Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Citación para notificación por comparecencia da providencia de prema (Boppa 89819)
Nº de Disposición :
89819
Boletín Oficial :
BOP-CORUNA 85
Fecha Publicación :
06/05/2013
Órgano Emisor :
DEPUTACION PROVINCIAL DA CORUNA
EDICTO

CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA DA PROVIDENCIA DE PREMA

O xefe do Servizo Provincial de Recadación fai saber:

1. Que, intentadas as notificacións persoais das providencias de prema nos domicilios declarados ou coñecidos dos interesados que se relacionan abaixo, non foi posíbel realizalas por non ter atopados ou ser descoñecidos os destinatarios das mesmas.

2. Que, conforme co que estabelece o art. 112 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, cítase aos interesados ou os seus representantes para que comparezan en calquera das oficinas que se indican, a fin de ser notificados do dito acto administrativo.

A comparecencia deberá ter lugar no prazo de QUINCE DÍAS NATURAIS, contados dende o seguinte ao de publicación deste edicto no Boletín Oficial da Provincia. Terase producida a notificación, a todos os efectos legais, dende o día seguinte ao de vencemento do prazo sen que se teña realizada a comparecencia.

Oficinas e horario de comparecencia:

Oficina central: r/Archer Milton Huntington, 17. A Coruña. Horario: de 9.00 a 14.00 horas, de luns a venres. Teléfono 900132204 (chamada gratuíta). Fax 981080090. Correo electrónico: atencion.tributaria@dicoruna.es.

Arzúa: r/Padre Pardo, s/n. Horario: mércores e venres, de 9.30 a 14.00 horas. Teléfono 981500977. Fax 981500977. Correo electrónico: zona3@dicoruna.es.

Betanzos: r/Pintor Seijo Rubio, n.º 8 - Local 5. Horario: de 9.00 a 14.00 horas, de luns a venres. Teléfono 981771835. Fax 981774131. Correo electrónico: zona2@dicoruna.es.

Corcubión: praza de José Carrera, 1 (Casa do Concello). Horario: de 9.00 a 14.00 horas, de luns a venres. Teléfono 981746811. Fax 981745583. Correo electrónico: zona4@dicoruna.es.

A Coruña: r/Archer Milton Huntington, n.º 24. A Coruña. Horario: de 9.00 a 14.00 horas, de luns a venres. Teléfono 981080214. Fax 981080093. Correo electrónico: zona1@dicoruna.es.

Ferrol: r/Naturalista López Seoane, s/n (polígono de Esteiro). Horario: de 9.00 a 14.00 horas, de luns a venres. Teléfono 981355795. Fax 981356554. Correo electrónico: zona2@dicoruna.es.

Narón: praza do Concello, s/n (Xuvia). Horario: luns, mércores e venres, de 9.30 a 14.00 horas. Teléfono 981397083. Fax 981397084. Correo electrónico: zona2@dicoruna.es.

Negreira: r/Castelao, s/n (antigo Instituto de EM). Horario: de 9.00 a 14.00 horas, os luns, mércores e venres. Teléfono 981885452. Fax 981885627. Correo electrónico: zona4@dicoruna.es.

Ordes: r/Nova, 23. Horario: mércores e venres, de 9.30 a 14.00 horas. Teléfono 981681836. Fax 981681836. Correo electrónico: zona1@dicoruna.es.

Ortigueira: r/General Franco, 39. Horario: martes e xoves, de 9.00 a 14.00 horas. Teléfono 981400102. Fax 981400440. Correo electrónico: zona2@dicoruna.es.

Ribeira: r/Miguel Rodríguez Bautista, 42. Horario: martes e xoves, de 9.00 a 14.00 horas. Teléfono 981874263. Fax 981874535. Correo electrónico: zona3@dicoruna.es.

Santiago: r/Fernando III, 9. Horario: de 9.00 a 14.00 horas, de luns a venres. Teléfono 981599966. Fax 981599934. Correo electrónico: zona3@dicoruna.es.

Na Coruña, a 25 de abril de 2013.

