Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓN de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de un contrato de servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en varias carreteras, de referencia: 30.11/07-2 por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 36/2007
Fecha Disposición :
10/02/2007
Fecha Publicación :
10/02/2007
Órgano Emisor :
MINISTERIO DE FOMENTO
ANUNCI

pel qual es fan públiques diverses adjudicacions.

.1  Es fa públic, per a coneixement general, que Gestió d'Infraestructures, SA, Empresa Pública de la Generalitat de Catalunya, ha realitzat les següents adjudicacions de contractes.

.2.a i b) Objecte del contracte: l'execució dels contractes que s'especifiquen a l'annex i que pertanyen als expedients que s'hi detallen.

c)

d) Anunci de licitació: el que s'especifica a l'annex per cadascun dels expedients que s'hi detallen.

.3  Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

c) Forma: concurs.

.4  Pressupost de licitació: el que s'especifica a l'annex per cadascun dels expedients que s'hi detallen.

.5  Adjudicació: segons les dades que s'especifiquen per cadascun dels expedients que s'hi detallen.

Barcelona, 30 de gener de 2007

Eugenia Tudela Edo

Cap de Contractació

Annex

Tipus de contracte: obra.

Descripció: Execució de les obres de millora local. Ponts i estructures. Estabilització de les fonamentacions del pont de la C-17 sobre el riu Freser a Ripoll. Carretera C-17, PK 95+400. Tram: Ripoll. Clau: MG-05050.

Anunci de licitació: DOGC núm. 4747, de 25.10.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 114.382,77 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: Serveis Integrals de Manteniments Rubatec, SA.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 102.918,26 euros.

Tipus de contracte: obra.

Descripció: Execució de les obres de millora local. Eixample puntual. Eixample puntual i millora de la carretera T-223. PK 0+000 al 0+750. Tram: Vallmoll. Clau: MT-05044 .

Anunci de licitació: DOGC núm. 4751, de 31.10.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 515.437,04 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: Panasfalto, SA.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 484.999,98 euros.

Tipus de contracte: obra.

Descripció: Execució de les obres del projecte complementari núm.1 de millora local. Plantacions. Mesures correctores d'impacte ambiental de les obres de millora general. Condicionament i millora de la carretera C-14, PK 46+000 al PK 48+000 i del PK 53+000 al PK 56+300. Tram: Solivella - Belltall. Clau: AT-98082.2-C1.

Anunci de licitació: DOGC núm. 4751, de 31.10.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 147.647,25 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: Garden Tona, SL.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 107.949,26 euros.

Tipus de contracte: obra.

Descripció: Assistència tècnica per a la redacció del Projecte Bàsic i d'Execució, de l'Estudi de Seguretat i Salut, de l'Estudi Geotècnic, del Projecte d'Activitats per a la Llicència Ambiental i posterior Direcció i Execució de les obres, nova construcció IES de Corbera, Corbera de Llobregat. IES 3/0 (ampliable a 3/2). Clau: INC-06441.

Anunci de licitació: DOGC núm. 4762, de 16.11.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 4.400.000,00 euros.

Data d'adjudicació: 16.1.2007.

Adjudicatari: Tarraco Empresa Constructora, SA.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 3.898.400,01 euros.

Tipus de contracte: obra.

Descripció: Assistència tècnica per a la redacció del Projecte Bàsic i d'Execució, de l'Estudi de Seguretat i Salut, de l'Estudi Geotècnic, del Projecte d'Activitats per a la Llicència Ambiental i posterior Direcció i Execució de les obres, nova construcció CEIP Pineda de Mar, Pineda de Mar, CEIP 2 Línies. Clau: PNC-06336.

Anunci de licitació: DOGC núm. 4762, de 16.11.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 3.959.000,00 euros.

Data d'adjudicació: 16.1.2007.

Adjudicatari: Construcciones Bosch Pascual, SA.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 3.572.997,50 euros.

Tipus de contracte: obra.

Descripció: Assistència tècnica per a la redacció del Projecte Bàsic i d'Execució, de l'Estudi de Seguretat i Salut, de l'Estudi Geotècnic, del Projecte d'Activitats per a la Llicència Ambiental i posterior Direcció i Execució de les obres, nova construcció CEIP de Vila-Seca. Vila-Seca, CEIP 2 Línies. Clau: PNT-06451.

Anunci de licitació: DOGC núm. 4762, de 16.11.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 3.959.000,00 euros.

Data d'adjudicació: 16.1.2007.

Adjudicatari: Constructora San José, SA.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 3.527.370,38 euros.

Tipus de contracte: obra.

Descripció: Assistència tècnica per a la redacció del Projecte Bàsic i d'Execució, de l'Estudi de Seguretat i Salut, de l'Estudi Geotècnic, del Projecte d'Activitats per a la Llicència Ambiental i posterior Direcció i Execució de les obres, nova construcció CEIP de Santa Eulàlia de Ronçana. Santa Eulàlia de Ronçana, CEIP 2 Línies. Clau: PNC-06446.

Anunci de licitació: DOGC núm. 4762, de 16.11.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 3.959.000,00 euros.

Data d'adjudicació: 16.1.2007.

Adjudicatari: Construccions Prho, SA.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 3.563.100,01 euros.

Tipus de contracte: obra.

Descripció: Assistència tècnica per a la redacció del Projecte Bàsic i d'Execució, de l'Estudi de Seguretat i Salut, de l'Estudi Geotècnic, del Projecte d'Activitats per a la Llicència Ambiental i posterior Direcció i Execució de les obres, nova construcció CEIP Els Ametllers, La Pobla de Montornès, CEIP 2 Línies. Clau: PNT-06450.

Anunci de licitació: DOGC núm. 4762, de 16.11.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 3.959.000,00 euros.

Data d'adjudicació: 16.1.2007.

Adjudicatari: Vicsan-Torredembarra, SA.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 3.527.469,00 euros.

Tipus de contracte: obra.

Descripció: Assistència tècnica per a la redacció del Projecte Bàsic i d'Execució, de l'Estudi de Seguretat i Salut, de l'Estudi Geotècnic, del Projecte d'Activitats per a la Llicència Ambiental i posterior Direcció i Execució de les obres, nova construcció CEIP L'Estel - ZER Els Ceps. Bonastre, CEIP 5 Unitats. Clau: PNT-06449.

Anunci de licitació: DOGC núm. 4762, de 16.11.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 1.650.000,00 euros.

Data d'adjudicació: 16.1.2007.

Adjudicatari: Algeco, Construcciones Modulares, SA.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 1.470.809,99 euros.

Tipus de contracte: obra.

Descripció: Assistència tècnica per a la redacció del Projecte Bàsic i d'Execució, de l'Estudi de Seguretat i Salut, de l'Estudi Geotècnic, del Projecte d'Activitats per a la Llicència Ambiental i posterior Direcció i Execució de les obres, nova construcció CEIP de Rellinars. Rellinars, CEIP 5 Unitats. Clau: PNV-06452.

Anunci de licitació: DOGC núm. 4762, de 16.11.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 1.650.000,00 euros.

Data d'adjudicació: 16.1.2007.

Adjudicatari: Teyco, SL.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 1.516.349,99 euros.

Tipus de contracte: obra.

Descripció: Execució de les obres d'enderroc de l'edifici existent del CEIP Mossèn Joan Batlle de Blanes (La Selva). Clau: PAG-05425.1 .

Anunci de licitació: DOGC núm. 4763, de 17.11.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 466.078,95 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: Control Demeter, SL.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 368.202,37 euros.

Tipus de contracte: obra.

Descripció: Execució de les obres de nova construcció (substitució edifici primària) del CEIP Sant Llorenç del Munt de Terrassa (Vallès Occidental). Clau: PNV-04359.

Anunci de licitació: DOGC núm. 4763, de 17.11.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 3.509.434,43 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: Construccions Cots i Claret, SL.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 3.366.653,16 euros.

Tipus de contracte: obra.

Descripció: Execució de les obres d'ampliació de l'IES Montserrat Roig de Terrassa (Vallès Occidental). Clau: IAV-04326.

Anunci de licitació: DOGC núm. 4763, de 17.11.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 1.115.198,85 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: Construccions Prho, SA.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 1.114.275,65 euros.

Tipus de contracte: obra.

Descripció: Execució de les obres de nova construcció CEIP Sant Pau de Sant Pol de Mar (Maresme). Clau: PNC-03536.

Anunci de licitació: DOGC núm. 4763, de 17.11.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 4.698.539,08 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: Construcciones Exisa, SA.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 4.270.972,01 euros.

Tipus de contracte: obra.

Descripció: Execució de les obres de millora general. Variant de Miralcamp. Carretera L-200, entre el PK 2+300 i el 3+700. Tram: Miralcamp. Clau: VL-02120.1.

Anunci de licitació: DOGC núm. 4762, de 16.11.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 2.946.655,58 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: M. y J. Gruas, SA.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 2.460.300,00 euros.

Tipus de contracte: obra.

Descripció: Execució de les obres de la nova construcció del CEIP Vall d'Aro- Castell-Platja d'Aro (Baix Empordà). Clau: PNG-02453.

Anunci de licitació: DOGC núm. 4766, de 22.11.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 3.829.988,90 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: Arcadi Pla, SA.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 3.672.636,29 euros.

Tipus de contracte: obra.

Descripció: Execució de les obres de reforma i ampliació del Parc de Bombers del Vendrell. Clau: PVT-05446.

Anunci de licitació: DOGC núm. 4767, de 23.11.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 1.347.350,24 euros.

Data d'adjudicació: 18.1.2007.

Adjudicatari: Construccions J. Anton Martín, SL.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 1.284.024,80 euros.

Tipus de contracte: obra.

Descripció: Execució de les obres de nova construcció cicles formatius IES La Garrotxa d'Olot (La Garrotxa). Clau: IAG-02504.3.

Anunci de licitació: DOGC núm. 4770, de 28.11.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 5.959.479,06 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: Coempco, SA.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 5.481.766,71 euros.

Tipus de contracte: obra.

Descripció: Execució de les obres de reforma i ampliació al CEIP Bages de Manresa (Bages). Clau: PAC-05420 .

Anunci de licitació: DOGC núm. 4770, de 28.11.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 3.455.843,57 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: Constructora Hispánica, SA.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 3.278.147,48 euros.

Tipus de contracte: obra.

Descripció: Execució de les obres de Reforma i Ampliació del Parc de Bombers a l'Hospitalet de Llobregat. Clau: PHB-05326.

Anunci de licitació: DOGC núm. 4770, de 28.11.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 2.435.974,63 euros.

Data d'adjudicació: 18.1.2007.

Adjudicatari: Serveis Obres i Manteniment, SL.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 2.311.739,93 euros.

Tipus de contracte: obra.

Descripció: Execució de les obres de nova construcció CEIP Mas de Maria, de Cabrils (Maresme). Clau: PNC-04451.

Anunci de licitació: DOGC núm. 4773, de 1.12.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 4.165.356,04 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: Acsa, Obras e Infraestructuras, SA.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 3.951.899,61 euros.

Tipus de contracte: obra.

Descripció: Execució de les obres de construcció del nou Consultori Local de Santa Agnès de Malanyanes. Clau: CLT-05534.

Anunci de licitació: DOGC núm. 4773, de 1.12.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 675.521,93 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: Monvial, SL.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 662.245,45 euros.

Tipus de contracte: obra.

Descripció: Assistència tècnica per a la redacció del Projecte bàsic i d'Execució, de l'Estudi de Seguretat i Salut, de l'Estudi Geotècnic, del Projecte d'Activitats per a la Llicència Ambiental i posterior Direcció i Execució de les Obres CEIP de Montgat. Montgat (2a fase) PRIMÀRIA 1 línia. Clau: PAC-06445.

Anunci de licitació: DOGC núm. 4774, de 4.12.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 2.247.000,00 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: Construcciones Pérez Villora, SA.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 2.015.559,00 euros.

Tipus de contracte: obra.

Descripció: Assistència tècnica per a la redacció del Projecte bàsic i d'Execució, de l'Estudi de Seguretat i Salut, de l'Estudi Geotècnic, del Projecte d'Activitats per a la Llicència Ambiental i posterior Direcció i Execució de les obres CEIP La Perla. Rubí (2a fase) - PRIMÀRIA 2 línies. Clau: PAV-06453.

Anunci de licitació: DOGC núm. 4774, de 4.12.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 2.996.000,00 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: Construcciones Trade, SL.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 2.736.073,06 euros.

Tipus de contracte: obra.

Descripció: Assistència tècnica per a la redacció del Projecte Bàsic i d'Execució, de l'Estudi de Seguretat i Salut, de l'Estudi Geotècnic, del Projecte d'Activitats per a la Llicència Ambiental i posterior Direcció i Execució de les obres CEIP de Castell de Farners. Santa Coloma de Farners (2a fase) - PRIMARIA 2 línies. Clau: PAG-06447.

Anunci de licitació: DOGC núm. 4774, de 4.12.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 2.996.000,00 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: Construcciones Especiales y Dragados, SA.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 2.846.199,99 euros.

Tipus de contracte: obra.

Descripció: Assistència tècnica per a la redacció del Projecte Bàsic i d'Execució, de l'Estudi de Seguretat i Salut, de l'Estudi Geotècnic, del Projecte d'Activitats per a la Llicència Ambiental i posterior Direcció i Execució de les obres CEIP Granollers. Granollers, (2a fase) - PRIMARIA 2 Línies. Clau: PAC-06444.

Anunci de licitació: DOGC núm. 4774, de 4.12.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 2.996.000,00 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: Construcciones Prho, SA & Imasa , Ingenieria Montajes y Construcciones, SA (UTE).

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 2.906.120,00 euros.

Tipus de contracte: obra.

Descripció: Execució de les obres d'ampliació i reforma IES Escola d'Hoteleria i Turisme de Cambrils (Baix Camp). Clau: IAT-05459.

Anunci de licitació: DOGC núm. 4780, de 14.12.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 2.522.062,41 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: Constècnia 3, SL.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 2.415.470,00 euros.

Tipus de contracte: obra.

Descripció: Execució de les obres d'ampliació del CEIP Progrés, de Badalona (Barcelonès). Clau: PAC-06339.

Anunci de licitació: DOGC núm. 4782, de 18.12.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 1.862.560,28 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: Acciona Infraestructuras, SA.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 1.825.682,15 euros.

Tipus de contracte: assistència tècnica.

Descripció: Assistència tècnica per a la redacció de l'estudi informatiu del perllongament de la línia 6 dels FGC. Tram: Reina Elisenda - Finestrelles - Sant Joan de Déu. Clau: EI-TF-06502.

Anunci de licitació: DOGC núm. 4760, de 14.11.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 401.000,00 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: Enginyeria de Traçats i Estructures, SA .

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 318.794,00 euros.

Tipus de contracte: assistència tècnica.

Descripció: Assistència tècnica per a la redacció de l'estudi informatiu del perllongament de la línia 3 dels FMB. Tram: Zona Universitària - Torreblanca. Clau: EI. TM-06501.

Anunci de licitació: DOGC núm. 4760, de 14.11.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 772.000,00 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: Payma Cotas, SAU.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 580.550,00 euros.

Tipus de contracte: assistència tècnica.

Descripció: Assistència tècnica per a la redacció de l'estudi d'impacte ambiental del perllongament de la línia 3 dels FMB. Tram: Zona Universitària - Torreblanca. Clau: IA-TM-06501.

Anunci de licitació: DOGC núm. 4761, de 15.11.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 106.000,00 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: Covitecma, SA.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 84.800,00 euros.

Tipus de contracte: assistència tècnica.

Descripció: Assistència tècnica per a la redacció de l'estudi d'impacte ambiental del perllongament de la línia 6 dels FGC. Tram: Reina Elisenda - Finestrelles - Sant Joan de Déu. Clau: IA-TF-06502.

Anunci de licitació: DOGC núm. 4761, de 15.11.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 80.000,00 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: Euro Geotécnica, SA.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 64.087,68 euros.

Tipus de contracte: assistència tècnica.

Descripció: Assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu de millora local. Zones funcionals auxiliars. Mesures correctores de l'impacte acústic. Carretera C-58 al PK 30+950, C-55 al PK 0+170, C-234 al PK 1+150, C-35 al PK 50+200 i C-35 del PK 68+120 al 68+390. Tram: Vacarisses, Abrera, Gavà, Vilalba Sasserra i Hostalric. Clau: MC-06138.

Anunci de licitació: DOGC núm. 4775, de 5.12.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 43.000,00 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: Greccat, SL.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 33.239,00 euros.

Tipus de contracte: assistència tècnica.

Descripció: Assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu de millora local. Millora de la intersecció de l'Eix de l'Ebre (C-12) amb la carretera C-44. Tram: Móra la Nova. Clau: ME-02011.A1.

Anunci de licitació: DOGC núm. 4775, de 5.12.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 74.500,00 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: Euroconsult Catalunya, SA.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 57.245,80 euros.

Tipus de contracte: assistència tècnica.

Descripció: Assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu de serveis afectats de Línia 9 de Metro. Tram 1r. Nova variant del Prat. Clau: TM-00509.10.A-C0.

Anunci de licitació: DOGC núm. 4783, de 19.12.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 235.000,00 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: Tecmoser, SL.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 212.675,00 euros.

Tipus de contracte: assistència tècnica.

Descripció: Assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu de serveis afectats de Línia 9 de metro. Tram 1r. Aeroport-Parc Logísitc. Variant Aeroport (PK 3.595 terminal entre pistes). Infraestructura i estacions. Clau: TM-00509.12-C0.

Anunci de licitació: DOGC núm. 4783, de 19.12.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 175.000,00 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: Serveis Integrals d'Enginyeria i Arquitectura, Siena SL.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 158.920,00 euros.

Tipus de contracte: assistència tècnica.

Descripció: Assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu de millora local. Millora de nus. Autopista C-31. PK 210+000. Accés a l'autopista C-31 des del barri d'Artigues. Tram: Sant Adrià del Besós-Badalona. Clau: MB-06146.

Anunci de licitació: DOGC núm. 4783, de 19.12.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 110.600,00 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: Forest Gestión Integral de Ingenieria, SCCL.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 84.000,00 euros.

Tipus de contracte: assistència tècnica.

Descripció: Assistència tècnica per a la realització dels treballs de topografia corresponents als estudis i projectes d'obra civil situats a les comarques de Girona. Clau: EP15.

Anunci de licitació: DOGC núm. 4783, de 19.12.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 244.000,00 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: Tingesa, SL.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 219.221,71 euros.

Tipus de contracte: assistència tècnica.

Descripció: Assistència tècnica per a la realització del projecte constructiu de serveis afectats del perllongament de la línia 2 de l'FMB entre Sant Antoni i Parc Logístic (connexió línia 9). Infraestructura, superestructura de via i catenària. Clau: TM-03399.1-C0.

Anunci de licitació: DOGC núm. 4787, de 27.12.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 150.000,00 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: Ingenieros Emetres, SL.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 126.000,00 euros.

Tipus de contracte: direcció d'obra.

Descripció: Direcció de les obres de millora general. Nova carretera Vic-Olot. Carretera C-37, PK 167+700 al PK 172+100. Tram: Boca nord del túnel de Bracons-Sant Esteve d'en Bas (la Vall d'en Bas). Clau: NB-9679.3.

Anunci de licitació: DOGC núm. 4744, de 20.10.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 1.885.644,00 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: GPO Ingeniería, SA & Auditorías e Ingenierías, SA & Equip Tècnic Santandreu, SA (UTE).

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 1.517.924,96 euros.

Tipus de contracte: direcció d'obra.

Descripció: Assistència tècnica de Coordinació de Seguretat i Salut de les obres de millora general. Nova carretera Vic-Olot. Carretera C-37, PK 167+700 al PK 172+100. Tram: Boca nord del túnel de Bracons-Sant Esteve d'en Bas (la Vall d'en Bas). Clau: NB-9679.3.

Anunci de licitació: DOGC núm. 4744, de 20.10.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 396.720,00 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: Greccat, SL.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 303.490,80 euros.

Tipus de contracte: direcció d'obra.

Descripció: Direcció de les obres de millora general. Ronda Sud d'Igualada. Carretera C-37, PK 62+970, a la carretera C-15, PK 44+285. Tram: Santa Margarida de Montbui-Vilanova del Camí. Clau: VB-02074.1.

Anunci de licitació: DOGC núm. 4744, de 20.10.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 831.849,00 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: Payma Cotas, SAU.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 655.529,92 euros.

Tipus de contracte: direcció d'obra.

Descripció: Direcció d'execució de nova construcció de la seu de la Filmoteca de Catalunya (Barcelonès).Clau: FCA-06481.

Anunci de licitació: DOGC núm. 4746, de 24.10.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 428.589,00 euros.

Data d'adjudicació: 15.1.2007.

Adjudicatari: Euroauding Ingenieria, SL.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 337.499,68 euros.

Tipus de contracte: direcció d'obra.

Descripció: Direcció conjunta de l'execució de les obres: «Reforma i ampliació CEIP Torres Joanama de Mont-Ras (Baix Empordà). Clau: PAG-03496»; «Ampliació (1a. fase) al CEIP Joaquim Vallmajó de Navata (Alt Empordà). Clau: PAG-04454.1» i «Nova construcció CEIP Sant Pau de Sant Pol de Mar (Maresme). Clau: PNC-03536».

Anunci de licitació: DOGC núm. 4757, de 9.11.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 350.500,00 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: Arquitecnics Pertegas i Paez , SL.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 278.156,79 euros.

Tipus de contracte: direcció d'obra.

Descripció: Direcció conjunta de l'execució de les obres: «Ampliació de l'IES Montserrat Roig de Terrassa (Vallès Occidental). Clau: IAV-04326", «Nova construcció (substitució edifici primària) del CEIP Sant Llorenç del Munt de Terrassa (Vallès Occidental). Clau: PNV-04359» i «Adequació de l'IES Investigador Blanxart de Terrassa (Vallès Occidental). Clau: IAV-04324".

Anunci de licitació: DOGC núm. 4765, de 21.11.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 292.397,00 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: Geoplank, SA.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 234.559,73 euros.

