Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci d'aprovació inicial del Programa de participació ciutadana
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 200
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA
Exp. 974/2016
El Ple de l'Ajuntament en sessió plenària del dia 26 de setembre de
2016 va acordar:
Aprovar el PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA CORRESPONENT A: CALDES DE MALAVELLA DESENVOLUPAMENT DEL PLANEJAMENT SECTOR DE SANT MAURICI PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA, MODIFICACIÓ
PUNTUAL DE POUM I REDACCIÓ DEL PLA ESPECIAL.
El seu contingut pot ser objecte de consulta pública a les dependències municipals situades al C/ Vall-llobera S/N en horari d' oficines,
de dos quarts de nou del matí a dos quarts de tres de la tarda de dilluns a divendres i de nou del matí a dos quarts de dues de la tarda
els dissabtes, així com a la pàgina web.caldesdemalavella.com.

Caldes de Malavella, 30 de setembre de 2016
Sergi Mir i Miquel
Tinent d'alcalde