT SRL

43/9162596-9

8667BTC

28/06/2009

05:19

T-11, PK 2,3

GOAMBA F.

43/9160740-6

SE4849DS

16/06/2009

08:25

AP-7, PK 337,0

GOBOTO M.

08/7018582-4

B 6466KX

11/07/2009

19:20

A-2, PK 608,2

GOGUA G.

08/8521808-5

5240CVC

15/06/2009

08:07

N-340, PK 243,0

GOLD ORIENTAL SL

43/9160870-4

0988FMY

16/06/2009

17:32

AP-7, PK 337,0

GOLDEN TEMPLE SL

08/7022214-8

8414FXG

11/07/2009

20:45

B-23, PK 10,1

GOMEZ J.

43/9169208-4

1883FJN

10/07/2009

23:08

AP-7, PK 337,0

GOMEZ M.

17/9227947-4

6681BYY

25/05/2009

00:51

N-260, PK 26,3

GONAY J.

43/9165801-3

5784DSJ

05/07/2009

14:06

AP-7, PK 337,0

GONZALES J.

08/7014967-9

GI6549AM

05/07/2009

15:30

B-20, PK 21,5

GONZALEZ A.

08/7004360-6

L 8645 U

22/06/2009

18:13

C-33, PK 82,3

GONZALEZ A.

43/9161056-0

3700GJG

20/06/2009

18:31

N-340, PK 176,2

GONZALEZ B.

08/7009000-1

0565FYS

01/07/2009

16:59

C-33, PK 82,3

GONZALEZ C.

17/9222185-1

6462BWW

26/06/2009

15:53

C-65, PK 6,6

GONZALEZ C.

43/9167718-4

0612FNY

18/04/2009

03:02

C-31B, PK 8,2

GONZALEZ I.

43/9169989-8

1075DCB

06/07/2009

15:42

N-340, PK 176,2

GONZALEZ M.

17/8420388-5

9012FKB

17/06/2009

16:21

AP-7, PK 69,0

GONZALEZ PARALS SL

17/9227763-5

1212FVJ

23/05/2009

21:32

C-31, PK 376,5

GONZALEZ R.

08/7010355-0

0600FYV

06/07/2009

06:07

C-32, PK 53,7

GONZALEZ R.

08/7011274-4

7239CPK

02/07/2009

16:27

B-20, PK 21,5

GONZALEZ R.

08/7011675-9

0600FYV

06/07/2009

13:12

B-23, PK 9,2

GONZALEZ R.

43/9168265-7

0600FYV

08/07/2009

16:35

AP-7, PK 337,0

GONZALEZ S.

08/3623671-9

4585GBS

04/06/2009

13:20

C-31, PK 192,0

GONZALO PERDRIX I ASSOCIATS

08/7019994-6

5300CCV

11/07/2009

16:53

B-23, PK 10,1

GOOD ELECTIONS DOS MIL SIETE SL

08/8524874-6

1820DBD

26/06/2009

12:27

C-17, PK 19,6

GORDON S.

08/8524695-2

6665GJC

22/06/2009

08:48

A-2, PK 563,3

GOUDJIL M.

08/7009256-8

V 1330FP

28/06/2009

16:26

B-23, PK 3,3

GOURIRANE M.

17/9229860-2

B 2026WN

07/05/2009

03:49

N-II, PK 751,5

GPSM CONSULTORES ASOCIADOS SL

08/7018842-4

8146DSR

11/07/2009

19:08

C-33, PK 82,3

GRABADOS MDP SL

08/7013449-6

0302DWD

01/07/2009

14:01

A-2, PK 570,3

GRACIA M.

25/9249877-5

5389CFZ

04/07/2009

23:28

AP-2, PK 164,9

GRAFICAS ARTIP SL

17/9229236-5

5481DYZ

12/07/2009

13:56

N-II, PK 718,2

GRAFICAS CONDAL SA

08/8524133-0

1460DML

26/06/2009

12:37

A-2, PK 563,3

GRAFIQUES NOVENTA Y SIETE SCCL

08/8525674-3

3822CPH

29/06/2009

07:57

C-55, PK 4,7

GRAN FABRE 2000 SL

08/9922718-1

1805DGJ

29/03/2009

16:04

B-20, PK 21,5

GRANADA PARK SOC COOP ANDALUZA

43/9165382-7

9131CXX

03/07/2009

08:31

AP-7, PK 337,0

GRANJA SANTA SUSANA PUJOL SL

08/3612402-6

GI2782AN

21/05/2009

21:38

A-2, PK 579,5

GRASS TECHNOLOGIES SA

43/9142448-0

1140DXH

31/05/2009

07:47

T-11, PK 2,3

GRAVILAMP SL

08/8526676-6

B 5608NG

03/07/2009

12:17

C-33, PK 86,0

GREEN BAY SCP

08/7015319-3

B 1978XD

08/07/2009

21:08

B-20, PK 21,5

GREENWOOD PROYECTOS GLOBALES SL

25/9252034-0

2502FWS

14/07/2009

13:57

A-2, PK 477,4

GREHI ENGINYERIA ESTRUCTURES E

08/8526914-2

3370DHL

04/07/2009

12:55

C-55, PK 26,9

GRINENKIV V.

43/9158595-9

B 0144SJ

15/06/2009

14:43

N-240, PK 39,6

GROMAC SERVICIOS VIRTUALES, SL

08/9984345-9

6499FCC

10/05/2009

08:05

C-31, PK 211,4

GRUAS CALHITRANS SL

08/3615257-0

8000FFW

30/04/2009

16:45

AP-7, PK 171,5

GRUAS JAVIER SIERRA, SL

43/9153362-7

7051FJK

19/05/2009

02:58

N-340, PK 137,8

GRUAS JAVIER SIERRA, SL

43/9157217-0

7051FJK

11/06/2009

12:43

AP-7, PK 337,0

GRUAS MORENO SL

08/7018372-6

6874FBH

11/07/2009

13:10

C-31, PK 212,3

GRUP CATALA DE NETEJAS SL

17/9229211-4

2759DWS

12/07/2009

00:07

N-II, PK 718,2

GRUP EDITORIAL SOL 90 SL

08/7018828-4

7704FDG

12/07/2009

11:53

C-33, PK 82,3

GRUP PIFORT SL

43/9168195-1

5938DVT

08/07/2009

13:49

AP-7, PK 337,0

GRUP PUNTAVER SL

08/7018222-9

B 4979VF

09/07/2009

20:29

C-31, PK 212,3

GRUPO DORADOS ELEVACION Y MOVILIDAD

43/9161205-2

0020FCL

25/06/2009

12:45

T-11, PK 2,3

GRUPO E NUEVE SL

08/7002609-0

3130DBP

23/06/2009

10:13

A-2, PK 608,2

GRUPO INDUSTRIAL CATENSA SA

08/7016123-8

B 3768UH

06/07/2009

15:21

C-33, PK 82,3

GRUPO MONTANER Y ASOCIADOS SA

08/7010822-2

1832FGY

28/06/2009

07:57

B-20, PK 21,5

GRUPO MONTANER Y ASOCIADOS SA

08/7015737-8

1832FGY

11/07/2009

17:26

C-32, PK 48,0

GSF SERVICIOS PROF. DE MANT

43/8419512-0

8213FNP

10/06/2009

12:16

T-11, PK 0,1

GUAL H.

43/9157746-3

6049FVY

15/06/2009

17:29

T-11, PK 2,3

GUAL H.

43/9167507-2

6049FVY

18/06/2009

09:13

N-420, PK 825,4

GUAYQUEMOLA PRODUCCIONES SL

43/9165981-5

8564FVF

05/07/2009

00:49

AP-7, PK 337,0

GUERIN P.

08/8523793-8

5458GCR

23/06/2009

11:24

AP-7, PK 107,0

GUERMOUNE F.

17/9226154-0

B 3559TP

03/06/2009

22:14

C-25, PK 230,0

GUERRIERO S.

08/7016728-1

6596GJY

09/07/2009

13:33

C-33, PK 82,3

GUIA DE PRENSA SL

08/7018144-4

6105CGB

10/07/2009

15:28

C-33, PK 82,3

GUIA EMPRESARIAL SL

08/7017681-1

8833DPY

14/05/2009

13:19

B-23, PK 10,1

GUIA EMPRESARIAL SL

08/7019836-8

8833DPY

10/07/2009

18:57

B-23, PK 10,1

GUNN O.

08/7007734-1

3710CNM

27/06/2009

16:50

C-33, PK 82,3

GUO B.

43/9169749-3

9320CKY

19/05/2009

00:14

AP-7, PK 337,0

GURAM S.

08/8524307-0

B 5045MW

19/06/2009

06:03

C-58, PK 8,6

GUSTAVO SANDOVAL THIELE SLNE

08/9988553-1

3526DPH

08/06/2009

06:43

A-2, PK 570,3

GUTSULYAK M.

43/9156987-5

M 4674LT

10/06/2009

13:14

AP-7, PK 337,0

GVOZDENOVIC B.

08/7024492-7

1114BPS

17/07/2009

10:21

B-20, PK 21,5

HABEKOST E.

43/9168622-7

T 0225 E

08/07/2009

11:07

T-11, PK 2,3

HABIBA TRADING SL

08/7015497-0

1305DHX

10/07/2009

18:33

B-20, PK 21,5

HAINZL Y PARTNER VERSICHERUNGEN SL

43/9167024-6

0203FPJ

06/07/2009

19:45

AP-7, PK 337,0

HAJI A.

17/9221064-6

5594CDS

19/06/2009

10:47

C-65, PK 6,6

HAKOUCH A.

17/9223590-2

B 8315TL

21/06/2009

00:09

N-II, PK 761,0

HALI Y.

43/9161656-0

0959BPJ

30/06/2009

19:26

AP-7, PK 337,0

HAMA IBERIA SLU

08/3610845-6

4139FTW

30/04/2009

18:00

N-340, PK 237,0

HAMDI A.

25/9246030-6

6831DWW

09/06/2009

07:07

N-240, PK 71,9

HAMIDIAN G.

17/9222603-6

GI9826BD

04/06/2009

15:18

N-II, PK 761,0

HAMJAN E.

08/7014951-0

IB3967CH

05/07/2009

13:31

B-20, PK 21,5

HAMPDEM 07

08/8525215-6

6599FYK

21/06/2009

11:14

C-17, PK 62,3

HARMSEN A.

43/9157301-0

5838CLV

29/05/2009

22:48

N-340, PK 68,3

HASKOURI F.

17/9225448-5

7027BWC

02/07/2009

01:24

C-66, PK 38,1

HATEGAN T.

25/9250308-0

9347DCB

05/07/2009

22:35

C-13, PK 27,9

HECEVAMAR SCP

17/8421690-2

0956DCH

07/07/2009

15:29

AP-7, PK 68,8

HECEVAMAR SCP

17/9227566-3

0956DCH

06/07/2009

22:56

C-66, PK 38,1

HECEVAMAR SCP

17/9228590-5

0956DCH

11/07/2009

12:17

C-66, PK 38,1

HECEVAMAR SCP

17/9228639-3

0956DCH

07/07/2009

10:11

C-66, PK 38,1

HECEVAMAR SCP

17/9228693-4

0956DCH

06/07/2009

20:16

C-66, PK 38,1

HECEVAMAR SCP

17/9229278-4

0956DCH

13/07/2009

11:56

C-66, PK 38,1

HECEVAMAR SCP

17/9230442-2

0956DCH

12/07/2009

21:34

C-66, PK 38,1

HECEVAMAR SCP

17/9230521-2

0956DCH

15/07/2009

07:58

C-66, PK 38,1

HECINEMAX SA

17/9219861-9

8041DDW

23/05/2009

02:52

C-66, PK 38,1

HELENA LLEBARIA SA

08/8528146-0

B 7182VM

14/07/2009

15:36

B-24, PK 9,9

HELLERMAN TYTON ESPAÑA SL

08/7002853-6

4065FJK

25/06/2009

11:21

A-2, PK 603,2

HENDRICUS M.

17/9220946-0

8333FFK

10/05/2009

20:41

C-31, PK 376,5

HERBEN M.

43/9165918-2

8646FRC

04/07/2009

12:41

AP-7, PK 337,0

HERIMAR ROSES SL

17/9223188-6

2415GDS

13/05/2009

10:31

N-260, PK 26,3

HERING A.

08/7014600-4

2942FHX

09/07/2009

10:28

A-2, PK 609,0

HERMANOS DIAZ GARCIA CB

43/9163427-8

7633GBL

02/07/2009

15:40

AP-7, PK 337,0

HERNANDEZ A.

08/7012324-9

7607BXD

04/07/2009

14:20

A-2, PK 602,7

HERNANDEZ F.

08/9956987-7

B 5852OY

02/05/2009

04:57

C-31, PK 186,0

HERNANDEZ F.

08/9957020-0

B 5852OY

02/05/2009

05:00

C-31, PK 194,6

HERNANDEZ H.

08/7017324-1

4173CBW

20/04/2009

13:55

B-23, PK 9,2

HERNANDEZ J.

08/7021308-6

9984CRF

17/05/2009

08:45

B-23, PK 10,1

HERNANDEZ J.

17/9218933-3

GI7535BK

31/05/2009

13:04

N-II, PK 751,5

HERNANDEZ J.

43/9169332-5

3992DXP

11/07/2009

15:02

AP-7, PK 337,0

HERNANDEZ M.

25/9246286-2

2128FNZ

19/06/2009

13:43

N-240, PK 118,1

HERNANDEZ N.

08/7000093-7

4685CKT

23/06/2009

16:57

C-32, PK 48,0

HERNANDO P.

08/7017325-3

4731BWS

18/04/2009

16:33

C-33, PK 82,3

HERRAMIENTAS DE CORTE FHUSA

43/9150163-8

2660FWD

08/05/2009

20:56

N-240, PK 39,6

HERRERA M.

43/9167717-2

4714BVB

18/04/2009

09:34

N-340, PK 176,2

HEXARED SL

08/7003966-7

3249GBV

22/06/2009

15:45

C-33, PK 82,3

HIDRO PNEUMATICA DEL TER SL

08/8524947-1

3611BTZ

29/06/2009

10:43

C-17, PK 19,6

HIGHLAND MOTORCYCLES SLEN CONSTITUCION

25/9249193-5

3611GDD

28/06/2009

15:59

N-230, PK 130,1

HIGHLAND MOTORCYCLES SL EN CONSTITUCION

25/9249194-7

2316DYM

28/06/2009

15:59

N-230, PK 130,1

HIGHLAND MOTORCYCLES SL EN CONSTITUCION

25/9249730-3

3611GDD

28/06/2009

15:46

N-230, PK 153,2

HIGHLAND MOTORCYCLES SL EN CONSTITUCION

25/9249731-5

2316DYM

28/06/2009

15:46

N-230, PK 153,2

HIJO DE ANTONIO UBEDA JUANS A

43/9165880-0

5528BVG

04/07/2009

12:55

AP-7, PK 337,0

HINDS P.

17/8420439-7

1210DKC

18/06/2009

16:11

AP-7, PK 69,0

HINKOVSKI M.

17/9228439-8

2244CJN

04/07/2009

06:13

C-35, PK 65,7

HINOJO L.

08/9999915-0

3661FRR

17/06/2009

20:34

C-33, PK 82,3

HINOJO L.

17/8419695-2

3661FRR

18/05/2009

17:05

AP-7, PK 80,0

HINOJO L.

17/8420445-8

3661FRR

18/06/2009

16:23

AP-7, PK 69,0

HIPER GOURMET SL

43/9158487-6

8364BBS

14/06/2009

15:43

N-240, PK 39,6

HIPICA DEL SOL SL

08/7011911-6

9296GCT

01/07/2009

13:46

B-23, PK 10,1

HIPICA DEL SOL SL

08/7021417-0

9296GCT

17/05/2009

16:14

B-23, PK 10,1

HIPICA DEL SOL SL

08/7021487-4

9296GCT

18/05/2009

11:31

B-23, PK 9,2

HODGETTS J.

43/9168179-3

4734BHS

08/07/2009

12:09

AP-7, PK 337,0

HOFFMANN E.

17/9224534-8

3046DMT

13/06/2009

22:06

C-25, PK 213,6

HOFFMANN E.

43/9161060-9

9084FWV

24/06/2009

00:56

N-340, PK 176,2

HOLLAND D.

17/9227081-3

1558FGJ

04/06/2009

06:34

N-II, PK 718,2

HOMAN S.

43/9168672-7

2256FBD

10/07/2009

17:52

T-11, PK 2,3

HONOMOU J.

25/9247100-0

1658CHX

15/06/2009

06:58

C-12, PK 147,5

HONOMOU J.

25/9247109-0

1658CHX

15/06/2009

19:31

C-12, PK 147,5

HORTOSALVI SL

25/9249978-0

5442GMY

04/07/2009

17:01

AP-2, PK 164,9

HOSH M.

43/9167988-7

3403FRR

07/07/2009

14:53

AP-7, PK 337,0

HOSNIMAR SL

43/9169231-0

V 1774GY

11/07/2009

11:11

AP-7, PK 337,0

HOSOKAWA MICRO ESPAÑA SA

43/9140948-7

1830DWH

22/05/2009

14:39

AP-7, PK 337,0

HOSTELROC SL

08/7006091-0

5719FBL

25/06/2009

12:19

C-33, PK 82,3

HOSTENCH SA

17/9226262-2

9299DGB

08/06/2009

19:30

C-25, PK 230,0

HOTEL NORD GIRONI SL

17/9227651-5

3104GFH

22/05/2009

07:50

N-260, PK 26,3

HOTELES PINOCEL SL

08/9997643-3

7006CPC

15/06/2009

12:15

C-32, PK 48,0

HOUMIDIDE O.

43/9161742-4

6308BDK

01/07/2009

01:00

AP-7, PK 337,0

HOWELL N.

43/9163699-2

7727BHN

02/07/2009

09:59

AP-7, PK 337,0

HRISTOZOV P.

17/9223557-4

V 8598HH

20/06/2009

04:06

N-II, PK 761,0

HUETE V.

08/8523207-2

0629CFJ

22/06/2009

11:52

C-17, PK 19,6

HULSMAN C.

17/9225201-3

5055CZP

24/05/2009

13:42

N-II, PK 718,2

HULSMAN C.

17/9227098-3

5055CZP

05/06/2009

13:15

N-II, PK 718,2

HUMBERT D.

43/9169215-1

0254DFM

11/07/2009

00:18

AP-7, PK 337,0

IAC CONSULTING INTER DE ARQUITECTURA Y URBANISME SL

08/7017650-1

9765DHJ

12/05/2009

17:19

B-23, PK 10,1

IACOBESCU C.

43/9150391-0

M 7204XU

08/05/2009

22:30

N-240, PK 39,6

IACOBESCU C.

43/9152400-0

M 7204XU

17/05/2009

00:32

N-240, PK 39,6

IACOBESCU C.

43/9155487-2

M 7204XU

06/06/2009

17:11

N-240, PK 39,6

IACOBESCU C.

43/9155492-6

M 7204XU

06/06/2009

17:26

N-240, PK 39,6

IANCU M.

08/7012576-6

M 9809TM

04/07/2009

13:40

A-2, PK 602,7

IANCU M.

08/7021935-4

M 9809TM

06/07/2009

13:33

A-2, PK 603,2

IANCU N.

17/8421034-3

2242DWS

10/06/2009

08:28

C-260, PK 31,3

IBERGOM SA

17/9230524-8

5533BFM

10/05/2009

15:39

C-66, PK 38,1

IBEROVIAS EMPRESA CONSTRUC. SA

43/9141816-6

4658GDT

20/05/2009

02:23

AP-7, PK 337,0

IBEROVIAS EMPRESA CONSTRUC. SA

43/9145320-0

4658GDT

25/05/2009

01:59

AP-7, PK 337,0

IBEROVIAS EMPRESA CONSTRUC. SA

43/9155805-5

4658GDT

08/06/2009

01:31

AP-7, PK 337,0

IBUT SL

08/7020270-8

B 4377VB

14/07/2009

17:57

C-33, PK 82,3

ICOFRE DIAGONAL SA

08/7008162-0

7005CDZ

29/06/2009

09:24

C-33, PK 82,3

ICOFRE DIAGONAL SA

08/7015986-3

7005CDZ

07/07/2009

11:44

C-33, PK 82,3

IDRISSI M.

08/7001653-4

5397BKX

24/06/2009

08:27

C-59, PK 11,0

IDRISSI M.

08/7005477-4

5397BKX

28/06/2009

08:33

C-59, PK 11,0

IGA M.

43/9158711-0

L 7651AB

13/06/2009

16:03

N-240, PK 39,6

IGLESIA EVANGELICA ASAMBLEAS DE DIOS MINISTERIO

08/7015681-2

7632GFD

11/07/2009

16:32

B-20, PK 21,5

IGUAZU TRADING DOS MIL SL

17/9231068-3

3170FNR

07/06/2009

17:05

C-66, PK 16,7

IMATGE I DISENY JMDOS SL

08/7021045-6

9207BDK

16/07/2009

18:07

C-33, PK 82,3

IMESD ELECTRONICA SL

08/9990878-0

4622GKN

02/06/2009

11:48

C-33, PK 82,3

IMIR SL

17/9226526-3

7256DJX

30/06/2009

11:36

C-66, PK 38,1

IMMO SOL D'OR SL

43/9144729-4

3172FDM

26/05/2009

08:20

N-340, PK 104,7

IMMO SOL D'OR SL

43/9147991-6

3172FDM

30/04/2009

07:30

N-340, PK 104,7

IMMO SOL D'OR SL

43/9149839-3

3172FDM

12/05/2009

07:56

N-340, PK 104,7

IMP EXP ENRIC PONT SL

08/8518424-2

8404GFN

25/05/2009

13:07

C-32, PK 88,7

IMP EXP ENRIC PONT SL

08/9946037-0

8404GFN

03/04/2009

12:12

A-2, PK 570,3

IMPER FIX CUBIERTAS SL

08/7015463-5

9340CYM

08/07/2009

19:42

B-20, PK 21,5

IMPERIALTRES SL

08/7016789-6

5567CHR

09/07/2009

13:49

C-33, PK 82,3

IMPERMEABILIZACIONES SEGRE SL

08/7000648-0

2307CSL

16/06/2009

17:57

A-2, PK 570,3

IMPERMEABILIZACIONES SEGRE SL

08/7008421-9

4453GMY

29/06/2009

21:10

A-2, PK 570,3

IMPERMEABLITZACIONS TECMISA SL

17/9222793-0

7010FYD

05/06/2009

14:24

C-66, PK 38,1

IMPERMEABLITZACIONS TECMISA SL

17/9223044-0

7010FYD

15/06/2009

12:56

C-66, PK 38,1

IMPERMEABLITZACIONS TECMISA SL

17/9223095-5

7010FYD

17/06/2009

08:08

C-66, PK 38,1

IMPI GESTIONES SL

17/9229662-9

9780FZH

05/05/2009

00:34

N-II, PK 751,5

IMPLANTACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS

08/9984980-0

5957DCL

16/05/2009

13:47

C-33, PK 82,3

IMPLANTACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS

08/9991509-7

5957DCL

05/06/2009

16:14

C-33, PK 82,3

IMPLANTACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS

17/9210102-3

7043GJL

25/04/2009

09:48

C-66, PK 38,1

IMPORT TRUCKS EUROPE SL

17/9227110-0

8789FGM

09/06/2009

15:46

N-II, PK 718,2

IMRAN F.

08/7009867-2

1320DVV

28/06/2009

16:37

A-2, PK 608,2

IMUDIA H.

08/7012296-9

6126FFM

02/07/2009

20:41

A-2, PK 602,7

IN THE HAIR XXI SL

08/7019090-8

7088GKL

12/07/2009

18:23

A-2, PK 608,2

IN THE HAIR XXI SL

43/9165712-4

7088GKL

04/07/2009

16:56

AP-7, PK 337,0

INDUSTEX SL

17/9228926-5

4886DGT

24/05/2009

17:05

C-66, PK 5,5

INDUSTRIALES Y SERVICIOS SEYMADOS MIL SL

08/7017732-3

6281DXN

14/05/2009

13:45

B-23, PK 10,1

INDUSTRIAS BELSEHER SL

43/9154747-1

0051FJN

06/06/2009

08:15

AP-7, PK 337,0

INDUSTRIAS DE MAQUINARIA PARA ALIMENTACION SL

08/7010918-9

B 4894VF

28/06/2009

18:37

B-20, PK 21,5

INDUSTRIAS DE OPTICA SA

08/7007065-8

1502GCL

27/06/2009

14:25

C-33, PK 82,3

INDUSTRIAS GASER SL

17/9219146-9

6746BVZ

18/05/2009

15:06

C-66, PK 38,1

INDUSTRIAS GASER SL

17/9219716-4

6746BVZ

20/05/2009

15:07

C-66, PK 38,1

INDUSTRIAS GASER SL

17/9222873-9

6746BVZ

08/06/2009

15:04

C-66, PK 38,1

INDUSTRIAS PIQUERAS SA

08/8523104-9

6664FSM

22/06/2009

10:33

C-17, PK 19,6

INDUSTRIAS QUIMICAS FER SL

17/9211385-9

6090BZS

29/04/2009

18:02

C-66, PK 38,1

INDUSTRIES MONGRONY SL

08/3602957-4

7264FXG

25/05/2009

07:30

BV-2115, PK 9,4

INDUSTRIES MONGROY SL EN CONSTITUCIO

08/7002366-2

4830GMV

21/06/2009

19:08

C-33, PK 82,3

INELMA ELECTRO MONTAJE SL

08/8527363-9

5006FLL

15/05/2009

13:30

N-340, PK 243,0

INERTON INVEST SL

08/7010874-0

1235FMC

28/06/2009

20:14

B-20, PK 21,5

INFORMACION MEDIA SL

08/7019585-4

0976BJM

13/07/2009

18:56

A-2, PK 602,7

INFORMATICA ALICANTINA SL

08/7012222-1

0696DPZ

02/07/2009

16:17

B-23, PK 10,1

INFORMATICA AMARA SA L

43/9170280-2

7133DPL

11/07/2009

11:18

N-240, PK 39,6

INFRANOR SPAIN SL

25/9247271-0

1853FDS

26/06/2009

18:26

AP-2, PK 164,9

INGENIERIA DE GESTION MINERA E IND GEOTECMA SL

43/9169314-3

5875DWY

11/07/2009

12:12

AP-7, PK 337,0

INICIATIVAS LIMES SL

08/7006122-0

5421CVB

24/06/2009

15:48

A-2, PK 602,7

INIPA HOLDING SLU

08/9989692-5

6463FVD

07/06/2009

17:22

B-23, PK 9,2

INMGRUP INVERSIONES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS INMOGR

43/9160249-6

0114FZG

31/05/2009

16:18

N-340, PK 176,2

INMOBILIARIA ARAN 60 SL

25/9240409-0

6423FMJ

24/05/2009

14:11

C-53, PK 135,4

INMOBILIARIA SALMO SL

08/7016953-3

0769BVX

10/07/2009

21:19

A-2, PK 602,7

INNOCAST, ESPAÑA. SL

08/8518378-4

0783FBT

26/05/2009

12:29

C-32, PK 41,5

INNOVACION Y DISEÑO ERGONOMICO SA

08/7003807-9

3962BJT

22/06/2009

11:01

A-2, PK 570,3

INNOVACION Y DISEÑO ERGONOMICO SA

25/9247014-6

3962BJT

19/06/2009

15:30

A-2, PK 445,3

INNOVACION Y DISEÑO ERGONOMICO SA

25/9247785-7

3962BJT

19/06/2009

16:08

A-2, PK 522,0

INOUT LOGISTICA SL

43/9169536-8

6518DGG

17/05/2009

17:43

AP-7, PK 337,0

INOXTOP SA

08/7010438-8

0418DPS

24/06/2009

14:31

C-58, PK 15,7

INROFUSA 99 SL

08/8522090-4

8868GJJ

18/06/2009

07:39

C-17, PK 46,6

INSTAL·LACIONS GERMANS GOMEZ SC

17/9225397-9

8074CVW

24/06/2009

15:41

C-66, PK 38,1

INSTAL·LACIONS J M TINTO SL

17/9223465-1

3270FYC

18/06/2009

14:54

C-66, PK 38,1

INSTAL LACIONS MITO NORANTA VUIT SL

08/7011202-1

8558FTM

03/07/2009

01:08

B-20, PK 21,5

INSTAL LACIONS RC CB

17/9218644-7

GE6151AN

31/05/2009

15:09

C-65, PK 6,6

INSTAL Y TRANSFORMACIONES ELECTRICAS EUROPEAS SL

08/7017480-4

7437BMV

07/05/2009

11:13

B-23, PK 10,1

INSTALACIONES BARRERO PACHECO SL

43/9159428-1

7055CZY

21/06/2009

17:44

T-11, PK 2,3

INSTALACIONES DISA SL

08/7014671-5

4274FNJ

08/07/2009

11:01

A-2, PK 570,3

INSTALACIONES FEIMA SL

08/7012870-1

9581DJB

05/07/2009

12:05

B-23, PK 10,1

INSTALACIONES INDUSTRIALES GRAU SRL

43/9171622-0

4925BSL

16/07/2009

08:46

AP-7, PK 337,0

INSTALACIONES TRES JOTAS SL

08/7013256-6

7899FRN

08/07/2009

11:31

B-23, PK 10,1

INSTALACIONS AFEC INTEGRAL DE SERVEIS SL

08/7005478-6

2735FLT

28/06/2009

08:59

C-59, PK 11,0

INSTITUT D'ASSISTENCIA SANITARIA DE GIRONA CCT

17/9229699-4

5641BYC

04/05/2009

14:43

C-66, PK 38,1

INSTITUT SUPERIOR D'ESTUDIS PSICOLOGICS SL

08/7011030-9

3147FTC

29/06/2009

12:31

B-23, PK 9,2

INSTITUTO ANFER SL

43/9160701-7

5664FFK

17/06/2009

10:46

AP-7, PK 337,0

INTEGRACION DE SISTEMAS

08/9982473-8

1639FRH

09/05/2009

10:17

C-16, PK 74,2

INTER LEATHER SL

08/7014695-4

6315FCH

09/07/2009

11:12

A-2, PK 570,3

INTERGRAF PROMOCIONES GRAFICAS PUBLICITARIAS SL

08/9947485-5

7554GCY

08/04/2009

13:01

C-16, PK 74,2

INTERIORISME TREBALLS ESPECIAL REHABILITACIO I SERVEIS

08/7016450-1

1414DSV

08/07/2009

16:27

C-33, PK 82,3

INTERLLAR BANYOLES SL

17/8421309-3

2748GCS

21/05/2009

08:57

C-63, PK 19,6

INTERMASER SL

08/8526607-9

8137GCB

03/07/2009

11:10

C-33, PK 86,0

INTERMEDIC ARFRAN SA

08/7017316-7

0930FLL

13/07/2009

16:55

C-58, PK 5,8

INTERNATIONAL TOP PRODUCTS SL

43/9168335-6

6045FXK

08/07/2009

18:55

AP-7, PK 337,0

INTERPROTEIN SL

08/7019704-8

3641DXY

14/07/2009

14:27

C-32, PK 48,0

INTERTRONIC INTERNACIONAL SL

43/9160939-7

9516CHG

17/06/2009

17:26

AP-7, PK 337,0

INVERMIK IMMOBLES SL

08/7020447-4

8695FHH

16/07/2009

10:57

C-33, PK 82,3

INVERMIK IMMOBLES SL

08/7023621-2

8695FHH

21/05/2009

17:46

C-33, PK 82,3

INVERMIK IMMOBLES SL

08/7024927-3

8695FHH

19/07/2009

19:21

B-23, PK 10,1

INVERMIK IMMOBLES SL

17/8421742-6

8695FHH

14/05/2009

10:44

AP-7, PK 68,8

INVERSIONES 1963 SL

08/9971989-9

8011FWS

26/05/2009

14:58

C-16, PK 74,2

INVERSIONES GRAVITAS SL

08/8522917-4

0045BCM

24/06/2009

20:23

A-2, PK 568,8

INVERSIONES INMOBILIARIAS RAJAMA SL

43/9169474-8

5010CMP

01/07/2009

10:37

N-240, PK 15,7

INVERSIONES ROES XXI SL

43/9146713-0

3565DSN

26/04/2009

11:41

N-340, PK 104,7

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES HERGAR MARBELLA SL

08/9997920-3

5758DNK

16/06/2009

12:07

B-23, PK 10,1

INVERSIONS I ACTIUS DE CATALUNYA SA

17/8421166-9

0419DJC

30/05/2009

16:58

C-31, PK 313,0

INVERSIONS IMMOBILIARIES LA CAPITOLINA SL

17/9231454-3

6415BTN

08/07/2009

12:00

C-65, PK 6,6

INVERSIONS INMOB JUVILLA P

43/9164908-5

9416FHG

28/06/2009

19:34

N-340, PK 104,7

INVESANVEL SL

17/9229243-2

9706GKH

21/06/2009

15:56

C-65, PK 6,6

INVEST NOGUERA PALLARESA 22 SL

25/9248962-8

5383DPT

27/06/2009

15:06

C-53, PK 135,4

INVEST NOGUERA PALLARESA 22 SL

43/9158694-0

5383DPT

13/06/2009

14:30

N-240, PK 39,6

INYETPAVI SL

08/7017271-6

7152BVM

22/06/2009

07:06

C-16, PK 74,2

ION E.

