Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació definitiva de la delegació per a la recaptació de preu públic del servei de deixalleria municipal (TEC-026-16)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
28/09/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Consell Comarcal d'Osona
No s'ha presentat cap al·legació contra l'acceptació de la delegació de l'Ajuntament de Torelló a favor del Consell Comarcal d'Osona de la recaptació del preu públic per a la utilització de la deixalleria municipal de Torelló i l'aprovació del text de l'addenda o annex al conveni que fixa el contingut de la delegació i les condicions específiques d'exercici d'aquest servei, publicat al diari de difusió comarcal El 9 Nou del dia 19 d'agost de 2016 i al DOGC núm. 7191 del dia 25 d'agost de 2016 durant el termini de vint dies; per tant, la delegació esdevé ferma i definitiva.

 

Vic, 28 de setembre de 2016

 

Joan Roca i Tió

President