Tipus de contracte: direcció d'obra.

Descripció: Direcció conjunta de l'execució de les obres: «Nova construcció cicles formatius IES La Garrotxa d'Olot (La Garrotxa). Clau: IAG-02504.3" i «Ampliació CEIP Mossèn Joan Batlle de Blanes. Clau: PAG-05425.2» .

Anunci de licitació: DOGC núm. 4765, de 21.11.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 418.296,00 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: Camps Boixadera Associats, SL.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 319.996,44 euros.

Tipus de contracte: direcció d'obra.

Descripció: Direcció d'execució de les obres d'ampliació del Centre d'Atenció Primària de Puig-reig. Clau: CAP-05426.

Anunci de licitació: DOGC núm. 4767, de 23.11.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 88.144,00 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: SGS Tecnos, SA.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 74.238,84 euros.

Tipus de contracte: direcció d'obra.

Descripció: Direcció conjunta de l'execució de les obres: «Ampliació del Centre d'Atenció Primària de Sant Joan de Vilatorrada. Clau: CAP-05573" i «Construcció del nou Consultori Local de Santa Agnès de Malanyanes. Clau: CLT-05534».

Anunci de licitació: DOGC núm. 4767, de 23.11.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 95.621,00 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: Serveis Integrals d'Enginyeria i Arquitectura, Siena SL.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 92.269,88 euros.

Tipus de contracte: direcció d'obra.

Descripció: Assistència tècnica de Coordinació de Seguretat i Salut de les obres: «Nova construcció d'una Comissaria de Districte de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra, a Viladecans. Clau: CVB-06274", «Nova construcció d'una Comissaria de Districte de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra, a Sant Vicenç dels Horts. Clau: CVB-06272" i «Nova construcció d'una Comissaria de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra corresponent a l'Àrea Bàsica de Policia i Trànsit, a Vilafranca del Penedès. Clau: CVB-06275".

Anunci de licitació: DOGC núm. 4770, de 28.11.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 65.888,00 euros.

Data d'adjudicació: 12.1.2007.

Adjudicatari: Qualiberica, SL.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 51.722,08 euros.

Tipus de contracte: direcció d'obra.

Descripció: Assistència tècnica de Coordinació de Seguretat i Salut de les obres: «Nova construcció d'una Comissaria de Districte de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra, a Castelldefels. Clau: CCB-06267", «Nova construcció d'una Comissaria de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra corresponent a l'Àrea Bàsica de Policia, a Vilanova i la Geltrú. Clau: CVB-06271" i «Nova construcció d'una Comissaria de Districte de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra, a Sitges. Clau: CSB-06273".

Anunci de licitació: DOGC núm. 4770, de 28.11.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 65.888,00 euros.

Data d'adjudicació: 12.1.2007.

Adjudicatari: Oriol LLop Feliu.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 52.710,40 euros.

Tipus de contracte: direcció d'obra.

Descripció: Assistència tècnica de Coordinació de Seguretat i Salut de les obres: «Nova construcció d'una Comissaria de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra corresponent a l'Àrea Bàsica de Policia, a Sant Boi de Llobregat. Clau: CBB-06270", «Nova construcció d'una Comissaria de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra corresponent a l'Àrea Bàsica de Policia, a Martorell. Clau: CMB-06268" i «Nova construcció d'una Comissaria de Districte de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra, a Sant Sadurní d'Anoia. Clau: CSB-06276".

Anunci de licitació: DOGC núm. 4770, de 28.11.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 65.888,00 euros.

Data d'adjudicació: 12.1.2007.

Adjudicatari: SGS Tecnos, SA.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 51.643,20 euros.

Tipus de contracte: direcció d'obra.

Descripció: Direcció d'execució de les obres de nova construcció del Centre d'Atenció Primària Primer de Maig, a Lleida. Clau: CAP-06373.

Anunci de licitació: DOGC núm. 4773, de 1.12.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 128.669,00 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: Asdoconsult, SL.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 104.994,05 euros.

Tipus de contracte: direcció d'obra.

Descripció: Assistència tècnica de Coordinació de Seguretat i Salut de les obres d'adequació del Centre Residencial d'Infància i Adolescència Mare de Deu de la Misericòrdia (Puig d'en Roca) de Girona, centre depenent del Departament de Benestar i Família. Clau: BSE-03420.

Anunci de licitació: DOGC núm. 4773, de 1.12.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 98.890,00 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: Servei de Prevenció Gaudí, SL.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 81.269,60 euros.

Tipus de contracte: direcció d'obra.

Descripció: Assistència tècnica de Coordinació de Seguretat i Salut de les obres: «Nova construcció cicles formatius IES La Garrotxa d'Olot (La Garrotxa). Clau: IAG-02504.3" i «Ampliació CEIP Mossèn Joan Batlle de Blanes. Clau: PAG-05425.2».

Anunci de licitació: DOGC núm. 4780, de 14.12.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 179.568,00 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: Servei de Prevenció Gaudí, SL.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 145.129,92 euros.

Tipus de contracte: direcció Descripció: Direcció d'execució de les obres de nova construcció Escola Oficial d'Idiomes de Sabadell (Vallès Occidental). Clau: ANV-03382.

Anunci de licitació: DOGC núm. 4780, de 14.12.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 223.880,00 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: Fco. Xavier Humet Cienfuegos-Jovellanos.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 177.944,00 euros.

Tipus de contracte: direcció d'obra.

Descripció: Direcció d'execució del Consultori Local de Quart. Clau: CLT-05614.

Anunci de licitació: DOGC núm. 4780, de 14.12.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 50.715,00 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: Bramon Sitja i Bassols i Associats, SL.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 44.647,82 euros.

Tipus de contracte: direcció d'obra.

Descripció: Direcció conjunta de l'Execució de les obres: «Ampliació i reforma IES Escola d'Hoteleria i Turisme de Cambrils (Baix Camp). Clau: IAT-05459" i «Ampliació CEIP Mare de Déu del Priorat de Banyeres del Penedès. Clau: PAT-05495».

Anunci de licitació: DOGC núm. 4780, de 14.12.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 244.605,00 euros.

d'obra.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: Companyies Associades de Serveis Técnics, SA.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 192.014,93 euros.

Tipus de contracte: direcció d'obra.

Descripció: Assistència tècnica de Coordinació de Seguretat i Salut de les obres d'ampliació de l'alimentació elèctrica de la línia 5 de TMB per la posada en servei de nous trens. Clau: TM-04458.

Anunci de licitació: DOGC núm. 4781, de 15.12.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 83.520,00 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: Copredije, SA.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 66.816,00 euros.

Tipus de contracte: direcció d'obra.

Descripció: Direcció de les obres de millora general. Variant de Miralcamp. Carretera L-200, entre el PK 2+300 i el 3+700. Tram: Miralcamp. Clau: VL-02120.1.

Anunci de licitació: DOGC núm. 4783, de 19.12.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 171.590,00 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: Certel Ingenieria, SL.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 137.161,88 euros.

Tipus de contracte: direcció d'obra.

Descripció: Direcció de les obres de millora local. Instal·lacions de control. Projecte refós de les instal·lacions de la galeria d'evacuació del Túnel del Cadí. Carretera C-16, Pk 124+004 al 129+475. Tram: Guardiola de Berguedà-Urús. Clau: MC-02172-C1.

Anunci de licitació: DOGC núm. 4783, de 19.12.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 151.880,00 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: SGS Tecnos, SA.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 125.556,08 euros.

Tipus de contracte: assistència tècnica +direcció d'obra.

Descripció: Assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i d'execució, l'estudi de seguretat i salut, el projecte d'activitats per a llicència ambiental, la gestió de tramitació de llicències i l'estudi geotècnic i posterior direcció d'obra per a la Nova Construcció del CEIP de Bigues i Riells (Vallès Oriental). Clau: PNC-06422 (2 voltes) .

Anunci de licitació: DOGC núm. 4689, de 2.8.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 294.729,00 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: Jordi Casadevall Dalmau.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 264.480,00 euros.

Tipus de contracte: assistència tècnica +direcció d'obra.

Descripció: Assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i d'execució, l'estudi de seguretat i salut, el projecte d'activitats per a llicència ambiental, la gestió de tramitació de llicències, el projecte d'enderroc i l'estudi geotècnic i posterior direcció d'obra per a la Nova construcció del CEIP Pompeu Fabra de l'Hospitalet de Llobregat (Baix llobregat). Clau: PNC-06419 (2 voltes).

Anunci de licitació: DOGC núm. 4689, de 2.8.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 306.331,00 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: Esteban Puigdengolas Legler.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 278.762,00 euros.

Tipus de contracte: assistència tècnica +direcció d'obra.

Descripció: Assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i d'execució, l'estudi de seguretat i salut, l'estudi de planejament urbanístic, el projecte d'activitats per a llicència ambiental, la gestió de la tramitació de llicències, el pla inicial de conservació i manteniment i l'estudi geotècnic i posterior direcció d'obra de Nova construcció d'un Centre Educatiu de Justícia Juvenil a Reus. Clau: JVR-06392 (2 voltes).

Anunci de licitació: DOGC núm. 4716, de 12.9.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 1.398.140,00 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: Carme Ribas Seix.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 1.271.360,00 euros.

Tipus de contracte: assistència tècnica +direcció d'obra.

Descripció: Assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i d'execució, l'estudi de seguretat i salut, l'estudi de planejament urbanístic, el projecte d'activitats per a llicència ambiental, la gestió de la tramitació de llicències, el pla inicial de conservació i manteniment i l'estudi geotècnic i posterior direcció d'obra de Nova construcció d'un Edifici Judicial i Centre Obert a Tarragona. Clau: JJT-05337 (2 voltes).

Anunci de licitació: DOGC núm. 4716, de 12.9.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 2.364.134,00 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: Julià Arquitectura, SL.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 2.127.720,60 euros.

Tipus de contracte: assistència tècnica +direcció d'obra.

Descripció: Assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i d'execució, l'estudi de seguretat i salut, la gestió de la tramitació de llicències, l'estudi geotècnic, el projecte d'activitats per a llicència ambiental i l'estudi de planejament urbanístic i posterior direcció d'obra de construcció del nou CAP de Les Borges Blanques. Clau: CAP-06458 (2 voltes) ..

Anunci de licitació: DOGC núm. 4716, de 12.9.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 279.581,00 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: Jorge Moser Würth.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 252.180,01 euros.

Tipus de contracte: assistència tècnica +direcció d'obra.

Descripció: Assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i d'execució, l'estudi de seguretat i salut, el projecte d'activitats per a llicència ambiental, la gestió de tramitació de llicències, l'estudi de patologies i l'estudi geotècnic i posterior direcció d'obra per a l'Ampliació de l'IES l'Alzina de Barcelona (Barcelonès). Clau: IAB-06465 (1 volta) .

Anunci de licitació: DOGC núm. 4741, de 17.10.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 458.819,00 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: Nogué-Onzain-Roig Arquitectes, SL.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 408.348,90 euros.

Tipus de contracte: assistència tècnica +direcció d'obra.

