Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Citación para notificación, por comparecencia, da providencia de prema (BOPPA 17615)
Nº de Disposición :
17615
Boletín Oficial :
BOP-CORUNA 216
Fecha Disposición :
05/10/2009
Fecha Publicación :
05/10/2009
Órgano Emisor :
DEPUTACION PROVINCIAL DA CORUNA
Citación para notificación, por comparecencia, da providencia de prema (BOPPA 17615)

EDICTO

O Xefe do Servizo Provincial de Recadación fai saber:

1. Que, intentadas as notificacións persoais das providencias de prema nos domicilios declarados ou coñecidos dos interesados que se relacionan abaixo, non foi posíbel realizalas por non ter atopados ou ser descoñecidos os destinatarios das mesmas.

2. Que, conforme co que estabelece o artº 112 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria, cítase aos interesados ou os seus representantes para que comparezan en calquera das oficinas que se indican, a fin de ser notificados do dito acto administrativo.

A comparecencia deberá ter lugar no prazo de QUINCE DÍAS NATURAIS, contados dende o seguinte ao de publicación deste edicto no Boletín Oficial da Provincia. Terase producida a notificación, a todos os efectos legais, dende o día seguinte ao de vencemento do prazo sen que se teña realizada a comparecencia.

Oficinas e horario de comparecencia:

Oficina central: R/Archer Milton Huntington, 17. A Coruña. Horario: de 9:00 a 14:00 horas, de luns a venres. Tfno: 900132204 (chamada gratuíta). Fax: 981080090. Correo electrónico: atencion.tributaria@dicoruna.es.

Arzúa: R/Padre Pardo, s/nº. Horario: Mércores e venres de 9:30 a 14:00 horas. Tfno: 981500977. Fax: 981500977. Correo electrónico: zona3@dicoruna.es.

Betanzos: R/Pintor Seijo Rubio, nº 8 - Local 5. Horario: de 9:00 a 14:00 horas, de luns a venres. Tfno: 981771835. Fax: 981774131. Correo electrónico: zona2@dicoruna.es.

Corcubión: Pza de José Carrera, 1 (Casa do Concello). Horario: de 9:00 a 14:00 horas, de luns a venres. Tfno: 981746811. Fax: 981745583. Correo electrónico: zona4@dicoruna.es.

A Coruña: R/Archer Milton Huntington, nº 24. A Coruña. Horario: de 9:00 a 14:00 horas, de luns a venres. Tfno: 981080214. Fax: 981080093. Correo electrónico: zona1@dicoruna.es.

Ferrol: R/Naturalista López Seoane, s/nº (Polígono de Esteiro). Horario: de 9:00 a 14:00 horas, de luns a venres. Tfno: 981355795. Fax: 981356554. Correo electrónico: zona2@dicoruna.es.

Narón: Pza do Concello, s/nº (Xuvia). Horario: Luns, mércores e venres, de 9:30 a 14:00 horas. Tfno: 981397083. Fax: 981397084. Correo electrónico: zona2@dicoruna.es.

Negreira: R/Castelao, s/nº (Antigo Instituto de EM). Horario: de 9:00 a 14:00 horas, de luns a venres. Tfno: 981885452. Fax: 981885627. Correo electrónico: zona4@dicoruna.es.

Ordes: R/Nova, 23. Horario: Mércores e venres de 9:30 a 14:00 horas. Tfno: 981681836. Fax: 981681836. Correo electrónico: zona1@dicoruna.es.

Ortigueira: R/General Franco, 39. Horario: Martes e xoves de 9:00 a 14:00 horas. Tfno: 981400102. Fax: 981400440. Correo electrónico: zona2@dicoruna.es.

Ribeira: R/Miguel Rodríguez Bautista, 42. Horario. Martes e xoves de 9:00 a 14:00 horas. Tfno: 981874263. Fax: 981874535. Correo electrónico: zona3@dicoruna.es.

Santiago: R/Fernando III, 9. Horario: de 9:00 a 14:00 horas, de luns a venres. Tfno: 981599966. Fax: 981599934. Correo electrónico: zona3@dicoruna.es.

