Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci de l'Ajuntament de Catarroja sobre aprovació definitiva de les llistes d'admesos i exclosos, exempció de proves i la fixació de les dates de realització de les proves per a la selecció de 15 agents de la Policía Local
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-VALENCIA 183
Fecha Disposición :
04/08/2009
Fecha Publicación :
04/08/2009
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE CATARROJA
Expedient: 2/08.

L'Ajuntament de Catarroja, per Resolució d'Alcaldia núm. 1703/2009, va aprovar el següent:

1r. Resoldre les reclamacions presentades durant el termini establit (del 4 al 15 de juny del 2009) a la llista provisional d'admesos i exclosos de la provisió de 15 agents de la policia local (exp. 2/08), en el sentit següent:

-Desestimar la petició de l'aspirant Lourdes López Llista amb DNI número 44502422K, en la que sol·licitava passar del torn de mobilitat en què era admesa al torn lliure, per ser extemporània.

-Esmenar la falta de firma de l'interessat en la sol·licitud dels següents aspirants:

Cognoms i nom DNI

Albiach Sepúlveda, Salvador 53 205 802 V

Brisa Casado, Alejandro 48 311 174 L

Castillo López, Christian 53 059 265 J

Roman Márquez, José Manuel 53 097 356 Q

-Esmenar els següents errors de fet detectats concretament en els DNI dels aspirants del torn lliure següents:

Cognoms i nom DNI

Luque Serrano, Antoni Vicent 22 585 355 E

Mengod Lluch, Cristian 48 443 786 J

Sáiz Monreal, Erika 72 126 828 R

Martínez Mondaray, Miguel Ángel 33 474 151 C

-Admetre l'aspirant exclòs que a continuació es detalla per aportar la sol·licitud presentada legalment en el termini establit (segons l'art. 38.4 de la Llei 30/92):

León Ibáñez, Antonio. DNI: 73997286F.

-No acceptar les reclamacions dels aspirants exclosos per la causa 3 i 4 detallada en la llista provisional, per no ser subsanables d'acord amb la base 4 de les bases reguladores del present procediment:

-Causa 3 (no fer constar que es reunixen tots i cada u dels requisits de capacitat exigits en les bases) per afectar el contingut essencial de la sol·licitud del sistema selectiu:

Cognoms i nom DNI

López Olmeda, Iván S. 24 397 980 V

Membrilla Sánchez, Juan Carlos 53 251 353 M

-Causa 4 (presentar la sol·licitud de forma extemporània, ja siga abans o després del termini corresponent) segons l'art. 38.4 de la Llei 30/92:

Cognoms i nom DNI

Alberola Boluda, José 20 449 101 P

Chamorro Cercos, Ana 48 307 560 Q

Chordà i Argente, Jordi 20 825 656 F

Marí Lauder, Ricardo 20 829 995 E

Martínez Corresa, Fernando 29 191 938 Q

Osorio Olmo, Víctor 24 393 840 V

Pérez Almiñana, Montse 20 833 266 G

Zapata García, Jorge 52 659 698 W

2n. Aprovar definitivament la llista d'admesos i exclosos publicada en el BOP núm. 130, de data 3-6-09 i en la web de l'Ajuntament (www.catarroja.es) amb les rectificacions descrites en el punt anterior, sent la llista definitiva d'admesos i exclosos la següent (tenint en compte en tot moment els apartats 2, 4 i 11 de les bases de la convocatòria):

Llista definitiva d'admesos (1):

Torn lliure:

