Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
DECRET 298/2016, de 21 de setembre, d'encàrrec del despatx del conseller del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència al vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda des del dia 21 al 25 de setembre de 2016
Nº de Disposición :
298/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7211
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Departament de la Presidència
El conseller del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència s'ha d'absentar de Catalunya des del dia 21 de setembre fins el 25 de 2016 i, per tant, ha d'encarregar el despatx dels seu Departament a un altre conseller o consellera.

L'article 12.1.k de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, estableix que correspon al president de la Generalitat encomanar a un conseller o consellera que s'encarregui del despatx ordinari dels assumptes i funcions pertocants a un altre conseller o consellera, en cas d'absència del càrrec.
Decreto:
Article únic

Durant l'absència del conseller del departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, senyor Raül Romeva i Rueda, del 21 al 25 de setembre de 2016, ambdós inclosos, s'encarrega el despatx del seu departament al senyor Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda.

 

Barcelona, 21 de setembre de 2016

 

Carles Puigdemont i Casamajó

President de la Generalitat de Catalunya