Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci de constitució d'un dret de superfície
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 230
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
L'Excm. Ajuntament de Lleida, en sessió plenària de data 28 d'octubre de 2016, va adoptar l'acord
d'aprovació de la constitució d'un dret de superfície, de caràcter gratuït, a favor de Fundació Privada Ilersis,
sobre una finca municipal, situada al Polígon Industrial El Camí dels Frares, per tal de destinar-la a la
construcció d'un Centre Especial de Trebal per a persones amb discapacitats.
L'esmentat expedient de cessió romandrà a informació pública, durant un termini de 30 dies, en el
Departament de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida (Pl. Paeria, 11, edifici Pal·las, 1a planta), període durant
el qual es podran formular reclamacions i al·legacions.
En el supòsit que no hi hagi cap al·legació ni reclamació, l'acord de cessió adquirirà plena eficàcia.
Lleida, 18 de novembre de 2016
El tinent d'Alcalde i Regidor de Promoció i Gestió de l'Hàbitat Urbà, Rural i la Sostenibilitat, Fèlix Larrosa i
Piqué