Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓN del Hospital Costa del Sol, de Marbella (Málaga), por la que se publica la adjudicación definitiva del procedimiento negociado sin publicidad del arrendamiento con opción de compra de un sistema de ordenación y direccionamiento de pacientes (sistema gestor de colas) con destino al Hospital de Alta Resolución de Benalmádena dependiente de la Empresa Pública Hospital Costa del Sol
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 290/2007
Fecha Disposición :
29/11/2007
Fecha Publicación :
04/12/2007
Órgano Emisor :
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Data d'adjudicació: 25 de setembre de 2007.

Adjudicatari: UTE T-Systems Enterprise, GmbH i T-Systems ITC Iberia, SAU.

Import total d'adjudicació: 54.400,00 euros, incloent-hi l'IVA.

Sistema de licitació: procediment negociat, acord marc d'homologació.

Descripció: Servei de desenvolupament de noves funcionalitats per a la gestió de l'aplicació .Registre Operatiu d'Accessos (ROA). de la Policia de la Generalitat . Mossos d'Esquadra.

Número d'expedient: 278/2007.

Pressupost de licitació: 81.000,00 euros, incloent-hi l'IVA.

Data d'adjudicació: 16 d'octubre de 2007

Adjudicatari: Sadiel, SA

Import total d'adjudicació: 56.944,00 euros, incloent-hi l'IVA.

Sistema de licitació: procediment negociat.

Descripció: Subministrament d'un sistema d'alimentació ininterrompuda de corrent elèctric, interconnexió elèctrica dels seus components i la seva posada en servei a la nova seu del Departament.

Número d'expedient: 279/2007.

Pressupost de licitació: 276.817,00 euros, incloent-hi l'IVA.

Data d'adjudicació: 10 d'octubre de 2007.

Adjudicatari: Abast Systems, SA

Import d'adjudicació: 152.784,08 euros, incloent-hi l'IVA.

Sistema de licitació: procediment negociat.

Descripció: Servei relatiu a la substitució dels terminals Nexus a 1089 vehicles de Mossos d'Esquadra per terminals Rescat, dividit en 7 lots.

Número d'expedient: 287/2007.

Pressupost de licitació: 288.585,00 euros, incloent-hi l'IVA.

Data d'adjudicació: 17 d'octubre de 2007.

Adjudicataris: Divisegur Catalunya, SL (lot 1); Rosell Electrónica, SL (lot 2); Sief-2, SL (lots 3 i 4); Joan Ferrer Carbonés (lot 5); Mercury Barcelona, SL (lot 6); Federal Signal Vama, SA (lot 7).

Imports d'adjudicació: Lot 1: 29.070,00 euros, incloent-hi l'IVA; Lot 2: 38.943,52 euros, incloent-hi l'IVA; Lot 3 i 4: 44.980,00 euros, incloent-hi l'IVA; Lot 5: 28.661,00 euros, incloent-hi l'IVA; Lot 6: 75.622,14 euros, incloent-hi l'IVA; Lot 7: 71.022,16 euros, incloent-hi l'IVA.

Sistema de licitació: procediment negociat, acord marc d'homologació.

Descripció: Subministrament i la instal·lació d'un sistema de videoconferència a diverses comissaries del Cos de Mossos d'Esquadra.

Número d'expedient: 294/2007.

Pressupost de licitació: 227.000,00 euros, incloent-hi l'IVA.

Data d'adjudicació: 23 d'octubre de 2007.

Adjudicatari: Unitronics Comunicaciones, SA

Import d'adjudicació: 161.400,34 euros, incloent-hi l'IVA.

Sistema de licitació: procediment negociat, acord marc d'homologació.

Descripció: Subministrament d'un sistema de videoconferència per a la nova seu Departament.

Número d'expedient: 297/2007.

Pressupost de licitació: 632.000,00 euros, incloent-hi l'IVA.

Data d'adjudicació: 23 d'octubre de 2007.

Adjudicatari: Unitrónics Comunicaciones, SA

Import d'adjudicació: 555.796,66 euros, incloent-hi l'IVA.

Sistema de licitació: procediment negociat.

Descripció: Serveis d'inserció de mitjans de la campanya de publicitat sobre la convocatòria de noves places al cos de Mossos d'Esquadra 2007.

Número d'expedient: 303/2007.

Pressupost de licitació: 275.000,00 euros, incloent-hi l'IVA.

Data d'adjudicació: 30 d'octubre de 2007.

Adjudicatari: Media Planning Group, SA

Import d'adjudicació: 274.994,50 euros, incloent-hi l'IVA.

Barcelona, 9 de novembre de 2007

Lluís Torrens i Mèlich

Director de Serveis

(07.317.163)