Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
DECRET 304/2016, de 13 d'octubre, d'encàrrec del despatx del conseller de Territori i Sostenibilitat a la consellera de la Presidència des del dia 14 d'octubre fins al dia 18 d'octubre de 2016, ambdós inclosos
Nº de Disposición :
304/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7227
Fecha Disposición :
13/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Departament de la Presidència
El conseller de Territori i Sostenibilitat, senyor Josep Rull i Andreu, s'ha d'absentar de Catalunya des del dia 14 d'octubre fins al dia 18 d'octubre de 2016, ambdós inclosos i, per tant, cal encarregar el despatx del seu Departament a un/a altre/a conseller/a.

Atès el que estableixen l'article 12.1.k) i l'article 20 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

 

Decreto:

 

Article únic

Durant l'absència del conseller de Territori i Sostenibilitat, senyor Josep Rull i Andreu, des del dia 14 d'octubre fins al dia 18 d'octubre de 2016, ambdós inclosos, s'encarregarà del despatx del seu Departament la consellera de la Presidència, senyora Neus Munté i Fernàndez.

 

Barcelona, 13 d'octubre de 2016

 

Carles Puigdemont i Casamajó

President de la Generalitat de Catalunya