Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Llista notificacions de requeriment per al tancament, neteja i enretirada de cartell de promoció d'obra a l'av. Casalot, núm. 9 i altres. Exp. 11-2016 SR-OE i altres
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 180
Fecha Disposición :
20/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-07339 Ajuntament de Mont-roig del Camp

EDICTE

L'Ajuntament de Mont-roig del Camp tramita els expedients que es descriuen en extracte, a l'annex d'aquest edicte. Intentada les notificacions d'aquests actes que s'hi detallen, no s'han pogut dur a terme.

En conseqüència i d'acord amb el que preveuen els articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es comunica a les persones interessades que, per tal que puguin tenir coneixement del contingut íntegre dels actes esmentats i per si hi volen presentar al·legacions o recursos en la seva defensa, poden comparèixer a les Oficines Municipals de Miami Platja, al c/ de Sòria 14, de 9 a 14 hores, a partir del dia següent de la publicació del present edicte al BOPT, amb la seva identificació simultània, durant un mes.

Fran Morancho López, alcalde. Mont-roig del Camp, 31 d'agost de 2016.

ANNEX:

Exp. Núm.: 11-2016 SR-OE Persona interessada: B-43855675 Últim domicili conegut: c/ Andalucia 1, 1r-1a, 43850 Cambrils. Acte administratiu que es notifica: Requeriment per al tancament, neteja i enretirada del cartell de promoció d'obra a la parcel·la ubicada a l'av. Casalot núm. 9, Urbanització Via Marina. Sobreseïment de l'expedient 24/2009 OE i arxiu. Tràmit ofert: Al·legació. S'inicia el còmput de 10 dies hàbils per presentar al·legacions i proposar les proves pertinents per a la defensa dels seus drets i interessos, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte.

Exp. Núm.: 12-2016 SR-OE Persona interessada: B-60177755 Últim domicili conegut: c/ de Villaroel, 106. 08011 Barcelona Acte administratiu que es notifica: Requeriment per a la neteja del solar ubicat al c/ de les Tres Soques 5 sòl, Urbanització el Casalot. Sobreseïment de l'expedient 16/15 SR-OE i arxiu. Tràmit ofert: Al·legació. S'inicia el còmput de 10 dies hàbils per presentar al·legacions i proposar les proves pertinents per a la defensa dels seus drets i interessos, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte.

Exp. Núm.: veure annex Persona interessada: veure annex Últims domicilis coneguts: 1. c/ Oleastrum, 4, 43892 Miami Platja. 2. c/ Baleares, 1r 4t. Urbanització La Granja, 43006 Tarragona 3. c/ La Pedrera núm. 10 Urbanització Club Mont-roig, 43300 Mont-roig del Camp. 4. Apdo. Correos, 51, 43892 Miami Platja. 5. c/ Provençals, 39, 08019 Barcelona. 6. Trav. Corts, 224 6-1, 08028 Barcelona. 7. c/ Cambrils, 8, 43300 Mont-roig del Camp. 8. c/ Océano Atlántico L-19, 50012 Saragossa. Acte administratiu que es notifica: Arxiu d'expedients d'ordres de tractament urgent contra la processionària atès a que s'ha efectuat dit tractament. Tràmit ofert: acte administratiu definitiu susceptible de recurs.

Annex:

Núm.

Núm. Expedient

Titular

Situació parcel·la

1

17/15 SP-OE

39605403R

c/del Riu Llastres, 3, Urb. Riu Llastres

CIE: BOPT

2

02/16 SP-OE

18230855C

c/de l'Antiga Corona d'Aragó 6, Urb. Club Mont-roig Núm.

Núm. Expedient

Titular

Situació parcel·la

3

04/16 SP-OE

40826472T

c/ de la Pedrera 10, Urb. Club Mont-roig

4

07/16 SP-OE

A43043926

c/ de Mercè Rodoreda 4, Urb. Solemio

5

08/16 SP-OE

A63106157

c/ del Cerç 7, Urb. Barri Llastres

6

12/16 SP-OE

37691369G

c/ de Gandesa, 13

7

19/16 SP-OE

39877446T

c/ del Taronger, 7

8

22/16 SP-OE

B99033458

Av. Verge de Montserrat 35

Exp. Núm.: 16-16 SR-OE Persona interessada: Y2090565V Últim domicili conegut: c/ Neptú, 2 Urbanització La Riviera. 43892 Miami Platja. Acte administratiu que es notifica: Requeriment per a la neteja del solar ubicat a l'av. Aràlies 25 de la Urbanització Masos d'en Blader. Tràmit ofert: Al·legació. S'inicia el còmput de 10 dies hàbils per presentar al·legacions i proposar les proves pertinents per a la defensa dels seus drets i interessos, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte.

Exp. Núm.: 25-16 SP-OE Persona interessada: X7575840P i altres. Últim domicili conegut: Av. Josep Viladomat, 4 AD700 Escaldes d'Engordany (Andorra) Acte administratiu que es notifica: Requeriment per a la neteja del jardí ubicat al c/ Sortanelles, 3 A-00-4 de la Urbanització Casalot. Sobreseïment de l'expedient núm. 1/15 SP-OE i arxiu. Tràmit ofert: Al·legació. S'inicia el còmput de 10 dies hàbils per presentar al·legacions i proposar les proves pertinents per a la defensa dels seus drets i interessos, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte.

Exp. Núm.: 14-16 SR-OE Persona interessada: 37691369G Últim domicili conegut: c/ Trav. Corts, 224 6-1. 08028, Barcelona. Acte administratiu que es notifica: Requeriment per a la neteja del solar ubicat al c/ Mallorca núm. 84 de Miami Platja. Tràmit ofert: Al·legació. S'inicia el còmput de 10 dies hàbils per presentar al·legacions i proposar les proves pertinents per a la defensa dels seus drets i interessos, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte.

Exp. Núm.: 24-16 SP-OE Persona interessada: B-62718549 Últim domicili conegut: Av. de Elche, 178. 03008 Alicante. Acte administratiu que es notifica: Requeriment per a la neteja del jardí ubicat al c/ Sortanelles, 3 A-00-4 de la Urbanització Casalot. Tràmit ofert: Al·legació. S'inicia el còmput de 10 dies hàbils per presentar al·legacions i proposar les proves pertinents per a la defensa dels seus drets i interessos, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte.

CIE: BOPT