Núm. Nom i cognoms DNI

1. Abdón González, David 22 576 321

2. Abel San Martín, Julio 24 394 313F

3. Abellán Costa, Jorge 73 995 935J

4. Acebrón Hernández, Esteban 70 520 858Y

5. Adam Ferrús, Javier 20 842 497N

6. Adán Herraiz, Antonio Juan 24 399 193B

7. Adobes Gil, Vladimir 44 802 447B

8. Agenjo Fortea, Pablo 20 165 723J

9. Aguado Cebrián, Ana Isabel 53 356 713W

10. Aguado Doria, Julio 53 097 515Z

11. Agustí Sánchez, Carlos Edmundo 33 468 103K

12. Ahmed Ali, Sufián 44 512 895Y

13. Alamañac Felipo, Juan 29 196 534N

14. Alarcón Brox, Jersán 53 240 126W

15. Albendin Yañez, Carlos 25 197 678M

16. Alberó Cerdá, José Ángel 22 662 927D

17. Albiach de Benito, Pablo 33 566 693X

18. Albiach Sepúlveda, Salvador 53 205 802V

19. Alcaide Murcia, José Ramón 48 309 221K

20. Alcañiz Requena, Oscar 48 380 239S

21. Alcocer Escribano, Juan José 29 203 591P

22. Alcón Coy, Juan 44 512 135M

23. Aleixandre Muñoz, David 29 185 127V

24. Alemany Romero, Jorge 21 684 253Z

25. Alfaro García, Guillermo 33 470 628Q

26. Alfaro Villar, Javier 33 458 070Q

27. Alfaro Molina, Antonio 44 874 887R

28. Alfonso Coxias, Jorge 22 586 452S

29. Algar Huguet, Mª Amparo 48 440 401D

30. Aliaga Alandes, José Luis 48 436 465Y

31. Almela Carrión, Javier 53 359 259H

32. Almela Luján, Vicente 29 208 385H

33. Álvarez Fernández, Julián 33 565 885F

34. Álvaro Chicano, Manuel 33 460 419L

35. Andreo Martínez, Santiago 48 430 926X

36. Andres Monzonis, Javier 20 827 090S

37. Andrés Pollan, Ángel 44 873 979J

38. Andrés Sauco, Carlos 20 441 456E

39. Andreu Gómez, Christian 53 360 221Z

40. Andreu Martínez, Ivan 53 250 478G

41. Ángel Orosia, Carla 52 943 751M

42. Ángeles Orts, Fernando de los 48 443 129T

43. Anrubia Bellver, Máximo 48 288 733A

44. Añó Martínez, Víctor 73 583 406N

45. Aranda Fernández, Antonio 53 209 599L

46. Arándiga García, Iván 20 838 551E

47. Arándiga Ayllón, José Francisco 44 801 792T

49. Arcas Rodríguez, Juan Francisco 24 378 645W

51. Arias Chicano, Roberto 29 205 365B

52. Arias Yáñez, Fernando 71 513 463T

53. Arlandis Gallego, Alejandro 20 039 195P

54. Armiñana Górriz, Javier 53 606 639X

55. Arnal Tomás, Fernando 44 866 468T

56. Aroca Navarro, Sergio 20 840 324R

57. Arráez Abad, Carmina 44 860 073E

58. Arroyo Muñoz, Jesús 24 373 673K

59. Asensi Torregrosa, Miguel 44 858 837M

60. Asunción Roig, Andrés 22 581 034W

61. Aza Guijosa, Mª Carmen 74 362 984M

62. Azpeitia Marco, Hector Javier 22 590 016Z

63. Bacete Terrén, Juan José 26 747 291Q

64. Badenas Romero, David 24372112

65. Bailén de la Cruz, José 48313966-M

66. Baldrés Montesinos, Silvia 33450782-L

67. Balliano Coller, Pedro Iván 29203317-X

68. Baltasar García, Juan 24370899-F

69. Banacloche Gozalbo, José Álvaro 44516188-X

71. Barrachina Martín, Manuel 33562648-J

72. Barreda Herraiz, Miguel Ángel 53054831-H

73. Barrios Romero, Iván 48591645-M

74. Baudés Herrero, Juan Bautista 45634898-T

75. Bauset Bayarri, Carlos 33468386-M

76. Bautista Fernández, Francisco 21673336-E

77. Bayarri Alvarez, Ignacio 22581665N

78. Bayo Herrero, Amparo 44874593Y

79. Bayona Albalat, Luis Eduardo 24391359C

80. Bejarano Larrocha, Antonio 44906048-C

81. Belén Adsuar, Fco. Manuel 74235623-H

82. Belloch Senent, Carlos 24387747-L

83. Bellver Copoví, Nàdia 73580573-P

84. Bellver Romeu, Eduardo 29207442-H

85. Bellver Sanz, Carlos 33562927-Q

86. Benavent Vila, Alfred 24386808T

87. Benedito Lozano, Carlos 33453901-X

88. Berlanga Mazcuñan, César 44876734-P

89. Bernabeu Fraile, Daniel 44870992-Q

90. Bernat López, Alejandro 44 524147-B

91. Bilbao de las Heras, Josu 30681187-S

92. Blanco Canet, Alberto 24379992-S

93. Blanco Martínez, Iván 53361458-D

94. Blanco Pascual, Pascual 33562378-L

95. Blanco Poquet, Guillermo Jesús 44877321-C

96. Blanco Salvador, Sergio 24 375 090N

97. Blanes Vázquez, Geraldine 29 198 356V

98. Blasco Baena, Miguel 44 512 351Z

99. Blasco Bosch, Federico 48 436 267S

100. Blasco Grau, Miguel 44 864 810K

101. Blasco Pastor, Miguel Ángel 44 868 260K

102. Blasco Sanz, Joaquín 22 580 598A

103. Bo Chover, Amparo Inés 20 031 360Q

104. Boigues Grau, Rubén 20 832 975N

105. Bolós Valero, Edna 33 474 651Z

106. Boluda Berbegall, Ángel 20 019 597Y

107. Boluda Micó, David 48287389-Q

108. Bonastre Rodríguez, Amador 53364 073-W

109. Bonet González, Vicente 53201322-E

110. Bonilla Sánchez, Alberto 48324729-G

111. Boquera Navarro, Sergio 20837770-T

112. Borderia Díaz, Miguel 24367862-Y

113. Bordes Vidal, Jesús 20029513-D

114. Borrás Alonso, Marc 22585946-S

115. Bosch Mascaros, Julian 24383145-V

116. Boti Romero, Alejandro 24398913-F

117. Bravo Díaz, Alfonso 52639428-H

118. Bravo Díaz, Roberto 53208 801-A

119. Bravo Martínez, Félix 20837561-K

120. Bravo del Olmo, Jorge 33464686-P

121. Brisa Beltrán, Bárbara 24386065-Q

122. Brisa Casado, Alejandro 48311174-L

123. Buigues Mulet, Jorge 53214488-D

124. Buigues Mulet, José Mª 53213832-C

125. Caballero Llorens, Marta 48313696-B

126. Cabañas García, Víctor 48531798-G

127. Cabo Terol, Nestor 44804104-N

128. Caceres Escribano, David 53096344-Q

129. Calabuig Mor, José Miguel 44510 530X

130. Calabuig Navarro, José Vicente 73581304-A

131. Calabuig Roig, Jorge 24393007-N

132. Calaforra Mateu, Carles 24390752-B

133. Calaforra Valls, Miguel Angel 73571814-N

134. Calatayud Maseres, Juan M. 20838663-L

135. Calleja Serrano, Jesús 22598824-J

136. Calvo Martínez, Elena 53053766-B

137. Calvo Zaballos, Rubén 48309403-L

138. Camacho Rodrigo, José 22577621-Q

139. Camarena Salvador, José 20034283-H

140. Camarero López, Miguel Ángel 71279657-N

141. Campillo Alcaraz, Sergio 74245501-Y

142. Campillo Murgui, Manuel 44870279-Q

143. Campos Ibáñez, Daniel Vicente 48311912-K

144. Canals Penalva, Servando 74229291-B

145. Cano Alcalde, Judith 20035185-T

146. Cano Benito, Miguel Ángel 33564678-L

147. Cano Ibáñez, Juan Carlos 53251291-N

148. Cano Martínez, Alberto 53601105-L

149. Cánoves Sendra, Salvador 20033899-W

150. Cantalapiedra Moreno, Manuel Ángel 29197642-Q

152. Cardona Miñana, Enrique 20021474-C

153. Carmona Marrero, Ruben 44511013-X

154. Carmona Olmeda, José 33473520-X

155. Carneros Dosdá, Miguel Ángel 73395453-S

156. Caro Artesero, Ángel 20036314-W

157. Carpio Crespo, Eduardo 53207915-Z

158. Carpio Giménez, Pablo 44521297-J

159. Carrasco Moreno, Juan José 44877622-E

160. Carrasco Perona, David 21678873-Q