Descripció: Assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i d'execució, l'estudi de seguretat i salut, el projecte d'activitats per a llicència ambiental, la gestió de tramitació de llicències, l'estudi de patologies i l'estudi geotècnic i posterior direcció d'obra per a l'Ampliació de l'IES Milà i Fontanals de Barcelona (Barcelonès). Clau: IAB-06468 (1 volta).

Anunci de licitació: DOGC núm. 4741, de 17.10.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 318.321,00 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: Miguel Angel Del Campo Beni.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 289.652,00 euros.

Tipus de contracte: assistència tècnica +direcció d'obra.

Descripció: Assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i d'execució, l'estudi de seguretat i salut, el projecte d'activitats per a llicència ambiental, la gestió de tramitació de llicències, l'estudi de patologies i l'estudi geotècnic i posterior direcció d'obra per a l'Ampliació de l'IES Comte Rius de Tarragona (Tarragonès). Clau: IAT-06463 (1 volta).

Anunci de licitació: DOGC núm. 4741, de 17.10.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 379.577,00 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: T.M.A. Arquitectura, SL.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 338.962,25 euros.

Tipus de contracte: assistència tècnica +direcció d'obra.

Descripció: Assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i d'execució, l'estudi de seguretat i salut, el projecte d'activitats per a llicència ambiental, la gestió de la tramitació de llicències, l'estudi de patologies i l'estudi geotècnic i posterior direcció d'obra d'ampliació de l'IES Montsoriu, d'Arbúcies (Selva). Clau: IAG-06489 (1 volta).

Anunci de licitació: DOGC núm. 4760, de 14.11.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 261.793,00 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: Colomina Figueras, Arquitectes Associats, SL.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 234.320,00 euros.

Tipus de contracte: assistència tècnica +direcció d'obra.

Descripció: Assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i d'execució, l'estudi de seguretat i salut, el projecte d'activitats per a llicència ambiental, la gestió de la tramitació de llicències, l'estudi de patologies, l'estudi geotècnic i el projecte d'enderroc i posterior direcció d'obra d'Ampliació del CEIP Àngel Guimerà, de Sant Andreu de la Barca. Clau: PAA-06483 (1 volta).

Anunci de licitació: DOGC núm. 4760, de 14.11.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 401.609,00 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: Arañó - Enseñat - Tarrida Arquitectura, SL.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 359.600,00 euros.

Tipus de contracte: assistència tècnica +direcció d'obra.

Descripció: Assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i d'execució, l'estudi de seguretat i salut, el projecte d'activitats per a llicència ambiental, la gestió de la tramitació de llicències, l'estudi de patologies i l'estudi geotècnic i posterior direcció d'obra d'Ampliació de l'IES de Sales, de Viladecans. Clau: IAA-06488 (1 volta).

Anunci de licitació: DOGC núm. 4760, de 14.11.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 272.443,00 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: Agustí Mateos i Duch.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 247.378,25 euros.

Tipus de contracte: assistència tècnica +direcció d'obra.

Descripció: Assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i d'execució, l'estudi de seguretat i salut, el projecte d'activitats per a llicència ambiental, la gestió de la tramitació de llicències, l'estudi de patologies i l'estudi geotècnic i posterior direcció d'obra d'Ampliació del CEIP Horitzó de Pineda de Mar (Maresme). Clau: PAC-06487 (1 volta).

Anunci de licitació: DOGC núm. 4759, de 13.11.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 154.127,00 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: Sergi Serrat Guillen.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 138.560,17 euros.

Tipus de contracte: assistència tècnica +direcció d'obra.

Descripció: Assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i d'execució, l'estudi de seguretat i salut, el projecte d'activitats per a llicència ambiental, la gestió de la tramitació de llicències, l'estudi de patologies i l'estudi geotècnic i posterior direcció d'obra d'Ampliació del CEIP Galileo Galilei del Prat de Llobregat (Baix Llobregat). Clau: PAA-06485 (1 volta).

Anunci de licitació: DOGC núm. 4759, de 13.11.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 85.254,00 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: Josep Huguet i Monné.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 76.514,99 euros.

Tipus de contracte: assistència tècnica +direcció d'obra.

Descripció: Assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i d'execució, l'estudi de seguretat i salut, el projecte d'activitats per a llicència ambiental, la gestió de la tramitació de llicències i l'estudi geotècnic i posterior direcció d'obra d'Ampliació del CEIP El Pi Gros de Sant Cebrià de Vallalta (Maresme). Clau: PAC-06486 (1 volta).

Anunci de licitació: DOGC núm. 4759, de 13.11.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 139.407,00 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: José Ignacio Colomé de Minteguia.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 125.466,30 euros.

Tipus de contracte: control de qualitat.

Descripció: Assistència tècnica de control de qualitat de les obres de millora general. Nova carretera Vic-Olot. Carretera C-37, PK 167+700 al PK 172+100. Tram: Boca nord del túnel de Bracons-Sant Esteve d'en Bas (la Vall d'en Bas). Clau: NB-9679.3.

Anunci de licitació: DOGC núm. 4744, de 20.10.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 1.179.788,00 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: Eptisa Enginyeria i Serveis, SAU.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 1.125.424,25 euros.

Tipus de contracte: control de qualitat.

Descripció: Assistència tècnica de control de qualitat de les obres de millora general. Ronda Sud d'Igualada. Carretera C-37, PK 62+970, a la carretera C-15, PK 44+285. Tram: Santa Margarida de Montbui-Vilanova del Camí. Clau: VB-02074.1.

Anunci de licitació: DOGC núm. 4744, de 20.10.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 439.869,00 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: Eptisa Enginyeria i Serveis, SAU.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 409.949,58 euros.

Tipus de contracte: control de qualitat.