En A Coruña, a 9 de septiembre de 2009

Asdo.: Justo Real Iglesias

 
NOMBRE

NIF

ID.VALOR

ABEIJON ABEIJON RAMONA

76966773X

20083515058IR01R003200

ABEIJON FILGUEIRA MANUELA

33063276V

20083515043RL01R000018

ABEIJON MOLEDO MANUEL

33063048L

20083515043IR01R000480

ABRALDES PEREZ FRANCISCO JAVIER

52453638E

20083515074IU01R005539

ABUIN LORENZO JOSE MARIA

33063780S

20083515043IR01R000773

ABUIN MOARES MARIA

18191135K

20083515033IR01R000060

AGEITOS QUEIRUGA MARIA DOLORES

76463462P

20083515072IU01R004399

AGRASAR LAMAS PILAR

32383763Q

20083515058IU01R000784

AGRASO OUBEL ELVIRA

14531044N

20083515043IR01R000071

AGRASO OUBEL ELVIRA

14531044N

20083515043RL01R000047

AGRASO SANTAMARIA TERESA

76965588K

20083515058IU01R009805

ALCALDE VAZQUEZ MARIA DELIA

76510606W

20083515058IU01R000526

ALLER GARCIA ALFONSO

76483629G

20083515091IR01R001349

ALLER TABOADA MARIA

76294583H

20083515091IR01R001082

ALVAREZ FILGUEIRA VENTURA

33085301P

20083515074IU01R016978

ALVAREZ GONZALEZ MANUEL

33134966Q

20083515090RL01R000057

ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL

22711062B

20083515006IU01R003350

ANDRADE BASCOY MARIA DOLORES

76481709Q

20083515086IR01R003274

ANDRADE GONZALEZ MARIA CRUZ

35246541F

20083515074IU01R009886

ANDRADE GONZALEZ MARIA CRUZ

35246541F

20083515074IU01R003060

ANDRADE GONZALEZ MARIA CRUZ

35246541F

20083515074IU01R022551

ANDRADE MARINAS SROBERTO

33128374W

20083515067IU01R000709

ANTELO LIÑAYO MANUEL

33092133D

20083515058IR01R001012

ANTELO TORREIRA SANTIAGO ALFREDO

33217976L

20083515013IU01R001034

ANTELO TORREIRA SANTIAGO ALFREDO

33217976L

20083515013IU01R005364

ARCOS CHOUZA ELENA

33081354V

20083515074IU01R016279

ARES FERNANDEZ MARIA JOSEFA

14704228Y

20083515081IR01R000195

ARIAS TUBIO ESTRELLA

33146616M

20083515043IR01R001515

ARNOSO PAZ DOLORES

33225411W

20083515074IU01R007899

ASTRAY RAMOS RAMIRO

33054750R

20083515067RL01R000324

AYASO GARCIA JOSE

33087228A

20083515074IU01R006454

BANZAS ILLODO ARTURO

33072384V

20083515083IU01R007816

BAO FANDIÑO JESUS

33050201Y

20083515067RL01R000349

BAO FANDIÑO JESUS

33050201Y

20083515067RL01R000350

BARREIRO GARCIA MARIA DEL CARMEN

33796754W

20083515083RL02R001998

BARREIRO REGO CELIA

33206589V

20083515066IU01R004875

BATALLA RODRIGUEZ MERCEDES

33256521Q

20083515043IR01R002303

BEN MIGUEZ JESUS

76481705N

20083515067IR01R003373

BERMO PEREZ JOSE

33081759P

20083515074IU01R004841

BLANCO MARTINEZ JUAN ANGEL SENEN

33227753K

20083515074IU01R001020

BLANCO MARTINEZ MAXIMINO

33148238V

20083515058IU01R010941

BLANCO REBORIAS MANUEL

33077518E

20083515033IR01R000592

BLANCO REY JOSE FRANCISCO

52452216A

20083515074IU01R004404

BOO LOJO JOSE BENITO

33182755B

20083515074IU01R017347

BOQUETE BOTANA MANUEL

33277998B

20083515083IU01R002822

BOQUETE BOTANA MANUEL

33277998B

20083515083RL02R002745

BRANTUAS VIEITES MANUELA

76481245N

20083515058IU01R000719

BREA CANCELA DANIEL

52599220Z

20083515058IU01R006318

BRION REGO DOLORES

33086118C

20083515074IU01R021436

CAAMAÑO QUINTANS LUCIA

7200833Q

20083515081IU01R000041

CAEIRO REY FRANCISCO

33040268D

20083515066IU01R005149

CAFES MELIDEZA SL

B 36369361

20083515047IU01R007496

CALVO CALVO RAMONA

33146501M

20083515043IR01R001464

CALVO CALVO RAMONA

33146501M

20083515043IU01R001087

CALVO CITOULA MANUELA

33077282Q

20083515033IU01R000206

CAMBA RIAL MANUEL

14885147F

20083515006IR01R000249

CAMPOS AGRAFOJO MARIA MARGARITA

33245985Z

20083515058IU01R000790

CAMPOS GRONZO CONCEPCION

33043724S

20083515013IU01R001956

CAMPOS GRONZO CONCEPCION

33043724S

20083515013RL01R000561

CAMPOS VILAS ANTONIO

33206425Z

20083515075IR01R001858

CAMPOS VILAS ANTONIO

33206425Z

20083515075IU01R003992

CANEDA GAGO MERCEDES

33052388P

20083515067RL01R000374

CAO VAZQUEZ JOSE MARIA

36351188X

20083515058IU01R006988

CARBAJAL SANDIAS JUANA

33141628P

20083515066IU01R005613

CARBALLO MANTEIGA FELIPE

33042907A

20083515013IU01R006566

CARBON GOMEZ MARIA DE LOS DESAMPARADOS

33166257G

20083515083IU01R008604

CARDAMA BEADE JOSE CARLOS

33269566C

20083515013RL01R000614

CARDAMA BEADE JOSE CARLOS

33269566C

20083515013IU01R004217

CARLES MUIÑOS VICTORIA

33038325K

20083515066IU01R005161

CARNERO LA FUENTE MARIA DE LA CRUZ

33290261S

20083515066IU01R005071

CARNOTA PONCE CRISTIAN JAVIER

52934508P

20083515043RL01R000215

CARREGAL OTERO RAMON

33040299V

20083515066IU01R007493

CASAL RAPOSO VICTORINA

76482578B

20083515047RL01R001396

CASAL VAZQUEZ JESUS

33100751W

20083515010IR01R000444

CASAL VEREA JOSE

33132560W

20083515010IR01R000482

CASAL VEREA JOSE

33132560W

20083515010IU01R000999

CASTAÑO SOÑORA MAXIMO

33198001P

20083515074IU01R020055

CASTAÑO SOÑORA MAXIMO

33198001P

20083515074IU01R022309

CASTIÑEIRA TABOELLE MANUEL

33331986H

20083515083IU01R004602

CASTIÑEIRA TABOELLE MANUEL

33331986H

20083515083RL02R003476

CASTIÑEIRAS MONTERO ANDREA

33052750W

20083515067IR01R001368

CASTRO COSTOYA VICENTE

33132956F

20083515010IU01R000297

CASTRO GARCIA JUAN

33132280K

20083515081IU01R000833

CASTRO GARCIA JUAN

33132280K

20083515081RL01R000185

CASTRO GARCIA JUAN

33132280K

20083515081IU01R001135

CASTRO OTERO FERNANDO

33217783X

20083515083RL02R003920

CASTRO RIVAS MARIA JESUS

34245769B

20083515083RL02R003932

CASTRO SANCHEZ CONCEPCION

76494226K

20083515006IR01R003481

CASTRO SUAREZ AGUSTIN

33052018Y

20083515067IU01R002919

CASTRODOMA SL

B 84153287

20083515072IU01R005691

CEBEIRO VILASCONSTANTE

33105774B

20083515090IU01R001375

CEREIJO PEREZ CARMEN

32153551B

20083515067IR01R000186

CEREIJO PEREZ CARMEN

32153551B

20083515067IU01R002491

CESPON NOVO MANUEL

35395627F

20083515075RL01R000457

CESPON NOVO MANUEL

35395627F

20083515075RL01R000458

CHICO GARCIA JESUS

33049736R

20083515067RL01R000550

CORES AMIGO ANA MARIA

76500740A

20083515074IU01R007783

CORES AMIGO ANA MARIA

76500740A

20083515074IU01R007582

CORREDOIRA OTERO JOSE CARLOS

33305134F

20083515083IU01R002735

COSTA ARCA DIGNA

33146671Z

20083515043RL01R000323

COSTA ARCA DIGNA

33146671Z

20083515043IU01R001130

COSTA MARTINEZ CAMILO

33162922G

20083515043IR01R001769

COSTOYA PLATAS MARIA JESUS

11402631J

20083515091IU01R001130

COSTOYA SECO XOAN

78791062P

20083515083IU01R008928

COSTOYA SECO XOAN

78791062P

20083515083RL02R004172

COUSO TARRIO JUAN ANTONIO

14884839K

20083515006IR01R000248

COUSO TARRIO JUAN ANTONIO

14884839K

20083515006IU01R001061

CREGO LOPEZ ANDRES

33148290T

20083515083RL02R004212

CREGO MIGUEZ DOSINDA

16276865H

20083515067IR01R000151

CRISTOBO BOGA ROSALIA CARMEN

76509440D

20083515033IU01R001138

CRUJEIRAS SAMPEDRO ANGEL VICENTE

52454122T

20083515074IU01R016529

DABARCA SOTO RITA

36009765E

20083515075IU01R003625

DABARCA SOTO RITA

36009765E

20083515075RL01R000517

DIAZ-PACHE SAENZ DE CENZANO VICTOR

32810229Q

20083515013RL01R000876

DIZ GARRIDO JOSEFINA

13623685A

20083515074IR01R000082

DOMINGUEZ PENA GUMERSINDO

33083089G

20083515074IU01R023512

DOMINGUEZ PENA GUMERSINDO

33083089G

20083515074IU01R018897

DOMINGUEZ PENA GUMERSINDO

33083089G

20083515074IU01R016790

DOMINGUEZ PENA GUMERSINDO

33083089G

20083515074IU01R016789

DOSAIL PEREZ DOLORES

76445417H

20083515058IR01R002365

DOSIL MONTES JOSE Y OTROS SOLID

33092878H

20083515058IU01R007608

DOSIL MONTES JOSE Y OTROS SOLID

33092878H

20083515058IU01R007233

DOSIL MONTES JOSE Y OTROS SOLID

33092878H

20083515058IU01R007607

ENJO MIGUEZ MARIA ANGELES

44837367V

20083515083IU01R004734

ESCUDERO CABELLO MARIA HORTENSIA

70626750Y

20083515013IU01R004301

ESCUDERO CABELLO MARIA HORTENSIA

70626750Y

20083515013RL01R000919

ESTEVO MENDEZ JOSE

33844431T

20083515047IU01R004572

ESTEVO MENDEZ JOSE

33844431T

20083515047RL01R001742

FAIÑA GARNELO BENITO

32598960W

20083515083RL02R004946

FENTE BELLO AURORA

33140063F

20083515086IR01R001242

FERNANDEZ ANTELO JULIO JOSE

33153784C

20083515058IR01R001353

FERNANDEZ DOMINGUEZ JOSE

10718090K

20083515074IU01R022881

FERNANDEZ MOREIRA MANUEL

33139955Z

20083515086IR01R001221

FERNANDEZ RILO MARIA VICTORIA

15955793A

20083515083IU01R003390

FERNANDEZ RILO MARIA VICTORIA

15955793A

20083515083RL02R005495

FERNANDEZ-ALBOR YAÑEZ ALBERTO

44812776J

20083515013IU01R000217

FERNANDEZ-ALBOR YAÑEZ ALBERTO

44812776J

20083515013RL01R001013

FERRO BARREIRO DOLORES ANTONIA

76451749W

20083515067IR01R003299

FIGUEIRAS LESTON MANUEL MARIA

32543348G

20083515075RL01R000641

FILLOY VILLAR JESUS

11329165D

20083515083RL02R005655

FOLIN GIANPAOLO

X 1975618X

20083515066IU01R004377

FONTAO ROJO FRANCISCO JAVIER

44817426V

20083515083RL02R005675

FORTES BOUZAN JOSE

35127603W

20083515013RL01R001079

FRAGIO ZAS DORINDA

33609103P

20083515081IR01R001286

FREIRE GARABAL CELIA

33031747K

20083515083RL02R006119

FREIRE GARABAL CELIA

33031747K

20083515083IU01R008426

FUENTES BOLAO FERNANDO

33062102Q

20083515058IU01R011633

FUENTES FRANCISCO MARIA DEL CARMEN

76465422J

20083515066IU01R006862

GAGO ENGUIX ALEJANDRO

33295614D

20083515074IU01R004051

GALIPIEL SL

B 15128788

20083515066RL01R002204

GARCIA BRION TERESA

35957905G

20083515074IU01R023161

GARCIA CHICO SERAFIN

78797802D

20083515066IU01R004634

GARCIA FANJUL OLIVA

10331098G

20083515067IR01R000040

GARCIA GARCIA JOSE ANTONIO

78792825T

20083515013IU01R005964

GARCIA GARCIA MARIA LUISA

33263093X

20083515081IR01R001256

GARCIA GONZALEZ JOSE ANTONIO

76482708A

20083515006RL01R001649

