Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci de modificació de calendari fiscal de l'Entitat Municipal de Valldoreix
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Diputació de Barcelona


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Diputació de Barcelona. Organisme de Gestió Tributària

ANUNCI de modificació de calendari fiscal

Respecte a la publicació efectuada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 30 de maig de 2016,relativa al Calendari fiscal de 2016 de l'Entitat Municipal de Valldoreix que té delegades funcions de recaptació tributàriaen la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament ha aprovat la següent modificació:

TAXA OCUP. TERR. ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES - 3R TRIMESTRE: 27/10/2016-28/12/2016.

Barcelona, 11 d'octubre de 2016

La gerent, Silvia Cano Arteseros