161. Carratalá Cuartero, Gonzalo Héctor 53202538-L

164. Carreto Ferrer, Noelia 24376236-P

165. Carrillo García, Carlos 24365967-C

166. Carrillo Mira, Ramón 21672226-Q

167. Cartan Mateo, Emilio 53099454-K

168. Casades Martí, David 48580880-G

169. Casamayor Galindo, Ruth 48313413-G

170. Casas Bonilla, Lucas Vicente 20037253-K

171. Casas Vara, Jorge 48 314 550Z

172. Castaño Mingorance, Ángel Andrés 44 520 902D

174. Castello Cervera, Elena 48 435 232S

175. Castello Cogollos, David 20830411R

176. Castelló Monzó, Juan Ignacio 73576739S

177. Castells Garrido, David 20 445 545-V

178. Castillo López, Christian 53 059 265-J

179. Castillo Pascual, Sani 24 361 697-M

180. Castro Linuesa, Esther 44 885 287-M

181. Catalá Colomina, Salvador 21 673 225-A

182. Catalá Font, Miguel 53 627 742-E

183. Catalá Marín, Manuel 29 199 382-P

184. Catalá Simó, Raül 53 628 556-P

185. Cataluña Díaz, Andrés 44 873794-N

186. Catena Molina, Carlos 20834521-V

187. Cebellán López, Felipe 33470959-W

188. Centelles López, Sara 25466675-V

189. Cerdán González, Susana 04604283-M

190. Cerezo Hernández, Vicente José 24385135-Y

191. Cerveró Llácer, Vicent 20844596-H

192. Cerrillo Campos, Francisco 25421098-A

193. Cháfer Benavent, Laura 20048863-Q

194. Chamorro Burgos, Rafael 24379628-L

195. Chicote García, Julio César 53 130 096G

196. Chilet Aguilar, alejandra 22 598 970K

197. Chilet Martínez, César 29 035 938 W

198. Chulia Aviles, Eduardo 53 358 342 K

199. Chulvi Medrano, Raúl 53251948-W

200. Civera Poveda, Ivan 22569404-X

201. Clar Peris, Juan 20018173-P

202. Clavel Mateo, Elisa 48 379 844B

203. Clemente Gómez, Fernando 22 575 983B

204. Clérigues Piles, Francisco José 20 817 335N

205. Collado Catala, José Miguel 53 206 983 W

206. Collado Fernández, Óscar 44 868 612 M

207. Colomar Alemany, David 20 025 514 N

208. Comes Escribá, Teresa 29 192 714 X

209. Comes Sampedro, Elena 26 748 272 P

210. Conejero Faguás, Antonio 48 313 312 H

211. Conejos Andrés, Raúl 24 387 976H

212. Contelles Enríquez, Trinidad 48 309 085T

213. Contelles Real, Cristian 44 862 072C

214. Córdoba García, Ignacio 21 690 187Z

215. Cordón Sánchez, José Miguel 22 586 009D

216. Cortes Martín de la Plana, José Luis 26 751 125D

217. Coscollá Alonso, Ignacio 44 870 127W

218. Costa Egido, Francisco Javier 53 600 851H

219. Costa Gomar, Juan Vicente 44 839 501W

220. Costa Moreno, Joan Carles 53 204 211

221. Costa Selma, Iván 44 860 920H

222. Cremades Izquierdo, Juan Miguel 73 567 941A

224. de la Cruz Nieto, Francisco Javier 53 205 336 B

226. Cuello Rodrigo, Raúl 33 468 515L

227. Cuenca Núñez, José Luís 52 659 124H

228. Cuesta Aguado, Alfonso 24 364 678L

229. Cuesta Felguera, Juan José 48 439 973H

230. Cuevas Cañete, Ana Mª 48 312 906A

231. Cuevas Catalá, Isaac 53 252 591R

232. Cutanda Suárez, Francisco 20 819 606Y

233. Dawalibi Heras, Adib 22 580 116G

234. Delgado Domínguez, Adrián 48 308 943L

235. Delgado Matamoros, Luís Francisco 74 088 095N

237. Delgado Ten, Javier 33 563 298 L

238. Dementol Escribá, Andrés 45 634 776 Q

239. Devesa Insa, Francisco 44 874 952 C

240. Devis Ayza, Jorge 20 243 988 D

241. Devis Lozano, Gloria 33 459 101N

242. Díaz de la Coba, Carolina 44 515 865D

243. Díaz Murcia, Jorge 24 366 624X

244. Díaz-Santos Gómez, Javier 33 458 250N

245. Díaz-Toledo Ruíz de la Hermosa, Isaac 44 519 207Q

247. Dolz García, Yolanda 33 457 582B

248. Domingo Esteve, José 48 313 507Y

249. Domingo Pérez, Jorge 24 367 527Q

250. Domínguez Domínguez, Carlos 33 407 891T

251. Domínguez, Oroval, Susana 20 825 515G

252. Donet Grau, José 20 021 812J

253. Durán Atanet, José Luís 44 881 227Q

254. Durán Atanet, Óscar 44 881 228V

255. Escorihuela Alares, Begoña 26 747 283P

256. Escribano Martí, Raúl 48 313 605N

257. Escribano Roberto, Rubén 53 355 391Z

258. Escuder Cano, Pablo 21 690 842W

259. Escudero Belenguer, José Carlos 24 380 973F

261. Espinosa de los Monteros García, Begoña 24 394 142C

263. Esteve de Diego, Miguel 44 886 307J

264. Esteve Gómez, David 44 881 891J

265. Estévez Lorés, Jesús María 24 385 455G

266. Estiguín García, Aurora 53 250 093X

267. Fajardo Gomar, David 20 434 462C

268. Falcó González, Héctor 20 834 526E

269. Fambuena Ruíz, Sandra 48 404 844X

270. Fayos Lledó, María 53 250 030Q

271. Fernández Blasco, Vanessa 20 022 725Y

272. Fernández Carrasco, Estefanía 53 609 764F

273. Fernández Cid, Pablo 34 985 388L

274. Fernández de Cordova, Ángel Gay 26 745 500L

276. Fernández Llopez, Raúl 53 093 461P

277. Fernández Mallebrera, Sergio 44 866 416V

278. Fernández Marti, David 33 469 759K

279. Fernández Mozo, David 22 587 084A

280. Fernández Oller, Diana María 44 515 503S

281. Fernández Ridaura, Pedro José 44 515 983N

282. Ferrandis Pascual, Mª Amparo 53 206 016R

283. Ferrando Fayos, Miguel 48 307 989P

284. Ferrando Moncho, Marcos 73 568 145T

285. Ferrer Ballester, Miguel 52 787 727J

286. Ferrer Chaveli, Lorena 20 027 496Q

287. Ferrer Ochoa, Cristian 53 217 723R

288. Ferri Valls, Roberto 20 045 738L

289. Ferriol Artero, Josep 33 471 891Z

290. Ferrise Gago, José Antonio 44 505 459E

291. Ferrús Peris, Raül 73 770 957K

292. Fez Eslava, Rafael de 53 098 911F

293. Flores Jaén, José Antonio 33 472 209X

294. Flores Molina, Carolina 24 387 936R

295. Folch Asins, Juan Miguel 53 356 375D

296. Fons Rodríguez, Nuria 22 569 429N

297. Forner Godos, Sergio 44 796 471S

298. Fornes Vives, Víctor 53 211 714H

299. Fortea Garrido, Mª Pilar 53 052 987Z

300. Fos Ortells, David 73 569 136-W

301. Fraile García, Jaime 33 564 166-J

302. Frigola Vera, Jorge 73 573 080-J

303. Fuente Jorge, Ana Mª de la 33 568 897-Y

304. Fuente Ruíz, Raúl de la 50 108 299-Q

305. Fuentes Darás, Javier 22 570 834-Z

306. Fuset Padilla, Salvador 44 510 652-V

307. Fuster Iniesta, Mª Purificación 53 055 693-Y

308. Fuster Jordá, Rubén 20 038 103-C

309. Fuster Penadés, Roberto 22 584 807-A

310. Gabaldón Ferreros, Iván Antonio 24.391.661-T

312. Galán Zapater, José Vicente 44.513.181-Q

313. Galarza Sánchez, Ismael 53.057.215-X

314. Galbis Valero, José Manuel 44.854.932-X

315. Galera Cabrera, Juan 53.360.850-E

316. Gallega Martínez, Raúl 44.874.540-E

317. Gallego Quintana, Raúl 48.438.389-K

318. Gálvez López, Sergio 48.425.340-J

319. Galvis Penarrocha, Héctor 48.388.888-Q

320. Garcerá Sanfelix, Olivia 29.201.356-G

321. García Aragó, José 73.574.657-A

322. García Arlandis, Daniel 20.018.337-B