08/7011691-3

B 9177PZ

07/07/2009

10:10

B-23, PK 9,2

ION F.

25/9246437-8

M 3635XF

28/06/2009

01:01

C-12, PK 120,2

ION I.

17/9227067-9

GI2139BN

04/06/2009

03:10

N-II, PK 718,2

IONEL D.

17/9224757-6

6384DMN

22/06/2009

02:48

C-25, PK 213,6

IONESCU F.

08/7009830-7

B 7008MT

28/06/2009

16:12

C-17, PK 16,5

IONUT A.

43/9169842-4

8148CWS

18/05/2009

01:59

AP-7, PK 337,0

IORDACHE C.

43/9159173-1

T 4163AM

19/06/2009

16:11

T-11, PK 2,3

IOSIF D.

25/9237841-7

A 3753EG

03/05/2009

14:25

AP-2, PK 164,9

IQBAL A.

08/7002601-1

7700BBB

23/06/2009

13:17

A-2, PK 608,2

IQBAL A.

08/7002639-9

7700BBB

23/06/2009

12:38

A-2, PK 603,2

IQBAL A.

08/7013002-3

7700BBB

07/07/2009

12:24

A-2, PK 602,7

IQBAL A.

08/7022564-0

7700BBB

13/07/2009

11:53

A-2, PK 603,2

ISKIERKA W.

08/7008122-0

0717DFM

28/06/2009

20:37

C-33, PK 82,3

ISKIERKA W.

25/9247417-7

0717DFM

28/06/2009

18:20

A-2, PK 445,3

ISPAC SL

25/9249606-0

1107DTJ

01/07/2009

10:53

AP-2, PK 164,9

ISTOC C.

25/9242008-2

6752BRF

06/06/2009

15:00

N-230, PK 27,5

ISTRATE A.

43/9144194-0

8505CLR

28/05/2009

13:27

N-240, PK 39,6

ITALPRENSAS SANDRETTO SA

08/7021158-2

1108GFV

17/07/2009

10:45

C-33, PK 82,3

ITNET CONSULTING BUSINESS, SL

08/8516117-0

6774DKM

04/05/2009

16:43

A-2, PK 574,8

IVAN F.

08/8522916-2

6750BFH

24/06/2009

20:17

A-2, PK 568,8

IVANOV H.

25/9244598-9

6462DWD

30/05/2009

09:10

A-2, PK 445,3

IVANOV V.

25/9249455-9

7698BWD

01/07/2009

16:43

AP-2, PK 164,9

IVARS 3000 SL

43/9168466-4

0043DYH

06/07/2009

11:53

T-11, PK 2,3

J ALEMANY SCP

08/7013382-6

9646GBX

01/07/2009

16:52

A-2, PK 570,3

JJ ELIT DOS MIL CINC SL

25/8427452-9

7276DSN

16/06/2009

19:45

C-14, PK 121,5

J POU INMOBILIARIA SL

08/8526099-3

0466FVY

02/07/2009

11:48

C-17, PK 38,0

JR PINTORES SCPEN GONST

08/7015096-5

2312CBZ

06/07/2009

18:14

B-20, PK 21,5

JACINTO A.

08/7000778-2

GI2097AX

19/06/2009

14:59

B-23, PK 10,1

JACKSON G.

08/7000179-4

7308CNZ

24/06/2009

12:28

C-32, PK 53,7

JACONS DOS MIL CINCO SL

17/9226296-8

4219DJP

11/06/2009

22:51

C-25, PK 230,0

JAIME SANAHUJA Y ASOCIADOS SL

43/9166075-3

6235FJH

05/07/2009

12:42

AP-7, PK 337,0

JAITEH K.

17/9223804-0

GI3431AN

22/06/2009

12:06

C-66, PK 38,1

JAITEH K.

17/9226602-2

GI3431AN

04/07/2009

11:43

C-66, PK 38,1

JAKUB IMPEX SL

08/7015763-4

8856DMS

11/07/2009

14:50

C-58, PK 5,8

JAKUB IMPEX SL

08/7024795-3

8856DMS

18/07/2009

20:13

B-20, PK 21,5

JAMAPA SA

08/7017392-3

B 8886WS

06/05/2009

11:30

B-23, PK 10,1

JAMONES VOLATIN SL

08/7011306-7

3123DLV

02/07/2009

20:53

B-23, PK 9,2

JANE JANE LAMPSHADES SL

08/7008423-2

7389DHG

29/06/2009

21:12

C-33, PK 82,3

JAR M SUBMINISTRAMENTS SL

17/8420038-0

0239GHH

05/06/2009

09:40

AP-7, PK 77,5

JARA S.

08/7003695-4

1403FZM

20/06/2009

15:30

C-16, PK 74,2

JARDINERIA VIVES SA

08/7012285-3

2824FCP

02/07/2009

14:03

B-23, PK 10,1

JARDINERIA VIVES SA

43/9160652-9

4133FFB

17/06/2009

11:45

N-340, PK 176,2

JAUME MARTINEZ I GAMARRA SL

08/7019457-2

8339BKY

14/07/2009

12:57

A-2, PK 602,7

JAYHI M.

08/7013171-4

4970FZC

07/07/2009

20:10

A-2, PK 602,7

JECU, S.

08/3614931-8

0369DZR

28/05/2009

02:05

SANT BOI DE LLOBREGAT

JENA VINOS INTERNACIONALES SL

43/9165095-4

1118BGT

03/07/2009

03:18

AP-7, PK 337,0

JENSEN L.

43/9151989-6

MA9426CY

08/05/2009

11:55

AP-7, PK 337,0

JERLAIANU A.

17/9223399-8

B 7616VH

15/06/2009

12:44

N-II, PK 761,0

JIMENEZ D.

17/9220376-9

B 6212KT

10/06/2009

11:16

N-II, PK 751,5

JIMENEZ M.

43/9161664-6

5468CVY

30/06/2009

20:59

AP-7, PK 337,0

JIMENEZ R.

08/7015579-5

9663CCZ

04/07/2009

10:15

C-244, PK 30,1

JIMENEZ R.

17/9228516-0

GI8358BC

03/07/2009

16:09

C-65, PK 6,6

JOARLLA SL

08/9975860-0

7631DJL

03/06/2009

10:59

B-23, PK 10,1

JOELBO SL

08/7012227-5

7862FWF

02/07/2009

11:33

A-2, PK 602,7

JOFENAL SL

08/9983909-5

3221FDZ

13/05/2009

14:41

A-2, PK 570,3

JOFENAL SL

08/9984502-8

3221FDZ

11/05/2009

10:30

B-23, PK 3,3

JOFENAL SL

25/9237304-9

5732FJF

22/04/2009

18:05

AP-2, PK 164,9

JOFENAL SL

25/9237390-2

3221FDZ

24/04/2009

19:30

AP-2, PK 164,9

JOFENAL SL

25/9237623-8

5732FJF

30/04/2009

19:06

AP-2, PK 164,9

JOFENAL SL

25/9238147-3

3221FDZ

29/04/2009

10:56

A-2, PK 510,0

JOFENAL SL

25/9238877-5

3221FDZ

22/04/2009

19:39

A-2, PK 522,0

JOFENAL SL

25/9242798-7

8586DYM

28/05/2009

18:56

AP-2, PK 164,9

JOFENAL SL

43/9149791-8

3221FDZ

11/05/2009

14:43

N-340, PK 104,7

JONES M.

25/9244444-1

7499DCH

24/05/2009

11:43

N-230, PK 153,2

JOOSTEN M.

08/7020237-4

7684GNG

14/07/2009

16:51

C-33, PK 82,3

JOOSTEN M.

08/7020874-5

7684GNG

16/07/2009

12:54

C-33, PK 82,3

JORSATRANS SL

08/7003091-7

1648BRG

26/06/2009

11:45

B-23, PK 9,2

JOSE B.

17/9217248-1

5364DXY

23/05/2009

14:51

N-II, PK 751,5

JOSE LUIS TRANSPORTES Y SUMINISTROS SL

08/7003019-8

8826DKT

26/06/2009

12:42

A-2, PK 609,0

JOSE MARIA DALMAU BALSELLS SL

43/9158210-2

T 0800AN

06/06/2009

11:10

TP-2031, PK 4,8

JOSE R CURBERA Y SUCESORES SL

08/7011479-5

0908DPG

04/07/2009

15:23

B-23, PK 9,2

JOSE Y GINES TELECOMUNICACIONESLINEA Y CABLE SLL

08/7002274-3

3768CZX

22/06/2009

06:32

A-2, PK 603,2

JOTEX SL

17/9229238-3

0001FZN

21/06/2009

15:16

C-65, PK 6,6

JOVIAL PRESS SL

08/7014623-5

7292CRJ

08/07/2009

08:10

A-2, PK 570,3

JUAN GAIG SL

08/8526770-4

B 5814WV

03/07/2009

12:37

C-33, PK 86,0

JUAN NADAL QUERALT I ASSOCIATS ARQUITECTES SL

08/9999921-6

2258BXL

18/06/2009

09:04

C-33, PK 82,3

JUAN RIPOLL SA

08/8523273-0

2041FBZ

22/06/2009

12:44

C-17, PK 19,6

JUAREZ E.

43/9167744-5

T 4395BB

07/05/2009

19:00

C-31B, PK 8,2

JUAREZ M.

43/9167664-3

7414DVF

04/07/2009

01:53

N-420, PK 825,4

JULIAN I JULIAN AUDITORES SL

08/8522727-0

B 0455VN

19/06/2009

15:35

C-17, PK 19,6

JULIAN R.

08/8523220-0

B 8115ST

22/06/2009

12:02

C-17, PK 19,6

JUMPING FROG SL

08/8527549-4

8099DMM

18/05/2009

11:57

C-16, PK 12,0

JUNTAFLEX SL

17/8420651-9

B 6081UM

22/05/2009

12:14

AP-7, PK 33,1

JUOS DISTRIBUCIONES SLU

08/7015282-1

3723FVV

06/07/2009

13:33

B-20, PK 21,5

JUOS DISTRIBUCIONES SLU

08/7021758-2

3723FVV

19/05/2009

12:33

A-2, PK 608,2

JURAVLEA E.

08/7015607-6

B 0481LZ

10/07/2009

15:18

N-340, PK 226,8

JURCA F.

08/7003094-2

6284BCZ

26/06/2009

23:59

A-2, PK 579,4

JUSADA CONSTRUCCIONS SL

08/7016692-8

4102CNZ

09/07/2009

16:42

C-33, PK 82,3

KADRI A.

08/7021106-5

8699BBR

17/07/2009

12:34

C-33, PK 82,3

KADRI F.

08/7005791-0

7053CWK

24/06/2009

10:50

A-2, PK 608,2

KADRI F.

08/7006321-6

7053CWK

24/06/2009

10:47

A-2, PK 602,7

KAISSI H.

08/8524769-3

4340BSH

27/06/2009

12:03

A-2, PK 532,5

KALINCA TRANSPORTES Y LOGISTICA SL

17/9229757-9

5307BKK

08/05/2009

06:21

C-66, PK 38,1

KALINCA TRANSPORTES Y LOGISTICA SL

17/9229886-9

5307BKK

07/05/2009

06:03

C-66, PK 38,1

KALINCA TRANSPORTES Y LOGISTICA SL

17/9229923-4

5307BKK

09/05/2009

06:23

C-66, PK 38,1

KALU BROTHER SL

08/7007887-5

5684FRW

27/06/2009

13:42

A-2, PK 570,3

KAMENI I.

43/9170630-5

8243FVJ

12/07/2009

17:27

AP-7, PK 337,0

KAOUCHI M.

17/0830091-0

9481CFX

12/05/2009

21:45

GI-533, PK 0,0

KARISMA IMP EXPORT SL

08/8524058-5

5357DXS

25/06/2009

12:10

A-2, PK 563,3

KASHTALYAN V.

43/9169775-0

6290BCL

19/05/2009

14:39

T-11, PK 2,3

KASWA 786 SL

08/7019393-4

1387DCY

13/07/2009

14:55

C-33, PK 82,3

KASWA 786 SL

17/9221029-9

1387DCY

28/05/2009

14:25

C-66, PK 38,1

KASWA 786 SL

25/9241207-3

1387DCY

26/05/2009

14:38

C-53, PK 135,4

KAT POWER INTERNATIONAL SL U

08/7014685-5

5721FSS

07/07/2009

19:37

A-2, PK 570,3

KATUPIRI SL

17/9222120-0

8547DTR

26/06/2009

12:30

C-65, PK 6,6

KAYZER F.

25/9249254-0

3119BJZ

30/06/2009

22:33

A-2, PK 510,0

KAZIMIERZ S.

17/8420506-6

6184FJF

15/05/2009

19:49

C-260, PK 33,1

KEATING P.

08/7008653-6

8132CSC

01/07/2009

11:26

C-33, PK 82,3

KERNAN HEIZ ASSESSOR FINANCER SL

17/9230359-9

3316FPJ

12/07/2009

19:32

N-II, PK 718,2

KEROUI A.

08/7012365-1

B 6544VN

04/07/2009

17:20

A-2, PK 602,7

KETEVAN GURIAS SLL

08/7006561-2

7031CKH

25/06/2009

07:18

C-33, PK 82,3

KHADIR A.

43/9159333-1

4636FLS

21/06/2009

15:28

N-240, PK 39,6

KHADIR A.

43/9161407-3

4636FLS

26/06/2009

00:15

N-340, PK 176,2

KHADIR A.

43/9169981-3

4636FLS

07/07/2009

00:08

N-340, PK 176,2

KHALE CONSTRUCCIONS OSONA SL

08/3614274-0

B 6751PL

08/05/2009

17:10

C-31, PK 192,0

KHAOUDA R.

17/9226862-2

3637BTZ

04/07/2009

16:18

C-66, PK 38,1

KHARITONOVA T.

17/9228495-2

8031CXZ

03/07/2009

13:01

C-65, PK 6,6

KHRICHEF M.

08/7005169-4

8635DKL

23/06/2009

17:41

C-33, PK 82,3

KIIKKA A.

43/9163450-3

3433DYN

02/07/2009

15:46

AP-7, PK 337,0

KILIKRANKI 2004 SL

25/9249484-5

2411DKG

02/07/2009

12:49

AP-2, PK 164,9

KIMBO COMUNICACION SL

08/7006856-4

1733GKB

26/06/2009

17:33

C-33, PK 82,3

KIMSAN II SL

08/7004517-5

9872CFC

23/06/2009

09:40

C-33, PK 82,3

KIMSAN II SL

17/9223464-0

9872CFC

18/06/2009

14:07

C-66, PK 38,1

KIMSAN II SL

17/9223512-0

9872CFC

20/06/2009

08:27

C-66, PK 38,1

KIMSAN II SL

17/9223741-8

9872CFC

25/06/2009

14:23

C-66, PK 38,1

KIMSAN II SL

17/9223760-1

9872CFC

26/06/2009

07:17

C-66, PK 38,1

KIMSAN II SL

17/9224638-3

9872CFC

15/06/2009

06:33

C-66, PK 38,1

KIMSAN II SL

17/9225365-7

9872CFC

22/06/2009

11:38

C-66, PK 38,1

KIMSAN II SL

17/9225413-7

9872CFC

02/07/2009

14:14

C-66, PK 38,1

KIMSAN II SL

17/9226431-0

9872CFC

26/06/2009

10:17

C-66, PK 38,1

KIMSAN II SL

17/9226441-2

9872CFC

26/06/2009

06:53

C-66, PK 38,1

KIMSAN II SL

17/9226693-5

9872CFC

03/07/2009

07:10

C-66, PK 38,1

KINETICS PLUS SL

25/9249984-1

8925GCW

04/07/2009

17:46

AP-2, PK 164,9

KLEIN R.

43/9166904-7

6026CYF

05/07/2009

17:54

AP-7, PK 337,0

KLIMAFILTER SL

08/9964157-1

6161GKV

04/04/2009

16:59

A-2, PK 570,3

KN2 MODA SL

08/7019859-9

9485DDT

10/07/2009

18:23

B-23, PK 10,1

KNOSOS SL

08/7016700-7

0660FNV

09/07/2009

18:19

C-33, PK 82,3

KOCHANSKI L.

43/9156343-0

6067BVG

10/06/2009

15:00

N-240, PK 39,6

KOMUNICANDO SCCL

17/9229530-3

2392FLG

05/05/2009

14:32

C-65, PK 6,6

KONDROTAS R.

25/9250937-2

4770CDN

09/05/2009

19:57

N-240, PK 71,9

KONNEKT GLOBAL COMMUNICATION SL

43/9165059-4

7772FHR

02/07/2009

20:32

AP-7, PK 337,0

KOTASINSKI G.

17/9226167-8

B 8428NL

30/05/2009

17:55

C-63, PK 4,8

KOTTAS COMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCION SL

08/9998181-9

7050GLY

14/06/2009

13:59

C-1413A, PK 2,4

KRAEMER K.

17/8421502-3

7074DMK

22/05/2009

11:34

AP-7, PK 54,9

KRISTAL NOVENTA Y SIETE SERVICIOS INTEGRALES AL VIDRIO

08/7011650-4

4830FTB

06/07/2009

11:43

B-23, PK 9,2

KUHN A.

17/9223946-4

5804FNZ

28/06/2009

08:53

N-II, PK 761,0

KUMAR J.

08/7009703-0

V 3111EW

27/06/2009

19:48

A-2, PK 608,2

KUMAR J.

08/7021630-4

4358GJG

19/05/2009

11:42

B-23, PK 10,1

L'AGRICOLA ECOLOGICA SL

43/9163314-6

7006CLC

30/06/2009

12:15

N-240, PK 39,6

L'ANCIEN ATELIER DES DIEUX SL

25/9247208-2

6997DVT

24/06/2009

21:00

AP-2, PK 164,9

L'ANIMA DE LA TERRA SL

08/7010052-3

9628FRN

01/07/2009

11:52

A-2, PK 608,2

L'AROMA CAFE I TE SL

17/9224414-4

B 8914VP

30/05/2009

20:49

C-25, PK 213,6

L'ELIANA AUTOS SL

43/9150385-4

3121DNW

08/05/2009

09:13

AP-7, PK 337,0

LA BOLETA PRODUCCIONES SL

25/9249576-2

1243DZB

03/07/2009

01:07

AP-2, PK 164,9

LA GESTORIA 1940 SL

08/7013728-8

0850DDR

02/07/2009

19:45

C-32, PK 48,0

LA PINACOTECA SA

08/7015018-0

4662DGN

05/07/2009

16:13

B-20, PK 21,5

LA TROVITE G.

43/9157861-0

9288FXC

16/06/2009

15:33

T-11, PK 2,3

LACATOS A.

08/7022951-7

7961CNY

15/07/2009

11:44

A-2, PK 570,3

LACTOTECNIA SL

17/9230596-5

1019FLB

31/05/2009

16:30

N-260, PK 26,3

LADRIPROYECT SL

08/7004380-1

3440DHV

22/06/2009

11:45

A-2, PK 570,3

LAFARGUE J.

08/7013110-6

B 5770TS

04/07/2009

13:25

N-II, PK 665,1

LAJUNEN J.

43/9160872-8

3997GMH

16/06/2009

18:08

AP-7, PK 337,0

LAKHAL F.

17/9225167-3

6165GKV

24/05/2009

04:24

N-II, PK 718,2

LAKHOUAJA M.

25/9247553-8

5956DJZ

18/06/2009

09:41

C-12, PK 147,5

LAMP SA

43/9162307-4

3853DLB

17/06/2009

15:44

A-7, PK 161,0

LAN PART CB

08/7017820-0

7972CMG

14/05/2009

21:53

B-23, PK 10,1

LANGENHOF J.

17/9228073-9

3173CVG

04/07/2009

06:28

N-II, PK 718,2

LARA M.

43/9164157-0

5688FFM

05/07/2009

08:23

N-240, PK 39,6

LAS ROZAS CORPORATE SL

17/9229563-7

1189FVW

04/05/2009

13:16

C-65, PK 6,6

LASERNEEDLE IBERICA SL

25/9250261-1

2925BMP

06/07/2009

15:16

A-2, PK 510,0

LATCU I.

17/9222502-2

LO8781 N

30/05/2009

03:28

N-II, PK 761,0

LATORRE A.

43/9147486-4

B 4662OV

25/04/2009

13:43

C-31B, PK 8,2

LAURASAN KRYONSPAIN SL

25/9252012-5

6834CTD

18/05/2009

12:47

C-53, PK 135,4

LAVADO C.

17/9228218-7

GI0674BH

26/05/2009

13:28

C-31, PK 376,5

LAW AND FINANCES SL

08/7010785-0

3175DGZ

27/06/2009

13:43

B-23, PK 9,2

LAZARO I.

08/7017344-7

9997BHH

24/04/2009

13:48

C-33, PK 82,3

LAZARO ROBERT SL

17/9230682-9

6244FTV

31/05/2009

19:28

N-II, PK 736,5

LE MENAHEZE F.

17/8420645-3

B 1698UY

21/05/2009

19:35

AP-7, PK 33,1

LE PAPE A.

17/8420833-4

7492DMG

27/05/2009

16:14

GI-632, PK 2,9

LEADER OBRAS SL

43/9161918-4

6810DYX

13/06/2009

13:53

N-340, PK 84,3

LEADER OBRAS SL

43/9164725-8

9944CRP

25/06/2009

07:48

N-340, PK 104,7

LEADER OBRAS SL

43/9164922-0

6810DYX

29/06/2009

08:36

N-340, PK 104,7

LECA P.

25/9243381-9

6243CHZ

29/05/2009

02:12

N-230, PK 130,1

LECTRIC SL

08/7020382-8

1967FZF

16/07/2009

12:20

A-2, PK 602,7

LEDEBOER D.

08/8525099-9

B 0187PU

23/06/2009

12:26

C-32, PK 31,4

LEDOUX A.

08/8527321-4

5223GCP

15/05/2009

12:23

N-340, PK 243,0

LEGEND BCN SL

17/9230754-8

6904FDH

03/06/2009

16:45

C-31, PK 376,5

LEGUIZAMON LEZCANO L.

08/7018163-8

B 4638OP

10/07/2009

09:33

A-2, PK 608,2

LEGUIZAMON LEZCANO L.

08/8528090-1

B 4638OP

13/07/2009

20:42

B-24, PK 9,9

LEON M.

08/7020210-1

2519FHF

13/07/2009

16:38

B-20, PK 21,5

LESZCYNSKI M.

08/7012697-3

9216BHF

04/07/2009

20:58

A-2, PK 602,7

LEVANTE RENTING SA

43/9167022-2

8070CWD

06/07/2009

19:38

AP-7, PK 337,0

LEYMA GENERAL SL

17/8420709-1

0821DZW

23/05/2009

12:04

AP-7, PK 33,1

LILO FREY Y ASOCIADOS SL

25/9249500-3

9187DHP

02/07/2009

17:37

AP-2, PK 164,9

LIN H.

08/7003760-4

3852GDH

20/06/2009

18:54

A-2, PK 570,3

LINSER LOGISTIC SA

08/7012910-9

8131DFY

07/07/2009

11:17

A-2, PK 602,7

LIPAN V.

43/9172006-7

6737CGP

15/07/2009

05:16

A-7, PK 161,0

LIRIO A.

08/7017370-8

7514BGP

01/05/2009

15:21

C-16, PK 74,2

LITHERY SYSTEM 2000 SL

08/7014053-3

5162CKT

05/07/2009

10:28

A-2, PK 570,3

LIU Z.

08/8526814-9

3865GCD

03/07/2009

12:41

C-33, PK 86,0

LOAR CABS SL

08/7002740-4

9022DRH

24/06/2009

19:35

A-2, PK 603,2

LOBB A.

08/9977211-8

2558FYC

23/04/2009

10:51

B-23, PK 10,1

LOBERO J.

17/9220599-0

8736BLZ

09/05/2009

18:47

C-35, PK 69,8

LOBZOV S.

17/9225478-3

3253DMV

27/06/2009

14:34

C-65, PK 6,6

LODARES 98, SL

08/9969372-3

9513DRY

24/05/2009

18:41

C-31, PK 212,3

LODARES 98, SL

08/9969815-9

9513DRY

20/05/2009

11:22

B-20, PK 21,5

LODESTAR SERVICE DOS MIL DOS SL

43/9165002-8

0014GFP

02/07/2009

16:02

AP-7, PK 337,0

LOGICGREEN EUROPE LOGISTICS

17/9205837-8

8383GHJ

15/04/2009

11:26

C-66, PK 38,1

LOGIST Y K INTERNACIONAL SERVICEL SL

08/9990028-0

0721FVP

09/06/2009

14:58

B-23, PK 10,1

LOGISTICA Y TRANSPORTE ZOR

08/8522458-0

2988DPN

11/06/2009

17:59

A-2, PK 540,0

LOGISTICS SAFOR SL

43/8419689-1

7742GLC

22/06/2009

09:56

AP-7, PK 283,0

LOGMAR FERISTIC DOS MIL DOS SL

08/8524598-9

2689FFC

18/06/2009

16:04

C-58, PK 35,7

LOPETEGUI J.

08/7002259-1

5403FFS

21/06/2009

20:22

A-2, PK 608,2

LOPEZ AVILES PINTORES SL

08/8522402-1

8145CGM

03/06/2009

13:04

A-2, PK 549,0

LOPEZ A.

08/7011037-6

4048DTD

29/06/2009

20:28

B-23, PK 9,2

LOPEZ A.

17/8419736-1

T 1279BG

20/05/2009

19:55

AP-7, PK 80,0

LOPEZ A.

25/9249920-8

BI6419BT

04/07/2009

13:11

AP-2, PK 164,9

LOPEZ G.

25/9246874-1

4595BNH

16/06/2009

09:44

A-2, PK 477,4

LOPEZ G.

25/9246981-2

4595BNH

17/06/2009

11:33

A-2, PK 477,4

LOPEZ G.

25/9247730-4

4595BNH

18/06/2009

11:25

A-2, PK 477,4

LOPEZ I.

17/9222933-1

8320CYW

11/06/2009

12:37

C-66, PK 38,1

LOPEZ MANZUR SL

08/9968877-9

2043FJF

23/05/2009

09:22

A-2, PK 609,0

LOPEZ M.

43/9164513-4

8579CWR

17/06/2009

11:03

N-340, PK 104,7

LOPMAR DOS MIL CUATRO S C

43/9156976-0

8332DCC

10/06/2009

12:06

AP-7, PK 337,0

LOSTEC SA

08/8526424-9

9614DTV

02/07/2009

11:53

C-17, PK 38,0

LOTRAL BCN SL

08/9991664-3

4807FSY

05/06/2009

16:38

C-33, PK 82,3

LOZADA M.

43/9160174-8

1632CNY

28/05/2009

22:41

N-340, PK 176,2

LOZADA M.

43/9160280-7

1632CNY

01/06/2009

22:56

N-340, PK 176,2

LOZANO M.

08/7017339-8

0119BDZ

22/04/2009

17:55

C-17, PK 7,9

LUAXI COMERCIAL SL

08/7007309-4

B 9775VL

25/06/2009

14:27

A-2, PK 570,3

LUAXI COMERCIAL SL

08/7009223-0

B 9775VL

27/06/2009

14:41

B-23, PK 3,3

LUAXI COMERCIAL SL

08/7013618-1

B 9775VL

02/07/2009

11:03

A-2, PK 570,3

LUCA A.

43/9162060-3

0082CGH

22/06/2009

06:30

C-12, PK 21,4

LUCA, S.

43/0608218-4

7748CYJ

23/04/2009

08:50

PINELL DE BRAI

LUCKY FOOTWEAR SL

08/7010260-0

4448DWT

03/07/2009

15:41

A-2, PK 608,2

LUCKY FOOTWEAR SL

08/7012473-4

4448DWT

03/07/2009

15:37

B-23, PK 10,1

LUCKY NUEVAS IDEAS SL

08/8526506-3

9013FZG

03/07/2009

10:38

C-33, PK 86,0

LUIS RAMO SL

08/7011429-1

1874BZR

03/07/2009

16:50

B-23, PK 9,2

LUMINALIA SL

25/9244050-2

1672FBJ

07/06/2009

14:20

AP-2, PK 164,9

LUNA J.

25/9244178-0

Z 5388 Z

09/06/2009

14:01

C-12, PK 120,2

LUPU M.

25/9247347-1

V 6971GJ

28/06/2009

11:58

A-2, PK 445,3

LUPULET E.

43/9161221-0

0034GMT

25/06/2009

14:31

T-11, PK 2,3

LUPULET E.

