Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci de devolució de l'¿aval de les obres "¿Projecte de Rehabilitació i Recuperació del Casc antic, ¿Carrer Major, i places adjacents¿
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 230
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
Acsa Obras e Infraestructuras, SA sol·licita la devolució de l'aval per import de 29.000,17 ?, que té
dipositada com a garantia definitiva de l'obra ?Projecte de Rehabilitació i Recuperació del Casc antic ?
Carrer Major, i places adjacents?.
Es fa pública aquesta petició en virtut de tot al ò disposat a l'article 90 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de
contractes de les administracions públiques, a l'objecte que en el termini de 20 dies puguin presentar
reclamacions les persones que tinguin algun dret exigible a l'adjudicatari, per raó del contracte garantit.
Vilanova de Segrià, 23 de novembre de 2016
L'alcalde, Josep Vila i Cabalé