Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci de informació pública sobre la instrucció d'un expedient: Exp. 132/2016 Patrimoni
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 230
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
L'Excm. Ajuntament de Lleida està instruint un expedient d'autorització temporal de l'ús d'un solar municipal
situat a l'avinguda Miquel Batllori, 1 de Lleida, per destinar-lo a l'activitat temporal d'un parc de Nadal amb
inflables entre els dies 22 de desembre de 2016 i 9 de gener de 2017.
L'expedient romandrà a informació pública, durant un termini de 10 dies, en el Departament de Patrimoni de
l'Ajuntament de Lleida (Pl. Paeria, 11, edifici Pal·las 1a planta), període durant el qual es podran formular
reclamacions i al·legacions.
Lleida, 23 de novembre de 2016
El tinent d'Alcalde i Regidor de Promoció i Gestió de l'Hàbitat Urbà, Rural i la Sostenibilitat, Fèlix Larrosa i
Piqué