Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Llista nomenaments jutges de pau: titular de la Bisbal del Penedès i altres
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 198
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Administració de Justícia

2016-07943 Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Presidència

EDICTE

FAIG SABER:

Que la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en la sessió que va tenir lloc el 27 de setembre de 2016, va adoptar, entre d'altres, l'acord relatiu al nomenament per al càrrec de jutge de pau que, diu literalment, el següent:

"- Juez de Paz TITULAR de BISBAL DEL PENEDÈS, Partido Judicial de EL VENDRELL; Provincia de TARRAGONA;

D. JOSE MARIA CUADROS SÁNCHEZ.

- Juez de Paz SUSTITUTO de BISBAL DEL PENEDÈS, Partido Judicial de EL VENDRELL; Provincia de

TARRAGONA; D. PAULINO OVIEDO SÁNCHEZ.

- Juez de Paz TITULAR de BONASTRE, Partido Judicial de EL VENDRELL; Provincia de TARRAGONA; D.

SEBASTI?EUR PIÉ ROVIRA.

- Juez de Paz SUSTITUTO de BONASTRE, Partido Judicial de EL VENDRELL; Provincia de TARRAGONA; D.

JOAN MARSAL GODALL.

- Juez de Paz TITULAR de CAPÇANES, Partido Judicial de FALSET; Provincia de TARRAGONA; D. PERE JOAN

ESCODA PELEJ?EUR.

- Juez de Paz TITULAR de PORRERA, Partido Judicial de FALSET; Provincia de TARRAGONA; D. SEBASTI?EUR

MESTRES ARDEVOL.

- Juez de Paz TITULAR de TORRE DE FONTAUBELLA, Partido Judicial de FALSET; Provincia de TARRAGONA;

D. SILVIA COLL COLOMER.

- Juez de Paz SUSTITUTO de TORRE DE FONTAUBELLA, Partido Judicial de FALSET; Provincia de TARRAGONA;

D. MARIA DEL PILAR PELLEJ?EUR BONET.

- Juez de Paz TITULAR de BATEA, Partido Judicial de GANDESA; Provincia de TARRAGONA; D. ESTEVE

ARRUFÍ PERIS.

- Juez de Paz TITULAR de BOT, Partido Judicial de GANDESA; Provincia de TARRAGONA; D. JOSÉ FRANCISCO

PASCUAL TORRES.

- Juez de Paz SUSTITUTO de CASERES, Partido Judicial de GANDESA; Provincia de TARRAGONA; D. ANTONIO

BARBERO JIMÉNEZ.

- Juez de Paz TITULAR de MIRAVET, Partido Judicial de GANDESA; Provincia de TARRAGONA; D. FERNANDO

MELÉNDEZ CA?'IZARES.

- Juez de Paz SUSTITUTO de MIRAVET, Partido Judicial de GANDESA; Provincia de TARRAGONA; D. MARIA

DULCE NOMBRE RAMOS MELICH.

- Juez de Paz TITULAR de SELVA DEL CAMP, Partido Judicial de REUS; Provincia de TARRAGONA; D. Mª

TERESA FELIU BAQUEDANO.

- Juez de Paz SUSTITUTO de SELVA DEL CAMP, Partido Judicial de REUS; Provincia de TARRAGONA; D.

FRANCESC JOAN ROSICH RIBÉ.

- Juez de Paz TITULAR de DELTEBRE, Partido Judicial de TORTOSA; Provincia de TARRAGONA; D. ROSA

CIE: BOPT

MARIA VANDELL?"S LLEIX?EUR. - Juez de Paz TITULAR de XERTA, Partido Judicial de TORTOSA; Provincia de TARRAGONA; D. NÚRIA JEREZ

SANCHO.

- Juez de Paz TITULAR de GARIDELLS, Partido Judicial de VALLS; Provincia de TARRAGONA; D. JOSEP MARIA

PADRELL GARCIA.

- Juez de Paz SUSTITUTO de GARIDELLS, Partido Judicial de VALLS; Provincia de TARRAGONA; D. RAUL

CARNÉ SABARICH.

- Juez de Paz SUSTITUTO de SANTA COLOMA DE QUERALT, Partido Judicial de VALLS; Provincia de

TARRAGONA; D. SALVADOR BARROT BOLUMAR.

- Juez de Paz SUSTITUTO de VILABELLA, Partido Judicial de VALLS; Provincia de TARRAGONA; D. PERE Mª

GUIVERNAU VECIANA.

- Juez de Paz TITULAR de VIMBODÍ, Partido Judicial de VALLS; Provincia de TARRAGONA; D. JORDI FARRÉ

BORRELL."

D'acord amb el que estableixen els articles 8 i 11, del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, aquests han de prendre possessió del seu càrrec dins el termini dels vint dies naturals següents a la data de publicació del seu nomenament en el butlletí oficial de la província; amb el jurament o la promesa previs davant el jutge de primera instància i instrucció del partit, o del degà si n'hi ha més d'un. La durada del mandat es computa des de la publicació del nomenament en el butlletí oficial de la província i és per a un període de quatre anys.

Contra l'acord que ha pres per la Comissió de la Sala de Govern, s'hi pot interposar un recurs d'alçada davant el Ple del Consell General del Poder Judicial en el termini d'un mes.

Barcelona, 28 de setembre de 2016 El secretari de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jaume Illa Pujals

CIE: BOPT