323. García Balaguer, Julián 48.308.070-C

324. García Carmona, Erika 72.698.305-C

325. García Felip, Nacho 44.857.185-D

326. García García, Jorge 73.567.603-X

327. García García, José Manuel 45.631.237-L

328. García Gómez, Pedro 33.474.268-E

329. García Ibañez, Javier 53.203.923-R

330. García Lluesma, Ángel José 48.438.617-L

331. García Martínez, Mª José 04.613.254-Y

332. García Mir, José 44.870.853-S

333. García Montemayor, David 48.441.674-V

334. García del Peral, Miguel 44.861.312-L

335. García Palau, Vicente 73.570.958-F

336. García Pastor, Abel 74.226.323-X

337. García Roldán, Antonio Javier 53.097.876-F

338. García Roldán, Nicolás Álvaro 53.097.877-P

339. García Romero, Carlos 22.582.565-S

340. García Soler, José Angel 44.515.422-A

341. García Tortosa, Sergio 24.394.753-X

342. García del Valle, Ricardo 53 051 609 Q

343. García Vidal, Bernardo 20.837.607-K

344. García-Soto Rojas, Daniel 44.513.497-X

345. Garví Caparrós, Ruben 20.244.400-F

346. Garzón Alías, Mª Carmen 33.459.383-H

347. Gascón Clar, Juan Bautista 20.034.977-E

348. Gasó Climent, Andrés 20.043.735-V

349. Gil García, José Vicente 53.204.811-S

350. Gil Garrigós, David 73.577.644-T

351. Gil Moreno, José Manuel 24.369.143-E

352. Gil Moreno, Luis Miguel 53.407.625-S

353. Gil Rivera, Sergio 48.437.119-Q

354. Gil Sánchez, Carlos 45.838.839-T

355. Gil Triguero, Eva Mª 24 368 495 H

356. Gil Utiel, José Luis 53.363.789-V

357. Giménez Galiana, Mario 48.291.698-R

358. Giménez García, Sandra 44.804.096-G

359. Giménez Piqueras, Miguel Ángel 20.436.492-A

361. Gimeno Rodilla, David 73.573.413-R

362. Gimeno Vidal, Vicente 20.017.975-V

363. Gimilio Clar, Beatriz Clara 24 875 359 M

364. Giner Alberola, Alejandro 20.837.217-E

365. Girbes Martínez, José Ignacio 20.831.445-T

366. Gómez Berlanga, Carlos 52.649.454-Q

367. Gómez Bohigues, Miguel Ángel 20.835.798-Y

368. Gómez Galindo, Jorge 22.577.657-Y

369. Gómez García, Francisco 20.041.063-J

370. Gómez Gómez, Oscar 29.191.418-W

371. Gómez Grueso, Gladis 24.398.071-Q

372. Gómez Martinez, César 44.794.671-D

373. Gómez Martinez, Javier 48.382.613-C

374. Gómez Martinez, Joan Miquel 53.096.991-L

375. Gómez Minguez, José 44.877.733-H

376. Gómez Peñafiel, Tatiana 53.606.004-L

377. Gómez Piña, José Antonio 44.871.541-J

378. Gómez Rivera, Salvador 44.516.268-K

379. Gómez Sacedón, Marianela 48.389.166-H

380. Gomis Ortiz, Germán 33.467.531-R

381. González Cabrera, Fernando 48.529.678-T

382. González Camacho, Miguel Ángel 53.055.804-W

384. González Ferrer, Héctor 22.584.385-H

385. González Franco, David 24.385.406-R

386. González Gómez, Laura 53.219.916-D

387. González González, Edurne 78.927.117-H

388. González Monzó, Luis Vicente 44.509.430-Z

389. González Oltra, Abel 74.361.564-B

390. González Quintanar, Victor Raul 53.358.331-X

392. Gracia García, Laura 48.376.788-Z

393. Grau Revidiego, David 44.506.858-H

394. Griñán Muñoz, Hector 44.854.051-A

395. Guardiola Rivera, Miguel 45.841.325-W

396. Guerrero Rodrigo, Mª Demelsa 33.473.090-V

397. Guillem Cubel, Luis 73.573.204-E

398. Guillot Pérez, Mª Amparo 33.461.609-J

399. Guirao Goris, Moisés David 22.573.890-B

400. Guisado Raga, Javier 20.832.845-C

401. Gutiérrez Linares, Juan José 53.359.813-C

402. Heredia Venteo, José Antonio 21674445-G

403. Hernández Batllevell, Jordi 44802530-W

404. Hernández Fernández, Miguel 24351968-M

405. Hernández Ruiz, José Luis 52684863-M

406. Hernández Sanchez, David 22579845-D

407. Hernando Torrens, Vicente 53212590-C

408. Herraiz Navarro, Tomas 44858157-S

409. Herrero Díaz, Mª Carmen 48567392-V

410. Herrero Puchades, Sergio 22579868-D

411. Hervás Gomez, Marc 24390671-E

412. Hidalgo Garrido, Juan 48307826-Y

413. Hidalgo Giménez, Antonio 52738023-N

414. Higón Cifre, Paola 24395640-T

415. His Melia, Alberto 73573229-R

416. Huerta Prieto, Cristina 22579127-G

417. Ibanez Domenech, Dani 44867864-Q

418. Ibáñez García, Inmaculada 48582836-M

419. Ibañez Lozano, Roberto 53059286-B

420. Ibarra Ruiz, Antonio 48525423-T

421. Ibars Sancho, Francisco Javier 29195705-B

422. Iranzo Ricart,Jose Luis 53208109-R

423. Iruela Soler,Daniel 21676005-T

424. Izquierdo Garcia,Veronica 52648080-E

425. Izquierdo Martinez, Sergio 53256069-Y

426. Izquiedo Millet, Carlos 48314026-L

427. Jávega Sanchez, Angel 20820856-Z

428. Jimenez Ballarin, Ismael 53358007-P

429. Jiménez Bravo, Andrés Mª 24 382 846 V

430. Jimenez Ruiz, Sergio Jose 48311961-R

431. Jordan Vargas, David 20839875-N

432. Jornet Bartolome, Federico 33474227-G

433. Juan Costa, Carlos 24384258-A

434. Juan Rodriguez, Alejandro 48570534-P

435. Juliá Gonzalez, Maria Magdalena 53663213-G

437. Lacueva Serrano, Salvador Juan 22.581.407-F

438. Lafuente Rodríguez, Elena 22.580.755-E

439. Lage Vázquez, Daniel 15.420.103-Y

440. Lahiguera Molina, Verónica 22.584.465-Y

441. Lahuerta Martínez, Ramón 44.517.362-B

442. Laorden García, Silvia 53.145.329-B

443. Lara Hidalgo, Nieves 53.608.606-E

444. Largo Egea, Alexandre 21.679.913-K

445. Latorre Navarro, Diego 73.568.312-Y

446. Lavirgen Heras, Hector 53.363.436-A

447. Lechuga Fraile, Diego 29.194.418-N

448. León Cano, Alberto 53.059.300-W

449. León Civera, Jordi 33.466.480-P

450. León Ibañez, Antonio 73.997.286-F

451. Llinares Llopis, Joaquim Laureà 48.323.999-X

453. Llorca Escrivá, Enrique 20.040.945-X

454. Llorens Magro, Gustavo Axel 48.539.726-C

455. Lluch López del Castillo, Guillermo 20.049.605-E

456. López Adrián, Mª José 29.195.955-P

457. López Atienzar, Antonio 53.364.236-G

458. López Castells, Daniel 44.521.439-V

459. López Chaves, Javier 44.858.500-J

460. López Diez, Eduardo 73.997.456-Q

461. López García, Ana Mª 44.513.910-D

462. López García, Cristobal 53.098.765-E

463. López Garrido, Antonio 53.603.327-X

464. López López, Nuria 22.588.657-N

465. López Martí, Julio 44.863.676-Z

466. López Moya, David 48.313.310-Q

467. López Olivas, Arturo 53 095 243 L

468. López Prieto, Daniel 24.397.796-V

469. López Puchades, Diego 24.398.285-T

470. López Rodriguez, José 44.759.433-F

471. López Saiz, Laura Mª 53.602.926-T

472. López Sanchís, Noelia 48.307.525-G

473. López Santiago, Manuel 48.527.830-S

474. López Soriano, Esther 22.575.190-T

475. López Tomás, Alba 45.801.623-K

476. Lora Rivera, Ismael 48.323.112-C

477. Lorente Ramón, Alejandro 44.871.715-A

478. Lozano Anguix, Sergio 48.581.377-H

