Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Maria Jesús Marín Guerrero sol·licita expedició de títol acreditatiu del dret funerari corresponent a la sepultura Illa 23, núm. 131
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 180
Fecha Disposición :
20/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
EMPRESES I SOCIETATS
Entitats, Societats i Altres Organismes

2016-07340 Reus Serveis Municipals, SA Serveis Funeraris Reus i Baix Camp (Cementiri) - Reus

EDICTE

En/Na MARÍA JESUS MARÍN GUERRERO sol·licita que se li expedeixi títol acreditatiu del dret funerari corresponent a la sepultura Illa 23 número 131 del Cementiri General de Reus per la pèrdua de l'anterior, la qual cosa es comunica d'acord amb l'article núm. 64 de l'Ordenança municipal de cementiris per tal que en el termini de quinze dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació, puguin oposar-s'hi els qui creguin de tenir el dret legítim amb la manifestació de les al·legacions davant d'aquesta entitat.

M. Carme Masquef Nogués, directora de la divisió de Serveis Funeraris Reus i Baix Camp. Reus Serveis Municipals. SA. 9 de setembre de 2016.

CIE: BOPT