O xefe do Servizo

Asdo.: Justo Real Iglesias

NOME

NIF

ID. VALOR

AIRCOSAN SC

J 70111331

20133515083SE01R000157

AIRCOSAN SC

J 70111331

20133515083SE01R000127

AIRCOSAN SC

J 70111331

20133515083SE01R000128

AIRCOSAN SC

J 70111331

20133515083SE01R000156

AIRCOSAN SC

J 70111331

20133515083AD01R000327

AIRCOSAN SC

J 70111331

20133515083AD01R000326

AIRCOSAN SC

J 70111331

20133515083AD01R000008

AIRCOSAN SC

J 70111331

20133515083AD01R000007

ALBOR CEREIJO DIEGO

44814084X

20133515083AD01R000357

ALBOR CEREIJO DIEGO

44814084X

20133515083AD01R000311

ALBOR CEREIJO DIEGO

44814084X

20133515083SE01R000120

ALBOR CEREIJO DIEGO

44814084X

20133515083SE01R000152

ALVAREZ ALVAREZ ALFONSO

36015277Z

20133515083SE01R000280

ALVAREZ ALVAREZ ALFONSO

36015277Z

20133515083SU01R000005

ALVAREZ ALVAREZ ALFONSO

36015277Z

20133515083SE01R000279

ALVAREZ ALVAREZ ALFONSO

36015277Z

20133515083AD01R000136

ALVAREZ ALVAREZ ALFONSO

36015277Z

20133515083AD01R000137

ALVAREZ ALVAREZ ALFONSO

36015277Z

20133515083SE01R000278

ALVAREZ ALVAREZ ALFONSO

36015277Z

20133515083AD01R000138

ANTONIO ANDRES DIAZ SL

B 15810054

20133515005AI01R000107

ANTONIO RODRIGUEZ Y OTROS SL

B 15923253

20133515005AI01R000108

ARIAS ALVAREZ CAMILO

44807956T

20133515083SE01R000202

ARIAS ALVAREZ CAMILO

44807956T

20133515083SE01R000201

ARIAS ALVAREZ CAMILO

44807956T

20133515083SE01R000203

ARIAS ALVAREZ CAMILO

44807956T

20133515083AD01R000298

ARIAS ALVAREZ CAMILO

44807956T

20133515083SE01R000110

ARIAS ALVAREZ CAMILO

44807956T

20133515083AD01R000297

ARIAS ALVAREZ CAMILO

44807956T

20133515083AD01R000296

ARIAS ALVAREZ CAMILO

44807956T

20133515083SU01R000058

ARIAS ALVAREZ CAMILO

44807956T

20133515083AD01R000343

ARTEPROM SL

B 15326390

20133515005AI01R000118

ARTEPROM SL

B 15326390

20133515005AI01R000119

B R CASTRO SL

B 15623275

20133515005AI01R000040

B R CASTRO SL

B 15623275

20133515005AI01R000039

B R CASTRO SL

B 15623275

20133515005AI01R000038

B R CASTRO SL

B 15623275

20133515005AI01R000037

B R CASTRO SL

B 15623275

20133515005AI01R000117

BARDANCA RODRIGUEZ MANUEL

33121590A

20123515078IR01R000502

BERMUDEZ FRAGA PEDRO

32368147V

20123515060IU01R002938

BLACH GONZALEZ ROBERTO

32787199D

20133515005AI01R000133

BLANCO SEOANE RICARDO

33151849V

20133515083SE01R000249

BUGALLO LOPEZ JOSE

34900920F

20133515083AD01R000021

BUGALLO LOPEZ JOSE

34900920F

20133515083SE01R000119

BUGALLO LOPEZ JOSE

34900920F

20133515083AD01R000355

BUGALLO LOPEZ JOSE

34900920F

20133515083SE01R000140

BUGALLO LOPEZ JOSE

34900920F

20133515083SE01R000139

BUGALLO LOPEZ JOSE

34900920F

20133515083AD01R000356

BUGALLO LOPEZ JOSE

34900920F

20133515083SE01R000118

BUGALLO LOPEZ JOSE

34900920F

20133515083AD01R000354

CABRERA CONCEPCION INGRID ADELAIDA

X 3736613X

20133515083SE01R000095

CABRERA CONCEPCION INGRID ADELAIDA

X 3736613X

20133515083SE01R000096

CABRERA CONCEPCION INGRID ADELAIDA

X 3736613X

20133515083SE01R000068

CABRERA CONCEPCION INGRID ADELAIDA

X 3736613X

20133515083AD01R000082

CABRERA CONCEPCION INGRID ADELAIDA

X 3736613X

20133515083AD01R000042

CABRERA CONCEPCION INGRID ADELAIDA

X 3736613X

20133515083AD01R000041

CABRERA CONCEPCION INGRID ADELAIDA

X 3736613X

20133515083AD01R000040

CABRERA CONCEPCION INGRID ADELAIDA

X 3736613X

20133515083SE01R000094

CAMBEIRO LOPEZ MANUEL RAMON

33228881E

20133515020AD01R000032

CARNERO LAFUENTE MARIA DEL CARMEN

33272121E

20123515063IU01R001237

CARRACEDO BENTUREIRA DORINDA

L 1518084S

20123515042IU01R010395

CARRILLO GARCIA ANA ISABEL

44835109J

20133515083AD01R000396

CARRILLO GARCIA ANA ISABEL

44835109J

20133515083AD01R000397

CARRILLO GARCIA ANA ISABEL

44835109J

20133515083SE01R000030

CARRILLO GARCIA ANA ISABEL

44835109J

20133515083SE01R000063

CARRILLO GARCIA ANA ISABEL

44835109J

20133515083SE01R000062

CARRILLO GARCIA ANA ISABEL

44835109J

20133515083SE01R000031

CARRILLO GARCIA ANA ISABEL

44835109J

20133515083AD01R000075

CARRILLO GARCIA ANA ISABEL

44835109J

20133515083AD01R000076

CARRIO BIEMPICA ARTURO LUIS

32293441S

20133515005AI01R000007

CASARES FERNANDEZ DANIEL

44452212C

20133515083SE01R000228

CASARES FERNANDEZ DANIEL

44452212C

20133515083AD01R000241

CASARES FERNANDEZ DANIEL

44452212C

20133515083AD01R000238

CASARES FERNANDEZ DANIEL

44452212C

20133515083AD01R000239

CASARES FERNANDEZ DANIEL

44452212C

20133515083SE01R000225

CASARES FERNANDEZ DANIEL

44452212C

20133515083SE01R000227