43/9165945-5

0034GMT

04/07/2009

16:01

T-11, PK 2,3

LUPULET E.

43/9167499-3

0034GMT

14/06/2009

23:56

N-420, PK 825,4

LUQUE A.

08/7021142-4

4911GJP

17/07/2009

10:40

C-33, PK 82,3

LUQUE FACHADAS SL

17/9216857-3

0437DRZ

23/05/2009

13:29

C-65, PK 6,6

LLANOS J.

08/7023546-8

B 9759TG

19/07/2009

18:14

A-2, PK 603,2

LLAVANERAS MARITIMA SL

08/7004758-5

9136GBV

23/06/2009

17:47

C-33, PK 82,3

LLEGEIX ESCRIU ESCOLTA CATALA SL

25/9249593-8

3062FHP

01/07/2009

13:35

N-230, PK 130,1

LLEIDAPLOM SL

08/8522412-4

8984GFG

10/06/2009

16:03

A-2, PK 563,3

LLEVI SL

08/7013441-7

2263BFS

01/07/2009

13:56

A-2, PK 570,3

LLINASENCA DE OBRAS SL

08/7000003-6

8652DHT

17/06/2009

18:04

C-33, PK 82,3

LLOGUER D'EXCAVADORES SL

17/9229245-6

4147CVR

10/07/2009

23:49

N-II, PK 718,2

LLOGUER DE MAQUINARIA PONSDE VALL SL

17/8420143-3

2992BVJ

13/05/2009

10:19

C-35, PK 88,6

LLOPIME 3 SL

08/7016604-0

3696CCH

08/07/2009

12:39

C-33, PK 82,3

LLOPIS N.

08/7007266-1

1733DPZ

01/07/2009

11:01

C-32, PK 48,0

LLORCA J.

17/9220029-4

9329FSK

07/06/2009

11:40

N-II, PK 751,5

LLORENC MANIPULATS SL

08/7005874-7

9079DSR

25/06/2009

12:39

A-2, PK 608,2

LLORENS Y MORA SL

43/8419843-0

7824CRF

12/06/2009

16:30

AP-7, PK 292,0

LLORTS NORD SL

08/7013131-3

2453CLF

04/07/2009

20:44

N-II, PK 665,1

LLORTS NORD SL

08/7013636-3

1272DCH

02/07/2009

10:36

A-2, PK 570,3

LLUIS I ANNA L'ESCALA SL

17/9221609-7

6895DHY

15/05/2009

20:12

C-31, PK 376,5

LLUIS I ANNA L'ESCALA SL

17/9224326-7

6895DHY

24/05/2009

08:12

C-31, PK 366,0

LLUIS I ANNA L'ESCALA SL

17/9227704-4

6895DHY

24/05/2009

15:22

C-31, PK 376,5

MG ADHESIVOS SL

08/7015837-1

7310CKZ

12/07/2009

15:25

C-17, PK 16,5

MG ADHESIVOS SL

08/7017560-0

7310CKZ

12/05/2009

11:11

B-23, PK 10,1

MG GALLARD SERVICIOS CONSTRUCCIONES SL

08/7011704-1

4238DCC

07/07/2009

09:35

B-23, PK 9,2

MG GALLARD SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SL

08/7019613-5

6254CKV

14/07/2009

09:26

C-33, PK 82,3

MT DURATEX SL

08/7013246-3

B 6868TP

09/07/2009

09:39

B-23, PK 10,1

MABLI A.

08/7014499-9

B 5224SC

06/07/2009

14:53

A-2, PK 570,3

MACIA J.

08/7013050-3

1072BBP

06/07/2009

13:14

A-2, PK 602,7

MACIA J.

08/7021925-1

1072BBP

06/07/2009

11:00

A-2, PK 603,2

MACIEJ BARTOSZ J.

17/9225842-2

B 4668WN

23/05/2009

22:30

C-25, PK 230,0

MACHUCA L.

17/9230091-0

B 8767MF

13/05/2009

20:30

N-II, PK 751,5

MAENJU EMPRESA CONSTRUCTORA SL

43/9159289-9

5447CGJ

20/06/2009

17:06

T-11, PK 2,3

MAENJU EMPRESA CONSTRUCTORA SL

43/9161488-1

5447CGJ

27/06/2009

17:23

T-11, PK 2,3

MAENJU EMPRESA CONSTRUCTORA SL

43/9165953-4

5447CGJ

04/07/2009

16:46

T-11, PK 2,3

MAHER CONSTRUCCIONS I REFORMES

08/9992288-9

9957DMK

09/06/2009

10:49

A-2, PK 570,3

MAIA M.

08/7019136-4

B 9061UW

12/07/2009

20:39

C-33, PK 82,3

MAINZ MOTORSPORT SL

43/9165046-6

3405DWL

02/07/2009

18:41

AP-7, PK 337,0

MAJERCINOVA E.

08/7009378-0

1929DNZ

05/07/2009

12:08

C-31, PK 212,3

MAJID S.

08/7003004-1

5039FTT

26/06/2009

12:38

B-23, PK 10,1

MAJIU SL

08/9933810-6

3516GGM

13/02/2009

09:14

C-33, PK 82,3

MAJO R.

08/7008369-5

B 9633XF

29/06/2009

12:36

C-33, PK 82,3

MAJO R.

08/7016482-3

B 9633XF

08/07/2009

10:13

C-33, PK 82,3

MAJO TRADING SL

08/7018919-7

0175FPW

11/07/2009

17:00

C-33, PK 82,3

MAL PELO SCCL

08/7020381-6

0090CPV

15/07/2009

14:29

C-33, PK 82,3

MALACU I.

17/9223575-6

3385BYB

22/06/2009

01:53

N-II, PK 761,0

MALCA DOS SA

08/7011481-9

7727FTF

04/07/2009

15:31

B-20, PK 21,5

MALLA M.

08/9998924-5

6448DTV

15/06/2009

17:37

B-23, PK 3,3

MAMAMONTSE SL

08/7002846-3

B 8539XB

25/06/2009

18:33

B-23, PK 10,1

MAMAMONTSE SL

08/7009405-5

B 8539XB

25/06/2009

18:38

A-2, PK 608,2

MANAGEMENT AUDIT RISK SL

08/7023684-4

6964CWH

21/05/2009

11:48

C-33, PK 82,3

MANAGEMENT DE AZAFATAS Y S

43/9170728-0

6605DFF

13/07/2009

12:01

AP-7, PK 337,0

MANFER PINTORES SCP

08/8524633-6

GI1143BJ

22/06/2009

07:31

C-58, PK 20,5

MANIPULACION LOGISTICA Y SERVICIOS SL

43/9162984-7

2244BPS

28/06/2009

19:45

T-11, PK 2,3

MANNEKINO SL

43/9149984-8

5886DXC

07/05/2009

13:05

AP-7, PK 337,0

MANRIQUE G.

25/9250090-0

8172GJF

05/07/2009

14:25

A-2, PK 477,4

MANTENIMENTS INTEGRALS I GESTIO2000SL

08/7004375-8

8931GFY

21/06/2009

16:30

A-2, PK 570,3

MANTENIMIENTO Y MONTAJES ELIMCO SA

08/9968196-5

8631FPV

22/05/2009

13:38

A-2, PK 570,3

MANTENIMIENTOS Y FIRMES EGARA SL

25/9243348-5

6477FRJ

28/05/2009

07:23

A-2, PK 510,0

MANUEL SILVA ASOCIADOS CORREDURIA DE SEGUROS SL

08/8523824-8

7643FKY

22/06/2009

16:14

C-60, PK 7,8

MANUFACTURAS RUIZ SA

08/7019245-4

0641CXB

12/07/2009

14:25

C-33, PK 82,3

MANZANARES C.

17/8421530-2

GI3414AN

26/05/2009

11:58

N-II, PK 727,1

MANZANO M.

08/7017353-8

1184BSX

03/05/2009

17:36

A-2, PK 603,2

MAQUINARIA AGRICOLA SALVADOR DOSDA E HIJOS SL

43/9165817-7

1795CXR

04/07/2009

19:06

AP-7, PK 337,0

MAQUINAS CENTRYTEC SL

08/9996414-7

9368DKP

12/06/2009

19:34

A-2, PK 608,2

MAQUINAS CENTRYTEC SL

08/9997913-6

9368DKP

16/06/2009

19:42

B-23, PK 10,1

MAQUISATOR DOS MIL DOS SL

08/9997412-8

4892FTS

14/06/2009

14:34

B-23, PK 10,1

MAR I MUNTANYA SL

17/9208948-4

0825DMV

22/04/2009

13:09

C-65, PK 6,6

MAR PEIX SL

43/9168184-7

9928CJZ

08/07/2009

12:46

AP-7, PK 337,0

MARBRES EL RECORRIDO SL

43/9164864-7

0063FXL

27/06/2009

13:23

N-340, PK 104,7

MARCAJE POR CHORRO DE TINTA SL

08/7019560-0

B 9036XC

13/07/2009

16:31

C-33, PK 82,3

MARCO E.

08/7002993-7

3757GFZ

26/06/2009

12:26

B-23, PK 10,1

MARCOS M.

17/9220714-5

6916GKJ

10/05/2009

14:43

C-25, PK 230,0

MARCHETTI M.

17/9222370-7

4903FGL

12/05/2009

19:36

C-63, PK 4,8

MARDARE C.

17/9227932-2

6728FPH

21/05/2009

10:56

N-II, PK 736,5

MARENDINS SL

08/8523527-7

7740CXJ

19/06/2009

10:09

C-32, PK 16,0

MARES F.

17/9223103-4

B 3410PJ

17/06/2009

11:33

C-66, PK 38,1

MARESME GAMES SL

43/9166929-1

B 5649NH

05/07/2009

15:24

TP-2031, PK 4,8

MARGUERITE M.

43/9171608-6

8475GKV

16/07/2009

06:58

AP-7, PK 337,0

MARIA GESTBAR DOS MIL CINCO SL

25/9249968-8

3944DYJ

04/07/2009

21:19

A-2, PK 510,0

MARIAN A.

08/7012225-7

B 5948PL

02/07/2009

16:21

B-23, PK 10,1

MARIAN A.

08/7012767-2

B 5948PL

05/07/2009

17:01

B-23, PK 10,1

MARIAN C.

08/7011241-0

B 5583PD

02/07/2009

11:03

B-20, PK 21,5

MARIAN C.

08/7012371-7

B 5583PD

04/07/2009

09:51

A-2, PK 602,7

MARIANO JUEZ SL

08/7018824-2

B 9827WV

12/07/2009

11:48

C-33, PK 82,3

MARICA I.

17/8419455-6

Z 2044AZ

16/05/2009

08:45

AP-7, PK 80,0

MARIN B.

08/7009890-0

B 7880PK

29/06/2009

19:51

A-2, PK 608,2

MARIN B.

25/9252113-0

3966FVJ

16/07/2009

21:29

C-12, PK 147,5

MARIN M.

17/9220733-5

7050FWD

10/05/2009

23:42

C-35, PK 69,8

MARIN M.

17/9222108-3

7050FWD

25/06/2009

06:49

C-65, PK 6,6

MARINKOVIC M.

17/9222820-3

1338GKY

09/06/2009

08:25

N-II, PK 761,0

MARINOV S.

08/7021619-0

M 5069WK

18/05/2009

18:30

B-23, PK 10,1

MARIS A.

43/9160815-0

5240FRM

18/06/2009

07:16

AP-7, PK 337,0

MARJANOVIC V.

43/9166101-4

2166CTW

09/06/2009

17:00

AP-7, PK 337,0

MARKET GESTION DOS MIL SL

43/9161166-3

4044DVC

24/06/2009

12:12

T-11, PK 2,3

MARKETING EXPLORER SL

43/9158443-3

0587FTB

14/06/2009

13:24

N-240, PK 39,6

MARKEVYCH O.

25/9243930-3

Z 4702BH

05/06/2009

16:38

AP-2, PK 164,9

MARLIN EXESS SL

08/7010916-5

3064DGZ

28/06/2009

15:59

B-20, PK 21,5

MARMOLES ULLDECONA SL

08/7018522-8

2130DLF

11/07/2009

20:18

C-33, PK 82,3

MARQUES E.

43/9166358-8

5781CKB

13/06/2009

10:04

N-340, PK 68,3

MARQUES J.

08/7002768-9

B 6289PK

25/06/2009

10:15

B-23, PK 10,1

MARQUIAS SL

08/7013717-3

MU3842BU

02/07/2009

23:45

C-32, PK 48,0

MARTI GASO SL

08/7011184-3

1004DVF

30/06/2009

20:39

B-23, PK 9,2

MARTI M.

43/9167515-1

B 8264TT

20/06/2009

08:35

N-420, PK 825,4

MARTIN P.

08/7011326-2

B 8053SD

03/07/2009

12:48

B-20, PK 21,5

MARTINAS T.

25/9252023-6

2066BPK

18/05/2009

05:42

A-2, PK 445,3

MARTINEZ C.

43/9166378-0

8340DBS

17/06/2009

11:11

N-340, PK 68,3

MARTINEZ J.

08/7009539-7

8505GLF

27/06/2009

17:07

C-16, PK 74,2

MARTINEZ M.

08/7004383-7

2496CJV

22/06/2009

12:32

C-33, PK 82,3

MARTINEZ M.

08/7012309-7

6705CBV

02/07/2009

13:52

B-23, PK 10,1

MARTINEZ P.

08/7003958-8

9600GFL

22/06/2009

15:29

C-33, PK 82,3

MARTINS M.

08/7019327-0

4731BYD

13/07/2009

09:21

C-33, PK 82,3

MARULEV I.

25/9250673-0

M 8357PB

20/06/2009

18:48

C-26, PK 30,6

MASCARO DE PROA SCCL

43/9171279-0

1963DDC

12/07/2009

22:31

AP-7, PK 337,0

MASCHAUER P.

43/9169154-7

8709CHY

11/07/2009

09:46

AP-7, PK 337,0

MASDEU E.

43/9157362-5

5263BYZ

14/06/2009

17:16

T-11, PK 2,3

MASEICO SL

08/7013485-5

6533CLT

30/06/2009

13:14

A-2, PK 609,0

MASIA RURAL SOLAR SL

08/7013115-5

B 1897SB

07/07/2009

16:06

B-23, PK 10,1

MASS MEDIA CATALONIA SL

17/9227569-3

0472FGJ

20/06/2009

13:08

C-66, PK 38,1

MASS MEDIA CATALONIA SL

17/9229131-2

0472FGJ

10/07/2009

17:07

C-66, PK 38,1

MASS MEDIA CATALONIA SL

17/9229457-0

0472FGJ

04/05/2009

10:01

C-66, PK 38,1

MASS MEDIA CATALONIA SL

17/9229875-4

0472FGJ

05/05/2009

16:48

C-66, PK 38,1

MASSA M.

17/9223050-5

4794CRV

15/06/2009

20:13

C-66, PK 38,1

MASSANA MANTENIMENTS I SERVEIS SL

17/9230033-7

3526DPJ

02/05/2009

23:04

C-65, PK 6,6

MASSET D.

17/9221521-1

0488CXX

12/05/2009

11:15

C-31, PK 376,5

MASSOT J.

25/9249526-9

6025DKZ

01/07/2009

20:58

AP-2, PK 164,9

MATCH CONSULTING SL

17/9220772-4

0673DST

09/05/2009

20:03

N-II, PK 736,5

MATCH CONSULTING SL

17/9220930-7

0673DST

09/05/2009

19:43

N-260, PK 26,3

MATERIAL ELECTRIC I BATERIES SL

08/8519560-2

4883FDN

24/04/2009

08:16

B-142, PK 7,9

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES GAMA SL

08/7015080-0

8542DMB

07/07/2009

16:24

C-32, PK 48,0

MATRAT G.

17/9223421-7

3367BSP

16/06/2009

07:00

N-II, PK 761,0

MATSHKALYAN S.

08/7009933-6

B 0407PZ

27/06/2009

23:34

C-17, PK 16,5

MATSKIV I.

43/9169782-8

7222DCW

19/05/2009

16:08

T-11, PK 2,3

MAT.PROTEC INDUST MOREN

08/9985971-4

8010FMS

18/05/2009

11:48

C-33, PK 82,3

MAT.PROTEC INDUST MOREN

08/9990547-0

8010FMS

03/06/2009

12:19

C-33, PK 82,3

MAT.PROTEC INDUST MOREN

08/9993086-2

8010FMS

08/06/2009

09:06

C-33, PK 82,3

MAUREL S.

25/0512476-4

3774GJG

27/03/2009

12:40

N-IIa, PK 509,0

MAYOR ALIMENTACION IZQUIERDO SL

43/9169439-1

B 1844UL

12/07/2009

12:32

AP-7, PK 337,0

MAYORAGUA SL

17/9224077-8

0282BZK

28/06/2009

04:22

N-II, PK 761,0

MAYTER CONSTRUCCIONS Y PROMOCIONS SL

43/9159202-8

6582FJL

20/06/2009

13:58

N-240, PK 39,6

MAZEN M.

08/7017923-0

B 9054TN

15/05/2009

12:33

A-2, PK 608,2

MAZGHARI A.

08/3177988-6

B 3501SS

25/03/2009

20:35

BV-4608, PK 20,5

MB BENAVENT SL

08/7010633-0

8582FNF

27/06/2009

19:54

B-20, PK 21,5

MB SISTEMES INFORMATICS SL

25/9250501-0

2751FJD

01/07/2009

19:20

N-260, PK 209,1

MECANIZADOS BUSQUI SL

08/7017642-2

3878FLS

12/05/2009

13:03

B-23, PK 10,1

MECANIZADOS INDUSTRIALES DEL PENEDES SL

08/7010138-7

B 4467OD

01/07/2009

18:20

A-2, PK 608,2

MECIC I.

25/9245712-7

6260DMT

12/06/2009

04:34

AP-2, PK 164,9

MECOTALIC SL

08/7024661-8

5061DBV

18/07/2009

10:00

B-23, PK 10,1

MED Q CONSULTORES MEDICOS SL

25/9244403-2

9143CYK

21/05/2009

20:01

N-230, PK 152,7

MEDIACABLE SERVICIOS DE PRODUCCION SL

08/7020218-0

2505CVP

14/07/2009

16:44

C-33, PK 82,3

MEDICAL CREMADES SL

08/7022263-0

B 6038SJ

11/07/2009

12:27

A-2, PK 570,3

MEDICAL SPORT CONSULTING SL

25/9248865-0

7487DNK

18/06/2009

21:15

N-230, PK 152,7

MEDICAL TRENDS SL

08/7013324-3

0140FHH

28/06/2009

13:57

C-16, PK 74,2

MEDICARMER SL

08/7021226-4

4823BCF

17/07/2009

11:59

C-33, PK 82,3

MEDINA F.

08/7021725-4

4934CNW

19/05/2009

12:10

B-23, PK 10,1

MEDINA F.

08/7021726-0

4934CNW

19/05/2009

12:15

A-2, PK 608,2

MEDITERRANEA DE EXCAVACIONES ZANJAS Y CANALIZACIONES

43/9164054-0

2124FHN

02/07/2009

16:41

N-240, PK 39,6

MEDITERRANEAN BLUE DREAMS SL

08/9978578-5

3072FSR

28/04/2009

11:20

B-23, PK 9,2

MEDITERRANEAN BLUE DREAMS SL

08/9988569-0

3072FSR

07/06/2009

20:29

B-20, PK 21,5

MEDITERRANEO PROMO EMPRESARIAL SL

08/7018879-0

6355DFJ

11/07/2009

18:41

C-33, PK 82,3

MEGALITIC STORES

08/7012973-0

B 6419VW

06/07/2009

18:59

B-23, PK 10,1

MEGALITIC STORES

08/7013232-9

B 6419VW

07/07/2009

19:42

B-23, PK 10,1

MEHEDINTEANU C.

17/9225488-6

B 9151KK

27/06/2009

16:55

C-65, PK 6,6

MEICO INVEST SLU

17/9224105-2

3770FLK

30/06/2009

11:15

C-66, PK 38,1

MEIGMA SL

08/7016336-8

1294FHW

09/07/2009

19:01

C-33, PK 82,3

MEIRELES D.

43/9162893-4

1435BBP

29/06/2009

13:17

T-11, PK 2,3

MEJIA A.

08/7012931-6

0218FSC

07/07/2009

14:43

B-23, PK 10,1

MEKKATI H.

43/9147275-4

V 4321EW

20/04/2009

23:03

N-340, PK 84,3

MEKKATI H.

43/9147461-0

V 4321EW

24/04/2009

02:12

N-340, PK 68,3

MELERO I.

08/7017026-9

4129DZY

11/07/2009

15:21

A-2, PK 602,7

MELISMA TECNOLOGY SL

08/7018289-9

2241DRR

10/07/2009

16:53

C-33, PK 82,3

MELITON J.

17/9225424-1

7486DYV

02/07/2009

12:55

N-II, PK 761,0

MENSOURI M.

17/9220868-0

6721BXY

09/05/2009

23:49

N-II, PK 761,0

MENU TEXTIL SL

08/7015572-8

9021CJJ

09/07/2009

20:42

C-31, PK 211,4

MENU TEXTIL SL

25/9250401-6

1247BRR

04/07/2009

13:34

N-230, PK 153,2

MENU TEXTIL SL

25/9252138-6

9021CJJ

17/07/2009

00:04

N-230, PK 27,5

MENZA R.

08/7008913-6

5941DJF

30/06/2009

10:55

C-33, PK 82,3

MERCADO DE CONTRATACION DEL TRANSPORTE MCT SL

43/9168116-5

3309DWG

07/07/2009

20:19

AP-7, PK 337,0

MERCERIZADOS GUASCH SA

08/7013389-0

1497FDL

01/07/2009

10:07

A-2, PK 570,3

MERCERIZADOS GUASCH SA

08/8524368-9

4936DGY

18/06/2009

09:04

C-58, PK 35,7

MERTENS L.

17/9229374-6

4252BKZ

03/05/2009

06:54

C-66, PK 38,1

MERTENS L.

17/9229825-4

4252BKZ

06/05/2009

04:51

C-66, PK 38,1

MESA A.

43/9161845-3

9323FNL

30/06/2009

16:48

N-340, PK 176,2

METALES DGC SL

08/7010864-7

A 3337EM

28/06/2009

20:42

B-23, PK 9,2

METALURGICA DEL PANADES SA

43/9157892-0

0320FTX

16/06/2009

17:17

T-11, PK 2,3

METECOR SL

17/9213422-3

3731GLX

29/04/2009

21:20

C-31, PK 376,5

METROPOL ARTISTIC SL

17/9219230-9

GI7327BS

02/06/2009

04:11

N-II, PK 751,5

MH ESTUDIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SL UNIPERSONAL

43/9162252-5

0748BVW

10/06/2009

04:56

A-7, PK 161,0

MHIRECH S.

17/9230532-1

1977DPB

31/05/2009

16:03

C-31, PK 376,5

MICHEL D.

43/9157104-9

2602FWV

15/06/2009

16:52

AP-7, PK 337,0

MICHIELS G.

17/9219247-4

0474GJS

02/06/2009

23:51

N-II, PK 751,5

MIDAC SL

08/7013782-9

2419BVV

03/07/2009

10:18

A-2, PK 570,3

MIDDLETON D.

08/7006278-3

7833CCN

24/06/2009

20:13

C-33, PK 82,3

MIDDLETON D.

08/7008030-5

7833CCN

28/06/2009

16:10

C-33, PK 82,3

MIDES MANTENIMIENTO INSTALACIONES Y DISEÑO DE ESTACIONES 08/7014423-0

7567CXT

06/07/2009

09:11

A-2, PK 570,3

MIGUEL POCH CLARA I MARTIRIAN COLL XARGAY SC INTEAT

17/9223601-7

GI5315AG

21/06/2009

14:51

C-66, PK 38,1

MIGUEL POCH CLARA I MARTIRIAN COLL XARGAY SC INTEAT

17/9225312-1

GI5315AG

21/06/2009

16:01

C-66, PK 38,1

MIHAI A.

17/9225062-0

GI0386BG

20/05/2009

01:43

N-II, PK 718,2

MIHAI F.

25/9250833-7

V 2612HF

08/07/2009

07:35

C-12, PK 147,5

MIHAI G.

25/9248539-2

AL2248 V

24/06/2009

22:44

A-2, PK 477,4

MIHAI IONUT T.

08/8527991-0

B 0097OG

14/07/2009

17:01

B-20, PK 18,9

MIHAI I.

17/9227236-6

1167GDG

03/07/2009

04:32

C-25, PK 213,6

MIHAI P.

43/9161513-0

7025CBX

27/06/2009

09:08

T-11, PK 2,3

MIHAI R.

43/9162964-1

B 8793JM

28/06/2009

22:08

T-11, PK 2,3

MIHAIL M.

25/9249519-1

9464FSH

01/07/2009

20:33

AP-2, PK 164,9

MIHAILA N.

43/9167015-5

2527BXN

06/07/2009

09:38

AP-7, PK 337,0

MILITARU N.

17/9227911-9

B 1191VS

26/05/2009

08:36

N-260, PK 26,3

MILITARU N.

17/9229303-9

B 1191VS

30/04/2009

08:21

N-260, PK 26,3

MILITARU N.

17/9230313-6

B 1191VS

28/05/2009

22:13

N-260, PK 26,3

MILTON 2006 SL

08/7002788-0

0653GMK

25/06/2009

16:07

B-23, PK 9,2

MINCHENKOV S.

17/8420830-9

8413GBK

27/05/2009

15:28

GI-632, PK 2,9

MINDT C.

17/9218875-4

3372FVK

30/05/2009

05:59

N-II, PK 751,5

MIRALLES B.

43/9169924-6

3077CDP

20/06/2009

23:45

N-340, PK 137,8

MIRCOTEC INVERSIONS SL

25/0592310-6

3150BRW

11/05/2009

17:40

ROSSELLO

MISEROL M.

25/9251971-2

0600CCN

17/05/2009

17:15

C-53, PK 135,4

MISSATGERS CARDEDEU SL

08/7015676-3

4463FKH

10/07/2009

20:23

C-17, PK 16,5

MISSATGERS DEL BERGADA EXPRES SL

08/7013348-0

1210DDN

29/06/2009

16:20

C-16, PK 74,2

MISZTI G.

43/9149190-6

V 4237EP

07/05/2009

10:29

AP-7, PK 337,0

MITOGUI RENT A CAR SL

43/9161653-5

9657FLB

30/06/2009

18:50

AP-7, PK 337,0

MITOGUI RENT A CAR SL

43/9162450-9

8267FMG

30/06/2009

13:49

N-340, PK 84,3

MITREA M.

17/9229222-9

7916BZR

12/07/2009

10:14

N-II, PK 718,2

MITROI G.

25/9248277-0

8916CMX

22/06/2009

10:47

N-240, PK 71,9

MITROI G.

25/9252032-7

8916CMX

19/05/2009

18:31

A-2, PK 445,3

MOBILTAC SA

08/7019247-2

1948DTT

12/07/2009

21:20

C-33, PK 82,3

MOCANU A.

25/9247560-5

L 1800 V

17/06/2009

22:37

C-53, PK 135,4

MODEFOR SL

17/8420270-0

6698FCH

15/06/2009

12:48

AP-7, PK 70,0

MODEFOR SL

17/8421541-7

9521CVP

26/05/2009

12:32

N-II, PK 727,1

MODELOS TORRAS SA

08/8527551-8

6713CNW

18/05/2009

12:09

C-16, PK 12,0

MOHAMED ABD EL HADY N.

08/7012257-3

5317BYC

02/07/2009

13:20

A-2, PK 602,7

MOHOLEA A.

25/9251918-3

L 2236AB

19/05/2009

21:55

N-240, PK 71,9

MOISE V.

43/9170479-1

HU2850 K

13/07/2009

06:15

C-12, PK 21,4

MOLD FACTORY FIVE SL

08/8521952-7

9152GDF

12/06/2009

16:17

AP-7, PK 125,5

MOLDE PROTO SL

08/7017996-5

CS8541AK

07/07/2009

16:02

A-2, PK 608,2

MOLDES ROMOL SL

08/7012075-3

3751CJN

30/06/2009

16:58

A-2, PK 603,2

MOLINA M.

08/7001083-2

4876BXX

20/06/2009

17:07

C-33, PK 82,3

MOLINA S.

17/9230515-7

6309BXC

14/07/2009

00:57

N-II, PK 718,2

MOLINS M.

08/8526944-0

3115DTS

04/07/2009

16:17

C-55, PK 26,9

MOLLOTI A.

08/7011141-7

7098GMW

30/06/2009

15:03

B-23, PK 9,2

MON IDEAL SL

08/7016593-6

B 9412OB

08/07/2009

19:09

C-33, PK 82,3

MONGAY COSTABELLA SL

08/7012290-3

4018DJG

02/07/2009

16:55

B-23, PK 10,1

MONGAY COSTABELLA SL

08/7013248-7

4018DJG

09/07/2009

12:10

B-23, PK 10,1

MONIN A.

43/9165629-6

6232FZC

03/07/2009

10:45

AP-7, PK 337,0

MONLAB SL

08/7012189-8

8116DWF

02/07/2009

10:58

A-2, PK 603,2

MONLAI ARBUCIES SCP

08/7010569-0

3164GKD

28/06/2009

14:25

A-2, PK 602,7

MONLAI ARBUCIES SCP

08/7018683-0

3164GKD

11/07/2009

12:25

C-33, PK 82,3

MONLAI ARBUCIES SCP

17/9228336-4

3164GKD

19/06/2009

20:51

C-35, PK 65,7

MONOPOSTES PUB MEDITERRANEO SL

08/9994719-0

6202FPJ

11/06/2009

15:14

A-2, PK 603,2

MONT RE VENDING SL

08/7017477-9

1764DJN

07/05/2009

11:08

B-23, PK 10,1

MONTAFER SL

08/7022518-9

8652DJY

12/07/2009

15:27

A-2, PK 570,3

MONTAJES BESOS SA

08/7020774-1

8197BTW

15/07/2009

13:15

C-33, PK 82,3

MONTAJES BESOS SA

08/8526664-5

8197BTW

03/07/2009

12:13

C-33, PK 86,0

MONTAJES DE CARPINTERIA FMORENO E HIJOS SL

43/9164280-5

1005CFY

04/07/2009

16:08

N-240, PK 39,6

MONTAJES DE GRUAS BALMES SL

08/7022770-3

3470DDW

13/07/2009

20:42

A-2, PK 570,3

MONTAJES DE GRUAS BALMES SL

43/9165999-2

3470DDW

05/07/2009

08:05

AP-7, PK 337,0

MONTAJES ELECTRICOS CAITOSL

43/9165081-4

6752GNF

02/07/2009

22:31

AP-7, PK 337,0

MONTAJES FRANGOA SL

08/9966986-0

1200DVS

21/05/2009

17:20

A-2, PK 560,2

MONTAJES Y ESTRUCTURAS DECORATIVAS DEL BAIX CAMP SL

43/9159799-8

5463CFC

23/06/2009

15:23

T-11, PK 2,3

MONTAJES Y FABRICACIONES INDUSTRIALES SA

43/9168678-8

2673BRL

10/07/2009

18:50

T-11, PK 2,3

MONTAJES YUSTE SCP

08/7020527-0

6785DXK

15/07/2009

11:03

C-33, PK 82,3

MONTAJES YUSTE SCP

08/7020980-4

6785DXK

16/07/2009

13:06

C-33, PK 82,3

MONTALUM SOCIETAT CIVIL

17/9228213-3

2900GDX

10/07/2009

07:42

C-66, PK 38,1

MONTAÑES M.

