Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓN del Hospital Universitario «12 de Octubre», de Madrid, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso (procedimiento abierto) número 2007-0-15 para la contratación del suministro de material fungible hemodinámica del Hospital Universitario «12 de Octubre»
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 244/2007
Fecha Disposición :
11/10/2007
Fecha Publicación :
11/10/2007
Órgano Emisor :
COMUNIDAD DE MADRID
ANUNCI

de la Comandància de la Guàrdia Civil de Barcelona, sobre una subhasta d'armes.

Durant els dies 5, 6, 7, 8 i 9, del mes de Novembre, restaran exposades en dependències d.aquesta Comandància, en horari de 9 a 13 hores, les MIL SISCENTES NOURANTA armes que reglamentàriament sortiran a subhasta, 1309 escopetes, 191 carabines, 21 rifles, 93 revòlvers, 74 pistoles, 1 ballesta i 1 trabuc, distribuïts per lots, amb la seva valoració inicial.

Durant aquestes dates podran licitar les persones físiques i jurídiques, legalment habilitades per l.ús, tinença o comerç de les armes a subhastar, que deurà ser documentalment acreditat.

El plec de condicions i la documentació necessària es facilitarà als interessats en el local de l.exposició.

A les 9 hores del dia 12 de novembre es realitzarà en dependències de la mateixa casserna l. acte de la subhasta, en la modalitat . plec tancat ., al qual poden assistir les persones que hagin participat a la licitació.

Barcelona, 16 d'agost de 2007

Luis Garrido Alcantarilla

Coronel en cap

PG-194507 (07.276.149)