Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI pel qual es fan públics els decrets AP28161171-192-206, de formalització de tres contractes de treball
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
28/09/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Per decret del Tinent d'alcalde de l'àrea d'actuació política de Governança i Qualitat democràtica, núm. AP28161171 de data 31 d'agost de 2016, s'ha resolt:

"Formalitzar un contracte de treball de durada determinada d'obra o servei des del dia 1 de setembre de 2016 i fins el dia 31 d'agost de 2017, amb la Sra. Maria Adrover Ginard com a professora de l'Escola de Música, adscrita al lloc de treball de professor/a de l'Escola de Música, com a conseqüència de la realització de diferents classes de música a l'escola durant el curs escolar 2016-2017."

 

Per decret del Tinent d'alcalde de l'àrea d'actuació política de Governança i Qualitat democràtica, núm. AP28161206 de data 16 de setembre de 2016, s'ha resolt:

"Formalitzar un contracte de treball de durada determinada d'acumulació de tasques, a partir del dia 8 de setembre de 2016 i fins el 15 d'octubre de 2016, amb el Sr Jordi Solé Fernández com a Tècnic/a de So, adscrit al lloc de treball tècnic/a de so de Ràdio Sant Boi, com a conseqüència de l'acumulació de tasques a l'equip de Ràdio Sant Boi per les diferents baixes que s'han produit en relació al personal de l'equip."

 

Per decret del Tinent d'alcalde de l'àrea d'actuació política de Governança i Qualitat democràtica, núm. AP28161192 de data 07 de setembre de 2016, s'ha resolt:

"Formalitzar un contracte de treball de durada determinada d'interinatge a partir del dia 01 de setembre de 2016 amb la Sra Damaris Rico de la Peña com a Educador/a Infantil, adscrita al lloc de treball d'Educador/a Infantil de l'Àrea d'Educació, convivència i Solidaritat, com a conseqüència de la substitució de la treballadora Sra Elena García Murillo mentre es trobi en la situació de baixa per risc per embaràs, baixa per maternitat i permisos per maternitat."

 

Sant Boi de Llobregat, 28 de setembre de 2016

 

Juan Antonio Tamayo Fernández

Tinent d'alcalde de l'Àrea de Governança i Qualitat Democràtica