CASARES FERNANDEZ DANIEL

44452212C

20133515083AD01R000240

CASARES FERNANDEZ DANIEL

44452212C

20133515083SE01R000226

CASTRO ARES MARIA ANGELES

32298358X

20133515005AI01R000019

CASTRO REY LUISA

76470747W

20133515020AD01R000038

CDAD PROP CL TORRENTE BALLESTER ESQ CL BENITO VICETO DE NARO

H 70109772

20123515055IU01R017507

CDAD PROP CL TORRENTE BALLESTER ESQ CL BENITO VICETO DE NARO

H 70109772

20123515055IU01R017505

CDAD PROP CL TORRENTE BALLESTER ESQ CL BENITO VICETO DE NARO

H 70109772

20123515055EN01R000555

CONST Y EXCAV PEREIRO Y BUÑO SL

B 15589849

20133515005AI01R000052

CONSTRUCCIONES CARREIRA Y MARTINEZ SL

B 15829138

20133515083AD01R000174

CONSTRUCCIONES CARREIRA Y MARTINEZ SL

B 15829138

20133515083SE01R000263

CONSTRUCCIONES CARREIRA Y MARTINEZ SL

B 15829138

20133515083SE01R000262

CONSTRUCCIONES CARREIRA Y MARTINEZ SL

B 15829138

20133515083SE01R000261

CONSTRUCCIONES CARREIRA Y MARTINEZ SL

B 15829138

20133515083AD01R000193

CONSTRUCCIONES CARREIRA Y MARTINEZ SL

B 15829138

20133515083AD01R000192

CONSTRUCCIONES CARREIRA Y MARTINEZ SL

B 15829138

20133515083SE01R000247

CONSTRUCCIONES CARREIRA Y MARTINEZ SL

B 15829138

20133515083AD01R000191

CONSTRUCCIONES FELNARO SL

B 70110689

20133515005AI01R000053

COPGAL SANTIAGO SL

B 15830045

20133515083SE01R000264

COPGAL SANTIAGO SL

B 15830045

20133515083AD01R000224

COPGAL SANTIAGO SL

B 15830045

20133515083SE01R000212

COPGAL SANTIAGO SL

B 15830045

20133515083AD01R000223

COPGAL SANTIAGO SL

B 15830045

20133515083SE01R000213

COPGAL SANTIAGO SL

B 15830045

20133515083SE01R000214

COPGAL SANTIAGO SL

B 15830045

20133515083AD01R000195

COPGAL SANTIAGO SL

B 15830045

20133515083AD01R000194

CORREDOIRA OTERO JOSE CARLOS

33305134F

20133515083SU01R000325

CORREDOIRA OTERO JOSE CARLOS

33305134F

20133515083SE01R000268

CORREDOIRA OTERO JOSE CARLOS

33305134F

20133515083SE01R000267

CORREDOIRA OTERO JOSE CARLOS

33305134F

20133515083AD01R000208

CORREDOIRA OTERO JOSE CARLOS

33305134F

20133515083AD01R000209

CORREDOIRA OTERO JOSE CARLOS

33305134F

20133515083SU01R000324

CORREDOIRA OTERO JOSE CARLOS

33305134F

20133515083AD01R000184

CORREDOIRA OTERO JOSE CARLOS

33305134F

20133515083AD01R000210

CORREDOIRA OTERO JOSE CARLOS

33305134F

20133515083SE01R000255

CORREDOIRA OTERO JOSE CARLOS

33305134F

20133515083SE01R000266

COSTA COSTA DOMINGO

76470861R

20133515020AD01R000022

COUSO RIO MANUEL

33227781A

20133515083AD01R000255

COUSO RIO MANUEL

33227781A

20133515083AD01R000256

COUSO RIO MANUEL

33227781A

20133515083AD01R000257

CPM ZAPATOS ESPECIALES SLU

B 70178728

20133515009LA02L000002

DASILVA ROMERO JOAQUIN

76470698E

20133515020AD01R000042

DERQUIM SL

B 15898224

20133515083AD01R000246

DERQUIM SL

B 15898224

20133515083AD01R000248

DERQUIM SL

B 15898224

20133515083SE01R000237

DERQUIM SL

B 15898224

20133515083SE01R000236

DERQUIM SL

B 15898224

20133515083SE01R000235

DERQUIM SL

B 15898224

20133515083SE01R000234

DERQUIM SL

B 15898224

20133515083AD01R000247

DERQUIM SL

B 15898224

20133515083AD01R000229

DREITHREE HOSTELERIA RESTAURACION Y SERVICIOS SL

B 15651524

20133515005AI01R000148

EDUCADVANCE SL

B 15807589

20133515083AD01R000173

EDUCADVANCE SL

B 15807589

20133515083AD01R000172

EDUCADVANCE SL

B 15807589

20133515083AD01R000170

EDUCADVANCE SL

B 15807589

20133515083AD01R000171

F3 ANTANA PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES SL

B 15927627

20133515005AI01R000074

FELPETE GARCIA CARLOS

32760023L

20133515020AD01R000046

FERNANDEZ CENDAN MARIA BEGOÑA

76405070J

20123515056IU01R001850

FERRADAS CARBALLO MARIA JOSE

33279154V

20133515072OT01R000005

FILGUEIRA SANTOS ALFONSO

32652327D

20123515015IU01R003236

FILGUEIRA SANTOS ALFONSO

32652327D

20123515015RL01R000761

FILGUEIRA TEIRA MANUEL

33085497C

20123515074IU01R007647

FLOR CORUÑA SL

B 15592934

20133515005AI01R000122

FONTE ROSENDE JOSE

33748219C

20133515005AI01R000123

FRAILE RENIEBLAS JOSE CARMELO

17431794W

20133515083SU01R000185

FRAILE RENIEBLAS JOSE CARMELO

17431794W

20133515083SU01R000244

FRAILE RENIEBLAS JOSE CARMELO

17431794W

20133515083AD01R000385

FRAILE RENIEBLAS JOSE CARMELO

17431794W

20133515083SE01R000073

FRAILE RENIEBLAS JOSE CARMELO

17431794W

20133515083SE01R000074

FRAILE RENIEBLAS JOSE CARMELO

17431794W

20133515083SE01R000023

FRAILE RENIEBLAS JOSE CARMELO

17431794W

20133515083AD01R000430

FRAILE RENIEBLAS JOSE CARMELO

17431794W

20133515083SE01R000007