GARCIA GONZALEZ JOSE ANTONIO

76482708A

20083515006IU01R002218

GARCIA GONZALEZ JOSE ANTONIO

76482708A

20083515006IU01R001902

GARCIA MERA EUGENIO

76454540X

20083515006IR01R002810

GARCIA PATIÑO ANA BETSABE

33299915D

20083515083RL02R006416

GARCIA PATIÑO ANA BETSABE

33299915D

20083515083IU01R004594

GARCIA PENA JUAN

33260124P

20083515074IU01R023179

GARCIA PENA JUAN

33260124P

20083515074IU01R022385

GARCIA PILLADO JUAN

76490447Z

20083515033IU01R001052

GARCIA SUAREZ SERAFIN

76484706T

20083515066IU01R006929

GARCIA TORRES MANUEL

76464412S

20083515083RL02R006463

GAYOSO GOMEZ PILAR

X 0399108N

20083515083RL02R006866

GESOIL SA E S FONTEFRIA

A 79083796

20083515075RL01R000752

GESTAL PRESEDO MARIA

32125593K

20083515091IR01R000141

GESTAL PRESEDO MARIA

32125593K

20083515091IU01R001263

GESTO FERREIRO RAMON

33196611K

20083515013RL01R001305

GIL RICO ANTONIO

33052564T

20083515067IU01R002971

GIL RICO ANTONIO

33052564T

20083515067IR01R001309

GIL RICO ANTONIO

33052564T

20083515067IU01R002444

GOMEZ AGRAFOJO DOMINGO

76490941W

20083515058IU01R010028

GOMEZ AGRAFOJO DOMINGO

76490941W

20083515058IU01R002406

GOMEZ CASTRO CONSUELO

33063805V

20083515043IU01R001474

GOMEZ FANDIÑO MANUEL

32301209D

20083515081IU01R000829

GOMEZ GOMEZ MANUEL

33062613K

20083515043RL01R000545

GOMEZ GOMEZ MANUEL

76505087A

20083515058IU01R000758

GOMEZ PAIS PILAR-AURITA

76480892G

20083515058IU01R010562

GOMEZ REY DOLORES

33050819A

20083515067IR01R000788

GOMEZ REY DOLORES

33050819A

20083515067IU01R003532

GOMEZ REY DOLORES

33050819A

20083515067IR01R004742

GOMEZ REY DOLORES

33050819A

20083515067IU01R003751

GOMEZ ROMARIS MARIA

33155908M

20083515083RL02R007028

GOMEZ RONQUETE TERESA

33092656A

20083515058IU01R000617

GOMEZ TATO ISAURO

33839197X

20083515083RL02R007037

GOMEZ VILLAR PILAR

32295682W

20083515081IR01R000332

GONCALVES CARLOS ALBERTO

X 4248298Z

20083515083IU01R008577

GONZALEZ ALEGRE BALGOMA FRANCISCO

35822493Q

20083515081IR01R001361

GONZALEZ CASTRO MIGUEL

33149309F

20083515086IR01R001450

GONZALEZ CHOUZA JUAN

52452621V

20083515072IU01R003504

GONZALEZ DOPESO PORTELA ROMINA M

44812166R

20083515083IU01R005384

GONZALEZ FERNANDEZ PURIFICACION

76489838A

20083515013IU01R004270

GONZALEZ GOMEZ LUCINDA

34579341Z

20083515067RL01R000998

GONZALEZ LOPEZ MARIA VICTORIA

35318028X

20083515083RL02R007141

GONZALEZ MARTIN JUAN CARLOS

2224179X

20083515074IR01R000020

GONZALEZ ORTIGUEIRA MARIA ISOLINA

33039763X

20083515066IU01R006887

GONZALEZ RAMA FRANCISCO

33220080F

20083515074IU01R015888

GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS AMANCIO

52480917T

20083515083IU01R006291

GONZALEZ RODRIGUEZ GUSTAVO

33097571L

20083515047RL01R002201

GRUPA SOCIEDAD ANONIMA

A 15116395

20083515058IU01R001361

GUADA MARTINEZ ESTEBAN

X 5131100F

20083515083IU01R003282

GUADA MARTINEZ ESTEBAN

X 5131100F

20083515083RL02R000024

GUDE MILLAN JOSE ANTONIO

52456666Z

20083515074IU01R020941

GUERRA RAMOS LEANDRO

33051131Q

20083515067IR01R000886

GUILLEN VILANOVA CRISTINA

44113345N

20083515083RL02R000045

HASSAN JOSEPH

X 3271130R

20083515072IU01R006727

HEBBERECHT CLAUDE JOSEPH

16788196J

20083515013RL01R001649

HERAS GONZALEZ JOAQUIN

58318J

20083515072IU01R004196

HERMIDA RODRIGUEZ ANTONIO

33097589Z

20083515047RL01R002231

HERMO CASTRO AGAPITO

38186394T

20083515058IU01R011655

HERMO HERMO MARIA DOLORES

76778100Y

20083515074IU01R007801

HERRANZ RIOFRIO FELIX

3062893Y

20083515006IR01R000013

HICOFER SL

B 15384035

20083515066IU01R004279

HOMBRE HOMBRE JOSE

33045468B

20083515013IU01R005628

HORMIGONES PEREGRINO SL

B 36252344

20083515012IU01R001257

IBER TIENDAS SL - JUAN MEIJIDE FERNAND

B 15368061

20083515066RL01R002518

IDEA GALICIA SUR SA

A 36843845

20083515074IA01R000135

IGLESIAS AGRAFOJO MARIA

33089446J

20083515058IR01R000596

IGLESIAS ASOREY LEONARDO

33256931N

20083515086IR01R002691

IGLESIAS BELLO MARIA DOLORES

33043885S

20083515013IU01R005835

IGLESIAS GERPEPLACIDO

33193726B

20083515013IU01R004476

IGLESIAS IGLESIAS Mª PILAR

33173966P

20083515067IU01R001027

IGLESIAS IGLESIAS MARIA TERESA

76504060B

20083515074IU01R009698

IGLESIAS MARIÑAS DOLORES

33147290N

20083515006RL01R001929

IGLESIAS MARTINEZ CIPRIANO MANUEL

35388553V

20083515074IU01R024003

IGLESIAS NEIRA MARIA

33181900F

20083515090IU01R001373

IGLESIAS RAMOS MANUEL

33176547J

20083515067IR01R002231

IGLESIAS RODRIGUEZ JUAN ANGEL

76865848D

20083515067RL01R001076

IGLESIAS RODRIGUEZ JUAN ANGEL

76865848D

20083515083RL02R000211

IGLESIAS SAR ROSALIA

76466510C

20083515083IU01R005805

IGLESIAS TABOADA CONSTANTINO

33256240B

20083515006IR01R002071

IGLESIAS TABOADA CONSTANTINO

33256240B

20083515086IR01R002685

IGLESIAS TATO MARIA

76481749X

20083515086IU01R001045

IGLESIAS TATO MARIA

76481749X

20083515086IR01R003289

IGLESIAS VARELA JUAN ANTONIO

78793088X

20083515006RL01R001942

INMOBILIARIA FREMA SL

B 15106594

20083515058IU01R011617

INMODEGAL SL

B 70027669

20083515074IU01R023673

INMODEGAL SL

B 70027669

20083515074IU01R023674

INMODEGAL SL

B 70027669

20083515074IU01R023678

INMODEGAL SL

B 70027669

20083515074IU01R015903

INMODEGAL SL

B 70027669

20083515074IU01R015905

INMODEGAL SL

B 70027669

20083515074IU01R015904

INSPECCION Y TRANSFORMACION DE INSTALACI

B 15532641

20083515083RL02R000241

INSUA CASTRO ANTONIA

33090077T

20083515058IU01R000121

INSUA INSUA SOLEDAD

33092445E

20083515058IU01R005039

INVERSIONES IRMANDIÑOS SL

B 15657943

20083515074IU01R001585

INVERSIONES MORENO MARTIN SL

B 82958315

20083515074IU01R006904

IRIA BALO SL

B 81726614

20083515083IU01R006847

J R DOS FRADES SL

B 70052659

20083515066IU01R002667

JIMENEZ AGUILAR M AUXILIADORA

16292685Z

20083515074IU01R008136

JIMENEZ AGUILAR M AUXILIADORA

16292685Z

20083515074IU01R007875

JORGE CARBON ANTONIO RAFAEL

33209894X

20083515083RL02R000275

LACTAM SL

B 80400427

20083515074IU01R000668

LAFUENTE LOPEZ JOSE MANUEL

71497751C

20083515047IU01R007502

LAGE SUAREZ MARIA TERESA

33713595B

20083515083RL02R000315

LAGE SUAREZ MARIA TERESA

33713595B

20083515083IU01R003589

LAGO ESPIDO ANGEL

76491422T

20083515091IR01R001386

LAGO FENTE HERMINIA

76482078V

20083515086IR01R003430

LAGO GONZALEZ YASMINHA

53482531X

20083515074IU01R004153

LAGO GONZALEZ YASMINHA

53482531X

20083515074IU01R004422

LAIZ MADERA ARMANDO

9530128D

20083515083RL02R000326

LAMAS LAMAS RAMIRO

33050220W

20083515067IU01R000283

LAMAS SANDA PILAR

76451929K

20083515081IU01R001191

LAMELA RODRIGUEZ JOSE LUIS

33219262V

20083515083IU01R004941

LAMELA RODRIGUEZ LUIS

33219262V

20083515083RL02R000347

LAMPON PENA JOSE

35383248W

20083515074IU01R022162

LAMPON PEREZ ANTONIA

33078387V

20083515074IU01R006761

LAMPON PEREZ ROSARIO Y HNA

33240924J

20083515074IU01R000109

LANZAMAR SA

A 36004679

20083515083RL02R000361

LAPIDO FARIÑAS RAMONA

76466042N

20083515066IU01R005242

LARANGA GOMEZ ENCARNACION

33082699M

20083515074IU01R003184

LAREO BLANCO RICARDO MANUEL

33181307N

20083515086IR01R001916

LAREO CASTELO CONSUELO

33052514L

20083515067IR01R001290

LAREU CASTELO MARIA D

33050292M

20083515067IR01R000612

LAREU CASTELO MARIA D

33050292M

20083515067IU01R000508

LAREU LAREU MANUEL

33049766P

20083515067IU01R002349

LAVANDEIRA LAGO MARIA DOLORES

11115060B

20083515081IR01R002654

LEANTE BLASCO VALENTIN

50309345L

20083515074IU01R009212

LEIS QUINTELA SECUNDINO

11329306N

20083515043RL01R000654

LEIS RIOS ANTONIA JOSEFINA

35187246Y

20083515066IU01R005303

LEMA BENDAÑA JOSE RAMON

33204834X

20083515067RL01R001254

LENS DIAZ M DEL CARMEN

76500922R

20083515066IR01R002989

LESTON ALONSO FELIPE

35825036Y

20083515072IU01R001957

LESTON ALONSO IGNACIO

32264701W

20083515072IU01R001956

LESTON ALONSO IGNACIO

32264701W

20083515072IU01R001955

LIESA OLMEDA LUIS ENRIQUE

9028941S

20083515074IU01R007900

LIESA OLMEDA LUIS ENRIQUE

9028941S

20083515074IU01R008133

LIESA OLMEDA LUIS ENRIQUE

9028941S

20083515074IU01R008076

LIJO BRION DOLORES

33086429D

20083515074IU01R003044

LIJO PINAZAS JOSE RAMON

35382267X

20083515074IU01R019446

LIJO PINAZAS JOSE RAMON

35382267X

20083515074IU01R019450

LIMPIEZAS ESTELA SL

B 15076235

20083515083RL02R000815

LIÑARES OTERO RAMON BERNARDINO

33026426J

20083515083IR01R000494

LIÑARES VILLAR ANTONIO JESUS

2072366C

20083515013RL01R001797

LIÑEIRA NAVEIRO ANDRES

33149081D

20083515086IU01R000371

LISBOA LORENZO GIOVANNA ELIZABETH

29486879

20083515066RL01R002675

LISTA VAZQUEZ ELISA

33050045B

20083515067IR01R000551

LISTA VAZQUEZ ELISA

33050045B

20083515067IU01R000871

LLANES IGLESIAS FLORINDA

33071458B

20083515083RL02R000861

LOBATO CABO MANUEL

33135153L

20083515090IU01R001998

LOCALES CUCO SL

B 15716152

20083515083IU01R005222

LOCALES CUCO SL

B 15716152

20083515083IU01R005223

LOCALES CUCO SL

B 15716152

20083515083IU01R006869

LOJO BLANCO JUAN RAMON

33183022W

20083515074IU01R005541

LOJO OUJO CARMEN

76463231F

20083515072IU01R000930

LOPEZ BERMUDEZ MARISOL

10065269D

20083515083RL02R000888

LOPEZ BOUZAS CAMILO

33050333T

20083515067IU01R001252

LOPEZ BUSTO JOSE RAMON

11922259W

20083515047IU01R006840

LOPEZ CABADO JOSE

33134027C

20083515081IU01R000842

LOPEZ CABANA SANTIAGO

14167361M

20083515047RL01R002426

LOPEZ COMBO ANUNCIA

33802101J

20083515081IR01R001330

LOPEZ DIAZ PABLO

34964943K

20083515067RL01R001286

LOPEZ DURO ASUNCION

33140066X

20083515006IR01R001335

LOPEZ GARCIA JOSE (II)

