Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI d'informació pública sobre l'expedient de declaració de bé cultural d'interès nacional, en la categoria de zona arqueològica, a favor del jaciment ibèric de Ca n'Oliver, a Cerdanyola del Vallès
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7256
Fecha Disposición :
31/10/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Departament de Cultura
Als efectes que preveu l'article 8.2 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, se sotmet a informació pública l'expedient de declaració de bé cultural d'interès nacional, en la categoria de zona arqueològica, a favor del jaciment ibèric de Ca n'Oliver, a Cerdanyola del Vallès, incoat per la Resolució CLT/2136/2015, de 15 de setembre (DOGC núm. 6966, de 30.9.2015).Durant el termini d'un mes a comptar de la publicació d'aquest Anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, l'expedient estarà a disposició de tothom que el vulgui examinar a la seu dels Serveis Territorials del Departament de Cultura a Barcelona (plaça Salvador Seguí, 1-9, 08001 Barcelona), o bé a la seu central de la Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni del Departament de Cultura (carrer Portaferrissa, 1, 08002 Barcelona). Durant aquest termini es podrà al·legar el que es consideri convenient sobre l'expedient.

 

Barcelona, 31 d'octubre de 2016

 

Jusèp Boya e Busquet

Director general d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni