Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre la convocatòria per a la concessió de beques d'iniciació a la recerca (BIR) en el camp de l'arqueologia clàssica per al 2016
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
30/09/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Institut Català d'Arqueologia Clàssica
Atès que en el Pla d'actuació 2014-2020 de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica es preveu l'oferta de beques per a la formació avançada en el camp de l'arqueologia clàssica.

Ateses les Bases reguladores del procediment i de la gestió de les beques i subvencions de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica publicades al DOGC, número 5471, de 25 de setembre de 2009.

L'Institut Català d'Arqueologia Clàssica convoca unes beques d'iniciació a la recerca (BIR) en el camp de l'arqueologia clàssica a estudiants del màster en Arqueologia Clàssica organitzat per a la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Rovira i Virgili i l'ICAC, per tal de completar la seva formació avançada mitjançant la col·laboració en equips de recerca de l'ICAC i, a la vegada, permetre'ls acréixer els seus coneixements pràctics en el món de l'arqueologia clàssica.

El termini per presentar-se a la convocatòria serà de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

La resolució i les bases de la convocatòria que han de regir la concessió d'aquestes beques es publicaran a la web de l'ICAC (www.icac.cat) i al taulell d'anuncis de l'ICAC.

Per a més informació, es pot contactar amb l'Àrea de formació avançada de l'ICAC, Pl. d'en Rovellat, s/n de Tarragona (43003), al telèfon 977 24 91 33 ext. 214 o bé per correu electrònic a beques@icac.cat
Tarragona, 30 de setembre de 2016
Joan Gómez Pallarès

Director