08/7003752-5

6314BYN

20/06/2009

18:17

A-2, PK 570,3

MONTECATANI SL

43/9149491-7

7824BZT

09/05/2009

16:26

TP-2031, PK 4,8

MONTES M.

43/9169389-8

2374FSL

12/07/2009

11:47

AP-7, PK 337,0

MONTON M.

08/7022348-1

6440BXZ

12/07/2009

11:26

B-23, PK 10,1

MONTSERRAT MOLINS SL

25/9242011-8

B 4930NL

06/06/2009

17:47

N-230, PK 27,5

MONTVAFER SL

25/9246390-3

3503CRF

26/06/2009

05:09

C-12, PK 120,2

MONZON M.

43/9156880-9

4155CKB

09/06/2009

20:44

AP-7, PK 337,0

MOPRENT LEVANTE SL

08/7010275-1

9654FPY

03/07/2009

20:33

A-2, PK 608,2

MORAN E.

17/9231280-7

GI5490AU

08/06/2009

00:05

N-II, PK 736,5

MORENO B.

08/7014920-0

6505BDG

04/07/2009

15:34

C-58, PK 5,8

MORENO C.

17/8421639-7

8625BMP

26/05/2009

18:21

A-2, PK 702,2

MORENO J.

08/7008079-7

4683DJW

28/06/2009

18:18

C-33, PK 82,3

MORENO M.

08/8523487-6

B 4326MP

18/06/2009

13:09

A-2, PK 610,0

MORENO OLIVARES ABOGADOS SL

08/7006838-2

3925DVZ

26/06/2009

13:54

C-33, PK 82,3

MORET E.

17/9227094-1

T 4829BC

05/06/2009

21:11

N-II, PK 718,2

MORIANA C.

08/8525086-0

0539FVB

23/06/2009

12:03

C-32, PK 31,4

MOROSHAN S.

25/9241573-6

L 0711AB

31/05/2009

12:11

C-53, PK 135,4

MOROZOV A.

17/9230767-6

4853GJV

04/06/2009

12:22

C-66, PK 5,5

MORRIS E CURIEL IBERICA SA

08/7005544-8

0947BZW

29/06/2009

14:18

C-32, PK 48,0

MORROS IMPORT SL

08/7018375-1

8042CRC

12/07/2009

11:23

A-2, PK 608,2

MOTEC SA

08/7023822-1

5902GDS

21/05/2009

10:03

C-33, PK 82,3

MOTOCONO SA

08/8523324-1

B 5662WP

15/06/2009

11:45

C-58, PK 31,8

MOTOR M VEINTICINCO SL

08/7014622-3

5225FXP

08/07/2009

08:06

A-2, PK 570,3

MOTOR M VEINTICINCO SL

08/7015214-6

5225FXP

06/07/2009

09:01

B-20, PK 21,5

MOTORSPORT 48 SL

08/9910211-3

7403FZW

15/03/2009

14:02

B-20, PK 21,5

MOTOS E HIJO SL

25/9250608-9

0889FMC

21/06/2009

08:36

N-240, PK 71,9

MOTOS E HIJO SL

25/9250972-0

0889FMC

10/05/2009

09:14

N-240, PK 71,9

MOURET R.

17/9221611-0

7328DTK

16/05/2009

07:29

N-II, PK 761,0

MOUSSAOUI A.

43/9168111-6

9940FHG

07/07/2009

19:51

AP-7, PK 337,0

MOVIL LB SL UNIPERSONAL

17/8420138-4

2884FND

13/05/2009

10:12

C-35, PK 88,6

MOVIL LB SL UNIPERSONAL

17/9223915-8

1134GHD

27/06/2009

11:44

C-66, PK 38,1

MOYA AREA VEINTICUATRO SL

43/9167432-0

2212BWX

06/06/2009

08:00

N-420, PK 825,4

MOZA M.

25/9244867-0

0084FRR

04/06/2009

11:21

N-230, PK 152,7

MP SCP

08/7015402-7

B 6051UV

08/07/2009

18:52

B-20, PK 21,5

MP5 CASTELLANA SL

43/9165053-3

8167GJK

02/07/2009

19:32

AP-7, PK 337,0

MUDANZAS ALCE BARCELONA SL

25/8425930-7

9626GDH

01/03/2009

19:51

AP-2, PK 138,8

MUGUREL I.

43/9162133-8

Z 6454BH

16/06/2009

20:58

C-31B, PK 8,2

MUKHTAR S.

25/9246094-0

L 9631AD

11/06/2009

10:23

N-230, PK 152,7

MUKHTAR S.

25/9246097-0

L 9631AD

11/06/2009

12:17

N-230, PK 153,2

MULDOON M.

17/9221692-0

6744CLR

19/05/2009

19:33

N-II, PK 761,0

MULTISERVEIS PALAMOS SL

17/9230890-5

7403CPD

14/07/2009

17:26

N-II, PK 718,2

MULLER E.

08/7012548-1

5167GKY

03/07/2009

12:07

B-23, PK 10,1

MULLIEZ L.

17/9224496-6

0155BLH

11/06/2009

00:15

C-65, PK 14,8

MUNNE GENERAL DE BEGUDES SL

08/7022052-8

5229FWS

10/07/2009

11:47

A-2, PK 570,3

MUNTATGES BURRIACH SL

08/1054613-5

7666CZC

21/04/2009

13:50

C-32, PK 116,0

MUNTATGES HERMETIC SL

17/8421524-2

2057FNH

26/05/2009

12:23

N-II, PK 727,1

MUNTATGES IN RA SL

43/9157886-4

5419DBN

16/06/2009

16:37

T-11, PK 2,3

MUNTATGES ROCA MARTINEZ SL

17/9223775-3

2027DSR

26/06/2009

12:02

C-66, PK 38,1

MUNTATGES SAENCO SL

43/9161317-2

9365DZL

26/06/2009

22:59

T-11, PK 2,3

MUNTEAN S.

25/9247011-0

1815BFH

19/06/2009

12:11

A-2, PK 445,3

MUNTEANU F.

25/9248777-7

1662CFR

26/06/2009

10:04

C-12, PK 147,5

MUÑOZ M.

08/7012812-9

B 3215OB

05/07/2009

16:01

B-23, PK 10,1

MUÑOZ S.

08/9945342-6

B 4583SZ

23/03/2009

14:58

A-2, PK 603,2

MURGEANU A.

17/9220303-8

B 5634SD

09/05/2009

04:20

C-65, PK 14,8

MUSIC CERIMONIAL NESSUN DORMA

08/9948150-1

3455GFJ

09/04/2009

13:57

A-2, PK 570,3

MUSICA GLOBAL DISCOGRAFICA

08/7003883-9

9322FRX

22/06/2009

21:26

C-33, PK 82,3

MUSTAFA A.

25/9249112-5

7572BFH

29/06/2009

10:39

A-2, PK 477,4

MUSTAFIN O.

17/9227578-4

0383GHJ

19/05/2009

12:13

N-260, PK 26,3

MUTI S.

25/9249234-4

6133BWJ

01/07/2009

07:08

AP-2, PK 164,9

MXTECON, SL

08/9968210-5

3911DVS

22/05/2009

14:33

C-33, PK 82,3

MYC MONTAJES CERRAMIENTOS SL

08/7001616-3

9212DVC

25/06/2009

16:28

B-20, PK 21,5

NAAILOV A.

17/9226184-8

6403BZK

05/06/2009

00:37

C-25, PK 230,0

NADEEM M.

08/7007325-8

B 6611PV

25/06/2009

15:49

A-2, PK 570,3

NADEEM M.

08/7010751-5

B 6611PV

27/06/2009

13:30

A-2, PK 602,7

NADEEM M.

08/7010928-1

B 6611PV

28/06/2009

17:58

B-20, PK 21,5

NADICO INGENIERIA SL

08/9997556-2

5424DKG

14/06/2009

18:04

C-17, PK 16,5

NADICO INGENIERIA SL

08/9999945-9

5730FMN

17/06/2009

13:51

C-33, PK 82,3

NAJAM CATALUNYA SL

43/9160355-5

3790FFH

06/06/2009

06:55

N-340, PK 176,2

NAPLUN SA

08/7019831-4

1399CCD

10/07/2009

16:01

B-23, PK 10,1

NAPLUN SA

08/7021629-2

1399CCD

19/05/2009

11:41

B-23, PK 10,1

NASCIMENTO R.

43/9159236-3

0485CKZ

20/06/2009

15:50

N-240, PK 39,6

NASTASE S.

17/8420584-9

6167FSS

21/05/2009

09:47

AP-7, PK 33,1

NATURAL BOUQUETS SL

25/9243104-9

9345FBD

27/05/2009

07:23

AP-2, PK 164,9

NATURCORK SL

08/7010039-5

9460GJH

01/07/2009

14:57

A-2, PK 608,2

NAUTYNORT MARINA SITGES SL

17/9218173-7

4269BYN

28/05/2009

11:55

C-65, PK 6,6

NDANI B.

17/9225651-6

B 4250PD

17/05/2009

03:06

C-35, PK 65,7

NDIAYE D.

08/7006754-2

1259FJW

26/06/2009

10:24

C-33, PK 82,3

NECULA A.

17/9217821-2

B 3856OM

25/05/2009

22:53

N-II, PK 751,5

NEGOCIS IMMOBILIARIS OEST SL

17/9227742-8

0462GFC

23/05/2009

15:46

C-31, PK 376,5

NEGOT G.

08/7010489-8

B 8134TH

26/06/2009

19:41

B-23, PK 9,2

NEIJS B.

43/9144400-3

3422DFF

29/05/2009

14:57

T-11, PK 2,3

NELSIG LEXURY CARS SL

08/7020985-3

7651FLZ

16/07/2009

16:03

C-32, PK 48,0

NEOSKY SISTEM SL

08/7004012-5

9092CPB

22/06/2009

15:52

C-33, PK 82,3

NERINTER DOS MIL UNO GESTION DE DOCUMENTOS SL

43/9167671-0

2288FJG

03/07/2009

17:51

N-420, PK 825,4

NERON DE REHABILITACIONES SL

08/9990420-5

0136FVP

09/06/2009

17:40

A-2, PK 602,7

NETEGES ALFA S C

17/9219821-1

5873FWL

22/05/2009

13:10

C-66, PK 38,1

NETEGES DORCA SL

17/8421467-1

0874FJT

21/05/2009

19:07

GI-533, PK 10,9

NETEGES LLIBERT DOMENECH SL

43/9161341-0

9797FYH

25/06/2009

20:15

T-11, PK 2,3

NETRONOR SL

08/7015565-0

5645DFV

10/07/2009

10:17

B-20, PK 21,5

NETRONOR SL

08/7021904-4

5645DFV

06/07/2009

16:17

A-2, PK 603,2

NEUBERT A.

08/7007888-7

0291BYV

27/06/2009

20:18

C-33, PK 82,3

NEUBERT A.

08/7016272-3

0291BYV

06/07/2009

18:03

C-33, PK 82,3

NEUBERT A.

08/7016536-3

0291BYV

07/07/2009

19:30

C-33, PK 82,3

NEW STYLE HOUSES 007 SA

08/7011018-2

9311DNR

26/06/2009

13:19

C-32, PK 85,0

NEW YORK CITY SL

08/7002592-0

0514DMJ

22/06/2009

10:56

A-2, PK 603,2

NEWCOMPTE SL

08/7018146-2

4650FTL

10/07/2009

15:33

A-2, PK 608,2

NEWCOMPTE SL

17/9228855-4

4650FTL

20/06/2009

21:49

C-65, PK 6,6

NEXUS PLUS CONSULTORES SL

08/7007503-4

7513FDP

28/06/2009

08:45

C-33, PK 82,3

NICIFORO C.

08/7013034-5

B 6509KV

06/07/2009

11:59

A-2, PK 602,7

NICIFORO C.

08/7018954-4

B 6509KV

13/07/2009

15:03

A-2, PK 602,7

NICKLAW A.

08/9999724-4

M 6265YM

21/06/2009

19:37

A-2, PK 603,2

NICOLAE A.

17/9229299-1

A 0891CW

30/04/2009

02:35

C-25, PK 213,6

NICHIFOR C.

25/9247475-5

M 7206VW

27/06/2009

08:21

AP-2, PK 164,9

NICHIFOR M.

08/7004909-0

3677CXK

22/06/2009

16:54

A-2, PK 570,3

NICHIFOR M.

25/9248256-3

3677CXK

22/06/2009

08:32

A-2, PK 522,0

NIGRO A.

43/9166342-4

GR7984AF

14/06/2009

21:45

N-340, PK 68,3

NIKOLAEV B.

08/8527817-3

B 7505NX

13/07/2009

11:48

C-17, PK 38,0

NIMBUS STOCKS SL

17/8418891-8

1128GDX

01/05/2009

19:46

C-31, PK 335,0

NINETRON TRADE SL

08/7015044-7

5152CMG

05/07/2009

17:44

B-20, PK 21,5

NIPOTINVERSIA SL

08/7013917-0

1692FJS

04/07/2009

14:58

A-2, PK 570,3

NISSAN MOTOR ESPAÑA SA

08/7021130-8

4638GFH

17/07/2009

12:49

C-33, PK 82,3

NITA M.

43/9165730-6

8322CLX

04/07/2009

19:10

AP-7, PK 337,0

NITOI P.

43/9165489-1

7312GMK

04/07/2009

01:57

AP-7, PK 337,0

NIXIN CAT SL

08/7008336-1

2861FRY

29/06/2009

12:30

A-2, PK 570,3

NIXIN CAT SL

17/9223223-3

2861FRY

15/05/2009

08:44

C-25, PK 213,6

NIXIN CAT SL

25/9248794-2

2861FRY

26/06/2009

20:15

C-12, PK 147,5

NIXIN CAT SL

43/9168920-4

2861FRY

10/07/2009

10:11

N-240, PK 39,6

NIXIN CAT SL

43/9169053-1

2861FRY

09/07/2009

12:13

N-240, PK 39,6

NMT SHIPPING ESPAÑA SL

43/9170718-8

7339CDG

14/07/2009

07:32

AP-7, PK 337,0

NOGALES SERVEIS DE RETOLACIO SL

08/7012930-4

3286FZC

07/07/2009

14:43

A-2, PK 602,7

NOQRA H.

43/9157556-9

B 9988WN

13/06/2009

17:12

T-11, PK 2,3

NOSKOV A.

08/9991047-8

MA2854CY

04/06/2009

14:00

C-33, PK 82,3

NOU VENDING SL

17/8421135-9

2250DJK

18/05/2009

17:45

C-63, PK 26,0

NOVA AUTOESCOLA JSB SL

08/7022659-5

9439CFP

13/07/2009

13:08

A-2, PK 570,3

NOVA HOSTER SL UNIPERSONAL

17/9223831-9

GI1443AZ

23/06/2009

13:16

C-66, PK 38,1

NOVATEC SCP

17/9226318-1

6343CNV

14/06/2009

02:07

C-25, PK 230,0

NOVENTA Y DOS ACCION SL

08/7016312-0

6390BRC

09/07/2009

07:34

C-33, PK 82,3

NOVOVIRA SL

08/7003804-9

5944FZS

22/06/2009

10:52

A-2, PK 570,3

NUBLA Y SAN MARTIN SL

25/9250946-3

1541CXD

10/05/2009

16:47

N-240, PK 71,9

NUEVAS AREAS URBANAS SL

08/7018704-3

2270BKN

11/07/2009

21:06

C-33, PK 82,3

NUEVE TEX SL

08/7012822-1

3317DXL

05/07/2009

19:31

B-23, PK 10,1

NUÑEZ G.

08/7015675-7

B 0770PK

11/07/2009

10:23

B-20, PK 21,5

NURIA DURAN SL

17/9230448-8

4361GHX

13/07/2009

07:27

C-66, PK 38,1

OBRAS 2006 DE REHABILITACION SL

25/9242386-8

0451FBR

21/05/2009

08:33

C-14, PK 134,3

OBRAS 2006 DE REHABILITACION SL

25/9242406-3

0451FBR

22/05/2009

06:33

C-14, PK 134,3

OBRAS 2006 DE REHABILITACION SL

25/9244399-5

0451FBR

28/05/2009

14:15

C-14, PK 134,3

OBRAS NOVINTE SL

25/9250378-5

1607BJJ

07/07/2009

14:21

C-26, PK 30,6

OBRAS TEKITAK SLU

17/9228445-9

2567FXR

05/07/2009

16:02

N-II, PK 718,2

OBRAS Y CANALIZACIONES HECTOR SL

08/9978658-3

7884DDJ

30/04/2009

14:46

C-33, PK 82,3

OBRAS Y CONTRAT CONOPRO SL

43/9156965-6

7880DTS

10/06/2009

09:59

AP-7, PK 337,0

OBRAS Y PROYECTOS EUROREFORMAS SL

08/7014172-0

2428DWK

05/07/2009

21:19

A-2, PK 609,0

OBRAS Y PROYECTOS IKOMKARS L

08/7012428-4

6321CHS

30/06/2009

14:32

N-II, PK 665,1

OBRES I REFORMES ARENAS SL

08/8523737-7

2378DTW

23/06/2009

12:11

AP-7, PK 107,0

OBRES I REMODELACIO SL

08/7000342-6

B 4544TK

14/06/2009

21:13

A-2, PK 570,3

OBSERVATORI DELS PUBLICS SCP

08/7018971-4

7147FTX

13/07/2009

11:02

C-33, PK 82,3

OCTEL DOS MIL DOS SL

43/9165137-9

4919CPH

01/07/2009

19:17

N-340, PK 104,7

OCHESELU M.

43/9148012-3

8959DJY

29/04/2009

12:49

N-340, PK 104,7

ODRIA ANDREU JOSE IGNACIOY PEREZ SAN ROMAN POO DAVI

25/9245707-8

1457BRJ

12/06/2009

09:29

AP-2, PK 164,9

OFICOMA SL

25/9251705-7

4644FFK

13/07/2009

12:46

N-240, PK 118,1

OLIVE TOURS SL

43/9167916-8

7620CRM

06/07/2009

15:01

T-11, PK 2,3

OLIVEIRA V.

08/9998510-0

2368CFR

15/06/2009

16:19

C-33, PK 82,3

OLIVERI F.

08/7001714-9

9364FVX

19/06/2009

15:49

A-2, PK 570,3

OLMO I.

17/9227581-0

1438CXY

17/05/2009

20:08

N-II, PK 736,5

OLUMEPA SL

08/7007060-9

7972GJY

27/06/2009

14:17

C-33, PK 82,3

OLUMEPA SL

08/9945658-3

0256FBT

07/03/2009

19:24

A-2, PK 609,0

OMEGA INSTALACIONS SL

08/7024204-4

9684CMS

16/07/2009

11:44

B-20, PK 21,5

OMEROVIC S.

08/7022856-7

B 1727WL

14/07/2009

11:34

B-20, PK 21,5

OMNIPACK SL

08/7017013-6

8825DRG

10/07/2009

17:17

A-2, PK 602,7

ONARRES CINCO SL

08/7011417-5

2863CVV

04/07/2009

07:39

B-23, PK 9,2

ONIEVA I.

08/7006906-4

1385CDR

26/06/2009

14:03

C-33, PK 82,3

OPENLUX SL

08/7023709-0

4811BZP

21/05/2009

08:58

B-23, PK 9,2

OPTICA RUFFO SL

08/7019661-5

8167GNG

14/07/2009

11:21

C-33, PK 82,3

OPYNA MANAGEMENT SL

08/9988438-8

3106DWY

07/06/2009

20:13

B-20, PK 21,5

ORCUBIERTAS CONSTRUCCION EDIFICACIONES SL

08/8524034-8

2801FMH

26/06/2009

12:48

C-17, PK 19,6

ORFORD J.

43/9161788-2

2508FDV

30/06/2009

12:06

AP-7, PK 337,0

OROIAN A.

17/9220865-0

5855FMC

10/05/2009

00:09

N-II, PK 687,8

OROIAN A.

17/9225828-2

5855FMC

20/05/2009

20:49

C-63, PK 4,8

ORTEGA E.

43/9157719-0

1466FJX

15/06/2009

05:03

T-11, PK 2,3

ORTHOTEC PHARMA SL

08/8524338-0

8965DMW

19/06/2009

06:52

C-58, PK 8,6

ORTIZ S.

08/7013774-0

0415FWC

02/07/2009

20:50

C-32, PK 48,0

ORTMANS P.

43/9157129-3

2400GMR

11/06/2009

10:59

AP-7, PK 337,0

OSILA SL

43/8419807-7

6474CXG

12/06/2009

17:42

AP-7, PK 292,0

OSORIO B.

08/7011622-0

2119DJZ

06/07/2009

14:02

B-23, PK 9,2

OTE TRES LA SELVA SL

17/9220411-0

7744CKF

12/06/2009

04:59

N-II, PK 751,5

OUATOUIT M.

08/8525214-4

3135BCV

21/06/2009

11:14

C-17, PK 62,3

OUHFOUR M.

17/9226194-0

GI9948AX

06/06/2009

14:22

C-25, PK 230,0

OULALI O.

17/9222332-0

B 2542OK

12/05/2009

07:18

N-II, PK 718,2

OURDI A.

17/9223420-5

7066FSB

16/06/2009

06:37

N-II, PK 761,0

PC MATERIALS RAMADERS SL

08/8524721-3

0739FXG

25/06/2009

08:35

A-2, PK 572,5

PA ARTESA OLOT SL

17/9207608-1

0999GFN

19/04/2009

10:58

C-66, PK 38,1

PABRAMA SA

43/9169808-4

5873DLM

17/05/2009

10:17

AP-7, PK 337,0

PADAWAN NETWORK SL

17/9229677-0

3965GDD

03/05/2009

19:37

C-66, PK 38,1

PADILLA D.

17/9221032-4

0875FDL

28/05/2009

18:08

C-66, PK 38,1

PADILLA G.

08/7010849-5

5541BSK

29/06/2009

16:30

B-23, PK 9,2

PADILLA G.

08/7016848-0

5541BSK

10/07/2009

18:50

A-2, PK 602,7

PAGES M.

08/7020255-1

4754FYD

14/07/2009

19:20

C-33, PK 82,3

PAJARES F.

17/0884439-3

1051CPN

03/04/2009

18:10

N-II, PK 694,8

PAJARES F.

17/9227842-1

1051CPN

01/06/2009

06:30

C-35, PK 65,7

PAJARES F.

17/9228251-7

1051CPN

09/06/2009

06:34

C-35, PK 65,7

PALAU CERAMICA DE SARIÑENAS A

08/7011470-4

3455CDN

04/07/2009

12:03

B-23, PK 9,2

PALAU LEON SL

08/7001993-2

1703DPZ

19/06/2009

18:06

A-2, PK 570,3

PALAU SOLITA ASSESSORS ADMINISTRACIO DE FINQUES SL

08/7020672-4

2768CDX

16/07/2009

18:57

C-33, PK 82,3

PALINOX INGENIERIA Y PROYECTOS SL

43/9168067-3

5996GLK

07/07/2009

17:54

AP-7, PK 337,0

PAM TRANS EXPEDICION SL

08/8522834-6

7479CTC

15/06/2009

21:11

N-II, PK 651,9

PAMER SEI LASER SYSTEM S C P

08/3610380-1

3860FGS

29/04/2009

08:16

C-55, PK 16,5

PAN H.

25/9244987-9

3788GKM

01/06/2009

00:02

N-240, PK 71,9

PANAIT P.

43/9170276-0

4074DRW

11/07/2009

10:17

N-240, PK 39,6

PANATRONIC SL

43/9167360-7

8420GHN

06/07/2009

15:07

AP-7, PK 337,0

PANDELE G.

08/7015930-8

NA9059AP

04/07/2009

07:42

A-2, PK 579,4

PANDELE N.

25/9249844-7

8318GGX

04/07/2009

09:26

A-2, PK 477,4

PANEUROSEARCH SL

08/9971412-0

7900DPS

22/05/2009

14:48

B-20, PK 21,5

PANI LLAVANERES SL

25/9245772-0

4463BLL

14/06/2009

18:18

AP-2, PK 164,9

PANICH V.

43/9166004-6

3322GCJ

05/07/2009

09:07

AP-7, PK 337,0

PANKRATOVA L.

17/9218551-0

3225BPP

30/05/2009

10:06

C-65, PK 6,6

PANTALLAS ACUSTICAS OCYPME SL

43/8420014-1

4221GGP

20/05/2009

12:34

AP-7, PK 339,0

PAPIK FUSTERS SL

08/8525239-3

1488FWV

21/06/2009

15:49

C-17, PK 46,6

PAPRITZ T.

43/9164665-1

9560DYP

22/06/2009

09:04

N-340, PK 104,7

PARAFLY SA

43/9164844-5

5216DMS

26/06/2009

17:59

N-340, PK 104,7

PARCAT SL

08/7013059-4

8095CDM

06/07/2009

13:19

A-2, PK 602,7

PARENT A.

43/9164560-9

5361DCP

18/06/2009

16:01

N-340, PK 104,7

PARERA DESIGN SL

17/9227538-3

2019GHH

06/07/2009

12:11

C-66, PK 38,1

PARERA DESIGN SL

17/9228163-0

2019GHH

08/07/2009

16:50

C-66, PK 38,1

PARERA DESIGN SL

17/9228841-4

2019GHH

20/06/2009

17:52

C-65, PK 6,6

PASARICA E.

43/9164996-2

3720BNT

02/07/2009

15:50

AP-7, PK 337,0

PASCUAL K.

17/8420549-1

B 1779OS

21/05/2009

10:01

AP-7, PK 33,1

PASHKOV D.

17/9230290-5

M 5878IX

12/05/2009

02:58

C-25, PK 230,0

PASSONI P.

25/9251347-0

T 7936AS

10/07/2009

23:01

N-240, PK 71,9

PASTENA B.

25/9247252-7

1611FRT

26/06/2009

15:48

AP-2, PK 164,9

PASTOR R.

17/8420484-7

GI9902BN

16/05/2009

09:15

N-260, PK 27,5

PATFASAM SL

08/9982545-5

7164DMG

08/05/2009

10:58

A-2, PK 570,3

PATRICK GENARD Y ASOCIADOS SL

08/7016890-1

B 3844UY

10/07/2009

14:16

C-33, PK 82,3

PAUCA F.

17/9221681-6

2153DZW

20/05/2009

00:42

N-II, PK 761,0

PAUN C.

08/7022178-2

B 6535KS

11/07/2009

10:16

A-2, PK 603,2

PAUN T.

08/7020550-1

B 9346PX

16/07/2009

08:59

C-33, PK 82,3

PAUN T.

08/7021361-5

B 9346PX

17/05/2009

00:09

B-23, PK 10,1

PAVIMENTOS Y ALBAÑILERIA SL

43/9163479-0

7398DYK

03/07/2009

08:57

N-240, PK 39,6

PAVIMENTS I REVESTIMENS CATALANS SL

43/9163472-7

7123BNN

03/07/2009

07:46

N-240, PK 39,6

PAVIMONT SL

43/9160400-6

8874DMJ

07/06/2009

20:51

N-340, PK 176,2

PAVITARRACO SL

43/9166537-6

2429GCZ

25/06/2009

06:57

TP-2031, PK 4,8

PAWLOWSKI G.

43/9161942-1

0656FHS

13/06/2009

17:42

N-420, PK 862,9

PAZMINO J.

08/7005507-7

B 3254PH

29/06/2009

12:48

C-32, PK 48,0

PEAK TIME SL

17/9227610-6

7025DJK

17/05/2009

19:43

N-II, PK 736,5

PECON INVERSIONES SL

43/9163495-8

2320BJY

18/06/2009

09:58

AP-7, PK 337,0

PEDRANAT SL

08/7012956-5

6049DVM

06/07/2009

20:35

B-23, PK 10,1

PEDRANAT SL

08/7020351-8

6049DVM

16/07/2009

16:24

C-33, PK 82,3

PEDRO GINER EDITORIAL SL

43/9170766-4

9707GBX

14/07/2009

09:03

AP-7, PK 337,0

PEDROSA Y HORWATH ASESORESLEGALES TRIBUTARIOS SL

08/7010649-8

0456CNG

28/06/2009

09:55

B-20, PK 21,5

PEDROSA Y HORWATH ASESORESLEGALES TRIBUTARIOS SL

08/7014680-6

0456CNG

08/07/2009

09:13

A-2, PK 570,3

PEGGE A.

17/9224191-6

6718GBK

17/05/2009

11:19

N-II, PK 718,2

PEISA BARCELONA SA

08/8524798-6

6104FNN

26/06/2009

10:50

C-17, PK 19,6

PELAEZ B.

17/9220750-5

8953BNV

10/05/2009

14:57

N-II, PK 761,0

PELHAM INVEST SL

08/7020266-0

8054BVK

14/07/2009

17:10

C-33, PK 82,3

PENA L.

43/9170185-8

T 5114AW

11/07/2009

17:54

N-340, PK 176,2

PEÑISCOLA RESIDENCIAL SA

08/7016636-7

6857CXF

08/07/2009

14:55

A-2, PK 602,7

PERE MENDEZ SCP

17/9225054-1

GI8121BT

19/05/2009

20:43

N-II, PK 718,2

PEREIRA C.

17/9222552-0

B 1529XD

01/06/2009

08:22

N-II, PK 761,0

PEREIRA H.

43/9159162-7

4053GBP

19/06/2009

19:03

T-11, PK 2,3

PERELLO R.

43/9152432-1

0003DMT

15/05/2009

20:47

AP-7, PK 337,0

PEREZ A.

08/7012677-1

B 2637WP

05/07/2009

20:35

B-23, PK 10,1

PEREZ L.

08/7011351-7

B 1685PH

03/07/2009

11:33

B-20, PK 21,5

PEREZ MONICO SL

08/3626022-0

0186BDW

18/06/2009

09:30

C-31, PK 194,0

PEREZ MONICO SL

08/8524572-1

7578FKH

22/06/2009

11:55

N-150, PK 2,1

PEREZ S.

08/7017012-4

3711DVS

10/07/2009

12:25

C-33, PK 82,3

PERFORAMUR SL

43/9166991-2

5464FLV

06/07/2009

05:50

AP-7, PK 337,0

PERHAITA I.

08/7003761-6

M 2945YY

21/06/2009

14:26

A-2, PK 602,7

PERHAITA I.

08/7009556-7

M 2945YY

28/06/2009

08:59

A-2, PK 608,2

PERSET TRADE SL

08/7016960-0

6220CBC

10/07/2009

09:48

A-2, PK 602,7

PERSHOUSE SL

43/9148170-6

2108BBH

29/04/2009

18:06

TP-2031, PK 4,8

PERSONAL SIETE ETT SA

17/8421165-7

2470CST

30/05/2009

16:55

C-31, PK 313,0

PERTUSA INVESTMENT SL

08/7012447-8

1147FDD

04/07/2009

09:41

B-23, PK 10,1

PESMAN J.

17/9219669-0

3252CXG

20/05/2009

14:01

C-66, PK 38,1

PETCOFF I.

08/7013020-5

VA5630AL

06/07/2009

09:06

B-23, PK 10,1

PETRE V.

08/9999413-9

CS1519AV

19/06/2009

16:48

A-2, PK 603,2

PETRE V.

25/9243771-9

CS1519AV

01/06/2009

16:47

A-2, PK 510,0

PETRE V.

25/9244652-6

CS1519AV

01/06/2009

16:59

A-2, PK 477,4

PETRE V.

25/9246398-2

CS1519AV

26/06/2009

13:11

C-12, PK 120,2

PETRE V.

25/9247782-1

CS1519AV

19/06/2009

15:01

A-2, PK 522,0

PETRE V.

25/9247851-5

CS1519AV

20/06/2009

17:29

A-2, PK 524,0

PETRE V.

25/9248071-8

CS1519AV

20/06/2009

17:49

A-2, PK 477,4

PETRE V.

43/9162551-2

CS1519AV

27/06/2009

17:30

N-240, PK 39,6

PETRISOR D.

43/9159969-7

L 6130AB

24/06/2009

10:00

N-240, PK 39,6

PETROAZUL, SL

08/9937644-2

9083DYM

20/04/2009

14:20

B-23, PK 9,2

PETROAZUL, SL

08/9937717-8

9083DYM

20/04/2009

14:57

A-2, PK 602,7

PETRUT M.

17/9229946-1

GI7633BB

09/05/2009

22:50

C-66, PK 38,1

PEZZO G.

17/9221449-9

6095FCR

11/05/2009

01:42

N-260, PK 26,3

PI J.

08/7000660-7

B 9858WZ

18/06/2009

08:01

A-2, PK 570,3

PI J.

08/7014355-8

B 9858WZ

06/07/2009

12:41

A-2, PK 570,3

PICK J.

43/9162207-0

4537CJD

19/06/2009

16:55

C-31B, PK 8,2

PICH AGUILERA ARQUITECTOS SL

08/7015316-8

4862DZC

07/07/2009

16:10

C-31, PK 211,4

PICH AGUILERA ARQUITECTOSSL

08/7019992-2

4862DZC

11/07/2009

16:47

B-23, PK 10,1

PIEDRA NATURAL RUBIO SL

25/9251706-3

8271FTX

13/07/2009

15:38

N-240, PK 71,9

PIETRUSZKA E.

08/7007222-9

B 3312SX

27/06/2009

15:10

C-33, PK 82,3

PILAT M.

08/7013920-6

6062FVN

03/07/2009

14:52

A-2, PK 570,3

PILVA 60 SL

08/7008914-8

2109DLN

30/06/2009

11:45

C-33, PK 82,3

PINCAS PARTNERS SL

08/8527619-0

9146GGH

10/07/2009

16:11

C-33, PK 86,0

PINI INVERSIONES INMOBILIARIAS SL

43/9163860-5

3609FYB

02/07/2009

12:48

AP-7, PK 337,0

PINNA D.

17/9231391-5

4097GCJ

08/07/2009

05:57

C-65, PK 6,6

PINSET CENTER SL

08/7011931-1

6253CRJ

30/06/2009

14:34

B-23, PK 10,1

PINTO B.

17/8420590-4

B 6419UU

21/05/2009

09:52

AP-7, PK 33,1

PINTURAS JAISAL SL

43/9160170-0

6225DWG

28/05/2009

19:25

N-340, PK 176,2

PIQUE JOVEN CORREDORIA D'ASSEGURANCES SL

25/8427213-6

8736DTK

15/05/2009

08:12

C-14, PK 121,5

PIROBLOC SA

08/8518547-0

6846FTM

27/05/2009

07:58

A-2, PK 563,3

PISCINES H BORRELL SLU

08/9999437-6

2250GCB

18/06/2009

21:15

B-20, PK 21,5

PISCINES KRYSCON SL

08/8522618-5

3445GFS

16/06/2009

12:46

C-17, PK 19,6

PITIGOI M.

08/7002974-7

B 3029TB

27/06/2009

07:21

A-2, PK 609,0

PIVATO N.

08/7005970-3

B 3441NZ

22/06/2009

14:37

N-II, PK 665,1

PIZZERIA ITALIANA OASIS SL

17/8419374-6

6035CPH

16/05/2009

08:24

AP-7, PK 80,0

PLANAS M.

08/7011273-2

9191BJV

02/07/2009

19:38

B-23, PK 9,2

PLANET FROST SL

08/7004921-7

B 4891XC

23/06/2009

12:23

C-33, PK 82,3

PLANTMED SL

17/9220815-0

2818DNX

10/05/2009

18:26

C-25, PK 230,0

PLASTICOS E PRAT SL

08/7018153-5

0855DBW

10/07/2009

18:51

C-33, PK 82,3

PLASTICOS FACA SA

08/7015477-0

0081CTV

08/07/2009

11:37

C-32, PK 48,0

PLESCAN V.

43/9160209-5

B 5466OK

31/05/2009

02:51

N-340, PK 68,3

PLESCAN V.

43/9166183-6

B 5466OK

03/06/2009

01:28

N-340, PK 68,3

PLESCAN V.

43/9166350-3

B 5466OK

13/06/2009

04:18

N-340, PK 68,3

PLOTYS COMUNICATION SYSTEM

08/7012099-7

5541DVY

02/07/2009

13:56

B-23, PK 10,1

PM LG AGENTS SL

43/9165575-5

B 6269UG

03/07/2009

19:44

AP-7, PK 337,0

PODZETTA L.

08/7019147-9

8627CMD

13/07/2009

12:45

C-33, PK 82,3

POLICAT DOS MIL SL

17/9229866-3

9852DBK

05/05/2009

12:20

C-66, PK 38,1

POLICAT DOS MIL SL

17/9230185-8

9852DBK

14/05/2009

07:46

C-66, PK 38,1

POLIMPORT 2005 SL

43/9165554-1

2465FKL

03/07/2009

18:15

AP-7, PK 337,0

POMPEI 2005 SL

08/7008466-3

7127GKX

29/06/2009

14:51

C-33, PK 82,3

POMPEI 2005 SL

17/9226619-2

7127GKX

30/06/2009

09:59

C-65, PK 6,6

PON SA

08/8526590-9

1264BHX

03/07/2009

10:59

C-33, PK 86,0

PONOMARENKO A.

08/7022386-5

T 4676AZ

12/07/2009

09:43

B-23, PK 10,1

PONT J.

08/7022631-0

1763FJW

13/07/2009

11:15

A-2, PK 570,3

PONTE VIANA LUSO ESPAÑA CONSTRUCCIONES 3459 SL

43/9155722-1

7174FDD

07/06/2009

20:40

AP-7, PK 337,0

PONTE VIANA LUSO ESPAÑA CONSTRUCCIONES 3459 SL

43/9157848-0

7174FDD

16/06/2009

13:20

T-11, PK 2,3

PONTILS CERO SIETE SL

17/9227362-0

5081CNC

17/05/2009

16:47

C-31, PK 376,5

PONTILS CERO SIETE SL

17/9228947-9

5081CNC

27/05/2009

19:17

N-260, PK 26,3

POPA L.

43/9167121-4

2582FBB

07/07/2009

04:09

AP-7, PK 337,0

POPIA N.

25/9250539-1

4293CHJ

08/07/2009

01:19

A-2, PK 524,0

POPIA N.

25/9250567-6

4293CHJ

08/07/2009

01:37

A-2, PK 477,4

POPOVICI S.

08/7010949-9

6295BNG

29/06/2009

19:38

B-20, PK 21,5

POPOVICI S.

25/9250224-6

6295BNG

06/07/2009

11:13

A-2, PK 477,4

POPOVICI S.

25/9250325-1

6295BNG

07/07/2009

00:15

A-2, PK 477,4

POPULAR DE RENTIG SA

08/7008416-0

4543DNV

28/06/2009

17:43

C-33, PK 82,3

PORTA SISTEMAS SL

43/9163238-5

8743FTT

30/06/2009

19:42

T-11, PK 2,3

PORTAVOZ COMUNICACIONES INTEGRADAS SL

43/9161854-4

5173DRF

30/06/2009

12:55

AP-7, PK 337,0

PORTES GIRONA SL

17/9204447-3

5077FVD

03/04/2009

13:12

C-66, PK 38,1

POULTON A.

43/9160887-0

GR0139AY

16/06/2009

21:18

AP-7, PK 337,0

POULTON A.

43/9161984-2

GR0139AY

16/06/2009

21:40

C-12, PK 21,4

POUVILL M.

08/7024050-3

B 5988NN

13/07/2009

21:00

B-23, PK 10,1

POZDNI O.

17/9227889-0

GI9870BC

23/05/2009

15:08

N-II, PK 736,5

PRANNAMED SL

08/7021766-1

1073FWC

19/05/2009

14:00

A-2, PK 608,2

PRAT R.

08/7017340-0

5848DSJ

23/04/2009

16:47

C-16, PK 74,2

PRAT R.

08/7017374-5

5848DSJ

04/05/2009

14:04

C-16, PK 74,2

PRATES T.

17/9221021-3

8252BSN

28/05/2009

14:25

C-66, PK 38,1

PRATES T.

17/9222030-5

8252BSN

04/06/2009

14:32

C-66, PK 38,1

PRECUP A.

43/9164208-1

B 6899UK

04/07/2009

14:52

N-240, PK 39,6

PRECUP A.

43/9164249-4

B 6899UK

05/07/2009

12:14

N-240, PK 39,6

PREFABRICATS ESGLEYES SL

17/9219980-6

7748CKD

26/05/2009

15:33

C-66, PK 38,1

PREFORMAS Y CALDERERIA SL

08/7008622-6

B 0055NB

01/07/2009

10:32

C-33, PK 82,3

PRESS MAP CONSULTING I COMUNICACION SL

08/7019553-2

9537CYY

13/07/2009

20:08

C-33, PK 82,3

PRESYNTEX SL

08/7008934-3

B 4128SY

27/06/2009

15:01

N-II, PK 665,1

PRETENSATS CAMATS SL

08/7008218-6

1589DRT

29/06/2009

19:48

A-2, PK 570,3

PRIETO E.

08/7003325-0

9053FDP

27/06/2009

13:15

B-23, PK 10,1

PRIMO STYL SL

17/9230508-4

GI6655BC

13/07/2009

20:25

N-II, PK 718,2

PRIN CAR SA

08/7011958-4

3804FTS

30/06/2009

10:12

B-23, PK 10,1

PRINDUS SL

08/7016408-7

1180GCK

09/07/2009

10:28

C-33, PK 82,3

PRINDUS SL

08/9999960-5

1180GCK

17/06/2009

13:55

C-33, PK 82,3

PRINDUS SL

17/9226023-0

1180GCK

30/05/2009

17:08

C-25, PK 230,0

PRINT FOL SL

08/3256092-3

9842BMR

21/04/2009

16:50

N-150, PK 3,5

PRIVATE SUN INVESTMENT ESPAÑA SL

17/9227133-7

3529GJV

11/06/2009

20:37

N-II, PK 718,2

PRO EXPO PATRICIA CEUCA SL

25/9248396-8

2305CCP

23/06/2009

22:11

C-53, PK 135,4

PROCAM LINEA VERDE SL

17/9229763-4

8552BJM

06/05/2009

10:51

C-66, PK 38,1

PROCONSVA PROMOCIONS I CONSTRUCCIONS 08/9966408-0

5553FYR

22/05/2009

10:25

C-251, PK 5,1

PROCHAZKA S.

43/9161953-6

T 2873AT

16/06/2009

07:31

N-340, PK 84,3

PROCHAZKA S.

43/9162412-1

T 2873AT

27/06/2009

15:09

N-340, PK 84,3

PRODAN E.

43/9163650-9

V 1723GD

02/07/2009

07:44

AP-7, PK 337,0

PRODUCCIONES GANADERAS DEBARBASTRO SA

25/9249615-7

8745DFF

01/07/2009

12:57

A-2, PK 510,0

PRODUCCIONES KOKI SL

43/9165882-3

1810CMF

04/07/2009

13:09

AP-7, PK 337,0

PRODUCCIONES SURVIVOR SL

25/9245345-4

3757CLX

06/06/2009

15:18

N-240, PK 53,1

PRODUCCIONS DE DISSENY BELLERA SL

08/7016733-0

0774FWZ

09/07/2009

16:48

C-33, PK 82,3

PROFESSIONAL ELECTRIC MEDITERRANI SL

17/9216373-5

7637GBD

04/05/2009

10:25

C-66, PK 38,1

PROGETTO MODA SL

08/7007019-6

9157DDY

26/06/2009

13:22

C-33, PK 82,3

PROIURIS VLC SL

08/7015423-4

7732DMC

08/07/2009

11:13

C-32, PK 48,0

PROJECT BOX SLL

08/7013276-1

1157DSB

08/07/2009

20:02

B-23, PK 10,1

PROMALEX SL

17/8420348-4

6182BRN

19/06/2009

16:32

AP-7, PK 69,0

PROMO ESTRUC SL

08/9999406-6

6219FWJ

19/06/2009

11:54

B-20, PK 21,5

PROMO LLAR MEDIACION Y CONSTRUCCION INMOBILIARIA SL

08/7010589-1

8727DZZ

27/06/2009

12:14

B-20, PK 21,5

PROMO NOVENTA Y DOS SL

08/7014249-3

6641DGS

06/07/2009

19:31

A-2, PK 570,3

PROMOCIONES ERAS ALTAS SL

43/9167976-0

8318GJD

07/07/2009

13:09

AP-7, PK 337,0

PROMOCIONES FEDO SA

25/9245843-7

1136CHJ

13/06/2009

15:30

N-240, PK 118,1

PROMOCIONES INMOBILIARIAS UNIDAS CATALANAS ARAGONESA

25/9252163-0

2877DHC

17/07/2009

15:27

C-26, PK 30,6

PROMOCIONES INMOBILIARIASUNIDAS CATALANAS ARAGONESA

43/9165140-9

2877DHC

01/07/2009

21:01

N-340, PK 104,7

PROMOCIONES RAIROT SL

17/9225368-7

5819BYY

22/06/2009

12:56

C-66, PK 38,1

PROMOCIONES RESIDENCIAL FUENSALIDAD SL

17/9225781-8

4673DSF

20/05/2009

17:19

C-66, PK 5,5

PROMOCIONES VILA CONSTRUCTO SL

08/7014776-2

4101FHX

09/07/2009

18:38

A-2, PK 570,3

PROMOCIONES Y ARRENDAMIENTOS CHIVA SL

43/9160904-0

1616DPT

16/06/2009

12:31

AP-7, PK 337,0

PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES ALCOVER MARTINEZ SL

25/9242005-2

3231GDZ

06/06/2009

13:05

N-230, PK 27,5

PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES ALCOVER MARTINEZ SL

43/9155411-8

3231GDZ

06/06/2009

13:57

N-240, PK 39,6

PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES FRAMOEX SL

08/7022501-9

7906DTF

12/07/2009

14:11

B-23, PK 10,1

PROMOCIONS CRISNI SL

08/7015590-6

2477CXX

08/07/2009

17:12

C-251, PK 5,1

PROMOCIONS EGEA I FILLS SL

17/9227366-8

9828DDW

18/05/2009

00:02

C-31, PK 376,5

PROMOCIONS PALOMEQUE SLU

08/7003933-9

6081FYJ

21/06/2009

17:38

A-2, PK 570,3

PROMOCIONS PALOMEQUE SLU

43/8419531-3

0290FJH

08/05/2009

00:00

AP-2, PK 229,0

PROMOFORMENT SL

08/7012691-8

0136GKZ

05/07/2009

10:33

B-23, PK 10,1

PROMOFORMENT SL

43/9166095-9

0136GKZ

05/07/2009

08:40

AP-7, PK 337,0

PROMOTORA CONSTRUCTORA PEDROARENA SL

08/8522551-5

4142BFV

13/06/2009

17:02

C-32, PK 109,5

PROMOTORA DALMASES SL

08/7015381-3

B 6718WS

08/07/2009

16:34

B-20, PK 21,5

PROMOTORA DE CASAS SL

25/9250406-0

9246DLW

06/07/2009

09:29

N-230, PK 153,2

PROMOTORA NOVA BOSCH SL

08/7020610-4

9795FZX

15/07/2009

18:33

C-33, PK 82,3

PROMOTREMP SL

08/8527315-9

9142FBP

15/05/2009

12:20

N-340, PK 243,0

PRONETISA SL

08/7000151-0

2287FCT

24/06/2009

09:52

C-32, PK 48,0

PROTECCION Y SOPORTE DIGITAL SL

43/9167234-6

7365CYW

06/07/2009

23:45

AP-7, PK 337,0

PROTECCIONES ANODICAS SA

08/7016476-2

8806FNT

08/07/2009

10:47

C-33, PK 82,3

PROTECCIONES TECNICAS DE NAVARRA SL

08/9996213-8

1688GDP

02/06/2009

15:07

B-23, PK 9,2

PROTECCIONES TECNICAS DE NAVARRA SL

25/9242494-6

5903DYP

22/05/2009

14:36

A-2, PK 477,4

PROTECCIONES TECNICAS DE NAVARRA SL

25/9242583-3

1688GDP

24/05/2009

10:09

AP-2, PK 164,9

PROVIMOLA SL

43/9169975-8

9562FPD

06/07/2009

21:13

N-340, PK 176,2

PROY EMPRES PUBLICITARIO SL

08/9937584-0

1171FXM

15/04/2009

16:11

C-60, PK 3,3

PROY EMPRES PUBLICITARIO SL

08/9952150-0

1171FXM

17/04/2009

22:19

B-23, PK 10,1

PROYEC Y REFORMAS COCINAS

08/9968620-0

0836GBX

23/05/2009

17:55

C-33, PK 82,3

PROYEC Y REFORMAS COCINAS

08/9985560-5

0836GBX

16/05/2009

16:49

C-33, PK 82,3

PROYEC Y REFORMAS COCINAS

08/9993256-5

0836GBX

08/06/2009

20:49

C-33, PK 82,3

PROYECTO EMPRESARIAL PUBLICITARIO SL

08/8516340-8

1171FXM

09/04/2009

12:53

A-2, PK 610,1

PROYECTO EMPRESARIAL PUBLICITARIO SL

08/9969548-6

1171FXM

26/05/2009

10:29

A-2, PK 609,0

PROYECTOS INMOBILIARIOS LAUCIRICA SL

08/9999965-4

3369FNR

17/06/2009

13:40

C-33, PK 82,3

PROYECTOS REVEST OSCAER SL

43/9167326-0

3678DZC

06/07/2009

12:33

AP-7, PK 337,0

PROYECTOS Y REFORMAS NICOLAE SL

08/7001725-3

6123DVJ

19/06/2009

12:59

A-2, PK 570,3

PRUNDARU C.

17/9221384-2

7421BXN

12/05/2009

23:07

C-31, PK 376,5

PRUNDARU C.

17/9222416-9

7421BXN

26/05/2009

01:08

N-II, PK 761,0

PRZEMYK M.

08/7004576-0

0869DCW

23/06/2009

16:13

A-2, PK 570,3

PUBILL M.

08/9998246-5

7977FCP

14/06/2009

19:42

C-33, PK 82,3

PUBLICAT SL

08/9983534-5

0447DVL

08/05/2009

12:57

A-2, PK 597,4

PUBLISINDICAL SCP

43/9168655-0

5204FKD

08/07/2009

15:04

T-11, PK 2,3

PUCHE Ñ DIAZ ASOCIADOS SLL

43/9163590-2

9978GGM

01/07/2009

13:26

AP-7, PK 337,0

PUCHKOV S.

08/7003282-7

0856GBF

27/06/2009

18:54

A-2, PK 609,0

PUDLIK D.

25/9250138-7

B 6870VV

05/07/2009

17:54

AP-2, PK 164,9

PUERTAS CANO SL

43/9159486-9

9823FLT

22/06/2009

18:14

T-11, PK 2,3

PUERTAS F.

25/9251581-0

B 2294SP

12/07/2009

15:20

C-12, PK 147,5

PUICROM SL

08/7011240-9

B 5947PZ

02/07/2009

10:57

B-20, PK 21,5

PUIG DE POPA SL

08/7008941-0

0405BLJ

29/06/2009

11:41

N-II, PK 665,1

PUIG O.

17/9229065-4

6017CFJ

04/07/2009

13:19

C-65, PK 6,6

PUL U TANT SL

08/7017484-1

1293CRR

06/05/2009

16:40

B-23, PK 10,1

PULVERTEC SL

08/7008273-9

4720FCK

29/06/2009

16:02

A-2, PK 570,3

PUODZIUNAS N.

43/9152682-7

1399BYS

17/05/2009

02:44

AP-7, PK 337,0

PURCET M.

25/9237260-0

7485DPW

23/04/2009

17:40

AP-2, PK 164,9

PYRENE GABINET SL

08/7012963-8

8790DMK

06/07/2009

12:26

B-23, PK 10,1

PYRENE GABINET SL

08/7016763-9

8790DMK

08/07/2009

13:13

C-33, PK 82,3

PYRENE GABINET SL

08/7017768-7

8790DMK

14/05/2009

15:38

B-23, PK 10,1

PYRENE GABINET SL

08/7021709-0

8790DMK

19/05/2009

16:49

B-23, PK 10,1

QCV SL

08/7018767-0

B 1302PV

11/07/2009

10:06

C-33, PK 82,3

QIUSHI GZ SA

08/7021659-0

1527FJJ

19/05/2009

14:51

A-2, PK 608,2

QNORM QUALITAT I MEDI AMBIENT SL

08/9994137-2

4915FTK

10/06/2009

20:45

C-33, PK 82,3

QU TECH AND DEVEL SL

08/8526470-5

2787FYX

03/07/2009

13:31

C-33, PK 86,0

QUALISERVEI DOS MIL SIS SLU

25/9246059-2

6080GFP

08/06/2009

09:21

C-12, PK 147,5

QUARCK COMUNICACION SL

08/7018347-1

5977BWR

10/07/2009

15:09

C-33, PK 82,3

QUIMIGRANEL SA

08/9959756-7

6896GDB

07/05/2009

11:35

C-33, PK 82,3

QUIMINVEST SL

08/7018565-4

2632BKJ

11/07/2009

16:32

C-33, PK 82,3

QUIÑONERO J.

08/7014859-6

1206FJW

04/07/2009

09:33

C-31, PK 211,4

RG SERVEIS DE RETOLACIO SL

17/9226714-2

8935CHP

03/07/2009

10:33

C-66, PK 38,1

RIW COMUNICACION SL

08/7018244-8

0814BFR

10/07/2009

15:55

A-2, PK 608,2

R SAGROTECNICA DEL SEGRIA SL

25/9250867-7

1162BCX

05/05/2009

18:43

N-240, PK 71,9

RYJ CALZADO PERITACIONES DE SEGUROS SL

08/7011246-4

8679DVN

01/07/2009

17:48

B-20, PK 21,5

RYJ CAMBRASS SA

08/7017336-2

V 4672HD

20/04/2009

11:05

B-23, PK 10,1

RACIOPPI Z.

08/7011608-0

B 3852UN

04/07/2009

16:56

C-32, PK 85,0

RAD S.

25/9249820-4

7648DJG

03/07/2009

16:24

A-2, PK 477,4

RADIADORES RAYO SA

08/8527956-6

B 2256VC

21/05/2009

15:57

B-30, PK 7,1

RADIO FUSTE SL

17/9230170-6

9098CSL

13/05/2009

12:59

C-66, PK 38,1

RADIO FUSTE, SL

17/9213464-4

7652FCR

01/05/2009

04:15

N-II, PK 718,2

RADU D.

08/7014329-1

7116CCZ

06/07/2009

09:36

A-2, PK 609,0

RADU D.

08/7021889-2

7116CCZ

05/07/2009

08:54

A-2, PK 603,2

RADU M.

43/9164977-9

9665FMV

02/07/2009

16:43

AP-7, PK 337,0

RADUTA I.

43/8419936-7

1852FKY

14/06/2009

09:24

AP-7, PK 292,0

RAFANELLI G.

08/7012746-5

8238BNS

05/07/2009

07:39

B-23, PK 10,1

RAHMAN A.

08/7009887-4

B 5772MY

29/06/2009

19:42

A-2, PK 608,2

RAIMCONSA PROMOCIONES SA

08/7012237-8

7517DBS

02/07/2009

16:26

B-23, PK 10,1

RAINE T.

17/8420935-1

2850DFZ

17/05/2009

09:48

C-35, PK 92,1

RAMON TORRENT RIBES JOSE ANTONIOTORRENT RIBES CB

43/9169045-2

8753GJX

09/07/2009

10:08

N-240, PK 39,6

RANTANEN V.

43/9149068-9

5782DSF

07/05/2009

05:36

AP-7, PK 337,0

RAPONI D.

08/7015315-1

4309DDG

07/07/2009

14:26

B-20, PK 21,5

RASAL CUBIERTAS CERRAMIENTOS Y FACHADAS SL

43/9157077-6

8302FXJ

11/06/2009

07:30

AP-7, PK 337,0

RATUSHNYY B.

43/9162122-3

M 9534WH

16/06/2009

19:20

C-31B, PK 8,2

RAVECON PROJECT SL

25/9251435-2

B 4470XG

13/07/2009

07:30

A-2, PK 477,4

RAZZIA CUARENTA Y SIETE SL

17/9228338-2

1305BZH

20/06/2009

09:51

C-35, PK 65,7

RCUATRO ALTERNAT AUDIOVISUALES SL

17/9220587-9

2058DTP

09/05/2009

09:34

C-31, PK 366,0

RCUATRO ALTERNAT AUDIOVISUALES SL

17/9220905-1

2058DTP

09/05/2009

09:16

C-66, PK 5,5

RDB ASESORES SCP

25/9247075-0

5907FSS

14/06/2009

14:15

C-12, PK 147,5

RDB ASESORES SCP

43/9158670-8

5907FSS

13/06/2009

13:16

N-240, PK 39,6

REAKES J.

17/9220774-8

7939FLP

10/05/2009

07:20

N-II, PK 736,5

REAVI GRUP XXI SL

08/7023341-9

1789DNR

17/07/2009

14:29

A-2, PK 570,3

REBAZA M.

25/9247394-5

5968FKN

29/06/2009

19:34

AP-2, PK 164,9

REBICE SA

17/9226352-3

7359GFC

16/06/2009

21:31

C-25, PK 230,0

RECICLADOS COMARCALES SL

08/7016375-2

6627DBV

08/07/2009

11:59

A-2, PK 602,7

RECICLADOS COMARCALES SL

08/7016522-9

6627DBV

09/07/2009

19:13

A-2, PK 602,7

RECREATIVOS DAYOR 2003 SL

43/9162734-0

B 2648WU

27/06/2009

19:10

T-11, PK 2,3

RECREATIVOS EN GENERAL SL

43/9160810-1

5040DFY

18/06/2009

06:27

AP-7, PK 337,0

RECREATIVOS LLORET SA

08/7012718-0

6784BTR

05/07/2009

14:12

B-23, PK 10,1

RECUBARNA SL

08/2773221-9

2305FSN

28/04/2009

14:35

BV-1432, PK 3,3

RECUPERACIONS BLASCO SL

08/7011888-5

B 2135TT

30/06/2009

20:57

A-2, PK 602,7

RED CONTROL SL

43/9171666-5

1713FCN

16/07/2009

11:22

AP-7, PK 337,0

RED LOTUS DISTRIBUTION SL

08/7010942-1

5561GKN

29/06/2009

10:08

B-20, PK 21,5

REDON C.

08/7003856-0

B 3524PY

22/06/2009

14:02

C-33, PK 82,3

REFORMAS Y CONSTRUCCIONES COBEJA SL

25/9239875-1

7775BWT

13/04/2009

14:02

A-2, PK 477,4

REFORMES TORRENT SL

08/7010731-0

2381CPZ

27/06/2009

15:14

B-20, PK 21,5

REFREL SL

25/9238811-7

2298CWH

22/04/2009

07:36

A-2, PK 522,0

REFRIGERACIONES KAL TEC ESPAÑA SL

17/9228005-7

4756DGF

23/06/2009

05:17

N-II, PK 718,2

REFRIGERACIONES KAL TEC ESPAÑA SL

17/9228083-1

4756DGF

26/06/2009

05:40

N-II, PK 718,2

REGENCROS SL

17/9217381-9

5486BRS

24/05/2009

23:16

C-65, PK 6,6

REGENCROS SL

17/9225517-8

5486BRS

28/06/2009

14:48

C-65, PK 6,6

REHABILITACIONES CORBA SL

08/8523401-4

0842DXH

16/06/2009

10:25

C-32, PK 16,0

REHMAN A.

43/9160536-7

GI2970BB

14/06/2009

13:51

N-340, PK 176,2

RELAXOLGIE CONCEPT SL

17/9222408-4

1897FDH

25/05/2009

12:20

N-II, PK 761,0

RELAXOLGIE CONCEPT SL

17/9222688-8

1897FDH

08/06/2009

10:41

N-II, PK 761,0

RELOCATE CONSULTING 2000 SCP

17/8420882-6

4077BPP

01/07/2009

11:58

AP-7, PK 70,8

RENGEL N.

08/7024289-6

M 7546YX

15/07/2009

12:26

B-23, PK 10,1

RENTATS INDUSTRIA BUGADERA SL

08/7023875-0

B 6439UX

15/07/2009

10:45

B-23, PK 10,1

RENTATS INDUSTRIA BUGADERA SL

08/7024091-2

B 6439UX

16/07/2009

10:42

B-23, PK 10,1

RENTERO TRANS SL

08/7010646-2

5266BXT

27/06/2009

09:50

B-23, PK 9,2

RENTING INFORMATICO Y TECNOLOGIO SA UNIP

17/9226599-7

3899DPP

30/06/2009

00:59

C-65, PK 6,6

REPARACIONES VALLES AGG SL

08/8527434-6

B 0881VC

05/05/2009

16:59

B-140, PK 4,4

REPARACIONS ALVIC SLL

25/9246054-9

2815CNS

07/06/2009

20:32

C-12, PK 147,5

REPRESENTACIONES TARIN SL

17/8421671-9

6278DSJ

06/07/2009

19:58

AP-7, PK 68,0

REPUESTOS INDUSTRIALES EBRO SA

25/9252020-0

2523CTH

17/05/2009

14:56

AP-2, PK 164,9

RESIDENCIAL VIELLA SA

08/7017953-8

9656FLM

15/05/2009

22:02

B-23, PK 10,1

RESIGA E.