FRAILE RENIEBLAS JOSE CARMELO

17431794W

20133515083AD01R000087

FRAILE RENIEBLAS JOSE CARMELO

17431794W

20133515083AD01R000088

FRAILE RENIEBLAS JOSE CARMELO

17431794W

20133515083SU01R000260

FUCIÑOS ALVAREZ CARMEN

9634333R

20133515083SE01R000005

FUCIÑOS ALVAREZ CARMEN

9634333R

20133515083AD01R000428

FUCIÑOS ALVAREZ CARMEN

9634333R

20133515083AD01R000429

FUCIÑOS ALVAREZ CARMEN

9634333R

20133515083SE01R000006

GANAR 2 SL

B 15374457

20133515005AI01R000130

GARCIA DE OTEYZA VAN DEN BRULE MIGUEL

50800060Y

20123515062IU01R001938

GARCIA MARTINEZ JOSE ANTONIO

32793162S

20133515005AI01R000137

GARCIA PEREIRA LORENA

52938225E

20133515072OT01R000006

GEOGAL SL UNIPERSONAL

B 15550635

20133515083SE01R000084

GEOGAL SL UNIPERSONAL

B 15550635

20133515083AD01R000003

GEOGAL SL UNIPERSONAL

B 15550635

20133515083AD01R000002

GEOGAL SL UNIPERSONAL

B 15550635

20133515083AD01R000006

GEOGAL SL UNIPERSONAL

B 15550635

20133515083SE01R000126

GEOGAL SL UNIPERSONAL

B 15550635

20133515083SE01R000125

GEOGAL SL UNIPERSONAL

B 15550635

20133515083SE01R000124

GEOGAL SL UNIPERSONAL

B 15550635

20133515083AD01R000029

GIL VARELA VICENTE CARLOS

36028309M

20123515069IU01R004550

GOMEZ PARAMA JOSEFINA

33257690N

20133515083SE01R000115

GOMEZ PARAMA JOSEFINA

33257690N

20133515083AD01R000351

GOMEZ PARAMA JOSEFINA

33257690N

20133515083AD01R000014

GOMEZ PARAMA JOSEFINA

33257690N

20133515083SE01R000138

GOMEZ PARAMA JOSEFINA

33257690N

20133515083SE01R000137

GOMEZ PARAMA JOSEFINA

33257690N

20133515083SE01R000136

GOMEZ PARAMA JOSEFINA

33257690N

20133515083SU01R000120

GOMEZ PARAMA JOSEFINA

33257690N

20133515083AD01R000015

GOMEZ PARAMA JOSEFINA

33257690N

20133515083AD01R000016

GONCALVES CARLOS ALBERTO

X 4248298Z

20133515083AD01R000085

GONCALVES CARLOS ALBERTO

X 4248298Z

20133515083SE01R000070

GONCALVES CARLOS ALBERTO

X 4248298Z

20133515083AD01R000427

GONCALVES CARLOS ALBERTO

X 4248298Z

20133515083SE01R000071

GONCALVES CARLOS ALBERTO

X 4248298Z

20133515083AD01R000083

GONCALVES CARLOS ALBERTO

X 4248298Z

20133515083SE01R000004

GONCALVES CARLOS ALBERTO

X 4248298Z

20133515083AD01R000084

GONCALVES CARLOS ALBERTO

X 4248298Z

20133515083SE01R000069

GONZALEZ COSTA JOSE RAMON

76470722T

20133515020AD01R000055

GONZALEZ PIÑEIRO ANTONIO

14369403S

20133515020AD01R000058

GONZALEZ PIÑEIRO RAMON

32384115T

20133515020AD01R000059

GRAÑA IGLESIAS FLORINDO

32396243F

20123515031IU01R020499

GUERRA LOPEZ ANTONIO

44823369A

20133515083AD01R000361

GUERRA LOPEZ ANTONIO

44823369A

20133515083AD01R000360

GUERRA LOPEZ ANTONIO

44823369A

20133515083AD01R000358

GUERRA LOPEZ ANTONIO

44823369A

20133515083SU01R000230

GUERRA LOPEZ ANTONIO

44823369A

20133515083SU01R000231

GUERRA LOPEZ ANTONIO

44823369A

20133515083SU01R000232

GUERRA LOPEZ ANTONIO

44823369A

20133515083AD01R000359

GUERRA LOPEZ ANTONIO

44823369A

20133515083SE01R000121

GUERRA LOPEZ ANTONIO

44823369A

20133515083SE01R000122

GUERRA LOPEZ ANTONIO

44823369A

20133515083SE01R000123

GUERRA LOPEZ ANTONIO

44823369A

20133515083SE01R000079

GULEME PROMOCIONES SL

B 70054234

20133515005AI01R000080

HERRAEZ NAVARRO JOSE ANTONIO

37681531X

20133515083AD01R000151

HERRAEZ NAVARRO JOSE ANTONIO

37681531X

20133515083AD01R000215

HERRAEZ NAVARRO JOSE ANTONIO

37681531X

20133515083AD01R000213

HERRAEZ NAVARRO JOSE ANTONIO

37681531X

20133515083SE01R000270

HERRAEZ NAVARRO JOSE ANTONIO

37681531X

20133515083SE01R000207

HERRAEZ NAVARRO JOSE ANTONIO

37681531X

20133515083SE01R000206

HERRAEZ NAVARRO JOSE ANTONIO

37681531X

20133515083SE01R000205

HERRAEZ NAVARRO JOSE ANTONIO

37681531X

20133515083AD01R000214

IGLESIAS CASTRO HERMITAS

33166038S

20123515012IR01R001483

IGLESIAS CASTRO MARIA MERCEDES

10720301R

20123515012IR01R001484

IGLESIAS LOPEZ JUAN JOSE

33279156

20133515005AI01R000146

INMOBILIARIA GALICIA 93 SL

B 15427297

20133515083AD01R000303

INMOBILIARIA GALICIA 93 SL

B 15427297

20133515083AD01R000314

INMOBILIARIA GALICIA 93 SL

B 15427297

20133515083AD01R000313

INMOBILIARIA GALICIA 93 SL

B 15427297

20133515083AD01R000312

INROLA SL

B 15017437

20133515005AI01R000029

INSOARTEIXO SL

B 15722259

20133515005AI01R000030

INVERSIONES Y OTRAS COSAS SL

B 15656135

20133515005AI01R000059

JAMARDO REY JOSE MANUEL

33272318N

20133515083SE01R000301

JAMARDO REY JOSE MANUEL

33272318N

20133515083SU01R000250

JAMARDO REY JOSE MANUEL

33272318N

20133515083SE01R000330

