Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
DECRET 303/2016, de 13 d'octubre, pel qual es determina la persona que exercirà la suplència en l'exercici de les funcions de la Presidència de la Generalitat els dies 17 i 18 d'octubre de 2016
Nº de Disposición :
303/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7227
Fecha Disposición :
13/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Departament de la Presidència
Atès que cal determinar la persona que exercirà la suplència en les funcions del president de la Generalitat, per raó d'absència, els dies 17 i 18 d'octubre de 2016;

De conformitat amb el que disposa l'article 6 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

 

Decreto:

 

Article únic

Durant l'absència del president de la Generalitat de Catalunya els dies 17 i 18 d'octubre de 2016, exercirà la suplència en l'exercici de les funcions de la Presidència de la Generalitat el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, senyor Oriol Junqueras i Vies.

 

Barcelona, 13 d'octubre de 2016

 

Carles Puigdemont i Casamajó

President de la Generalitat de Catalunya