479. Lozano Añón, Juan José 73 564 795 P

480. Lozano Calabuig, Javier 73.580.097-S

481. Lozano García, David 45.632.223-Q

482. Lozano Vallejo, Adrián 53.058.503-X

483. Luján Cervera, Vicente 53.600.778-Z

484. Luján Dominguez, Luis 48.437.518-R

485. Lumbreras Delgado, Cristian 53.362.610-B

486. Luna Ortega, Antonio Jaime 53.201.641-L

487. Luque Serrano, Antoni Vicent 22.585.355-E

488. Macía Amorós, Jaume 24.390.584-G

489. Machado Falcó, Carlos 44.515.184-H

490. Maestre Prieto, José Miguel 24 321 931 Y

491. Mallach Sánchez, David 29.200.450-H

492. Mañas Álvarez, Virginia 33.566.420-J

493. Mañez Adelantado, Juan 44.852.408-Q

494. March Ara, Joan 20.846.804-H

495. March Ara, Vicent 20.846.805-L

496. March Soriano, Ivan 48.388.686-K

497. Marchán Giner, Vanessa 48 309 185 P

498. Marchante Pérez, Carlos 20.826.203-W

499. Marco Bellver, Carlos 48.311.508-P

500. Marco Gil, Miguel

501. Marco Martínez, Ana 20.837.716-S

502. Marí Castelló, José Eliseo 73.575.374-F

503. Marí López, Antonio 53.360.508-W

504. Marín Navarro, Vanessa 04.612.241-M

505. Marín Sánchez, Juan Francisco 48.525.260-K

506. Mariner Borja, José 73.569.175-H

507. Marrades Pérez, Inmaculada 24.380.938-H

508. Martí Cano, Juan Antonio 20.827.928-W

509. Martí Cubedo, Wenceslao 53.226.513-M

510. Martí Solaz, Bárbara Guadalupe 45.633.825-P

511. Martí Tamarit, Antonio 22.574.409-K

512. Martí Vicens, Fernando 48.442.429-J

513. Martín Hervás, Narciso 24.395.152-H

514. Martín López, Jose Francisco 29.196.948-N

515. Martín Pérez, María 33.567.250-S

516. Martínez Castillo, Jose Luis 73.585.355-Y

517. Martínez Cuevas, Hector David 22.578.838-Z

518. Martínez Fasanella, Aejandro 29.194.032-V

519. Martínez Ferrer, José Manuel 73.565.094-P

520. Martínez Fos, Ángel 53.203.688-L

521. Martínez García, Santiago 48.525.492-T

522. Martínez González, José Félix 48.592.381-M

523. Martínez Hermida, Alberto 24.374.577-M

524. Martínez Hernández, Alonso José 73.573.399-X

525. Martínez Llinares, Antonio 29.199.177-X

526. Martínez Llopes, Javier 53.356.954-J

527. Martínez Llorente, Jesús 53.528.432-A

528. Martínez López, José María 53.099.762-F

529. Martínez Martínez, Javier Carmelo 53.360.103-B

530. Martínez Martínez, Joel 74.006.509-F

531. Martínez Martínez, Jordi 44.861.550-G

532. Martínez Mondaray, Miguel Ángel 33.474.151-C

533. Martínez Oliver, Ángel 21.680.067-Z

534. Martínez Palmer, Ángel Luis 52.946.627-Y

535. Martínez Peñarrubia, Marcos 44.876.840-E

536. Martínez Puig, Ernesto 53.360.551-E

537. Martínez Sánchez, Cristina 45.839.308-D

538. Martínez Sellés, Francisco Javier 21.674.745-M

539. Martínez Toledo, Javier 73.582.142-J

540. Martínez Tornero, Samantha 20.048.132-K

541. Martínez Vacas, Alicia 44.882.338-T

542. Martínez Vicente, Vanessa 53.359.227-D

543. Martínez Vidal, Luis Antonio 20.824.726-C

544. Martínez Villar, Jesus 53.204.780-F

545. Mas Díaz, Maria Carmen 79 106 551 Y

546. Mas Masanet, Jose Vicente 53.218.358-S

547. Mateo Ibiza, Oscar 20.031.587-J

548. Mateo Sánchez, Alejandro 53.235.267-L

549. Mateos Maeso, Jose Luis 53.364.254-E

550. Mateu Piñón, Jorge 20.470.579-G

551. Mayordomo Martínez, César 33.471.923-T

552. Medina Llagaria, David 48.312.929-A

553. Medina Navarro, Macarena 53.253.116-C

554. Medina Piera, Rubén 53.363.615-G

555. Medina Rodríguez, Jorge 48.383.760-V

556. Medina Silla, Jose Miguel 53.209.634-P

557. Mena Penella, Fernando Omar 53.360.770-B

558. Menasalvas Ladrón, Ginés 20.036.792-C

559. Méndez Márquez, Verónica 48.441.531-N

560. Mengod Lluch, Cristian 48.443.786-J

561. Mengual Martínez, Jose Luis 52.789.353-Y

562. Menor López, Miguel Ángel 48.530.419-M

563. Merino Ventura, Elvira 73.569.865-H

564. Mezquita Martínez, Mª Dolores 20.827.609-M

565. Micó Semper, Jorge 20.449.226-H

566. Millá Tamarit, Vicente 22.573.423-G

567. Minguet García, Pablo 44.512.853-X

568. Mínguez Olmos, Héctor 24.385.488-Z

569. Mínguez Vera, Juan José 44.516.418-X

570. Mira García, Victor 44.765.844-R

571. Mirete Soriano, Beatriz 73.997.827-L

572. Mitoulis Cánoves, María Teresa 20.028.818

573. Molero Fernández, Julio 48.386.438-G

574. Molina Gómez, Luis Miguel 73.568.811-E

575. Molina Jiménez, Santiago 53.600.604-R

576. Molina Pardo, Francisco 26.744.251-N

577. Molina Ullach, Alfred 29.192.154-W

578. Molla Martínez, Daniel 20.027.051-P

579. Mollá Siles, María 24.381.515-C

580. Mompó Riera, David 73 566 252 Q

581. Monforte Casañ, Francisco 53.201.000-E

582. Monforte Fernández, Carlos 29.199.715-L

583. Monserrat Alemany, Carles 20.820.447-L

584. Montagut De Lamo, Jose 20.031.715-A

585. Montaner Damián, Cristina 48.309.632-H

586. Monte Hernández, Héctor 24.381.341-F

587. Montero López, Jose Gabriel 53.362.841-N

588. Montesinos Bauset, Concepción 44.513.832-T

589. Montesinos Garcés, Alfredo Fernando 33.474.905-S

590. Montesinos Giménez, Andrés 26.749.468-P

591. Montesinos Gutiérrez, Silvia 53.601.425-V

592. Montesinos Nohales, Sergio 44.873.592-V

593. Montoliu Ferriol, Jorge 33.562.603-Z

594. Monzó Alonso, José 24.366.930-V

595. Monzó Sanchis, Juan 20.032.366-X

596. Monzón Pérez, Marcos 48.593.781-W

597. Mora Andreu, Miguel Ángel 53.202.876-N

598. Mora Ferrando, David 48.443.126-C

599. Mora Martínez, Maria Teresa 20.841.413-D

600. Moral Santamaría, Javier 48.389.874-J

601. Morales Fernández, Manuel Antonio 44.511.226-Q

602. Morante Órtiz, Miguel Antonio 53.254.359-K

603. Moreno Aroca, Daniel 53.252.515-V

604. Moreno Castilla, Javier 53.608.213-C

605. Moreno Gea, Daniel 33.564.523-W

606. Moreno Oliver, Fernando 44.509.299-K

607. Moreno Talens, Juan Pascual 73.581.979-B

608. Moros Capilla, Ana 53.377.699-N

609. Motilla Sanchis, Eduardo Daniel 53 057 680 S

610. Moya Iranzo, Víctor 26.747.194-B

611. Moya Zarco, Mª Dolores 48.312.962-J

612. Mulero Martínez, Sergio 53.201.881-Y

613. Munera Senar, Pedro José 53.206.137-F

614. Muñoz Camarena, Vicent Manuel 20.026.076-E

615. Muñoz Martínez, Raúl 29.198.958-K

616. Muñoz Medina, Daniel 33.470.268-R

617. Muñoz Montoro, Javier 53.606.467-E

618. Muñoz Moreno, Domingo 24.389.968-D

619. Muñoz Morillo, Miguel Angel 44.510.577-Y

620. Muñoz Torrecilla, Cristian

621. Muñoz Varea, Marcos 33.462.004-V

622. Murciano García, Pilar 48.407.502-T

623. Murgui Yusa, Carlos 48.525.259-C

624. Muria Gratalós, Jordi 20.834.316-L

625. Murillo Honrubia, Germán 53.605.634-V

626. Muro Pérez, Carlos 48.406.714-V

