Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci dinformació pública sobre la circulació de vehicles pesants
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 176
Fecha Disposición :
23/11/2010
Fecha Publicación :
23/11/2010
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE BARCELONA
Conforme allò que disposa larticle 196.1 del Reial Decret 2.568/1986 de 28 de novembre i a fi dagilitar el procediment administratiu i el funcionament daquest Ajuntament es fa pública la resolució següent dictada pel senyor Alcalde

En data 2 de novembre de 2010

Es prohibeix la circulació de vehicles pesants amb P.M.A. superior a 20 tones o de llargària superior a 12 metres, en el tronc central de la Ronda de Dalt B-20, de 0 a 24 hores, entre el Nus de la Trinitat (entrada i sortida núm. 1) i lavinguda Diagonal (entrada i sortida núm.11), i entre aquest accés i lesmentat Nus.

Es prohibeix la circulació de vehicles pesants amb P.M.A. superior a 20 tones o de llargària superior a 12 metres, en el tronc central de la Ronda del Litoral B-10, de 0 a 24 hores, en sentit Besòs, entre Montjuïc (Zona Franca) (sortida núm. 19 i entrada núm. 18) i Rambla Prim (entrada núm. 25). En sentit Llobregat, entre Rambla de Prim (sortida núm. 24) i el Morrot (entrada núm. 21).

Quedaran exempts daquesta prohibició els vehicles de les esmentades característiques que circulin per la Ronda del Litoral B-10 i que tinguin origen i destinació entre les poblacions següents:

Barcelona (inclosa la Zona Franca i el port), Sant Adrià del Besos, Badalona, Santa Coloma de Gramanet, Montcada i Reixac, Montgat, Tiana, Alella, Teia, i el Masnou pel costat Besos.

LHospitalet de Llobregat, El Prat de Llobregat, Cornella de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Joan Despí, Sant Feliu de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Torrelles de Llobregat, Begues, Sant Vicenç dels Horts, Gavà, Viladecans, Santa Coloma de Cervelló i Castelldefels, pel costat Llobregat.

Es faculta al regidor de Mobilitat perquè pugui atorgar discrecionalment permisos especials als camions que, malgrat superar el límit de 20 tones o 12 metres de llargària, necessitin ineludiblement circular pels trams indicats anteriorment, i fixar les condicions i límits dels esmentats permisos especials.

Tanmateix es faculta al regidor de Mobilitat perquè pugui establir prohibicions de circulació per les vies dàmbit de ciutat davant de situacions excepcionals.

Deixar sense efectes les anteriors delegacions en les matèries objecte del present decret.

Barcelona, 8 de novembre de 2010

El secretari general, Jordi Cases i Pallarès