Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci d'informació pública de la clausura definitiva del cementiri vell de Bolvir
Nº de Disposición :
7897
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 183
Fecha Disposición :
23/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE BOLVIR
en el Ple de 12 de març de 2016 es va acordar l'inici d'expedient
de clausura del cementiri vell ubicat al costat de l'església de Santa
Cecília de Bolvir, i d'exhumació i trasllat de les restes cadavèriques
al nou cementiri del camí de Talltorta, de conformitat amb el Decret
297/1997, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de
Policia Sanitària mortuòria. Havent-se sotmès a informació pública
en el termini de 3 mesos, sense que s'hagin presentat al·legacions,
en el Ple de 12 de setembre de 2016, s'acorda la clausura definitiva,
la qual cosa es fa pública pels efectes oportuns.
Bolvir, 13 de setembre de 2016
Bartomeu Baqué i muntané
Alcalde