627. Nadal Barca, Arantxa 22 588 459 K

628. Nadal Hernandis, Sergio 20.846.880

629. Naharros Pinar, Rubén 48.387.050- H

630. Navarro Fuster, Gonzalo 52.734.671

631. Navarro Mas, Carlos 22.591.197- E

632. Navarro Melgar, Jose María 22.582.068- R

633. Navarro Ruiz, Ana Belén 44.796.720- B

634. Navarro Tamarit, María Ángeles 22.584.810- Y

635. Nicolau Carbonell, María Teresa 22.574.114- M

636. Noguera Moya, German Antonio 29 010 854 B

637. Novoa Quesada, David 26.232.464- K

638. Nuñez Martí, Francisco Javier 20.841.355- C

639. Nuñez Ocaña, Herminio 53.059.255- A

640. Olcina Martínez, Noel 73.581.067-L

641. Oliva Lazo, Pablo 24.352.838-R

642. Olmedo Gabriel, Miguel Angel 20.257.202-K

643. Olmo Camacho, Mónica 22.587.144-V

644. Olmo Montero, Luis Vicente 53.054.246-P

645. Ordoñez Villamayor, Julian 24.392.487-K

646. Ordoño Parra, Luis Ángel 44.858.329-A

647. Orero Ortuño, Rafael 44.868.193-T

648. Ortega Brox, Yolanda 53.056.177-F

649. Ortega Falcón, Jose Manuel 48.594.860-T

650. Ortega Vigo, Héctor 24.398.664-B

651. Ortells Artero, Miquel 53.221.031-C

652. Ortells Boigues, Pascual Ruben 48.310.847-Z

653. Ortiz González, Jose Vicente 53.360.647-A

654. Ortiz Perelló, Francisco 53.216.452-H

655. Ortiz Torres, Hoara 44.724.606-W

656. Ovalle Duet, Salva 53.097.105-H

657. Pablo Martínez, Antonio 33.470.247-A

658. Pallarés Aragó, Ernest 20.036.902-S

659. Palomares García, Roberto 53.254.225-W

660. Panadero Payá, Paula 44.872.435-X

661. Parrilla Valladolid, Sinuhé 24.382.806-T

662. Pascual Arnau, Juan 20.042.957-K

663. Pastor Aguilar, Nuria 44.801.680-A

664. Patiño García, Alberto Luis 48.622.368-T

665. Patiño Martínez, David 44.511.235-W

666. Payá Porcel, Daniel 44.765.498-T

667. Pedra Ruiz, Yuri

668. Pedregosa Carranza, Rafa 53.358.881-P

669. Pedrero López, David 44.872.244-A

670. Pedrosa Montes, Marco A. 53.095.257-X

671. Peiró Millet, Gemma 20.024.670-L

672. Pelegrín Casasús, Jeshua 24.380.141-A

673. Penadés Alonso, Sergio 20.041.704-X

674. Perales Escortell, Sergio 73.999.752-N

675. Pérez Altarejos, Javier 44.883.681-D

676. Pérez Ballester, Adolfo 53.211.710-Z

677. Pérez Bernad, Julio 48.310.164-K

678. Pérez Camino, Javier 48.592.448-A

679. Pérez Contreras, Javier 74.225.826-L

680. Pérez López, Ana 44.862.791-A

681. Pérez Martínez, J. Luis 20.033.652-P

682. Pérez Martínez, Vanessa 74.228.530-D

683. Pérez Molina, David 48.301.660-G

684. Pérez Orea, Javier 48.590.297

685. Pérez Parreño, Daniel 26.764.164-F

686. Pérez Peñas, José Miguel 29.186.354-K

687. Pérez Pina, David 45.837.700-B

688. Pérez Rafael, Jorge 24.389.992-X

689. Pérez Rubio, Óscar 48.441.232-N

690. Pérez Ruiz, Lorena 24.387.027-N

691. Pérez Toledo, Verónica 53.364.250-H

692. Peris Chardí, Roberto 22.585.372-Q

693. Peris Peñaranda, Wilmar Manuel 33.473.807-K

694. Perles López, Marcos 74.000.362-R

695. Perpiñá Escobar, Laura 22.586.180-L

696. Perucho Moran, Eduardo 33.472.428-E

697. Pi García, Vicente

698. Piá Andreu, Álvaro 44.510.065-M

699. Picazo Silvestre, Carlos 48.404.028-E

700. Piera Rodríguez, Aída 44.509.203-V

701. Piñar Pérez, Amparo 44.511.081-D

702. Piqueras Arriaga, Irene 24 386 291 N

703. Pitarque Pascual, Antonio 73.570.358-M

704. Plaza Heras, Manuel 48.526.343-T

705. Pont Sanjuan, Esther 48.291.471-G

706. Pontones Paredes, Javier 53.056.599-S

707. Pradas Campos, Jose Luis 22.570.901-N

708. Prats Calzada, Jose Manuel 20.029.888-Q

709. Prieto Sanz, Alejandro 22.584.518-J

710. Pruñonosa Vilata, Vicente Luis 52.707.961-B

711. Puchades Comino, Francisco 53.355.310-W

712. Puche Esteve, David 44.767.201-R

713. Quesada Castejón, Ángela 74.368.429-E

714. Quiles Aniorte, Jorge 74.222.769-K

715. Ramirez Martínez, Raquel 33.470.580-Z

716. Ramírez Caballero, José Antonio 53 094 665 Q

718. Ramos Dolz, Raul 24.398.403-A

719. Remon Zafra, Jose Antonio 45.635.417-J

720. Redondo Pinazo, Antonio 33.473.905-G

721. Revert Bono, Juan Pedro 44.507.918-C

722. Reynau Almiñana, Ruben 20.035.819-J

723. Ribelles García, José Ignacio 52 708 657 V

724. Ribes Caldés, Frederic 20.443.907-N

725. Ribes Tafaner, Antonio 20.444.058-W

726. Ricart Baeza, Jorge 44.869.460-W

727. Rico Martínez, Álvaro 44.767.653-Q

728. Riera Balaguer, Daniel 48.537.444-S

729. Rigüela Zaragoza, Jans 53.361.218-E

730. Rivero Rodriguez, Juan 53.212.413-G

731. Rodríguez Abril, Pedro 33.467.188-A

732. Rodríguez Cuesta, Daniel 53.201.396-G

733. Rodríguez Francisco, Mario 46.939.855-Y

734. Rodríguez Hernández, Carlos 24.379.999-E

735. Rodríguez Jimenez, Ana Lorena 53.606.670-H

736. Rodríguez Patiño, José 22.584.240-B

737. Roger Moragón, Silvia 73.563.256-L

738. Roíg Martínez, Sara 33.471.283-G

739. Roman Marquez, José Manuel 53 097 356 Q

740. Román Sarabia, José 44.804.041-H

741. Romero Camps, David 23.279.513-V

742. Romero Lorenzo, Alejo Borja 45.634.226-H

743. Romero Martínez, Sara 29.174.917-S

744. Romero Pla, Ricardo 44.865.597-A

745. Romero Sánchez, Pablo 33.568.750-C

746. Ros Orbís, Lucía 29.207.789-C

747. Ruano Iborra, Angel 53.361.253-B

748. Rubio Pérez, Pascual Cenón 29.074.046-E

749. Rubio Solera, Miguel Ángel 53.054.487-L

750. Rubio Urbina, Santos 44.876.691-B

751. Rueda Gascó, Alfonso 44.508.832-Z

752. Rufat Castelló, Eduardo 20.034.678-E

753. Ruiz Cañadas, Beatriz 48.582.910-X

754. Ruiz García, Tamara 45.800.592-W

755. Ruiz García, Victor 45.796.109-G

756. Ruiz Martínez, Antonio 48.384.564-Q

757. Sabaté Arocas, Frederick 48.412.398-C

758. Sabater Rubio, José Joaquín 20.811.286-N

759. Saez Murillo, Aarón 53.362.901-A

760. Sahuquillo Valera, Fernando 48.527.342-X

761. Saiz Gómez, Iván 53.256.898-F

762. Saiz Medina, José 53.050.263-G

763. Saiz Monreal, Erika 72.126.828-R

764. Saiz Oliver, David José 44.512.993-N

765. Saiz Pastor, Antonio 21.680.351-E

766. Sala Alcocer, David 53.362.332-D

767. Sala Blasco, Román 53.355.521-Y

768. Sala Garrigues, Rafael 20.833.162-S

769. Salar Leal, Yolanda 44.771.278-F

770. Salas Forés, David 22.582.405-Q

771. Sánchez Boluda, Alejandro 48.582.193-Y

772. Sánchez Chulia, Rubén 44.874.261-L

773. Sánchez Dobón, Vanessa 44.516.505-M

774. Sánchez Duarte, José Pedro 46.753.732-E

775. Sánchez García, Angel 44.873.014-Z

776. Sánchez Giménez, Miguel 20.034.409-Y

777. Sánchez Hernández, Concepción 29.011.523-J

779. Sánchez Manzano, Mª Pilar 22.577.464-C

