Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Noves tarifes de l'Escola de Música curs 2016-2017. Aprovació
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 181
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-07374 Ajuntament de l'Arboç

EDICTE

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 8 de setembre de 2016, ha aprovat les noves tarifes de l'Escola de Música curs 2016-2017, les quals es fan públiques pel coneixement general.

Joan Sans i Freixas, L'ALCALDE. L'Arboç, 12 de setembre de 2016.

CIE: BOPT