Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci d'ampliació del termini de presentació de proposicions per a la li-citació d'un contracte
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 229
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE VIDRERES
El termini per a la presentació de proposicions per a la instal·lació
de material d'il·luminació per a la millora de l'eficiència energètica
(5 lots), que finalitza demà dimarts, dia 29 de novembre de 2014, a
les 14:00 hores, s'amplia novament fins el proper dilluns dia 12 de
desembre de 2016 a les 14:00 hores.
El que es fa públic per a general coneixement.
Vidreres, 28 de novembre de 2016
Jordi Camps Vicente
Alcalde