Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Pla d'acció per l'energia sostenible. Aprovació
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 197
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-07993 Ajuntament de Castellvell del Camp

EDICTE

Per acord del Ple de l'Ajuntament de Castellvell del Camp, en sessió extraordinària celebrada el dia 19 de juliol de 2016, es va aprovar el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible del Municipi de Castellvell del Camp; la qual cosa es fa pública als efectes oportuns.

Agustí Domingo Basora, alcalde de l'Ajuntament de Castellvell del Camp Castellvell del Camp, 30 d'agost de 2016

CIE: BOPT