JAMARDO REY JOSE MANUEL

33272318N

20133515083SE01R000331

JAMARDO REY JOSE MANUEL

33272318N

20133515083SU01R000028

JAMARDO REY JOSE MANUEL

33272318N

20133515083SU01R000313

JAMARDO REY JOSE MANUEL

33272318N

20133515083AD01R000125

JAMARDO REY JOSE MANUEL

33272318N

20133515083SE01R000013

JAMARDO REY JOSE MANUEL

33272318N

20133515083AD01R000126

JAMARDO REY JOSE MANUEL

33272318N

20133515083AD01R000001

JAMARDO REY JOSE MANUEL

33272318N

20133515083AD01R000437

JESAN GALICIA SL

B 15833460

20133515005AI01R000060

JESAN GALICIA SL

B 15833460

20133515005AI01R000061

JESUS SUBIELA CANCELA Y OTROS CB

E 15707060

20133515005AI01R000062

JIMENEZ JIMENEZ MARIA ANGELES

33291189T

20133515083AD01R000414

JIMENEZ JIMENEZ MARIA ANGELES

33291189T

20133515083AD01R000112

JIMENEZ JIMENEZ MARIA ANGELES

33291189T

20133515083AD01R000111

LA ESTRELLA MAYOR SL

B 70230123

20133515009LA02L000001

LAR MILENIUM SL

B 15714066

20133515005AI01R000095

LISTE RECOUSO JOSE HEREDEROS DE

5700523L

20133515061OR01L000014

LISTE RECOUSO JOSE HEREDEROS DE

5700523L

20133515061OR01L000015

LISTE RECOUSO JOSE HEREDEROS DE

5700523L

20133515061OR01L000016

LODEIROS DE ALVARO JOSE ANTONIO

36096541L

20133515083SE01R000238

LODEIROS DE ALVARO JOSE ANTONIO

36096541L

20133515083AD01R000161

LODEIROS DE ALVARO JOSE ANTONIO

36096541L

20133515083AD01R000158

LODEIROS DE ALVARO JOSE ANTONIO

36096541L

20133515083SE01R000239

LODEIROS DE ALVARO JOSE ANTONIO

36096541L

20133515083AD01R000159

LODEIROS DE ALVARO JOSE ANTONIO

36096541L

20133515083SE01R000240

LODEIROS DE ALVARO JOSE ANTONIO

36096541L

20133515083AD01R000160

LODEIROS DE ALVARO JOSE ANTONIO

36096541L

20133515083SE01R000241

LOIS TRIGO JOSE

76461032Q

20133515005AI01R000098

LOPEZ DE LA IGLESIA MARIA PILAR

44839242Y

20133515083SE01R000032

LOPEZ DE LA IGLESIA MARIA PILAR

44839242Y

20133515083AD01R000092

LOPEZ DE LA IGLESIA MARIA PILAR

44839242Y

20133515083SE01R000306

LOPEZ DE LA IGLESIA MARIA PILAR

44839242Y

20133515083SE01R000033

LOPEZ DE LA IGLESIA MARIA PILAR

44839242Y

20133515083AD01R000398

LOPEZ DE LA IGLESIA MARIA PILAR

44839242Y

20133515083AD01R000399

LOPEZ DE LA IGLESIA MARIA PILAR

44839242Y

20133515083AD01R000400

LOPEZ DE LA IGLESIA MARIA PILAR

44839242Y

20133515083SE01R000307

LOPEZ LOPEZ JACOBO

79330068D

20123515055IU01R015538

LOPEZ MARTIN MARIA CRISTINA

34246513L

20133515083SE01R000195

LOPEZ MARTIN MARIA CRISTINA

34246513L

20133515083SE01R000198

LOPEZ MARTIN MARIA CRISTINA

34246513L

20133515083SE01R000196

LOPEZ MARTIN MARIA CRISTINA

34246513L

20133515083SE01R000197

LOPEZ MELLA JOSE LUIS

33273261N

20123515013IU01R002393

LOPEZ MELLA JOSE LUIS

33273261N

20123515013RL01R002479

LOPEZ PAIS MANUEL

76470733B

20133515020AD01R000065

LOPEZ PIQUERAS JAVIER

36113189S

20133515083AD01R000149

LOPEZ PIQUERAS JAVIER

36113189S

20133515083AD01R000185

LOPEZ PIQUERAS JAVIER

36113189S

20133515083AD01R000150

LOPEZ PIQUERAS JAVIER

36113189S

20133515083SE01R000295

LOPEZ PIQUERAS JAVIER

36113189S

20133515083SE01R000256

LOPEZ PIQUERAS JAVIER

36113189S

20133515083SE01R000294

LOPEZ PIQUERAS JAVIER

36113189S

20133515083SE01R000293

LOPEZ PIQUERAS JAVIER

36113189S

20133515083AD01R000186

LOPEZ VILLAMARIN EDUARDO

32152325G

20123515027IU01R001432

LOS ROBLES SC

J 15736754

20133515005AI01R000077

LOSADA REMESEIRO JOSE MANUEL

32672247B

20123515004RL01R003446

LOURO RIVEIRO MANUEL ANTONIO

33260788M

20133515020AD01R000068

MANZANO PEREZ ANDRES

33297577V

20133515083SE01R000254

MANZANO PEREZ ANDRES

33297577V

20133515083SE01R000253

MANZANO PEREZ ANDRES

33297577V

20133515083SE01R000252

MARTI SEOANE TERESA SL

B 15527922

20133515083AD01R000364

MARTI SEOANE TERESA SL

B 15527922

20133515083AD01R000363

MARTI SEOANE TERESA SL

B 15527922

20133515083AD01R000365

MARTI SEOANE TERESA SL

B 15527922

20133515083AD01R000362

MARTINEZ DIAZ JUAN

79313553P

20123515070RL02R002250

MARTINEZ FERNANDEZ MARIA DOLORES

33264748D

20133515020AD01R000072

MARTINEZ FERNANDEZ MARIA DOLORES

33264748D

20133515020AD01R000071

MARTINEZ FIGUEIRO RAQUEL

52455035Q

20133515083AD01R000371

MARTINEZ FIGUEIRO RAQUEL

52455035Q

20133515083SE01R000018

MARZAL 2001 SL

B 15517626

20133515083AD01R000319

MARZAL 2001 SL

B 15517626

20133515083AD01R000320

MARZAL 2001 SL

B 15517626

20133515083SE01R000154

MARZAL 2001 SL

B 15517626

20133515083SE01R000153

MARZAL 2001 SL

B 15517626

20133515083SU01R000133

MARZAL 2001 SL