780. Sánchez Ortega, Victor Daniel 44.804.570-H

781. Sánchez Ridaura, David 22.576.052-B

782. Sánchez Romero, Daniel 44.862.683-X

783. Sánchez Saravia, Carlos 24.381.235-Q

784. Sanchis Girbés, Raúl 20.819.462-T

785. Sancho Ramón, Verónica 53.208.606-S

786. Sanjuán Castañer, Fernando 73.585.272-S

787. Santos González, Francisco 53.361.108-G

788. Sanz García, Alberto 44.799.404-G

789. Sanz Marín, Antonio 22.585.760-J

790. Sapiña Sancho, Ignacio 73.779.785-V

791. Sapiña Perales, Sergio 73.566.553-H

792. Sastre Server, José Carlos 52.789.238-Y

793. Sauri Guijarro, David 44.515.698-A

794. Sauri Molina, David 22.579.639-X

795. Savall Ibiza, Víctor 20.038.312-E

796. Seco Marín, Héctor 53.201.542-N

797. Segarra Álamo, Juan José 53.225.030-V

798. Segarra Belenguer, Manuel 53.224.535-M

799. Segarra Hernandez, Raul 22.571.103-F

800. Selma Marí, Alberto 53.363.759-X

801. Segura Vizcaino, Asunción 73.568.035-M

802. Serra Liñán, Nerea 20.485.633-Q

803. Serra Morales, Miguel Alejandro 53.253.324-K

805. Silla Diego, Jose Antonio 53.361.126-E

806. Silla Ibañez, Noel 20.840.992-W

807. Silvero Nieto, Juan Ignacio 48.327.119-W

808. Simarro Dolz, Jose Angel 48.594.654-R

809. Simarro Llopis, Daniel 48.437.750-A

810. Soldado Pons, Jose 44.876.556-Z

811. Soler Martinez, Marc 53.059.335-Z

812. Soler Merino, Rafael 24.385.853-B

813. Soler Miñana, Rafael 85.090.324-F

814. Soria Nuñez, Antonio 48.312.796-P

815. Soria Stingo, Victor Manuel 22.569.721-M

816. Soriano Muñoz, Salvador 33.470.472-K

817. Soriano Quilis, Miguel 44.515.198-D

818. Sorli Roig, Carlos 24.399.203-K

819. Suso Romero, Daniel 44.519.773-F

820. Soucase Pardo, David 20.444.621-J

821. Suarez Avila, Brais 48.565.384-X

822. Tajuelo Galán, Pedro 52 767 719 S

823. Talavera Rodríguez, Héctor 24.398.981-Y

824. Tarazaga Delgado, Daniel 44.791.914-N

825. Tahrichi Pardo, Tarek 85.091.452-P

826. Tatay Pascual, Benjamín 48.406.484-V

827. Ten Doménech, David 24.397.689-W

828. Tenorio Arcas, Elio Manuel 48.537.677-H

829. Teomiro Bañuls, Javier 20.041.654-Y

830. Teran Coloma, Enrique 20.029.185-A

831. Tercero Mas, Jorge 20.045.010-G

832. Teruel Corresa, Antonio 44.802.879-Y

833. Teruel Sahuquillo, Pablo 22.593.355-H

834. Toledo Albiñana, David 24.399.635-Q

835. Toledo Albiñana, Pablo 24.399.636-V

836. Toledo García, Victor 73.575.298-T

837. Tomás González, Guillermo 33.468.567-W

838. Tomás Rojas, Adrián 33.472.770-L

839. Tormo Signes, David 20.031.357-J

840. Tornero Jiménez, Guillermo 53.054.948-C

841. Tornero Llopis, Nicolás 53.051.497-L

842. Torre Miñana, Angel de la 44.878.952-H

843. Torres Carrió, Evaristo 45.797.195-D

844. Torres Juan, Pablo 24.382.262-P

845. Torres Pardo, Andrés 44.513.602-T

846. Torres Peña, Rafael 48.440.498-Z

847. Torrijos Marco, Miguel Angel 48.593.709-E

848. Tortajada Gilabert, Alvaro 44.510.718-Z

849. Tur Rubio, Rubén 20.044.993-X

850. Vacas Baeza, Miguel Angel 44.507.890-S

851. Valero Rodríguez, Rocío 29.211.290-W

852. Valcarcel Moreno, Miguel Ángel 20.028.520-M

854. Vallés Andrés, Javier 29.198.280-X

855. Valls Tébar, Esther 33.468.616-M

856. Valverde Navarro, José 44.859.468-S

857. Vara Castro, Raúl 33.570.714-Y

858. Vara Despriet, Paulo José 34.268.282-F

859. Vazquez Pérez, Oscar 24.387.154-R

860. Vela Estrada, Antonio 44.519.802-J

861. Vela Fernández, Salvador Juan 48.384.464-P

862. Ventura Fernández, Pascual 53.227.058-K

863. Ventura Molina, Andrés 74.234.379-Q

864. Verdugo Fernández, Patrici 48.313.824-R

865. Vicedo Aznar, Blanca 48.405.304-X

866. Vicent Albarracín, Luis 53.723.354-T

867. Vicent Baquero, Verónica 22.581.622-S

868. Vicente de Lamo, Antonio David de 44.767.414-F

870. Vidal Martínez, Carlos 20.034.017-M

871. Vila Polo, Alejandro 45.798.246-W

872. Vila Sánchez, Carlos 44.512.642-Y

873. Vilar Ribelles, Enrique 44.801.539-T

874. Villalba Blasco, David 04.608.584-M

875. Villalba Martín, Pablo 24.389.734-M

876. Villanueva Pérez, Inmaculada 29.195.051-R

877. Villena Botella, Juan Saturio 44.766.352-A

878. Villena Guirao, Laura 45.835.801-K

879. Villoldo López, Gema 22.582.708-C

880. Viñas Pérez, Mª Estela 29 204 332 J

881. Viñuela Sánchez, Selma 44.858.502-S

882. Vizcaino Morcillo, Sergio 18 998 863 N

883. Vizcaino Peiró, Diego 44.764.774-

884. Vizdómine Ortiz, Carmen 20.042.129-K

885. Walthon Cardona, Antonio 53.213.580-K

886. Wilkinson Bowler, Ben Nicholas 48.757.321-N

888. Ybarra Mora, María 44.872.307-C

889. Yebes Moya, Gonzalo 53.254.805-F

890. Yebra Yebra, Javier 53.057.370-G

891. Zamarreño López, Sergio 44.872.886-R

892. Zapater Bleda, Hugo 52.738.672-V

893. Zulueta Alarcón, Gerardo 53.051.304-X

894. Zurro Santamaría, Consuelo 53.356.834-P

-Torn mobilitat

Núm. Nom i cognoms DNI

1. Cano Guillem, Antonio 73.764.076-V

2. Castillejo de Fez, Alejandro 52.688.395-H

3. García González, Oscar 44.854.010-P

4. García Lara, Eva 52.709.677-W

5. Gil Almenar, Francisco Javier 52.632.323-C

6. Gomar Domenech, José Salvador 25.382.951-J

7. Hernández Almudever, Bernardo 25.387.225-D

8. Jiménez Olmedilla, Eusebio 24.328.816-Z

9. Lloria Solaz, Juan Antonio 73.563.769-V

10. López Lista, Lourdes 44.502.422-K

11. López Lora, Luis 29.188.823-Y

12. Mariscal Mármol, David 29.199.217-G

13. Martí Mateos, Juan 73.501.649-C

14. Martín de Vidales Salvador, Edmundo 33.468.693-J

15. Martinez León, Raúl 29.191.233-R

16. Martinez Llopes, Jorge 53.097.046-M

17. Martinez Muñoz, Emilio 44.853.186-N

18. Martinez Toledo, José Miguel 20.810.269-F

19. Martinez Toledo, Pedro 20.810.270-P

20. Masia Alamar, Francisco 33.456.606-R

21. Matías Salvador, Mercedes 24.369.514-W

22. Mezquita Ríos, Mª Pilar 25.415.726-J

23. Mortes Ventura, Francisco 52.737.046-R

24. Moya Amor, Juan 52.651.325-R

25. Ortega Pulpón, Francisco Javier 52.639.948-D

26. Pascual Vidal, Sergio 22.570.775-R

27. Piñero Arranz, Lidia 29.178.172-G

28. Rabadán López, Fermín 20.157.241-H

29. Ramirez Asensio, Francisco Manuel 52.636.583-W

30. Rubio Barceló, Mª Ángeles 25.422.540-L

31. Saldaña Villoldo, Alejandro 52.739.782-T

32. Soria Monsalvez, Mª Amparo 52.685.243-V

33. Tort Ruiz, Inmaculada 25.422.721-Q

34. Vadillo Pardo, Octavio 25.402.004-E

(1) Els aspirants relacionats queden admesos, sempre que en el moment de revisió de la documentació aportada, davant del Tribunal Qualificador, complisquen totes i cada una de les condicions exigides en les bases aprovades.