43/9154535-8

8988FJH

05/06/2009

19:42

AP-7, PK 337,0

RESTAPART SL

17/9223347-6

GI4052BT

11/06/2009

15:11

N-II, PK 761,0

RESTAURACIONES COPELLSA SL

08/8526674-8

2568DGY

03/07/2009

12:17

C-33, PK 86,0

RESTAURANTES ITALINOS SL

08/9980141-6

0925FDH

30/04/2009

19:50

B-23, PK 10,1

RETEGAN R.

25/9250744-8

B 0404VJ

09/07/2009

04:24

A-2, PK 477,4

REVALESPORT SA

43/9159019-6

5911GBV

20/06/2009

13:23

N-240, PK 39,6

REVESTIMIENTOS BORGES SL

43/9169786-5

4902DYL

19/05/2009

17:04

T-11, PK 2,3

REVESTIMIENTOS VOROSAN SL

43/9168838-8

1391FBX

21/06/2009

09:34

T-11, PK 2,3

REVIRIEGO Y KRONHERT SL

08/8523941-1

0189CPT

26/06/2009

09:59

C-17, PK 19,6

REVIRIEGO Y KRONHERT SL

43/0771357-0

6528DDY

30/04/2009

16:28

N-340, PK 202,0

REVOLUTION MARKETING SL

43/9162096-2

2259FCF

16/06/2009

16:28

C-31B, PK 8,2

REVOLUTION MARKETING SL

43/9162123-5

2259FCF

16/06/2009

19:26

C-31B, PK 8,2

REYES F.

08/7003088-1

T 8676AP

26/06/2009

10:49

B-23, PK 10,1

REYKRO LOGISTICS SL

43/9159093-3

8365DWT

20/06/2009

11:42

T-11, PK 2,3

REYKRO LOGISTICS SL

43/9161101-1

8365DWT

24/06/2009

21:02

T-11, PK 2,3

RG HABITAT SL

08/7004594-3

6850DSY

23/06/2009

11:45

A-2, PK 570,3

RHODAS RENT A CAR SLL

17/9221864-3

8205FZV

30/05/2009

21:36

C-66, PK 38,1

RHODAS RENT A CAR SLL

17/9222951-3

9437DVK

11/06/2009

12:30

C-66, PK 38,1

RHODES A.

08/8528224-0

5097FDL

15/07/2009

15:45

B-24, PK 9,9

RHYDER CAFE SL

08/8526021-9

0530FCR

01/07/2009

16:43

C-16, PK 67,0

RIAZ A.

43/9165798-3

0603GLG

04/07/2009

17:04

N-340, PK 104,7

RIBAS P.

17/9228858-4

B 5267WP

20/06/2009

22:14

C-65, PK 6,6

RICO BOX CONSULTING SL

08/3294649-3

2116DPC

09/07/2009

14:02

A-2, PK 610,0

RICO R.

08/8522269-8

9813FBD

17/06/2009

01:36

C-32, PK 60,5

RIERA CABANYES COMPANYIA D'AIGUES SA

17/9223877-0

4474GCK

24/06/2009

17:21

C-66, PK 38,1

RIERA PROMOCION 2002 SL

08/7017422-1

1896CSD

06/05/2009

12:48

B-23, PK 10,1

RIETH F.

17/9229275-4

2883FVG

13/07/2009

11:02

C-66, PK 38,1

RIFUSA SL

08/2035753-6

B 4081VX

24/04/2009

14:46

AP-7, PK 145,5

RIGA GESTION INMOBILIARIA SL

08/7013238-4

2054DBX

07/07/2009

21:12

B-23, PK 10,1

RIGA GESTION INMOBILIARIA SL

25/9250560-9

2054DBX

07/07/2009

20:23

AP-2, PK 164,9

RIMAUTO NIPON SA

43/9167679-5

9301GNG

05/07/2009

11:17

N-420, PK 825,4

RIPOLL Y CIA SL

43/8419898-0

8440GGF

12/06/2009

17:09

AP-7, PK 292,0

RISC INFORMATICA SL

43/9147518-6

3935FZV

23/04/2009

14:13

C-31B, PK 8,2

RITMOTEX SA

08/7011442-0

B 1542WF

04/07/2009

08:29

B-23, PK 9,2

RIVERA W.

08/7012547-0

B 2395WX

03/07/2009

13:24

A-2, PK 602,7

RIVERO J.

17/9223226-9

B 5842PB

16/05/2009

06:28

C-25, PK 213,6

ROALEX DOS MIL SL

25/9251207-9

1213GKJ

10/07/2009

00:47

N-240, PK 118,1

ROBLES Z.

08/7001136-2

9214DBY

19/06/2009

20:30

C-33, PK 82,3

ROBU C.

25/9247575-7

L 5952 Z

18/06/2009

01:44

N-240, PK 71,9

ROCA T.

43/9163386-5

0223BDK

30/06/2009

08:06

N-240, PK 39,6

ROCH J.

17/8420640-4

V 1039HC

21/05/2009

19:12

AP-7, PK 33,1

ROCHA P.

17/9226487-4

B 2898WU

25/06/2009

03:12

C-63, PK 4,8

RODAMETALLIC SLL

25/9250897-5

5715CMW

07/05/2009

05:21

N-240, PK 71,9

RODAMETALLIC SLL

25/9250986-4

5715CMW

10/05/2009

11:48

N-240, PK 71,9

RODAMETALLIC SLL

25/9251847-6

5715CMW

17/05/2009

05:18

N-240, PK 71,9

RODAS E.

08/7013193-0

3547FXV

07/07/2009

19:12

A-2, PK 602,7

RODAS E.

17/9226872-5

3547FXV

04/07/2009

14:16

C-66, PK 38,1

RODENAS C.

08/7015472-6

1042FMS

08/07/2009

15:25

B-20, PK 21,5

RODMEL SL

08/7010704-7

0922FZL

28/06/2009

10:21

B-20, PK 21,5

RODRIGO J.

25/9249121-2

8730BNS

28/06/2009

21:16

A-2, PK 477,4

RODRIGUES C.

08/8526985-3

GI9468BM

02/07/2009

19:15

C-16, PK 67,0

RODRIGUES R.

08/7016042-8

9928DMJ

06/07/2009

20:21

C-33, PK 82,3

RODRIGUES R.

08/7016473-2

9928DMJ

08/07/2009

16:31

C-33, PK 82,3

RODRIGUEZ A.

25/9248719-4

1597CGV

25/06/2009

09:02

A-2, PK 477,4

RODRIGUEZ ESTEPA DOS MIL SL

08/7015819-0

8468DYN

13/07/2009

08:22

C-32, PK 48,0

RODRIGUEZ I.

08/7004384-9

9336BGW

22/06/2009

07:06

C-16, PK 74,2

RODRIGUEZ J.

43/9159295-4

4683BHF

20/06/2009

18:12

T-11, PK 2,3

RODRIGUEZ J.

43/9167481-6

4683BHF

10/06/2009

12:40

N-420, PK 825,4

RODRIGUEZ M.

17/9226845-2

5860BLM

05/07/2009

14:38

N-II, PK 761,0

RODRIGUEZ T.

08/7006989-8

L 1813AJ

26/06/2009

18:32

A-2, PK 602,7

RODRIGUEZ V.

25/9247629-9

L 2587 K

18/06/2009

16:08

C-53, PK 135,4

ROJAS L.

43/9142591-9

0098FPW

31/05/2009

07:47

C-31B, PK 8,2

ROJAS L.

43/9146110-4

0098FPW

02/06/2009

13:34

C-31B, PK 8,2

ROLEUL SL

08/7002027-2

3100DFM

20/06/2009

10:06

A-2, PK 570,3

ROMERO R.

43/9165555-3

7228BVZ

03/07/2009

18:20

AP-7, PK 337,0

ROMERO V.

08/7006917-9

7172FSV

26/06/2009

17:07

C-33, PK 82,3

ROOSEN M.

08/9993728-7

1029FGY

11/06/2009

13:54

C-33, PK 82,3

ROSA M.

25/9240980-3

7760CJS

19/05/2009

19:43

C-14, PK 134,3

ROSA PLANTERS SA

17/9210494-9

7687DYY

24/04/2009

11:02

C-31, PK 376,5

ROSADO C.

08/7008788-8

4292FGJ

30/06/2009

14:48

C-33, PK 82,3

ROSCA V.

25/9250548-2

SE9729DH

07/07/2009

23:58

AP-2, PK 164,9

ROSES MUSIC SL

17/8420451-3

GI7588BL

14/05/2009

19:05

C-31, PK 369,1

ROSTAS M.

08/9995599-6

0322CLJ

12/06/2009

15:50

A-2, PK 570,3

ROSTAS T.

25/9248955-0

L 4685 T

27/06/2009

18:40

C-12, PK 147,5

ROSTAS T.

25/9250669-3

L 4685 T

21/06/2009

15:28

C-12, PK 147,5

ROTH M.

08/9972835-8

8589CSH

02/06/2009

16:00

C-32, PK 48,0

ROTHERNHUFER H.

17/9227884-6

4328CZC

22/05/2009

20:38

N-II, PK 736,5

ROTRI SL

08/7011793-0

1397GCT

29/06/2009

21:11

B-23, PK 10,1

ROUAN Y.

17/9228322-8

B 7820ON

18/06/2009

01:26

C-35, PK 65,7

ROUCO N.

43/9162720-0

1880FKR

28/06/2009

02:03

N-240, PK 39,6

ROUGANI N.

43/9167196-9

1965CCP

05/07/2009

23:01

AP-7, PK 337,0

ROULLOIS F.

17/9228354-6

5384GKK

21/06/2009

20:10

C-35, PK 65,7

ROUS DIAGONAL SL

08/7021689-5

2498CCP

19/05/2009

14:58

B-23, PK 10,1

ROYAL INVESTIMENTS COMPANY SL

17/9228853-0

2546BMV

20/06/2009

21:09

C-65, PK 6,6

RPS TRES INFORMATION

08/8519043-6

8161FBB

26/05/2009

09:43

B-24, PK 6,9

RUAN X.

08/7010378-5

8320FTF

14/06/2009

10:18

C-58, PK 15,7

RUAN X.

08/7011506-2

8320FTF

05/07/2009

15:19

C-58, PK 15,7

RUAN X.

08/7011546-3

8320FTF

04/07/2009

15:43

C-58, PK 15,7

RUBBAL AGRICOLA SL

43/9171315-4

4101DMG

15/07/2009

11:35

AP-7, PK 337,0

RUHL M.

43/9157130-0

6986FXZ

11/06/2009

11:27

AP-7, PK 337,0

RUIZ A.

08/7005585-0

9349CXS

20/06/2009

12:30

C-17, PK 7,9

RUIZ C.

08/7011083-8

B 9531TZ

27/06/2009

08:33

C-32, PK 85,0

RUIZ C.

43/9157290-6

2706FWZ

29/05/2009

00:48

N-340, PK 68,3

RUIZ I.

17/8421548-4

4555BVB

10/05/2009

10:26

AP-7, PK 12,0

RUIZ J.

08/7008698-7

B 1996XC

01/07/2009

07:28

C-33, PK 82,3

RUMILLET SA

08/7008153-0

5673FCP

28/06/2009

16:32

C-33, PK 82,3

RUSANOVA A.

25/9250413-2

M 2228ZW

01/07/2009

09:09

N-240, PK 118,1

RUSU N.

17/9227558-9

GE2963AP

06/07/2009

19:43

C-66, PK 38,1

RUTTINGER GRN SL

17/9218284-5

7316DLC

06/05/2009

14:13

N-II, PK 718,2

RUVIDI A.

08/7010914-7

1447FNS

28/06/2009

15:57

B-23, PK 9,2

SAT SANGARREN NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO

08/8524125-0

8721CYX

26/06/2009

12:19

A-2, PK 563,3

SM REPARACION GESTION E INFORMATICA SL

08/7011215-0

3627CDC

02/07/2009

06:52

B-20, PK 21,5

SP ALIMENTACION 2007 SL

08/7009917-2

6530FZL

29/06/2009

03:50

C-17, PK 16,5

SR VERDU SL

08/7014523-1

1746BHS

06/07/2009

18:01

A-2, PK 570,3

S TRES ENGINE PARTS DOS MIL DOS SL

08/8525186-4

5551CLN

19/06/2009

09:37

C-17, PK 46,6

SAAVEDRA E.

43/9160973-3

5945BMM

17/06/2009

23:23

AP-7, PK 337,0

SABRI J.

25/9249786-2

6700CRG

04/07/2009

02:45

A-2, PK 524,0

SABRI J.

25/9249879-9

5582BNZ

05/07/2009

00:18

A-2, PK 510,0

SABRI J.

25/9250551-8

6700CRG

08/07/2009

00:18

A-2, PK 510,0

SABUTOM SL

08/7008429-8

2412FRW

29/06/2009

17:50

C-33, PK 82,3

SACIVA ASESORES SL

08/7018114-6

3125FKZ

09/07/2009

17:04

B-23, PK 3,3

SADINTER SL DE INTERCAMBIO TERMICO

08/7017861-3

1019GBB

15/05/2009

11:49

A-2, PK 570,3

SAGA CREACIONS GRAFIQUES SA

17/9230057-0

3052CVM

03/05/2009

23:16

C-65, PK 6,6

SAGRA M.

25/9252233-6

B 5195WY

18/07/2009

19:21

A-2, PK 522,0

SAGRA M.

25/9252361-4

B 5195WY

18/07/2009

21:38

A-2, PK 524,0

SALAGEAN A.

08/7014684-3

0507BLT

07/07/2009

19:34

A-2, PK 570,3

SALAZAR A.

08/7008877-0

B 5697OG

30/06/2009

15:13

C-33, PK 82,3

SALAZAR A.

08/7011548-7

B 5697OG

04/07/2009

15:56

C-58, PK 15,7

SALAZAR D.

08/9997384-7

8723BMP

14/06/2009

16:14

C-58, PK 5,8

SALAZAR M.

08/9998991-5

8574DRC

16/06/2009

14:03

C-33, PK 82,3

SALAZAR R.

08/7011267-1

B 6760UC

02/07/2009

19:02

B-23, PK 9,2

SALCEDO I.

43/9165437-0

5484CSN

04/07/2009

13:18

N-340, PK 104,7

SALGOT VILA CAMPUS DOS MILTRES SL

17/9229544-3

7640DSF

04/05/2009

03:38

C-65, PK 6,6

SALGOUS L.

08/7009252-6

9430CXM

29/06/2009

15:40

C-31, PK 212,3

SALGOUS L.

08/7015464-7

9430CXM

08/07/2009

19:49

B-20, PK 21,5

SALINAS E HIJOS SL

43/9160988-5

8609GDT

18/06/2009

08:19

AP-7, PK 337,0

SALIX COM SL

08/7012444-8

8106DMJ

03/07/2009

19:23

B-23, PK 10,1

SALIX COM SL

08/7019775-9

8106DMJ

10/07/2009

19:29

B-23, PK 10,1

SALIX COM SL

08/7024470-3

8106DMJ

17/07/2009

20:01

B-23, PK 10,1

SALIX COM SL

08/9975325-2

8106DMJ

30/05/2009

10:40

B-23, PK 10,1

SALOUDIS SA

08/7011499-5

4142GJR

04/07/2009

11:05

B-23, PK 9,2

SALOUDIS SA

08/7015863-8

4142GJR

12/07/2009

13:52

C-32, PK 53,7

SALTOS J.

08/7000697-9

0175CYC

17/06/2009

10:55

A-2, PK 570,3

SALTOS J.

08/7001567-5

0175CYC

25/06/2009

13:56

B-20, PK 21,5

SALTOS J.

08/7002739-2

0175CYC

24/06/2009

12:20

A-2, PK 603,2

SALTOS J.

08/7005274-7

0175CYC

24/06/2009

12:36

A-2, PK 570,3

SALTOS J.

08/7005788-4

0175CYC

24/06/2009

17:31

A-2, PK 608,2

SALTOS J.

08/7009171-6

0175CYC

24/06/2009

18:03

C-31, PK 212,3

SALTOS J.

25/9249183-2

0175CYC

27/06/2009

13:07

A-2, PK 477,4

SALTOS J.

25/9251148-4

0175CYC

09/07/2009

14:10

A-2, PK 524,0

SALTOS J.

25/9251173-9

0175CYC

09/07/2009

14:15

A-2, PK 510,0

SALVASAN SCP

43/9157825-0

6026FKT

15/06/2009

11:05

T-11, PK 2,3

SALYVEN SA

08/7018327-6

7819CFM

10/07/2009

20:43

C-33, PK 82,3

SALLENT M.

17/9222956-2

7214FDN

12/06/2009

12:54

C-66, PK 38,1

SAMBOLA J.

08/7010518-4

8888FTG

26/06/2009

17:58

B-20, PK 21,5

SAMBOLA J.

08/7011365-7

8888FTG

03/07/2009

11:37

B-20, PK 21,5

SAMBOLA J.

08/7021656-5

8888FTG

19/05/2009

18:42

B-23, PK 10,1

SAMPEDRO Y TORRES SCV

43/9163710-1

9008FHD

02/07/2009

10:23

AP-7, PK 337,0

SAMSON C.

08/9997055-0

GI1494BL

14/06/2009

10:04

C-33, PK 82,3

SAMSON C.

08/9998954-3

GI1494BL

16/06/2009

08:30

C-33, PK 82,3

SAN MIGUEL M.

08/7022231-8

9563DWX

11/07/2009

19:27

B-23, PK 10,1

SANAR TRADE SL

17/9229576-5

6543FFL

05/05/2009

12:03

N-II, PK 751,5

SANCHEZ D.

43/9161666-0

6494BWJ

30/06/2009

11:26

AP-7, PK 337,0

SANCHEZ E.

08/7011978-0

1498CTT

30/06/2009

16:35

A-2, PK 602,7

SANCHEZ F.

08/7019761-9

6590CJL

09/07/2009

15:37

B-23, PK 10,1

SANCHEZ F.

08/7019973-2

6590CJL

11/07/2009

08:56

B-23, PK 10,1

SANCHEZ F.

08/7024702-7

6590CJL

18/07/2009

10:12

B-23, PK 10,1

SANCHEZ L.

43/9157393-5

5817BHW

14/06/2009

19:02

T-11, PK 2,3

SANCHEZ M.

08/7008841-7

2027DYR

30/06/2009

17:58

C-33, PK 82,3

SANCHEZ S.

25/9244342-4

3089FCJ

29/05/2009

13:57

C-13, PK 27,9

SANCHO E.

08/7020276-3

6178DLX

14/07/2009

17:15

C-33, PK 82,3

SANCHO E.

08/8525956-7

6178DLX

29/06/2009

12:27

C-17, PK 19,6

SANCHO M.

43/9159156-5

M 7239VB

19/06/2009

18:17

T-11, PK 2,3

SANDA D.

17/9227656-4

GI5312BM

21/05/2009

14:10

N-260, PK 26,3

SANDU I.

43/9149370-8

5542DRT

08/05/2009

06:14

T-11, PK 2,3

SANDYUK O.

08/7015180-4

4723DPM

06/07/2009

15:28

C-32, PK 48,0

SANO I.

08/8527142-4

8165FMC

06/07/2009

16:09

BP-5002, PK 11,7

SANS AREA SL

08/7024910-3

4117CMF

19/07/2009

15:17

B-20, PK 21,5

SANTA FEUEI ARTE Y MODA SC

17/9225787-9

7028GHG

20/05/2009

11:01

C-66, PK 5,5

SANTACRUZ SERVI SL

08/8525630-5

0247CDP

29/06/2009

08:18

C-55, PK 4,7

SANTAMARIA E.

17/8418960-1

7057GCG

04/05/2009

13:36

AP-7, PK 66,1

SANTANDER GLOBAL 06 SL

08/9945160-0

4127FZF

21/02/2009

14:57

A-2, PK 609,0

SANTI AVELLI SL

17/9228217-0

GI9528BL

25/05/2009

07:04

C-66, PK 5,5

SANTIAGO M.

08/8521108-1

B 0851XG

05/06/2009

05:53

C-58, PK 3,5

SANTS MENGUAL CONSTRUCCIONES

43/9170090-8

6310CYR

10/07/2009

14:41

N-340, PK 176,2

SANZ J.

08/7013780-5

9479BTJ

02/07/2009

19:52

C-32, PK 48,0

SANZ M.

43/9167729-9

T 9588AS

02/05/2009

15:25

C-12, PK 21,4

SANZ M.

43/9167738-0

T 9588AS

06/05/2009

15:28

C-12, PK 21,4

SANZ M.

43/9167748-2

T 9588AS

10/05/2009

07:45

C-12, PK 21,4

SAPATEIRO N.

17/9226357-2

GI0387BS

16/06/2009

11:49

C-25, PK 230,0

SAPRIM SL

08/7007533-2

7226CVV

27/06/2009

17:59

C-33, PK 82,3

SARMASAN M.

43/9160799-2

4637CLV

17/06/2009

21:57

AP-7, PK 337,0

SARRIA MOTOR SCP

08/9965074-8

0409DBN

17/05/2009

07:17

A-2, PK 560,2

SARRIA MOTOR SCP

08/9967295-8

0409DBN

17/05/2009

07:12

A-2, PK 570,3

SARRIAS A.

43/9163643-1

1194FCL

02/07/2009

06:57

AP-7, PK 337,0

SASARA SA

08/7019703-6

3049DJN

14/07/2009

12:25

A-2, PK 602,7

SATAC SL

08/7000374-8

8996DBF

15/06/2009

18:02

A-2, PK 570,3

SATAC SL

08/7007630-0

8996DBF

27/06/2009

12:51

A-2, PK 570,3

SAURA M.

08/7017373-3

0772CZV

01/05/2009

13:30

A-2, PK 570,3

SAURA P.

25/9250611-4

L 6941AC

21/06/2009

11:58

N-240, PK 71,9

SAURINA SA

17/9231043-4

2018FNV

07/06/2009

21:54

N-260, PK 26,3

SAVA A.

43/9160590-9

V 6363FW

16/06/2009

06:48

AP-7, PK 337,0

SAVEPOWER SL

17/9229522-0

2206DLN

06/05/2009

09:32

N-II, PK 751,5

SAVU T.

43/9162721-1

8610DGW

28/06/2009

02:14

N-240, PK 39,6

SBD TRAVEL SERVICE SA

08/7007845-0

2182FBF

27/06/2009

17:03

C-33, PK 82,3

SCOPRONI DOS MIL SL UNIPERSONAL

17/8420468-3

2655CTT

14/05/2009

13:26

C-260, PK 31,3

SCURT O.

43/9169260-2

CS8361AS

11/07/2009

04:15

AP-7, PK 337,0

SCHELLENBACH K.

08/7015035-6

0943DDY

05/07/2009

15:12

B-20, PK 21,5

SCHIEBOLD T.

08/8523848-5

1568FXC

22/06/2009

16:33

C-60, PK 7,8

SDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION NU DOSCIENTOS NOVENTA

17/8420257-7

5136FJX

15/06/2009

12:21

AP-7, PK 70,0

SECOM PONENT SL

43/9160142-0

5637GGM

26/06/2009

16:46

N-240, PK 39,6

SEGOVIA C.

43/9161097-0

6575DFK

24/06/2009

20:13

T-11, PK 2,3

SEGOVIA C.

43/9162562-3

6575DFK

28/06/2009

10:30

T-11, PK 2,3

SEIDOR, SA

08/9958247-5

0982GGC

03/05/2009

19:24

C-33, PK 82,3

SELECT FRUITS GARCIA SL

08/7010989-6

2856FGL

29/06/2009

10:27

A-2, PK 602,7

SELECTA INTERACTIVE SL

08/7004400-3

6866FYS

22/06/2009

10:34

C-16, PK 74,2

SEPARACIONES INTERNAS Y CABIN

08/9994662-3

2017FHP

11/06/2009

10:32

A-2, PK 570,3

SERCA Y PORTEADORES SL

43/0771622-1

3782DFJ

30/04/2009

16:36

N-340, PK 202,0

SERCAMADA SL

08/8526428-0

5045FRC

02/07/2009

11:59

C-17, PK 38,0

SERGECON SL

43/9161449-8

0905DKZ

27/06/2009

11:33

T-11, PK 2,3

SERMA DNT SL

08/8527648-6

3980CYK

14/07/2009

12:56

C-60, PK 7,0

SERMATA 2005 SL

08/7012927-9

8919DHC

07/07/2009

11:32

B-23, PK 10,1

SERMEVI SL

08/7019614-7

5761FKG

14/07/2009

09:26

C-32, PK 48,0

SERMIAL SCCL

43/9170265-6

3801BPK

11/07/2009

08:34

N-240, PK 39,6

SERNAVIMAR SL

43/8418350-7

2168FLM

30/04/2009

16:34

AP-7, PK 223,5

SERPESCU F.

25/9248617-7

L 6646AH

24/06/2009

00:16

A-2, PK 477,4

SERRA G.

43/9157176-8

2083BVM

15/06/2009

18:05

AP-7, PK 337,0

SERRA JARDINERS SL

17/8421525-4

3601CJN

26/05/2009

12:21

N-II, PK 727,1

SERROT ASCENSORES SL

17/8420625-1

5748BTG

21/05/2009

10:38

AP-7, PK 33,1

SERRUDO A.

43/9168736-0

T 3852BF

11/07/2009

15:23

T-11, PK 2,3

SERTEC IBERICA DOS MIL SLL

08/7022700-4

5892DGZ

14/07/2009

14:19

A-2, PK 570,3

SERTELGAS SL

25/9249721-2

7736DLH

03/07/2009

18:04

AP-2, PK 164,9

SERVEIS D OBRES CE SCP

43/9166734-8

9201CTY

29/06/2009

15:02

TP-2031, PK 4,8

SERVEIS DAJUDA DOMICILIARIA DE L'EBRE SL

43/9146749-9

5901CJL

26/04/2009

21:31

N-340, PK 104,7

SERVEIS ELECTRICS 23 SL

08/8519993-7

1195GHS

25/05/2009

16:39

AP-7, PK 125,5

SERVEIS INTEGRALS DINAME SL

08/7004740-3

5737CSY

22/06/2009

15:47

A-2, PK 570,3

SERVEIS INTEGRALS DINAME SL

08/7006999-0

5299FJN

26/06/2009

13:13

A-2, PK 602,7

SERVEIS INTEGRALS DINAME SL

25/9247731-6

6263DBP

18/06/2009

11:36

A-2, PK 477,4

SERVEIS INTEGRALS INTERFICIE SL

08/7005625-8

8926DPT

23/06/2009

09:30

C-17, PK 7,9

SERVEIS INTEGRALS PERSONALS SIP SL

08/7018896-6

6517CBL

11/07/2009

12:49

A-2, PK 608,2

SERVEIS INTEGRALS PUNTGRUP SL

17/8420134-2

2913GCL

13/05/2009

09:58

C-35, PK 88,6

SERVI CONTROL RUBI SL

43/9169765-8

4896DNP

19/05/2009

13:47

T-11, PK 2,3

SERVICIO CARRETILLAS Y ALQUILERES SA

08/8525466-3

2501CZV

20/06/2009

10:53

C-17, PK 62,3

SERVICIO DE PREVENCION AJENO EN SEGURIDAD Y SALUD LA

17/9210287-4

7619FGB

23/04/2009

20:12

C-66, PK 38,1

SERVICIO DE PREVENCION AJENO EN SEGURIDAD Y SALUD 17/9223655-4

4987DDV

23/06/2009

10:34

N-II, PK 761,0

SERVICIO TECNICO HOSTELMAR SL

43/9166394-8

4555DPP

18/06/2009

17:17

N-340, PK 68,3

SERVICIOS HOSTELEROS IMPERIAL SL

43/9161607-9

7787FPS

30/06/2009

14:21

AP-7, PK 337,0

SERVICIOS MEDICOS MOVILESSL

08/8525009-8

5287CZH

29/06/2009

12:09

C-17, PK 19,6

SERVICIOS NAUTICOS AL·LON SL

43/9163564-1

9521DWW

01/07/2009

11:11

AP-7, PK 337,0

SERVICIOS SOCIO SANITARIOS GENERALES SL

08/7017626-9

1187DZN

13/05/2009

01:43

B-23, PK 10,1

SERVICIOS SOCIO SANITARIOS GENERALES SL

25/9247720-1

0802DZN

18/06/2009

06:49

A-2, PK 477,4

SERVICIOS SOCIO SANITARIOS GENERALES SL

25/9248137-6

2512DZN

23/06/2009

22:05

C-13, PK 27,9

SERVICIOS SOCIO SANITARIOS GENERALES SL

25/9248305-0

2512DZN

21/06/2009

22:07

C-26, PK 30,6

SERVICIOS SOCIO SANITARIOSGENERALES SL

25/9248376-2

2682FFT

24/06/2009

06:14

C-12, PK 147,5

SERVICIOS SOCIO SANITARIOS GENERALES SL

25/9249995-6

1131DZN

05/07/2009

09:47

C-26, PK 30,6

SERVICIOS SOCIO SANITARIOS GENERALES SL

25/9251695-4

2671FSH

14/07/2009

15:31

N-240, PK 71,9

SERVICIOS SOCIO SANITARIOS GENERALES SL

25/9251759-9

3613DZN

15/07/2009

13:59

C-12, PK 147,5

SERVICIOS TECNICOS HORWOOD SL

08/8526091-4

3446DVT

02/07/2009

11:17

C-17, PK 38,0

SERVICON TERRASSA SL 17/8421669-5

4837DKK

06/07/2009

19:55

AP-7, PK 68,0

SERVICONTROL SERVEIS SCP

08/7015864-0

B 9030KB

12/07/2009

18:54

C-32, PK 48,0

SERVIFRUIT GOMAB SL

08/7015906-5

8116CGM

12/07/2009

19:39

C-32, PK 48,0

SERVINDUSTRIA QMA SL

43/9160306-3

6181FRL

03/06/2009

02:44

N-340, PK 176,2

SERVINFORM SA

08/7011654-1

7205CZK

06/07/2009

10:13

B-23, PK 9,2

SERVIOBRAS ROSELLO SL

25/9246321-6

1664DCN

12/06/2009

19:43

C-12, PK 147,5

SERVITEC BERTOLIN SL

08/7014650-8

9353FJF

08/07/2009

23:44

C-32, PK 85,0

SERVITEC BERTOLIN SL

08/7020219-2

9515CFM

14/07/2009

16:44

C-33, PK 82,3

SERVIVAL SERVICIO TECNICO MANIPULADOS Y CORREOS SL

08/7024478-2

V 8403GP

17/07/2009

20:07

B-23, PK 10,1

SERVIVENDING SL

08/7021119-3

6110FYB

17/07/2009

12:40

C-33, PK 82,3

SESMIK INVEST SL

08/7020655-4

8099DNY

16/07/2009

09:40

C-33, PK 82,3

SETSOSTRES SL

08/7007669-0

4724FVS

27/06/2009

21:08

C-33, PK 82,3

SFAIT O.