B 15517626

20133515083SU01R000134

MAYOBRE SANCHEZ MANUELA

32514984E

20123515004IU01R003499

MEIJIDE CARBALLO M JESUS

33269450L

20133515083SE01R000012

MEIJIDE CARBALLO M JESUS

33269450L

20133515083SE01R000026

MEIJIDE CARBALLO M JESUS

33269450L

20133515083AD01R000436

MEIJIDE CARBALLO M JESUS

33269450L

20133515083AD01R000435

MEIJIDE CARBALLO M JESUS

33269450L

20133515083AD01R000392

MEIJIDE CARBALLO M JESUS

33269450L

20133515083SE01R000011

MELENDEZ MELENDEZ LOURDES

X 0275804B

20133515083SE01R000092

MELENDEZ MELENDEZ LOURDES

X 0275804B

20133515083SE01R000091

MELENDEZ MELENDEZ LOURDES

X 0275804B

20133515083SE01R000093

MELENDEZ MELENDEZ LOURDES

X 0275804B

20133515083AD01R000039

MELENDEZ MELENDEZ LOURDES

X 0275804B

20133515083AD01R000038

MELENDEZ MELENDEZ LOURDES

X 0275804B

20133515083AD01R000037

MELENDEZ MELENDEZ LOURDES

X 0275804B

20133515083AD01R000036

MELENDEZ MELENDEZ LOURDES

X 0275804B

20133515083SE01R000090

MONTEMUIÑO VILA ADOLFO

78793211H

20133515083SE01R000209

MONTEMUIÑO VILA ADOLFO

78793211H

20133515083AD01R000219

MONTEMUIÑO VILA ADOLFO

78793211H

20133515083AD01R000218

MONTEMUIÑO VILA ADOLFO

78793211H

20133515083SE01R000208

MOURE ABALO SILVIA MARIA

33295186H

20133515083AD01R000154

MOURE ABALO SILVIA MARIA

33295186H

20133515083SE01R000299

MOURE ABALO SILVIA MARIA

33295186H

20133515083SE01R000298

MOURE ABALO SILVIA MARIA

33295186H

20133515083AD01R000156

MOURE ABALO SILVIA MARIA

33295186H

20133515083AD01R000157

MOURE ABALO SILVIA MARIA

33295186H

20133515083SE01R000297

MOURE ABALO SILVIA MARIA

33295186H

20133515083SU01R000026

MOURE ABALO SILVIA MARIA

33295186H

20133515083SE01R000300

MOURE ABALO SILVIA MARIA

33295186H

20133515083AD01R000155

MULTISERVICIOS AS VIÑAS SL

B 15382815

20133515083SE01R000142

MULTISERVICIOS AS VIÑAS SL

B 15382815

20133515083SE01R000144

MULTISERVICIOS AS VIÑAS SL

B 15382815

20133515083SE01R000204

MULTISERVICIOS AS VIÑAS SL

B 15382815

20133515083SE01R000143

MUÑOZ MAYORDOMO RAMON

50400199T

20133515083SE01R000048

MUÑOZ MAYORDOMO RAMON

50400199T

20133515083AD01R000369

MUÑOZ MAYORDOMO RAMON

50400199T

20133515083SE01R000276

MUÑOZ MAYORDOMO RAMON

50400199T

20133515083AD01R000061

MUÑOZ MAYORDOMO RAMON

50400199T

20133515083SE01R000099

MUÑOZ MAYORDOMO RAMON

50400199T

20133515083SE01R000016

MUÑOZ MAYORDOMO RAMON

50400199T

20133515083AD01R000043

MUÑOZ MAYORDOMO RAMON

50400199T

20133515083AD01R000135

NAYA LIÑARES RAMON

32333372H

20133515005AI01R000085

OBRAS E REFORMAS TINO SL

B 15704299

20133515083AD01R000101

OBRAS E REFORMAS TINO SL

B 15704299

20133515083AD01R000380

OBRAS E REFORMAS TINO SL

B 15704299

20133515083AD01R000379

OBRAS E REFORMAS TINO SL

B 15704299

20133515083AD01R000102

OTERO REGUEIRO DIEGO

44823720D

20133515083SE01R000080

OTERO REGUEIRO DIEGO

44823720D

20133515083SE01R000081

OTERO REGUEIRO DIEGO

44823720D

20133515083AD01R000025

OTERO REGUEIRO DIEGO

44823720D

20133515083AD01R000026

PAMPIN GONZALEZ MARIA CARMEN

33244812Z

20133515083SE01R000192

PAMPIN GONZALEZ MARIA CARMEN

33244812Z

20133515083SE01R000168

PAMPIN GONZALEZ MARIA CARMEN

33244812Z

20133515083SE01R000167

PAMPIN GONZALEZ MARIA CARMEN

33244812Z

20133515083SE01R000166

PAMPIN GONZALEZ MARIA CARMEN

33244812Z

20133515083SE01R000165

PAMPIN GONZALEZ MARIA CARMEN

33244812Z

20133515083AD01R000285

PAMPIN GONZALEZ MARIA CARMEN

33244812Z

20133515083AD01R000288

PAMPIN GONZALEZ MARIA CARMEN

33244812Z

20133515083AD01R000287

PAMPIN GONZALEZ MARIA CARMEN

33244812Z

20133515083SE01R000194

PAMPIN GONZALEZ MARIA CARMEN

33244812Z

20133515083SE01R000193

PAMPIN GONZALEZ MARIA CARMEN

33244812Z

20133515083AD01R000289

PAMPIN GONZALEZ MARIA CARMEN

33244812Z

20133515083AD01R000336

PAMPIN GONZALEZ MARIA CARMEN

33244812Z

20133515083SE01R000191

PAMPIN GONZALEZ MARIA CARMEN

33244812Z

20133515083AD01R000286

PAMPIN GONZALEZ MARIA CARMEN

33244812Z

20133515083AD01R000335

PAMPIN GONZALEZ MARIA CARMEN

33244812Z

20133515083AD01R000337

PARABRISAS AROSA SL

B 36372076

20123515076RL02R008380

PARABRISAS AROSA SL

B 36372076

20123515076IU01R013727

PARABRISAS AROSA SL

B 36372076

20123515076IR01R000257

PEON PARAJO CANDIDO (HERENCIA YACENTE)

33187294L

20133515083AD01R000200

PEON PARAJO CANDIDO (HERENCIA YACENTE)

33187294L

20133515083AD01R000199

PEON PARAJO CANDIDO (HERENCIA YACENTE)

33187294L

20133515083AD01R000198

PEON PARAJO CANDIDO (HERENCIA YACENTE)

