Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Càritas Diocesana de Tarragona sol·licita llicència d'ús provisional per a una nova activitat de distribució d'aliments i de roba al local situat al c/ Era, 1
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 197
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-07999 Ajuntament de Falset

ANUNCI

Per part de Càritas Diocesana de Tarragona, i com a representant el senyor Francesc Roig Queralt, s'ha presentat a l'Ajuntament la documentació necessària per a la concessió d'una llicència d'ús provisional per a una nova activitat de distribució d'aliments i de roba, al local situat al carrer Era, 1 del municipi de Falset.

Conforme disposa l'art. 54.2, s'exposa a informació pública pel termini de 20 dies i simultàniament s'ha sol·licitat informe a la comissió territorial d'urbanisme.

Transcorregut el termini i emès el corresponent informe favorable per part de la Comissió, l'Ajuntament podrà seguir la tramitació que correspon per a la concessió provisional de la llicència.

L'alcalde, Jaume Domènech Jordà Falset, 5 d'octubre de 2016

CIE: BOPT