35244540F

20083515086IR01R002978

LOPEZ GARCIA VIRTUDES

33172025E

20083515067RL01R001292

LOPEZ JOSE

600173B

20083515006IU01R002520

LOPEZ LAURO MANUEL

600139T

20083515006IU01R002999

LOPEZ LOUREIRO MARIA VANESSA

34877798T

20083515047RL01R002533

LOPEZ LOUREIRO MARIA VANESSA

34877798T

20083515047RL01R002532

LOPEZ MARTINEZ DOMINGO

33154815Q

20083515072IU01R006095

LOPEZ MARTINEZ JOSE

35385672B

20083515074IU01R016882

LOPEZ MOSQUERA LIDUVINA

33067969H

20083515047IU01R006481

LOPEZ NOVO LUIS FRANCISCO

53530052J

20083515013IU01R003610

LOPEZ PARDO RAMIRO

76447985X

20083515047RL01R002561

LOPEZ PENA ANTONIO MANUEL

52459434E

20083515074IU01R003591

LOPEZ PEREZ ROSA

78781755Q

20083515066IU01R004961

LOPEZ QUINTELA ADAO

* 2625378

20083515006IU01R001670

LOPEZ RABADE CARMEN

33572450V

20083515081RL01R000522

LOPEZ RODRIGUEZ MODESTO LUIS

52937557K

20083515074IU01R004846

LOPEZ SALMONTE MARIA JOSE

33300926P

20083515067IR01R004905

LOPEZ SALMONTE MARIA JOSE

33300926P

20083515067IU01R002844

LOPEZ SS MANUEL

270395F

20083515012IU01R001572

LOPEZ VARELA MANUEL

76514833C

20083515010IU01R000667

LOPEZ VILELA MERCEDES MARIA

33288843T

20083515006RL01R002157

LORENZO LORENZO DOLORES

76965715X

20083515083RL02R001451

LOSA BONDAD PEDRO

33059073T

20083515072IU01R006982

LOUREIRO BASCOY JUAN JOSE

33279424B

20083515013IU01R000963

LOUREIRO PILLADO LEONCIO

14681210B

20083515047RL01R002651

LOURO BLANCO JOSE

33150320Y

20083515058IU01R007750

LOURO NUÑEZ EMILIO

76445929R

20083515058IU01R011634

LOUZAO BECERRA PURIFICACION

35181064B

20083515086IR01R002964

LOUZAO CAMPESINO JUAN LUIS

22745053P

20083515006RL01R002171

LOUZAO DURO AGUEDA

34572297P

20083515086IR01R002933

LUSTRES LOPEZ MARIA OLIVA

52455323M

20083515074IU01R008045

LUX-CONFORT 2007 SL

B 70120399

20083515013IU01R003879

MAGARIÑOS MAGARIÑOS JOSEFA

33039742N

20083515066IU01R007643

MAIZ BELLO ANGEL

33024757T

20083515081IU01R001065

MAKES FERNANDEZ JESUS

32553403P

20083515091IR01R000444

MALLO MALLO CARMEN

279420Q

20083515012IU01R001849

MANEIRO ALFONSIN ARTURO

33115412N

20083515072IU01R006400

MANEIRO PIÑEIRO JUAN RAFAEL

78780248G

20083515074IU01R006859

MANEIRO ROMERO JOSE BENITO

33085972N

20083515074IU01R003039

MANIÑOS SEOANE MANUEL

600147P

20083515006IU01R001998

MAREY VILLARES AMABLE

33064618W

20083515043RL01R000726

MARIN SANCHEZ JOSE MARIA

1925147R

20083515083RL02R001628

MARIÑO CHAMORRO JESUS

33081080L

20083515074IU01R004358

MARIÑO CRUJEIRAS CIPRIANO

33084019Z

20083515074IU01R016922

MARIÑO FERNANDEZ ELISA MARIA (Y ESPOSO)