33187294L

20133515083AD01R000201

PEREZ ABAL RAMON

35236720F

20133515083AD01R000054

PEREZ ABAL RAMON

35236720F

20133515083AD01R000056

PEREZ ABAL RAMON

35236720F

20133515083AD01R000053

PEREZ ABAL RAMON

35236720F

20133515083AD01R000055

PEREZ FERNANDEZ BENIGNO

32312610W

20133515020AD01R000060

PEREZ LOURO MANUEL

76470758J

20133515020AD01R000082

PEREZ MARTINEZ DELFIN

32402497M

20133515005AI01R000034

PEROL RAMA ENRIQUE

33289854E

20133515083AD01R000413

PEROL RAMA ENRIQUE

33289854E

20133515083AD01R000410

PEROL RAMA ENRIQUE

33289854E

20133515083AD01R000412

PEROL RAMA ENRIQUE

33289854E

20133515083AD01R000411

PEROL Y SAAVEDRA SL

B 15685126

20133515083AD01R000377

PEROL Y SAAVEDRA SL

B 15685126

20133515083AD01R000376

PEROL Y SAAVEDRA SL

B 15685126

20133515083AD01R000378

PEROL Y SAAVEDRA SL

B 15685126

20133515083AD01R000375

PICANS ASOREY M JOSE

35457037F

20133515083SE01R000015

PICANS ASOREY M JOSE

35457037F

20133515083AD01R000368

PICANS ASOREY M JOSE

35457037F

20133515083AD01R000367

PICANS ASOREY M JOSE

35457037F

20133515083AD01R000415

PICANS ASOREY M JOSE

35457037F

20133515083AD01R000416

PICANS ASOREY M JOSE

35457037F

20133515083SE01R000039

PICANS ASOREY M JOSE

35457037F

20133515083SE01R000038

PICANS ASOREY M JOSE

35457037F

20133515083SE01R000037

PIÑEIRO ALMUIÑA AIMARA

44831533W

20133515083SE01R000046

PIÑEIRO ALMUIÑA AIMARA

44831533W

20133515083SE01R000082

PIÑEIRO ALMUIÑA AIMARA

44831533W

20133515083AD01R000059

PIÑEIRO ALMUIÑA AIMARA

44831533W

20133515083AD01R000060

PIÑEIRO ALMUIÑA AIMARA

44831533W

20133515083SE01R000047

PIÑEIRO ALMUIÑA AIMARA

44831533W

20133515083SE01R000083

PIÑEIRO ALMUIÑA AIMARA

44831533W

20133515083AD01R000028

PIÑEIRO ALMUIÑA AIMARA

44831533W

20133515083AD01R000027

PIÑEIRO CASAIS MANUEL

76503230D

20133515020AD01R000084

PIÑEIRO COSTA MARIA

76470703G

20133515020AD01R000003

PIÑEIRO RIVEIRO JOSE

32367667C

20133515020AD01R000005

PIÑEIRO RIVEIRO JOSE

32367667C

20133515020AD01R000007

PIÑEIRO RIVEIRO JOSE

32367667C

20133515020AD01R000006

PORTO GARCIA DOLORES

32570072W

20123515003IR01R001225

PORUIR SL

B 15573298

20133515083SE01R000086

PORUIR SL

B 15573298

20133515083AD01R000030

PORUIR SL

B 15573298

20133515083AD01R000031

PORUIR SL

B 15573298

20133515083AD01R000032

PORUIR SL

B 15573298

20133515083AD01R000033

PORUIR SL

B 15573298

20133515083SE01R000064

PORUIR SL

B 15573298

20133515083SE01R000085

PORUIR SL

B 15573298

20133515083SE01R000087

POSE GARCIA JOSE

32413569Z

20133515005AI01R000115

PRADO MOURE MANUEL

32212164C

20123515055IU01R016672

PRADO MOURE MANUEL

32212164C

20123515055IU01R012949

PRADO MOURE MANUEL

32212164C

20123515055IU01R016470

PRADO MOURE MANUEL

32212164C

20123515055IU01R003633

PRADO MOURE MANUEL

32212164C

20123515055IU01R009139

PRADO MOURE MANUEL

32212164C

20123515055IU01R016477

PRADO MOURE MANUEL

32212164C

20123515017IU01R003322

PRADO MOURE MANUEL

32212164C

20123515055IU01R016478

PRADO MOURE MANUEL

32212164C

20123515055IU01R016670

PRADO MOURE MANUEL

32212164C

20123515055IU01R016671

PRADO MOURE MANUEL

32212164C

20123515055IU01R003632

PRADO MOURE MANUEL

32212164C

20123515055IU01R020099

PRADO MOURE MANUEL

32212164C

20123515060IU01R008836

PRADO MOURE MANUEL

32212164C

20123515060IU01R005619

PRADO MOURE MANUEL

32212164C

20123515060IU01R003116

PRADO MOURE MANUEL

32212164C

20123515060IU01R002991

PRADO MOURE MANUEL

32212164C

20123515055IU01R020111

PRADO MOURE MANUEL

32212164C

20123515031IU01R005404

PRADO MOURE MANUEL

32212164C

20123515055IU01R020098

PRADO MOURE MANUEL

32212164C

20123515055IU01R019634

PRADO MOURE MANUEL

32212164C

20123515055IU01R017640

PRADO MOURE MANUEL

32212164C

20123515060IU01R001911

PRADO MOURE MANUEL

32212164C

20123515055IU01R017672

PRADO MOURE MANUEL

32212164C

20123515055IU01R020097

PREGO PAN ALEJANDRO

32415304R

20133515005AI01R000099

PRISMA MANAGEMENT & CONSULTING GROUP SA

A 63644918

20133515083AD01R000243

PRISMA MANAGEMENT & CONSULTING GROUP SA

A 63644918

20133515083AD01R000270

PRISMA MANAGEMENT & CONSULTING GROUP SA

A 63644918

20133515083SE01R000233

PRISMA MANAGEMENT & CONSULTING GROUP SA

A 63644918

20133515083SE01R000232

PRISMA MANAGEMENT & CONSULTING GROUP SA

A 63644918

20133515083SE01R000231

PRISMA MANAGEMENT & CONSULTING GROUP SA

A 63644918

20133515083AD01R000245

PRISMA MANAGEMENT & CONSULTING GROUP SA

A 63644918

20133515083AD01R000244

PRISMA MANAGEMENT & CONSULTING GROUP SA

A 63644918

20133515083SE01R000183

PROANJE SL

B 15797541

20133515005AI01R000100

PROMOCIONES INMOBILIARIAS CARREYMAR SL

B 15935729

20133515083AD01R000274

PROMOCIONES INMOBILIARIAS CARREYMAR SL

B 15935729

20133515083AD01R000275

PROMOCIONES INMOBILIARIAS CARREYMAR SL

B 15935729

20133515083AD01R000250

PROMOCIONES INMOBILIARIAS CARREYMAR SL

B 15935729

20133515083AD01R000249

PROMOCIONES INMOBILIARIAS NAYA LIÑARES RAMON SL

B 15465917

20133515005AI01R000101

PROMOCIONES LAEIRO SL

B 15800592

20133515005AI01R000042

PROMOCIONES Y CONSTRUCC RIVER Y CAM SL

B 15647597

20133515005AI01R000044

RAMA MANTIÑAN VICTOR MANUEL

53165172M

20133515005AI01R000102

RESTAURANTE-XAMONERIA A COVA SL

B 15599095

20133515083SE01R000065

RESTAURANTE-XAMONERIA A COVA SL

B 15599095

20133515083SE01R000066

RESTAURANTE-XAMONERIA A COVA SL

B 15599095

20133515083SE01R000067

RESTAURANTE-XAMONERIA A COVA SL

B 15599095

20133515083AD01R000079

RESTAURANTE-XAMONERIA A COVA SL

B 15599095

20133515083AD01R000078

RESTAURANTE-XAMONERIA A COVA SL

B 15599095

20133515083SU01R000175

RESTAURANTE-XAMONERIA A COVA SL

B 15599095

20133515083SU01R000176

RESTAURANTE-XAMONERIA A COVA SL

B 15599095

20133515083AD01R000077

REVCOM ENERGIAS RENOVABLES SL

B 70045497

20133515083SE01R000187

REVCOM ENERGIAS RENOVABLES SL

B 70045497

20133515083SE01R000145

REVCOM ENERGIAS RENOVABLES SL

B 70045497

20133515083SE01R000146

REVCOM ENERGIAS RENOVABLES SL

B 70045497

20133515083AD01R000304

