Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Rectifica 2016-06802, BOP 26.08.2016. Preu pel servei públic de transport fluvial de viatgers pel Riu Ebre mitjançant el llagut Lo Roget. Aprovació
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 180
Fecha Disposición :
20/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-07320 Ajuntament d'Ascó

ANUNCI de rectificació d'errada

Rectificació d'errada de la inserció amb número 2016/06802 publicada al BOP de Tarragona núm. 163, de 26 d'agost de 2016, referent a l'aprovació del preu públic pel servei de transport ? uvial de viatgers pel Riu Ebre en el tram comprés entre els municipis d'Ascó i d'altres municipis mitjançant el llaüt "Lo Roget"

On hi diu: "Article 3. Tarifes. Tarifa 1 Per cada sol·licitant/usuari major d'11 anys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 EUR (IVA inclòs)

Tarifa 2 Per cada sol·licitant ús particular (Mínim quinze usuaris) . . . . . . . . . . . 120 EUR hora (IVA inclòs)"

Hi ha de dir: "Article 3. Tarifes. Tarifa 1 Per cada sol·licitant/usuari major d'11 anys (Mínim quinze usuaris) . . . . . . . . . 5 EUR (IVA inclòs)

Tarifa 2 Per cada sol·licitant ús particular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 EUR hora (IVA inclòs)"

El que es fa públic als efectes escaients.

Ascó, 5 de setembre de 2016. L'ALCALDE, José M. Buixeda Ruana.

CIE: BOPT