52934066A

20083515074IU01R006378

MARIÑO FRADE ANDRES

600049W

20083515006IU01R002214

MARIÑO GONZALEZ JUAN

76483761K

20083515074IU01R001698

MARIÑO LAMPON FRANCISCO

35903312J

20083515074IU01R019644

MARIÑO LAMPON FRANCISCO

35903312J

20083515074IU01R004707

MARIÑO SAMPEDRO ANTONIO

76500570V

20083515074IR01R004006

MARIÑO SAMPEDRO ANTONIO

76500570V

20083515074IU01R017524

MARIÑO SANCHEZ RAFAEL

34888773G

20083515047EN01R000111

MARIÑO SUAREZ FRANCISCO

33078183C

20083515074IU01R021726

MARIÑO SUAREZ FRANCISCO

33078183C

20083515074IU01R016752

MARIÑO SUAREZ FRANCISCO

33078183C

20083515074IU01R009965

MARIÑO SUAREZ FRANCISCO

33078183C

20083515074IU01R018875

MAROÑAS SUAREZ JUAN CARLOS

33279446X

20083515058IR01R002057

MAROÑAS VILLAVERDE MANUEL

33090909G

20083515058IR01R000836

MAROÑAS VILLAVERDE MANUEL

33090909G

20083515058IU01R010868

MARQUES GARCIA REGINO

10024155L

20083515013RL01R001584

MARQUES GARCIA REGINO

10024155L

20083515013IU01R005441

MARTINEZ ARGIBAY RAMON

35387043W

20083515074IR01R002885

MARTINEZ BERNARDEZ EVA MARIA

52930014E

20083515074IU01R008446

MARTINEZ BLANCO MANUEL

76478572F

20083515043IR01R003052

MARTINEZ BLANCO MARIA

33040729X

20083515066IU01R006609

MARTINEZ CHICO OLGA

32412268R

20083515067IU01R003078

MARTINEZ CHICO OLGA

32412268R

20083515067RL01R001341

MARTINEZ FREIRE M JESUS ESTHER

10157331W

20083515013IU01R001661

MARTINEZ GARCIA BALBINA

33201580E

20083515083RL02R001709

MARTINEZ GARCIA MARIA

33089500K

20083515058IU01R011284

MARTINEZ GARCIA MARIA

33039694X

20083515058IU01R010094

MARTINEZ GARCIA MARIA

33089500K

20083515058IU01R010616

MARTINEZ GARCIA MARIA

33039694X

20083515058IU01R010655

MARTINEZ MAQUES NIEVES

76452033X

20083515081IR01R001477

MARTINEZ MARTINEZ ARTURO

5390891J

20083515047RL01R002696

MARTINEZ MARTINEZ AUREA

33181210F

20083515086IR01R001914

MARTINEZ MARTINEZ CIPRIANO ANTONIO

76967894G

20083515058IU01R005888

MARTINEZ MARTINEZ MANUEL

33091857D

20083515058IR01R000965

MARTINEZ MARTINEZ MANUELA

33087086E

20083515074IU01R008427

MARTINEZ MARTINEZ SOLEDAD

33213959G

20083515086IR01R002306

MARTINEZ NIMO MATILDE

33196510N

20083515043IU01R001266

MARTINEZ OUBIÑA JOSE

466159H

20083515074IU01R020448

MARTINEZ OUBIÑA JOSE

466159H

20083515074IU01R023483

MARTINEZ OUBIÑA JOSE

33072603Y

20083515083IU01R006689

MARTINEZ PARADA RAMON

52935389S

20083515074IU01R005386

MARTINEZ PAZ CIPRIANO

33078724D

20083515074IR01R000617

MARTINEZ PEREZ CARMEN

33080893Q

20083515074IU01R017231

MARTINEZ REGUEIRA MANUEL

33078125P

20083515074IU01R007071

MARTINEZ REINO MANUELA

33220761K

20083515074IU01R019679

MARTINEZ REINO MANUELA

33220761K

20083515074IU01R019858

MARTINEZ RIVEIRO BALBINA

33081604Z

20083515074IU01R022304

MARTINEZ RODEIRO MERCEDES

33212986C

20083515083RL02R002314

MARTINEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN

33160784M

20083515058IU01R000282

MARTINEZ SANTIAGO JOSE MARIA

44842945Y

20083515074IU01R023576

MARTINEZ UZAL DOLORES

33040031W

20083515066IR01R000722

MATERIALES DE CONSTRUCCION AMENAL SL

B 15633431

20083515067IR01R003774

MATO PICADO FILOMENA

33044987J

20083515013RL01R001856

MATO VAZQUEZ FRANCISCA

X 3304560N

20083515013IU01R005943

MATO VAZQUEZ FRANCISCO

33045605X

20083515013RL01R001860

MAYO GARCIA GAREA

33093408L

20083515091IU01R000987

MEIMIJE DE LA IGLESIA ALICIA

44840649X

20083515083RL02R002415

MEJUTO PEREIRO JOSE

33067149A

20083515080IU01R000429

MEJUTO VAZQUEZ FRANCISCO

33247802Z

20083515086IU01R001263

MELLA LAMAS MARIA ASUNCION

76453964D

20083515081IR01R001562

MENDEZ CACHARRON MARIA ASUNCION

33221184F

20083515006RL01R002292

MENDEZ CASAD M CARMEN

33165909R

20083515086IU01R000968

MENDEZ CASAD M CARMEN

33165909R

20083515086IR01R001666

MENDEZ CREGO MATILDE

33051590S

20083515067IU01R000545

MENDEZ FRANCO RAMON

33261189S

20083515033IU01R000020

MENDEZ GOMEZ CARMEN ANUNCIA

33254674D

20083515058IU01R010069

MENDEZ HERNANDEZ EDUARDO

33140379R

20083515086IR01R001355

MENDEZ PATIÑO JOSE

76499452A

20083515058IU01R007896

MENDEZ PAZ EVARISTO

34938472T

20083515013RL01R001885

MENDEZ PAZ EVARISTO

34938472T

20083515013IU01R005132

MENE MARTINEZ JOSEFA

33040200X

20083515066IU01R005911

METOSEYCO SA

A 15649999

20083515006IU01R003379

METOSEYCO SA

A 15649999

20083515006RL01R002316

MIGUENS DOMINGUEZ GUMERSINDO

33063145R

20083515043IR01R000514

MIGUENS FORMOSO DIGNA

33242914W

20083515066IU01R004328

MIGUENS RODRIGUEZ ANTONIO

35451335D

20083515066RL01R002994

MIGUENS ROMERO Mª CARMEN

76465169J

20083515075IU01R001859

MIGUENS TEIJEIRO JOSE

32317691T

20083515058IU01R011065

MIGUENS TEIJEIRO JOSE

32317691T

20083515058IU01R001323

MIGUEZ AMOEIRO JESUSA

33049763M

20083515067IU01R000285

MIGUEZ CAMPOS JOSE LUIS

76483877E

20083515074IU01R003280

MILLAN FERNANDEZ JUANA

33154142X

20083515074IU01R009849

MILLAN FERNANDEZ JUANA

33154142X

20083515074IU01R016107

MILLAN LOPEZ TRINIDAD

33154085E

20083515074IU01R017476

MILLAN REBOREDO JOSE

33105722M

20083515086IU01R001341

MINISTERIO DE FOMENTO

S 2329002F

20083515066IU01R003005

MIRAS BARREIRO CARMEN

33050650H

20083515067IR01R000730

MIRAS PORTUGAL JUAN ANTONIO

34916048R

20083515083RL02R002241

MOARES GONZALEZ JOSE

33089078J

20083515058IU01R006857

MOARES PEREZ JOSE

14999524M

20083515058IU01R003279

MODROÑO GARCIA CARLOS ALEJANDRO

X 3294849F

20083515083IU01R006673

MOLEDO FONTAN AURELIO

33089721N

20083515058IU01R010985

MOLEDO LARANGA JOSE Y OTROS SOLID

33189048W

20083515058IU01R010367

MOLEDO LARANGA JOSE Y OTROS SOLID

33189048W

20083515058IR01R001588

MOLEDO LARANGA JOSE Y OTROS SOLID

33189048W

20083515058IU01R010362

MOLINOS PI0EIRO JESUS

116785Z

20083515058IU01R001100

MONTAÑA LOPEZ JESUS

33140000J

20083515090IU01R001432

MONTEJO VALLEJO JESUS

14835096G

20083515058IU01R010253

MONTERO ANAYA MARIA ISABEL

16246095E

20083515083IU01R008957

MONTERO BOTANA JOSE RAMON

32548302J

20083515006IU01R003810

MONTERO DEL RIO ANGEL

32553683N

20083515091RL01R000495

MONTERO DEL RIO ANGEL

32553683N

20083515091RL01R000494

MONTERO DEL RIO ANGEL

32553683N

20083515091IU01R001401

MONTERO SEOANE JOSE RAMON

600364H

20083515006IU01R003660

MORA Y ARAGON MARIA LUZ DE

1204578E

20083515072IU01R006349

MORALES ALVAREZ ELIAS

X 4721898K

20083515083IU01R001129

MOSQUERA CARREIRA ROSA MARIA

33282327Q

20083515006IR01R002133

MOSQUERA PAZOS MARIA PILAR

33051230T

20083515067RL01R001151

MOSQUERA POUSADA MARIA ISABEL

33258187A

20083515083RL02R002934

MOSTEIRO SEGADE GERMAN

33049661H

20083515080IR01R000378

MOSTEIRO SEGADE GERMAN

33049661H

20083515067IU01R002943

MOSTEIRO SEGADE GERMAN

33049661H

20083515080IU01R000586

MOVIRRO SL

B 15773518

20083515066IU01R001696

MOVIRRO SL

B 15773518

20083515066IA01R000048

MOVIRRO SL

B 15773518

20083515066IA01R000014

MUIÑOS LOURIDO TOMAS

33087911L

20083515074IU01R004759

MULTISERVICIOS AS VIÑAS SL

B 15382815

20083515083RL02R002988

MUÑIZ ALONSO MANUEL

35391161A

20083515074IU01R018855

MUÑIZ GARCIA RAUL

3398439M

20083515012RL01R000968

MUÑIZ GONZALEZ MANUEL

52930874P

20083515074IU01R008645

MUÑIZ SANTOS BERNARDINO

29269576Y

20083515074IU01R003113

MUROJOSA SANJURJO JOSE

33132319Z

20083515081IU01R001325

NAVAS ELORZA JORGE ALVARO

419486N