REVCOM ENERGIAS RENOVABLES SL

B 70045497

20133515083AD01R000281

REVCOM ENERGIAS RENOVABLES SL

B 70045497

20133515083SE01R000188

REVCOM ENERGIAS RENOVABLES SL

B 70045497

20133515083AD01R000280

REVCOM ENERGIAS RENOVABLES SL

B 70045497

20133515083AD01R000282

RODRIGUEZ CAAMAÑO JOSE ANTONIO

76509703L

20133515020AD01R000017

RODRIGUEZ CERVIÑO MANUEL

33210376D

20133515083AD01R000251

RODRIGUEZ CERVIÑO MANUEL

33210376D

20133515083AD01R000254

RODRIGUEZ CERVIÑO MANUEL

33210376D

20133515083AD01R000252

RODRIGUEZ CERVIÑO MANUEL

33210376D

20133515083AD01R000253

RODRIGUEZ FERREIRA LUIS MIGUEL

33286073J

20133515083AD01R000408

RODRIGUEZ FERREIRA LUIS MIGUEL

33286073J

20133515083AD01R000407

RODRIGUEZ FERREIRA LUIS MIGUEL

33286073J

20133515083AD01R000405

RODRIGUEZ FERREIRA LUIS MIGUEL

33286073J

20133515083AD01R000406

RUA PRIETO RICARDO

33246355Q

20133515083SE01R000113

RUA PRIETO RICARDO

33246355Q

20133515083SE01R000114

RUA PRIETO RICARDO

33246355Q

20133515083SU01R000223

RUA PRIETO RICARDO

33246355Q

20133515083SU01R000222

RUA PRIETO RICARDO

33246355Q

20133515083AD01R000350

RUA PRIETO RICARDO

33246355Q

20133515083AD01R000349

RUA PRIETO RICARDO

33246355Q

20133515083AD01R000348

RUA PRIETO RICARDO

33246355Q

20133515083AD01R000338

RUA PRIETO RICARDO

33246355Q

20133515083SU01R000221

RUA PRIETO RICARDO

33246355Q

20133515083SU01R000142

RUA PRIETO RICARDO

33246355Q

20133515083SE01R000112

RUA PRIETO RICARDO

33246355Q

20133515083SE01R000169

RUIZ ZORRILLA SENIN ALBERTO

12754517M

20133515083AD01R000334

RUIZ ZORRILLA SENIN ALBERTO

12754517M

20133515083SE01R000164

RUIZ ZORRILLA SENIN ALBERTO

12754517M

20133515083SE01R000160

RUIZ ZORRILLA SENIN ALBERTO

12754517M

20133515083AD01R000333

RUIZ ZORRILLA SENIN ALBERTO

12754517M

20133515083AD01R000329

RUIZ ZORRILLA SENIN ALBERTO

12754517M

20133515083SE01R000159

RUIZ ZORRILLA SENIN ALBERTO

12754517M

20133515083SE01R000158

RUIZ ZORRILLA SENIN ALBERTO

12754517M

20133515083AD01R000328

SALSE SL

B 15354673

20133515005AI01R000086

SAMBADE PIÑEIRO MARIA

76471166F

20133515020AD01R000019

SANCHEZ Y CES PROMOCIONES INMOBILIARIAS

B 15625098

20133515005AI01R000087

SANCHEZ-BRUNETE VARELA JOSE FRANCISCO

33265410G

20133515083SE01R000105

SANCHEZ-BRUNETE VARELA JOSE FRANCISCO

33265410G

20133515083SE01R000106

SANCHEZ-BRUNETE VARELA JOSE FRANCISCO

33265410G

20133515083AD01R000048

SANCHEZ-BRUNETE VARELA JOSE FRANCISCO

33265410G

20133515083AD01R000049

SANCHEZ-BRUNETE VARELA JOSE FRANCISCO

33265410G

20133515083AD01R000050

SANCHEZ-BRUNETE VARELA JOSE FRANCISCO

33265410G

20133515083AD01R000051

SANCHEZ-BRUNETE VARELA JOSE FRANCISCO

33265410G

20133515083SE01R000103

SANCHEZ-BRUNETE VARELA JOSE FRANCISCO

33265410G

20133515083SE01R000104

SANTIAGO PEDRE MARIA

76389056F

20123515095IU01R002910

SCM HIJOS SC

J 15875933

20133515083AD01R000325

SCM HIJOS SC

J 15875933

20133515083AD01R000324

SCM HIJOS SC

J 15875933

20133515083AD01R000323

SCM HIJOS SC

J 15875933

20133515083AD01R000322

SERGALI ASESORES SL

B 15712797

20133515083SE01R000317

SERGALI ASESORES SL

B 15712797

20133515083AD01R000106

SERGALI ASESORES SL

B 15712797

20133515083AD01R000103

SERGALI ASESORES SL

B 15712797

20133515083SE01R000318

SERGALI ASESORES SL

B 15712797

20133515083SE01R000319

SERGALI ASESORES SL

B 15712797

20133515083AD01R000104

SERGALI ASESORES SL

B 15712797

20133515083AD01R000105

SERGALI ASESORES SL

B 15712797

20133515083SE01R000285

SILVA COSTOYAS AMADOR

35393965R

20133515083SE01R000273

SILVA COSTOYAS AMADOR

35393965R

20133515083AD01R000130

SILVA COSTOYAS AMADOR

35393965R

20133515083AD01R000091

SILVA COSTOYAS AMADOR

35393965R

20133515083AD01R000131

SILVA COSTOYAS AMADOR

35393965R

20133515083SE01R000272

SILVA COSTOYAS AMADOR

35393965R

20133515083AD01R000132

SILVA COSTOYAS AMADOR

35393965R

20133515083SE01R000305

SILVA COSTOYAS AMADOR

35393965R

20133515083SU01R000328

SILVA COSTOYAS AMADOR

35393965R

20133515083SE01R000271

STOCK PUNTO ROJO SC

J 15868169

20133515083AD01R000305

STOCK PUNTO ROJO SC

J 15868169

20133515083AD01R000306

STOCK PUNTO ROJO SC

J 15868169

20133515083AD01R000307

STOCK PUNTO ROJO SC

J 15868169

20133515083AD01R000321

STOCK PUNTO ROJO SC

J 15868169

20133515083SE01R000147

STOCK PUNTO ROJO SC

J 15868169

20133515083SE01R000148

STOCK PUNTO ROJO SC

J 15868169

20133515083SE01R000149

STOCK PUNTO ROJO SC

J 15868169

20133515083SE01R000155

SUBCOMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE GARAJES CL PUENTEDEUME 7 Y C

H 70009808

20123515076IU01R007634

SUPISO INVERSIONES INMOBILIARIAS SL

B 15691124

20133515005AI01R000017

TIRO RAÑOBRE CB

E 15647514

20133515005AI01R000141

TRAZA MANAGEMENT SL

B 15887987

20133515083AD01R000228

TRAZA MANAGEMENT SL

B 15887987

20133515083AD01R000227

TRAZA MANAGEMENT SL

B 15887987

20133515083AD01R000226

TRAZA MANAGEMENT SL

B 15887987

20133515083AD01R000225

VAL DE MATELO SL

B 15779580

20133515083SE01R000288

VAL DE MATELO SL

B 15779580

20133515083AD01R000144

VAL DE MATELO SL

B 15779580

20133515083SE01R000289

VAL DE MATELO SL

B 15779580

20133515083SE01R000287

VAL DE MATELO SL

B 15779580

20133515083SE01R000286

VAL DE MATELO SL

B 15779580

20133515083AD01R000143

VAL DE MATELO SL

B 15779580

20133515083AD01R000145

VAL DE MATELO SL

B 15779580

20133515083AD01R000168

VAL DE MATELO SL

B 15779580

20133515083AD01R000167

VAL DE MATELO SL

B 15779580

20133515083AD01R000166

VAL DE MATELO SL

B 15779580

20133515083AD01R000146

VAL DE MATELO SL

B 15779580

20133515083AD01R000169

VALES BERMUDEZ JOSE

32374242V

20123515009RL02R005473

VARELA NAYA JOSE RAMON

76335225L

20133515005AI01R000088

VARELA SUAREZ JESUSA

79310895H

20133515005AI01R000067

VENTINOR SL

B 15452329

20133515005AI01R000105

VERDIA CASTIÑEIRAS GABRIEL MANUEL

32200322T

20133515005AI01R000106

VILAR FERNANDEZ M ISABEL

39324715M

20123515049IU01R006094

VILLAVERDE MONTES ILDEFONSO

32786871A

20133515005AI01R000045

2013/5335