Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Associació d'Industrials Firaires de l'Alt Camp sol·licita llicència per a un establiment no permanent desmuntable al pg. del President Tarradellas, del 17 al 25.10.2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 197
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08018 Ajuntament de Valls Departament de Sostenibilitat

E D I C T E

En data 5 de setembre de 2016, el Sr. Josep Lluís Centenera Pareja, com a president de l'Associació d'Industrials firaires de l'Alt Camp ha demanat llicència municipal per a un establiment no permanent desmuntable per a exercir l'activitat recreativa d'atraccions firals que es vol instal·lar al Pg. del President Tarradellas, 14, d'aquest terme municipal, pel període comprès entre els dies 17 i 25 d'octubre de 2016.

En compliment del que disposen els articles 22 i 102 del Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, se sotmet a informació pública per un termini de 20 dies, per tal que tots aquells que es considerin afectats per l'activitat esmentada, puguin efectuar les observacions i les al·legacions que estimin oportunes.

L'expedient es podrà examinar a les oficines municipals del carrer Paborde, 6, durant l'horari d'oficina (de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 hores).

Jerónimo Rivas Gómez, el secretari e.f. Valls, 26 de setembre de 2016

CIE: BOPT