20083515074IU01R006505

NAVAS ELORZA JORGE ALVARO

419486N

20083515074IU01R006066

NAVAS ELORZA JORGE ALVARO

419486N

20083515074IU01R006900

NAVEIRA SANCHEZ PILAR

14561314Z

20083515091IU01R001556

NAVEIRA SANCHEZ PILAR

14561314Z

20083515091IU01R001500

NAVEIRO MOSQUERA CARMEN

33050421L

20083515067IU01R002955

NEIRA ALVELA JOSE

33255487V

20083515090RL01R001228

NEIRA MATO ALFONSO

33296267H

20083515012RL01R000982

NIETO FUENTES SANTIAGO

44810115C

20083515083RL02R003050

NIETO FUENTES SANTIAGO

44810115C

20083515083IU01R006718

NIETO GONZALEZ RAMON

33131543C

20083515083RL02R003057

NIETO MELGAREJO MARIA ALMUDENA

8993546V

20083515074IU01R007923

NIETO PEREZ RIQUELME

33091042E

20083515058IU01R009118

NIEVES CASTRO JOSE

308656L

20083515012IU01R001848

NIEVES GARCIA LUIS

32245219R

20083515012RL01R000999

NIEVES GARCIA MANUEL

76603114G

20083515012RL01R001000

NIEVES LAGARES HERMINIO

33140579V

20083515083RL02R003065

NIMO BLANCO SOLEDAD

76481193Y

20083515058IU01R007784

NISTAL CADIERNO LUIS

10185076D

20083515013RL01R002073

NOVASTONE SL

B 15651714

20083515066RL01R003095

NOVO GONZALEZ MANUELA

76465548R

20083515066IU01R005235

NOVO GONZALEZ MANUELA

76465548R

20083515066IU01R006218

NOYA ALVAREZ MARIA SOLEDAD

33264312X

20083515083RL02R003111

NUÑEZ BAÑA MARIA

76486246E

20083515043RL01R000855

NUÑEZ CREO JOSE RAMON

33063897V

20083515043IR01R000809

NUÑEZ GARCIA ANDRES

33040634F

20083515066IU01R003879

NUÑEZ GONZALEZ JUAN

31067578Y

20083515074IU01R018766

NUÑEZ MALVAREZ JOSE ANTONIO

76445038F

20083515058IU01R003030

OLIVEIRA PORTAS RAMON

33157330R

20083515066IU01R005536

OLIVEIRA PORTAS RAMON

33157330R

20083515066IU01R005535

OLIVEIRA PORTAS RAMON

33157330R

20083515066IR01R001484

OLIVEIRA PORTAS RAMON

33157330R

20083515066RL01R003132

OLVEIRA CRUJEIRAS JUAN MANUEL

52457140M

20083515074IU01R009341

OLVEIRA RAMA JOSE ANTONIO

76515371Y

20083515074IU01R021922

OLVEIRA ROMAY CONCEPCION

33087174H

20083515074IU01R020749

ORMERDE SL

B 95246583

20083515074IU01R018932

ORMERDE SL

B 95246583

20083515074IU01R018930

ORMERDE SL

B 95246583

20083515074IU01R018929

ORMERDE SL

B 95246583

20083515074IU01R018928

ORMERDE SL

B 95246583

20083515074IU01R017367

OROIS MARIÑO JOSE ANTONIO

33162840Z

20083515006IR01R001544

ORZA NAVEIRO MARIA MANUELA

44810220X

20083515067RL01R001209

OTERO CASTRO MARIA DOLORES

33222029R

20083515058IU01R009917

OTERO DIOS MANUELA

33039375J

20083515066IU01R005066

OTERO FESTA RAMON

314860J

20083515012IU01R001710

OTERO GARCIA FILOMENA

76499131G

20083515043IR01R003310

OTERO PICON JESUS

33069023Z

20083515083IR01R000950

OTERO PRIETO DE PEDRO CORTES M ROSARIO

10539203M

20083515083IU01R003663

PACHECO SOUTO JOSE

33021666Z

20083515083IU01R006521

PAIS BATALLA JOSE LUIS

76510414V

20083515058IU01R011454

PAIS CASTROAGUDIN ANTONIO

33105204Q

20083515072IU01R006700

PAIS GOMEZ DOLORES

33045018K

20083515013IU01R003695

PAISAL REGO ENRIQUE FRANCISCO

35915232L

20083515083IU01R003329

PANDELO LODEIRO ALFONSO

33132519F

20083515081IR01R000961

PANDELO LODEIRO FELISA

32181521J

20083515081IU01R001292

PARADA ARGIBAY JOSE MANUEL

52933807C

20083515074IU01R003285

PARADA ARGIBAY JOSE MANUEL

52933807C

20083515074IU01R020312

PARADA ARGIBAY JOSE MANUEL

52933807C

20083515074IU01R001583

PARADA LOPEZ JOSE

32256205Q

20083515074IU01R017396

PARADA MARTINEZ FRANCISCA

33079082E

20083515074IU01R004783

PARADA REGUEIRA JOSEFA

33087817V

20083515074IU01R018631

PARADA RIVAS LINO

33079373Z

20083515074IU01R016750

PARADA RODRIGUEZ JOSE LUIS

76557188D

20083515047RL01R003232

PARADA RODRIGUEZ JOSE LUIS

76557188D

20083515047IU01R003990

PARDAL GOMEZ GERMAN

33218145G

20083515075RL01R001208

PARDO RODRIGUEZ ELENA

33038964Q

20083515066IU01R007454

PARRADO SANCHEZ EVA

8901570H

20083515047IR01R000033

PATI0O VILLAR CESAR

31061911C

20083515058IU01R001095

PAZ BLANCO OLIVA

36222752Y

20083515074IU01R001012

PAZ CHAO FRANCISCO ALFREDO

32452291G

20083515074IU01R009125

PAZ DIAZ JOSE

76446294K

20083515091RL01R000527

PAZ DIOS JUAN

33085571W

20083515074IR01R001517

PAZ GARCIA FRANCISCA

33077969J

20083515074IU01R022597

PAZ GARCIA FRANCISCA

33077969J

20083515074IU01R016993

PAZ GARCIA FRANCISCA

33077969J

20083515074IU01R009662

PAZ GARCIA FRANCISCA

33077969J

20083515074IU01R016995

PAZ GARCIA FRANCISCA

33077969J

20083515074IU01R016992

PAZ GONZALEZ MANUELA

33080649W

20083515074IU01R019947

PAZ GRAÑA ANTONIO MANUEL

76968801Z

20083515083RL02R003770

PAZ MARIÑO MANUELA

33254908J

20083515074IU01R007487

PAZ RODRIGUEZ JOSE MARIA

76455065Y

20083515006IR01R002973

PAZ SAMPEDRO MANUEL

33084970E

20083515074IU01R007235

PAZ SAMPEDRO MARIA

* 3960854

20083515074IU01R006776

PAZ TEIRA MANUEL

33120874T

20083515074IU01R018732

PAZO BAHAMONDE JULIO

14824097E

20083515081IR01R000211

PAZOS FERNANDEZ RAMIRO

38404506A

20083515006RL01R002652

PAZOS PEREZ CARMEN

33091192B

20083515058IR01R000885

PEGITO GARCIA RAMON

33176102M

20083515067IR01R002212

PEGITO GARCIA RAMON

33176102M

20083515067IU01R000435

PEGO CASAIS MARIA

76484473C

20083515074IU01R022812

PENA MONTERO MANUEL

32299542K

20083515086IR01R000271

PENA PEREZ MARIA BELEN

79687555F

20083515047RL01R003287

PENAS BLANCO GUMERSINDA

35192464A

20083515047RL01R003291

PENAS LAMINERO LUIS

600168Y

20083515006IU01R002117

PENAS LOPEZ DOLORES

76455559V

20083515006IR01R003094

PENEDO VILAS MONICA

78525953C

20083515066IU01R007126

PENIN FIDALGO ANGEL

14127461X

20083515081IR01R000064

PENSADO FERRO ELADIO

76615423P

20083515086IR01R003708

PEÑA BORRAS MIGUEL DE LA

600107Z

20083515006IU01R002336

PEÑA HERMO MANUEL

36228824Y

20083515058IU01R007359

PEON SANCHEZ JUAN

33160805A

20083515006IR01R001528

PEREIRA BANGUESES JESUS

33225121B

20083515067IR01R002702

PEREIRA CASAL CARLOS ALBERTO

36101872Z

20083515083IU01R003781

PEREIRAS GARCIA BENIGNO

33135449Q

20083515090IU01R001706

PEREIRAS PAZOS ANDRES

33150290E

20083515090IU01R000850

PEREIRO BALADO ESTRELLA

33216940H

20083515086IU01R001507

PEREIRO BALADO ESTRELLA

33216940H

20083515086IR01R002338

PEREIRO NEIRA ANDREA

76493952T

20083515067IR01R003525

PEREZ CARNEIRO JOSE RAMON

23174534X

20083515086IR01R000231

PEREZ CRISTOBO CARMEN

33039242H

20083515066IU01R007495

PEREZ CRISTOBO CARMEN

33039242H

20083515066IU01R004380

PEREZ CRISTOBO CARMEN

33039242H

20083515066IU01R004877

PEREZ CRUJEIRAS MARIA

33079836V

20083515074IU01R009840

PEREZ DAVILA JOSE MANUEL

76449711B

20083515074IU01R019552

PEREZ FERNANDEZ FRANCISCA

76480940Y

20083515058IR01R002595

PEREZ GARCIA JUAN

35383461P

20083515074IU01R023667

PEREZ LARANGA MARIA LUCIA

52451093F

20083515074IU01R009419

PEREZ LOPEZ JOSE

33142144H

20083515058IU01R008315

PEREZ PENA ANTONIO

33040105F

20083515066IU01R007445

PEREZ PERDOMO OSWALDO MIGUEL

45870861Y

20083515066IU01R004796

PEREZ PERDOMO OSWALDO MIGUEL

45870861Y

20083515066IU01R006472

PEREZ PEREZ ANTONIA

15159383Z

20083515074IU01R016801

PEREZ PRADO ADELA

375665Y

20083515058IU01R001389

PEREZ PRADO ADELA

375665Y

20083515058IU01R001497

PEREZ REGO TERESA

76465786D

20083515066IU01R006221

PEREZ REGO TERESA

76465786D

20083515066IU01R006519

PEREZ REY RITA

35397011B

20083515066IU01R003171

PEREZ RUBIO SECUNDINO (CB 2)

71584464T

20083515006RL01R002740

PEREZ SAMPEDRO MARIA JESUS

78780065M

20083515074IU01R021973

PEREZ SECO GLORIA

33037614T

20083515066IU01R003001

PEREZ TARELA MARIA

33063827Q

20083515043IU01R001236

PEREZ TEIRA JOSE

33103689L

20083515074IU01R002944

PEREZ TORRADO M DOLORES

36906466E

20083515074IU01R006922

PESCA IANNIS SL

B 15919103

20083515074IU01R005763

PESCADOS Y MARISCOS LOJO SA

A 15040611

20083515074IU01R006491

PILLADO AGEITOS JOSE

33116524C

20083515072IU01R004067

PILLADO JUNCO JUAN MANUEL

76463572A

20083515067RL01R001729

PIÑEIRO MEJUTO EDUARDO

32644753W

20083515083RL02R004488

PIÑEIRO TORRES MARIA JESUS

78783856R

20083515006IR01R003977

PLATAS VAZQUEZ VIRTUDES

32282258X

20083515091RL01R000583

POMBO BOQUETE PEDRO

33276534L

20083515074IU01R021120

PONTE GAREA ESTHER

33166618C

20083515067IR01R002029

PORTO VAZQUEZ ANTOLIN

33104984A

20083515083RL02R004547

PORUIR SL

B 15573298

20083515083RL02R004550

POSE RODRIGUEZ CARMEN

71594496G

20083515058IU01R010399

POSTFORMACION Y DISEÑO DE CARPINTERIA INDUSTRIAL SL

B 36418044

20083515074IU01R021002

POUSO MARTINEZ JOSE

33217084R

20083515074IR01R002444

POUSO SANLES JOSEFA

33083139P

20083515074IU01R020399

POUSO SANLES JOSEFA

33083139P

20083515074IU01R019455

PRADO PINTOS OSCAR

35452550M

20083515074IU01R006202

PRADO PINTOS OSCAR

35452550M

20083515074IU01R006194

PRADO PINTOS OSCAR

35452550M

20083515074IU01R006668

PREMIR SEIS MADRID SL

B 15786742

20083515083RL02R004575

PRIEGUE CREO JOSE

33199096E

20083515058IU01R011563

PRIEGUE GENDE CARMEN

33038481Q

20083515066IU01R003030

PRIETO FERNANDEZ ELENA

32554775T

20083515091IU01R001312

PRIETO FERNANDEZ M JESUS

32554803M

20083515091IU01R001267

PROMIVENTA RIVEIRA SA

A 15089667

20083515074IU01R003427

PROMIVENTA RIVEIRA SA

A 15089667

20083515074IU01R003425

PROMIVENTA RIVEIRA SA

A 15089667

20083515074IU01R003426

PROMIVENTA RIVEIRA SA

A 15089667

20083515074IU01R007789

PROMIVENTA RIVEIRA SA

A 15089667

20083515074IU01R007790

PROMOCION GESTION Y DESARROLLO INMOBILIARIO PROMOVERE SL

B 36503787

20083515072IU01R003645

PROMOCIONES CLAUDIO MARTIN EZ SL

B 70071824

20083515013IU01R002686

PROMOCIONES CLAUDIO MARTIN EZ SL

B 70071824

20083515013IU01R002687

PROMOCIONES CLAUDIO MARTIN EZ SL

B 70071824

20083515013IU01R002681

PROMOCIONES CLAUDIO MARTIN EZ SL

B 70071824

20083515013IU01R002685

PROMOCIONES DOSIL Y VIEITES SL

B 15514722

20083515058IU01R006052

PROMOCIONES DOSIL Y VIEITES SL

B 15514722

20083515058IU01R006054

PROMOCIONES DUARDY Y FARIÑA SL

B 36281509

20083515074IU01R005924

PROMOCIONES DUARDY Y FARIÑA SL

B 36281509

20083515074IU01R005923

PROYECT 3001 SL

B 36372613

20083515074IU01R003050

PROYECT 3001 SL

B 36372613

20083515074IU01R017378

PUGA RODRIGUEZ CONSUELO

33167389D

20083515086IR01R001693

PURCALLAS GUTIERREZ MOYANO ENRIQUE

32306738H

20083515013RL01R002417

QUEIRUGA PAZ JOSE

73118005Q

20083515072IR01R003285

QUINTA NIMO AGUSTIN

35335444S

20083515066IU01R002536

QUINTA NIMO AGUSTIN

35335444S

20083515066IU01R000986

QUINTA NIMO SERAFIN

35333862C

20083515066IU01R007672

QUINTANS VAZQUEZ JOSE

349519B

20083515012IU01R001568

QUINTAS RODRIGUEZ MANUEL

76489186H

20083515086IR01R003441

QUINTELA PARDO DOLORES

76508248J

20083515081IR01R002033

QUINTELA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO

33268147G

20083515083RL02R005032

QUINTELA SEOANE JESUS

33098198W

20083515047IU01R002841

QUIÑOY SEIJAS JOSE

76452479L

20083515006IR01R002389

RAJOAN SUEIRO MERCEDES

76465848W

20083515066IU01R005244

RAMA FERNANDEZ ROSALIA

76468088B

20083515083RL02R005052

RAMA FERNANDEZ ROSALIA

76468088B

20083515083IU01R006686

RAMOS VAZQUEZ DOLORES

50525020T

20083515006IR01R002340

RAMOS VILARIÑO PURIFICACION

32554887C

20083515091IU01R001573

REDALUX SL

B 15055825

20083515013IU01R005366

REDONDO RIVAS MANUEL FRANCISCO

52458285T

20083515074IU01R003731

REGUEIRA ABEIJON EUGENIO

76465246K

20083515075IU01R001571

REGUEIRA IGLESIAS FERNANDO

33242009V

20083515074IU01R007228

REGUEIRA IGLESIAS FERNANDO 000262203T SLNE

B 15908049

20083515074IU01R023616

REGUEIRA IGLESIAS FERNANDO 000262203T SLNE

B 15908049

20083515074IU01R008637

REIMONDEZ BOO SEVERINO

33134942S

20083515090IU01R000843

REINO BRETAL DOLORES

33086379M

20083515074IU01R009810

REINO GARCIA MAGDALENA

33086281E

20083515074IU01R023702

REINO GARCIA MAGDALENA

33086281E

20083515074IU01R022082

REINO GARCIA MAGDALENA

33086281E

20083515074IU01R022402

REIRIS REIRIS BERNARDINA

33080356P

20083515074IU01R020278

REIRIS REIRIS BERNARDINA

33080356P

20083515074IU01R003787

REIRIZ CAMPOS VICENTE

33080354Y

20083515074IU01R022567

REIRIZ CAMPOS VICENTE

33080354Y

20083515074IU01R004266

REIRIZ GONZALEZ MARIA PILAR

33080793P

20083515074IU01R022569

REIRIZ REIRIZ DOLORES

33087502R

20083515074IU01R003786

RENDO BARREIRO MARIA LUISA

33176046H

20083515086IR01R001829

RENDO GARCIA MARIA

33139680S

20083515086IR01R001131

RENDO VILLAR JOSE

33153356Y

20083515086IR01R001483

REQUEIJO GARCIA MANUELA

52470695J

20083515083RL02R005157

RESTAURANTE CASA ANTONIO BLANCO GACIO SL

B 15430333

20083515083IU01R008130

RESTAURANTE-XAMONERIA A COVA SL

B 15599095

20083515083RL02R005167

RESTAURANTE-XAMONERIA A COVA SL

B 15599095

20083515083IU01R002982

REY ALREZ VENTURA

33083564L

20083515074IU01R008772

REY CODESIDO BENIGNO

33196193V

20083515086IR01R002101

REY CODESIDO JESUS

14231352X

20083515086IR01R000079

REY CODESIDO JOSE

14437109D

20083515086IR01R000127

REY CODESIDO JOSE

14437109D

20083515067IR01R000101

REY COSTAS RICARDO

33262895L

20083515083RL02R005182

REY GARAZO ANTONIO

33168293Q

20083515067IR01R002050

REY GIL ISOLINA

33050921J

20083515067IR01R000821

REY MARTINEZ Mª ROSARIO

588664W

20083515067IR01R000005

REY POMAR LUIS

36017831S

20083515083IU01R004192

REY REY MARIA

33084352W

20083515074IU01R009181

REY SALMONTE ANTONIO

33159847B

20083515086IU01R000559

REY SALMONTE ANTONIO

33159847B

20083515086IU01R001804

REY SALMONTE ANTONIO

33159847B

20083515086IU01R001239

REY SALMONTE ANTONIO

33159847B

20083515086IU01R000235

REY SALMONTE ANTONIO

33159847B

20083515086IU01R000234

REY SALMONTE ANTONIO

33159847B

20083515086IU01R000013

REY SALMONTE ANTONIO

33159847B

20083515086IU01R000012

REY SALMONTE ANTONIO

33159847B

20083515086IU01R000011

REY SALMONTE ANTONIO

33159847B

20083515086IU01R000010

REY SALMONTE ANTONIO

33159847B

20083515086IU01R001240

REY SALVADO MANUEL

33135699J

20083515090RL01R001492

REY SANTIAGO ANDRES

33078635N

20083515074IU01R021866

REY VIDAL MIGUEL ANGEL

52932056V

20083515074IU01R005000

RIAL CARNOTA M ANGELES

33284098Q

20083515067IU01R001663

RIAL FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN

33189256A

20083515047IU01R005937

RIBADAS LAGARES Mª JESUS

32396493G

20083515067RL01R001514

RIBAS PENA MANUEL

3308357Z

20083515074IU01R008522

RIBEIRO FERNANDES SALVADOR

7922264Y

20083515058IU01R008113

RICOY BORBON JUAN JOSE

50263729N

20083515074IU01R019420

RIVADULLA CASTRO MANUEL

10481156X

20083515006RL01R003053

RIVAS BARRAL JESUS

76381576W

20083515006IU01R002786

RIVAS COLOMER MANUEL

33175143N

20083515074IU01R019901

RIVAS COLOMER MANUEL

33175143N

20083515074IU01R021965

RIVAS COLOMER MANUEL

33175143N

20083515074IU01R019900

RIVEIRO LAMPON JOSE MANUEL

53480680E

20083515074IU01R006390

RIVER MIÑO SL

B 15131196

20083515074IU01R007178

RIVER MIÑO SL

B 15131196

20083515074IU01R007287

RIVER MIÑO SL

B 15131196

20083515074IU01R008052

RIVER MIÑO SL

B 15131196

20083515074IU01R008053

RIVER MIÑO SL

B 15131196

20083515074IU01R004141

RIVER MIÑO SL

B 15131196

20083515074IU01R008055

RIVER MIÑO SL

B 15131196

20083515074IU01R004839

RIVER MIÑO SL

B 15131196

20083515074IU01R008054

RIVER MIÑO SL

B 15131196

20083515074IU01R003624

RIVER MIÑO SL

B 15131196

20083515074IU01R003623

RIVER MIÑO SL

B 15131196

20083515074IU01R003622

RIVER MIÑO SL

B 15131196

20083515074IU01R003621

RIVER MIÑO SL

B 15131196

20083515074IU01R008232

RIVER MIÑO SL

B 15131196

20083515074IU01R003619

RIVER MIÑO SL

B 15131196

20083515074IU01R003618

RIVER MIÑO SL

B 15131196

20083515074IU01R003620

RIVERO GARCIA RAMON

33140964B

20083515066IR01R001237

ROADE MARTINEZ JOSE

33131966Y

20083515081IR01R000790

RODRIGUEZ BUCETA M PILAR

33038594Z

20083515066IU01R006208

RODRIGUEZ BUCETA M PILAR

33038594Z

20083515066IU01R006589

RODRIGUEZ CAAMAÑO ESTEBAN

44822656A

20083515058IU01R006373

RODRIGUEZ CASTAÑO FLORINDA

33124167G

20083515075IU01R002401

RODRIGUEZ CORTIÑAS MANUEL

34240003H

20083515083IU01R005177

RODRIGUEZ COUTO LOURDES

78782965F

20083515012IR01R002466

RODRIGUEZ DE CASTRO EMILIO

131412J

20083515091RL01R000628

RODRIGUEZ DE GARCIA NIEVES

14704565K

20083515091IU01R000598

RODRIGUEZ LESTAYO JOSE

32351956H

20083515058IU01R006885

RODRIGUEZ LOPEZ RAMONA

32114351A

20083515006IR01R000329

RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE RAMON

79329330F

20083515058IU01R000996

RODRIGUEZ MATO JOSE

32725294C

20083515043IU01R000751

RODRIGUEZ PADIN MARIA JULIA

33027053L

20083515075IU01R001529

RODRIGUEZ PEREZ JOSEFA

35901769B

20083515074IU01R001599

RODRIGUEZ PEREZ JOSEFA

35901769B

20083515074IU01R003282

RODRIGUEZ PEREZ JOSEFA

35901769B

20083515074IU01R003288

RODRIGUEZ ROO CARMEN HR

33156201E

20083515058IU01R001621

RODRIGUEZ SAIÑAS FRANCISCA

14986391M

20083515074IR01R000156

RODRIGUEZ SAMPEDRO JOSE

19784267N

20083515074IU01R021626

RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA CONCEPCION

76453663F

20083515006IR01R002593

RODRIGUEZ SANLUIS BRILLANTINO

33154363R

20083515074IU01R008064

RODRIGUEZ SOBRIDO MANUEL

33154674J

20083515072IU01R006548

RODRIGUEZ TABOADA JOSEFA ESTHER M

76494361H

20083515010IR01R001568

RODRIGUEZ VAZQUEZ CARLOS

44807123H

20083515083RL02R005908

RODRIGUEZ VAZQUEZ MARIA CAROLINA

33053377P

20083515067IR01R001554

RODRIGUEZ VEIRA JUAN ANTONIO

33409312H

20083515083IU01R003103

RODRIGUEZ VILLAR DOLORES

33040034M

20083515066IU01R004692

RODRIGUEZ VILLAR DOLORES

33040034M

20083515066IU01R004693

ROMAN BASANTE MARIA JOSE

13705197A

20083515013RL01R002673

ROMAY LAMPON ANGELA

35388968H

20083515074IU01R001706

ROMERO BAHAMEIRO CARMEN

33205125W

20083515013IU01R004820

ROMERO CREO MANUEL

33217355L

20083515043IR01R002106

ROMERO EDREIRA ANGEL

33077344D

20083515033IU01R000620

ROMERO HERMO JESUS

76505371B

20083515058IU01R002027

ROMERO SANCHEZ JOSE MANUEL

76798816E

20083515047IU01R005936

ROMERO SANLUIS GERMAN

33162529W

20083515058IU01R006254

ROMERO SEAGE MANUELA ERUNDINA

33076973Y

20083515033IU01R000075

ROMERO SEAGE MANUELA ERUNDINA

33076973Y

20083515033IU01R000521

ROMERO SEAGE MANUELA ERUNDINA

33076973Y

20083515033IU01R000531

ROSALES PAZOS EULOGIO

35292891N

20083515074IU01R006615

ROSARIO MONTERO CANCELA Y OTRO SC

J 15835580

20083515083RL02R005957

ROSENDO ROCA SILVIA

50959100R

20083515066IU01R004049

ROSENDO ROCA SILVIA

50959100R

20083515066IU01R004117

ROZADO BARREIRO MERCEDES

33133204W

20083515010IR01R000679

ROZADO BARREIRO MERCEDES

33133204W

20083515091IU01R000831

RUA PEON RAMON LUIS

32426411E

