Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Convocatòria Junta General Ordinària el dia 17.10.2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 181
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
COMUNITATS REGANTS
Entitats, Societats i Altres Organismes

2016-07306 Comunitat de Regants de Sant Jaume d'Enveja

EDICTE

D'acord amb l'article 32 de les Ordenances generals de la Comunitat de Regants de Sant Jaume d'Enveja, quedeu convocats a la Junta General Ordinària a celebrar el dia 17 d'octubre de 2016, al local de la Cambra Arrossera del Montsià (antiga Cambra Agrària), a l'avinguda Catalunya núm. 7, de Sant Jaume d'Enveja.

L'assemblea tindrà lloc a les 20 hores de primera convocatòria i ½ hora desprès de segona, sota el següent:

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta corresponent a l'anterior Junta General. 2. Examen de la memòria semestral que presenta la Junta de Govern. 3. Examen i aprovació dels pressupostos d'ingressos i despeses que per a l'any següent presenta la Junta de

Govern.

4. Proposta de tancar l'aigua del Canal Principal per la problemàtica del caragol poma. 5. Elevar a la consideració de la Junta General de la Comunitat General totes les propostes aprovades que redundin

en benefici dels interessos comuns.

6. Precs i preguntes.

Sant Jaume d'Enveja, 7 de setembre de 2016.

Atentament, El president, Josep Jordi Queral Llorach.

CIE: BOPT