Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Llista notificacions de 03.10.2016. Padró d'habitants
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 199
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08120 Ajuntament de Santa Bàrbara EDICTE

Aquest Ajuntament va intentar notificar, a cadascuna de les persones que després se citen, les corresponents propostes de baixa del padró d'habitants del municipi per inscripció indeguda; propostes que han resultat dels treballs d'actualització del padró d'habitants i de les indagacions realitzades pel vigilant municipal. Com que aquestes notificacions no es van poder realitzar en no trobar-se les persones interessades als seus domicilis, mitjançant aquest edicte se'ls comunica que disposen d'un termini de 15 dies per manifestar si estan d'acord, o no, amb l'esmentada baixa del padró d'habitants d'aquest municipi.

En cas que sigui procedent la baixa de la inscripció padronal assenyalada, cal que sol·licitin l'alta en el padró d'habitants del municipi on actualment resideixen.

Les persones interessades són les següents:

Cognoms i nom

Doc. identitat

AKROUNI, FATIMA

X2954978F

AKROUNI, MOUSSA

WK6706298

ALI, RANA RIASAT

X7125473G

ALVAREZ RODRIGUEZ, JÚLIA

47937445V

AMALIK, DRISS

X8732874G

AOUAM, ABDELKARIM

X2954981X

BARCIA CORDOVA, BIRON GUILLERMO

49636999D

BARCIA LOPEZ, ISAAC

49638786W

CABRE PASANO, MONICA

39720556Q

CALVO VALLET, MANUELA

47820671Z

DIACONU, MARIA-GABRIELA

Y1861584R

DIARRA, ZANKE

Y1195151Q

FERRÉ LUCIA, DIEGO

47822000D

GAS AIXENDRI, MONTSERRAT

39695600S

GRIMM, KEVIN

X6935850Q

GUDANAVICIENE, VITA

X7452821Q

HAYATI, EL HASSAN

X1570842B

KABOURI, LAHCEN

X3751736E

KHALOUK, KHALID

X4565244C

KOVACIK, DANIEL

Y1339530R

LOPEZ GONZALEZ, MARTHA TATIANA

X5955431H

MESEGUER SUBIRATS, JOSÉ SALVADOR

47820789V

MONTANUY ROYO, ROSA

40981762V

ORTEGA FAJARDO, FERNANDO

49635990N

PANISELLO VERGES, RUTH

47937024X

PREGHICI, IZABELA-LACRAMIOARA

14105621

RIERA HERNANDEZ, MARIA ISABEL,

52603706S

RODRIGUEZ ADARME, ANDREA LOURDES

47484513R

SEGURA VALERO, PEDRO

47628629E

CIE: BOPT

SERRA ANDRADE, MELANIE YANIRA

------------- Cognoms i nom

Doc. identitat

TUS, MELANIA ELENA

X8526643Z

TUS, OVIDIU ANTONIU

X7725827N

TUS, OVIDIU SORIN

X8526588M

TUS, RAMOUNA

X8045903C

VLASLEANU, YANIS-ELIS-ANDREI

Y1062146C

ZULfiQAR, ALI

FJ1797962

Santa Bàrbara, 3 d'octubre de 2016 L'alcalde, Alfred Blanch Farnós

CIE: BOPT