20083515047IR01R000462

SABAJANES CAZON AMELIA

L 7837868C

20083515066IU01R003757

SALANOVA RODRIGUEZ EMILIO

33090219G

20083515058IU01R007365

SALGADO CASTROAGUDIN CARMEN

33228870B

20083515066RL01R000363

SALGADO RODRIGUEZ ANTONIO

76214131C

20083515010IU01R001175

SALGADO RODRIGUEZ MERCEDES

33020374X

20083515010IR01R000376

SALMONTE SALMONTE JUSTO

693388F

20083515067IU01R001051

SALMONTE VARELA MANUEL

33049803E

20083515067IR01R000473

SALVADO LOPEZ JOSE PABLO

33192597D

20083515067IR01R002427

SALVADO MARTINEZ RAMON

33052977E

20083515067IU01R000488

SALVADO MARTINEZ RAMON

33052977E

20083515067IU01R001745

SALVADO MARTINEZ RAMON

33052977E

20083515067RL01R001882

SALVADO MARTINEZ RAMON

33052977E

20083515067RL01R001883

SAMPEDRO CANEDA JOSE MANUEL

76500785W

20083515074IU01R021501

SAMPEDRO CRUJEIRAS JUAN

32280774K

20083515074IU01R022311

SAMPEDRO DIOS CARMEN

33083695N

20083515074IU01R016546

SAMPEDRO OLVEIRA JOSE LUIS

33194245R

20083515074IU01R001811

SAMPEDRO OLVEIRA JOSE LUIS

33194245R

20083515074IU01R009214

SAMPEDRO PAZ FRANCISCA

63087484W

20083515074IU01R023272

SAMPEDRO PREGO MARIA

33083768Q

20083515074IU01R020514

SAMPEDRO PREGO MARIA

33083768Q

20083515074IU01R008974

SAMPEDRO PREGO MARIA

33083768Q

20083515074IU01R008843

SAMPEDRO PREGO MARIA

33083768Q

20083515074IU01R023140

SAMPEDRO PREGO MARIA

33083768Q

20083515074IU01R008842

SAMPEDRO PREGO MARIA

33083768Q

20083515074IU01R022483

SAMPEDRO ROMAY MANUELA

33154605J

20083515074IU01R020740

SAMPEDRO SUAREZ SERAFIN

35380984S

20083515074IU01R009581

SANCHEZ BARREIRO LOURDES

33100005S

20083515047IU01R004671

SANCHEZ BARREIRO LOURDES

33100005S

20083515047RL01R003955

SANCHEZ BEN ISOLINA

33058768V

20083515091IU01R001123

SANCHEZ LOPEZ HORTENSIA

33070277A

20083515083IU01R006410

SANCHEZ LOPEZ HORTENSIA

33070277A

20083515083RL02R006482

SANCHEZ MENDEZ ANTONIA

76452122F

20083515081IU01R001241

SANCHEZ MOSTEIRO CONSUELO

33180437Q

20083515084IU01R000589

SANCHEZ NEIRA MARIA

33783128S

20083515091IR01R001033

SANCHEZ PEREZ GENEROSA

33056700L

20083515081IU01R001089

SANCHEZ PEREZ JOSE ANGEL

33250723Z

20083515012IU01R001523

SANCHEZ PRADO ANGEL

76339401D

20083515091RL01R000696

SANCHEZ SANCHEZ ANICETO

70003445R

20083515081IR01R001413

SANCHEZ SANCHEZ CELIA

94392T

20083515081IR01R000002

SANCHEZ SANCHEZ EMILIO

46908578D

20083515081IR01R001389

SANCHEZ SANCHEZ PILAR

46901388H

20083515081IR01R001388

SANCHEZ SEIJAS PEDRO

76498161T

20083515081IR01R001938

SANCHEZ SERRANO JUAN JOSE

7872016J

20083515058IU01R000100

SANCHEZ TARRIO DOLORES

33071813K

20083515083RL02R006518

SANCHEZ VAZQUEZ EVA CRISTINA

33293189E

20083515067RL01R001939

SANCHEZ VAZQUEZ JOSE LUIS

11918976P

20083515081IR01R000061

SANCHEZ VIDAL CLEMENTINA

76515654J

20083515010IU01R000309

SANDE PANDELO PILAR

32334310J

20083515047RL01R004076

SANDE PANDELO PILAR

32334310J

20083515047RL01R004075

SANIN SALVADO JESUS

33288571G

20083515066RL01R000415

SANJOR SCOOP GALEGA

F 15131014

20083515083RL02R006548

SANLES GONZALEZ JUAN

29301161N

20083515074IU01R020683

SANLES SAMPEDRO FRANCISCO

33113091Z

20083515072IU01R004955

SANTAMARIA RODRIGUEZ JUAN

33231491X

20083515074IU01R004472

SANTAMARIA RODRIGUEZ JUAN

33231491X

20083515074IU01R022929

SANTAMARIA RODRIGUEZ JUAN

33231491X

20083515074IU01R022928

SANTAMARIA VAZQUEZ JUAN

33117846P

20083515072IR01R001464

SANTOS CERNEIRA MARIA

33453393P

20083515066IU01R005215

SANTOS CHOUZA FRANCISCA

32415857W

20083515074IU01R012064

SANTOS FRANCO JOSE

32252116K

20083515074IU01R023175

SANTOS IGLESIAS ANTONIO

15698149M

20083515067IU01R000696

SANTOS SANLES MANUEL

33215470C

20083515072IR01R002181

SAS DE LA ENCINA ANTONIO DE

35855542Z

20083515083IR01R005451

SEAGE ROMERO LIDIA

33076974F

20083515033IR01R000394

SEGADE LAREO SOLEDAD

33763741V

20083515086IR01R002922

SEIJAS FERNANDEZ JOSE MARIA

76448738G

20083515047RL01R000047

SEIJAS FERNANDEZ JOSE MARIA

76448738G

20083515047IU01R002617

SEIJAS RAMOS JOSE VENTURA

15992030S

20083515058IU01R004016

SENDE CERDEIRA JESUS

78792069A

20083515083RL02R006655

SENDE CERDEIRA JESUS

78792069A

20083515083IU01R004216

SENRA NEIRA FILOMENA DE LA

600057X

20083515006IU01R002100

SEOANE MAREQUE OBDULIA

33200004X

20083515083IU01R007145

SEOANE MILLARES MANUEL

33133406C

20083515010IU01R001105

SERVIA DOMINGUEZ CAMILO HROS

76486231F

20083515043RL01R001147

SERVICIO Y GESTION DEL NORTE SA

A 15200942

20083515066IU01R001721

SEXTO MENDEZ JOSE LUIS

78783348E

20083515047RL01R000111

SEXTO MENDEZ JOSE LUIS

78783348E

20083515047IU01R002734

SILVA ABRALDES Mª MANUELA

33148669B

20083515086IR01R001437

SILVA IGLESIAS RAMON

33138789K

20083515086IR01R000868

SILVA VAZQUEZ MIGUEL ANGEL

33291175D

20083515083RL02R006785

SISCAR JORDA DAVID

52782461Z

20083515067RL01R002017

SISO MARIA CARMEN

111695206

20083515058IU01R007168

SOBRIDO PARADA ROSA

33116463M

20083515072IU01R004546

SOBRIDO SANTAMARIA DAVID

52459569L

20083515074IU01R019185

SOCASTRO FIGUEROA SARA

14545291E

20083515075IU01R001200

SOCASTRO SL

B 15370463

20083515074IU01R004448

SOMOZA FERREIROS FABIAN

36136899N

20083515083RL02R006836

SOMOZA PAMPIN MANUEL

37283707V

20083515006RL01R003536

SONEIRA SANTAMARIA JOSE RAMON

52452575V

20083515074IU01R009146

SONEIRA TORRES RAMON

33151171Y

20083515074IU01R009040

SOÑORA RODRIGUEZ CELESTINO

33076390K

20083515033IR01R000216

SPINETTI ALBERTO OMAR

X 3429282M

20083515013IU01R001393

STARB ACTIVIDADES EMPRESARIALES PADRON SL

B 15877665

20083515066IA01R000010

STARB ACTIVIDADES EMPRESARIALES PADRON SL

B 15877665

20083515066IA01R000042

STARB ACTIVIDADES EMPRESARIALES PADRON SL

B 15877665

20083515066IA01R000043

STARB ACTIVIDADES EMPRESARIALES PADRON SL

B 15877665

20083515066IA01R000051

STARB ACTIVIDADES EMPRESARIALES PADRON SL

B 15877665

20083515066IA01R000030

STARB ACTIVIDADES EMPRESARIALES PADRON SL

B 15877665

20083515066IA01R000019

SUAREZ AYASO ANDRES

33078738T

20083515074IU01R019813

SUAREZ CARNEIRO SOFIA

33089381V

20083515058IU01R007030

SUAREZ FANDIÑO VIRTUDES

33050437N

20083515067IU01R003120

SUAREZ FANDIÑO VIRTUDES

33050437N

20083515067IU01R002699

SUAREZ IGLESIAS JOSE MARIA

76270939H

20083515067IR01R003195

SUAREZ IGLESIAS MARIA ANGEL

33246190N

20083515083IR01R004609

SUAREZ LOPEZ RAMON

33198024P

20083515086IR01R002125

SUAREZ MARTINEZ ANTONIO

33259512V

20083515074IU01R004403

SUAREZ MARTINEZ ANTONIO

33259512V

20083515074IU01R000018

SUAREZ MARTINEZ ANTONIO

33259512V

20083515074IU01R000585

SUAREZ MUIÑOS JOSE MARIA

52456623V

20083515074IU01R003477

SUAREZ NIETO LOURDES

33200834N

20083515013IU01R004334

SUAREZ REGOS CONSUELO

76481956X

20083515086IU01R001889

SUAREZ ROMERO AVELINO

76445588M

20083515043IR01R002653

SUAREZ VAZQUEZ MANUEL A

32221424B

20083515058IU01R008244

SUEIRO LOPEZ M VICTORIA YOLANDA

791582Z

20083515075RL01R001648

SUMELEC SANTIAGO SL

B 15165731

20083515074IU01R004835

SUSAVILA VEIRO CARMEN

33097360S

20083515033IR01R000610

TABOADA MAYUDE MANUEL

10500115V

20083515084IU01R000618

TABOADA PARDO MERCEDES

33038954Y

20083515066IU01R006168

TACONIN CREACIONES SL

B 70093182

20083515013RL01R002900

TARRIO CALVO ALFONSO

33028940C

20083515083RL02R007363

TARRIO CASAL ENRIQUE

33052871P

20083515067IR01R001403

TARRIO CASAL ENRIQUE

33052871P

20083515067IU01R001683

TARRIO CASAL ENRIQUE

33052871P

20083515067IU01R000958

TEDEPLAS SL

B 15553761

20083515066RL01R000617

TEIRA PENA MANUELA

33087341R

20083515074IU01R022226

TEIRA PENA MANUELA

33087341R

20083515074IU01R021272

TEJADA VARELA ENRIQUE

34979467D

20083515083RL02R007394

TELECOMUNICACIONS PADRON SL

B 15742901

20083515066RL01R000620

TEO VILAGARCIA SL

B 36259166

20083515083IU01R006448

TOAL ON LINE SL

B 84238856

20083515074IU01R008138

TOAL ON LINE SL

B 84238856

20083515074IU01R008196

TOAL ON LINE SL

B 84238856

20083515074IU01R008216

TOAL ON LINE SL

B 84238856

20083515074IU01R008215

TOAL ON LINE SL

B 84238856

20083515074IU01R008197

TOAL ON LINE SL

B 84238856

20083515074IU01R008145

TOJO SENIN JESUS

33133438Y

20083515010IR01R000754

TORREIRA LARASQUE MANUEL

33196092P

20083515013IU01R005081

TORREIRO COSTA ROBERTO

33284562C

20083515047RL01R000233

TORREIRO COSTA ROBERTO

33284562C

20083515047IU01R004650

TORRES SANTIAGO JUAN FRANCISCO

52930189J

20083515074IU01R005943

TORRES SANTIAGO JUAN FRANCISCO

52930189J

20083515074IU01R006348

TOUBES CRISTOBO ESPERANZA

33243976Y

20083515086IR01R002593

TRANSPORTES AUTONOMOS POR ESTRADA GALEG

B 15885841

20083515066RL01R000643

TRUNOR SL

B 81119869

20083515066RL01R000657

TUBIO GARCIA MATILDE

33064291C

20083515043IU01R000906

TUTUSAUS PEREZ JORGE

46584625B

20083515047RL01R000249

URBANIZACION PALMEIRA SL

B 15348832

20083515074IU01R009323

URBANIZACION PALMEIRA SL

B 15348832

20083515074IU01R010050

VALIÑO LINARES MARIA ISABEL

33268657P

20083515083RL02R007558

VALIÑO SANTOS MARGARITA

52936960E

20083515074IU01R006217

VALIÑO VARELA TERESA

33148720Q

20083515083IU01R006744

VALLO BOADO ALFREDO

33035581Z

20083515006RL01R000038

VARELA BAÑOS JOSEFA

33039740X

20083515066IU01R007553

VARELA GONZALEZ MANUEL

33383799N

20083515074IU01R023328

VARELA LEMA JOSE ENRIQUE

33236235Q

20083515083IU01R000873

VARELA LEMA JOSE ENRIQUE

33236235Q

20083515083RL02R000396

VARELA RAMOS M DE LAS MERCEDES

33143838X

20083515067IU01R001169

VARELA RAMOS M DE LAS MERCEDES

33143838X

20083515067IU01R001166

VARELA RAMOS M DE LAS MERCEDES

33143838X

20083515067IU01R002941

VARELA REIRIZ ALBERTO

44825598R

20083515012RL01R001538

VARELA RODRIGUEZ MARIA

76474564R

20083515081IR01R001570

VARELA VARELA JOSE ANTONIO

76492386K

20083515047IR01R002747

VARELA VAZQUEZ ROGELIO

33131987G

20083515081IR01R000795

VAZ GUERRERO FRANCISCO JAVIER

35544555X

20083515013RL01R003005

VAZQUEZ ANTONIO

33076520J

20083515066IU01R004968

VAZQUEZ CASANOVA JOSE ANTONIO

77515928V

20083515067IR01R003699

VAZQUEZ GESTO MANUEL RICARDO

34113023K

20083515013IU01R004691

VAZQUEZ GESTO MANUEL RICARDO

34113023K

20083515013IR01R002501

VAZQUEZ GESTO MANUEL RICARDO

34113023K

20083515013IU01R005309

VAZQUEZ LAMAS EUGENIO

76453875N

20083515006IR01R002657

VAZQUEZ MIGUEZ MANUEL

33134204J

20083515012RL01R001565

VAZQUEZ NAVEIRO JOSE MARIA

33023272X

20083515067IU01R003094

VAZQUEZ SANCHEZ MARIA CARMEN

14396477H

20083515081IR01R000159

VAZQUEZ SEOANE ELVIRA MARIA

32275296V

20083515081IR01R000303

VICENTE ROMERO MARIA ELENA

33219313E

20083515033IU01R001139

VIDAL ALBELA JOSE ELADIO

33125718Z

20083515013RL01R003079

VIDAL ARES ANGELA

32314165Q

20083515081IR01R000351

VILACHAN CHISCA ROSA

33137811D

20083515058IR01R001228

VILARIÑO VILARIÑO AMELIA

76482315R

20083515091RL01R000871

VILELA VALADO EMILIO

14501555D

20083515006RL01R000391

VILLANUEVA QUIAN RAMON

33031285L

20083515072IU01R001673

VILLAVERDE DOSIL DOMINGO

33089024M

20083515058IU01R008274

VILLAVERDE DOSIL DOMINGO

33089024M

20083515058IU01R008277

VILLAVERDE HERMIDA PEREGRINA

35219890J

20083515066RL01R001236

VIQUEIRA BOQUETE MANUELA

33173210B

20083515006IR01R001602

2009/13818

7048513.pdf