Descripció: Assistència tècnica de control de qualitat de les obres de la L-9 del Metro de Barcelona. Tram 2n. Parc Logístic-Zona Universitària. Subtram Zona Universitària-Bifurcació. Estacions. Clau: TM-00509.5C.

Anunci de licitació: DOGC núm. 4760, de 14.11.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 356.956,00 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: Payma Cotas, SAU.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 336.518,32 euros.

Tipus de contracte: control de qualitat.

Descripció: Assistència tècnica de control de qualitat de les obres: «Ampliació de l'IES Montserrat Roig de Terrassa (Vallès Occidental). Clau: IAV-04326", «Nova construcció (substitució edifici primària) del CEIP Sant Llorenç del Munt de Terrassa (Vallès Occidental). Clau: PNV-04359» i «Adequació de l'IES Investigador Blanxart de Terrassa (Vallès Occidental). Clau: IAV-04324" .

Anunci de licitació: DOGC núm. 4769, de 27.11.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 63.911,00 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: LGAI Technological Center, SA.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 60.716,59 euros.

Tipus de contracte: control de qualitat.

Descripció: Assistència tècnica de control de qualitat de les obres de nova construcció del CEIP Mas Maria de Cabrils (Maresme). Clau: PNC-04451 .

Anunci de licitació: DOGC núm. 4769, de 27.11.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 51.641,00 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: Centre d'Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials, SLU.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 48.906,42 euros.

Tipus de contracte: control de qualitat.

Descripció: Assistència tècnica de control de qualitat de les obres de nova construcció del CEIP Vall d'Aro de Castell-Platja d'Aro (Baix Empordà). Clau: PNG-02453.

Anunci de licitació: DOGC núm. 4769, de 27.11.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 55.824,00 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: Centre d'Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials, SLU.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 52.440,56 euros.

Tipus de contracte: control de qualitat.

Descripció: Assistència tècnica de control de qualitat de les obres: «Reforma i Ampliació del Parc de Bombers de Palafrugell. Clau: PPG-05445», «Reforma i Ampliació del Parc de Bombers a l'Hospitalet de Llobregat. Clau: PHB-05326" i «Reforma i ampliació del Parc de Bombers del Vendrell. Clau: PVT-05446».

Anunci de licitació: DOGC núm. 4770, de 28.11.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 59.102,00 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: Payma Cotas, SAU.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 56.148,64 euros.

Tipus de contracte: control de qualitat.

Descripció: Assistència tècnica de control de qualitat de les obres de nova construcció cicles formatius IES La Garrotxa d'Olot (La Garrotxa). Clau: IAG-02504.3.

Anunci de licitació: DOGC núm. 4773, de 1.12.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 97.097,00 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: Payma Cotas, SAU.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 88.598,48 euros.

Tipus de contracte: control de qualitat.

Descripció: Assistència tècnica de control de qualitat de les obres de nova construcció del Centre d'Atenció Primària Primer de Maig, a Lleida. Clau: CAP-06373.

Anunci de licitació: DOGC núm. 4773, de 1.12.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 51.165,00 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: Payma Cotas, SAU.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 48.095,92 euros.

Tipus de contracte: control de qualitat.

Descripció: Assistència tècnica de control de qualitat de les obres: «Ampliació del Centre d'Atenció Primària de Puig-reig. Clau: CAP-05426", «Nou Consultori Local de Santa Agnès de Malanyanes. Clau: CLT-05534» i «Ampliació del Centre d'Atenció Primària de Sant Joan de Vilatorrada. Clau: CAP-05573".

Anunci de licitació: DOGC núm. 4773, de 1.12.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 66.029,00 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: Eptisa Enginyeria i Serveis, SAU.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 61.229,66 euros.

Tipus de contracte: control de qualitat.

Descripció: Assistència tècnica de control de qualitat de les obres d'ampliació i reforma IES Escola d'Hoteleria i Turisme de Cambrils (Baix Camp). Clau: IAT-05459.

Anunci de licitació: DOGC núm. 4780, de 14.12.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 33.590,00 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: Eptisa Enginyeria i Serveis, SAU.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 31.910,88 euros.

Tipus de contracte: control de qualitat.

Descripció: Assistència tècnica de Control de Qualitat de les obres d'ampliació de l'alimentació elèctrica de la línia 5 de TMB per la posada en servei de nous trens. Clau: TM-04458.

Anunci de licitació: DOGC núm. 4781, de 15.12.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 160.786,00 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: Eca, Entidad Colaboradora de la Administración, SAU.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 144.311,16 euros.

Tipus de contracte: control de qualitat.

Descripció: Assistència tècnica de control de qualitat de les obres de Construcció de la Residència i Centre de Dia per a Disminuïts Psíquics amb trastorn de conducta, a Mollet del Vallès-Can Flequer. Clau: BSD-04445.

Anunci de licitació: DOGC núm. 4783, de 19.12.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 54.490,00 euros.

Data d'adjudicació: 25.1.2007.

Adjudicatari: Instituto de Auscultación Estructural y Medio Ambiente, SL.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 52.136,07 euros.

Tipus de contracte: obra.

Descripció: execució de les obres : Execució de les obres del projecte complementari núm. 1 de millora local. Plantacions. Mesures correctores d'impacte ambiental de la variant de la carretera C-66. PK 54+940 de la C-66 al PK 61+620 de la N-260. Tram: Besalú. Clau: VG-00032-C1.

Anunci de licitació: DOGC núm. 4737, de 10.10.2006.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 474.455,17 euros.

Data d'adjudicació: 17.11.2006.

Adjudicatari: Ginesta, SL.

Nacionalitat: espanyola.

Import d'adjudicació (IVA inclòs): 343.270,44 euros.

PG-176644 (07.032.114)