25/9244726-3

9462BCC

01/06/2009

08:24

N-230, PK 152,7

SFORZA F.

17/9218321-0

7897DLH

06/05/2009

07:01

C-63, PK 4,8

SG DESIGN SKETCH SL

08/8527746-6

7184FBL

14/07/2009

15:38

C-33, PK 86,0

SHARDLES T.

08/7019625-1

7215BRM

14/07/2009

11:01

C-32, PK 48,0

SHARDLES T.

43/9170774-3

7215BRM

14/07/2009

09:42

AP-7, PK 337,0

SHATOKHIN S.

08/7004189-1

7037GGT

22/06/2009

13:06

C-33, PK 82,3

SHATOKHIN S.

17/9225340-2

6782GMD

22/06/2009

19:36

C-66, PK 38,1

SHEMERLINK SL

25/9250405-3

B 5450PN

05/07/2009

21:40

N-230, PK 153,2

SHESTAKOV V.

43/9157266-9

3617FYY

15/06/2009

23:42

AP-7, PK 337,0

SHULESHKO P.

43/9152596-3

MA1136CD

16/05/2009

18:54

AP-7, PK 337,0

SICHELSCHMIDT M.

17/9219425-6

GI4008BM

11/06/2009

15:14

C-65, PK 6,6

SIEM SA

43/9161546-4

0143GHL

27/06/2009

18:03

N-340, PK 176,2

SIGURDSSON O.

43/9163529-3

5813FNF

18/06/2009

13:45

AP-7, PK 337,0

SILCHRIS ASESORES EMPRESARIALES SL

08/7013013-8

3042BPD

07/07/2009

12:29

B-23, PK 10,1

SILVA C.

08/7023561-0

3352BGY

19/07/2009

15:47

A-2, PK 603,2

SILVA H.

08/7004163-4

4662BNR

21/06/2009

13:05

A-2, PK 570,3

SILVA M.

43/9170717-6

4638CKX

14/07/2009

07:23

AP-7, PK 337,0

SILLAH M.

17/9211944-6

GI9648BD

30/04/2009

23:56

C-66, PK 38,1

SILLAH M.

17/9223806-3

GI9648BD

22/06/2009

13:59

C-66, PK 38,1

SILLAH M.

17/9225349-3

GI9648BD

22/06/2009

14:16

C-66, PK 38,1

SILLAH M.

17/9225377-3

GI9648BD

23/06/2009

21:14

C-66, PK 38,1

SIMBAÑA Y.

08/7003584-0

5832CZL

18/06/2009

22:41

A-2, PK 602,7

SIMOES A.

25/9250256-2

B 2539VL

06/07/2009

19:36

C-26, PK 30,6

SINERGIAS DE COMUNICACIÓN EXTERIOR SL

08/7013374-7

0511GMD

29/06/2009

11:18

C-16, PK 74,2

SINGEORZAN C.

25/9246175-0

L 0215AB

12/06/2009

23:40

C-13, PK 27,9

SIRB A.

25/9240765-0

B 5107UK

17/05/2009

17:50

A-2, PK 524,0

SIRB I.

08/9998318-4

4341BGT

14/06/2009

20:49

C-33, PK 82,3

SIRBU G.

17/9227688-0

5964FZV

24/05/2009

04:27

C-31, PK 376,5

SIRITA SL

08/7015794-0

9715GLV

12/07/2009

09:37

C-32, PK 48,0

SISELY ARTS SL

08/7019035-4

B 9485PY

12/07/2009

14:52

A-2, PK 608,2

SISELY ARTS SL

08/7022436-9

B 9485PY

12/07/2009

14:48

B-23, PK 10,1

SISINVERT SL

08/8523645-8

B 7964WD

19/06/2009

17:19

B-23, PK 7,0

SISTEM CAR SL

08/9965126-6

6610GJF

18/05/2009

12:02

A-2, PK 602,7

SISTEMA DE OFICINA GAMMA SL

08/7012502-5

3045GFZ

03/07/2009

20:57

B-23, PK 10,1

SISTEMAS AVANZADOS DE PESAJE SL

25/9247471-8

2148CMN

27/06/2009

02:16

A-2, PK 510,0

SISTEMAS AVANZADOS EN TELECOMUNICACIONES DE CATALUNYA

08/8523616-6

1687BKD

19/06/2009

16:16

B-23, PK 7,0

SISTEMAS IN DE SEGUNDA MANO SL

08/7015115-4

8042BYR

06/07/2009

16:39

B-20, PK 21,5

SLAVEYKOV M.

08/7021768-5

8143CBX

19/05/2009

14:08

A-2, PK 608,2

SLAWINSKI P.

43/9160927-0

6835DFS

16/06/2009

14:57

AP-7, PK 337,0

SMALL FORMS SYSTEMS SL

08/9990223-3

6376DYD

09/06/2009

12:49

A-2, PK 608,2

SMALL FORMS SYSTEMS SL

43/9156046-5

6376DYD

09/06/2009

11:11

AP-7, PK 337,0

SMART INVESTMENTS AND BUSINESS SL

08/7021980-9

8240BJV

10/07/2009

12:36

A-2, PK 570,3

SMART QUINIENTOS DOCE SL

08/7018530-7

4510DJD

11/07/2009

10:26

C-33, PK 82,3

SOFTRENTAT SL

17/8420226-0

9088FYW

15/06/2009

09:23

AP-7, PK 70,0

SOGEDOC BADALONA SL

17/9231440-3

B 6900VW

07/07/2009

22:03

C-65, PK 6,6

SOLANA MOTOR SL

08/7019820-0

2291BSK

10/07/2009

13:04

B-23, PK 10,1

SOLE MESTRES LUTHIER ARQUETER SCP

08/8523233-9

2610FRH

22/06/2009

12:14

C-17, PK 19,6

SOLFYLKER RENT SL

43/9152278-2

7437CSS

15/05/2009

13:13

AP-7, PK 337,0

SOLJOMAG SL

08/7014688-1

0727CVZ

08/07/2009

16:57

A-2, PK 570,3

SOLUCIONES INDUSTRIALES Y SOLDADURA DOS MIL OCHO SL

08/9992236-5

0197GFH

08/06/2009

15:37

B-23, PK 9,2

SOMITRADIOMIX INVEST SL

08/7015498-1

0328CGN

10/07/2009

18:37

C-32, PK 48,0

SOMMELIERS SCCL

08/7008572-6

4645BGT

01/07/2009

11:04

C-33, PK 82,3

SON FIDEL SL

08/8527130-8

5926DXL

06/07/2009

15:34

BP-5002, PK 11,7

SONIDIAL SL

08/7005220-6

9775FNV

25/06/2009

12:11

A-2, PK 570,3

SONOMONT SL

08/7014138-5

7978FYH

05/07/2009

15:54

A-2, PK 609,0

SORIN C.

43/9170079-9

TE2411 F

10/07/2009

18:12

C-12, PK 21,4

SORIN M.

25/9236705-9

5073CBD

29/05/2009

21:41

A-2, PK 522,0

SOSNOWSKI A.

43/9169269-9

4424FFT

11/07/2009

06:35

AP-7, PK 337,0

SOT SCP

08/7013718-5

2491FTS

02/07/2009

09:47

A-2, PK 570,3

SOTO A.

08/7001015-7

5651CZH

20/06/2009

16:55

C-33, PK 82,3

SOTO C.

25/9228198-3

6863BJP

07/04/2009

18:31

AP-2, PK 164,9

SOUISS A.

17/9224747-3

GI9945BN

22/06/2009

20:22

N-260, PK 26,3

SOUMAORO A.

25/9245853-0

MU5727AV

13/06/2009

23:50

N-240, PK 118,1

SPAIN SAI FUI SL

08/7017905-8

8521FGL

15/05/2009

19:10

A-2, PK 608,2

SPEED SOUND SA

08/7013291-0

3245CZD

28/06/2009

10:57

C-16, PK 74,2

SPES ALQUILER DE COCHES SL

08/9978746-0

9726FRR

30/04/2009

11:10

C-33, PK 82,3

SPES ALQUILER DE COCHES SL

08/9985968-9

9726FRR

18/05/2009

16:14

C-33, PK 82,3

SPIRAL ADVANCED MATERIALS SL

08/7014969-2

4680FTM

05/07/2009

15:35

C-31, PK 211,4

SPORT GILMAR SL

25/9251192-2

9441BSW

09/07/2009

16:24

N-230, PK 27,5

SPORT GILMAR SL

43/9165973-6

9441BSW

04/07/2009

17:36

AP-7, PK 337,0

SPORTS MANAGEMENT AZRAK SL

08/7020059-6

B 6114NX

12/07/2009

15:04

B-20, PK 21,5

STABLEFORD MULLIGAN SL

08/8525100-0

3581FMB

23/06/2009

12:27

C-32, PK 31,4

STANCIU F.

08/7010216-1

0834FWN

03/07/2009

07:06

C-17, PK 16,5

STAR ECOSYSTEMS SL

43/9168483-4

6914CCV

06/07/2009

18:45

T-11, PK 2,3

STAYER IBERICA SA

08/8523139-0

6051GCK

22/06/2009

11:23

C-17, PK 19,6

STEFAN I.

43/9168356-3

B 4033TL

08/07/2009

21:26

AP-7, PK 337,0

STEFAN V.

08/7007875-8

VA7765AB

28/06/2009

14:00

A-2, PK 570,3

STEFAN V.

08/7009921-0

VA7765AB

28/06/2009

17:38

A-2, PK 608,2

STEFAN V.

08/7011009-1

VA7765AB

28/06/2009

17:35

A-2, PK 602,7

STEFAN V.

08/7014572-3

VA7765AB

09/07/2009

19:04

A-2, PK 570,3

STEFAN V.

17/9227157-0

GI7410AU

10/06/2009

21:18

N-II, PK 718,2

STEFAN V.

25/9251195-8

VA7765AB

09/07/2009

19:42

A-2, PK 524,0

STEPNIK K.

08/7020127-8

8071BSZ

12/07/2009

19:42

A-2, PK 608,2

STOCHITA I.

08/9976774-1

8753DLC

25/04/2009

09:45

A-2, PK 570,3

STOIAN A.

17/9225977-3

3528BMF

28/05/2009

00:01

C-25, PK 230,0

STOIAN V.

08/7002655-2

7886FNW

22/06/2009

14:42

A-2, PK 603,2

STOICA C.

25/9248177-7

M 6819MD

27/06/2009

15:25

C-13, PK 27,9

STOICA V.

43/9160937-3

0479BMG

17/06/2009

15:17

AP-7, PK 337,0

STOICAN L.

25/9244160-9

3252DRV

09/06/2009

22:04

C-12, PK 120,2

STOLARSKA J.

43/9162476-0

9061CNR

03/07/2009

00:42

A-7, PK 161,0

STOLIAN M.

08/7019431-1

B 6277TK

14/07/2009

10:17

C-33, PK 82,3

STOLIAN M.

08/7020590-9

B 6277TK

16/07/2009

09:18

C-33, PK 82,3

STOLIAN M.

17/9227536-5

B 6277TK

06/07/2009

10:55

C-66, PK 38,1

STOLIAN M.

17/9228598-4

B 6277TK

06/07/2009

13:03

C-66, PK 38,1

STOLIAN M.

17/9228615-0

B 6277TK

09/07/2009

16:13

C-66, PK 38,1

STOLIAN M.

17/9229102-0

B 6277TK

10/07/2009

10:30

C-66, PK 38,1

STONEBRIDGE SL

08/7013355-3

3133CCS

28/06/2009

19:03

C-16, PK 74,2

STROE V.

43/9163259-2

8720CBY

30/06/2009

14:25

N-240, PK 39,6

STROY FRONT SL

08/7016415-0

6714DHX

08/07/2009

13:39

C-33, PK 82,3

STUDIOS TAHUA SEIS MIL SL

25/9248482-7

6112DTC

23/06/2009

11:57

N-230, PK 27,5

SUBMINISTRES NIKSA SL

08/7011916-0

3385GBD

30/06/2009

09:58

B-23, PK 10,1

SUCESOR DE ANTONIO LOPEZ SL

17/9227463-6

7234DZF

15/06/2009

11:11

N-II, PK 718,2

SUCIU I.

43/9160896-0

4372FNH

17/06/2009

01:33

AP-7, PK 337,0

SUCRE GLOBAL RAPID SL

08/7006927-1

1960FNY

26/06/2009

19:41

A-2, PK 602,7

SUCS AND MACHINE SL

08/7000557-8

5123DWZ

18/06/2009

11:16

A-2, PK 570,3

SUET DOS MIL SL

08/7013877-3

2743FLW

03/07/2009

15:54

A-2, PK 609,0

SUIZO PROPERTIES LIMITED

08/7003982-0

5331FTC

22/06/2009

19:35

C-33, PK 82,3

SUIZO PROPERTIES LIMITED

08/7006836-9

5331FTC

26/06/2009

13:49

C-33, PK 82,3

SUMINISTROS INDUSTRIALES COGULLADA CASTELLON SL

08/7011754-5

3626BPK

29/06/2009

15:22

B-23, PK 10,1

SUMINISTROS INDUSTRIALES TODOMADERA SL

08/7015209-7

2773FTW

07/07/2009

12:30

C-32, PK 48,0

SUMINISTROS METALICOS CAN RIASS L

08/8526389-1

0846FYT

02/07/2009

10:37

C-17, PK 38,0

SUMINISTROS TECNICOS PARALA BELLEZA SL

08/7010892-8

0678CDB

28/06/2009

20:34

B-20, PK 21,5

SUMINOX SL

08/7002646-6

3447DLD

22/06/2009

12:14

A-2, PK 603,2

SUN MICROSYSTEMS IBERICA

08/9994007-0

3954GJX

10/06/2009

20:14

C-33, PK 82,3

SUN MICROSYSTEMS IBERICA

08/9994455-0

3954GJX

11/06/2009

19:49

C-33, PK 82,3

SUN MICROSYSTEMS IBERICA

08/9994489-5

3954GJX

11/06/2009

13:44

C-33, PK 82,3

SUNJET BOULEVARD SL

43/9167237-1

2149FRG

07/07/2009

00:12

AP-7, PK 337,0

SUNSHINE IN COSTA BRAVA SL

17/9221065-8

6620FKX

19/06/2009

11:06

C-65, PK 6,6

SUPERDEY AIR SCP

08/7010965-2

3266DYJ

29/06/2009

06:57

B-20, PK 21,5

SUPERDEY AIR SCP

08/7011199-6

3266DYJ

03/07/2009

07:01

B-20, PK 21,5

SUPERDEY AIR SCP

08/7015179-2

3266DYJ

07/07/2009

06:58

B-20, PK 21,5

SURESTAN SL

25/9243833-5

4406FYG

03/06/2009

18:27

AP-2, PK 164,9

SUSANU G.

43/9167982-6

4346GCV

07/07/2009

13:47

AP-7, PK 337,0

SWIFT C.

17/9229372-2

2205DTG

02/05/2009

18:03

C-66, PK 38,1

SYLLA C.

17/9223088-2

GI7074BP

14/06/2009

21:27

C-66, PK 38,1

SYLLA C.

17/9224576-2

GI7074BP

13/06/2009

17:24

C-66, PK 38,1

SYLLA C.

17/9226464-3

GI7074BP

27/06/2009

17:48

C-66, PK 38,1

SYSTELEC TECHNOLOGY SL

08/7013893-3

9787DXJ

03/07/2009

16:03

A-2, PK 570,3

SYSTEM ELECTRIC INDUS SL

08/7020961-0

NA4151AN

15/07/2009

17:41

C-33, PK 82,3

SZABLA S.

43/9162529-9

L 8962 T

27/06/2009

13:47

N-240, PK 39,6

SZABLA S.

43/9164201-9

L 8962 T

04/07/2009

14:23

N-240, PK 39,6

SZCZECHOWIAK P.

17/9220874-1

B 9380UP

10/05/2009

10:33

C-31, PK 366,0

SZCZECHOWIAK P.

17/9224287-8

B 9380UP

19/05/2009

18:22

C-31, PK 366,0

SZCZECHOWIAK P.

17/9225255-0

B 9380UP

26/05/2009

01:17

C-31, PK 366,0

TABACHE M.

08/8525586-7

B 3608JK

25/06/2009

16:55

C-244, PK 29,4

TACU C.

43/9147666-6

9915CTG

25/04/2009

19:50

C-31B, PK 8,2

TALASUR SL

43/9163566-5

8579DBC

01/07/2009

11:31

AP-7, PK 337,0

TALCSECAR SL

08/7012056-4

1771FMM

30/06/2009

16:44

B-23, PK 10,1

TALUMA XXI SL

08/8525242-9

0543FTN

21/06/2009

15:56

C-17, PK 46,6

TALLCAR SL

08/7007606-8

0929FNZ

27/06/2009

10:29

B-124, PK 4,7

TALLER DE MANYERIA ANDREU SL

08/7020766-7

5600CPW

15/07/2009

17:04

C-33, PK 82,3

TALLERES ADJ SCP

08/7015225-0

B 3079TV

07/07/2009

08:09

C-32, PK 48,0

TALLERES ALANDES SL

43/9165913-3

V 1982GZ

04/07/2009

09:58

AP-7, PK 337,0

TALLERES ELIOSMAR VASEL SL

43/9167980-2

8052DFG

07/07/2009

13:37

AP-7, PK 337,0

TALLERES INOX SA

08/7016220-6

5196GGZ

06/07/2009

14:49

C-33, PK 82,3

TALLERES MECANICOS ARIZA E HIJOS SL

08/7002232-9

0184DXW

21/06/2009

10:40

C-33, PK 82,3

TALLERES MECANICOS MACAR SL

08/7004312-6

1061DPJ

22/06/2009

17:57

C-33, PK 82,3

TALLERES MORALES JIMENEZ CSL

08/7010971-8

7756CVS

28/06/2009

16:50

B-23, PK 9,2

TALLERS PARRAMON SA

08/7024048-0

0060DMX

13/07/2009

17:02

B-23, PK 10,1

TALLERS PUIGCERDA SL

08/7002725-8

3493FJY

24/06/2009

18:23

A-2, PK 609,0

TALLERS PUIGCERDA SL

08/7005794-5

3493FJY

24/06/2009

20:25

C-16, PK 74,2

TALLERS PUIGCERDA SL

08/7006535-1

3493FJY

24/06/2009

16:26

A-2, PK 602,7

TALLERS PUIGCERDA SL

25/8427404-2

6856FWP

12/06/2009

17:11

C-14, PK 121,5

TALLERS VGV SL

08/8524339-2

6045BVH

19/06/2009

06:52

C-58, PK 8,6

TAMALEATHER SL

08/8526170-4

0729DBK

02/07/2009

16:42

C-17, PK 19,6

TAMAS E.

43/9163894-0

4251FBN

01/07/2009

15:42

N-240, PK 39,6

TAMAS E.

43/9164267-2

4251FBN

05/07/2009

14:12

N-240, PK 39,6

TAMESOL DESA SL

17/9228435-6

8557FTX

04/07/2009

01:55

C-35, PK 65,7

TANASE I.

08/7021978-5

B 3336OX

10/07/2009

14:07

A-2, PK 603,2

TANASE I.

08/7023430-8

B 3336OX

18/07/2009

15:11

A-2, PK 603,2

TANASE I.

08/7024824-0

B 3336OX

18/07/2009

16:58

B-20, PK 21,5

TANASE L.

25/9250430-9

3606BTJ

02/07/2009

17:44

N-240, PK 118,1

TANASE V.

43/9169457-3

3447BPB

11/07/2009

19:19

AP-7, PK 337,0

TANIA TRES SL

08/3553105-0

B 0524VC

11/05/2009

08:15

SANT ESTEVE PALAUTORDERA

TANIOS FILMS SCP

25/9247910-0

9962FSZ

19/06/2009

21:24

C-53, PK 135,4

TANIVET GESTIO INMOBILIARIA SL

08/8522718-9

3292FMJ

19/06/2009

15:30

C-17, PK 19,6

TARAR Y GONDAL SL

25/9244926-0

9178FDJ

21/06/2009

20:22

C-12, PK 120,2

TARAR Y GONDAL SL

25/9245394-6

9178FDJ

05/06/2009

10:37

C-12, PK 147,5

TARRACO RCR PROYECTOS SL

43/9161809-0

5591FBL

30/06/2009

06:47

N-340, PK 176,2

TARRACO TEMPORALIA SA EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL

08/7017426-3

0348CMW

06/05/2009

12:57

B-23, PK 10,1

TARRATS HORNOS INDUSTRIALES SL

25/9251951-7

4702CNW

17/05/2009

11:21

C-53, PK 135,4

TASSO DOS MIL SL

08/7014561-9

1417GKR

09/07/2009

12:54

A-2, PK 570,3

TAUTEANU O.

43/9163981-6

2834CSN

01/07/2009

20:15

AP-7, PK 337,0

TAVERA MERCADER TIBAU SL

08/7016839-0

9929CLC

10/07/2009

08:55

A-2, PK 602,7

TAYEBI Y.

17/9226297-0

6744CHW

11/06/2009

23:09

C-25, PK 230,0

TEC CUATRO SA

08/7014037-0

2990DYP

04/07/2009

11:09

A-2, PK 570,3

TECGI SL

17/9226807-9

2650CCX

04/07/2009

06:36

C-66, PK 38,1

TECNIC GRUP S C P

08/7020341-5

7114DJY

16/07/2009

10:39

C-251, PK 5,1

TECNICA CERRAMAN SL

43/9155730-0

4474CBP

08/06/2009

09:03

AP-7, PK 337,0

TECNICA DE ASPIRACION Y MEDIO AMBIENTE SL

17/8421981-2

7849DNJ

27/05/2009

12:35

C-66, PK 32,0

TECNICAS MECANICAS AVANZADAS SL

43/9166064-9

6988CNV

05/07/2009

12:27

AP-7, PK 337,0

TECNIESPORT AITEVO SRL

08/7015841-9

0844DRS

12/07/2009

15:44

C-17, PK 16,5

TECNO DINAMIC SL

08/7017552-1

0517GGP

11/05/2009

13:43

B-23, PK 10,1

TECNOEQUIP SLU

17/9223988-3

B 8710TL

28/06/2009

17:36

C-66, PK 38,1

TECNOFOODS SL

08/7019856-3

6116FCY

10/07/2009

18:17

B-23, PK 10,1

TECNOFRUTA LEVANTE SL

25/9245583-7

4030FMY

10/06/2009

13:09

AP-2, PK 164,9

TECNOGIRO SL

08/8527316-5

0496FSP

15/05/2009

12:20

N-340, PK 243,0

TECNOLOGIAS MEDITERRANEAS DE SEGURIDAD SL

08/7011750-8

8114DFS

29/06/2009

09:18

A-2, PK 603,2

TECNOLOGIAS MEDITERRANEAS DE SEGURIDAD SL

08/7022582-2

8114DFS

15/07/2009

08:35

A-2, PK 603,2

TEFU REMODELACIONES SL

08/7013934-6

7081DXK

04/07/2009

12:33

A-2, PK 570,3

TEICO UNION SL

08/8527504-0

8792CTT

19/06/2009

09:05

C-32, PK 16,0

TEIXIDO R.

17/9228907-1

4913DDN

27/05/2009

07:55

N-260, PK 26,3

TELECOM MEDITERRANEA BAIX CAMP SL

43/9165348-0

2797CGF

03/07/2009

13:47

T-11, PK 2,3

TELECOM MEDITERRANEA BAIX CAMP SL

43/9168031-8

2797CGF

10/07/2009

13:32

T-11, PK 2,3

TELEFONIA Y DERIVADOS DOS MIL SLL

08/7007787-1

6752CPT

28/06/2009

09:35

C-33, PK 82,3

TELEREDES FLEG SL

08/7016698-3

1353BFY

09/07/2009

18:11

A-2, PK 602,7

TELG K.

08/8522325-9

5581FCZ

12/06/2009

20:57

AP-7, PK 183,0

TEODORO GONZALEZ SA

43/8419872-3

2749FSH

12/06/2009

17:17

AP-7, PK 292,0

TERMOFORMADO TERMOPACK SL

08/7020213-7

8186GKK

14/07/2009

16:35

C-33, PK 82,3

TERRASSA ALMONEDA DE COCHES SL

08/8524390-4

4372CRW

18/06/2009

09:06

C-58, PK 35,7

TERRASSA ALMONEDA DE COCHES SL

17/9223447-0

2338FBZ

17/06/2009

03:51

N-II, PK 761,0

TERRON MOLIS SL

08/7009595-8

9236FML

27/06/2009

09:55

C-16, PK 74,2

TERUEL M.

08/7002129-0

4375BSH

19/06/2009

18:51

A-2, PK 570,3

TEX PLV SL

25/9238861-7

3831FHX

22/04/2009

20:50

A-2, PK 522,0

TEXAPEL SL

08/8526112-1

1062GCB

02/07/2009

12:16

C-17, PK 38,0

TEXTIL BCH SA

08/7016963-6

6566CWF

10/07/2009

10:42

C-33, PK 82,3

TEXTIL BCH SA

08/7020481-0

6566CWF

16/07/2009

07:19

C-33, PK 82,3

TEXTILES CONTRACT, SL

43/9154428-9

4911GDZ

05/06/2009

12:53

T-11, PK 2,3

TEXTILES SOFT SL

08/7023016-3

9618GMJ

16/07/2009

09:43

A-2, PK 570,3

TEXTILES Y CONFECCIONES BROWNIE SL

08/7019535-0

1750FZJ

14/07/2009

13:21

A-2, PK 602,7

TEYCUBER DOS MIL UNO SL

08/8527012-2

0813CTN

06/07/2009

10:50

C-17, PK 38,0

THE LATIN CONNECTION SL

43/9170943-4

6983CCR

14/07/2009

12:57

AP-7, PK 337,0

THEWLIS R.

43/9169320-9

3960CZG

11/07/2009

13:02

AP-7, PK 337,0

THIJSSENS M.

43/9167021-0

9939CGC

06/07/2009

19:33

AP-7, PK 337,0

THOMAS G.

43/9164590-7

7304BTB

20/06/2009

12:49

N-340, PK 104,7

THORN N.

08/7011357-2

8475FSK

03/07/2009

15:01

B-23, PK 9,2

TIBERIU M.

08/7018878-8

3465CDT

12/07/2009

06:57

B-23, PK 3,3

TICHEAUA D.

17/9220694-0

B 5451TD

09/05/2009

20:13

C-35, PK 65,7

TIKOUKI F.

17/9224476-0

1659GGK

08/06/2009

02:05

C-65, PK 14,8

TIKOUKI F.

17/9224590-7

1659GGK

14/06/2009

00:56

C-66, PK 38,1

TIKOUKI F.

17/9226561-0

1659GGK

30/06/2009

22:03

C-66, PK 38,1

TIMIREVA E.

08/7017942-3

1964FMD

15/05/2009

12:49

B-23, PK 10,1

TIMME C.

17/9219594-1

5455FWP

08/05/2009

07:13

N-II, PK 718,2

TIMOFTE M.

17/9227358-3

8477CHX

17/05/2009

13:38

C-31, PK 376,5

TINABERT SL

17/9230981-8

2744FNK

05/06/2009

22:10

N-260, PK 26,3

TINDALE J.

43/9161687-7

4809CFG

30/06/2009

17:08

AP-7, PK 337,0

TIRENDI S.

08/7010020-1

5695FZV

30/06/2009

10:21

A-2, PK 608,2

TIRENDI S.

08/7010140-0

5695FZV

02/07/2009

16:25

A-2, PK 608,2

TNB MIL NOVECIENTOS DIEZ DISTRIBUCIONES SL

08/7011422-4

6569GFW

03/07/2009

12:02

B-20, PK 21,5

TODA REFORMA 2002 SL

08/7017586-8

4808DVC

11/05/2009

11:55

B-23, PK 10,1

TODA REFORMA 2002 SL

08/7021999-9

4808DVC

10/07/2009

09:23

A-2, PK 603,2

TODOPIXEL SCP

25/9246031-8

B 6642NZ

09/06/2009

20:09

C-13, PK 27,9

TODTEL COMUNICACIONES HR2000

17/9209052-5

4445DZB

23/04/2009

13:57

C-66, PK 38,1

TOFER DOS MIL SL

17/9220526-6

3540CVC

17/06/2009

21:04

C-65, PK 6,6

TOJA BUS SL

08/8523605-7

9300GMR

17/06/2009

10:47

N-340, PK 243,0

TOLDOS MARBEL SL

08/7021187-5

5635FFK

17/07/2009

10:59

C-32, PK 53,7

TOMA C.

43/9157021-5

GC3261CH

10/06/2009

18:05

AP-7, PK 337,0

TOMA D.

17/9223959-7

4907FCG

28/06/2009

11:12

N-II, PK 761,0

TOMA M.

17/9217390-0

VA6625AG

25/05/2009

02:37

C-65, PK 6,6

TOMA M.

17/9221076-2

VA6625AG

19/06/2009

13:56

C-65, PK 6,6

TOMA M.

17/9227598-0

VA6625AG

21/05/2009

05:48

C-31, PK 376,5

TOMA M.

17/9227641-2

VA6625AG

21/05/2009

18:10

C-31, PK 376,5

TOMAS Y MUÑOZ SCP

25/9247387-2

9535DDZ

29/06/2009

18:23

AP-2, PK 164,9

TOMBINI CAVALCANTI C.

25/9250089-9

B 3221LP

05/07/2009

16:47

A-2, PK 524,0

TON PROMOCIONS SLU

25/9247688-3

9243GDX

18/06/2009

13:25

C-53, PK 135,4

TONCARLOMAR SL

08/9972105-6

4910FXC

27/05/2009

09:39

C-16, PK 74,2

TOPCRET TECNOLOGIA EN REVESTIMIENTOS SL

08/7023916-4

0245FCN

13/07/2009

12:49

B-23, PK 10,1

TOPOMAP DOS MIL SL

08/9994404-5

5125FWM

10/06/2009

18:40

B-23, PK 10,1

TOPPING ICE, SL

08/9952213-8

6129FSX

18/04/2009

12:49

B-23, PK 10,1

TOPPING ICE, SL

43/9145476-2

6129FSX

31/05/2009

19:25

T-11, PK 2,3

TORRE DE RASET SL

17/9227165-9

2037BNS

12/06/2009

03:30

N-II, PK 718,2

TORREFACCION MODERNA DE CAFES SL

08/7008055-0

B 8424VY

29/06/2009

11:25

C-33, PK 82,3

TORRENTRIBA SA

08/7017899-7

1491FLS

15/05/2009

12:18

A-2, PK 608,2

TORRENTS AUTOCOLOR SL

08/7011967-5

6093BJH

30/06/2009

14:44

A-2, PK 570,3

TORRES B.

17/9220460-9

8220DHT

17/06/2009

00:02

C-65, PK 6,6

TOSI L.

17/8421029-4

5350CZX

03/06/2009

20:06

C-260, PK 33,1

TOT B COMERCIAL GRAFICA SL

08/8524280-1

1290DNX

19/06/2009

06:22

C-58, PK 8,6

TOT INTERNET SL UNIPERSONAL

17/9223563-0

5101DZR

20/06/2009

08:32

N-II, PK 761,0

TOTEVA I.

