Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI pel qual es fa pública la formalització d'un contracte (exp. 0766/16)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
29/09/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Departament d'Ensenyament
En compliment del que estableix l'article 154 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, mitjançant aquest anunci es fa pública la formalització del contracte de l'expedient que s'indica:
-1 Entitat adjudicadora:

a) Organisme: Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

b) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractacions i Subministraments.

c) Número d'expedient: 0766/16


-2 Objecte del contracte

a) Tipus de contracte: servei

b) Descripció: Servei d'atenció en unitats d'escolarització compartida (UEC) i servei d'atenció i acompanyament personalitzat en unitats d'escolarització compartida-programes de noves oportunitats (UEC-PNO) per a joves, a l'educació secundària obligatòria, per als cursos 2016-2017 i 2017-2018.

c) Mitjà i data de publicació de l'anunci de licitació:

DOUE núm. 2016/S 099-176783, de 25 de maig de 2016.

BOE núm. 143, de 14 de juny de 2016.

DOGC núm. 7135, de 6 de juny de 2016.

 

-3 Tramitació i procediment:

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

 

-4 Valor estimat del contracte: 30.985.736,00 euros, IVA exempt.

 

-5 Pressupost base de licitació: 14.232.768,00 euros, IVA exempt.

 

-6 Formalització del contracte

a) Data d'adjudicació: 28 de juliol de 2016.

b) Data de formalització: 23,24,25,26 i 30 d'agost de 2016.

c) Contractista:

Fundació Privada Marianao (Casal Infantil i Juvenil de Marianao), lot UEC 1. Import d'adjudicació 171.708,00 euros, IVA exempt.

Fundació Privada Main, lots UEC 2, 31, 32, 33 i UEC-PNO 7. Import d'adjudicació 1.905.948,00 euros, IVA exempt.

Fundació Privada Maria Auxiliadora, lot UEC 3. Import d'adjudicació 236.544,00 euros, IVA exempt.

Institució Escolar Balmes, SL, lots UEC 4, 6, 12 i 14. Import d'adjudicació 798.336,00 euros, IVA exempt.

Iniciatives i Programes, SL, lot UEC 5. Import d'adjudicació 177.180,00 euros, IVA exempt.

Associació Desarrollo, Agua y Educación (DAE), lot UEC 7. Import d'adjudicació 236.544,00 euros, IVA exempt.

Orden de la Compañia de Maria Nuestra Señora Província de España, lot UEC 8. Import d'adjudicació 177.408,00 euros, IVA exempt.

Fundació Carles Blanch, lot UEC 9. Import d'adjudicació 218.872,48 euros, IVA exempt.

Associació Centre Educatiu Esclat, lot UEC 10. Import d'adjudicació 650.496,00 euros, IVA exempt.

Salesians Sant Jordi, lots UEC 11 i UEC-PNO 5. Import d'adjudicació 661.408,00 euros, IVA exempt.

Gedi Gestió i Disseny, SCCL i Associació l'Afrau de Serveis Educatius, Culturals, Sociolaborals i de Lleure, Unió Temporal d'Empreses, lot UEC 13. Import d'adjudicació 627.542,00 euros, IVA exempt.

Fundació Projecte i Vida, lot UEC 15. Import d'adjudicació 354.816,00 euros, IVA exempt.

Aula-Format, SL, lot UEC 16. Import d'adjudicació 295.680,00 euros, IVA exempt.

Associació Educativa Vall del Terri, lot UEC 17. Import d'adjudicació 473.028,00 euros, IVA exempt.

Associació per a la Formació Professional a l'Alt Emporda, lot UEC 18. Import d'adjudicació 434.000,00 euros, IVA exempt.

Oscobe-Escola Noves Tendències UEC Girona, Unió Temporal d'Empreses, lots UEC 19 i UEC-PNO 3. Import d'adjudicació 711.339,48 euros, IVA exempt.

Associació Prosec (Promotora Social), lots UEC 20 i UEC-PNO 4. Import d'adjudicació 697.356,00 euros, IVA exempt.

Associació ASPID (Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics de Lleida), lot UEC 21. Import d'adjudicació 133.056,00 euros, IVA exempt.

PAI2 Pallars, SCP, lot UEC 22. Import d'adjudicació 133.056,00 euros, IVA exempt.

Formació i Valors, SL _ Formació i Valors: Fundació Antonio Jiménez per l'Educació, la Formació i Ocupació a Catalunya Unió Temporal d'Empreses, lots UEC 23 i 25. Import d'adjudicació 532.224,00 euros, IVA exempt.

Càritas Diocesana d'Urgell, lot UEC 24. Import d'adjudicació 131.910,00 euros, IVA exempt.

Centre de Formació de Perruqueria i Estètica Parc Estudi, SL, lot UEC 26. Import d'adjudicació 443.520,00 euros, IVA exempt.

UTE Joventut i Vida _ Creu Roja a l'Alt Camp, Unió Temporal d'Empreses, lot UEC 27. Import d'adjudicació 532.224,00 euros, IVA exempt.

Associació per a la Creació d'Estudis i Projectes Socials (CEPS), lot UEC 28. Import d'adjudicació 591.302,00 euros, IVA exempt.

Associació Socioeducativa Joventut i Vida, lots UEC 29 i 30. Import d'adjudicació 606.144,00 euros, IVA exempt.

Fundació Privada El Llindar, lot UEC-PNO 1. Import d'adjudicació 929.280,00 euros, IVA exempt.

Fundació Privada Trinijove, lot UEC-PNO 2. Import d'adjudicació 574.992,00 euros, IVA exempt.

Escola de Suport Complementari i Acompanyament L'ESCAC, SCCL, lot UEC- PNO 6. Import d'adjudicació 619.520,00 euros, IVA exempt.

d) Avantatges de l'oferta adjudicatària: empreses que han obtingut la puntuació més alta pels lots als quals licitaven o haver estat l'única empresa presentada i complir amb els requisits administratius i tècnics exigits.
Barcelona, 29 de setembre de 2016
M. Jesús Mier i Albert

Secretària general