Llista definitiva d'exclosos:

Causes d'exclusió:

1. La falta de firma de l'interessat en la sol·licitud.

2. La falta d'acreditació de la representació.

3. No fer constar que es reunixen tots i cada u dels requisits de capacitat exigits en les bases (no subsanable, d'acord amb la base 4 de les bases reguladores)

4. Presentar la sol·licitud de forma extemporània, ja siga abans o després del termini corresponent (no subsanable, d'acord amb la base 4 de les bases reguladores)

5. La falta de pagament dels drets d'examen o el pagament parcial dels mateixos (no subsanable, d'acord amb la base 4 de les bases reguladores)

Torn lliure:

Núm. Nom i cognoms DNI Causa d'exclusió

1. Agulló Blasco, Germán 74 231 499-B 3

2. Alba Manzana, Sandra 29 210 656-N 4

3. Alberola Boluda, José 20 449 101-P 4

4. Alcañiz Bustos, David 48 590 551-S 3

5. Alonso Caballer, Francisco José 48 435 018-P 5

6. Arias Arias, Vanessa 24 368 292 E 4

7. Beltran Escrihuela, Enrique 20 039 381-X 4

8. Benito Ruiz, Erik 73 572 725-A 4

9. Blanco Horcajuelo, E. Magaly 50 114 244-G 3

10. Cabanes Martínez, Pablo 44 759 956-R 3, 5

11. Carles Valdés, Gloria 44 503 242-J 5

12. Casasús Zarzo, Enrique 24 310 122 L 5

13. Cerdá Aliaga, Andrés 24 397 929-N 4

14. Chamorro Cercós, Ana 48 307 560-Q 4

15. Chorda i Argente, Jordi 20 825 656-F 4

16. Clemente López, Carlos 24 377 611-A 2

17. Conesa González, Cristina 34 764 782-Y 3, 5

18. Crespo Crespo, Alejandro 20 842 841-B 4

19. Delgado Palau, José 73 574 159 B 5

20. El-Hawash López, Isaac 44 857 321-F 3

21. Escribá Segura, Francisco 22 568 856-Z 4

22. Espada Carrizosa, Javier 74 244 410-L 3

23. Galacho Velasco, Miriam 44 514 276-F 3

24. García Aguado, Javier 44 761 732-Y 4

25. García Pérez, Carlos 24 390 341 Z 3

26. Giménez Golfe, Enrique 44 860 171-M 3

27. Gómez Zapater, Jorge 44 800 250-E 4

28. Gómez Zapater, Rubén 44 800 249-K 4

29. Hidalgo Guillem, Judith 20 849 765-N 4

30. Llopis Alemany, Héctor 53 213 328-E 4

31. López Olmeda, Ismael Antonio 24 397 981-H 3

32. López Olmeda, Iván Sigfrido 24 397 980-V 3

33. López Pumares, Ignacio 44 506 598 4

34. López Pumares, José Alberto 44 506 597-X 4

35. Marí Lauder, Ricardo 20 829 995-E 4

36. Martínez Carmona, Roberto 20 826 098 N 4

37. Martínez Corresa, Fernando 29 191 938 Q 4

38. Membrilla Sánchez, Juan Carlos 53 251 353 M 3

39. Molina Candelas, David 53 609 591-Y 4

40. Monreal Sanz, Pascual 53 208 721-S 4

41. Montolio Olivert, Jorge 29 198 907-Q 5

42. Moreno Espejo, Juan Carlos 53 097 791-Z 5

43. Navarro Moreno, Clara 20 827 240-G 5

44. Navarro Palao, Mauricio 44 798 628-X 5

45. Nieto Martínez, José Antonio 52 685 288-Q 4

46. Orozco Herera, Antonio 33 469 667-K 3

47. Osorio del Olmo, Víctor 24 393 840-V 4

48. Pérez Almiñana, Montse 20 833 266-G 4

49. Pérez Lázaro, Sandra 44 519 239-W 5

50. Ramos Climent, Eva Mª 21 682 495-G 4

51. Romero García, Alejandro 33 467 285-P 3

52. Rueda Sánchez, Fernando 44 762 130-J 4

53. Sánchez Campoy, Antonio 21 676 114-V 4

54. Sanchis Vivó, Laura 22 571 834-W 5

55. Solaz Halpin, Salvador 48 309 959-T 4

56. Solbes Gadea, Juan Miguel 20 037 100-Y 4

57. Ubeda Bas, José 20 444 282-L 4

58. Zamora Serna, Miguel Ángel 48 389 403-W 4

59. Zapata García, Jorge 52 659 698-W 4

Mobilitat: no hi ha exclosos.

3r. Fixar el dia 7 de setembre del 2009 (dilluns) a les 16.00 hores en la Centre d'Educació de Persones Adultes, situada en l'avda de la Diputació de Catarroja per a la realització de la prova psicotècnica per als aspirants que opten pel torn de mobilitat.

5é. Fixar el dia 5 d'octubre del 2009 (dilluns) a les 09.00 hores en el Complex Esportiu de Catarroja (situat al Camí dels Corregudes s/núm.) per a la realització del primer exercici:

1. Mesurament d'estatura als aspirants que opten pel torn lliure.

6é. Fixar l'1 d'octubre del 2009 com últim dia en què es puga realitzar l'entrega d'un certificat mèdic oficial on es faça constar expressament la seua capacitat per a concórrer a les proves físiques exigides per a l'accés a la categoria d'agent, així com que no es troben impedits o incapacitats per a l'accés a la funció pública (article 6.4.d) del Decret 88/2001).

7é. Declarar expressament la no exempció per a la prova psicotècnica i per al reconeixement mèdic, segons Resolució d'Alcaldia núm. 1702/2009 (que es publicarà íntegrament en catarroja.es) per no estar expressament homologats per l'Institut Valencià de Seguretat Pública, en base a l'apartat 8.2 i 8.6 de les bases reguladores.

8é. Publicar en el BOP, en el tauler d'anuncis i en la pàgina web de l'Ajuntament (www.catarroja.es).

El que es fa públic als efectes oportuns, prevenint que contra la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos, que esgota la via administrativa, segons el que disposa l'art. 109-C de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, podran els interessats interposar recurs contenciós administratiu, conforme a l'art. 8 de la Llei de Jurisdicció Contenciosa Administrativa, Llei 29/1998, de 13 de juliol, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació, davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de la ciutat de València. Potestativament podrà interposar contra el present acord recurs de reposició contra l'òrgan que va dictar l'acte, en els termes previstos en l'art. 116 i 117 de la Llei 4/1999, de 13 de gener, que modifica la Llei 30/1992, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació, i sense perjudici que puga exercitar-se qualsevol altre recurs que s'estime oportú (art. 89.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre).

Catarroja, 28 de juliol del 2009.-L'alcalde, Francisco Chirivella Peris.