08/7021303-2

5205GLD

17/05/2009

16:33

B-23, PK 9,2

TOTSABIR LOGISTIC 2002 SA

08/9990003-0

7273CSM

09/06/2009

14:48

A-2, PK 608,2

TRABAZO E.

17/8420047-7

4728FVM

10/06/2009

09:11

A-2, PK 707,7

TRACTAMENTS D'AIGUES EL MASNOU

08/7014941-8

2431DPC

05/07/2009

06:39

B-20, PK 21,5

TRACHOV Y.

08/7017424-5

A 6519DS

06/05/2009

08:28

B-23, PK 10,1

TRADUCTOT SCP

08/7000889-7

8799FWZ

20/06/2009

14:07

C-33, PK 82,3

TRANS ANDRADE SL

08/8522597-8

B 3517WZ

16/06/2009

12:30

C-17, PK 19,6

TRANS JMD DOS MIL SL

17/9226083-2

B 6225OB

31/05/2009

07:39

C-25, PK 230,0

TRANSACCIONES INMOBILIARIAS RICARD SL

08/7020109-6

3423BTY

12/07/2009

14:35

B-20, PK 21,5

TRANSBALIA TRANSPORTES SA 08/8524067-6

4182DCC

26/06/2009

07:05

A-2, PK 563,3

TRANSCONEXION SCCL

43/9169103-1

9517DYB

10/07/2009

02:43

N-240, PK 39,6

TRANSEPTE STRUO SL

08/7011855-0

8863FRG

30/06/2009

11:01

A-2, PK 603,2

TRANSNASER DIAGONAL SL

08/3623967-2

B 6142OP

03/06/2009

13:55

A-2, PK 606,0

TRANSPORTES CABANILLAS SL

43/9165969-4

5006FBN

04/07/2009

16:36

AP-7, PK 337,0

TRANSPORTES DE TIERRA AIREY MAR SA

25/9248316-6

M 3208WW

22/06/2009

00:25

C-53, PK 135,4

TRANSPORTES FRIGORIFICOS RAMON SL

08/8526090-2

6427BYH

02/07/2009

11:14

C-17, PK 38,0

TRANSPORTES LACORVILLA SL

08/8527348-7

2586DRW

15/05/2009

07:58

A-2, PK 563,5

TRANSPORTES LEOZ MANSILLASL

08/9970669-1

8750CKD

27/05/2009

17:02

A-2, PK 570,3

TRANSPORTES PICANTILLO SL

43/9168400-2

7232CVJ

09/07/2009

10:50

T-11, PK 2,3

TRANSPORTS AGUILA SPEED SL

17/9223457-2

GI6071BL

17/06/2009

12:55

N-II, PK 761,0

TRANSPORTS FAUST CARBO SL

43/9158010-5

5773DJD

04/06/2009

17:04

TP-2031, PK 4,8

TRANSQUINTA DE SERVICIOS SL

25/9242746-0

4914CMT

27/05/2009

10:58

AP-2, PK 164,9

TRAPEZNIKOVA R.

43/9159441-4

9459FFV

23/06/2009

06:48

T-11, PK 2,3

TRASNCANO SL

08/7017351-4

3484BYX

30/04/2009

15:52

A-2, PK 570,3

TREFILCAT SL

17/9227945-0

6098DHM

24/05/2009

21:29

N-260, PK 26,3

TRES JMAS G INICIATIVAS SLL

08/7008665-2

8095GJT

30/06/2009

09:53

C-33, PK 82,3

TRES JMAS G INICIATIVAS SLL

08/7016688-0

8095GJT

09/07/2009

09:06

C-33, PK 82,3

TRIANGULO IDEAS Y SERVICIOS SL

08/7019811-9

B 5622VP

09/07/2009

20:21

B-23, PK 10,1

TRIBERSE SL

08/7021439-0

B 7051WM

18/05/2009

17:45

B-23, PK 10,1

TRIBOI N.

43/9168616-1

9911GLD

08/07/2009

10:29

T-11, PK 2,3

TRICKETT J.

43/9168367-4

3277CBP

05/07/2009

17:19

T-11, PK 2,3

TRIEBEL G.

43/9163605-4

8393BFS

01/07/2009

14:34

AP-7, PK 337,0

TRIPOL SL

08/7011135-1

6496BPT

01/07/2009

15:36

B-20, PK 21,5

TRITOMA SL

08/7003825-6

5042CTL

22/06/2009

14:08

A-2, PK 570,3

TRNSPORTS I EXCAVACIONS CAPARROS I TRINITAT DEL GIRONES

17/9219838-8

B 2449SU

22/05/2009

17:42

C-66, PK 38,1

TRNSPORTS I EXCAVACIONS CAPARROS I TRINITAT DEL GIRONES

17/9219910-0

B 2449SU

25/05/2009

07:34

C-66, PK 38,1

TRNSPORTS I EXCAVACIONS CAPARROS I TRINITAT DEL GIRONES

17/9220995-2

B 2449SU

27/05/2009

17:46

C-66, PK 38,1

TROFEOS FRANCE SPORT SL

08/7022750-8

5636DDW

13/07/2009

18:23

B-20, PK 21,5

TROFYMENKO V.

08/7023596-8

3413GFK

21/05/2009

13:54

C-33, PK 82,3

TROIAN M.

08/7004908-9

8409GFP

23/06/2009

13:56

C-33, PK 82,3

TROIAN M.

08/7005776-1

8409GFP

24/06/2009

12:33

A-2, PK 608,2

TROIAN M.

08/7006253-4

8409GFP

24/06/2009

12:30

A-2, PK 602,7

TROIAN M.

17/9225801-3

8409GFP

21/05/2009

19:15

C-66, PK 5,5

TROITERIO C.

08/9955503-8

GI7304BM

25/04/2009

03:14

B-23, PK 3,3

TROMBINO L.

08/7019920-3

V 3715HF

11/07/2009

15:51

B-23, PK 10,1

TROPIPALMS SL

08/7002690-0

0176FTG

25/06/2009

10:35

B-23, PK 9,2

TROQUEL DE MJA SL

43/9158625-7

8409DRY

13/06/2009

10:43

N-240, PK 39,6

TROQUEL DE MJA SL

43/9159060-0

8409DRY

20/06/2009

12:21

N-240, PK 39,6

TROQUELES LLOSA SL

08/8521882-1

3136GDF

15/06/2009

12:28

A-2, PK 574,5

TRUFANAVA V.

08/7020172-8

1267BKN

13/07/2009

17:33

A-2, PK 608,2

TRUPINA D.

25/9247530-7

M 2334OJ

27/06/2009

00:33

AP-2, PK 164,9

TRUPLAST ESPAÑA SA

17/9227809-1

9897FXH

27/05/2009

21:54

C-35, PK 65,7

TRUPLAST ESPAÑA SA

17/9227813-9

9897FXH

28/05/2009

21:58

C-35, PK 65,7

TRUPLAST ESPAÑA SA

17/9227821-8

9897FXH

29/05/2009

21:56

C-35, PK 65,7

TRUPLAST ESPAÑA SA

17/9228260-8

9897FXH

11/06/2009

14:11

C-35, PK 65,7

TRUPLAST ESPAÑA SA

17/9228361-3

9897FXH

24/06/2009

06:38

C-35, PK 65,7

TRUPLAST ESPAÑA SA

17/9230962-4

9897FXH

18/05/2009

22:00

C-35, PK 65,7

TRUYOL SA

08/7013765-9

7023FZK

03/07/2009

07:31

A-2, PK 609,0

TSYNS S.

08/7019131-0

1946DTP

12/07/2009

13:36

A-2, PK 608,2

TTES ALMACENAJE Y MATERIALES SEIDERURGICOS 17/9220887-0

0673GCC

10/05/2009

10:42

C-25, PK 230,0

TTES VILABLAREIX 2006

17/9219917-3

9528DHZ

25/05/2009

10:11

C-66, PK 38,1

TTES VILABLAREIX 2006

17/9219935-1

9528DHZ

25/05/2009

15:07

C-66, PK 38,1

TUCK T.

43/9170796-2

3591CTY

14/07/2009

13:48

AP-7, PK 337,0

TUDOR D.

08/7001006-0

B 9090WT

20/06/2009

10:16

C-33, PK 82,3

TUDOR D.

17/9219258-3

B 9090WT

03/06/2009

15:17

N-II, PK 751,5

TUDORACHE V.

08/7024553-5

GI0612AZ

17/07/2009

11:27

B-23, PK 10,1

TUDOSA V.

17/9225063-2

GI9072BG

20/05/2009

04:09

N-II, PK 718,2

TURISMO BREVE SL

08/7016282-6

3860FCB

07/07/2009

16:04

C-33, PK 82,3

TUTA M.

43/9169420-2

A 9948DL

12/07/2009

11:01

AP-7, PK 337,0

TUTTO FORMATGE SL

08/7003400-9

B 1112VT

27/06/2009

20:23

B-23, PK 10,1

TUTUI F.

17/9220692-6

T 9638AT

10/05/2009

14:31

C-25, PK 213,6

TWO HANDS TWO SL

08/7018538-6

2651DSL

11/07/2009

10:32

C-33, PK 82,3

TYSA EUROPA SL

43/9166908-4

8971CHV

05/07/2009

18:06

AP-7, PK 337,0

UCI SOCIEDAD COOPERATIVA CATALANA LIMITADA

08/8525653-6

9321CYS

29/06/2009

09:40

C-55, PK 4,7

ULTRA LOW SL

08/7014619-8

4758DYJ

08/07/2009

09:45

A-2, PK 570,3

ULTRASON. Y DIAGNOS. MEDICO SL

08/9992148-8

3081FJN

08/06/2009

14:07

B-23, PK 9,2

UNEXUS CONSULTORES FINANCIEROS SL

08/7011196-0

9220GHN

01/07/2009

20:10

B-20, PK 21,5

UNION AGAR SL

08/7013422-3

7861FFZ

30/06/2009

15:51

A-2, PK 570,3

UNIPREX SA

25/9247378-1

6607FDD

29/06/2009

16:40

AP-2, PK 164,9

UNIVER OFICINAS SL

25/9247565-4

9503CKK

18/06/2009

00:43

C-53, PK 135,4

UNIVERSAL BEB SL EN CONSTITUCION

17/9223320-1

9608GBC

26/05/2009

22:12

C-31, PK 320,2

URBANITZADORA MONTSENY SL

08/8522761-5

0959CLY

19/06/2009

15:51

C-17, PK 19,6

URBANITZADORA MONTSENY SL

17/9213357-3

0959CLY

30/04/2009

13:04

C-66, PK 5,5

URBANITZADORA MONTSENY SL

17/9225454-6

0959CLY

03/07/2009

00:03

C-66, PK 38,1

URBANIZACIONES MAS DEL VENT SL

08/7020284-8

1413CZL

14/07/2009

18:04

C-33, PK 82,3

URBANIZADORA TARABAUS SL

17/9227786-6

8960DRJ

25/05/2009

19:22

C-31, PK 376,5

URBANO R.

08/7005354-5

B 8650PW

24/06/2009

09:10

A-2, PK 570,3

URE SA

08/7006926-0

7537CVX

26/06/2009

19:40

C-33, PK 82,3

URECHE F.

43/9166023-0

7531CRD

05/07/2009

10:45

AP-7, PK 337,0

URECHE F.

43/9169401-9

7531CRD

12/07/2009

09:18

AP-7, PK 337,0

USACAR SL

08/7006052-5

1959DYZ

01/07/2009

04:34

C-32, PK 48,0

USACAR SL

08/7010071-7

4105GFN

01/07/2009

17:04

A-2, PK 608,2

USACAR SL

17/9225531-7

6926FMX

29/06/2009

06:45

C-65, PK 6,6

USACAR SL

25/9248934-3

0615FPP

27/06/2009

20:19

C-26, PK 30,6

USACAR SL

25/9249171-6

0615FPP

30/06/2009

00:50

C-12, PK 147,5

USACAR SL

25/9249383-0

0615FPP

01/07/2009

15:55

N-260, PK 233,3

USACAR SL

25/9250500-8

0615FPP

01/07/2009

17:02

N-260, PK 209,1

USACAR SL

25/9251793-4

0615FPP

16/07/2009

00:49

N-260, PK 233,3

USACAR SL

43/9161686-5

1959DYZ

01/07/2009

02:45

AP-7, PK 337,0

USACAR SL

43/9169588-1

5229FZW

17/05/2009

22:18

AP-7, PK 337,0

UTE CANAL DE TERREU

25/9240701-0

4566GJB

16/05/2009

16:03

N-240, PK 53,1

UTE LAV SECTOR SANT ANDREU

43/9152142-3

5081FDR

22/04/2009

18:55

N-340, PK 104,7

UTEBO AQUATICA SL

08/7012879-2

6150CRB

05/07/2009

11:05

B-23, PK 10,1

UTRERA M.

08/8528013-9

B 3026WB

13/07/2009

20:40

N-II, PK 651,9

V PALLAS SL

08/7012947-4

1000FCG

06/07/2009

16:31

B-23, PK 10,1

VALBERT ARQUITECTURA Y URBANISMO SL

43/9163709-5

4741DLB

02/07/2009

10:17

AP-7, PK 337,0

VALDEZ B.

08/7002952-8

3127FNZ

26/06/2009

19:08

C-32, PK 48,0

VALENTINA L.

43/9167271-8

0129CPW

07/07/2009

00:14

AP-7, PK 337,0

VALENZUELA M.

08/7012752-6

B 4529VG

05/07/2009

13:58

A-2, PK 602,7

VALENZUELA M.

08/7014197-6

B 4529VG

05/07/2009

13:16

A-2, PK 609,0

VALERO TRANSPORTES RAPIDOS SL

08/8528056-0

1884FCJ

13/07/2009

13:51

N-340, PK 243,0

VALMAT ARQUITECTURA SL

08/8526400-6

3056DBV

02/07/2009

11:08

C-17, PK 38,0

VALLE DE TENA BIESCAS SL

43/9164604-7

7350CWV

21/06/2009

16:43

N-340, PK 104,7

VALLS D.

43/9166060-1

B 0250VC

05/07/2009

12:19

AP-7, PK 337,0

VALLS R.

43/9160805-8

B 1939UH

18/06/2009

05:26

AP-7, PK 337,0

VALLS S.

25/9249556-7

B 0223VL

02/07/2009

00:50

AP-2, PK 164,9

VAMASA MAQUINARIA SL

43/9150381-7

1569FNX

08/05/2009

08:55

AP-7, PK 337,0

VAMOS EMPRESA SERVICIOS

08/9966312-3

3905GCL

20/05/2009

11:28

C-58, PK 30,9

VAMOS EMPRESA SERVICIOS

08/9967049-2

3905GCL

25/05/2009

11:56

C-58, PK 30,9

VAN DER LAAN R.

43/9164489-7

7180DYH

16/06/2009

11:43

N-340, PK 104,7

VAN H.

43/9164692-4

6790CTD

23/06/2009

18:48

N-340, PK 104,7

VAN MOORTER J.

08/7018586-2

2179GJB

11/07/2009

11:02

C-33, PK 82,3

VAN M.

17/9230035-0

2609GDH

02/05/2009

23:50

C-65, PK 6,6

VAN SOEST S.

08/7020483-3

B 9414WM

15/07/2009

11:32

C-33, PK 82,3

VANIA PRODUCCIONS SL

08/7011885-9

B 8434VC

30/06/2009

12:37

B-23, PK 10,1

VANIA PRODUCCIONS SL

43/9161568-0

B 8434VC

28/06/2009

14:11

N-340, PK 176,2

VARGA T.

17/9228957-1

GI3541BC

27/05/2009

20:54

C-31, PK 376,5

VARGAS G.

17/9211528-8

4960DPN

27/04/2009

22:41

N-II, PK 751,5

VARO M.

17/9222076-7

B 8838LD

25/06/2009

00:24

C-65, PK 6,6

VARTANYAN E.

17/9222124-7

3208FFM

26/06/2009

19:05

C-65, PK 6,6

VARTANYAN E.

17/9223121-6

3208FFM

16/06/2009

23:04

C-66, PK 38,1

VARTANYAN E.

17/9223841-1

3208FFM

23/06/2009

18:52

C-66, PK 38,1

VARTANYAN E.

17/9224485-1

3208FFM

08/06/2009

21:05

C-65, PK 14,8

VARTANYAN E.

17/9224591-9

3208FFM

16/06/2009

00:44

C-65, PK 14,8

VARTANYAN E.

17/9224610-2

3208FFM

15/06/2009

10:58

C-66, PK 38,1

VARTANYAN E.

17/9225339-0

3208FFM

22/06/2009

19:36

C-66, PK 38,1

VARTANYAN E.

17/9226428-4

3208FFM

26/06/2009

22:49

C-66, PK 38,1

VASILE M.

25/0528917-9

6959BFH

24/04/2009

12:48

C-12, PK 169,0

VASILEVA E.

08/7015273-0

T 0755AU

06/07/2009

17:49

C-32, PK 48,0

VASSIER F.

08/8521998-0

0076DSK

13/06/2009

11:31

AP-7, PK 125,5

VAT VENDING DISTRIBUCION SA

08/7023069-2

5368DXZ

16/07/2009

14:32

A-2, PK 570,3

VAZVIEIRA G.

08/7014437-4

2306FJM

07/07/2009

15:32

A-2, PK 570,3

VAZVIEIRA G.

08/8524135-3

2306FJM

26/06/2009

12:39

A-2, PK 563,3

VEGA C.

08/7005737-2

9941DVW

24/06/2009

17:09

A-2, PK 608,2

VELASCO F.

08/7002201-9

5295FXV

21/06/2009

08:36

A-2, PK 608,2

VENTURA S.

08/7020413-4

7934CBL

16/07/2009

18:31

C-33, PK 82,3

VERA M.

08/7009566-0

0664CXY

27/06/2009

10:25

A-2, PK 608,2

VERGES J.

17/9222429-8

3039GLP

27/05/2009

17:34

N-II, PK 761,0

VERGES J.

17/9223430-4

3039GLP

14/06/2009

17:26

N-II, PK 761,0

VERHOEFF G.

17/9220017-7

3625DSJ

07/06/2009

09:09

N-II, PK 751,5

VERNET MAQUINARIA SL

43/9164672-9

5282DJT

22/06/2009

10:39

N-340, PK 104,7

VERNET MAQUINARIA SL

43/9165520-6

5282DJT

04/07/2009

06:44

T-11, PK 2,3

VERONI D.

43/9169403-2

7851GCR

12/07/2009

09:27

AP-7, PK 337,0

VIA DOS MIL VEINTICUATRO SL

25/9246572-7

2457GKN

14/06/2009

16:41

N-230, PK 130,1

VIAJES ARDASA TOURS SA

43/9167206-1

2923DYG

05/07/2009

23:38

AP-7, PK 337,0

VIAJES SAMBLAS SL

08/7019563-5

0542CWM

13/07/2009

18:36

C-33, PK 82,3

VIDA UNO SL

25/9228961-5

9024FJL

11/04/2009

12:18

N-230, PK 27,5

VIDAL M.

43/9164506-7

B 8111MX

16/06/2009

18:47

N-340, PK 104,7

VIDAL M.

43/9164765-5

B 8111MX

25/06/2009

13:13

N-340, PK 104,7

VIDIELLA ASSESORAMENT

08/9980124-6

2671FLF

28/04/2009

11:15

B-23, PK 10,1

VIDRERIA SANT POL SL

17/9222014-0

8854DZR

04/06/2009

11:17

C-66, PK 38,1

VILA M.

08/7017342-3

8228FCR

25/04/2009

15:49

A-2, PK 608,2

VILLA FERRAN SL

08/7007366-5

1755CGB

25/06/2009

14:59

A-2, PK 570,3

VILLA FERRAN SL

08/7007817-0

1755CGB

27/06/2009

13:28

A-2, PK 570,3

VILLA FERRAN SL

25/9248826-5

1755CGB

26/06/2009

09:33

C-53, PK 135,4

VILLA FERRAN SL

25/9248999-3

1755CGB

27/06/2009

13:49

A-2, PK 524,0

VILLALBA BURGUEÑO SCP

17/9213511-2

6356FGD

05/05/2009

21:45

C-65, PK 6,6

VILLALBA BURGUEÑO SCP

17/9219117-6

6356FGD

08/06/2009

23:00

C-65, PK 6,6

VILLASUSO Y.

43/9158278-0

MA9341BJ

10/06/2009

10:07

TP-2031, PK 4,8

VILLASUSO Y.

43/9158859-0

MA9341BJ

18/06/2009

10:22

TP-2031, PK 4,8

VILLAVICENCIO C.

08/7011227-0

B 8288WU

02/07/2009

07:43

B-20, PK 21,5

VIMOVERTICALS

08/7007135-3

2770DNT

27/06/2009

12:01

C-33, PK 82,3

VINS DE TANYS MEDITERRANIS SL

08/7009439-5

4542FRN

25/06/2009

20:43

A-2, PK 608,2

VIPS CAR LEVANTE SL

43/9160960-5

6045FYS

17/06/2009

21:37

AP-7, PK 337,0

VIRLAN G.

25/9249339-1

9532BKC

01/07/2009

07:03

N-230, PK 130,1

VITAL ARGENT SL

08/7014456-8

0966CZR

07/07/2009

08:38

A-2, PK 570,3

VIVENTIA CUATRO SL

08/7011929-8

7243CYG

01/07/2009

07:53

A-2, PK 603,2

VIVENTIA CUATRO SL

17/9228422-1

7243CYG

01/07/2009

06:24

C-35, PK 65,7

VIVEROS FRANCISCO FERRER SL

08/7006007-5

8163DLR

30/06/2009

09:28

C-32, PK 48,0

VIVEROS LANZAROTE SA

08/7016644-1

0644DYR

08/07/2009

11:17

C-33, PK 82,3

VIVEROS LANZAROTE SA

17/9228365-0

0644DYR

24/06/2009

00:15

C-35, PK 65,7

VIVES LOPEZ SL

08/8522797-5

2794DDJ

18/06/2009

16:12

C-17, PK 34,1

VIVES M.

43/9166982-1

2095BMC

05/07/2009

00:25

TP-2031, PK 4,8

VIVI FILM SL

08/7006889-4

8873CRH

26/06/2009

19:33

C-33, PK 82,3

VIVIENDAS Y CALIDAD DE EDIFICACIONES SL

25/9252146-5

7749FCP

17/07/2009

11:23

A-2, PK 524,0

VNG CARGO RENT A CAR SL

08/7023408-9

8651FTX

18/07/2009

08:04

C-32, PK 48,0

VNT CORPORARTION SL

17/9220488-3

B 9292PL

18/06/2009

11:25

C-65, PK 6,6

VOLKOV CONSULTING SL

08/7002798-3

8860GJG

24/06/2009

12:52

A-2, PK 603,2

VOLLEMA B.

43/0561120-3

T 7842AV

07/05/2009

16:00

C-12, PK 63,4

VON ZACHAREWICZ U.

43/9160827-7

9791DGH

17/06/2009

12:32

AP-7, PK 337,0

VOSSELLER ABOGADOS SL

08/7017105-0

3411DXD

11/07/2009

08:29

C-17, PK 16,5

VOSTRICOV V.

08/7002644-8

7067DPH

23/06/2009

16:31

A-2, PK 609,0

VOSTRICOV V.

17/9221195-0

7067DPH

23/06/2009

15:17

C-65, PK 6,6

VUKAS I.

43/9169699-0

5900DSH

18/05/2009

13:05

AP-7, PK 337,0

VULPE I.

08/7018356-2

6925DBG

11/07/2009

20:09

C-33, PK 82,3

WADE A.

08/7011354-2

CS1393AV

03/07/2009

13:55

B-23, PK 9,2

WALLACE A.

43/9161168-7

3444FGR

24/06/2009

16:14

T-11, PK 2,3

WALLACE A.

43/9162158-2

3444FGR

24/06/2009

16:06

N-420, PK 856,9

WANG K.

08/8524979-3

9720DVH

29/06/2009

11:25

C-17, PK 19,6

WARDINGHAM T.

43/9170738-3

4978GKX

13/07/2009

14:07

AP-7, PK 337,0

WAWER G.

17/9221740-7

V 6764FY

24/05/2009

01:42

N-II, PK 761,0

WEBB S.

43/9164514-6

2867FZX

17/06/2009

11:34

N-340, PK 104,7

WEBER A.

08/7011589-6

3438BYR

05/07/2009

16:13

B-23, PK 9,2

WENG C.

08/7013693-6

1907FCJ

02/07/2009

07:21

A-2, PK 570,3

WENG C.

08/7013776-8

1907FCJ

03/07/2009

08:06

A-2, PK 570,3

WENG C.

08/7013950-4

1907FCJ

03/07/2009

16:57

A-2, PK 570,3

WHEREISPEPE, SL

08/9991179-3

3801FMG

04/06/2009

09:23

C-33, PK 82,3

WHITTEMORE G.

08/7011884-7

7452BXH

30/06/2009

12:35

B-23, PK 10,1

WI BE SA

43/8419882-6

9888DTY

12/06/2009

19:00

AP-7, PK 292,0

WIDAL F.

43/9167353-3

5856BSV

07/07/2009

11:43

AP-7, PK 337,0

WIECH T.

25/9240594-9

Z 5849BK

14/05/2009

17:57

N-240, PK 53,1

WIEGANG T.

43/9160626-8

5796FNG

17/06/2009

07:05

AP-7, PK 337,0

WIGGINS NOVENTA Y SIETE SL

08/7009127-8

1180DFG

23/06/2009

13:55

B-23, PK 3,3

WILDCATMA SL

08/7008334-3

5754CFW

29/06/2009

07:55

A-2, PK 570,3

WILLPOWER EUROPA SL

43/9160305-1

5931FRK

02/06/2009

22:58

N-340, PK 176,2

WINE PLEASURES SL EN CONSTITUCION

17/9225689-3

9386BGK

17/05/2009

13:58

C-25, PK 230,0

WUERTH M.

17/9226973-0

1213FNX

16/05/2009

14:57

C-31, PK 376,5

WUFNSCH B.

17/9223334-8

B 6676UM

10/06/2009

23:51

N-II, PK 761,0

XALOC CONSTRUCCIONS I PINTURES SL

17/9229369-7

8435BFD

02/05/2009

16:13

C-66, PK 38,1

XANDRE SL

08/3011674-8

5184FZN

22/04/2009

15:00

N-II, PK 631,0

XARXA TEATRE SL

08/7014834-7

2119CVN

03/07/2009

10:48

C-32, PK 48,0

XELEN PROMOCIONES Y GESTIONES SL

17/9221649-4

GI2758BL

17/05/2009

07:58

N-II, PK 761,0

XENNOA BUSSINES MULTISERVICIOS

08/9955921-4

5066GGP

29/04/2009

14:45

A-2, PK 608,2

XENNOA BUSSINES MULTISERVICIOS

08/9980256-6

5066GGP

29/04/2009

14:33

B-23, PK 10,1

XINGYALO LUZ SL

25/9245576-4

9848GLP

11/06/2009

00:07

AP-2, PK 164,9

YAKUBENKO E.

08/7016096-0

2518FVG

07/07/2009

14:44

C-33, PK 82,3

YALENK13 SL

25/9249510-6

8633GFP

02/07/2009

13:44

AP-2, PK 164,9

YANEV Y.

17/9226101-4

GI9437BP

02/06/2009

10:59

C-25, PK 230,0

YANG C.

08/7004920-5

6336BRN

22/06/2009

17:26

A-2, PK 570,3

YANG C.

08/7010199-1

6336BRN

02/07/2009

14:20

C-32, PK 48,0

YANOPULO D.

08/7019544-1

3433BSH

13/07/2009

18:19

C-33, PK 82,3

YANOPULO D.

08/7020783-2

3433BSH

16/07/2009

12:44

C-33, PK 82,3

YAVERBAUM A.

17/9218225-4

1287DNJ

06/05/2009

12:52

C-31, PK 320,2

YE S.

08/7009453-5

5033FPL

25/06/2009

20:57

A-2, PK 608,2

YIREH SL

43/9165055-7

8776GDG

02/07/2009

20:14

AP-7, PK 337,0

YMBERT DUNJO SA

17/9227408-7

2915DBD

18/05/2009

16:27

N-260, PK 26,3

YU C.

25/9248254-5

8707FYL

22/06/2009

19:55

A-2, PK 522,0

ZF NOVENTA Y CUATRO BARCELONA SL

08/7000737-0

6942BGP

19/06/2009

12:41

B-23, PK 10,1

ZADEZ HOGAR SL

08/7014103-3

5541BTN

05/07/2009

11:13

A-2, PK 570,3

ZAHARIA G.

17/9223960-9

6639FHC

28/06/2009

11:29

N-II, PK 761,0

ZAKEL STRASSER KLENK SL

08/7007435-4

9833CKN

25/06/2009

11:17

C-31, PK 151,6

ZAKHAROV V.

17/9222181-4

7984GMG

26/06/2009

15:05

C-65, PK 6,6

ZAPALA Z.

17/9229555-8

1036FDR

04/05/2009

18:27

C-66, PK 38,1

ZARCOR SA

08/7010661-4

B 1391OL

27/06/2009

16:05

B-23, PK 9,2

ZENITH SEGURITAT CATALANA SL

08/8524027-5

2781CKV

26/06/2009

12:33

C-17, PK 19,6

ZERIMAR PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SL

25/9245141-0

3847DBV

04/06/2009

09:47

C-12, PK 147,5

ZERO DESING SL

43/9168109-8

3527DDS

07/07/2009

19:22

AP-7, PK 337,0

ZESTAN SA

08/8526599-0

7970GLV

03/07/2009

11:06

C-33, PK 86,0

ZHENG C.

17/9225526-9

4831FHZ

29/06/2009

00:35

C-65, PK 6,6

ZHOLOB M.

08/7012403-5

B 7755WZ

03/07/2009

19:27

A-2, PK 602,7

ZILLOVA M.

17/9223591-4

CS7292AN

21/06/2009

00:18

N-II, PK 761,0

ZIVZIVADZE J.

08/7024887-2

7572BBF

19/07/2009

15:09

B-20, PK 21,5

ZOB D.

43/9162512-3

7166DMK

27/06/2009

10:49

N-240, PK 39,6

ZONAUTO BENICARLO CB

43/0655214-0

B 9267SZ

12/05/2009

05:25

SANTA BARBARA

ZONAUTO OSONA SL

08/7024813-5

8101DVC

18/07/2009

21:13

B-20, PK 21,5

ZUNIGA J.

17/9227275-5

B 4723PT

06/07/2009

13:47

C-65, PK 6,6

ZUNIGA J.

17/9228733-1

B 4723PT

08/07/2009

16:18

C-66, PK 38,1

ZWANIKKEN E.

43/9169896-1

0897BPP

19/05/2009

23:39

T-11, PK 2,3

(09.245.089)